Organizational Learning - Dancing with Elephants

625
-1

Published on

Presented at:
2nd International Conference on Organizational Learning | 30-31 October 2013 | Fairmont Dubai Palm Jumeirah | United Arab Emirates.

Published in: Education, Travel
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
625
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organizational Learning - Dancing with Elephants

 1. 1. ‫شركـــــــاء في بنـــــــــــاء أمـــــــــن واقتصــــــــــاد اإلمـــــــــــارات‬ ‫رؤيتنـا: أن تكــون هيئــة اإلمـــارات للهـويـة المـرجع الرئيــسي إلثباـت الهـويـة الشخصيـة‬ ‫وتوفيــر البيـــانات السكـــانية في دولـــة اإلمـــارات العربيـــــة المتحـــــدة‬ ‫د. عًٞ ستُد ارتٛزٟ‬ ‫املتؤرمس ايدٚيٞ ايجاْٞ يًتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫03 – 13 أنتٛبس 3102 - دبٞ ، اإلَازات ايعسبٝ١ املتشد٠‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 2. 2. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 3. 3. ‫• َكدَ١ : حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 4. 4. ‫غُٛض نبري ٚصعٛب١ يف‬ ‫ايفِٗ!‬ ‫بٝ٦ات َضطسب١‬ ‫َٚطتكبٌ ٜصعب ايتٓبتؤ‬ ‫ب٘ أٚ ايتشهِ مبذسٜات٘‬ ‫أسداخ عػٛا٥ٝ١ ٚصعٛب١ يف ايٛصٍٛ إىل أضبابٗا ادترزٜ١ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 5. 5. ‫املفاِٖٝ اإلدازٜ١ ايتكًٝدٜ١ مل‬ ‫تعد َال٥ُ١ يبٝ٦ات ايعٌُ‬ ‫ضسٜع١ ايتػري ٚغدٜد٠‬ ‫ايتعكٝد‬ ‫إْفذاز َعًَٛاتٞ‬ ‫ايتٓافطٝ١ ايعاملٝ١‬ ‫دٚز٠ َعسفٝ١‬ ‫أقصس‬ ‫اقتصاد َستهص‬ ‫عً٢ املعسف١‬ ‫ايرتنٝب١ ايطهاْٝ١‬ ‫أُٖٝ١ املعسف١‬ ‫ايضُٓٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 6. 6. ًِ‫ٌٖ تتع‬ ‫املتؤضطات؟‬ ‫ٚنٝف؟‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 7. 7. ‫• املتؤضطات بطبٝعتٗا ٖٞ زتُٛعات َٓظُ١ َٔ ايبػس تسبطِٗ‬ ‫أٖداف ٚأْظُ١ َػرتن١ تعٌُ ضٜٛ١ نٞ تٓتر شتسدات‬ ‫ستدد٠ ضٛا٤ ناْت َٓتذات ًَُٛض١ أٚ َعًَٛات أٚ خدَات.‬ ‫• ٜٓطبل عًٝٗا َا ٜٓطبل عً٢‬ ‫اجملتُعات حبذُٗا ايهبري ٚأٜضا‬ ‫َا ٜٓطبل عً٢ فسم ايعٌُ .‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 8. 8. ‫جيُع ايباسجني ٚاملفهسٜٔ عً٢ َطتٛ٣ ايعامل عً٢‬ ‫إٔ ايتعًِ ًٜعب دٚزا أضاضٝا يف بٓا٤ ايكدزات‬ ‫ايفسدٜ١ ٚاملتؤضطٝ١‬ ‫ٚأْ٘ ٜػهٌ املٝص٠ ايٓطبٝ١ املطتداَ١ األٚىل ٚاألِٖ‬ ‫ألٟ َتؤضط١ .. ٚتػري ايدزاضات إىل أْ٘ ٜطِٗ يف‬ ‫شٜاد٠ اإلْتادٝ١ ٚتطٜٛس األدا٤ ٚحتكٝل‬ ‫ايتُٝص ٚاإلبداع املتؤضطٞ، ٚأْ٘ ميهٔ سٌ 08%‬ ‫َٔ املػهالت اإلدازٜ١ ٚايطٝاضٝ١‬ ‫باضتدداّ أضايٝب ايتعًِ املتؤضطٞ.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 9. 9. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 10. 10. ‫‪Organisational Learning‬‬ ‫• ظٗس يف ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاضٞ ..‬ ‫• أغري إىل ايتعًِ املتؤضطٞ سٝٓٗا نـ «تػريات يف اذتاي١‬ ‫املعسفٝ١» .‬ ‫• اضتعاز٠ َطـتُد٠ َـٔ ايـتعًِ ايفـسدٟ، ٚتطبٝكٗـا‬ ‫عً٢ املتؤضط١ بأنًُٗا.‬ ‫• دَـــر ايـــتعًِ ايفـــسدٟ َـــع ايـــتعًِ املتؤضطـــٞ:‬ ‫ٚضًٝ١ َٓٗذٝ١ يبٓا٤ املعسف١ املتؤضطٝ١ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 11. 11. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 12. 12. Organisational Learning ‫ايتشطني‬ ‫املطتُس‬ ١‫إداز٠ املعسف‬ ٟ‫ايتعًِ ايفسد‬ ٞ‫ٚادتُاع‬ ١ُٝٝ‫عًُٝ١ تٓظ‬ ١ٝ‫ثكاف١ َتؤضط‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 13. 13. ‫‪Learning Organisation‬‬ ‫يدٜٗا املٗاز٠ ٚايكدز٠ عً٢ إْػا٤ ٚانتطاب ٚتبادٍ ٚتطبٝل املعسف١ ..‬ ‫اييت تطاعدٖا يف ايتعسف ٚحتدٜد ايتشدٜات أٚ ايتػريات ايداخًٝ١ ٚارتازدٝ١..‬ ‫ٚتتبٓ٢ (تػذٝع) ايتػٝري ٚاالبتهاز عً٢ مجٝع املطتٜٛات .. إلجياد زدٚد‬ ‫أفعاٍ بٓا٤٠ رمهٓٗا َٔ ايتػري ٚاالضتفاد٠ َٔ َعازفٗا... ٜٚٓعهظ ذيو إجيابا‬ ‫عً٢ األدا٤ ايعاّ (األَجٌ) ٚاملٝص٠ ايتٓافطٝ١ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 14. 14. ‫ايبشح عٔ أفهاز ددٜد، ايتٛضع يف املعسف١، ايتفهري بػهٌ شتتًف ..‬ ‫حتطٝٓات قابً١‬ ‫يًكٝاع نٓتا٥ر‬ ‫تػٝري يف املفاِٖٝ ايفسدٜ١ ٜٓعهظ عً٢ ضًٛنٝات املٛظفني‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 15. 15. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 16. 16. ‫]‪[Single-Loop Learning‬‬ ‫ميجٌ أسد أعُد٠ عًُٝ١ ايتعًِ املتؤضطٞ ايس٥ٝطٝ١ سٝح حيدخ ايتعًِ َٔ‬ ‫ارتطأ فتتِ إعاد٠ ايعٌُ َس٠ أخس٣ إلصالح ارتطأ ٜٚهُٔ ايتعًِ ٖٓا يف‬ ‫طسٜك١ ايتٓفٝر ْفطٗا أٚ يف طبٝع١ املٛاد ٚاملعًَٛات أٚ َٔ خالٍ حتدٜد‬ ‫َصدز ارتطأ ثِ ايعٌُ عً٢ َٓع سصٛي٘.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 17. 17. ‫]‪[Single-Loop Learning‬‬ ‫ٜعترب منٛذز تهتٝهٝا‬ ‫تػػًٝٝا ٚيٝظ اضرتاتٝذٝا‬ ‫ال ميهٔ ايتعًِ َٔ غري‬ ‫قٝاع يألدا٤‬ ‫ال ميهٔ إٔ حيدخ أٟ تعًِ‬ ‫بدٕٚ ايكدز٠ عً٢‬ ‫ايتصشٝح ٚتٛفس آيٝات‬ ‫صٓاع١ ايكسازات املٓاضب١‬ ‫يف ايٛقت املٓاضب‬ ‫ال ميهٔ ايتعًِ َٔ غري‬ ‫حتدٜد يًُتطًبات يف‬ ‫صٛز٠ َٛاصفات أٚ‬ ‫َطتٗدفات‬ ‫ال ميهٔ ايتعًِ َٔ اضتٗداف إزضا٤ املتعاٌَ أٚ‬ ‫أٟ دٗ١ َطتفٝد٠ بػهٌ أٚ بآخس‬ ‫ال ميهٔ إٔ حيدخ أٟ تعًِ بدٕٚ‬ ‫حتًٌٝ أضباب ارتطأ ٚتعسٜف٘‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 18. 18. [Double-Loop Learning] ٟ‫َكازْ١ بني ْظاّ ايتػرٜ١ ايسادع١ ايبطٝط أٚ األساد‬ ‫َكابٌ ايٓظاّ ايجٓا٥ٞ أٚ املسنب‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 19. 19. ‫ٜعٝد تكِٝٝ االفرتاضات‬ ‫ايس٥ٝطٝ١ يًُتؤضط١،‬ ‫ٜٚطاعدٖا عً٢ تعدٌٜ‬ ‫ٚتطٜٛس تٛدٗاتٗا‬ ‫االضرتاتٝذٝ١ َٔ ددٜد‬ ‫سٝح إٔ ايطتؤاٍ املطسٚح‬ ‫ٖٛ: نٝف إٔ ايطٝاضات‬ ‫ايطابك١ أدت يظٗٛز تًو‬ ‫االدسا٤ات اييت صٓعت‬ ‫ارتطأ ايٛادب تصشٝش٘؟‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 20. 20. ‫يف ايٓظاّ ايجٓا٥ٞ ْالسظ‬ ‫إٔ ايتػرٜ١ ايسادع١ تعٛد‬ ‫عً٢ أْظُ١ ايعٌُ‬ ‫اذتايٝ١ ْفطٗا ٚيٝظ عً٢‬ ‫ايٓتا٥ر/املدسدات، فٗٞ‬ ‫ضتتؤدٟ إلعاد٠ تصُِٝ‬ ‫ايعًُٝات ٚاإلدسا٤ات‬ ‫ٚيٝظ زتسد تصشٝشٗا،‬ ‫ٖٚٛ َا ضٝعٛد بايٓٗاٜ١‬ ‫عً٢ املدسدات ايس٥ٝطٝ١.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 21. 21. ‫ايتعًِ ايفسدٟ:‬ ‫ٖٛ ايًبٓ١ ايس٥ٝطٝ١‬ ‫يًتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫ايتعًِ ادتُاعٞ: ٖٛ املسنب ايس٥ٝطٞ‬ ‫ايرٟ ضٝهٕٛ ستسنا يًتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫ٖٚٛ ادتطس بني ايتعًِ ايفسدٟ ٚايتعًِ‬ ‫املتؤضطٞ ٚجيب عً٢ املدطط إٔ ٜدزى‬ ‫تًو اآليٝ١ ٜٚٓتب٘ يضسٚز٠ ايتهاٌَ‬ ‫ٚايرتابط بني ايفسم املدتًف١.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫ايتعًِ املتؤضطٞ: ٖٛ املطتٛ٣‬ ‫األخري يًتعًِ عٓدَا تتهاٌَ‬ ‫املطتٜٛات ايطابك١ يف اجتاٙ‬ ‫ٚاضح ٚتطٛز َٓظِ ٖٚٛ‬ ‫عهظ ايتطٛز ايفٛضٟٛ ٚايرٟ‬ ‫قد ٜهٕٛ َعهٛع األثس.‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 22. 22. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 23. 23. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 24. 24. ‫َسسً١ ايتػهٌٝ:‬ ‫ٜهٕٛ ايفسٜل يف‬ ‫َسسً١ اضتهػاف‬ ‫ٚٚضع ايكٛاعد‬ ‫األضاضٝ١، ٜٚتِ‬ ‫االستفاظ بايسمسٝات‬ ‫ٚايتعاٌَ َع أعضا٤‬ ‫ايفسٜل نػسبا٤.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 25. 25. ‫َسسً١ ايعصف:‬ ‫ٜبدأ األعضا٤ يف‬ ‫ايتعبري عٔ‬ ‫َػاعسِٖ، ٚيهٔ ال‬ ‫تصاٍ ْظستِٗ‬ ‫فسدٜ١ ٚيٝطت نذص٤‬ ‫َٔ فسٜل. تهٕٛ‬ ‫ٖٓاى َكاَٚ١‬ ‫يكا٥د ايفسٜل ٚإظٗاز‬ ‫ايعدا٤ ي٘.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 26. 26. ‫َسسً١ االتفام:‬ ‫ٜبدأ ايػعٛز بأِْٗ‬ ‫دص٤ َٔ ايفسٜل،‬ ‫ٚإدزاى أْ٘ ميهٔ‬ ‫حتكٝل األٖداف إذا‬ ‫نإ ٖٓاى تكبٌ‬ ‫يٛدٗات ايٓظس‬ ‫األخس٣‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 27. 27. ‫ْالسظ إٔ َسسًيت‬ ‫ايعصف ٚاالتفام ُٖا‬ ‫َساسًتا تعًِ ز٥ٝطٝتإ‬ ‫يهاف١ أعضا٤ ايفسٜل..‬ ‫تتِ خالهلُا تٓشٝ١‬ ‫ٚدٗات ايٓظس املدتًف١‬ ‫ٚاالتفام عً٢ خط١‬ ‫ايعٌُ ٚآيٝات٘ ٚاضتهُاٍ‬ ‫ايتدزٜب ايضسٚزٟ ملٔ‬ ‫ًٜصّ َٔ أعضا٤ ايفسٜل.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 28. 28. ٤‫َسسً١ األدا‬ :‫ٚاإلصتاش‬ ١٦ٝ‫ٜعٌُ ايفسٜل يف ب‬ ١‫عٌُ َٓفتش‬ ١‫تطٛدٖا ايجك‬ ٌ‫ٚاملسْٚ١، ٚتك‬ ١ُٖٝ‫فُٝٗا أ‬ .َٞ‫ايتطًطٌ اهلس‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 29. 29. :ّ‫َسسً١ االختتا‬ ٌُ‫تكِٝٝ ع‬ ١‫ايفسٜل، ٚٚضع خط‬ ،‫يٓكٌ األدٚاز‬ ‫ٚاعرتاف‬ ‫مبطاُٖات‬ .٤‫األعضا‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 30. 30. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 31. 31. ١‫زؤٜ١ َػرتن‬ ‫إداز٠ عًُٝ١ ايتُهني‬ ُٞٝ‫ٖٝهٌ تٓظ‬ ‫َطاْد‬ ًِٝ‫دعِ ايتع‬ ١ُ‫ثكاق١ َتؤضطٝ١ داع‬ www.emiratesid.ae ١ًَ‫حتفٝص ايكٛ٣ ايعا‬ © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 32. 32. ..‫بسأٜو، نٝف‬ ‫تهٕٛ ايطُات اييت‬ ‫رمٝص املتؤضطات‬ ‫املتعًُ١؟‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 33. 33. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 34. 34. ٖٞ ‫بسأٜو، َا‬ ‫أبسش املعٛقات اييت‬ ٞ‫قد تعٝل املتؤضطات يه‬ ‫تصبح َتؤضطات‬ ‫َتعًُ١؟‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 35. 35. ‫االْػػاٍ باألَٛز ايتػػًٝٝ١ ،‬ ‫ٚعدّ ختصٝص ٚقت ناف يًتفهري االضرتاتٝذٞ..‬ ‫ايبريٚقساطٝ١ ٚايرتنٝص عً٢‬ ‫األْظُ١ ٚاإلدسا٤ات ٚايتٛثٝل‬ ‫..‬ ‫ايرتدد يف االضتجُاز يف ايتدزٜب.. ٚغريٖا‬ ‫َٔ االستٝادات ايفٛزٜ١ ايٛاضش١‬ ‫األخس٣ ..‬ ‫أدٓدات غدصٝ١ خفٝ١ !‬ ‫َدفٛع١ َٔ أعً٢ إىل أضفٌ ايطًِ‬ ‫اإلغسايف، مما ٜتؤدٟ إىل عدّ ٚدٛد‬ ‫رمهني سكٝكٞ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 36. 36. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 37. 37. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 38. 38. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 39. 39. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 40. 40. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 41. 41. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 42. 42. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 43. 43. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 44. 44. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 45. 45. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 46. 46. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 47. 47. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 48. 48. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 49. 49. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 50. 50. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 51. 51. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 52. 52. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 53. 53. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 54. 54. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 55. 55. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 56. 56. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 57. 57. ‫ايٓتا٥ر:‬ ‫•‬ ‫• تٛفري أنجس َٔ 004 ًَٕٝٛ دزِٖ يف أقٌ َٔ 3 ضٓٛات‬ ‫• ايتٌُٜٛ ايراتٞ يًُٝصاْٝ١ ايطٜٓٛ١ بعد نإ االعتُاد عً٢ ايتٌُٜٛ اذتهَٛٞ..‬ ‫إداز٠ املعسف١ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 58. 58. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 59. 59. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 60. 60. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 61. 61. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 62. 62. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 63. 63. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 64. 64. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 65. 65. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 66. 66. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 67. 67. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 68. 68. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 69. 69. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 70. 70. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 71. 71. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 72. 72. Triple Loop Learning www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 73. 73. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 74. 74. ‫األَٝـــ١ يف ايكـــسٕ ايــــ 12 ال تعـ ـ‬ ‫إٔ ال جيٝــــــد ايفــــــسد ايكــــــسا٤٠‬ ‫ٚايهتاب١.. بٌ ٜهـٕٛ أَٝـا عٓـدَا‬ ‫ال تهٕٛ يدٜ٘ قابًٝ١ ايـتعًِ،‬ ‫ٚستــٛ َــا تعًُــ٘، ٚإعــاد٠‬ ‫ايتعًِ !‬ ‫َفهس ٚناتب أَسٜهٞ‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 75. 75. ٟ‫د. عًٞ ستُد ارتٛز‬ ١ًٜٛٗ‫املدٜس ايعاّ | ٖٝ٦١ اإلَازات ي‬ ٠‫اإلَازات ايعسبٝ١ املتشد‬ www.emiratesid.ae | ali.alkhouri@emiratesid.ae | @DrAliAlKhouri www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved

×