Biyoloji Programı TanıTıMı 14 Nisan 2008

5,216 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • kkkkkkkkkkkkkk
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,238
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biyoloji Programı TanıTıMı 14 Nisan 2008

 1. 1. 9.-12. Sınıflar Biyoloji Dersleri Öğretim Programı HAZIRLAYANLAR: Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Musa DOĞAN Prof. Dr. Abdullah BAYRAM Doç. Dr. Mehmet BAHAR Dr. Raziye AYDINLI Dr. Fatma TEZCAN Dr. İlknur KARACA Esin ÜLGÜT Gülseren ŞENYÜZ Gülgün ÇAKMAK SUNAN: UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ALİ İHSAN KIRTAŞ
 2. 2. Öğretim programının değişim nedenleri <ul><li>Biyoloji alanındaki gelişimler </li></ul><ul><li>Eğitim bilimleri, bilişsel psikoloji, ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeler </li></ul><ul><li>Gelişmiş ülkelerdeki fen bilimleri alanındaki program geliştirme çalışmaları </li></ul><ul><li>2004 Fen ve Teknoloji Dersi öğretim programı değişikliği </li></ul><ul><li>Diğer derslerdeki (Matematik gibi) program geliştirme çalışmaları </li></ul>
 3. 3. İhtiyaç Analizleri <ul><li>İllerden gelen zümre raporları (Öğretmen, müfettiş, yönetici görüşleri) </li></ul><ul><li>Biyoloji ve fen eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezler </li></ul><ul><li>Ulusal ve uluslar arası dergilerde ve kongrelerde yayınlanan makaleler </li></ul><ul><li>EARGED tarafından hazırlanan taslak programlar </li></ul><ul><li>Sivil toplum örgütlerinin ulaşılabilen raporları </li></ul><ul><li>2004 Fen ve Teknoloji Programının Yapısal Analizi </li></ul>
 4. 4. 2007 Biyoloji Dersleri Öğretim Programının Vizyonu <ul><li>Bu programın vizyonu biyoloji okuryazarı (literacy of biology) bireyler yetiştirmektir. Biyoloji okuryazarı bir birey; </li></ul><ul><li>Genelde bilimin, özelde biyolojinin doğasını anlar ve özümser, </li></ul><ul><li>Kendisini tanıyabilmesi ve çevresindeki olayları anlayabilmesi için biyoloji öğrenmenin gerekliliğini idrak eder; </li></ul><ul><li>Biyolojiye ait anahtar kavramlar etrafında yapılanmış anlamlı </li></ul><ul><li>bir bilişsel yapıya sahiptir; </li></ul><ul><li>Geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili olarak bilim-teknoloji </li></ul><ul><li>toplum-çevre arasındaki etkileşimi analiz edebilir; </li></ul><ul><li>Karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemi kullanarak çözme eğilimindedir; </li></ul><ul><li>Ruhen ve bedenen sağlıklı, yeteneklerinin farkında sosyal bir birey olarak çeşitli iletişim becerilerine, tutum, değer ve anlayışlara sahiptir; </li></ul><ul><li>Biyolojiye ilişkin çalışma alanlarında gerekli teknolojik ve psiko-motor becerileri elde etmiştir. </li></ul>
 5. 5. 2007 Biyoloji Dersleri Öğretim Programının Genel Amaçları <ul><li>Tüm bireylerin biyoloji okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan bu programın genel amaçları şunlardır; </li></ul><ul><li>Bilimin doğasını anlamak, </li></ul><ul><li>Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, becerilere ve tutumlara sahip olmak ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanmak, </li></ul><ul><li>Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak, bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark etmek ve bu değerleri özümsemek, </li></ul><ul><li>Günlük hayatla ilgili konu ve sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanmak, </li></ul><ul><li>Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodu kullanmak, </li></ul><ul><li>Biyolojiye ilişkin meslekler için gerekli bilişsel ve duyuşsal temelleri oluşturmak, </li></ul><ul><li>Öncelikle ülkemizin sonra dünyamızın sahip olduğu biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik bilinç kazandırmak, </li></ul><ul><li>Biyoloji öğretimi yoluyla; öğretmen rehberliğinde öğrenci merkezli etkinlikleri ön plana çıkaran; bireysel farklılıkları dikkate alan ama sosyal becerileri de göz ardı etmeyen; ürün kadar süreç odaklı bir değerlendirme anlayışını benimsemiş oluşturmacı (yapılandırmacı) öğretmen tipinin olgunlaşmasına olanak sağlamaktır. </li></ul>
 6. 6. 2007 Biyoloji Dersleri Öğretim Programında Vurgulanan Temel Anlayışlar <ul><li>Biyoloji okuryazarlılığının gereklerini gözetme </li></ul><ul><li>Oluşturmacı (yapılandırıcı) öğrenme yaklaşımı </li></ul><ul><li>Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları </li></ul><ul><li>Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişim seviyelerini gözetme </li></ul><ul><li>Sarmallık </li></ul><ul><li>İlgili diğer derslerin (fizik, kimya ve matematik) programları ile </li></ul><ul><li>paralellik ve bütünlük </li></ul>
 7. 7. Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımı <ul><li>Oluşturmacı öğrenme yaklaşımı; </li></ul><ul><li>bilginin bir bilenden diğerine doğrudan aktarılamayacağını, öğrenenlerin eski </li></ul><ul><li>bilgilerini kullanarak kendilerini çevreleyen dünya hakkında bilgilerini ya da </li></ul><ul><li>derste anlatılan konuyu kendilerinin aktif olarak oluşturduğunu ifade eder. </li></ul>
 8. 8. Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımının Temel Prensipleri <ul><li>Öğrenciler öğrenme ortamına kendilerine özgü ön bilgi ve inançlarla gelirler ve bu ön bilgi, tutum ve amaçlar öğrenmeyi etkiler. </li></ul><ul><li>Öğrenme pasif bir süreç değil öğrencinin öğrenme sürecine katılımını gerektiren aktif, sürekli ve gelişimsel bir süreçtir. İnsanlar amaçları olan ve öğrenmelerini kontrol eden varlıklardır. </li></ul><ul><li>Bilgi ve anlayışlar her birey tarafından eşsiz bir şekilde hem kişisel hem de sosyal olarak yapılandırılır. Ancak ortak fiziksel deneyimler, dil ve de sosyal etkileşimler nedeniyle bireylerin yapılandırdığı anlam kalıplarında düzenlilikler vardır. </li></ul><ul><li>Fen öğrenme basitçe mevcut kavramlara eklemeler yapılması veya mevcut kavramların genişletilmesi meselesi değildir, aynı zamanda mevcut kavramların radikal bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. </li></ul><ul><li>İnsanlar dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken yapılandırdıkları yeni bilgileri değerlendirirler ve yeni bilgileri özümleyebilir, düzenleyebilir veya reddedebilirler. </li></ul><ul><li>Öğretme ile öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal ve bire bir değildir. Bilgi ve beceriler öğretim uygulamaları ile öğretmenden öğrenciye bir paket olarak, olduğu gibi aktarılamaz. </li></ul>
 9. 9. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretmen merkezli (Düz anlatım, gösteri vb.) Öğrenci merkezli (proje, drama, vb.)
 10. 10. 2007 Biyoloji Dersleri Öğretim Programında Ölçme ve Değerlendirme <ul><li>Öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan, bireyin kendine özgülüğünü ön plana çıkararak herkesin halihazırda sahip olduğu bilgilerle yeni aldığı bilgileri kendine özgü biçimde yapılandırdığını öne süren, bu nedenle de öğretim yöntem ve tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan oluşturmacı anlayış, ölçme ve değerlendirmede de öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme fırsatları sunulması gerektiğini vurgular. </li></ul>Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
 11. 11. 2007 Biyoloji Dersleri Öğretim Programında Ölçme ve Değerlendirme Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikler i Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikle ri Çoktan seçmeli testler Performans değerlendirme Doğru yanlış soruları Ürün seçki dosyası (portfolyo) Eşleştirme soruları Kavram haritaları Tamamlama soruları Yapılandırılmış grid Yazılı yoklamalar Tanılayıcı dallanmış ağaç Kelime ilişkilendirme Proje Poster Grup ve/veya akran değerlendirmesi Öz değerlendirme
 12. 12. Öğretim Programının Yapısı <ul><li>(ÜNİTELER) </li></ul><ul><li>Organizma ve Metabolizma </li></ul><ul><li>Biyolojik Çeşitlilik, Genetik ve Evrim </li></ul><ul><li>İnsan ve Çevre </li></ul><ul><li>Beceri, Anlayış, Tutum ve Değerler </li></ul><ul><li>Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre </li></ul><ul><li>Bilimsel Süreç Becerileri </li></ul><ul><li>İletişim Becerileri, Tutumlar ve Değerler </li></ul>
 13. 13. Sarmallık Öğretim programında sarmal yaklaşım benimsenmiştir. Dolayısıyla konular bir sınıfın belirli bir döneminde ve bir defa işlenmek yerine her defasında bir önceki ile ilişkili biçimde bütün sınıflara dağıtılmıştır. 9 10 11 12 * Çevre Sorunları * Atatürk’ün Doğa ve Çevre anlayışı * Ekosistemin Yapısı * Ekosistemde Enerji Akışı ve Madde Döngüleri * Ekosistemlerin Önemi * Komünite Ekolojisi * Popülasyon Ekolojisi * Biyomlar * Çevrenin Rehabilitasyonu * Çevre Sorunlarının Etik, Politik, Ekonomik ve Çevresel Açıdan Ele Alınması *Sürdürülebilir Kalkınma
 14. 14. BECERİ, TUTUM, DEĞER VE ANLAYIŞLAR A. İletişim becerileri, tutum ve değerler (20 Kazanım) (üştbilişsel farkındalık, empati, azim, açık fikirlilik, dürüstlük, gerçeği bulma arzusu, girişimcilik, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilinci, en iyiye ulaşma, eleştirel bakış ve alçak gönüllülük gibi üst düzey davranışlar) İTD 2. Öğrenme sürecine aktif olarak katılmaya istekli olur İTD 8. Çoğu problemin birden fazla çözümü olduğunun ve bir çözümün tercih edilmesine ilişkin kararın o şartları belirleyen farklı durumlardan etkilendiğinin farkına varır. İTD 12. Kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlar. İTD 17. Grup ve sınıf tartışmalarında diğerlerinin eleştirilerini ve önerilerini dinler ve tüm bunları objektif (yansız) biçimde değerlendirir. İTD 18. Soru sorma becerilerini geliştirme hususunda istekli davranarak bunun için neler yapabileceğini sürekli biçimde sorgular.
 15. 15. BECERİ, TUTUM, DEĞER VE ANLAYIŞLAR B. Bilimsel Araştırma ve Süreç Becerileri (27 Kazanım) (Gözlem, sınıflandırma, tahmin, çıkarım yapma, hipotez kurma, değişkenleri belirleme, ölçme, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkarma, genelleme vb. araştırma ve süreç becerileri) BAS 1. Varlıkları duyu organlarını ve/veya uygun araç ve gereçleri kullanarak gözlemler. BAS 4. Güvenilir, kesin verilere dayalı tahminlerde bulunur. BAS 13. Verilen probleme bir veya daha fazla çözüm önerileri getirir. BAS 15. Etkinlik (veya deneyi) uygun biçimde planlar ve yapar. BAS 8. Yanlılık gösteren bilgi ve görüşleri ayırt eder. BAS 16. Uygun araç ve gereçleri kullanarak doğru ölçümler yapar. BAS 27. Araştırma sonuçlarını, bilimsel kavramları ve süreçleri çizim, yazma ve/veya sözel iletişim yoluyla özetleme kabiliyetini gösterir.
 16. 16. BECERİ, TUTUM, DEĞER VE ANLAYIŞLAR C. Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre (33 Kazanım) BTTÇ 1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında bilimin rolünü anlar ve eleştirir BTTÇ 2. Bilimin sınanabilir, sorgulanabilir, yanlışlanabilir ve delillere dayandırılabilir bir yapısı olduğunu anlar. BTTÇ 7. Biyolojinin yaşamın anlaşılmasına sağladığı katkıların farkına varır. BTTÇ 22. Bilimdeki gelişmelerin; teknolojinin gelişmesine, teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler verir. BTTÇ 26. Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve olası çözüm yollarını ve sonuçlarını tartışır. BTTÇ 28. Çevre, yaban hayatı ve doğal kaynakları korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumluluklarını bilir. BTTÇ 33. Günlük yaşamında kullandığı her türlü tüketim mallarına ilişkin olarak fayda, kalite ve maliyet anlayışı geliştirir.
 17. 17. SINIF Organizma ve Metabolizma Biyolojik Ç eşitlilik, Genetik ve Evrim İnsan ve Ç evre 9 <ul><li>ÜNİTE 1: Hücre, Organizma ve Metabolizma </li></ul><ul><li>ÜNİTE 2 Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik </li></ul><ul><li>ÜNİTE3: Bilinçli Birey- Yaşanabilir Çevre </li></ul>10 <ul><li>ÜNİTE 1: Canlılarda enerji dönüşümü </li></ul><ul><li>ÜNİTE 2: Hücre bölünmesi ve Üreme </li></ul><ul><li>ÜNİTE 3: Ekosistem Ekolojisi </li></ul>11 <ul><li>ÜNİTE 1: Bitki Biyolojisi </li></ul><ul><li>ÜNİTE 2: Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji </li></ul><ul><li>ÜNİTE 3: Kom ü nite ve Pop ü lasyon Ekolojisi </li></ul>12 <ul><li>Hayvan Biyolojisi ve Hayvanlarda Davranış </li></ul><ul><li>Evrim </li></ul><ul><li>Ç evrenin Rehabilitasyonu </li></ul><ul><li>Sürdürülebilir Kalkınma </li></ul>
 18. 18. Biyoloji Dersi Programının Ünite Organizasyonu: <ul><li>Ünitenin Amacı: </li></ul><ul><li>Ünitenin amacı verilmektedir. </li></ul><ul><li>Önerilen Konu Başlıkları: </li></ul><ul><li>Öneri niteliğindeki konu başlıkları verilmektedir. </li></ul><ul><li>Ünitenin Kavram Haritası: </li></ul><ul><li>Ünitede yer alan kavramlar ve bu kavramların birbirleriyle ilişkisi kavram haritası aracılığı ile gösterilmektedir. </li></ul><ul><li>Ünite Kazanımları ve Açıklamalar : Bu bölüm tablolardan oluşmaktadır. Bu tablolarda; kazanımlar ve ilişkili BAS, BTTÇ ve İTD kazanımları kazanımın sonunda parantez içinde verilmektedir. </li></ul><ul><li>Ünite Sonu Örnek Değerlendirme Soruları: Öğrencilerin, kazanımları ne derece kazandığını belirleyecek ve öğretimi yönlendirebilecek öneri niteliğinde, farklı tekniklerde hazırlanmış örnek sorular verilmektedir. Çevre Sorunları.doc </li></ul>

×