Praktijkdag Samen Deskundiger Midden-Nederland
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Praktijkdag Samen Deskundiger Midden-Nederland

on

 • 427 views

opening praktijkdag samen deskundiger midden-nederland in odijk op 25 mei 2011

opening praktijkdag samen deskundiger midden-nederland in odijk op 25 mei 2011

Statistics

Views

Total Views
427
Views on SlideShare
427
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • ‘App NootMuis. Peuters en kleuters op internet’ , het grootsteonderzoek in Nederland naar het mediage- bruik van jongekinderen tot dusver, uitgevoerd door StichtingMijn Kind Online – expertisecentrumvoorjeugd en media – in samenwerking met Z@ppelin en NTR Jeugd. Het onderzoekbestondondermeeruiteenrepresentatievesteekproefonder 575 ouders en observatie van 35 kinderen
 • 58% van de ouderszegtteverwachtendater in elkeklaseencomputerhoek is en 54% vindt het eengoedideeals de schoolwebsitegebruiktwordtomouderstevertellenwaarkinderenmeebezigzijn.Eenderde van de ouderszieteenlijst met tips voorouders over digitale media zitten. Eén op de zesou- dersvindtdat de school uitwisseling van informatie over kinderen en internet tussenouderszoumoetenfaciliteren. Zorgendatkinderenveeltijdachter de computer en op internet doorbrengenziet 8% alseenbelangrijketaak van school
 • Een goede Touch-interface is eindelijk beschikbaar!De iPad, bejubeld of verguisd, heeft een nieuwe standaard gezet voor gebruiksgemak van een persoonlijke computer die entertainment en zakelijke toepassingen moeiteloos combineert. De markt volgt enthousiast met allerlei alternatieven tot profijt van consumenten en zakelijke gebruikers. Een nieuwe standaard in gebruiksgemak is gezet.
 • Ookzijn de visuelesymbolen die gebruiktwordenbij apps logischervoorjongekinderendan de symbolen op websites. Zo is eenpijltjealssymboolvoor ‘terugnaarwaar je vandaankwam’ betertebegrijpendaneenkruisje of huisje. Daarnaasthebbenkinderensnel door datals je erechtnietmeeruitkomt, je altijd de groteronde knop in het midden van de iPhone of iPadkuntinduwenomterugtegaannaar het beginscherm. Hierdoorhebbenjongekinderenbij het spelen met een iPhone of iPadnagenoeggeenhulp van volwassenennodig. Datgeefteengevoel van controle en voorkomtdatze in hunspelwordengestoord.

Praktijkdag Samen Deskundiger Midden-Nederland Praktijkdag Samen Deskundiger Midden-Nederland Presentation Transcript

 • praktijkdagsdmidden-nederland
  fransschouwenburg – kennisnet
  25 mei 2011
 • u zochtkennis
  u gingnaar de bibliotheek
 • foto lezen op ipad
 • u zocht contact
  u stuurdeeenkaartje
 • u wilde iets kopen?
  u wilde iets kopen
  u ging naar de winkel
 • u zochtontspanning?
  u speeldeeenspelletje
 • u wildeergenskomen
  u raadpleegdeeenkaart
 • u wildeiemandbellen
  u pakte de telefoon
 • problematisch:
  oudhandhaventerwijl
  nieuw al norm is
 • beroepenverdwijnen
  vastewerkplekkenook
 • Rollenveranderen
  Wieleertze...
  • omgaan met onzekerheid
  • omgaan met profielen
  • flexibiliteit
  • mondiaaldenken
  • ondernemerschap
  • open staanvoornieuwezaken?
 • Watverwachtenouders van school?
  eenactieverolin digitale - en online opvoeding;
  eenhelderevisie op kinderen en internet;
  ouderavonden over ditonderwerp;
  schoolopdrachten met computer en internet;
  lereninformatiezoeken, beoordelen en verwerken;
  een ‘levende’ schoolwebsitevoorouders en kind;
  vakkundigebegeleidingbijverwerkenervaringen;
  goedtoezichtalskinderen op school op internet zijn;
  afschermingslechte sites op schoolcomputers.
 • Ofwel: oudersverwachten
  Visie
  Expertise
  Communicatie
  Betrokkenheid
  Integratie in het onderwijs
  Veiligheid
  Biedt u dat?
 • Iedereenwil, maar…
  Minimaal gebruik als didactisch leermiddel
 • Van visienaardoel
  De Verdieping
  Didactiek in balans
  Online 4 in Balanstool
 • wetenwatwerkt
  met juistgebruik van ict wordtuwonderwijs:
  • effectiever
  • efficiënter
  • aantrekkelijker
 • Alleensuccesvolwanneer…
 • Onderzoekdigitaalprentenboek
 • Hier komt de titel van de presentatie 27 januari 2007
  27
  Ontwikkeling
  Woordenschat:
  5-6 woorden
  ipv
  2-3 woorden
 • Inspiratie
 • Onderzoeksmatigwerken
  Zoekennaarresultaat
  Ookals het rendementuitblijft:
  Betrokkenheidneemt toe
  Meer nadenken over onderwijs
 • onderzoek.kennisnet.nl
 • Aan de slag!
  • Voordeel van samenwerking al vaakaangetoond
  • Gebruikwater is in het publiekedomein
  • Gebruiknieuwaanbodonderwijsproducenten
  • En……..
 • Belangrijksteontwikkeling:
  Gebruiksgemak
  gemak?
  tijdwinst?
  genot?
  beter?
  goedkoper?
 • Gebruiksgemak
 • Leer van opaStrubbe
  alleeigenschappen van modern leraarschap
  open staanvoornieuweontwikkelingen
  creatieveoplossingenbedenken
  transparantie
  altijdverbondenzijn
 • …..en geniet van water al mogelijk is!
  Presentatie beschikbaar op:
  www.slideshare.net/allfrans
 • Aanbevelingenonderwijs(uit Apps, noot, muis)
  Laatkinderenzoveelmogelijksamenachter de computer.
  Beperk de computertijd.
  Zorgdat je weetwat je leerlingenvoorschotelt.
  Respecteer de privacy van ouders en kinderen.
  Ontwikkelvisie en beleid ten aanzien van mediagebruik.
  Leid de pedagogischmedewerkers op.
 • Overigeconclusies
  Jongenszoeken entertainment, meisjesvindenookschoolsewerkjesleuk
  Jongekinderenkomengemakkelijkterecht op verkeerdepagina’s
  Websites met auditieve en visuelenavigatie en veelinteractiviteitscoren het best
  Kinderenzijngek op de iPhone en iPad
  Bijsommige apps kaneenjong kind gemakkelijkeenaankoopdoen
 • Frequentevragen van ouders
  40% vraagt hoe ze de online veiligheid van hun kind kunnengaranderen.
  33% vraagtzichafwelke websites geschiktzijnvoorkinderen in niveau en inhoud,
  25% hoe je het juisteniveaubepaalt van een website, app of spelletje.
  20% steltzichzelfvragenals:
  Hoe lang mag een kind van eenbepaaldeleeftijdeendigitaal medium gebruiken?
  Vanafwelkeleeftijdlaat je een kind het beste online?
  Watvoor regels zijnaanteraden en voorwelkeleeftijd?
  12% vraagtvanafwelkeleeftijdeen kind rechtheeft op digitale privacy
  Eris geenverbandtussenvragen van ouders en hunopleidingsniveau.
  oudersmet jongekinderenwillengraag met ouders van ouderekinderen van gedachtentewisselen over ditsoortkwesties.
 • Tablets voorjongekinderen (3-6 jr)
  touchscreens veelbeter in staatzijnom de aandachtvoorlangeretijd vast tehoudendan laptops en computers met eenmuis.
  verklaringvoor de diepereconcentratieligt in de interactiviteit van apps
  ooktemaken met het feitdat de kinderen minder vaakvastlopen op een smartphone of tablet.
  navigatieop touchscreens is makkelijker
  visuelesymbolenbijapps logischervoorjongekinderendan de symbolen op websites
 • Verdiepingbijonderzoek
  Zozijnjongekinderengek op interactievevoorleesboekenvoor de iPhone of iPad, die zichlatengebruikenalseenboek, film en computergametegelijk. Terwijl de kinderenwordenvoorgelezen, kunnenze op plaatjesklikkenomkortefilmpjestezien of spelletjestedoen. Dit is veelactieverdanfilmpjeskijken op de computer of laptop, watlijkt op het passiefkijken van filmpjes op tv of dvd.