Organizational Learning - Dancing with Elephants
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Organizational Learning - Dancing with Elephants

 • 701 views
Uploaded on

Presented at: ...

Presented at:
2nd International Conference on Organizational Learning | 30-31 October 2013 | Fairmont Dubai Palm Jumeirah | United Arab Emirates.

More in: Education , Travel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
701
On Slideshare
688
From Embeds
13
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
2

Embeds 13

https://twitter.com 13

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫شركـــــــاء في بنـــــــــــاء أمـــــــــن واقتصــــــــــاد اإلمـــــــــــارات‬ ‫رؤيتنـا: أن تكــون هيئــة اإلمـــارات للهـويـة المـرجع الرئيــسي إلثباـت الهـويـة الشخصيـة‬ ‫وتوفيــر البيـــانات السكـــانية في دولـــة اإلمـــارات العربيـــــة المتحـــــدة‬ ‫د. عًٞ ستُد ارتٛزٟ‬ ‫املتؤرمس ايدٚيٞ ايجاْٞ يًتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫03 – 13 أنتٛبس 3102 - دبٞ ، اإلَازات ايعسبٝ١ املتشد٠‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 2. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 3. ‫• َكدَ١ : حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 4. ‫غُٛض نبري ٚصعٛب١ يف‬ ‫ايفِٗ!‬ ‫بٝ٦ات َضطسب١‬ ‫َٚطتكبٌ ٜصعب ايتٓبتؤ‬ ‫ب٘ أٚ ايتشهِ مبذسٜات٘‬ ‫أسداخ عػٛا٥ٝ١ ٚصعٛب١ يف ايٛصٍٛ إىل أضبابٗا ادترزٜ١ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 5. ‫املفاِٖٝ اإلدازٜ١ ايتكًٝدٜ١ مل‬ ‫تعد َال٥ُ١ يبٝ٦ات ايعٌُ‬ ‫ضسٜع١ ايتػري ٚغدٜد٠‬ ‫ايتعكٝد‬ ‫إْفذاز َعًَٛاتٞ‬ ‫ايتٓافطٝ١ ايعاملٝ١‬ ‫دٚز٠ َعسفٝ١‬ ‫أقصس‬ ‫اقتصاد َستهص‬ ‫عً٢ املعسف١‬ ‫ايرتنٝب١ ايطهاْٝ١‬ ‫أُٖٝ١ املعسف١‬ ‫ايضُٓٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 6. ًِ‫ٌٖ تتع‬ ‫املتؤضطات؟‬ ‫ٚنٝف؟‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 7. ‫• املتؤضطات بطبٝعتٗا ٖٞ زتُٛعات َٓظُ١ َٔ ايبػس تسبطِٗ‬ ‫أٖداف ٚأْظُ١ َػرتن١ تعٌُ ضٜٛ١ نٞ تٓتر شتسدات‬ ‫ستدد٠ ضٛا٤ ناْت َٓتذات ًَُٛض١ أٚ َعًَٛات أٚ خدَات.‬ ‫• ٜٓطبل عًٝٗا َا ٜٓطبل عً٢‬ ‫اجملتُعات حبذُٗا ايهبري ٚأٜضا‬ ‫َا ٜٓطبل عً٢ فسم ايعٌُ .‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 8. ‫جيُع ايباسجني ٚاملفهسٜٔ عً٢ َطتٛ٣ ايعامل عً٢‬ ‫إٔ ايتعًِ ًٜعب دٚزا أضاضٝا يف بٓا٤ ايكدزات‬ ‫ايفسدٜ١ ٚاملتؤضطٝ١‬ ‫ٚأْ٘ ٜػهٌ املٝص٠ ايٓطبٝ١ املطتداَ١ األٚىل ٚاألِٖ‬ ‫ألٟ َتؤضط١ .. ٚتػري ايدزاضات إىل أْ٘ ٜطِٗ يف‬ ‫شٜاد٠ اإلْتادٝ١ ٚتطٜٛس األدا٤ ٚحتكٝل‬ ‫ايتُٝص ٚاإلبداع املتؤضطٞ، ٚأْ٘ ميهٔ سٌ 08%‬ ‫َٔ املػهالت اإلدازٜ١ ٚايطٝاضٝ١‬ ‫باضتدداّ أضايٝب ايتعًِ املتؤضطٞ.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 9. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 10. ‫‪Organisational Learning‬‬ ‫• ظٗس يف ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاضٞ ..‬ ‫• أغري إىل ايتعًِ املتؤضطٞ سٝٓٗا نـ «تػريات يف اذتاي١‬ ‫املعسفٝ١» .‬ ‫• اضتعاز٠ َطـتُد٠ َـٔ ايـتعًِ ايفـسدٟ، ٚتطبٝكٗـا‬ ‫عً٢ املتؤضط١ بأنًُٗا.‬ ‫• دَـــر ايـــتعًِ ايفـــسدٟ َـــع ايـــتعًِ املتؤضطـــٞ:‬ ‫ٚضًٝ١ َٓٗذٝ١ يبٓا٤ املعسف١ املتؤضطٝ١ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 11. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 12. Organisational Learning ‫ايتشطني‬ ‫املطتُس‬ ١‫إداز٠ املعسف‬ ٟ‫ايتعًِ ايفسد‬ ٞ‫ٚادتُاع‬ ١ُٝٝ‫عًُٝ١ تٓظ‬ ١ٝ‫ثكاف١ َتؤضط‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 13. ‫‪Learning Organisation‬‬ ‫يدٜٗا املٗاز٠ ٚايكدز٠ عً٢ إْػا٤ ٚانتطاب ٚتبادٍ ٚتطبٝل املعسف١ ..‬ ‫اييت تطاعدٖا يف ايتعسف ٚحتدٜد ايتشدٜات أٚ ايتػريات ايداخًٝ١ ٚارتازدٝ١..‬ ‫ٚتتبٓ٢ (تػذٝع) ايتػٝري ٚاالبتهاز عً٢ مجٝع املطتٜٛات .. إلجياد زدٚد‬ ‫أفعاٍ بٓا٤٠ رمهٓٗا َٔ ايتػري ٚاالضتفاد٠ َٔ َعازفٗا... ٜٚٓعهظ ذيو إجيابا‬ ‫عً٢ األدا٤ ايعاّ (األَجٌ) ٚاملٝص٠ ايتٓافطٝ١ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 14. ‫ايبشح عٔ أفهاز ددٜد، ايتٛضع يف املعسف١، ايتفهري بػهٌ شتتًف ..‬ ‫حتطٝٓات قابً١‬ ‫يًكٝاع نٓتا٥ر‬ ‫تػٝري يف املفاِٖٝ ايفسدٜ١ ٜٓعهظ عً٢ ضًٛنٝات املٛظفني‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 15. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 16. ‫]‪[Single-Loop Learning‬‬ ‫ميجٌ أسد أعُد٠ عًُٝ١ ايتعًِ املتؤضطٞ ايس٥ٝطٝ١ سٝح حيدخ ايتعًِ َٔ‬ ‫ارتطأ فتتِ إعاد٠ ايعٌُ َس٠ أخس٣ إلصالح ارتطأ ٜٚهُٔ ايتعًِ ٖٓا يف‬ ‫طسٜك١ ايتٓفٝر ْفطٗا أٚ يف طبٝع١ املٛاد ٚاملعًَٛات أٚ َٔ خالٍ حتدٜد‬ ‫َصدز ارتطأ ثِ ايعٌُ عً٢ َٓع سصٛي٘.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 17. ‫]‪[Single-Loop Learning‬‬ ‫ٜعترب منٛذز تهتٝهٝا‬ ‫تػػًٝٝا ٚيٝظ اضرتاتٝذٝا‬ ‫ال ميهٔ ايتعًِ َٔ غري‬ ‫قٝاع يألدا٤‬ ‫ال ميهٔ إٔ حيدخ أٟ تعًِ‬ ‫بدٕٚ ايكدز٠ عً٢‬ ‫ايتصشٝح ٚتٛفس آيٝات‬ ‫صٓاع١ ايكسازات املٓاضب١‬ ‫يف ايٛقت املٓاضب‬ ‫ال ميهٔ ايتعًِ َٔ غري‬ ‫حتدٜد يًُتطًبات يف‬ ‫صٛز٠ َٛاصفات أٚ‬ ‫َطتٗدفات‬ ‫ال ميهٔ ايتعًِ َٔ اضتٗداف إزضا٤ املتعاٌَ أٚ‬ ‫أٟ دٗ١ َطتفٝد٠ بػهٌ أٚ بآخس‬ ‫ال ميهٔ إٔ حيدخ أٟ تعًِ بدٕٚ‬ ‫حتًٌٝ أضباب ارتطأ ٚتعسٜف٘‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 18. [Double-Loop Learning] ٟ‫َكازْ١ بني ْظاّ ايتػرٜ١ ايسادع١ ايبطٝط أٚ األساد‬ ‫َكابٌ ايٓظاّ ايجٓا٥ٞ أٚ املسنب‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 19. ‫ٜعٝد تكِٝٝ االفرتاضات‬ ‫ايس٥ٝطٝ١ يًُتؤضط١،‬ ‫ٜٚطاعدٖا عً٢ تعدٌٜ‬ ‫ٚتطٜٛس تٛدٗاتٗا‬ ‫االضرتاتٝذٝ١ َٔ ددٜد‬ ‫سٝح إٔ ايطتؤاٍ املطسٚح‬ ‫ٖٛ: نٝف إٔ ايطٝاضات‬ ‫ايطابك١ أدت يظٗٛز تًو‬ ‫االدسا٤ات اييت صٓعت‬ ‫ارتطأ ايٛادب تصشٝش٘؟‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 20. ‫يف ايٓظاّ ايجٓا٥ٞ ْالسظ‬ ‫إٔ ايتػرٜ١ ايسادع١ تعٛد‬ ‫عً٢ أْظُ١ ايعٌُ‬ ‫اذتايٝ١ ْفطٗا ٚيٝظ عً٢‬ ‫ايٓتا٥ر/املدسدات، فٗٞ‬ ‫ضتتؤدٟ إلعاد٠ تصُِٝ‬ ‫ايعًُٝات ٚاإلدسا٤ات‬ ‫ٚيٝظ زتسد تصشٝشٗا،‬ ‫ٖٚٛ َا ضٝعٛد بايٓٗاٜ١‬ ‫عً٢ املدسدات ايس٥ٝطٝ١.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 21. ‫ايتعًِ ايفسدٟ:‬ ‫ٖٛ ايًبٓ١ ايس٥ٝطٝ١‬ ‫يًتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫ايتعًِ ادتُاعٞ: ٖٛ املسنب ايس٥ٝطٞ‬ ‫ايرٟ ضٝهٕٛ ستسنا يًتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫ٖٚٛ ادتطس بني ايتعًِ ايفسدٟ ٚايتعًِ‬ ‫املتؤضطٞ ٚجيب عً٢ املدطط إٔ ٜدزى‬ ‫تًو اآليٝ١ ٜٚٓتب٘ يضسٚز٠ ايتهاٌَ‬ ‫ٚايرتابط بني ايفسم املدتًف١.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫ايتعًِ املتؤضطٞ: ٖٛ املطتٛ٣‬ ‫األخري يًتعًِ عٓدَا تتهاٌَ‬ ‫املطتٜٛات ايطابك١ يف اجتاٙ‬ ‫ٚاضح ٚتطٛز َٓظِ ٖٚٛ‬ ‫عهظ ايتطٛز ايفٛضٟٛ ٚايرٟ‬ ‫قد ٜهٕٛ َعهٛع األثس.‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 22. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 23. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 24. ‫َسسً١ ايتػهٌٝ:‬ ‫ٜهٕٛ ايفسٜل يف‬ ‫َسسً١ اضتهػاف‬ ‫ٚٚضع ايكٛاعد‬ ‫األضاضٝ١، ٜٚتِ‬ ‫االستفاظ بايسمسٝات‬ ‫ٚايتعاٌَ َع أعضا٤‬ ‫ايفسٜل نػسبا٤.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 25. ‫َسسً١ ايعصف:‬ ‫ٜبدأ األعضا٤ يف‬ ‫ايتعبري عٔ‬ ‫َػاعسِٖ، ٚيهٔ ال‬ ‫تصاٍ ْظستِٗ‬ ‫فسدٜ١ ٚيٝطت نذص٤‬ ‫َٔ فسٜل. تهٕٛ‬ ‫ٖٓاى َكاَٚ١‬ ‫يكا٥د ايفسٜل ٚإظٗاز‬ ‫ايعدا٤ ي٘.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 26. ‫َسسً١ االتفام:‬ ‫ٜبدأ ايػعٛز بأِْٗ‬ ‫دص٤ َٔ ايفسٜل،‬ ‫ٚإدزاى أْ٘ ميهٔ‬ ‫حتكٝل األٖداف إذا‬ ‫نإ ٖٓاى تكبٌ‬ ‫يٛدٗات ايٓظس‬ ‫األخس٣‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 27. ‫ْالسظ إٔ َسسًيت‬ ‫ايعصف ٚاالتفام ُٖا‬ ‫َساسًتا تعًِ ز٥ٝطٝتإ‬ ‫يهاف١ أعضا٤ ايفسٜل..‬ ‫تتِ خالهلُا تٓشٝ١‬ ‫ٚدٗات ايٓظس املدتًف١‬ ‫ٚاالتفام عً٢ خط١‬ ‫ايعٌُ ٚآيٝات٘ ٚاضتهُاٍ‬ ‫ايتدزٜب ايضسٚزٟ ملٔ‬ ‫ًٜصّ َٔ أعضا٤ ايفسٜل.‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 28. ٤‫َسسً١ األدا‬ :‫ٚاإلصتاش‬ ١٦ٝ‫ٜعٌُ ايفسٜل يف ب‬ ١‫عٌُ َٓفتش‬ ١‫تطٛدٖا ايجك‬ ٌ‫ٚاملسْٚ١، ٚتك‬ ١ُٖٝ‫فُٝٗا أ‬ .َٞ‫ايتطًطٌ اهلس‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 29. :ّ‫َسسً١ االختتا‬ ٌُ‫تكِٝٝ ع‬ ١‫ايفسٜل، ٚٚضع خط‬ ،‫يٓكٌ األدٚاز‬ ‫ٚاعرتاف‬ ‫مبطاُٖات‬ .٤‫األعضا‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 30. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 31. ١‫زؤٜ١ َػرتن‬ ‫إداز٠ عًُٝ١ ايتُهني‬ ُٞٝ‫ٖٝهٌ تٓظ‬ ‫َطاْد‬ ًِٝ‫دعِ ايتع‬ ١ُ‫ثكاق١ َتؤضطٝ١ داع‬ www.emiratesid.ae ١ًَ‫حتفٝص ايكٛ٣ ايعا‬ © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 32. ..‫بسأٜو، نٝف‬ ‫تهٕٛ ايطُات اييت‬ ‫رمٝص املتؤضطات‬ ‫املتعًُ١؟‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 33. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 34. ٖٞ ‫بسأٜو، َا‬ ‫أبسش املعٛقات اييت‬ ٞ‫قد تعٝل املتؤضطات يه‬ ‫تصبح َتؤضطات‬ ‫َتعًُ١؟‬ www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 35. ‫االْػػاٍ باألَٛز ايتػػًٝٝ١ ،‬ ‫ٚعدّ ختصٝص ٚقت ناف يًتفهري االضرتاتٝذٞ..‬ ‫ايبريٚقساطٝ١ ٚايرتنٝص عً٢‬ ‫األْظُ١ ٚاإلدسا٤ات ٚايتٛثٝل‬ ‫..‬ ‫ايرتدد يف االضتجُاز يف ايتدزٜب.. ٚغريٖا‬ ‫َٔ االستٝادات ايفٛزٜ١ ايٛاضش١‬ ‫األخس٣ ..‬ ‫أدٓدات غدصٝ١ خفٝ١ !‬ ‫َدفٛع١ َٔ أعً٢ إىل أضفٌ ايطًِ‬ ‫اإلغسايف، مما ٜتؤدٟ إىل عدّ ٚدٛد‬ ‫رمهني سكٝكٞ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 36. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 37. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 38. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 39. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 40. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 41. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 42. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 43. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 44. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 45. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 46. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 47. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 48. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 49. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 50. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 51. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 52. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 53. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 54. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 55. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 56. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 57. ‫ايٓتا٥ر:‬ ‫•‬ ‫• تٛفري أنجس َٔ 004 ًَٕٝٛ دزِٖ يف أقٌ َٔ 3 ضٓٛات‬ ‫• ايتٌُٜٛ ايراتٞ يًُٝصاْٝ١ ايطٜٓٛ١ بعد نإ االعتُاد عً٢ ايتٌُٜٛ اذتهَٛٞ..‬ ‫إداز٠ املعسف١ ..‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 58. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 59. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 60. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 61. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 62. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 63. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 64. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 65. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 66. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 67. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 68. ‫• َكدَ١: حتدٜات َتذدد٠ يف عامل َتػري‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• مناذز ايتعًِ املتؤضطٞ‬ ‫• ايتعًِ َٔ خالٍ فسم ايعٌُ‬ ‫• املكَٛات ٚاملعٛقات‬ ‫• أٚد٘ ايتػاب٘ بني ايفًٝ١ ٚاملتؤضطات ؟‬ ‫• ايتعًِ املتؤضطٞ يف ٖٝ٦١ اإلَازات يًٜٗٛ١‬ ‫• َالسظات ختاَٝ١‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 69. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 70. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 71. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 72. Triple Loop Learning www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 73. www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • 74. ‫األَٝـــ١ يف ايكـــسٕ ايــــ 12 ال تعـ ـ‬ ‫إٔ ال جيٝــــــد ايفــــــسد ايكــــــسا٤٠‬ ‫ٚايهتاب١.. بٌ ٜهـٕٛ أَٝـا عٓـدَا‬ ‫ال تهٕٛ يدٜ٘ قابًٝ١ ايـتعًِ،‬ ‫ٚستــٛ َــا تعًُــ٘، ٚإعــاد٠‬ ‫ايتعًِ !‬ ‫َفهس ٚناتب أَسٜهٞ‬ ‫‪© 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬ ‫‪www.emiratesid.ae‬‬
 • 75. ٟ‫د. عًٞ ستُد ارتٛز‬ ١ًٜٛٗ‫املدٜس ايعاّ | ٖٝ٦١ اإلَازات ي‬ ٠‫اإلَازات ايعسبٝ١ املتشد‬ www.emiratesid.ae | ali.alkhouri@emiratesid.ae | @DrAliAlKhouri www.emiratesid.ae © 2013 Emirates Identity Authority. All rights reserved