• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Quadraam2
 

Quadraam2

on

 • 464 views

Presentaties voor de schoolleidersmiddag van Quadraam op 28 maart 2011 in Duiven

Presentaties voor de schoolleidersmiddag van Quadraam op 28 maart 2011 in Duiven

Statistics

Views

Total Views
464
Views on SlideShare
464
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 1300 Intro: bestuurderlegtdoelen in context uit. Waarstaat het bestuurzelfvoor, waartoezijnzebereid?13.15 Beginsituatie forum interviewsDromenuitsessiesterughalen (opdracht: Vat het procs tot nu toe samen in de gezamenlijkedroom. Drieminuten: Hierwillen we met onzestrateenheidnaartoe – over 10 jaar is ditonsonderwijs”13.35 Verhaalleiderschapmonitor schuttemoeite met onderwkundggesprekteamledenvoorbeelden leading practices 4inbtool krachtvoor manager, aanbodverdieping14.00 Casus tvoNieuwerkerk – De trektocht14.30 pauze 14.45 Aanscherpen per strategischeeenheid (in 5 groepen)Plannenkomendschooljaarkernideeendelen, consensus 15.30 DisruptiemarktDoel: welkeprojecten (samenalsnetwerk) sneltestarten?17.00 Sluiting Peter van Buren
 • Het boek Disrupting Class inspireerde veel mensen om met andere ogen naar kansen voor innovatie in het onderwijs te kijken. In deze workshop gaan we vanuit het verhaal van het boek aan de slag met de Nederlandse situatie. Het is een zeer praktische en interactieve workshop, voor iedereen die wil ervaren hoe makkelijk het is om veranderingen in de school te halen met behulp van de volgende de ingrediënten: ICT-toepassingen, samenwerking met collega's, creativiteit. Kom naar deze onderwijsveiling!
 • Voorraad ideeënKaarten met ideeën. Als groepen zelf niets genereren, kunnen deze gepakt en uitgewerkt worden.1 Bedenk een vak dat op uw school niet gegeven wordt, omdat er geen docent voor is of omdat er te weinig leerlingen zijn die dit vak kiezen. Werk uit op welke wijze, in samenwerking met andere scholen of bedrijven dit vak met inzet van ict toch gevolgd kan worden.Denk aan alle aspecten: Organisatie, leerstof, planning en roostering, toetsing en afsluiting, kosten, opbrengsten, voldoen aan eisen, enzovoorts.2 Bedenk een systeem waarin een groepje professionals tot productie komt van een collectie „uitdagende opdrachten” voor groepjes van drie of vier leerlingen. Denk aan het uitgangspunt van SugataMitra: Ifthere is stuff on Google, why stuff it in yourhead. De leerlingen moeten komen tot zelforganiserend leren, met inachtneming van eisen rondom kritisch omgaan met zoekresultaten.3 Bedenk een opzet waarmee een systeem kan worden gelanceerd waarin leerlingen andere leerlingen helpen met hun huiswerk of opdrachten4 Een voorraad ingeblikte lessen. Instructie door goede docenten, professioneel vastgelegd.

Quadraam2 Quadraam2 Presentation Transcript

 • Van watnaar hoe?QuadraambijeenkomstDuiven
 • Programma 28 maart
  13.00 Intro:De context
  13.15 De droom - forum interviews
  13.35 Leiderschap en ict
  14.00 Casus TVO Nieuwerkerk – De trektocht
  14.30 pauze
  14.45 Aanscherpenper strategischeeenheid
  15.30 Disruptiemarkt
  17.00 Sluiting Peter van Buren
  Quadraam 2011
 • Doel van de middag
  Droom per strategischeeenheiduitgesproken
  Eerstestappenernaartoeuitgesproken
  Eersteverkenningsamenwerkingbinnenbestuursverband
  Quadraam 2011
 • Innoveren met ict
  Watweten we?
  Watkunnen we? Watdoenanderen?
  Verander-theorieen ict
  Quadraam 2011
 • Waarom ict in onderwijs?
  Quadraam 2011
 • Bewijskracht over opbrengsten
  Quadraam 2011
  Inspiratie
 • Percepties
  Bijdragendie managers toeschrijvenaan ict:
  aantrekkelijkeronderwijs
  rijkereleeromgeving
  meermogelijkhedenvooronderwijs op maat en zelfstandigleren
  Quadraam 2011
 • Evidentie
  ICT maaktonderwijs:
  effectiever
  efficiënter
  aantrekkelijker
  MITS: 4 in balans
  Quadraam 2011
 • Quadraam 2011
 • Quadraam 2011
  Gebruik van ict-toepassingen
 • Gebruik didactisch leermiddel
  Quadraam 2011
 • Onderzoek Engels in het VMBO
  “door de inzet van ict-toepassingenkan de spreekvaardigheid Engels van vmbo-leerlingensterkverbeteren.”
  Quadraam 2011
 • Inspiratie
  Quadraam 2011
 • Chatterdale.nl
  Quadraam 2011
 • Watkiezenscholen? Visie
  Anderedidactischeconcepten
  Activerendedidactiek
  Andereschoolsettings
  Leerpleinen
  Andereleermiddelenmix
  Andereprofilering van de school
  Afstandleren (topsport)
 • Watkiezenscholen? Infra
  Invoervan laptopklassen
  Leerlingparticipatie
  Cloud
  Bring your own device
  Quadraam 2011
 • Watkiezenscholen? Leermiddelen
  Leermiddelen op anderedragers
  Werkboekvervangen
  Leermiddelenmix
  Elo’svullen met opdrachten
  Ingeblikte lessen
 • Watkiezenscholen? Deskundigheid
  Omgaan met digiborden
  Leermiddelencoördinator
  Leermiddelarrangeur
  Ict-coach
  Quadraam 2011
 • Hoe innoverenscholen?
  Management en docenten:
  Meer profiteren van ict, maar hoe: daaroververschilt men van mening
  Management zegt: We hebben de visiecentraalvastgelegd
  Docenten: behoefteaangezamenlijke en breedgedragenvisiein samenwerkingmet docentenontwikkeld
  Quadraam 2011
 • Innovatiestrategie
  momenteel
  • voorhoede ondersteund
  • duurzame inbedding ontbreekt
  • geen acties op leraren met minder affiniteit
  Quadraam 2011
 • Verantwoordelijkheden leiderschap bij verandering (Suzanne Schut 2010)
  Schoolleiders die de ambitie hebben het onderwijs ingrijpend te veranderen vertonen vooral gedrag dat hoort bij het onderhouden van status quo of marginale verbetering
  Gedragsrepertoire van schoolleiders dat volgens literatuur nodig is vooringrijpende veranderingen is gefragmenteerd aanwezig
  Quadraam 2011
 • Rol leider bij verandering (Suzanne Schut 2010)
  Quadraam 2011
 • Welkleiderschapbijdezesituatie?
  Omgaan met professionals
  Als je haasthebt, neemeenomweg
  Wierdsma: Lieverkleinebetekenisvollestapjesdangrotebetekenislozegebaren
  80% laatzichalleenovertuigen door eensuccesvolvoorbeeld
  10% wordtovertuigd door het idee
  10% laatzichnooitovertuigen ...
  Quadraam 2011
 • Rolleiderbij co-creerendveranderen
  Vermogen angst teabsorberen
  Rolmodelzijn
  Veiligheidbieden
  Realiteitszinbewaken
  Consistent in gedrag
  Handelendleren en lerendhandelen
  (prof Andre Wierdsma)
  Quadraam 2011
 • Theory U
  Quadraam 2011
  Excellent luisteren
  Observeren
  Zintuigelijkervaren
  Presencing
  Kristalliseren
  Prototyping
  Uitvoeren
 • De trektocht
  Huidige en gewenste positie bepalen
  Doel formuleren
  Draagvlak creëren
  Achterblijvers betrekken
  Laat onderzoek meelopen
  Vrijblijvendheid reduceren
  Toepassingen met bewezen rendement opschalen
  Quadraam 2011
 • Hoe ontstaateenbeweging?
  Quadraam 2011
 • Leadership lessons by Derek Sivers
  Leadership is over-glorified
  The first follower transforms a lone nut into a leader.
  A leader needs the guts to stand alone and look ridiculous.
  You must be easy to follow!
  A movement must be public.
  If you are a leader treat your first followers as equals
  When you find a lone nut doing something great, have the guts to to stand up and join in.
  Quadraam 2011
 • Nu eenpraktijkvoorbeeld
  Quadraam 2011
 • Aanscherpronde
  Input uit
  Eerderesessies
  Intro Harald
  Droombeeldenvoorzitters
  VerhaalKennisnet
  Verhaal TVO Nieuwerkerk
  Bespreek met strategischeeenheid de vragen op het format
  Quadraam 2011
 • 15.45 -15.15 uur
  Onzedroom in één tweet (140 tekens)
  Waarstaan we nu 4 in balans
  Watnemen we meeuit de input
  Welkeinnovatie-keuzesmakenwij?
  Hoe wordtonzestrategie?
  Watworden de eerstedriestappen?
  Terugkoppeling via voorzitters
  Quadraam 2011
 • Frans Schouwenburg
  Kennisnet
  Samenwerken
 • Quadraam 2011
 • Nieuwetechnologieheeftandere branches ontwricht, nu ook het onderwijs
  Quadraam 2011
 • Quadraam 2011
 • Kenmerken ontwrichtende (disruptive) innovaties
  Vindenplaatsen die nietalsconcurrerend
  wordengezien door gevestigdeindustrie
  Quadraam 2011
 • Kenmerken ontwrichtende (disruptive) innovaties
  Kwaliteitaanvankelijkniethoogwaardig
  Quadraam 2011
 • Kenmerken ontwrichtende (disruptive) innovaties
  Ruimte en tijdnodigom door teontwikkelen
  (radical autonomy)
  Quadraam 2011
 • Quadraam 2011
 • Quadraam 2011
 • De disruptiemarkt: eenslimmeversneller?
  Quadraam 2011
 • Werkwijze
  Ideeën spuien in groepjes
  Ideeën ophalen
  Veiling: Vraag en aanbod bepalen
  Vervolgstap formuleren
  Quadraam 2011
 • voorbeeldresultaat
  Quadraam 2011
 • Aan de slag!
  Waarzittenbij u op school de
  legeplekken op uwmenukaart?
  Quadraam 2011
 • Als we meertijdhadden,
  ofwel: vervolgstappen
  Projectenselecteren op vraag-aanbod
  Samenwerkingsverbandenformuleren
  Per project doelformuleren
  Taken verdelen
  Werkwijzekiezen; bijvoorbeeld “agile”
  Uitvoeren
  Effectenonderzoeken
  Quadraam 2011
 • Visiebijeenkomst bij Kennisnet
  Quadraam 2011