ICT bekwaamheidseisen 2012Frans Schouwenburg  twitter:  @allfrans
Inhoud1. Kennisnet in 20122. Stand Ict-bekwaamheidseisen3. VervolgPresentatie op www.slideshare.net/allfrans
Gisteren…vandaag Noordzaak en aard van 21st century skills Manieren om skills te objectiveren en coderen Manieren om ‘...
Brug slaan naar…          4
Waar gaat het dekomende jaren over?
Onderwijs in de maatschappij
Nieuwe fase Ict in het leren          Ict in het organiseren            Ict in het         ...
Meer vraag om Aansluiting bij trends uit en verwachtingen van maatschappij Aantoonbaar rendement – Bij leren – Optimal...
U zocht kennisU ging naar de bibliotheek
u wilde iets kopen?  u wilde iets kopen           u ging naar de winkel
informatie waar en wanneer je het nodig hebt
De context verandert  Geen vaste werkgevers  Uiterste flexibiliteit vereist  Mobiliteit  Ondernemerschap  Privac...
Nieuwe context Stichting Schoolinfo             19
Reorganisatie Nieuwe fase in ICT-ontwikkeling Ontwikkeling naar opdrachtgeverschap sectorraden Bezuinigingen Interne ...
Drie domeinen van Kennisnet
Fundament van professioneleonderwijsinstelling: Vier in Balans•  Vanuit een breed gedragen visie•  Met deskundige docent...
http://onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor  Vier in Balans Monitor 2011
Opbrengsten Ict leidt niet vanzelfsprekend tot betere resultaten, docent is sleutel Groei blijft achter bij ambities
Gebruik door leraren Veel gebruik internet en verwerkings- programma’s, weinig didactische software    % leraren   ...
Rendement1. Aantrekkelijker:    - leerlingen vinden leren leuker              - meer gemotiveerd     ...
Olievlekwerking bestaat niet
Conclusies na EXPO 2011 Niet persé meer leereffect, wel neutraal Hierdoor een nieuw didactisch hulpmiddel erbij Variat...
Kennispiramide: stapelen van kennis
Ict-bekwaamheidseisen Wat zijn uw behoeftes, verwachtingen?                     33
Uitgangspunten Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs óf dat gebeurt, hangt af va...
Opdracht Kennisnet ontwikkelt en beheert een duurzame set van ict-bekwaamheidseisen voor docenten. Uitgangspunt zijn i...
Andere setsKennisbasis ict AdefUnesco FrameworkNets-T            36
Bekwaamheidseisen Onderwijscoöperatie  (in ontwikkeling)     vakinhoudelijk        bekwaamvakdidactisch  ...
De indeling Niveau 1: Algemeen Niveau 2: Kerntaken* Niveau 3: Context-specifiek        (steeds aangevuld)* Hiera...
Niveau 1 De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die tot betere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruik van andere...
Niveau 2: Drie kerntaken1. Integreren van ict-hulpmiddelen2. Onderhouden en ontwikkelen eigen  bekwaamheid3. Gebruiken va...
Niveau 2 Kerntaak 1 De leraar integreert ict hulpmiddelen in zijn onderwijs. Hij laat zijn leerlingen leren m.b.v. ict ...
Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden (groeit) De leraar integreert digitale oefenprogramma’s in zijn onderwijs om de w...
Niveau 2 Kerntaak 2 De leraar onderhoudt en ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid op het gebied van ict en onderwijs door: ...
Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden De leraar participeert op online fora in zijn beroepscontext; De leraar test het...
Niveau 2 Kerntaak 3De leraar maakt gebruik van aan deschoolcontext gebonden ICT systemen voorhet communiceren met leerling...
Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden De leraar maakt gebruik van de door de instelling gefaciliteerde elo; De leraar ...
Toepassing in praktijk Set biedt kader voor ontwikkeling en beoordeling in HR-beleid (ontwikkelgesprekken) Kennisnet b...
OnderliggendTe beschrijven basisvaardigheden clusteronderwijs binnenProgramma Digivaardig & Digiveilig          ...
49
Dus… Betrokkenheid door deelname werkgroepen ECP? Hoe brengen we de skills onder bij de bekwaamheidseisen?       ...
Binnenkort: themasitebekwaamheidseisen.kennisnet.nl Contact: a.vlonk@kennisnet.nl f.schouwenburg@kennisnet.nl
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bekwaamheidseisen pre item

1,051 views
971 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
191
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Evidentie
De hoofdstukken 4 t/m 6 bevatten de resultaten van het onderzoek. In het onderzoekzijn de verwachtingen van de scholengetoetsttegen de scherpstmogelijkeeisen. De EX-O trajectenhebbenimmers de ambitieteachterhalenwatwerkt en daarhorenhogewetenschappelijkeeisenbij. De resultatenbiedeninzicht in de verschillendemanierenwaaropeffecten van ict in het onderwijs tot uitdrukkingkunnenkomen. Effecten van ict zijnveelcomplexerdan het statement ‘watwerktwel en watwerktniet’ doetvermoeden. Ditonderzoekbevateenaantalvoorbeelden die treffendillustrerendateffecten van ict zich op verschillendemanierenkunnenmanifesteren. Inzicht in dezeverscheidenheid is eenbelangrijkeopbrengst van de onderzochte EXPO-projecten. Terillustratieeenaantalvoorbeelden.a.       Dosering: Een ICT-toepassing  kangedurendeeenkortetermijneenspectaculair effect hebben maar dezegroeikantenietwordengedaanwanneer de toepassingtelangwordtvoortgezet (bijvoorbeeld par. 4.1)b.      Modernisering. Een ict-toepassingleidt tot dezelfdeprestatiesalstraditionelewerkwijzezonder ict. Het onderwijs is met eendergelijketoepassingzonderproblemenmeereigentijds (en aantrekkelijker) temakenzonderdatersprake is van kwaliteitsverlies in leerresultaten ( bijvoorbeeld par 4.2)c.       Welplezier maar minder prestaties: gebruik van ict kanlerenleukermakenterwijl de prestaties van leerlingener op achteruitgaan (bijvoorbeeld par. 4.3)d.      Differentieleeffecten: Nietalleleerlingenprofiterenevenveel van een ict toepassing maar een ict-toepassingkanvooraleffectiefzijnvooreengroepleerlingen met specifiekekenmerkenzoalszwakkepresteerders (bijvoorbeeld par 4.4). Evenzokaneen ict-toepassingeffectiefvooreenspecifiekleerstofonderdeel, bijvoorbeeldbijrekenenweleffectiefvoorautomatiseren van rekenbewerkingen maar nietvoorrekenkundiginzicht (par. 5.5)e.      Negatief effect: Een ict toepassingkanleiden tot slechtereresultatendangebruikelijkonderwijszonder ict (bijvoorbeeld par 5.1)f.        Positief effect: Een ict toepassingkanleiden tot betereresultatendangebruikelijkonderwijszonder ict (bijvoorbeeld par 5.2, 5.3 en 5,6)g.       Meer motivatie met gelijkeprestatie: De motivatie van leerlingenneemt toe en de leerprestatiesblijven (vooralsnog) gelijk (bijvoorbeeld par . 5.4) 
 • Ook is er een aantal randvoorwaarden vastgesteld:De set biedt praktische handvatten;De set is een generieke set voor PO, VO en MBO;De set sluit nauw aan bij de Onderwijscoöperatie-set.
 • Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs meester is. Hij overziet wat zijn leerlingen moeten leren en hoe zij die leerstof ervaren. Hij kan verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap. Die inhoud kan hij zo onderwijzen, dat leerlingen het daadwerkelijk kunnen leren.Vakdidactische bekwaamheid houdt in dat de leraar de vakinhoud leerbaar kan maken door die te vertalen naar leerstof in een lessenprogramma. Hij kan dat programma praktisch uitvoeren, evalueren en bijstellen.Pedagogische bekwaamheid houdt in dat de leraar een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. Binnen dit kader kan hij bijdragen aan hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling.NB: de Discussienota Uitgangspunten herijking bekwaamheidseisen is een voorlopige versie, bij aanpassing van dit document wordt ook de ict-bekwaamheidseisen aangepast.  Maar wat betekent dit voor het gebruik van ict in het onderwijs? In de bekwaamheidseisen omschreven door de Onderwijscoöperatie wordt het volgende over ict genoemd: De leraar weet ambachtelijk hoe een leerplan in elkaar zit, kent de materialen en media (onder meer ict) en weet wat nodig is om een deugdelijk leerplan te maken.Hij heeft de kennis van (onderzoeksmatige) onderwerpen van onderwijs, didactiek en didactische leermiddelen, waaronder ict: Hij maakt gebruik van moderne middelen, waaronder ict. Zo maakt hij, als dat aan de orde is, gebruik van een elektronische leeromgeving die plaats- en tijdonafhankelijk leren mogelijk maakt en effectieve communicatie over het leren vanaf verschillende plekken ondersteunt. (SBL bekwaamheidseisen, 2004).
 • Toelichting: De leraar kan bepalen wanneer de inzet van een ict hulpmiddel zinvol is en bepaalt welke kennis en vaardigheden het beste onderwezen kunnen worden met behulp van ict. Vervolgens kan hij een leeractiviteit waarin ict is geïntegreerd uitdenken, implementeren en de effectiviteit van ict daarin evalueren. Hij bepaalt welke ict middelen er nodig zijn (bijvoorbeeld aantal computers, laptops of camera’s) en controleert de ict-infrastructuur (internetsnelheid, toegang tot netwerk, etc.) of laat dit doen. Voor leerlingen met speciale benodigdheden regelt de leraar speciale voorzieningen.De leraar zorgt daarnaast voor een veilige (virtuele) leeromgeving. Hij kent en begrijpt de gedragsregels voor computer/internetgebruik van de school, legt deze uit aan leerlingen en controleert of deze nageleefd worden. Hij voorkomt digitaal pesten/online vandalisme.
 • Toelichting: De leraar stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van ict die relevant zijn voor de uitoefening van zijn beroep. Hij deelt zijn ervaringen met betrekking tot het gebruik van ict in zijn onderwijs met collega’s (intern en extern).Hij werkt zelf ook met de ict middelen waar zijn leerlingen mee (moeten) werken en probeert nieuwe ict middelen uit die mogelijk geschikt zijn voor toepassing in zijn onderwijs.
 • Toelichting: De leraar kent en begrijpt de doelen en principes van ict beleid van de instelling en stemt zijn eigen ict gebruik in het onderwijs hierop af. Hij weet hoe hij de kwaliteit van zijn onderwijs professioneel kan verantwoorden met behulp van ict ten aanzien van wettelijke kaders (administratie van aanwezigheid, cijfers, gebruikte methoden, etc.). Ook kan hij via de door de instelling daarvoor bestemde kanalen communiceren met collega’s, leerlingen en externen.
 • Bekwaamheidseisen pre item

  1. 1. ICT bekwaamheidseisen 2012Frans Schouwenburg twitter: @allfrans
  2. 2. Inhoud1. Kennisnet in 20122. Stand Ict-bekwaamheidseisen3. VervolgPresentatie op www.slideshare.net/allfrans
  3. 3. Gisteren…vandaag Noordzaak en aard van 21st century skills Manieren om skills te objectiveren en coderen Manieren om ‘ander’ onderwijs te ontwerpen 3
  4. 4. Brug slaan naar… 4
  5. 5. Waar gaat het dekomende jaren over?
  6. 6. Onderwijs in de maatschappij
  7. 7. Nieuwe fase Ict in het leren Ict in het organiseren Ict in het verantwoorden
  8. 8. Meer vraag om Aansluiting bij trends uit en verwachtingen van maatschappij Aantoonbaar rendement – Bij leren – Optimaliseren organisatie Faciliteren dialoog met samenleving en overheid 8
  9. 9. U zocht kennisU ging naar de bibliotheek
  10. 10. u wilde iets kopen? u wilde iets kopen u ging naar de winkel
  11. 11. informatie waar en wanneer je het nodig hebt
  12. 12. De context verandert Geen vaste werkgevers Uiterste flexibiliteit vereist Mobiliteit Ondernemerschap Privacy en controle Andere communicatie
  13. 13. Nieuwe context Stichting Schoolinfo 19
  14. 14. Reorganisatie Nieuwe fase in ICT-ontwikkeling Ontwikkeling naar opdrachtgeverschap sectorraden Bezuinigingen Interne efficiencyslag 20
  15. 15. Drie domeinen van Kennisnet
  16. 16. Fundament van professioneleonderwijsinstelling: Vier in Balans• Vanuit een breed gedragen visie• Met deskundige docenten en managers• Met digitaal leermateriaal• Op basis van een gedegen ict-infrastructuur
  17. 17. http://onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor Vier in Balans Monitor 2011
  18. 18. Opbrengsten Ict leidt niet vanzelfsprekend tot betere resultaten, docent is sleutel Groei blijft achter bij ambities
  19. 19. Gebruik door leraren Veel gebruik internet en verwerkings- programma’s, weinig didactische software % leraren 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ontwikkeling 2003-2011 56 62 66 66 67 70 72 74 74 verwachting 2011-2014 74 80 84 88
  20. 20. Rendement1. Aantrekkelijker: - leerlingen vinden leren leuker - meer gemotiveerd - meer tijd voor leren2. Effectiever: betere prestaties - cognitief(leerprestaties) - sociaal (samenwerken) - emotioneel3. Efficiënter: - in minder tijd gelijk of beter presteren - in dezelfde tijd meer opbrengsten
  21. 21. Olievlekwerking bestaat niet
  22. 22. Conclusies na EXPO 2011 Niet persé meer leereffect, wel neutraal Hierdoor een nieuw didactisch hulpmiddel erbij Variatie in werkvormen peiler voor effectief onderwijs (vd grift 2010) Versnelde implementatie door onderzoek Breder draagvlak door onderzoek 31
  23. 23. Kennispiramide: stapelen van kennis
  24. 24. Ict-bekwaamheidseisen Wat zijn uw behoeftes, verwachtingen? 33
  25. 25. Uitgangspunten Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs óf dat gebeurt, hangt af van de ict- bekwaamheid van de leraar Er is een verband tussen leerlingprestaties en het bekwaamheidsniveau van de leraar De resultaten van leerlingen zijn de belangrijkste toetssteen voor het werk van de leraar 34
  26. 26. Opdracht Kennisnet ontwikkelt en beheert een duurzame set van ict-bekwaamheidseisen voor docenten. Uitgangspunt zijn ict-bekwaamheidseisen waarbij vanuit onderzoek hoger (leer-) rendement wordt aangetoond Dus een groeiende set voor docent en manager Generiek en bovensectoraal 35
  27. 27. Andere setsKennisbasis ict AdefUnesco FrameworkNets-T 36
  28. 28. Bekwaamheidseisen Onderwijscoöperatie (in ontwikkeling) vakinhoudelijk bekwaamvakdidactisch pedagogischBron: Discussienota Herijking 37Bekwaamheidseisen, Onderwijscoöperatie 2011
  29. 29. De indeling Niveau 1: Algemeen Niveau 2: Kerntaken* Niveau 3: Context-specifiek (steeds aangevuld)* Hieraan ten grondslag Digitale BasisvaardighedenPlatform Informatiesamenleving 38
  30. 30. Niveau 1 De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die tot betere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruik van andere hulpmiddelen en past deze adequaat toe. Hij/zij gebruikt ict toepassingen waar zij een meerwaarde hebben en herkent en accepteert dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten. De leraar toont aan dat hij/zij bekwaam is in drie kerntaken 39
  31. 31. Niveau 2: Drie kerntaken1. Integreren van ict-hulpmiddelen2. Onderhouden en ontwikkelen eigen bekwaamheid3. Gebruiken van (aan schoolcontext gebonden) ICT systemen voor het communiceren met leerlingen, ouders en collega’s en voor het verantwoorden van eigen handelen 40
  32. 32. Niveau 2 Kerntaak 1 De leraar integreert ict hulpmiddelen in zijn onderwijs. Hij laat zijn leerlingen leren m.b.v. ict hulpmiddelen op zodanige wijze dat zij beter presteren dan bij gebruik van andere hulpmiddelen. Hij is daarbij in staat om: – de verbinding te leggen tussen leerdoelen en ict hulpmiddelen – uit te leggen welke meerwaarde ict heeft in het uitvoeren van zijn/haar taak 41
  33. 33. Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden (groeit) De leraar integreert digitale oefenprogramma’s in zijn onderwijs om de woordenschat (Nederlands en vreemde talen) van leerlingen te vergroten; De leraar maakt gebruik van programma’s met feedback en hints bij reken/wiskunde vraagstukken zodat leerlingen betere prestaties behalen; De leraar maakt gebruik van computersimulaties om leerlingen onderzoekend en manipulerend (natuurwetenschappelijke) inzichten te laten verwerven. 42
  34. 34. Niveau 2 Kerntaak 2 De leraar onderhoudt en ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid op het gebied van ict en onderwijs door: – relevante digitale bronnen en platforms te vinden en te raadplegen – informatie en ervaringen via de digitale platforms uit te wisselen 43
  35. 35. Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden De leraar participeert op online fora in zijn beroepscontext; De leraar test het gebruik van een device voordat hij zijn leerlingen hiermee laat werken. 44
  36. 36. Niveau 2 Kerntaak 3De leraar maakt gebruik van aan deschoolcontext gebonden ICT systemen voorhet communiceren met leerlingen, oudersen collega’s en voor het verantwoorden vanzijn eigen handelen. Hij is daarbij in staatom: – administratieve zaken digitaal vast te leggen en te beheren – digitaal te communiceren 45
  37. 37. Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden De leraar maakt gebruik van de door de instelling gefaciliteerde elo; De leraar gebruikt het door de de instelling gefaciliteerde leerlingvolgsysteem om de voortgang van zijn leerlingen te volgen en voortgangsinformatie met collega’s te delen; De leraar weet met welk beschikbaar (digitaal) communicatiemiddel hij het beste ouders van leerlingen kan bereiken. 46
  38. 38. Toepassing in praktijk Set biedt kader voor ontwikkeling en beoordeling in HR-beleid (ontwikkelgesprekken) Kennisnet bepaalt niet de norm, maar schetst de kaders en sluit aan op de landelijke ontwikkelingen vanuit de wet BIO en het daarmee samenhangende lerarenregister. 47
  39. 39. OnderliggendTe beschrijven basisvaardigheden clusteronderwijs binnenProgramma Digivaardig & Digiveilig 48
  40. 40. 49
  41. 41. Dus… Betrokkenheid door deelname werkgroepen ECP? Hoe brengen we de skills onder bij de bekwaamheidseisen? 50
  42. 42. Binnenkort: themasitebekwaamheidseisen.kennisnet.nl Contact: a.vlonk@kennisnet.nl f.schouwenburg@kennisnet.nl

  ×