Ahli Sunnah Wal Jamaah

3,758 views
3,661 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
298
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ahli Sunnah Wal Jamaah

 1. 1. TAJUK 10 ;<br />DEFINASI AHLI SUNNAH WAL JEMAAH (ASWJ)<br />M10J<br />NUR AMALINA BINTI M RAZIF<br />PENDIDIKAN ISLAMSEMESTER 2<br />
 2. 2. APA TU ??<br />AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />
 3. 3. DEFINASI<br />
 4. 4. AHLI ???<br />Orangygmahir / pakardlmsesuatubidang<br />Pengikutbagi 1 kumpulan<br />Contoh : <br />i. ahlifalak (pakarbidangastronomi)<br /> ii. ahli al Arqam (pengikutbagikump. Arqam)<br />Tariqat / kaedah / perjalananhidup<br />MengikutAhliHadis : <br />sesuatuygdiriwayatkndariNabi S.A.W. berupaperkataan, perbuatan, ketetapandanakhlak, sebelumdanselepasdiangkatmenjadiNabi<br />DEFINISI…<br />SUNNAH ???<br />
 5. 5. Berasaldariperkataan al-Ijtimak<br />Berkumpul<br />Al-Jemaah<br />Namabgkaumygbersatu<br />Pendahuluankpdumat Islam iaitupd sahabat & <br />paratabiinygbersatumengikutkebenarandari<br />kitab Al-Quran dansunnahRasulullahs.a.w.<br />JEMAAH ???<br />
 6. 6. Orang2 ygberpegangtehugdengankitab Allah, sunnahrasulnyadanapa yang parasahabat, Tabi’indanpengikutmerekasampaikehariini, beriltizamdengankeduanya, samaadaperkataan, perbuatan, mahu pun iktikaddanbertepatandengansumbertersebutsebagaimana yang difahamidandiamalkanolehpara al salaf al solih<br />AhliSunnahWalJamaah??<br />
 7. 7. CIRI KHUSUS AHLI SUNNAH<br />
 8. 8. CIRI KHUSUS AHLI SUNNAH…<br />Mementingkan pd prinsipkesatuanjemaah<br />Taat pd kebenaran, bukanmengikuttaksubjahiliyah<br />Salingmempercayaiantarasatusama lain<br />Mengukuhkanperpaduandansalingmemaafkan<br />Tidakmudahmelemparkantuduhan<br />Al-Quran & SunnahRasulsbgpanduan<br />Menghubungkansilaturrahimsesamamanusia<br />Mengembangkanilmu, amal & akhlak<br />Iltizamdalammelakukanketaatankepada Allah<br />Berdoasemuamanusiamendapatbimbingan Allah<br />Tidakfanatikterhadapnama & syiar<br />
 9. 9. PRINSIP PERJUANGAN<br />
 10. 10. KomitmenterhadapsunnahRasulullahs.a.w<br />Berpegangteguhkpd al-Quran, sunnah& ijma’ ulamak<br />Menyambunglidahbgpararasul & nabi<br />Menjadigolonganygmengambiljlntengah & lurus<br />Hayati agama secaramenyeluruh & amalkan<br />Mengambilsumberhukumygkuatketetapannya<br />Berpegangteguhkpdkebenaran & sentiasabersatu<br />Penyambungwarisannabimengikutkeupayaan<br />
 11. 11. SEBABNYA ???<br />BERLAKU PENYIMPANGAN<br />
 12. 12. Rahsiakankebenaran & sokongkebatilan<br />Pertahankanpendapatygsalah<br />Batalkanijtihadygtidaksependapat & tuduh org ygtidaksealiransbgkafir & fasik, halalkanygharam & haramkanyghalal<br />Menyangkahanyapendapatmerekaygbetul<br />Anggapsetiapkesalahanadalahdosa<br />Jahiltentangkebenaran, putuskanpermasalahanmengikutlogikalakal, bukanilmuygmendalam<br />Keluarkanhukumberdasarkanhawanafsu & menyenangkangolonganygmerekasukaisertazalimigolonganygmerekatidaksukai<br />MemujakepimpinanselainRasulullahs.a.w. sertaagungkanfahamanygdibawaselainkitab & sabdabagindaRasulullah<br />Fanatikterhadapfahaman & ideologijemaah<br />
 13. 13. SEBABNYA ???<br />BERLAKU PENENTANGAN<br />
 14. 14. Melampauibatasdanzalimkrnkekeliruandlmtakwil<br />Org2 musyrikdansesat, bukan Muslim, bukanYahudi<br />Golonganmunafikzindik, ygsimpandengki & dendam<br />Ijtihadygkeliru, kurangpengetahuanilmu agama<br />Mempercayaipendapat guru tanpatahuakibat<br />Menyalahisunnahtpbelasunnahdihadapanmusuh<br />
 15. 15. PERKARA YG DISEPAKATI<br />
 16. 16. Al-Quran adalahkalam Allah – bukanmakhlukataupunciptaanmakhluk<br />Allah bolehdilihatolehorang-orangmukmindisyurgakelak<br />AhliSunnahberiman & mempercayaiddgnsemuaberitaygdisampaikanolehRasulullah<br />AhliSunnahberimandgnsegala sifat2 ygtelahditetapkan Allah bgdirinya<br />Ahlisunnahmengakui & membenarkanakanadanyakaromahkpdpara wali2 sertakejadianluarbiasaygberlakukpdmereka<br />
 17. 17. AhliSunnahbersepakatakanmemerangisesiapasahajaygterkeluardrsyariat Islam sekalipun org itumengucapkan 2 kalimahsyahadah<br />Ahlisunnahberiman & mempercayaiakan sahabat2 rasulullah<br />Ahlisunnahbersepakatbahawaimanituadalahpengakuandgnhati, pengucapandgnlidah & disertaiperbuatan – bolehbertambah & bolehberkurang<br />Ahlisunnahtidakkafirkanseseorgataskemaksiatanygdilakukan<br />Ahlisunnahbersepakattntangadanyadosa, pahala, azab & nikmatygakandirasaisetiap org<br />
 18. 18. :: RUJUKAN ::<br />http://an-najwa.tripod.com/id6.html<br />http://rasuldahri.tripod.com/articles/kka2_lapan.htm<br />http://www.al-azim.com/masjid/seminar/pemantapan_aqidah/pdf<br />http://almukminun.blogspot.com/2008/07/aqidah-ahli-sunnah-wal-jamaah.html<br />http://halaqah.net/v10/index.php?topic=3959.0<br />http://swordofdeen06.multiply.com/journal/item/5<br />http://rasuldahri.blogspot.com/2008/04.html<br />PengantarIlmuTauhid, Ab. Latif b. Muda, Rosmawatibinti Ali @Mat Zain, 1998<br />AkidahAhliSunnahWalJamaah, Dr. SulaimanNoordin, Dr. MohdZawawi Abdullah, Ahmad RafiziSalleh, 1996<br />
 19. 19. SEKIAN, TERIMA KASIH<br />~ TAMAT~<br />

×