Innovative Leadership
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Innovative Leadership

on

 • 683 views

Al-Khouri, A.M. (2012) 'Innovative Leadership', Creative and Innovative Leadership Conference, November 25-26, UAE University, Al Ain, UAE.

Al-Khouri, A.M. (2012) 'Innovative Leadership', Creative and Innovative Leadership Conference, November 25-26, UAE University, Al Ain, UAE.

Statistics

Views

Total Views
683
Views on SlideShare
677
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
56
Comments
0

1 Embed 6

https://twitter.com 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Innovative Leadership Innovative Leadership Presentation Transcript

 • ‫اإلَازات‬ ‫غسنا٤ يف بٓا٤ أَٔ ٚاقتصاد‬ ‫القيادة المبدعت‬ ”‫المؤتمر والمعرض األول لإلبداع واإلبتكار "بصمت مبتكر‬ 2012 ‫تازٜـخ املؤمتس: 4 – 5 دٜطُرب‬ ‫تازٜخ ايعسض: 4 دٜطُرب 2102 ايطاع١: 03:1 – 00:2 َطا٤ا‬ . ٠‫َهإ اْعكاد املؤمتس: داَع١ اإلَازات ، ايعني ، اإلَازات ايعسبٝ١ املتشد‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ www.emiratesid.aeOur Vision: To be a role model and reference point in proofing individual identity and build wealth informatics that guarantees innovative and sophisticated services for the benefit of UAE © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫أجندة العرض‬ ‫• ايعامل ادتدٜد َٚفّٗٛ ايكٝاد٠ اإلدازٜ١ املؤضطٝ١‬ ‫• مناذز ٚأمناط ايكٝاد٠‬ ‫• ٚادبات ٚصفات ايكا٥د اإلدازٟ املبدع‬ ‫• تسنٝص ايكا٥د املبدع ؟‬ ‫• ْافر٠ ايتُٝص املؤضطٞ‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫أجندة العرض‬ ‫• ايعامل ادتدٜد َٚفّٗٛ ايكٝاد٠ القيادة اإلدازية املؤسشية‬ ‫• العامل اجلديد ومفهوم اإلدازٜ١ املؤضطٝ١‬ ‫• مناذز ٚأمناط ايكٝاد٠‬ ‫• ٚادبات ٚصفات ايكا٥د اإلدازٟ املبدع‬ ‫• تسنٝص ايكا٥د املبدع ؟‬ ‫• ْافر٠ ايتُٝص املؤضطٞ‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫عامل اليوو ...‬ ‫• ْعٝؼ ايّٝٛ يف شَٔ‬ ‫شتتًف.. شَٔ تػريت ب٘‬ ‫املفاِٖٝ عُا ناْت عًٝ٘‬ ‫قبٌ ضٓٛات قًًٝ١ َضت..‬ ‫• تتطازع بٗرا ايعامل ٚتري٠‬ ‫ايتػٝري َع تطٛز ايعًّٛ‬ ‫ٚايتهٓٛيٛدٝا.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫حقيقة وواقع ...‬ ‫• يف ظٌ ايتشٛالت اييت ٜػٗدٖا ايعامل..‬ ‫الضُٝا االقتصادٜ١.. باتت َععِ‬ ‫َؤضطات ايّٝٛ تٛاد٘ حتدٜات‬ ‫َتػابٗ١ َٚعكد٠ ..‬ ‫• أبسش ايتشدٜات: ايكٝاد٠ اإلدازٜ١‬ ‫املؤضطٝ١ ٚاييت تطتطٝع إٔ تتعاٌَ‬ ‫بدٜٓاَٝهٝ١ َع ستسنات ايتٓافطٝ١‬ ‫ٚايعامل املتكًب ٚاملتػري !.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫مفَوو القيادة اإلدازية املؤضطية؟‬ ‫• أصبح َفّٗٛ ايكٝاد٠ اإلدازٜ١‬ ‫املؤضطٝ١، َستبطا بتطٛز‬ ‫ايدٍٚ ٚاالقتصاد ..‬ ‫بدْٚٗا: تهٕٛ ايدٍٚ ٚاملؤضطات‬ ‫•‬ ‫أنجس عسض١ يًفٛض٢ ٜٚٗدد‬ ‫ٚدٛدٖا..‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • [Kotter] ‫الفسق بني القيادة واإلدازة – كوتس‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫تعسيف القيادة ؟‬ ‫”عًُٝ١ ايتأثري يف ْػاطات األفساد ٚايفسم‬ ‫ٚتٛدٝ٘ ضًٛنِٗ ضتٛ حتكٝل أٖداف َعٝٓ١ .“‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫وجَة اليظس الطلوكية ...‬ ‫فٔ اضتُاي١ املسؤٚضني ٚخًل ايتعإٚ ٚزٚح‬ ‫ايفسٜل إلصتاش املٗاّ املٛنً١ إيِٝٗ ..‬ ‫ٚإجياد اذتُاع ٚايسغب١ ٚاالْدفاع‬ ‫ٚتُٓٝ١ املٗازات ٚارتربات يتُهني‬ ‫عٓصسٟ ايهفا٤٠ ٚايفعايٝ١.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫ماذا يفعل القائد !‬ ‫• ٜفهس أٚال ..‬ ‫• ثِ ٜكسز ..‬ ‫• تًٝٗا ايتشسى بطسع١ ..‬ ‫• ٚأخريا .. ٜسادع ..‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫أىشطة فلسية !‬ ‫(اضتهػاف)‬ ‫• ٜفهس أٚال ..‬ ‫ثِ ٜكسز .. (تكِٝٝ ٚاختٝاز)‬ ‫•‬ ‫(دٜٓاَٝهٝ١)‬ ‫• تًٝٗا ايتشسى بطسع١ ..‬ ‫ٚأخريا .. ٜسادع .. (حتًٌٝ)‬ ‫•‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫ٍل القيادة موزوثة أو ملتطبة ؟‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫دزاضات عً القيادة‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫أجندة العرض‬ ‫• ايعامل ادتدٜد َٚفّٗٛ ايكٝاد٠ اإلدازٜ١ املؤضطٝ١‬ ‫• مناذج وأمناط القيادة‬ ‫• مناذز ٚأمناط ايكٝاد٠‬ ‫• ٚادبات ٚصفات ايكا٥د اإلدازٟ املبدع‬ ‫• تسنٝص ايكا٥د املبدع ؟‬ ‫• ْافر٠ ايتُٝص املؤضطٞ‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • .. ‫مناذج القيادة .. 4 مناذج إدازية‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫الينوذج األول: القائد املدزب ]‪[Coaching‬‬ ‫ٜػسح ايكا٥د ملاذا ْكّٛ‬ ‫•‬ ‫بأدا٤ ايعٌُ‬ ‫ٜكّٛ بتػذٝع األدا٤‬ ‫•‬ ‫ايصشٝح يبٓا٤ اسرتاّ‬ ‫االفساد ألْفطِٗ‬ ‫ٜكّٛ باملتابع١ ايًصٝك١‬ ‫•‬ ‫ألدا٤ االفساد إلْٗا٤‬ ‫ٚادباتِٗ‬ ‫ٜكّٛ بإغساى األفساد يف‬ ‫•‬ ‫اختاذ ايكسازات يصٜاد٠‬ ‫ايتصاَِٗ بتكدِٜ االدا٤‬ ‫املُٝص ٚيتطٜٛس َٗازاتِٗ.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫الينوذج الجاىي: القائد املوجُ ]‪[Directing‬‬ ‫• ٜٛد٘ ٚحيدد‬ ‫ٜٚساقب إصتاش املٗاّ.‬ ‫• تػذٝع َطتُس‬ ‫ٚتػرٜ١ عهطٝ١.‬ ‫• اختاذ ايكسازات‬ ‫ايطسٜع١ اييت ال حتتٌُ‬ ‫االْتعاز.‬ ‫• بٝ٦١ تفتكد إىل ايهفا٤٠،‬ ‫ٚيهٔ تتُٝص باذتُاع‬ ‫ٚاإليتصاّ.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫الينوذج الجالح: القائد املفوض ]‪[Delegating‬‬ ‫• ايتعًُٝات قًًٝ١ ٚايدعِ نبري‬ ‫ٚايكساز بٝد ايفسد.‬ ‫• تسنٝص عً٢ تدزٜب ٚتُٓٝ١‬ ‫َٗازات اآلخسٜٔ.‬ ‫• ميٓح ايكا٥د ايطًطات‬ ‫ٚايصالسٝات يألخسٜٔ‬ ‫• ٜكّٛ بايتػذٝع ٚايدعِ‬ ‫ٚاملطاْد٠ يألفساد.‬ ‫• ٜكّٛ باملتابع١ ٚدزاض١ تكازٜس‬ ‫األدا٤.‬ ‫• ٜطتددّ ٖرا ايُٓٛذز َع األفساد‬ ‫ذٟٚ األدا٤ املُٝص ٚيدِٜٗ‬ ‫االيتصاّ، ٚنريو ايساغبني يف‬ ‫ايعٌُ يف املػازٜع.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫الينوذج السابع: القائد املطاىد أو املشجع ]‪[Facilitating‬‬ ‫تطٌٗٝ َٚطاْد٠ دٗٛد‬ ‫•‬ ‫املٛظفني ٜٚتػازى َعِٗ يف‬ ‫حتٌُ َطؤٚيٝ١‬ ‫ايكسازات املتدر٠.‬ ‫• االضتُاع يًُٛظفني، ٚتٛفري‬ ‫ايدعِ ٚايتػذٝع املطتُس.‬ ‫• ٜطتددّ ٖرا ايُٓٛذز َع األفساد‬ ‫ايرٜٔ يدِٜٗ ايهفا٤٠ ٚيهٔ‬ ‫تٓكصِٗ ايجك١ ٚاذتُاع.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫ايكٝاد٠ ايدٜٓاَٝهٝ١ ..‬ ‫تكّٛ ايكٝاد٠‬ ‫ايفعاي١‬ ‫بتعدٌٜ‬ ‫اضًٛبٗا سطب‬ ‫االفساد ايرٜٔ‬ ‫تعٌُ َعِٗ‬ ‫ٚنريو سطب‬ ‫املٛاقف اييت‬ ‫تٛادٗٗا‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫أجندة العرض‬ ‫• ايعامل ادتدٜد َٚفّٗٛ ايكٝاد٠ اإلدازٜ١ املؤضطٝ١‬ ‫• مناذز ٚأمناط ايكٝاد٠‬ ‫• واجبات وصفات القائد اإلدازي املبدع‬ ‫ٚادبات ٚصفات ايكا٥د اإلدازٟ املبدع‬ ‫• تسنٝص ايكا٥د املبدع ؟‬ ‫• ْافر٠ ايتُٝص املؤضطٞ‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫منوذج القائد ]‪[Action-Centred‬‬ ‫صياغة وتحديد‬ ‫أهداف المؤسسة‬ ‫تٗٝ٦١ ٚتُٓٝ١‬‫ٚصٝاْ١ دٗاش‬ ‫اضتكطاب‬‫اتصاٍ فعاٍ‬ ‫ايهفا٤ات‬ ‫ٚتٛفري‬ ‫اذتٛافص‬ ‫املٓاضب١ هلِ.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫واجبات القائد املبدع ؟‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫أٍه صفات القادة يف العصس احلديح‬ ‫جيب إٔ ٜهٕٛ‬ ‫األفساد‬ ‫ِٖ األَس‬ ‫ايٛسٝد ٚاألِٖ‬ ‫ايرٟ ٜفهس فٝ٘ ايكا٥د ...‬ ‫ألِْٗ األضاع ايرٟ ٜهَٕٛ‬ ‫املؤضط١ ...‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫صفات القيادة الفعالة‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫أجندة العرض‬ ‫• ايعامل ادتدٜد َٚفّٗٛ ايكٝاد٠ اإلدازٜ١ املؤضطٝ١‬ ‫• مناذز ٚأمناط ايكٝاد٠‬ ‫• ٚادبات ٚصفات ايكا٥د اإلدازٟ املبدع‬ ‫• تسكيز القائد املبدع ؟‬ ‫تسنٝص ايكا٥د املبدع ؟‬ ‫• ْافر٠ ايتُٝص املؤضطٞ‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫مَازات القائد املتنيص يف األداء‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫القيادة املبدعة‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫القيادة املبدعة‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫مساحل التغيري‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫خطة كوتس الجناىية إلدازة التغيري‬ ‫اذتاد١ ؟‬ ‫•‬ ‫ايسؤٜ١ املطتكبًٝ١‬ ‫•‬ ‫ْػس ايسؤٜ١ ٚارتط١‬ ‫•‬ ‫عالق١ اإلداز٠ َع األفساد‬ ‫•‬ ‫قٛ٠ ايدفع (َ‪)Quick Wins‬‬ ‫•‬ ‫يتفادٟ املكاَٚ١‬ ‫ايعكبات اإلدازٜ١‬ ‫•‬ ‫ايرتنٝص ٚاإليتصاّ‬ ‫•‬ ‫غسع ايتػٝري يف ثكاف١‬ ‫•‬ ‫املؤضط١‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫الجقافة املؤضطية‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫أٍنية التأثري على الجقافة الفسدية‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫الجقافة املؤضطية‬ ‫إدزاى ايكا٥د بأُٖٝ١ االتصاٍ ايداخًٞ نأدا٠‬ ‫•‬ ‫ال غٓ٢ عٓ٘ يتشكٝل ايتُٝص املؤضطٞ .‬ ‫اضتدداّ ايعالقات املباغس٠ َع املٛظفني يرتضٝخ‬ ‫•‬ ‫ايجك١ املؤضطٝ١ ٚبٓا٤ عالقات داخًٝ١ َؤضطٝ١‬ ‫َجُس٠ .‬ ‫حيكل ايكا٥د ْتا٥ر ايتػٝري َٔ خالٍ االضتدداّ‬ ‫•‬ ‫ايفعاٍ ملٗازات االتصاٍ ٚايتٛادد ايػدصٞ‬ ‫ٚايتػذٝع ٚايتعاطف .‬ ‫َطاُٖ١ ايكا٥د يف بٓا٤ َفّٗٛ املؤضط١ املتعًُ١ َٔ خالٍ ْػس‬ ‫•‬ ‫املعسف١ ٚفتح ايباب يإلبداع .‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫المنطق‬‫المستوى التنظيمي/ المؤسسي‬ ‫اإلدراك‬ ‫الوعي العام‬ ‫العالمات الظاهرة‬ ‫حقائق‬ ‫عوامل خارجية‬ ‫الخبرة‬‫الثقافة الشخصية/‬ ‫المؤسسية‬ ‫العقل الباطن‬ ‫المعتقدات‬ ‫حقائق مخفية‬ ‫العواطف‬ ‫القيم األساسية‬ ‫المواقف‬ ‫المشاعر‬ ‫العوامل االجتماعية‬ ‫فَه الجقافة املؤضطية (األفساد)...‬ ‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫ارتط١ االضرتاتٝذٝ١ : زؤٜ١ ٚزضاي١ ٚاضرتاتٝذٝ١ اهلٝ٦١ ٚتٛدٗات اهلٝ٦١‬ ‫: خطط ٚإداز٠ األدا٤ دتُٝع ايٛسدات ايتٓعُٝٝ١‬ ‫اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ‬ ‫اإلدسا٤ات ٚايعًُٝات : ميجٌ ايعُٛد ايفكسٟ يًٗٝ٦١ (‪)Value Chain‬‬ ‫: ميجٌ بٝ٦١ ايعٌُ ٚأدا٤ ايعاًَني‬ ‫املطتٛ٣ ايٛظٝفٞ‬ ‫ايجكاف١ املؤضطٝ١‬ ‫األضاع ايجكايف يًٗٝ٦١ ٜٚتُجٌ يف:‬ ‫املٗازات‬ ‫ايطًٛنٝات‬ ‫زتُٛع١ ايكِٝ‬ ‫اهلٜٛ١ ايفسدٜ١ ٚاملؤضطٝ١؟‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫أجندة العرض‬ ‫• ايعامل ادتدٜد َٚفّٗٛ ايكٝاد٠ اإلدازٜ١ املؤضطٝ١‬ ‫• مناذز ٚأمناط ايكٝاد٠‬ ‫• ٚادبات ٚصفات ايكا٥د اإلدازٟ املبدع‬ ‫• تسنٝص ايكا٥د املبدع ؟‬ ‫• نافرة التميز املؤسشي‬ ‫ْافر٠ ايتُٝص املؤضطٞ‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • “The main thing is to keep the main thing, the main thing.”Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ! ‫الصوزة الشنولية‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫تطويس األداء احللومي (ايُٓٛذز األٚزٚبٞ إلداز٠ ادتٛد٠)‬‫حتكٝل ادتٛد٠ ٚايتشطني املطتُس يف ارتدَ١ أٚ املٓتر..‬ ‫/ املُهٓات‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫تطويس األداء احللومي (ايُٓٛذز األٚزٚبٞ إلداز٠ ادتٛد٠)‬ ‫زتُٛع١ ايٓتا٥ر املطتٗدف١‬ ‫عٛاٌَ ممهٓ١: يتُهني املؤضط١ ٚحتكٝل ايتُٝص‬ ‫/ املُهٓات‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫الرتكيص على اليتائج‬ ‫• تٛسٝد ٚتٛدٝ٘ املؤضط١ جتاٙ غاٜاتٗا املؤضطٝ١‬ ‫َٔ خالٍ عًُٝ١ إجياد َٓطكٝ١ ٚعًُٝ١‬ ‫هلرٙ ايػاٜات، ثِ إعاد٠ تٛشٜعٗا‬ ‫يف صٛز٠ أٖداف فسعٝ١ يإلدازات‬ ‫ٜٓبجل عٓٗا بساَر عٌُ.‬ ‫زؤٜ١ بعٝد٠ املد٣ : قٝاد٠ املػازٜع يف إطاز ايسؤٜ١‬ ‫•‬ ‫ٚاالضرتاتٝذٝ١ يًُؤضط١ ، ٚبٗدف حتكٝل ايٓتا٥ر .‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫كيف ىقيظ اليتائج؟‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫قياع اليتائج؟ آلية املتابعة والسقابة ..‬ ‫اضتدداّ أدٚات‬ ‫ايتشطني املطتُس‬ ‫ٚاالدسا٤ات ايتصشٝشٝ١‬ ‫نأدا٠ يتشطني ٚتعصٜص‬ ‫ارتدَات ٚاملٓتذات املكدَ١‬ ‫يًُتعاًَني.‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫االتصال‬ ‫=‬ ‫القيادة‬ ‫اإلدازٟ ٚاملؤضطٞ، عً٢‬ ‫• االتصاٍ‬ ‫املطتٛ٣ ايفسدٟ ٚاملؤضطٞ .‬ ‫• بسٚش دٚز ايكٝاد٠ يف تطٜٛس‬ ‫ثكاف١ ايرتنٝص عً٢ املتعاًَني يد٣‬ ‫املٛظفني .‬ ‫• املػازن١ ايػدصٝ١ يًكاد٠: ايصٜازات املٝداْٝ١ ٚادتًطات اذتٛازٜ١ .‬ ‫اإلداز٠ بايتذٛاٍ: اتبعت اهلٝ٦١ ٖرا املفّٗٛ يإلطالع عً٢ َا حيدخ يف‬ ‫•‬ ‫َٛاقع ايعٌُ املٝداْٞ، َٚٓاقػ١ ايعاًَني سٍٛ اصتاشاتِٗ َٚػهالتِٗ،‬ ‫َٚكرتساتِٗ يف أدٛا٤ غري زمسٝ١ .‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫املوازد البشسية‬ ‫• ختطٝط ٚإداز٠ املٛازد ايبػسٜ١ .‬ ‫• تطٜٛس املٗازات ٚايكدزات .‬ ‫• متهني َٚػازن١ املٛازد ايبػسٜ١‬ ‫.‬ ‫ٚايتعاٌَ َعٗا بػفافٝ١‬ ‫• االتصاٍ ٚاذتٛاز بني اهلٝ٦١ ٚاملٛازد‬ ‫ايبػسٜ١ .‬ ‫• َهافأ٠ ٚتكدٜس دٗٛد ٚاصتاشات املٛازد‬ ‫ايبػسٜ١ .‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫العنليات: العنود الفقسي الري تتوشع ميُ اليشاطات واإلجناشات‬ ‫• َٓٗذٝ١ تصُِٝ ٚإداز٠ ايعًُٝات .‬ ‫• إداز٠ ٚتكٜٛ١ عالقات املتعاًَني .‬ ‫• تصُِٝ ايعًُٝات )‪(BPR‬‬ ‫• تطٜٛس ٚتكدِٜ ارتدَات بٓا٤ عً٢‬ ‫استٝادات املتعاًَني ٚتٛقعاتِٗ .‬ ‫تضُٔ‬ ‫• حتطني ايعًُٝات بطسم إبداعٝ١‬ ‫إزضا٤ املتعاًَني .‬ ‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫كيف ىلوٌ بيئة اإلبداع ؟‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫مطتويات التطويس / اإلبداع‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫ىظاو إدازة األداء‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫قياع اإلبداع املؤضطي (ايتطٜٛس املعتُد عً٢ ايبشح ايعًُٞ )‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫ثقافة اإلبداع‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved
 • ‫تأضٝظ‬ ‫ثكاف١ املػازن١‬ ‫يف املعسف١‬ ‫ايٛعٞ ٚايتصاّ‬ ‫اإلدازات‬ ‫بايتػذٝع‬ ‫ٚايتشفٝص‬‫‪Federal Authority‬‬ ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |‬ ‫‪© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved‬‬
 • ‫شكرا‬Federal Authority | ‫هيئــــــــة اتحــــــــــــادية‬ © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved