Samendeskundiger 6 Oktober Uitslagen

583 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • We willen veranderen. Waarom eigenlijk
 • 2009 was voor het voortgezet onderwijs dynamisch. De kwaliteit van ons onderwijs, de positie van de leraar, passend onderwijs waarin elk type talent zich kan ontplooien en de verdere professionalisering van bestuur en toezicht waren belangrijke thema’s.  Dit leidde tot vele plannen maatregelen en initiatieven die nieuwe ontwikkelingen op gang hebben gebracht. Niet alleen om aanwezige en groeiende problemen als het lerarentekort, achterstanden op taal en rekenen en zwakke scholen op te lossen, maar ook om de benodigde ruimte te creëren voor de benodigde  onderwijsvernieuwing om het voortgezet onderwijs ook in de 21 ste eeuw te laten renderen.   De leerling van 2010 lijkt qua interesses en competenties niet meer op de leerling van enkele decennia terug.  Focus op de specifieke behoefte van de leerling verlangt dat men per  ook per schoolsoort  kijkt naar de behoeften die een leerling op ieder niveau heeft. Er bestaan grote verschillen tussen de leerbehoeften van leerlingen in vmbo – havo en vwo. De ontwikkeling dat de onderwijsvormgeving van drie onderwijssoorten steeds meer in een variant naar elkaar toe werden toegebracht, is voorbij. Binnen deze ontwikkeling wordt nadrukkelijk gekeken naar de doorstroom- en aansluitproblematiek naar vervolgonderwijs.   De sector neemt hierin zelf de verantwoordelijkheid om de benodigde verandering te bewerkstelligen.  De VO-raad neemt hier als belangenorganisatie van de sector het voortouw om alle ontwikkelingen te stroomlijnen. Het is haar ambitie om vanuit de eigen kracht, op basis van een gedeelde visie met de kracht van de gehele sector te werken aan onderwijskwaliteit om zo alle vragen, problemen en uitdagingen te lijf te gaan. Het door de VO-raad aangekondigde Masterplan voor het voortgezet onderwijs in de 21 ste eeuw moet hiervoor de contouren gaan geven. [1] De concrete activiteiten onder dit masterplan worden door de sector uitgevoerd in projecten als Vensters voor Verantwoording en het Innovatieplatform VO. Het project Vensters voor Verantwoording biedt scholen een basis voor transparantie en horizontale verantwoording, terwijl het IP-VO in nauwe samenwerking met door het ministerie geïnitieerde Wikiwijs wordt gewerkt aan het maximaal beschikbaar maken van open digitaal leermateriaal via een Leermaterialenbank. … . [1] VO-Raad (2009), Toespraak Sjoerd Slagter op de nieuwjaarsreceptie dd. 3 september 2009.
 • Over 5 jaar geen randstad meer
 • Clayton Christensen (Disrupting Class 2008) dat vernieuwende technologie die in een school wordt geintroduceerd altijd zal worden ingezet om de bestaande werkwijze te handhaven, nooit om onderwijsmethodieken te tranformeren. De introductie van de computer in het onderwijs heeft het onderwijs niet veranderd. Door de introductie van ict wordt niet plotseling anders aangekeken tegen manieren waarop leerlingen zouden moeten leren. Dat is niet uniek voor het onderwijs, dit speelt in alle maatschappelijke sectoren. Cramming computers nog geen effect op het leren gehad.
 • Why is education so resistant to change? Over the next decade will it undergo as radical a transformation as the music industry? If so, it will have to face some of the same issues, such as preserving copyright and maintaining quality, and also some unique ones such as assessing learning in the field and bridging the gap between formal and non-formal education. We urgently need to address these issues if learning is to meet the challenges and opportunities of the mobile age.
 • Randvoorwaarden van tweede orde: - Ontwikkelen van breed gedragen visie vereist leiderschap Duurzaam gebruik van ict realiseer je als leraar niet alleen: vereist samenwerking en ondersteuning Vier in Balans is een heuristisch kader: aanwijzingen die het onderwijs de gelegenheid geeft zelf oplossingen te vinden. Model maakt deel uit van toetsing en verfijning in verschillende onderzoeken
 • Earli / Amsterdam discussiant
 • Kennisnet wil scholen inzicht geven over wat in het onderwijs wel en niet werkt met ict. De werkwijze die Kennisnet daarbij volgt is het ontwikkelen van kennis op basis van deze kennispiramide. Praktijkvoorbeelden De basis van de piramide wordt gevormd praktijkvoorbeelden. Je zou kunnen zeggen: dit zijn alle ict-toepassingen die leraren dagelijks of minder vaak in hun onderwijs gebruiken. Er zijn inmiddels erg veel voorbeelden van ict-toepassingen. In de praktijkvoorbeelden ligt een schat aan praktijkkennis besloten. Het is meestal letterlijk ‘besloten kennis’ want leraren weten meestal niet van elkaar hoe ze les geven en op welke slimmem manieren ze daarbij gebruik maken van ict. Opvattingen Wanneer een besluit moet worden genomen over aanschaf van bijvoorbeeld digitale borden of laptops gebeurt dit dikwijl op grond van verwachtingen die men heeft over de opbrengsten. Daar is niets mis mee, want deze scholen hebben een ambitie. Ze zijn overtuigd van het nut of noodzaak om ict in het onderwijs in te zetten en hebben de durf om het risico te nemen op succes of mislukken. Ze gaan voor het succes want dat is hun overtuiging. De keuze voor inzet van ict is in zo’n situatie gebaseerd op een overtuiging of persoonlijke opvatting. Dikwijls van een voortrekker of schoolleider. Bewijs De praktijktoepassingen van alle dag en de opvattingen over opbrengsten van ict worden in het onderwijs maar weinig getoetst. Dat is de top van de pirimade. Die wordt maar weinig bereikt. Dit betekent dat scholen die hun besluiten over inzet van ict niet willen baseren op persoonlijke opvattingen maar onderbouwd willen zien door bewezen meerwaarde, komen nauwelijks aan hun trekken. Daar brengt Kennisnet verandering in met het project EXPO: experimenten in het primair onderwijs. Scholen die meedoen aan EXPO krijgen van kennisnet de gelegenheid om via onafhankelijk onderzoek vast te stellen of de ict-toepassingen waarvan u binnen uw school overtuigd bent van de meerwaarde daadwerkelijk opleveren wat u ervan verwacht. Het gaat dus vooral om ict-toepassingen die al op een locatie of door een paar leraren in de praktijk worden beproefd. De resultaten van het onderzoek verschaffen uw school hardere bewijskracht bij besluitvorming over eventuele opschaling van de ict-toepassing. Deze informatie is niet alleen van belang voor de betreffende school maar is van waarde voor al die andere scholen die geen experiment uitvoeren maar wel graag willen weten wat wel en niet werk met ict. Hoe kunt u meedoen aan EXPO en wat levert het op? Earli / Amsterdam discussiant
 • Elke school voor PO kan meedoen aan EXPO. Als vaste relatie van Kennisnet bent U als eerste geinformeerd over EXPO; een onderzoeksproject dat dat hierbij van start gaat. In EXPO belonen wij het lef en de inzet van scholen om bij te dragen aan de kennisontwikkeling. Dat doen wij door er voor te zorgen dat de randvoorwaarden voor gebruik van de ict-toepassing die u wilt toetsen zo optimaal mogelijk zijn. Dit kan voor u als school betekenen betere hardware, extra scholing of andere ondersteuning. Deelname aan het onderzoek zal ook extra tijd vergen van de betreffende school. Deze extra tijdsinvesteringen komen in aanmerking voor vergoeding. Wanneer uw voorstel wordt geselecteerd bedraagt de maximale vergoeding 45k. Daarvoor dient u als school er voor te zorgen dat de ict toepassing die volgens u zal leiden tot goed onderwijs nog dit schooljaar wordt gerealiseerd. Het is misschien voor moment in het schooljaar en de korte termijn waarop u kunt reageren wel een ongehoord verzoek maar daar staat tegenover dat wij u een ongehoord aantrekkelijk aanbod doen. Zowel in financieel opzicht als de kennis die uw school binnen stroomt. Aanmelden voor deelname kan vanaf heden tot en met xx oktober. Aanmeldingsformulier vindt u op onderzoek.kennisnet.nl In de maand november worden tenminste 10 scholen geselecteerd en overeenkomsten met de scholen gesloten. In de overeenkomst worden de afspraken vastgelegd die in november met elke school afzonderlijk worden gemaakt over financiële ondersteuning en de opzet van het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers verbonden aan een universiteit. Waar het gaat om invullen van vragenlijsten of afname van een toets bij leerlingen worden vooraf afspraken met de school gemaakt. Dit is maatwerk per school. Onze verwachting is dat EXPO dit schooljaar voor tien ict-toepassingen kennis zal opleveren die niet alleen voor de betreffende scholen maar voor de gehele sector van belang is. De scholen ontvangen een vergoeding voor de experimenten die ze uitvoeren voor meer bewijs over de opbrengsten van ict. Bewijs over wat wel en niet werkt met ict is in het belang van elke school. Als uitgangspunt kiezen we daarbij de toepassingen waarvan scholen verwachten dat ze er toe doen.
 • Samendeskundiger 6 Oktober Uitslagen

  1. 1. Samen Deskundiger <ul><li>6 oktober 2009 </li></ul><ul><li>Frans Schouwenburg </li></ul><ul><li>Sectormanager PO en VO </li></ul>
  2. 2. Goede lunch gehad? <ul><li>Fantastisch </li></ul><ul><li>Gaat wel </li></ul><ul><li>Had ik zelf maar brood meegebracht… </li></ul>
  3. 3. Goed om de Kennisnet hotspots te zien tijdens de lunch <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul>
  4. 4. Ik vind deze programma’s interessant <ul><li>Acadin </li></ul><ul><li>Wikiwijs </li></ul><ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><li>Ambassadeurs </li></ul><ul><li>Leraar24 </li></ul>
  5. 5. Ik vind deze hotspots interessant <ul><li>Edurep </li></ul><ul><li>Wedstrijden </li></ul><ul><li>Entree </li></ul><ul><li>Samen slim leren </li></ul><ul><li>Augmented reality </li></ul><ul><li>3d printing </li></ul><ul><li>Virtuele omgevingen </li></ul>
  6. 6. Hoe komen wij tot keuzes? <ul><li>Omgevingsanalyse </li></ul><ul><li>Relatiemanagers </li></ul><ul><li>Onderzoek Vier in Balans </li></ul><ul><li>Didactiek in Balans </li></ul><ul><li>Ambassadeursprogramma </li></ul><ul><li>Samen Deskundigerprogramma </li></ul><ul><li>Po-, VO-, MBO-raad </li></ul><ul><li>OCW </li></ul><ul><li>Overig </li></ul>
  7. 7. Waar is deze school?
  8. 8. “ het basisonderwijs heeft een hoog efteling-gehalte”
  9. 11. Wat gaan we nog meemaken?
  10. 12. Crisis, what crisis?
  11. 13. Doorlopende leerlijn is ver te zoeken
  12. 14. Wetenschappelijke kennis bereikt de werkvloer niet
  13. 15. Veranderingen gaan niet snel
  14. 16. Aanbevolen innovatiestrategie (oa van Dijsselbloem) Leren & bijstellen
  15. 17. Anderen zijn voor een abruptere verandering
  16. 18. Waar staat u wat veranderen betreft? <ul><li>Kleine stapjes </li></ul><ul><li>Grote kanteling </li></ul><ul><li>Veranderen, hoezo? </li></ul>
  17. 19. Alles is samenwerken en netwerken
  18. 20. Innovatie met ict in de school tot nu toe….. <ul><li>Zoals overal wordt de innovatie ingebed in de bestaande structuur </li></ul><ul><li>“ Sustaining technology” </li></ul><ul><li>Het bestaande aanhouden </li></ul><ul><li>We droegen computers de klas binnen in de bestaande schoolstructuur: niets veranderde </li></ul>
  19. 21. 1908 1958 2008
  20. 22. Startpunten verandering Professio- nalisering: Dro ecdl Content- Ontwikkeling: Digilessen po Wikiwijs Digischool etc Techniek: ELO Digibord Laptop- klas Concept: Sterrenschool Laterna Magica De Wittering etc Visie?
  21. 23. Vier in Balans +
  22. 24. U heeft hier een sleutelrol <ul><li>Waar </li></ul><ul><li>Onwaar </li></ul>
  23. 25. Ik zie mezelf vooral als <ul><li>coach </li></ul><ul><li>adviseur </li></ul><ul><li>coördinator </li></ul><ul><li>klankbord </li></ul><ul><li>expert </li></ul>
  24. 26. Vier in Balans Kennisnet - Vier in Balans Monitor 2009 - 17 september 2009
  25. 27. Ik kom het makkelijkst aan tafel met <ul><li>schooldirecteur </li></ul><ul><li>CVB </li></ul><ul><li>Ict-coordinator </li></ul><ul><li>Bovenschools directeur </li></ul>
  26. 28. Ik wil een betere relatie met <ul><li>schooldirecteur </li></ul><ul><li>CVB </li></ul><ul><li>Ict-coordinator </li></ul><ul><li>Bovenschools directeur </li></ul>
  27. 29. Gebruik van ict door leraren: nu en toekomst Kennisnet - Vier in Balans Monitor 2009 <ul><li>Meer leraren </li></ul><ul><li>Meer uren </li></ul><ul><li>Meer verschillende manieren </li></ul>
  28. 30. Top 3 ondersteuningsbehoeften: apparatuur en digitaal lesmateriaal Ondersteuningsbehoefte leraren BAO VO MBO Gem <ul><li>Meer bruikbaar lesmateriaal voor computergebruik </li></ul>61 66 66 64 2. Extra computer of laptops 67 66 58 64 3. Programma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken 68 62 55 62
  29. 31. Het wordt tijd voor een gezamenlijk initiatief voor productie van digitaal leermateriaal <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Blanco </li></ul>
  30. 32. Deskundigheid: zelfvertrouwen leraren Kennisnet - Vier in Balans Monitor 2009 Percentage leraren dat eigen vaardigheden in gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel als gevorderd beoordeelt
  31. 33. Beleid Kennisnet - Vier in Balans Monitor 2009
  32. 34. Visie Kennisnet - Vier in Balans Monitor 2009 Behoefte aan een breed gedragen ict-visie ,ontwikkeld door management en lerarenteam samen
  33. 35. Prioriteiten volgens leraar en management Kennisnet - Vier in Balans Monitor 2009
  34. 36. Waarop ligt voor u de nadruk? <ul><li>Sociaal </li></ul><ul><li>Materieel </li></ul>
  35. 37. Uitdaging: managen van samenhang Kennisnet - Vier in Balans Monitor 2009 - 17 september 2009
  36. 38. Ict-beleid komt het snelst tot stand <ul><li>Vanuit de bestuurder </li></ul><ul><li>vanuit de schoolleiding </li></ul><ul><li>vanuit mij </li></ul>
  37. 39. Meedoen aan didactiek in balans kan visievorming flink ondersteunen <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Blanco </li></ul>
  38. 40. Hoe kan Kennisnet ondersteunen? Kennisnet - Vier in Balans Monitor 2009 Versterk ict-leiderschap Faciliteer samenwerking
  39. 41. Herkent u deze uitkomst? <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Blanco </li></ul>
  40. 42. Wens scholen <ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Actueel </li></ul><ul><li>Aanpasbaar </li></ul><ul><li>Tijd- en plaats ongebonden </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul>
  41. 43. Wat vraagt de klant in het PO? 1. De instellingen
  42. 44. Onderschrijft u deze vraag? <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Blanco </li></ul>
  43. 45. Wat vraagt de klant in het PO? 2. De sectororganisatie
  44. 46. Onderschrijft u deze vraag? <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Blanco </li></ul>
  45. 47. One more thing… experimenteren in het primair onderwijs
  46. 48. Meer bewijs door EXPO
  47. 49. Hoe werkt EXPO
  48. 50. Interessant soort praktisch onderzoek voor onze sector? <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Weet nog niet </li></ul>
  49. 51. Gaarne uw stemkastjes op uw stoel laten liggen Dank u

  ×