Your SlideShare is downloading. ×
‫از تحقیق آسمان آبی بسوی حل مساله :‬    ‫یک فلسفه نظریه علمی تولید دانش جدید‬         ‫1‬          ‫...
‫می نماید .دانش علمی از آن جهت دانش سازمان یافته است که تولید آن در‬              ‫درون و طول مرزهای سازمانی...
‫عاملیت21و تحول را فراهم می نمایند )فریدلند و آلفورد 31 ،1991 رائو ،‬     ‫مونین، و دوراند41،3002 :597:تورنتون و اوکا...
‫آشنایی اعضای جدید با نقش های موجود)ون مانن و بارلی62،4891:زوکر72،‬‫7791( از طریق کارآموزی، تضمین کننده بقای اسلوب های علم...
‫بحث ،ما بر دانش علمی جدبد تمرکز می کنیم که بدین صورت تعریف می شود‬     ‫:نظریه ای جدید کهیا بطور بالقوه و یا بالفعل م...
‫شناسی44 و هستی شناسی54 می نگریستند، این نحوه نگرش پیامدهای‬ ‫واقعی را به دنبال خواهد داشت که به عبارتی سازماندهی دانش علم...
‫ترویج می نماید ؛و انواع سازمان هایی که احتمال ن ً یک منطق خاص را‬                   ‫نمایندگی می نمایند...
‫منطق های تولید دانش علمی‬  ‫در فلسفه علم ،موقعیت های متفاوتی را بر اساس اینکه چگونه با سوالت‬    ‫اساسی معنایی برخور...
‫جدول 1‬          ‫کاربردهای فلسفه های علم جهت سازماندهی‬  ‫واقعگرای‬    ‫پارادایم سخت‬       ‫ابزار...
‫دیدگاه واقعگرا‬  ‫انواع زیادی از واقعگرایی وجوددارند )پونتام74 ،7891(،اما بطور کلی ،این‬‫دیدگاه ها همگی بر این موضوع اتف...
‫واقعگرایی ساختاری‬‫واقعگرایی ساختاری نماینده جهشای بزرگ در قالب منطق کنشی است که دو‬ ‫مبحث مخالف را که متشابها با هم تعام...
‫بود ، به گونه ای که در سطح ساختاری استمرار کاملی میان نظریه ها‬                         ‫وجوددار...
‫دانشگرانی16 که به تحقیق محض اهتمام می ورزند ،احتمال ن ً از تمایل به التزام‬   ‫رسالتشان در توسعه اختراعات خاص ، سرباز م...
‫از دیدگاه واقع گرای ساختاری ، هستی شناسی های مختلف می توانند‬ ‫قعامبتنی بر ساختار ریاضی و شکلی96 واحد باشند،و هیچ استدلل...
‫بنابراین پیشنهاد ما این است که، مصداق های رویکرد واقعگرای ساختاری به‬   ‫تولید دانش جدید در سازمان هایی بر محوریت دانش ...
‫قرار گرفت ( نظیر رایانه شخصی ،واسط گرافیکی کابر ،چاپگر لیزری ،و فن‬    ‫آوری که بعدها به جزء لینفک توسعه اینترنت تبدیل...
‫درون دانش های اجتماعی ، این نگرش توسط دیدگاه اقتصاد نئوکلسیک28،‬‫دنبال می شد که به عنوان "یک سیستم پرونده ای جهت سازمانده...
‫شامل پذیرش سنت های88 علمی است که ، از نظر حل مسئله بیشترین‬ ‫اثربخشی را داشته باشند )لدان،7791 : 131( . ازاین رو رویکرد ح...
‫بسازد و اینکه نظریه پدید آمده می تواند توسط سنت تحقیقی دیگری که‬  ‫قابلیت حل مسئله بیشتری دارد ،جدا ،جابجا و استفاده گرد...
‫رویکرد حل مسئله از آزادی خاصی جهت استفاده از نظریات و سنت های تولید‬ ‫دانش متفاوت به گونه نفع می برد که فلسفه های علم رق...
‫.دانشمندان مسئله-محور که با رویکردهای نظری متناقض مواجه می شوند ،‬ ‫به منظور ارائه راهکارهای رضایت بخش برای مسائل مهم ) ل...
‫بود" )یکی از مدیران ارشد بی پی301 در تانکرزلی401 بیان نموده بود،102‬   ‫0(.سازمان های علمی که روی این پروژه پاکسازی کار...
‫کد-باز ،با ارائه مبنایی برای نظریه پردازی جدید با تاکید بر نوآوری توزیعی411،‬   ‫درک ما را در مورد سرچشمه های نوآوری در...
‫که به ما بگویند چه چیزها ، ویژگی ها و روابطی می توانند موجود تلقی‬‫گردند]کرین و ملور321،0991[ ، به سمت واقعگرایی حرکت نمو...
‫طبیعی نمایانگر شروع مباحثاتی پیرامون سازماندهی دانش جدید است تا‬                   ‫پیرامون حرف آخر)کلی...
‫نظریه، بلکه، از طریق بررسی دقیق فرایندهای کاری قابل استخراج است .در‬ ‫زمان کنونی تکیه بر خبرگان استمرار دارد اما،منطق کن...
‫روشن ترین مثال معاصر از این رویکرد، داده کاوی931 است . دانش جدید‬   ‫کشف شده از طریق داده کاوی، در بردارنده الگوهایی ا...
‫یافت می شود که روی سلول های سرطانی ، اثر بخشی بالیی دارد . به طور‬    ‫مثال این شرکت ،یک ترکیب تولید شده توسط دانشگاه...
‫عنوان بهترین منابع اطلعات کسب کرده بودند را ، تسهیل می کرد . این‬   ‫شرکت ، همچنان بر جست و جوی داده از طریق برنامه ریز...
‫مورد این که رویکردنظریه های علمی پیشین به حقیقت مستقل از پارادیم‬‫نزدیک تر بوده اند نمی سازد )گرچه بسیاری از محتوای تجربی...
‫سازمان دهی پارادیم-قوی: منطق بهره برداری.‬    ‫در تفسیر ما ،ویژگی سازماندهی پارادایم قوی داشتن نیروی متحد از‬   ‫ب...
‫(، اما کارگزاری361 در طول گروه ها می تواند به توسعه و ارتقاء کارراهه‬                        ‫ها46...
‫طرفداران دانش پارادیم- قوی اعضای دیگر سازمان را در اشتیاق و شوق‬  ‫خود برای تولید محصولت با برند منحصر به فرد ، همراه م...
‫مادی بررسی شده توسط علوم طبیعی نظیر فیزیک ، شیمی )بهسکر071،991‬     ‫8(. به دلیل همین تفاوت ،در اینجا ، این رویکرد ر...
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Blue sky research
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Blue sky research

515

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
515
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Blue sky research"

 1. 1. ‫از تحقیق آسمان آبی بسوی حل مساله :‬ ‫یک فلسفه نظریه علمی تولید دانش جدید‬ ‫1‬ ‫مارتین کیلدوف‬ ‫دانشگاه کمبریج‬ ‫2‬ ‫آجای مهرا‬ ‫دانشگاه کنتاکی‬ ‫3‬ ‫ماری بی. دون‬ ‫دانشگاه تگزاس در اوستین‬ ‫ما منطق های عقلیی ایجاد شده در گفتمان فلسفه علم برای‬ ‫سازماندهی دانش جدید را ،می آزماییم . این منطق ها ، برگرفته از‬ ‫طیف وسیعی از فلسفه ها هستند)رئالیسم ساختاری ابزارگرایی4،حل‬ ‫مساله،بنیاد گرایی ، ‪‬واقعگرایی انتقادی ( و واژگان متنوعی در مورد‬ ‫انگیزش ،چارچوب استدلل،ودستورالعمل اجرا ارائه می نمایند . ما در‬ ‫مورد انواع دانشهای تولید شده ،شاخص های پیشرفت ،روش های‬ ‫رایج،مصداق های سازمانی،و راه هایی اینکه که این منطق ها‬ ‫چگونه با هم ‪‬تلفیق و ترویج می یابند ، بحث خواهیم کرد .‬ ‫پیدایش علم یکی از مهم ترین دستاوردهای جهان مدرن است که‬‫دستورالعمل سازمان یافته و نهادینه شده ای را برای انجام کار علمی فراهم‬ ‫1 ‪MARTIN KILDUFF‬‬ ‫2 ‪AJAY MEHRA‬‬ ‫3 ‪MARY B. DUNN‬‬ ‫4 ‪INSTRUMENTALISM‬‬
 2. 2. ‫می نماید .دانش علمی از آن جهت دانش سازمان یافته است که تولید آن در‬ ‫درون و طول مرزهای سازمانی جای می گیرد.‬‫به دلیل اهمیت این نوع از دانش ،تلشهای زیادی در جهت درک نحوه تولید آن‬ ‫صورت پذیرفته است .)هسلز و ون لنته5 ،8002،در یک تحقیق اخیر(. اما‬ ‫برخی از گفتمانها از چشم فرهیختگان دانش سازمانی دور مانده است-‬ ‫گفتمان هایی که در فلسفه علم در پاسخ به سوال"علم چیست؟"،‬ ‫6‬‫پدیدآمده اند )بورتولوتیو 8002 :چالمرز7،9991(. درون فلسفه علم، طیفی از‬‫نمایشگرهای فعالیت علمی وجوددارند که نمادهایی از فرایند عقلیی را ارائه‬ ‫می نمایند .این نماد ها نمایانگر منطق های مختلفی از کنش هستند که نه‬ ‫تنها به بهترین وجه ،توصیفگر مثال های تاریخی هستند که نقاط عطف علمی‬ ‫محسوب می گردند، بلکه روشی را که فعالیت علمی باید هدایت شود تا اینکه‬‫علم حقیقی را از علم کاذب جدا کند را نیز به ما نشان می دهد )لکاتوس8،91‬ ‫07(.‬ ‫منطق های نهادگرایی شده9 کنش )این گونه تعریف می گردد : اصول‬ ‫سازمان دهنده ای که نحوه نگرش ما به جهان را شکل می دهد)سودابی و‬ ‫گرین وود01،83:5002(، نقش اساسی در فراهم آوردن اصطلحات انگیزه ،‬‫چارچوب استدلل،و دستورالعمل پیاده سازی ، جهت کنشگران11 اجتماعی ایفا‬‫می کنند . این منطق ها در برابر شناخت و رفتار ،مانع ایجاد می کنند اما،منابع‬ ‫5 ‪HESSELS & VAN LENTE‬‬ ‫6 ‪BORTOLOTTI‬‬ ‫7 ‪CHALMERS‬‬ ‫8 ‪LAKATOS‬‬ ‫9 ‪LOGICS INSTITUTIONALIZED‬‬ ‫01 ‪SUDDABY & GREENWOOD‬‬ ‫11 ‪ACTOR‬‬
 3. 3. ‫عاملیت21و تحول را فراهم می نمایند )فریدلند و آلفورد 31 ،1991 رائو ،‬ ‫مونین، و دوراند41،3002 :597:تورنتون و اوکازیو 51،8002: 101(.‬‫هدف مقاله ما ، آزمودن طیفی از منطق های عقلیی ایجاد شده ،در گفتمان‬‫فلسفه علم است –منطق هایی که بطور اساسی تحقیق دانشمندان حرفه ای‬‫را از حیث روش ها و فعالیت های روزمره )ادینگتون61،9391:‪ ، (vii‬تحت تاثیر‬ ‫خود قرار داده است )لدان71،7791 :95( ، به همان صورتی که از طریق‬‫توضیحاتی که دانشمندان "حس می کنند" جهت توجیه تحقیقاتشان "مجبورند"‬ ‫از آنها استفاده کنند)فولر81 3002: 309(.امروزه ، توجیه فعالیت علمی در‬ ‫جهانی که مرز بین علم و غیر علم درآن مخدوش شده است)زیمان91،6991(‬ ‫و تقاضای سیری ناپذیری برای دانش علمی نوین وجوددارد)گیبسونز02 و‬‫همکاران ،4991:نووتنی12،اسکات22 و گیبسونز،1002 : 492(، به طرز فزاینده‬ ‫ای اهمیت یافته است )هیل-گارتنر000232( . منطق های کنش در متن‬ ‫آموزش ،پایش،تربیت و‬ ‫پاداش افراد متخصص نهفته است )بطورمثال،فریدسون،0791، 1002:‬‫گرین وود سودابی،و هینینگز42، 2002(. موسسان سازمان ها منطق کنشی را‬ ‫به سازمان نوبنیاد خود اضافه می کنند که همزمان با رشد آن، به تاثیر بر‬ ‫ساختار و عمل کار ادامه می دهند )بارون ،هنان و بارتون52،9991(.‬ ‫21 ‪AGENCY‬‬ ‫31 ‪FRIEDLAND&ALFORD‬‬ ‫41 ‪RAO,MONIN&DURAND‬‬ ‫51 ‪THORNTON&OCASIO‬‬ ‫61 ‪EDDINGTON‬‬ ‫71 ‪LAUDAN‬‬ ‫81 ‪FULLER‬‬ ‫91 ‪ZIMAN‬‬ ‫02 ‪GIBBSONS‬‬ ‫12 ‪NOWOTNY‬‬ ‫22 ‪SCOTT‬‬ ‫32 ‪HIL-GARTNER‬‬ ‫42 ‪HINNINGS‬‬ ‫52 ‪BURTON‬‬
 4. 4. ‫آشنایی اعضای جدید با نقش های موجود)ون مانن و بارلی62،4891:زوکر72،‬‫7791( از طریق کارآموزی، تضمین کننده بقای اسلوب های علمی است )ون‬ ‫مانن و شاین82 9791 : 112(.منطق های کنش، نه تنها در تمرینات‬ ‫آزمایشگاهی گنجانده شده اند ، بلکه باعث تناقض لفظ92 در سازمان ها‬‫)سودابی و گرین وود،5002( وهمچنین منجر به پدیدآمدن گونه های مختلفی‬‫از عمل در سازمانها و صنایع می گردد )لونزبری03،7002(.منطق های مرتبط‬ ‫به هم کنش ، به کنشگرانی که از حیث فرهنگی توانمند هستند، گفتمانهای‬ ‫مشروعی جهت بهره برداری از منابع ارائه می کنند ،‬ ‫به ویژه در نواحی که نشانه های تکثرگرایی و تحول از خود به نمایش می‬ ‫گذارند )دان و جونز13 ، 0102 : هاردی و مگویر23،8002( ، اغلب سوالت‬‫اساسی نظیر چه چیزی شامل یک دستاورد علمی می گردد ،مبهم به نظر می‬ ‫آید .)اوربای33،7:2002(. این منطق، با قدرت مشروع گفتمان های درون‬‫فلسفه علم که این گفتمان ها بطور رایج در مباحثات عمومی پیرامون سیاست‬‫گذاری علمی )بطور مثال،مبحثات پیرامون گرم شدن کره زمین :مکسول43،02‬ ‫70(،در کسب و کار )طالب53،7002(، و در منازعات بین جناح های مختلف‬‫سازمان، گفت و گو می کند .از این رو ،به عنوان مثال ،در پرونده پنسیلوانیا که‬ ‫یک مدرسه تلش کرد ثابت کند می توان درس طراحی هوشمندانه را به‬ ‫عنوان جایگزینی، برای تنازع بقا تدریس کرد ،فلسفه، هم به عنوان خواهان‬ ‫مطرح شدند و هم به عنوان خوانده )چپمن63،7002( .جهت روشن تر شدن‬ ‫62 ‪VAN MAANEN& BARLEY‬‬ ‫72 ‪ZUCKER‬‬ ‫82 ‪SCHEIN‬‬ ‫92 ‪RHETORICAL CONFLICT‬‬ ‫03 ‪LOUNSBURY‬‬ ‫13 ‪DUNN & JONES‬‬ ‫23 ‪HARDY & MAQUIRE‬‬ ‫33 ‪OVERBYE‬‬ ‫43 ‪MAXWELL‬‬ ‫53 ‪TALEB‬‬ ‫63 ‪CHAPMAN‬‬
 5. 5. ‫بحث ،ما بر دانش علمی جدبد تمرکز می کنیم که بدین صورت تعریف می شود‬ ‫:نظریه ای جدید کهیا بطور بالقوه و یا بالفعل می تواند پدیده ای جدید‬ ‫رامعرفی کند )لکاتوز،0791(. اصطلح نظریه، طیف متنوعی از اشکال را از‬ ‫جمله نظریه ابداکتیو)نظریه ای که مشاهدات تعجب آور را توصیف می کند :‬ ‫هانسون ، 8591( و مدلهای نظری که روابط اتفاقی میان متغیرها راتوصیف‬ ‫می کند)سوپ73،0002( را شامل می گردد.‬ ‫این نظریه جدیداز کجا نشآت می گیرد؟ما اینکه دانش جدید بطور چشمگیری‬ ‫توسط منطق های کنشی که مفروضات و جهت دو جانبه را در بر می گیرد را،‬ ‫در نظر می گیریم .‬ ‫منطق های کنش در روتین ها و شبکه هایی اجتماعی جوامع دانشگر بارز،‬ ‫مطرح ،باز آفریده و دستخوش تغییر می گردند)گیدنز83،4891(.‬‫همانگونه که کارل پوپر93 مطرح نمود،"رویکرد ما به هرچیز در پرتو یک نظریه‬ ‫از پیش ایجاد شده است.")پوپر،0791 : 25(.‬ ‫فرضیات و جهت گیری های از پیش موجود که در منطق های کنش لحاظ‬‫شده اند ، احتمال ن ً نمایانگر پیش زمینه های نهفته و به فرض موجودی است که‬ ‫04‬ ‫کارآفرینان جهت توضیح عقلیی فعالیت هایشان ارائه می کنند )میسانگی‬ ‫،ویور14،و ، المز24 8002(.‬ ‫اگر تئورم توماس )توماس34 و توماس ، 8291 :175-275( را باز معنا کنیم ،‬ ‫می توانیم بگوییم اگر تولید کنندگان دانش علمی ،جهان را از با لنز معرفت‬ ‫73 ‪SUPPE‬‬ ‫83 ‪GIDDENS‬‬ ‫93 ‪CARL POPPER‬‬ ‫04 ‪MISANGYI‬‬ ‫14 ‪WEAVER‬‬ ‫24 ‪ELMS‬‬ ‫34 ‪THOMAS‬‬
 6. 6. ‫شناسی44 و هستی شناسی54 می نگریستند، این نحوه نگرش پیامدهای‬ ‫واقعی را به دنبال خواهد داشت که به عبارتی سازماندهی دانش علمی می‬ ‫باشد .در ابتدا،چهار منطق بارز را که نماد راهکارهای سازمان یافته برای‬ ‫مسئله تولید دانش می باشد را از فلسفه علم بر می گیریم)شکل 1 را ببینید(.‬ ‫این رویکرد های نمایانگر سبدهای مجزایی از مفروضات و کارها را ارائه می‬ ‫نمایند و ، ما پیشنهاد می نماییم ،ممکن است دربردارنده الزامات متفاوتی‬ ‫جهت سازماندهی رسمی یا غیررسمی داشته باشد .‬‫هنگام تولید نظریه جدید ، به پیش فرض های تجربی می پردازیم 64 که چگونه‬ ‫فلسفه های علم ،به عنوان منطق های کنش ، احتمال ن ً بر فرایندها و‬ ‫دستاوردهای سازماندهی تاثیر می گذارند .‬ ‫این تفکرات تجربی ،بیشتر نمایانگر فرصت هایی جهت تحقیق هستند تا‬ ‫حقایق نهادینه شده .‬ ‫به عنوان مثال ، به نظر نویسندگان ، سازمان هایی که دانش جدید تولید می‬‫کنند ممکن است تنها مشخصه های یکی از چارچوب های سازماندهی مطرح‬ ‫شده را بروز ندهند ، بلکه حاوی چند چارچوب باشند .‬‫خوشه ای از افراد که در یک واحد و یا آزمایشگاه جمع می شوند ممکن است‬ ‫در یک منطق خاص کنش، اشتراک داشته باشند که ممکن است متفاوت از‬ ‫منطق کنش در بخش های دیگر سازمان باشد .‬ ‫پیش بینی های تجربی ما با در نظر گرفتن نکات زیر ،در مورد مقایسه منطق‬ ‫های کنش است ؛مسائلی که هر منطق در پی حل آن است؛شاخص های‬ ‫پیشرفتی که در هر منطق استفاده می گردد؛روشهای بارزی که هر منطق‬ ‫44 ‪EPISTEMOLOGY‬‬ ‫54 ‪ONTOLOGY‬‬ ‫64 ‪FORMULATE‬‬
 7. 7. ‫ترویج می نماید ؛و انواع سازمان هایی که احتمال ن ً یک منطق خاص را‬ ‫نمایندگی می نمایند )جدول 1 را ببینید .(‬ ‫شکل 1‬‫ماتریس اسلوب های فلسفه علم و منطق های کنش مرتبط به آن‬ ‫معرفت شناسی‬ ‫آیا علم ،به حقیقت نزدیک و نزدیکتر می شود ؟‬ ‫هستی‬ ‫شناسی‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫آیا نظریه‬ ‫سازماندهی پارادایمی‬ ‫سازماندهی واقعگرا‬ ‫بله‬ ‫سخت‬ ‫منطق تحقیق محض‬ ‫های‬ ‫منطق بهره برداری‬ ‫)مثل ن ً پروژه زیراکس(‬ ‫علمی،‬ ‫)مثل ن ً شرکت اپل(‬ ‫واقعیت‬ ‫سازماندهی ابزارگرا‬ ‫سازماندهی بنیادگرا‬ ‫خیر‬ ‫را‬ ‫منطق حل مساله‬ ‫منطق قیاس‬ ‫نمایندگی‬ ‫)مثل ن ً لینوکس(‬ ‫)مثل ن ً شرکت سینتا(‬ ‫می کنند‬ ‫؟‬
 8. 8. ‫منطق های تولید دانش علمی‬ ‫در فلسفه علم ،موقعیت های متفاوتی را بر اساس اینکه چگونه با سوالت‬ ‫اساسی معنایی برخورد می شود)هستی شناسی ( و دانش )معرفت‬‫شناسی( می توان سازماندهی کرد . دغدغه های هستی شناسی تحلیل انواع‬ ‫چیزها و یا رابطه ای است که می تواند وجودداشته باشد .در علم ، موضوع‬‫هستی شناسی مهمی که وجوددارد به این می پردازد که آیا نظریه های علمی‬ ‫نماینده واقعیت – اشیاء، رویدادها و فرایندهای خارج ذهن انسان- هستند‬ ‫یا اینکه این نظریات از تخیلت توصیفی تشکیل شده اند که اصطلحات‬ ‫آنها)نظیر الکترون( ابداعات قراردادی هستند که تنها انجام تحقیقات را تسهیل‬ ‫می کنند.دغدغه معرفت شناسی این است که چگونه فرد به دانش و رابطه‬ ‫میان دانش و حقیقت دست می یابد .در علم ،مسئله معرفت شناسی عمده‬‫این است که آیا با گذشت زمان نظریه های علمی به حقیقت نزدیک می شوند‬ ‫یا خیر ؟سوال هستی شناسی این است"آیا نظریه های علمی واقعیت را‬ ‫نمایندگی می کنند ؟"سوال معرفت شناسی این است"آیا علم به حقیقت‬‫نزدیک و نزدیکتر می شود یا خیر ؟"ابعاد هستی شناسی و معرفت شناسی در‬ ‫شکل 1 نشان داده شده اند تا برخی تفاوت های بین دورنماهای‬ ‫فلسفه علم بهتر نمایان شوند .‬
 9. 9. ‫جدول 1‬ ‫کاربردهای فلسفه های علم جهت سازماندهی‬ ‫واقعگرای‬ ‫پارادایم سخت‬ ‫ابزارگرا‬ ‫بنیادگرا‬ ‫واقعگرای‬ ‫سوالت‬ ‫انتقادی‬ ‫ساختاری‬ ‫اساسی‬‫افراد را از قیود‬ ‫ایجاد پارادیم‬ ‫حل مسئله‬ ‫یافتن الگوهای‬ ‫کشف ساختار‬ ‫هدف بارز و‬ ‫متنابه ساختار‬ ‫علمی و بهره‬ ‫مستقل از‬ ‫نفته در داده از‬ ‫اساسی جهان از‬ ‫منطق‬‫قدرت و سرکوب‬ ‫برداری از‬ ‫حقیقت‬ ‫طریق استنتاج‬ ‫طریق تحقیق‬ ‫رفتاری؟‬ ‫می رهاند‬ ‫کاربردهای آن‬ ‫محض‬ ‫نمونه هایی از‬ ‫دانش و‬ ‫راهکارهای‬ ‫فی البداهه‬ ‫علمی‬ ‫مثالی از‬ ‫سیاست هاو‬ ‫محصولت‬ ‫عملی‬ ‫نوآوری های علمی ، کشف الگوهایی‬ ‫نمونه دانش‬ ‫کنشهای افراد‬ ‫سازگار با‬ ‫برای مسائل‬ ‫در داده ها می‬ ‫بدون توجه به‬ ‫تولید شده؟‬ ‫کنشگرا‬ ‫فرهنگ غالب‬ ‫طرح شده از‬ ‫توان از آن‬ ‫کاربردهای تجاری‬ ‫قدرتمند‬ ‫جامعه بستر‬ ‫لحاظ نظری‬ ‫نظریه استخراج‬ ‫پارادایم‬ ‫کرد‬ ‫چالش‬ ‫استفاده از‬ ‫تعدادبیشتر‬ ‫روابط همبسته‬ ‫بیان تصادفی رابطه‬ ‫شاخص‬ ‫قدرت متنابه‬ ‫وقایع تعریف‬ ‫مسائل حل شده‬ ‫غیرمنتظره اما‬ ‫های میان‬ ‫های‬‫ساختار،و تصور‬ ‫شده توسط‬ ‫قابل تکرار که‬ ‫متغیرهای نظری :‬ ‫پیشرفت؟‬ ‫دوباره معانی‬ ‫پارادایم جهت‬ ‫اکتشافات جدید‬ ‫بررسی روابط‬ ‫ممکن‬ ‫حل مسائل؛بیان‬ ‫را نشان می‬ ‫تصادفی میان‬ ‫مرتبط با‬ ‫پارادیم از طریق‬ ‫دهند؛اشتقاقات‬ ‫متغیرها‬ ‫کارهای فعلی‬ ‫کار تجربی‬ ‫ناشهودی از‬ ‫اصول اولیه‬ ‫انسان شناسی‬ ‫تعریف شده‬ ‫آنهایی که از‬ ‫داده کاوی‬ ‫مدل سازی ریاضی‬ ‫روش بارز؟‬ ‫در هرروز از‬ ‫توسط مصادیق‬ ‫لحاظ تاریخی و‬ ‫زندگی‬ ‫روش شناختی‬ ‫اجتماعی‬ ‫درون پارادایم‬ ‫مشروعیت‬ ‫دارند.‬ ‫تیم توطئه گر‬ ‫سازمان قلعه‬ ‫همکاری متمرکز‬ ‫کارکنان خبره‬ ‫جامعه خود مختار‬ ‫سازماندهی‬ ‫مانند‬ ‫بر روابط در پهنه‬ ‫تشریحی؟‬ ‫سازمان‬ ‫صلح سبز‬ ‫شرکت تجهیزات‬ ‫کار تیمی در‬ ‫شرکت‬ ‫لرج هادرون‬ ‫مثال های‬ ‫دیجیتال؛ شرکت‬ ‫جمع آوری نفت‬ ‫داروسازی سینتا‬ ‫کلیدر:پارک زیراکس‬ ‫سازمانی‬ ‫اپل‬ ‫خلیج مکزیک؛‬ ‫شرکت گوگل‬ ‫لینوکس‬
 10. 10. ‫دیدگاه واقعگرا‬ ‫انواع زیادی از واقعگرایی وجوددارند )پونتام74 ،7891(،اما بطور کلی ،این‬‫دیدگاه ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هدف غایی نظریه های‬ ‫علمی ارائه توصیف های حقیقی از جهان پیرامون است )اوکاشا84 ،2002 :‬ ‫95(، که شامل جهان فرای ظواهر قابل مشاهده نیز می گردد)چالمرز ،‬ ‫9991 : 622(.برخی قرائت های واقع گرایی بیان می نمایند که متغیرها و‬ ‫اصطلحات نظری خود دارای"ارجاعات واقعی مقبول94" می باشند.‬‫)سیلوس05،9991 : 11(- که به عنوان مثال اصطلحاتی نظیر"تابع مطلوبیت15"‬ ‫به چیزهای واقعی بر می گردند . دیدگاه های واقع گرا بر این موضوع که‬ ‫نظریه های علمی با ارائه توضیحات بهتر از اشیاء علمی جایگزین یکدیگر می‬ ‫شوند ،صحه می گذارند )پوتنام 25،5791( بطوری که ،به مرور زمان ،علم به‬ ‫حقیقت جهان نزدیک و نزدیکتر می شود .به دلیل پاسخ های مثبت داده شده‬ ‫به سوالتی نظیر اینکه آیا علم به مرور زمان به حقیقت نزدیکتر می شود یا‬‫خیر ، دیدگاه های واقع گرا در گوشه سمت چپ بالی شکل 1 قرار گرفته اند .‬ ‫بنابراین دیدگاه های وقع گرا تایید می کنند که بار نظر گرفتن وجوددنیای‬ ‫واقعی مستقل از ساخت وسازهای فرهنگی ما ، می توان پیشرفت به سمت‬ ‫حقیقت این جهان را ارزیابی کرد و نظریه های علمی در حال رقابت ،از این‬ ‫نظر که به چه خوبی پدیده های بارز این جهان را توصیف می کنند می توانند‬ ‫بصورت عقلیی ارزیابی گردند .علوه بر این ،دیدگاه های واقع گرا بر روابط‬ ‫پایدار میان موجودات تاکیددارند، بخصوص در قالب معادلت ریاضی .‬ ‫74 ‪PUNTAM‬‬ ‫84 ‪OKASHA‬‬ ‫94 ‪PUTATIVE FACTUAL REFRENCES‬‬ ‫05 ‪PSILLOS‬‬ ‫15 ‪UTILITY FUNCTION‬‬ ‫25 ‪PUTNAM‬‬
 11. 11. ‫واقعگرایی ساختاری‬‫واقعگرایی ساختاری نماینده جهشای بزرگ در قالب منطق کنشی است که دو‬ ‫مبحث مخالف را که متشابها با هم تعامل داشتند را با هم تلفیق کرد . این دو‬ ‫مبحث بقیه مباحث در زمینه ارائه توجیهات علمی را مسحور خود کرده بودند‬ ‫)ورال35 ،9891(. از یک سو ،بحث نفی معجزه مطرح می نماید که اگر یک‬‫نظریه پیش بینی های تجربی زیادی را بدون توجه به ساختار بنیادین جهان ، به‬ ‫طور صحیح انجام داد،معجزه رخ داده است ."یک اتفاق در یک مقیاس‬ ‫جهانی ")ورال ، 9891 : 001 (.‬ ‫این دیدگاه نخستین بار توسط پوینکار45)5091( مطرح گردید اما به اشکال‬ ‫مختلف توسط بسیاری از واقعگرایان حمایت شده است )بطور مثال پوپر ،‬ ‫3691؛سیلوس ، 9991 ، پوتنام ، 5791(.‬ ‫بر خلف بحث فوق ، بحث بدبیینانه ابر استنتاجی55 قرار دارد که بیان می کند‬ ‫تاریخ علم قبرستان نظریه هایی است که زمانی از لحاظ تجربی موفق‬‫بودند)چنین دیدگاهی توسط پوینکار نیز پیش بینی می شد،)5091(، همانگونه‬ ‫که ورال)9891( اشاره می کند .(اگر نظریه های علمی گذشته ، اشتباه می‬ ‫بودند ، دلیلی برای ما برای اثبات اینکه نظریات موفق امروز حقیقی هستند‬ ‫وجود نداشت )لدان،1891( .‬‫یکپارچه سازی این مباحث متضاد ،شامل این ادعا می گردد که با تغییر نظریات‬ ‫در علوم قوام یافته65،محتوای ساختاری از یک نظریه به نظریه دیگر منتقل‬ ‫می شود .بطور مثال ،تغییر از نظریه اتری75 نور به نظریه الکترو مغناطیسی‬ ‫نور شامل محافظت از ساختار ریاضیاتی بیان شده در یک سری از معادلت‬ ‫35 ‪WORRAL‬‬ ‫45 ‪POINCARE‬‬ ‫55 ‪METAINDUCTION‬‬ ‫65 ‪MATURE‬‬ ‫75 ‪ETHER‬‬
 12. 12. ‫بود ، به گونه ای که در سطح ساختاری استمرار کاملی میان نظریه ها‬ ‫وجوددارد .)ورال،9891(.‬‫در بقیه نظریه ها )از قبیل گذار از قوانین نیوتن به قوانین انیشتین(،از معادلت‬‫ریاضی ،چنین مفهومی استنباط می شود"حالت به دقت تعیین شده و محدود‬ ‫کننده دیگر معادلت ، در گذر از نظریه قدیم به نظریه جدید")سیلوس،5991 :‬ ‫81(.از این رو ، واقعگرایی ساختاری ،از این ادعا که‬ ‫نظریه ها ،به درستی واقعیت تجربی جهان را توصیف می کنند ، اجتناب می‬‫کند )بدبینی ضد واقعگرایان85 را ترویج می کند( اما ، این دیدگاه ،می پذیرد که‬ ‫نظریه های موفق ،تقریبا توصیفات حقیقی ار ساختار زیربنایی جهان ،ارائه‬ ‫می نمایند )توضیح دهنده موفقیت معجزه آسای علم(.‬ ‫سازماندهی واقعگرای ساختاری :منطق تحقیق محض‬ ‫جهت در اختیار گرفتن منابع و معرفی تحول به نظام های اجتماعی ایستا ،‬ ‫کارآفرینان سازمانی "باید نظریات خود را در مجوعه کنش ها و ادراک های‬ ‫موجود که محیط سازمانی را تشکیل می دهند ، بگنجانند " )هارگادون و‬ ‫داگلس95 ،1002 :647(.توجیه پذیرفته شده برای تحقیق "آسمان آبی" به‬‫صورت نمونه در قالب منطق واقعگرای ساختاری از کنش ،آموزش داده شده‬‫است . این مدل به اصطلح خطی ،تحقیق آسمان آبی را در قالب نیازی توجیه‬ ‫می کند که دانشمندان علوم تحقیقی محض ، در نبود کنترل های شدید و‬ ‫اهداف مشخص ، به کشف رمز و رازهای طبیعت می پردازند ، تا این که در‬ ‫آینده نامعلوم ،کابردهای عملی بالقوه توسط دیگران جهت استفاده مصرف‬ ‫کنندگان ، تهیه گردند.)گراندین ، وورمز ، و وایلدمن06،5002( .از این رو ،‬ ‫85 ‪ANTIREALISTS‬‬ ‫95 ‪HARGADON & DOUGLAS‬‬ ‫06 ‪GRANDIN , WORMBS , & WILDMAN‬‬
 13. 13. ‫دانشگرانی16 که به تحقیق محض اهتمام می ورزند ،احتمال ن ً از تمایل به التزام‬ ‫رسالتشان در توسعه اختراعات خاص ، سرباز می زنند . محققان محض‬ ‫احتمال ن ً بطور ناخودآگاه ، به یکپارچگی26 چارچوب های نظریشان ، اعتقاد‬ ‫دارند . از دید این افراد،دانش جدید به مثابه یک پروژه بلند مدت ، که توسط‬ ‫روابط ضمنی بین متغیرهای نظری‬ ‫به پیش رانده می شود ،است .ساختار نظری از دیدگاه واقعگرای ساختاری ،‬ ‫تقریبا بدون تغییر باقی می ماند ، و این پایداری است که یک بستر سرمایه‬ ‫گذاری منابع و زمان جهت نوآوری ، فراهم می نماید)استین،9891 : 75(.‬ ‫از این رو ،از دیدگان واقع گرای ساختاری ، سازماندهی پروژه های عظیم با‬ ‫هدف درک ساختار جهان ، توجیه پذیر است .پروژه هایی که در صدد یافتن‬ ‫پاسخ هایی برای سوالت اساسی هستند با این فرض آغاز می گردند که‬‫هدف غایی36 علم تهیه نقشه ای از ژرف ساخت46 واقعیت است ، واقعیتی که‬‫به طور کلی چنین فرض می گردد که در قالب معادلت ریاضی ) لیدیمن56،91‬‫89( یا به صورت مدل های نظری )سوپ ، 0002(،قابل بیان باشد .این فرض‬ ‫متحد کننده66 ،خود-سازماندهی76 دانشمندان پیرامون پروژه ای متعدد محض‬‫را تسهیل می کند به طوری که اغلب کنترل سلسله مراتبی و هرمی وجود ندارد‬ ‫)نور-سینتیا86 ،9991(.بنابراین ، انواع سوالتی که دیدگاه واقع گرای ساختاری‬‫به دنبال آنست ، اساسا شامل بهبود و یا تعدیل قوانین اساسی علمی )سیلوس‬ ‫،5991( یا مدل های نظری است و سعی در یافتن شواهدی دال بر استنتاج‬ ‫های بر گرفته چنین قوانینی است .‬ ‫16 ‪KNOWLEDGE WORKERS‬‬ ‫26 ‪COHERENCE‬‬ ‫36 ‪PURPOSE‬‬ ‫46 ‪DEEP STRUCTURE‬‬ ‫56 ‪LADYMAN‬‬ ‫66 ‪UNIFYING‬‬ ‫76 ‪SELF-ORGANZING‬‬ ‫86 ‪KNORR-CENTIA‬‬
 14. 14. ‫از دیدگاه واقع گرای ساختاری ، هستی شناسی های مختلف می توانند‬ ‫قعامبتنی بر ساختار ریاضی و شکلی96 واحد باشند،و هیچ استدلل مستقلی‬‫وجود ندارد که یک هستی شناسی را بر دیگری ترجیح دهد )سیلوس ،5991 :‬ ‫02(.اما مهم است به یاد داشته باشیم که دیدگاه واقعگرای ساختاری معتقد‬ ‫است که نظریه ها بیشتر ما را از ساختار جهان مطلع‬ ‫می سازد تا از پدیده های تخیلی . :"واقعگرایی بیشتر شامل ارجاع به آن چه‬ ‫واقعا وجود دارد باشد")فرنچ و لیدیمن،3002 : 83( . بنابر این ، پیشرفت از‬ ‫دیدگاه واقع گرای ساختاری شامل بهبودهایی در دانش ما نسبت به ساختار‬ ‫واقعیت و روابط تصادفی میان پدیده هاست ،گرچه دیدگاه واقع گرای‬ ‫ساختاری الزاما شامل بهبود در دانش ما نسبت به اشیا و ویژگی های جهانی‬ ‫که از آنها ساخته شده است نمی باشد)لیدیمن،8991 : 224(.‬‫دستاوردهای به دست آمده در دانش ، بر اساس منطق واقع گرای ساختاری ،‬ ‫مرهون تلش محققان دانشگاهی است که برای دانشگاه ها یا موسسات‬‫تحقیقاتی)که ممکن است توسط شرکت های خصوصی بنا نهاده شده باشند(‬ ‫کار می کنند . این دستاوردها ممکن است در ژورنال های علمی مریوط به‬ ‫علوم محض منتشر گردند یا ، در برخی موارد،به عنوان حق الختراع07 ثبت‬ ‫گردند .دستاوردهای کسب شده در علوم محض توسط دیگر دانشمندان‬ ‫)توسط ‪ citation counts‬اندازه گیری می شوند (، مخترعان و کسانی که‬‫تحقیقات علمی را به محصولت تجاری مبدل می کنند ، مورد استفاده قرار می‬ ‫گیرد .‬ ‫مثال های سازمانی از دیدگاه واقع گرای ساختاری‬ ‫96 ‪FORMAL‬‬ ‫07 ‪PATENT‬‬
 15. 15. ‫بنابراین پیشنهاد ما این است که، مصداق های رویکرد واقعگرای ساختاری به‬ ‫تولید دانش جدید در سازمان هایی بر محوریت دانش محض می باشد ،‬‫به طور مثال ، موسسه لرج هاردون کولیدر )‪ ، (LAC‬که 052،2 نفرفیزیک دان‬ ‫را استخدام کرده است ،در نزدیکی ژنو سوئیس قرار دارد و شامل یک‬‫گروه 057،7 نفری دیگر در همکاری های تحقیقاتی است . هدف غایی پروژه‬ ‫های تحقیقاتی که ممکن است ده ها سال طول بکشد ، درک ماهیت بنیادین‬ ‫واقعیت است . موسسه ‪ ، LAC‬بر پایه اجتماعی بنا نهاده شده است و در‬ ‫بردارنده مباحثات گسترده میان گرو های در حال رقابت است و بدین ترتیب‬ ‫است که تمامی تحقیقات توسط هزاران دانشمند نوشته می شود )مرالی17،2‬ ‫010(. یک مثال معروف از پایبندی به تحقیق نسبتا محض در بحث شرکت‬ ‫های با فن آوری بال ، زیراکس پارک است که توسط شرکت زیراکس در یک‬ ‫ساختمان اقع در دانشگاه استنفورد بنا نهاده شده بود.‬‫)‪ ، PARC‬مخفف مرکز تحقیقاتی پالو آلتو27 است(. این مرکز تحقیقاتی برخی از‬ ‫بهترین فیزیک دان ها ، ریاضی دان ها ،دانشمندان علم مواد ، طراحان‬ ‫سیستم های رایانه ای ، و مهندس های نرم افزار را به کار گرفت تا به‬ ‫اکتشافات بنیادین در" معماری اطلعات37 "بپردازند )چزبرو 47، 2002 : 708(.‬ ‫با در نظر گرفتن میلیون ها دلر جهت پرداختن به تحقیق‬ ‫بنیادین یاد شده و این که حداقل در 01 سال آینده نتایج چنین هزینه ای به‬‫طور ملموس قابل مشاهده نخواهد بود ، محققان زیراکس پارک ، به ابداعات‬ ‫انقلبی)که عمدتا توسط سازمان هایی غیر از زیراکس مورد بهره برداری‬ ‫17 ‪MERALI‬‬ ‫27 ‪Palo Alto Research Center‬‬ ‫37 ‪ARCHITECTURE OF INFORMATION‬‬ ‫47 ‪CHESBROUGH‬‬
 16. 16. ‫قرار گرفت ( نظیر رایانه شخصی ،واسط گرافیکی کابر ،چاپگر لیزری ،و فن‬ ‫آوری که بعدها به جزء لینفک توسعه اینترنت تبدیل شد، دست یافتند .‬ ‫دیدگاه ابزارگرا‬ ‫همان گونه که موقعیت آن در گوشه سمت راست پایین شکل 1 نشان می‬ ‫دهد ،ابزارگرایی از این حیث بر خلف واقع گرایی است که نظریات علمی به‬ ‫پیش بینی رویدادها و حل مسائل کمک می کند . همانگونه که یکی از‬‫دانشمندان معاصر فلسفه علم این چشم انداز را معرفی می نماید ، "معادلت‬‫بنیادین بر اشیاء موجود در واقعیت دللت نمی کنند؛آنها صرفا بر اشیاء موجود‬ ‫در مدلها دللت می کنند ")کارترایت 57،3891 : 921(. نام های متنوعی‬ ‫)ابزارگرایی ،تجربه گرایی سازه گزا67، شکاکیت نظری77، و فلسفه "آنچنان‬ ‫87‬ ‫که" ؛ ببینید هورویچ97،1991( بر این دیدگاه نهاده شده است که بیان می‬ ‫نماید : ما مجبور به پذیرفتن هیچ چیز بیشتر از نتایج مشهود یک نظریه علمی‬‫نیستیم-"هیچ دلیلی وجودندارد...که ما بخواهیم کمترین اهمیتی برای واقعیت‬‫مسستر و زیرین قائل باشیم ".)هورویچ،1991 : 1(. از نظر این دیدگاه، نظریه‬ ‫ها باید بر این اساس مورد ارزیابی قرار گیرند که تا چه حد یک پدیده را‬‫سازماندهی و به آن کمک می کنند که به پیش بینی های تجربی و حل مسائل‬‫کمک می کند.)لدان،7791، 0991(، نه براین اساس که تا چه حد تصویری از‬ ‫فرایندهای واقعی تصادفی08 را نمایان می کنند. ابزارگرایی همانند عمل‬ ‫گرایی18 )اسلیپر، 6891 : 3( ، دانش را به خاطر اقدامی در حل مسائل‬ ‫جستجو می کند نه به خاطر خود دانش .‬ ‫57 ‪CARWRIGHT‬‬ ‫67 ‪CONSTRUCTIVE EMPERICISM‬‬ ‫77 ‪THEORETICAL SKEPTICISM‬‬ ‫87 ‪"THE PHILOSOPHY OF "AS IF‬‬ ‫97 ‪HORWICH‬‬ ‫08 ‪ACTUAL CASUAL PROCESSES‬‬ ‫18 ‪PRAGMATSM‬‬
 17. 17. ‫درون دانش های اجتماعی ، این نگرش توسط دیدگاه اقتصاد نئوکلسیک28،‬‫دنبال می شد که به عنوان "یک سیستم پرونده ای جهت سازماندهی محتوای‬ ‫نظری تجربی38" مطرح می شد)فریدمن، 3591 : 7( و باید با معیار"قدرت‬ ‫پیش بینی کنندگی" ،مورد ارزیابی قرار گیرد )فریدمن ،3591 :8(.نظریه‬ ‫قدرتمند تمایل به ارایه "تصویر توصیفی به شدت ناصحیح از واقعیت " دارد و‬‫"به طور کلی هرچه نظریه بارزتر و چشمگیرتر باشد ،پیش فرض های آن غیر‬ ‫واقعی ترند")فریدمن،3591: 41(.ازاین رو ، از دیدگاه ابزارگرایی ، دلیل‬‫موفقیت یک نظریه نسبت به دیگری نزدیک تر شدن آن به حقیقت نیست بلکه ،‬‫ارایه چارچوب مفیدتر برای پیش بینی پدیده های مورد مطالعه است. اکنون به‬ ‫رویکرد حل مسئله لری لدان می پردازیم که جهان نظریه های علمی را به‬ ‫جهان راهکارهای موجود برای مسائل،پیوند می زند. بر اساس تعریف جان‬ ‫دوی48، که پیش شرط یک نظریه را پایا58 بودن و ارائه ابزارهای مفید برای‬‫اجرای عملی ،نظیر کمک کردن به دانشمندان برای دست کاری68 اشیاء و پیش‬ ‫بینی نتایج ، میدانست ، فلسفه علم لدان ابزارگراست .‬ ‫حل مسئله :‬ ‫طبق نظر لدان )7791(، این سوال که آیا یک نظریه صحیح است یا اشتباه ،‬ ‫ربطی به قابل پذیرش بودن 78آن نظریه از لحاظ علمی آن نظریه ندارد .‬ ‫آنچه به قابل پذیرش بودن یک نظریه از لحاظ علمی ربط پیدا می کند این‬‫است که آیا آن نظریه قادر است مسائل را به صورت موفقیت آمیز حل کند یا نه‬ ‫)لدان،7791: 81(. علوه بر این ، لدان این نگرش را که تاریخ علم نشانگر‬‫حرکت به سمت حقیقت جهان است را، رد می کند . به نظر او ، پیشرفت علمی‬ ‫28 ‪NEOCLASSIC ECONOMICS‬‬ ‫38 ‪A FILING SYSTEM FOR ORGANIZING EMPRICICAL MATERIAL‬‬ ‫48 ‪JOHN DEWEY‬‬ ‫58 ‪RELIABLE‬‬ ‫68 ‪MANIPULATE‬‬ ‫78 ‪ACCEPTABILITY‬‬
 18. 18. ‫شامل پذیرش سنت های88 علمی است که ، از نظر حل مسئله بیشترین‬ ‫اثربخشی را داشته باشند )لدان،7791 : 131( . ازاین رو رویکرد حل مسئله‬ ‫لدان ، در گوشه پایین و سمت راست شکل 1 قرار می گیرد و از نقطه نظر‬‫هستی شناسی به عنوان ضد واقعگرایانه و از نظر پیشرفت علمی ابزارگرای‬ ‫هستی شناختی98 ، شناخته می شود . از نظر لدان)7791(، علم شامل سنت‬‫های در حال رقابت تحقیقی است که همان گونه که کوهن09 )6991 /2691(‬ ‫به آن پرداخته است ، از لحاظ پارادایم با هم تفاوت دارند و همچنین برنامه‬ ‫های تحقیقی است که که لکاتوز )0791( ، به آن پرداخته است، که در آن ، به‬ ‫مرور زمان ،تمام مفروضات یک سنت تحقیق ،ممکن است دستخوش تغییر‬ ‫گردد )با دست و پنجه نرم کردن تحقیق با مسائل مهم و جدید(.علوه بر این‬ ‫،یک تحقیق سنتی می تواند نظریه های رقیب وبه طور بالقوه ناسازگاری را‬ ‫که هم با یکدیگر و هم بانظریه های تولید شده توسط دیگر سنت های‬‫تحقیقی ، در زمینه حل مسائل رقابت می کنند را از میدان به در کند. این نقطه‬‫نظر پیشرفت عقلیی را از هر پرسشی در باب راستی آزمایی نظریه ها ،مجزا‬ ‫می کند ،چون پیشرفت، بیشتر در بردارنده افزایش راهکار برای مسائل است‬ ‫تا اینکه شباهت بیشتر با واقعیت19 . از دیدگاه سازمان اجتماعی تولید دانش‬ ‫،رویکرد حل مسئله لدان )7791(، درک واضح تری از رویکردهای رقیب از‬ ‫ماهیت پیشرفت علمی ، ارائه می نماید .‬ ‫پیشرفت در بردارنده تولید دانش پایاتر است تا دانشی که ما را به حقیقت‬ ‫جهان نزدیک تر کند )لدان ، 9991 : 41(. به نظر لدان ، یک دانشمند می‬ ‫تواند در دو سنت مختلف تحقیق شرکت کند یا سنتی جدید از انواع مشابه‬ ‫88 ‪TRADITIONS‬‬ ‫98 ‪EPISTEMICALLY INSTRUMENTALIST‬‬ ‫09 ‪KUHN‬‬ ‫19 ‪VERISIMILTUDE‬‬
 19. 19. ‫بسازد و اینکه نظریه پدید آمده می تواند توسط سنت تحقیقی دیگری که‬ ‫قابلیت حل مسئله بیشتری دارد ،جدا ،جابجا و استفاده گردد .از نظر لدان ،‬‫دانشمندان به مثابه عقل گرایان عملگرایی29 نشان داده می شوند که حتی اگر‬‫پذیرای نظریات پیشین در زمینه حل مسئله باشند ،در صورتی که این نظریه ها‬ ‫نرخ های بالتری از پیشرفت در زمینه حل مسئله ارائه کنند ، احتمال ن ً آن نظریه‬‫ها را پیگیری می کنند )نظریاتی که کامل ن ً نامناسب به نظر می رسند(. رویکرد‬‫لدان تداعی کننده این مطلب است که :"یک سنت بسیار موفق تحقیق به طرد‬‫جهان بینی های ناسازگاربا خود و گسترش جهان بینی های سازگار باخودمی‬ ‫انجامد")لدان 7791 : 101(. از این رو،‬ ‫39‬ ‫آنچه که به عنوان حقیقت از آن یاد می شود ، احتمال،تغییر برای جا دادن‬ ‫نظریه موفق است .نظریه های علمی که قادر به رویارویی با شبهات‬ ‫جهان بینی های مختلف نیستند )حتی اگر این جهان بینی ها نشات گرفته از‬ ‫حوزه های غیر علمی نظیر دین باشند(،احتمال ن ً ناکارآمد هستند .‬ ‫به نظر لدان ،علم یک تکاپوی سیال ، منعطف و دستخوش تغییر است که در‬ ‫آن ،دانشمند موفق قادر به شعبده بازی میان نظریه های مختلف است و می‬‫تواند به سنت های تحقیقی مختلف وارد شود و همگی در خدمت فعالیت حل‬ ‫مسئله هستند که در بطن کار علمی ، قرار دارد .‬ ‫سازماندهی ابزارگرا : منطق حل مسئله‬ ‫29 ‪RATIONALIST PRAGMATIC‬‬ ‫39 ‪ACCOMODATE‬‬
 20. 20. ‫رویکرد حل مسئله از آزادی خاصی جهت استفاده از نظریات و سنت های تولید‬ ‫دانش متفاوت به گونه نفع می برد که فلسفه های علم رقیب از آن بی بهره‬ ‫اند .تجویز رویکرد لدان ، آزمودن و کشف نظریه ای است که با بالترین‬‫احتمال می تواند مسائل را حل نماید و ممکن است این رویکرد می تواند سنت‬ ‫های تحقیقی نقیض را در یک جا جمع کند ) لدان ،7791 : 011( . ساختار‬ ‫دی ان آ49 ، هنگامی کشف شد که دانشمندان مشغول بازی با مدل های‬‫ملکولی که شبیه"اسباب بازی کودکان پیش دبستانی " بودند )واتسون59،8691‬ ‫: 83(. بر اساس این دیدگاه ، دانشمندان بدون اینکه خود را از لحاظ‬ ‫پارادایمی متعهد )کوهن 2691/6991( و یا مححدود به یک سری ایده های‬ ‫اصولی لیتغیر سازند )لکاتوز ، 0791( ، تا حدی مجوز پذیرفتن یا رد نظریه‬ ‫ها و روش ها را دارند که آن نظریه ها و روش ها، سودمند باشند )فیرابند69 ،‬ ‫5791( و مشروعیت اجتماعی داشته باشند.‬ ‫بنابراین یک عملگرایی موروثی در رویکرد لدان ، مشهود است )گادفری –‬ ‫اسمیت79 ،3002(.اگر چه سازماندهی مسئله محور89 به حد معینی از تعهد )از‬ ‫لحاظ جهان بینی( در برابر نظریه هایی که پرسشگری تجربی را هدایت می‬‫کنند، پایبند می سازد ، این تعهد از این حیث که پذیرش نظریه ها الزاما ، اعتقاد‬‫به این که نظریه ها حقیقی هستند یا این که نامشهودات فرا فیزیکی99 واقعی‬ ‫هستند را ، در بر نمی گیرند . از این رو ، تلقی ما این است که تولید دانش‬ ‫جدید از این دیدگاه در بردارنده دانشمندانی خواهد بود که با تجزیه و تحلیل‬ ‫قوانین تجربی به روش عملگرا سر و کار دارند ، بدون این که به حقیقت‬ ‫ادعاهای فرا فیزیکی لحاظ شده دراین نظریه ها اعتقادی داشته باشند‬ ‫49 ‪DNA‬‬ ‫59 ‪WATSON‬‬ ‫69 ‪FEYERABEND‬‬ ‫79 ‪GODFREY-SMITH‬‬ ‫89 ‪PROBLEM CENTERED‬‬ ‫99 ‪METAPHYSICAL UNOBSERVABLES‬‬
 21. 21. ‫.دانشمندان مسئله-محور که با رویکردهای نظری متناقض مواجه می شوند ،‬ ‫به منظور ارائه راهکارهای رضایت بخش برای مسائل مهم ) لدان 7791 :‬ ‫31(، فارغ از این که خلوص نظری در معرض خطر قرارگیرد ، احتمال ن ً ،به‬ ‫مصالحهای میان آن نظریه ها جهت " نجات آن پدیده"، متوسل می‬‫شوند)دوهم ، 9691 /8091(. به دلیل تمرکز این منطق کنش بر حل مسئله ،‬ ‫تحقیق علمی از نظر این دیدگاه احتمال، تلش ها برای حل مسائل عمیق‬ ‫ن ً‬‫عقلیی)لدان ، 7791 : 422( .احتمال بزرگتر این که این منطق کنش موجب‬‫همکاری بین اساتید دانشگاه و محققان و طراحان با رویکرد کاربردی تر می‬‫گردد .به عنوان مثال ، در شرکت ‪ IDEO‬که دارای طرح سازمانی مسئله محور‬‫است ، شخص مدیر عامل استاد دانشگاه استنفورد است و ده نفر طراح دیگر‬ ‫این شرکت ، در دانشگاه طراحی محصول تدریس می نمایند .)هارگادون و‬ ‫ستون001 ، 7791( .‬ ‫مثال های سازمانی ابزار گرا. گاهی اوقات ،سازمان هایی که به عنوان مثال‬‫هایی از رویکرد مسئله محور به تولید دانش مطرح می گردند ،جهت واکنش به‬ ‫مسائل حاد به وجود آمده اند . به عنوان مثال سازمان هیبریدی101 که جهت‬ ‫ارائه راهکار برا ی مسئله نشت نفت به خلیج مکزیک که نتیجه انفجار خط‬ ‫انتقال نفت در اعماق دریا در 02 آوریل 0102بود را در نظر بگیرید .‬ ‫این تیم بحران، شامل فیزیکدان هایی نظیر یک متخصص حفاری در سطح‬ ‫201‬ ‫مریخ ، متخصص در بمب های هیدروژنی و یک استاد دانشگاه ام آی تی‬‫که یکی از کارهای مورد علقه اش ،سرعت بیشتر روی چوب اسکی بود ، می‬ ‫گردید . عمل ن ً "هرکس .... که توانایی ایجاد تمایز داشت به تیم دعوت شده‬ ‫001 ‪SUTTON‬‬ ‫101 ‪HYBRID ORGANIZATION‬‬ ‫201 ‪MIT‬‬
 22. 22. ‫بود" )یکی از مدیران ارشد بی پی301 در تانکرزلی401 بیان نموده بود،102‬ ‫0(.سازمان های علمی که روی این پروژه پاکسازی کار می کردند دانش‬ ‫نظری جدید ارائه می نمودند )کمیلی و همکاران،0102(.‬ ‫در بخش صنایع با فن آوری بال، تلقی ما از مصداق یک منطق کنش حل‬ ‫مسئله ، شرکت های نرم افزاری کد-باز501 نظیر آپاچی601 ،موزیل701، و‬ ‫لینوکس801 است . کار این شرکت ها بر این اصل استوار است که کد منبع901 ،‬ ‫برای هر کسی که می خواهد آن را گسترش دهد، تعدیل نماید یا ارتقاء‬ ‫بخشد، قابل دسترس است . در مثال لینوکس که یک سیستم عامل برای‬ ‫استفاده در رایانه های شخصی است ، شرکت توسط لینوس تروالدز011 به‬ ‫عنوان موسس شرکت و 121 نفر "مسئول نگهداری111"، که مسئولیت ماژول‬ ‫های لینوکس را به عهده دارند ، اداره می گردد . همچنین هزاران نفر کاربر-‬‫توسعه گر211که اشکالت را می یابند و قطعات جدیدی از کدهای حل مسئله را‬ ‫می نویسند . موفقیت شرکت را نشات گرفته از "تعداد و ناهمگونی برنامه‬ ‫نویسان و کاربران فعال در زمینه توسعه" قلمداد می شود )میتینن311،‬ ‫6002 : 771( که به عنوان "قانون لینوکس " از آن یاد می شود )ریموند،‬‫9991 ": 14(. تنوع توسعه دهندگان و بهبود دهندگان کد ها بدین معناست که‬ ‫به حل مسئله با روش های مختلف نگریسته می شود که هر شخص حل‬‫کننده مسئله با استفاده از "مجموعه ادارکی و ابزار تحلیلی کمی متفاوت ، از‬ ‫زاویه ای متفاوت به مسئله می نگرد")ریموند ، 9991 : 34(. جنبش نرم افزار‬ ‫301 ‪(BP(BRITISH PETROLIUM‬‬ ‫401 ‪TANKERSLEY‬‬ ‫501 ‪OPEN SOURCE‬‬ ‫601 ‪APACHE‬‬ ‫701 ‪MOZILLA‬‬ ‫801 ‪LINUX‬‬ ‫901 ‪SOURCE CODE‬‬ ‫011 ‪LINUS TROVALDS‬‬ ‫111 ‪MAINTAINER‬‬ ‫211 ‪USER-DEVELOPER‬‬ ‫311 ‪MIETTINEN‬‬
 23. 23. ‫کد-باز ،با ارائه مبنایی برای نظریه پردازی جدید با تاکید بر نوآوری توزیعی411،‬ ‫درک ما را در مورد سرچشمه های نوآوری در سازمان ، دستخوش تغییر‬ ‫نموده است )وون هیپل511، 5002(.‬ ‫611‬ ‫دیدگاه بنیاد گرا‬ ‫بنیادگرایی که در گوشه پایین وسمت راست شکل 1 قرار دارد تلفیقی از ضد‬ ‫واقعگرایی و این باور است که علم به سمت حقیقت پیش می رود . ضد‬ ‫واقعگرایی بنیادگرا نخستین بار توسط دانشمندان تجربی منطق گرایی که‬ ‫متاثر از ارنست ماخ711)8381- 8981( بودند مطرح گردید .‬ ‫ماخ" به شدت معتقد بود که علم باید تنها به پدیده ای قابل رویت بپردازد "‬ ‫)ری ،0002آ: 401(، ادعا نمود که "در علم ،تنها اشیاء قابل درک توسط‬ ‫حواس پنجگانه نقش دارند")ری ، 0002ب :542( و دانش را به عنوان‬‫"توصیفاتی از واقعیت" می دید)ولترز811، 0002 : 352(. رادولف کارنپ911)81‬ ‫19 – 0791(که از او به عنوان تاثیرگذار ترین تجربه گرا021ی منطق گرا در‬ ‫مکتب ماخ قلمدادمی شود سعی نمود تا تمامی رشته های دانش علمی را بر‬ ‫پایهء تجارب فردی ، بنا کند)کارنپ ، 8291(، از این نظر که این دیدگاه تمامی‬ ‫پدیده هایی نظیر کوارک ها را که از لحاظ نظری نامشهود هستند ، فاقد‬ ‫موجودیت می داند ، باید آن را ضدواقعگرا نامید .)کریث121، 5891 :813(.)در‬ ‫مقابل ، برخی تجربه گرایان منطق گرا ، نظیر هانز ریشنباخ221 ]8391[،با‬‫پذیرش این باور که دانش های فیزیکی از حیث هستی شناسی دارای اختیارند‬ ‫411 ‪DITRIBUTED INNOVATION‬‬ ‫511 ‪VON HPPEL‬‬ ‫611 ‪FOUNDATIONALIST‬‬ ‫711 ‪ERNST MACH‬‬ ‫811 ‪WOLTERS‬‬ ‫911 ‪RUDOLF CARNAP‬‬ ‫021 ‪EMPIRICIST‬‬ ‫121 ‪CREATH‬‬ ‫221 ‪HANS REICHENBACH‬‬
 24. 24. ‫که به ما بگویند چه چیزها ، ویژگی ها و روابطی می توانند موجود تلقی‬‫گردند]کرین و ملور321،0991[ ، به سمت واقعگرایی حرکت نمودند .بنیادگرایی‬ ‫ضدواقعگرای منطقگرا-تجربه گرا از این نظر بر گردآوری داده های تجربی‬‫تاکید می کند که دانش علمی به صورت ‪ INDUCTIVELY‬ظهور می کند)چالمرز،‬ ‫9991(، به طوری که یک پایه عقلیی جهت ارزیابی ادعاهای جدید دانش‬ ‫وجود دارد.نظریه هایی با محتوای تجربی بزرگتر بهتر از نظریه هایی با‬ ‫محتوای تجربی کمتر ، تلقی می شوند. پیش از نظریات انقلبی کوهن)‬ ‫2691/6991(،بنیادگرایی یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم تولید دانش‬ ‫محسوب می گردید و غالبا به آن " منظر دریافت شده421"، گفته می‬ ‫شود)پوتنام 2691:سوپ، 2791(. به طور کلی ،دانشمند بنیاد گرا بر این باور‬‫است که برای بررسی روایی ادعاهای دانش ، یک اساس نهایی در داده های‬ ‫تجربی و فرایندهای منطقی وجود دارد)آیر521،2591؛کلیندورفر621،اونیل721،و‬ ‫گانشن821،8991 : 0901(.‬ ‫این منظر، اجزایی از اثبات گرایی منطقی)یوابل921،6991( و تجربه گرایی‬ ‫منطقی)مک کلوی031،2002( را با هم تلفیق می نماید؛علوه بر این ،"غالبا‬ ‫فلسفه های تجربه گرا دارای ساختار بنیادگرا بوده اند". در زمان های‬‫متاخرتر، فلسفه بنیادگرای علم به نام پایاگرایی131 تغییر ظاهر داده است که بر‬ ‫اساس آن باورها تنها زمانی توجیه پذیرند که توسط فرایندهای شناختی با‬ ‫پایایی بال، تولید می گردند )گلدمن،9002(.پایاگرایی با ضد واقعیت گرایی‬ ‫سازگاری دارد )بیب231،7002(.بنیادگرایی منظر دریافت شده سنتی ، به طور‬ ‫321 ‪CRANE & MELOR‬‬ ‫421 ‪RECEIVED VIEW‬‬ ‫521 ‪AYER‬‬ ‫621 ‪KLEINDORFER‬‬ ‫721 ‪O`NEIL‬‬ ‫821 ‪GANESHAN‬‬ ‫921 ‪UEBEL‬‬ ‫031 ‪MCKELVEY‬‬ ‫131 ‪RELIABILISM‬‬ ‫231 ‪BEEB‬‬
 25. 25. ‫طبیعی نمایانگر شروع مباحثاتی پیرامون سازماندهی دانش جدید است تا‬ ‫پیرامون حرف آخر)کلیندورفر، 8991(.‬ ‫سازماندهی بنیادگرا : منطق استنتاج. در مورد ربط داشتن بنیادگرایی ضدواقعیت‬‫گرا، با تولید دانش در زمان معاصر ، استنتاجی که از آن، دانش علمی و نظریه‬ ‫های جدید پدید می آیند، بر جمع آوری حجم زیادی از داده تاکید زیادی وجود‬ ‫دارد که می تواند به کشف الگوهای بسیار پیچیده بیانجامد . در اختیار داشتن‬‫رایانه های پیشرفته زمینه را برای این اقدام فراهم می کند .برنامه های رایانه‬ ‫ای بدون هیچ پیش فرض واقعگرایی در مورد ‪ CASUALTY‬یا وجود یک‬ ‫چیز،توانایی پویش331 پایگاه های داده ها را برای یافتن همبستگی ها و‬ ‫روندها ، فراهم می کنند .تاکید در هر حوزه مشخص بر استخراج دانش‬‫ناشناخته از داده های واقعی ،با استفاده از تحلیل های کمی آماری است . در‬ ‫مورد یک سازماندهی منطقی ، به نظر می آید نیاز به تعداد معدودی پرسنل‬‫خبره دارد که جهت ایجاد نظریه جدید یا مقایسه الگوهای همبستگی با نظریه‬‫های موجود ،توانایی تفسیر الگوهای همبستگی را دارند تا اینکه دانش جدید ،‬ ‫استخراج گردد . تاکید زیاد بر تفسیر الگوهای داده همان گونه که در بحث‬ ‫پیرامون مشاهده-محور431 پزشکی مشاهده می شود که مباحثی نظیر چه‬ ‫کسی تصمیم می گیرد که چه چیزهایی به تحقیق مربوط است یا چه کسی‬ ‫تعیین می کند که بهترین تفسیر از شواهد گردآوری شده کدام است ، خطر‬ ‫خود محوری531 را به دنبال دارد )شهار631،7991( .به طور مشابه در مدیریت‬ ‫علمی، تحقیقات با جست و جوی پایا ن ناپذیر بهبود ،از طریق سنجش‬ ‫تجربی،آزمایش و نمایش آماری به دنبال "بهترین راه موجود"، بوده است ) به‬‫طور مثال گانت چارت731(. بر اساس این دیدگاه ،دانش جدید نه از ایجاد تخیلی‬ ‫331 ‪SCANNING‬‬ ‫431 ‪EVIDENCE-BASED‬‬ ‫531 ‪AUTORITARIANISM‬‬ ‫631 ‪SHAHAR‬‬ ‫731 ‪GANTT CHART‬‬
 26. 26. ‫نظریه، بلکه، از طریق بررسی دقیق فرایندهای کاری قابل استخراج است .در‬ ‫زمان کنونی تکیه بر خبرگان استمرار دارد اما،منطق کنش بنیاد گرا تمایل به‬‫جهت گیری به سمت مجموعه های بزرگ داده دارد نه به سمت نیروی انسانی‬ ‫.بنا براین ،دانشمندان با در اختیار گذاشتن مهارتشان در تولید الگوریتم های‬ ‫جدید جهت تحلیل داده های مالی و ایجاد سود ، وال استریت را منتفع می‬ ‫نمایند )برنشتاین831،8002(.افراد استقبال کننده از دانش بنیادگرا-محوررا‬ ‫عموما ارائه کنندگان خدمت نظیرپزشکان تجربی ،مدیران مالی و بقیه‬ ‫متخصصان تشکیل می دهند . در زمینه ساختار دهی غیر رسمی از دیدگاه‬ ‫بنیادگرایی ، احتمال ن ً فرایند کار به طور شدید،حول حوش پرسنل خبره با‬‫آموزشهای تخصصی متمرکز شده است که جست و جوی قوانین تجربی را که‬‫به عنوان شالوده تولید دانش جدید به حساب می آید را هدایت کنند .از دیدگاه‬‫بنیادگرایی ،وقایع تجربی به عنوان واقعیت، باقی خواهند ماند ،حتی اگر جهان‬ ‫تغییر کند و حتی اگر وقایع از یک حوزه آموزشی به حوزه دیگر تسری یابد‬ ‫.بنابراین ممکن است که پرسنل متخصصان شامل افرادی با پیشینه تحصیلی‬‫متفاوت و نمایانگر تناوب های تاریخی متفاوتی از داده باشند .در چنین حالتی‬ ‫ممکن است که تلفیقی از افراد دارای مدرک دکترای فیزیک و اقتصاد ، با هم‬‫جهت جست و جوی الگو در داده های مالی باهم همکاری نمایند . مادامی که‬‫تمرکز بر یافتن الگوهای مسستر در داده هاست تا اینکه برتوسعه قلمرو رشته‬ ‫های علمی مختلف،به طور متداول در این دیدگاه ، تمرکز بر محوریت تجربه،‬ ‫بستری جهت یکپارچگی بدست می دهد . این رویکرد تجربی، از مزیت دانش‬ ‫گردآوری شده در طول زمان استفاده می کندو سپس بصورت رسمی ، در‬ ‫قالب مجموعه استانداردی از پارامترها ،بیان می گردد .‬ ‫831 ‪BERNSTEIN‬‬
 27. 27. ‫روشن ترین مثال معاصر از این رویکرد، داده کاوی931 است . دانش جدید‬ ‫کشف شده از طریق داده کاوی، در بردارنده الگوهایی از داده است که‬ ‫قابلیت ترجمه به کالها یا خدماتی را که از همبستگی های مستتر بهره می‬ ‫گیرند را دارد . گرچه بطور کلی ،داده کاوی از الگوریتم ها و نرم افزارهای‬‫رایانه ای جهت تولید اکتشاف دانش بهره می گیرد اما، داده کاوی به یک سری‬ ‫قضاوت ها نظیر ،انتخاب حوزه جست و جوی دانش ، آماده سازی مجوعه‬‫داده از عناصر غالبا ناهمگن ،ایجاد مدلی جهت هدایت فرایند، انتخاب الگوریتم‬ ‫های جست و جو،تفسیر و آزمون نتایج و نهایتا ، استفاده از الگوی به دست‬ ‫آمده جهت تصمیم گیری بهتر و یا توسعه محصول جدید ، بستگی دارد )گووبل‬‫041و گرون والد141،9991(. بنا براین ، جهت هدایت فرایند خودکار241، به تیمی از‬ ‫متخصصان نیاز است .‬‫مثالهای سازمانی بنیادگرا. مصداق رویکرد بنیادگرا برای سازماندهی تولید دانش،‬ ‫شرکت دارویی سینتا است که تمرکزش بر کشف ، توسعه و تجاری سازی‬ ‫داروهای ریز مولکول جهت درمان بیماری های حاد است .‬ ‫بر عکس روال رایج در این صنعت )که با درک نظری از بیماری آغاز می گردد‬ ‫و به طراحی عقلیی یک راهکار می انجامد(، سینتا از روش غربالگری‬ ‫انبوه341 مواد شیمیایی بدون یک نظریه استفاده می کند)گلدول441،0102:‬ ‫27(.این شرکت ، هزاران ترکیب شیمیایی را که هیچ یک جهت کاربرد دارویی‬ ‫طراحی نشده اند را خریداری می کند . سپس این شرکت از این ترکیب ها‬ ‫روی سلول های سرطانی آزمایش می کند. بیشتر ترکیب ها یا روی هیچ‬ ‫سلولی اثر ندارند و یا روی همه سلول ها اثر سمی دارند .اما یکدفعه ترکیبی‬ ‫931 ‪DATA MINING‬‬ ‫041 ‪GOEBEL‬‬ ‫141 ‪GRUENWALD‬‬ ‫241 ‪AUTOMATED‬‬ ‫341 ‪MASS SCREANING‬‬ ‫441 ‪GLADWELL‬‬
 28. 28. ‫یافت می شود که روی سلول های سرطانی ، اثر بخشی بالیی دارد . به طور‬ ‫مثال این شرکت ،یک ترکیب تولید شده توسط دانشگاه دولتی تاراس‬ ‫شوچنکو541در کیف641 ، را به قیمت 01 دلر خرید و ثابت کرد که این ترکیب در‬ ‫درمان سرطان پروستات اثربخشی بالیی دارد .آن ترکیب ، یک ترکیب‬ ‫نامعمول بود"دست ساز ،اتفاقی، و آشکارا برای هیچ هدف خاصی طراحی‬‫نشده بود".)گلدول، 0102: 37(. اگر استفاده از رویکرد ‪ ATHEORETICAL‬داده‬ ‫کاوی سینتا نبود ، قابلیت این ترکیب در مبارزه با سلول های سرطانی ، هرگز‬ ‫کشف نمی شد . خطی مشی بنیادگرایی تولید دانشی که توسط سینتا پیموده‬ ‫می شود ، از جست و جویی بر پایه آزمون و خطا سود می برد که به هیچ‬ ‫پیش فرضی اولویت نمی دهد تا بتواند احتمال کشف اتفاقی را بیشینه نماید‬ ‫.این مثال سوالتی از این قبیل را مطرح می نمایند که آیا قدرت یارانه ها،‬ ‫اکتشاف بدون نظریه741 واقعی را که فلسفه، دهه ها امکان آنرا محال می‬‫دانستند را ممکن ساخته است ؟ این سازماندهی بنیادگرای جدید عصر رایانه ،‬‫به نظریه راهنما نیازی ندارد اما در عوض به نظر می آید بهآرزوی تجربه گرایی‬ ‫بنا نهادن دانش بر اساس داده های تجربی را محقق ساخته است .در زمینه‬ ‫شرکت های با فن آوری بال ، شرکت گوگل841 نمونه ای از شرکتی است که‬‫استفاده از داده کاوی خودکار به عنوان یک اصل محوری در کسب و کار خود ،‬ ‫استفاده می کند .دو نفر بنیان گذار این شرکت ، هنگامی که در دانشگاه‬ ‫استنفورد941 دانشجوی ‪ .PH.D‬بودند،موتور جست و جوگری را پدید آوردند که‬ ‫وبگاه ها را بر اساس تعداد ارتباط و پیوندشان با وبگاه های دیگر، رتبه بندی‬ ‫می کرد .این نوآوری ، داده کاوی در شبکه جهانی وب را با استفاده از‬ ‫اطلعات مربوط به وبگاه هایی که بشترین رای را از دیگر صفحات وب ، به‬ ‫541 ‪TARAS SHEVCHENKO‬‬ ‫641 ‪KIEV‬‬ ‫741 ‪THEORY-NEUTRAL‬‬ ‫841 ‪GOOGLE‬‬ ‫941 ‪STANFORD‬‬
 29. 29. ‫عنوان بهترین منابع اطلعات کسب کرده بودند را ، تسهیل می کرد . این‬ ‫شرکت ، همچنان بر جست و جوی داده از طریق برنامه ریزی ریاضی در‬ ‫توسعه محصولت و خدمات جدید ، تمرکز دارد)جیرارد051، 9002(.‬ ‫دیدگاه پارادیم سخت‬ ‫یکی دیگر از دیدگاه های مطرح شده در شکل 1 ، برگرفته از کارتوماس‬ ‫کوهن)6991/ 2691( است که باور داشتن واقعی بودن جهان مادی را با‬ ‫شک در مورد ادعای ‪ ، CONVERGENT-REALISM‬تلفیق می نماید )که مورد‬ ‫استقبال واقعگرایان ساختارگرا قرار گرفته بود( که علم به سمت نزدیک تر‬‫شدن به حقیقت گام بر می دارد .در ابتدا به تاکید کوهن بر موضع فلسفیش که‬ ‫نمایانگر واقعگرایی "نابازتولیدی151" می پردازیم به این مضمون که در آنجا‬‫یک دنیای واقعی وجود دارد-"کامل ن ً صلب251:که کمترین بستگی به خواسته ها‬ ‫و تمایلت مشاهده گر ندارد")کوهن،0991 : 01(. موضع کوهن چنین بیان‬‫می گردد که اعضای یک پارادیم رشته علمی موفق ،میان خود روی ابعادی از‬ ‫واقعیت را که می خواهند به آن بپردازند یا تغییر دهند و یا بپذیرند ، به توافق‬‫می رسند . اعضای جامعه پارادایمی ، در تحصیلت ،تجربه و فرهنگ ، مشترک‬ ‫هستند لذا ، این افراد در بسیاری موارد متمایل به "دیدن اشیاء ، محرک های‬ ‫فرایندی351 به صورت مشابه"، هستند .)کوهن ، 6991 / 2691: 391(.‬ ‫ماتریس اسلوب451 که دانشمندان موفق در آن اتفاق نظر دارند ،واقعیت را‬ ‫برای آنها نمایان می سازد چون این ماتریس ،اشیاء خاصی را برای تحلیل‬ ‫دانشمندان برمی گزیند و به آنها در خلق دنیای اجتماعی مجزا برای فعالیت‬ ‫های علمی ، کمک می کند .واقعگرایی کوهن وی را متعهد به حسی قوی در‬ ‫051 ‪GIRARD‬‬ ‫151 ‪UNREGENERATE‬‬ ‫251 ‪SOLID‬‬ ‫351 ‪PROCESS STIMULI‬‬ ‫451 ‪DISCIPLINARY MATRIX‬‬
 30. 30. ‫مورد این که رویکردنظریه های علمی پیشین به حقیقت مستقل از پارادیم‬‫نزدیک تر بوده اند نمی سازد )گرچه بسیاری از محتوای تجربی در هنگام غلبه‬ ‫یک پارادایم نظری بر دیگری ، باقی خواهد ماند؛کوهن، 6991 / 2691(.‬ ‫موضع فلسفی کوهن از نوع پیچیده ای است ، اما، برای مقصود فعلی ،چنین‬ ‫تفسیر می کنیم که کوهن بر این که نظریه های پارادایمی نیز نمایانگر‬ ‫واقعیت هستند؛ صحه می گذارد ، گر چه می دانیم کوهن تصور نمی نمود که‬‫نظریه های پیشین ، نمایانگر نزدیک ونزدیک تر شدن به"آنچه که طبیعت واقعا‬ ‫شبیه آن است" بوده اند )کوهن ، 6991 / 2691 : 602(.‬ ‫همان گونه که در یکی از توضیحات واقعگرایی کوهن بیان شد ،"‬‫راهکارهایی که از تلش برای پاسخ به سوالت متفاوت جهان مطرح می شود‬ ‫،باید به خوبی با هم آمیخته شود –شاید به این دلیل که جهان بسیار پیچیده تر‬ ‫از آن است که بتوان با یک نظریه، آن را توضیح داد")هکینگ551 ،1891 : 4(.‬ ‫کوهن سالیان سال نظریات خود را در پاسخ به شبهات و قرائت های مختلف‬ ‫تشریح و تعدیل می کرد)ویور651 و جیویا 751، 4991 را برای مباحثات دقیق‬‫پیرامون این موضوع ، ببینید(. ویرایش های کوهن به عنوان گامی به پیش "اما‬ ‫انعکاسی کم رمق از کوهن انقلبی"، توصیف شده است )موسگریو851 ،‬ ‫6791 :692(. ازکوهن ویرایش شده به عنوان "یک اثباتگرای ‪،"CLOSET‬یاد‬‫می شود)لدان ، 4891 : 86 (. بی شک، ایده های اولیه و اصیل بودند که باب‬‫بسیلری از مباحثات را در فلسفه علم ، گشودند . در قرائت ما از افکار کوهن‬ ‫، ویرایش های او نظیر صحه گذاشتن وی بر نظر ویور و جیویا مبنی بر "اینکه‬ ‫تحقیقات و کارهای پیشین لزوما توسط کارهای متاخر تر ، از درجه اعتبار ،‬ ‫ساقط نشده اند " )4991 : 375( را در نظر می گیریم .‬ ‫551 ‪HACKING‬‬ ‫651 ‪WEAVER‬‬ ‫751 ‪GIOIA‬‬ ‫851 ‪MUSGRAVE‬‬
 31. 31. ‫سازمان دهی پارادیم-قوی: منطق بهره برداری.‬ ‫در تفسیر ما ،ویژگی سازماندهی پارادایم قوی داشتن نیروی متحد از‬ ‫باورمندان پرانرژی است که در داشتن فرضیات بنیادین در مورت ماهیت‬ ‫واقعیت و تمرین تحقیق ، مشترک هستند . این باورمندان در محافظت از‬ ‫جهان بینی خود راسخند و معتقند که این جهان بینی با مشقت های زیادی‬ ‫ساخته شده است و در بردارنده چارچوبی است برای فعالیت های معنادار.‬ ‫معتقدان به پارادایم مقاومت زیادی در برابر تغییر جهان بینی و فرهنگی ، از‬ ‫خود نشان می دهند . به نظر ما شاخص تولید دانش از این دیدگاه ، احتمال ن ً‬ ‫بهرهبرداری از اصول و پایه های فعلی دانش است .تولید دانش شمال‬ ‫فعالیت هایی برای فشار دادن داده ها در موضوعات فعلی است که توسط‬ ‫پارادیم تجویز شده اند و پر کردن زوایای بهره برداری نشده دانش فعلی ، با‬ ‫آن داده هاست – فعالیتی شبیه به حل یک جدول )کوهن ، 6992 / 2691(.‬‫احتمال ن ً میلی جهت حذف دیدگاه های رقیب ،با فرض این که تاثیرپذیری های‬‫خارجی می تواند فعالیت پارادایمی حل جدول را دستخوش تغببر کند ، وجود‬‫دارد.سازماندهی پارادایم-قوی موارد ناهمخوان را نادیده می گیرد تا بتواند بر‬ ‫فن آوری که با رویکرد کلی نظری‬ ‫951‬ ‫پیشرفت ها و اصلحات درون زای‬‫همخوانی دارند تاکید نماید . بر اساس چنین سازماندهی، باید شاهد مرزهای‬ ‫بسته ای جهت محافظت از دانش با توسل به محرمانه بودن ، حق الختراع ،‬ ‫حق کپی و کنترل هایی جهت جلوگیری از سرقت دانش توسط رقبا ، باشیم‬‫.شبکه های یکپارچه061 یکی از مبانی مزیت رقابتی161 هستند )کلمن261 ، 0991‬ ‫951 ‪INGENIUS‬‬ ‫061 ‪COHESIVE NETWORKS‬‬ ‫161 ‪COMPETETIVE ADVANTAGE‬‬ ‫261 ‪COLEMAN‬‬
 32. 32. ‫(، اما کارگزاری361 در طول گروه ها می تواند به توسعه و ارتقاء کارراهه‬ ‫ها461 بیانجامد)برت ، 4002(.‬ ‫مثال های سازمانی از پارادایم –قوی. به نظر ما سازما ن هایی که مصداق‬ ‫رویکرد پارادیم-قوی در تولید دانش هستند فرهنگ سازمانی و جهان بینی‬ ‫قوی و بارزی از خود نشان می دهند که به قدرت تولید دانش را تحت تاثیر‬‫خود قرار می دهد . به طور مثال در شرکت رایانه ای که توسط کوندا)2991(،‬‫مطرح گردید تولید دانش پیشرفته شامل فرموله کردن و جهان بینی ، استفاده‬ ‫از شواهد و قرائن گروهی و فردی نظیر شست و شوی مغزی ، و تسخیر‬‫حریم خصوصی افراد توسط تقاضاهای سازمانی می گردد. مثال دیگردر این‬ ‫زمینه ، شرکت تجهیزات دیجیتال نو-دیفانکت561 است که در آ مهندسان فرض‬ ‫یادگیری از رقبا و بازار را منتفی می دانستند و تمایل به دست یازیدن به‬‫فرهنگ درون سازمانی داشتند که حتی پس از کناره گیری آنها از سازمان، در‬ ‫شکل گیری زندگیشان، نقش بسزایی ایفا می کرد )جانسون661 ، 6991(. در‬ ‫بخش شرکت های با فن آوری بال که در نوآوری بارزند ،می توان از شرکت‬ ‫اپل ،که کنترل پارادایم-قوی را بر دانش اعمال می کند یاد کرد :‬ ‫مرموز بودن یکی از ویژگی های محصولت اپل است ...‬ ‫کارگران پروژه های حساس ، باید از لیه های متفاوت امنیتی عبور داده‬‫شوند. در پشت میز یا روی نیمکت ها آنها توسط دوربین پایش می گردند آنها‬‫باید ابزار ها را با لفافه های مشکی بپوشانند و هنگامی که ابزارها را از لفافه‬ ‫ها جدا می کنند ، باید چراغ های قرمز هشدار را روشن کنند)اپل یارد761،‬ ‫9002(.‬ ‫361 ‪BROKERING‬‬ ‫461 ‪CAREERS‬‬ ‫561 ‪NOW-DEFUNCT‬‬ ‫661 ‪JOHNSON‬‬ ‫761 ‪APPLEYARD‬‬
 33. 33. ‫طرفداران دانش پارادیم- قوی اعضای دیگر سازمان را در اشتیاق و شوق‬ ‫خود برای تولید محصولت با برند منحصر به فرد ، همراه می سازند که به‬ ‫کاربران و مصرف کنندگان اجازه می دهد خود را از حیث هویت و سبک‬‫زندگی ، متمایز کنند )باتاچاریا861 و سن961 ، 3002(. تاکید سازماندهی پارادیم-‬ ‫قوی می تواند بر جامعه حامیت گری از دانشمندان ‪ LIKE-MINDED‬باشد که‬ ‫در یک فرهنگ مشترک ممتزج شده اند و در پی بیان یک چشم انداز متمایز‬ ‫کننده و حل مجوعهای از مسائل بخوبی درک شده هستند. بنابراین ، همان‬ ‫گونه که جدول شماره 1 نشان می دهد ، آفرینش یک پارادایم علمی خود‬ ‫هدفی است که باید به آن رسید چون نمایانگر چارچوب سازماندهی وسیعی‬‫برای تولید دانش است ،چارچوبی که مسائل معینی را برای حل برمی گزیند و‬ ‫مساائل دیگر را نادیده می گیرد. وجه اشتراک یک جامعه پارادیمی ، داشتن‬ ‫یک ماتریس اسلوب در قالب دستورالعمل ها ، مصداق ها ،فرمول ها و‬‫باورهاست .از شاخص های پیشرفت در چنین جامعه ای می توان به موفقیت‬ ‫در حل مسائل خارق العاده شناسایی شده توسط جامعه اشاره کرد .از نظر‬ ‫این دیدگاه ،تاکید زیادی بر فنون جدید است که بیان پارادیم را در قالب‬ ‫آزمایش تجربی و ارائه راهکار برای مسائل خارق العاده را تسهیل می کنند.‬ ‫نکاتی در باره واقعگرایی انتقادی‬ ‫در هنگام گزینش دیدگاه های مطرح جهت دسته بندی در جدول 1 ، از‬‫گنجاندن رویکردهای فلسفی مهمی که با برخی از این دیدگاه ها هم پوشانی‬ ‫داشتند ، صرفنظرکردیم. اما یکی از رویکردهای معصر فلسفه علم –‬‫واقعگرایی انتقادی- تفاوت فاحشی با بقیه رویکردهای مطرح شده دارد چون‬ ‫تاکید این رویکرد ، بیشتر بر تعاملت انسانها در دنیای اجتماعی است تا جهان‬ ‫861 ‪BHATTACHARYA‬‬ ‫961 ‪SEN‬‬
 34. 34. ‫مادی بررسی شده توسط علوم طبیعی نظیر فیزیک ، شیمی )بهسکر071،991‬ ‫8(. به دلیل همین تفاوت ،در اینجا ، این رویکرد را بررسی می کنیم .در‬ ‫جاهای دیگر ،به بحث مرتبط بودن واقعگرایی انتقادی به دانشمندان مدیریت‬ ‫مفصل ن ً پرداخته شده است )بطور مثال رید171،8002؛ تساـ˘

×