• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Riba
 

Riba

on

 • 2,178 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,178
Views on SlideShare
2,178
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
80
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Riba Riba Presentation Transcript

  • RIBA
   “ Katakanlah (Muhammad), tidaklahsama yang burukdengan yang baik, meskipunbanyaknyakeburukanitumenarikhatimu….” (al – Maidah : 100)
  • Konsepkeadilandanta’awun(tolong – menolong) dalam Islam
   “ Sesungguhnya Allah menyuruhkamuberlakuadildanberbuatkebajikan, memberibantuankepadakerabat, danDiamelarang (melakukan) perbuatankeji, kemungkarandanpermusuhan….” (An- Nahl: 90)
  • “ Berlakuadillah. Keranaadilitulebihdekatdengantakwa. Dan bertakwalahkepada Allah, sungguh, Allah Mahatelitiapa yang kamukerjakan.” ( Al- Maidah: 8)
   “ Ketahuilahlaknat Allah atas orang-orang yang zalim.” (Surah Hud: 18)
  • “ ..Dan tolong-menolonglahkamudalammengerjakankebajikandantakwa, danjangantolong-menolongdalamberbuatdosadanpermusuhan. Bertakwalahkepada Allah, sungguh, Allah sangatberatsiksanya.” (Al – Maidah:2)
  • Riba?? Apaitu?
   Bahasa: Lebihanatautambahan
   Istilahsyara’ : sesuatuperniagaanituterlibatdenganribaapabilaberlakuhal-halberikut:
   Akadterhadapjualbeli yang tidakdiketahuipersamaannyapadatimbangan/ sukatan. Berlakulebihansecaratidakadil.
   Dari segihutang. Bayaranlebihdaripadawang yang dipinjammengikutperjanjian yang telahdisyaratkanterlebihdahulu.
   - Tiadaunsurgharar (uncertainty)
  • HUKUM RIBA
   Haram
   “ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalahkepada Allah dantinggalkanlahsisaribajikakamu orang yang beriman.
   Jikakamutidakmelaksanakannya, makaumumkanlahperangdari Allah danRasul – Nya. Tetapijikakamubertaubat, makakamuberhakkeataspokokhartamu. Kamutidakberbuatzalim(merugikan) dankamutidakdizalimi (dirugikan)
   (al – Baqarah : 278-279)
  • PerbezaanSistem Bank KonvensionaldanSistemberasaskan Islam
   Bank berdasarkansistemkonvensional:
   • Seseorangakanpergike bank untukmembuatpinjamanuntukurusanpembeliansepertikereta, rumahatau modal permulaanperniagaan. Bank akanmemberipinjaman. Pelanggantersebutakandikenakandividenmengikutjangkamasapembayaranbalik.
   • Jumlahbayaranmengikutmasa, tidakjelas / tetap.
  • SistemPerbankan Islam
   • Bank akanmembayarkanaset / geran yang ingindibeli. Seterusnya, selepasbeberapatempohpelangganharusmembayarkembalikepadapihak bank sekalidengankeuntunganpihak bank.
   • Jumlahtetap.
  • Contoh:
   - Hargaasalsebuahkereta Viva:
   RM 23,000.
   • Pelangganperlumembayarkepada bank RM23,000 + 10%
   RM23,000 + RM2,300 = RM25, 300.
  • JualbelivsRiba
  • Senarai bank yang menawarkansistemmuamalat Islam di Malaysia
   1. Affin Islamic Bank Berhad
   2. Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
   3. Alliance Islamic Bank Berhad
   4. AmIslamic Bank Berhad
   5. Asian Finance Bank Berhad
   6. Bank Islam Malaysia Berhad
   7. Bank Muamalat Malaysia Berhad
   8. CIMB Islamic Bank Berhad
   9. EONCAP Islamic Bank Berhad
  • 10. Hong Leong Islamic Bank Berhad
   11. HSBC Amanah Malaysia Berhad
   12. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
   13. Maybank Islamic Berhad
   14. OCBC Al-Amin Bank Berhad
   15. Public Islamic Bank Berhad
   16. RHB Islamic Bank Berhad
   17. Standard Chartered SaadiqBerhad
  • RUJUKAN
   http://www.yadim.com.my/Ekonomi/EkonomiFull.asp?Id=129
   http://www.zaharuddin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=72
   http://muslimkaya.blogspot.com/2010/10/riba-dalam-perbankan-islam-part-2.html
   http://laws-wanziey.blogspot.com/2009/06/konsep-keadilan-dalam-islam.html
   http://iqtisoduna.blogspot.com/2009/03/perbezaan-antara-untung-peniagaan.html
   http://baitul-maal.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=53