Business Case
Úvod – Restrukturalizace a změny v ČTZásadní problémy, které byly zjištěny při příchodu do ČT (v 7/2003):    • Dlouhod...
360° Consulting - metodika
FÁZE č.1 - ANALÝZAPři příchodu nového managementu do ČT v roce 2003 došlo k detailní analýze systému řízení celé ČT a její...
FÁZE č.2 - STRATEGIENa základě analýzy byl navržen „Program změn, snížení nákladů a zvýšení výnosů“,který obsahoval: •  Z...
FÁZE č.3 - IMPLEMENTACEPro úspěšné zavedení navržených změn byly nastaveny následující schémata, procesy amechanismy:  • ...
FÁZE č.4 - PODPORAPro udržení změn, které byly v ČT nastaveny, bylo zavedeno:•  Měsíční vyhodnocování výsledků hospodařen...
Významné změny•  Změna ekonomiky – vyrovnaný rozpočet již od r. 2004 - ze stamilionových ztrát do  vyrovnaného hospodař...
Další významné změny•  Posílení investic do obnovy výrobní základny ČT (po nástupu do ČT dluh v investování proti  odpi...
Finanční stabilizace ČT
5 000 Kč4 000 Kč3 000 Kč                                    Vlastní zdroje2 000 Kč   ...
v tis. Kč 1997    1998   1999   2000    2001   2002   2003   2004  2005  plán 2006345 597   52 235...
v tis. Kč
počet evidovaných TV přijímačů
v tis. Kč
v tis. Kč
v hodinách
v hodinách
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
Změna o 360°KontaktBc. Vojtěch LambertCOO & Project ManagerGSM: +420 606 629 455email: lambertv@lcg360.czLCG-360°Consultin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Business Case CT

3,482 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,921
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business Case CT

 1. 1. Business Case
 2. 2. Úvod – Restrukturalizace a změny v ČTZásadní problémy, které byly zjištěny při příchodu do ČT (v 7/2003): • Dlouhodobé nekvalifikované řízení firmy • Velmi špatný ekonomický stavObdobí 2001-2003 3 500 Kč• Celkem ztráta = 1,1 mil Kč 3 000 Kč• Rezervní fond = 0 Kč• Finanční prostředky na účtu 2 500 Kč k 31.12.2003 = 0 Kč 2 000 Kč - žádost o úvěr Vlastní zdroje• Na financování ČT použito a 1 500 Kč neinvestováno 652 mil Kč 1 000 Kč Hospodářský (odepsaný DM – 70,8%, z toho 500 Kč výsledek stroje a zařízení 85,4%) 0 KčPozn.: roky 2001, 2002-skutečnost rok 2003 – výhled (7/2003) -500 Kč 2001 2002 2003 -1 000 Kč *v mil. Kč
 3. 3. 360° Consulting - metodika
 4. 4. FÁZE č.1 - ANALÝZAPři příchodu nového managementu do ČT v roce 2003 došlo k detailní analýze systému řízení celé ČT a jejíchdílčích částí a dále k analýze všech 16 ti rozběhnutých projektů restrukturalizace. Projekty byly v různé fázirozpracovanosti, problematika jednotlivých projektů byla složitě a ne vždy kvalifikovaně řešena, převládalamnožstevní kvantita obsahu nad kvalitou, nebyly jasné přínosy, včetně ekonomických. Problematika bylařešena nesprávnými pracovníky. Proto bylo rozhodnuto, že stávající restrukturalizace bude zastavena a novábude řízena jinou metodou a jinými principy.ZAVEDEN PROGRAM ZMĚN, ZVÝŠENÍ VÝNOSŮ A SNÍŽENÍ NÁKLADŮPouze 4 projekty byly zachovány a dále rozvíjeny: • Segmentace pořadů • Optimalizace systému controllingu • Outsourcing vybraných činností • Výběr televizních poplatků+ byly přidány 3 nové: • Revize smluv • Oběh dokladů • MS v ledním hokeji 2004VÝCHODISKA NOVÉHO „PROGRAMU“ - JEDNODUCHOST, KVALITA, ZODPOVĚDNOST A ZAINTERESOVANOST
 5. 5. FÁZE č.2 - STRATEGIENa základě analýzy byl navržen „Program změn, snížení nákladů a zvýšení výnosů“,který obsahoval: • Zkvalitnění a zjednodušení SYSTÉMU ŘÍZENÍ • Zkvalitnění a zprůhlednění EKONOMIKY a EKONOMICKÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ • ÚSPORY NÁKLADŮ v jednotlivých položkách • ZVÝŠENÍ VÝNOSŮ v jednotlivých položkách • PROJEKTY – průběžné plnění a vznik novýchNastavení nové strategie ČT, jejíž základním cílem, kromě uvedené restrukturalizace,byla digitalizace ČT a vytvoření dvou nových programů ČT24 a ČT4. Nová vize:„Budovat silnou , ekonomicky stabilní, sebevědomou televizi veřejné služby a budovatji na nových principech a za pomocí nových systémových metod a technologií.“
 6. 6. FÁZE č.3 - IMPLEMENTACEPro úspěšné zavedení navržených změn byly nastaveny následující schémata, procesy amechanismy: • Zavedení týmového řízení ČT jako celku – nové organizační schéma společnosti s jasně danými pravomocemi a odpovědnostmi • Řízení všech oddělení na principu týmového řízení • Zavedení pravidel řízení ekonomiky (zavedení střediskového hospodaření) a financování ČT • Vznik týmů pro plnění nových projektů • Zavedení obsahu a směru reportingu jednotlivých vedoucích útvarů a členů managementu • Zjednodušení vazeb mezi jednotlivými úseky, útvary a odděleními • Změna podpisového řádu – výrazné omezení počtu lidí s rozhodujícím podpisovým právem, jasné pravomoci a kompetence při schvalování • Revize stávajících a zavedení nových předpisů, směrnic a pravidel, platných uvnitř i vně ČT • Zavedení hmotné zainteresovanosti všech zaměstnancův v členění základní mzda, prémie a odměny. Prémiové ukazatele zavedeny podle odpovědnosti jednotlivců a skupin zaměstnanců
 7. 7. FÁZE č.4 - PODPORAPro udržení změn, které byly v ČT nastaveny, bylo zavedeno:• Měsíční vyhodnocování výsledků hospodaření a zároveň jejich kontrola ve vazbě na plán, případně zohlednění vývoje do dalšího směřování společnosti (přijmutí nutných opravných kroků)• Vyhodnocování měsíčních mediálních výstupů a výsledků ve vazbě na stanovené úkoly (sledovanost, kvalita pořadů, atd.)• Optimalizace systému porad na všech úrovních řízení ČT (shodný styl pořizování zápisů, včetně zodpovědnosti a termíny plnění jednotlivých úkolů a jejich pravidelné vyhodnocování). Pravidelné setkávání vedení společnosti se zaměstnanci• Optimalizace interní komunikace a zavedení popisů procesů - eliminace potenciálních chyb• Stanovení komunikace, včetně dlouhodobých a střednědobých cílů ve spolupráci s Radou ČT a Dozorčí komisí ČT, jejich pravidelné vyhodnocování
 8. 8. Významné změny• Změna ekonomiky – vyrovnaný rozpočet již od r. 2004 - ze stamilionových ztrát do vyrovnaného hospodaření (a to ne díky zvýšeným poplatkům, ale díky systémovým změnám)• Změna systému řízení - týmové řízení (zásada řízení z jednoho místa)• Změna řídících norem – organizační řád, podpisový řád, pravidla spolupráce s externími tvůrci a společnostmi, pravidla koprodukcí apod.• Revize všech smluv• Zásadní zvýšení počtu koncesionářů• Propojení evidence TV poplatníků s účetnictvím• Zásadní změny v oblasti účetních postupů (zavedení účtování o nedokončené výrobě a úsporách v hospodaření ČT - použití fondu televizních poplatků)• Důsledná práce s pohledávkami a závazky ČT• Zavedení elektronického oběhu faktur a smluv• Zavedení centrální evidence smluv• Změna systému výroby a vysílání - oddělení výrobce od vysílatele• Zavedení ročního a dlouhodobého plánování vysílání (v Provysu)• Změna programového schématu• Zavedení systému spolupráce mezi jednotlivými útvary ČT – programová porada• Výrazné snížení nákladů, včetně nákladů na výrobu pořadů
 9. 9. Další významné změny• Posílení investic do obnovy výrobní základny ČT (po nástupu do ČT dluh v investování proti odpisům více jak 650 mil. Kč• V letech 2004, 2005 zásadní zvýšení investic (trend pokračoval i v dalších letech do roku 2010)• V roce 2005 poprvé zpracován kvalifikovaný plán dlouhodobého finančního rozvoje jako součást celkového rozvoje ČT (zajištění vyrovnaného hospodaření)• Obchodní aktivity• Vytvoření významné finanční rezervy do dalšího období (hospodaření s finančními prostředky)• Snížení počtu pracovníků během dvou let o téměř 300• Zavedení nových programů (ČT24, ČT 4), nové jednotné komunikace a korporátní identity
 10. 10. Finanční stabilizace ČT
 11. 11. 5 000 Kč4 000 Kč3 000 Kč Vlastní zdroje2 000 Kč Hospodářský1 000 Kč výsledek 0 Kč 2001 2002 2003 2005-1 000 Kč *v mil. Kč Očekávaná skutečnost k 2001 2002 2003 2005 7/2003 Vlastní zdroje 3 195 Kč 2 784 Kč 2 501 Kč 4 238 Kč Hospodářský výsledek -387 Kč -399 Kč -270 Kč 0 Kč
 12. 12. v tis. Kč 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 plán 2006345 597 52 235 100 615 -18 109 -387 015 -398 784 -129 820 0 0 0
 13. 13. v tis. Kč
 14. 14. počet evidovaných TV přijímačů
 15. 15. v tis. Kč
 16. 16. v tis. Kč
 17. 17. v hodinách
 18. 18. v hodinách
 19. 19. v tis. Kč
 20. 20. v tis. Kč
 21. 21. v tis. Kč
 22. 22. Změna o 360°KontaktBc. Vojtěch LambertCOO & Project ManagerGSM: +420 606 629 455email: lambertv@lcg360.czLCG-360°Consulting, s.r.o.Politických vězňů 11110 00 Praha 1www.lcg360.cz

×