LEGE        PRIVIND ORGANIZAREA I FUNC IONAREA        SISTEMULUI DE S  TATE DIN ROMÂNIATITLUL I S   TA...
CAP. 3Finantarea activitii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile despecialitate, din structu...
TITLUL IX PERSONALUL DIN SISTEMUL DE S          TATE                47TITLUL X R SPUNDEREA CIVIL...
SEC IUNEA 3CONTRACTUL-CADRU                                    71SEC IUNEA 4SERVICII ME...
TITLUL I    TATEA PUBLICCap. 1. Dispozi ii generale Art. 1(1)   Sistemul de s tate este reprezentat de ansamblul tut...
e) Monitorizarea riscurilor: identificarea, evaluarea i estimarea gradului în care expunerea   la factorii de risc din ...
c)   tatea reproducerii  d)   tatea mamei i copilului  e) supravegherea epidemiologic , prevenirea i controlul bol...
2. evaluarea factorilor de mediu nou identifica i, cu risc pentru starea de s tate    3. definirea standardelor pentru...
a) verificarea conformit ii cu normele legale în domeniul s         ii publice a  amplasamentelor, activit ilor...
b) coordoneaz i controleaz implementarea politicilor, strategiilor i programelor din domeniul     ii popula iei, la ni...
e) intervin în rezolvarea problemelor de s tate public             ap rute în rândulcomunit ilor/popula iei s...
m) asigur organizarea i func ionarea unui sistem informa ional i informatic standardizat   pentru managementul s    ...
altor ministere sau ale autorit ilor administra iei publice locale, nominalizate prin hot râre aguvernului, la propunerea ...
Art. 24(1) Pentru situa ii speciale, cu impact major asupra s      ii publice, se constituie stocul de   rezerv al...
(2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public i privat precum i toate unit ile supuseinspec iei sanitare, confor...
TITLUL IIPROGRAMELE NA IONALE DE S           TATECap. 1 Dispozi ii Generale Art. 32(1) Programele Na ionale de ...
(4) Pentru realizarea atribu iilor i activit ilor prev zute în cadrul programelor na ionale de     tate, unit ile de s...
Cap. 3 Finan area programelor na ionale de s     tateArt. 38(1) Finan area programelor na ionale de s tate se realize...
d) cabinetul de medicin de familie – unitatea medicala de interes public care furnizeaz    servicii medicale în asiste...
Cap. 2 Derularea i coordonarea activit ii de asisten     medical primarArt. 43(1) Cabinetul de medicin de familie fur...
f) Coordonarea echipei de asistenta medicala primara multidisciplinara se face de c tre   direc iile de s tate public ...
(2) Autorit ile administratiei publice locale pot sus ine activitatea furnizorilor de servicii de  asisten medical prima...
(3) Finan area asisten ei medicale comunitare se face de la bugetul de stat i bugetele locale  conform metodologiei elab...
e) obliga iile fa de pacien i – prin îndeplinirea prevederilor specifice din actele normative    prev zute la lit. a) ...
a)   cabinete medicale organizate conform legisla iei în vigoare privind organizarea ifunc ionarea cabinetelor medicale...
(4) Produc torii, distribuitorii i furnizorii de medicamente, produse sanitare sau echipamentemedicale nu pot înfiin a, de...
(1) Laboratoarele de specialitate, organizate, autorizate si acreditate conform reglementarilorlegale in vigoare pot furni...
(4) De asemenea, pot încheia contracte cu asiguratori de s tate denti tii acredita i silaboratoarele tehnice, organizate c...
TITLUL VSISTEMUL NA IONAL DE ASISTEN            MEDICAL     DE URGEN       I DE PRIMAJUTOR CALIFICA...
(1) Acordarea primului ajutor de baza, fara echipamente specifice, se efectueaz de catre orice  persoana instruita in ac...
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012

1,204 views

Published on

Noul Proiect de Lege a Sanatatii publicat de Ministerul Sanatatii din Romania - Bucuresti, 4 iulie 2012

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(www.reformasanatate.ro) Lege Privind Organizarea si Functionarea Sistemului de Sanatate din Romania - 4 Iulie 2012

 1. 1. LEGE PRIVIND ORGANIZAREA I FUNC IONAREA SISTEMULUI DE S TATE DIN ROMÂNIATITLUL I S TATEA PUBLICCAP. 1DISPOZI II GENERALE 5CAP. 2PRINCIPII I DOMENII DE INTERVEN IE ALE S II PUBLICE 6CAP. 3AUTORIT ILE SISTEMULUI DE ASISTEN DE S TATE PUBLIC 9CAP. 4DISPOZI II PRIVIND OBLIGA IILE PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE 13CAP. 5UTILIZAREA MASS-MEDIA ÎN INTERESUL S II PUBLICE 14CAP. 6INSPEC IA SANITAR I CONTROLUL ÎN S TATEA PUBLIC 14CAP. 7DISPOZI II TRANZITORII I FINALE 15TITLUL II PROGRAMELE NA IONALE DE S TATECAP. 1DISPOZI II GENERALE 16CAP. 2ATRIBU II ÎN REALIZAREA PROGRAMELOR NA IONALE DE S TATE 17CAP. 3FINAN AREA PROGRAMELOR NA IONALE DE S TATE 18CAP. 4DISPOZI II FINALE 18TITLUL III ASISTEN A MEDICAL PRIMARCAP. 1DISPOZI II GENERALE 18CAP. 2DERULAREA I COORDONAREA ACTIVIT II DE ASISTEN MEDICAL PRIMAR 20CAP. 3FINAN AREA ACTIVIT II FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA PRIMAR 22CAP. 4ROLUL I OBLIGA IILE ASISTEN EI MEDICALE PRIMARE ÎN SISTEMUL DE S TATE 23CAP. 5DISPOZI II FINALE 25TITLUL IV ASISTENTA MEDICALA DIN STRUCTURILE AMBULATORIICAP. 1DISPOZI II GENERALE 24CAP. 2Derularea i coordonarea activit ilor din structurile ambulatorii 25 1
 2. 2. CAP. 3Finantarea activitii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile despecialitate, din structurile ambulatorii 27CAP. 4Rolul i obliga iile furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii însistemul de s tate 28TITLUL V SISTEMUL NA IONAL DE ASISTEN MEDICAL DE URGEN IDE PRIM AJUTOR CALIFICATCAP. 1DISPOZI II GENERALE 29CAP. 2PRIMUL AJUTOR DE BAZA I PRIMUL AJUTOR CALIFICAT 29CAP. 3ASISTENTA MEDICAL DE URGENTA 30CAP. 4ASISTENTA DE URGENTA IN CAZ DE ACCIDENTE COLECTIVE, CALAMITA I I DEZASTRE 31CAP. 5FINATAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA 32CAP. 6DISPOZI II FINALE 32TITLUL VI SPITALELECAP. 1DISPOZI II GENERALE 33CAP. 2ORGANIZAREA I FUNC IONAREA SPITALELOR 34CAP. 3FINAN AREA SPITALELOR 36CAP. 4DISPOZI II TRANZITORII I FINALE 37TITLUL VII MEDICAMENTUL I ASISTENTA FARMACEUTICA A POPULA IEICAP. 1MEDICAMENTUL 38CAP. 2ASISTENTA FARMACEUTIC A POPULA IEI 40CAP. 3SUPRAVEGHEREA 41TITLUL VIII DONAREA I UTILIZAREA ORGANELOR, ESUTURILOR ICELULELOR DE ORIGINE UMAN ÎN SCOP TERAPEUTICCAP.1DISPOZI II GENERALE 43CAP.2DONAREA SI TRANSPLANTUL DE ORGANE, ESUTURI CELULE UMANE IN SCOP TERAPEUTIC 39CAP.3FINAN AREA ACTIVIT II DE TRANSPLANT SI TRANSFUZIE SANGUINA 40CAP.4SANC IUNI 40CAP. 5DISPOZI II TRANZITORII I FINALE 41 2
 3. 3. TITLUL IX PERSONALUL DIN SISTEMUL DE S TATE 47TITLUL X R SPUNDEREA CIVIL A PERSONALULUI MEDICAL I AFURNIZORULUI DE PRODUSE I SERVICII MEDICALE I FARMACEUTICECap. 1. spunderea civil personalului medical 49Cap.2. spunderea civil furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparaturdispozitive medicale medicamente 50Cap.3Acordul pacientului informat 51Cap.4Obligativitatea asigurarii asistentei medicale 51Cap. 5. Asigurarea obligatorie de spundere civil profesional pentru medici, farmaci ti altepersoane din domeniul asisten ei medicale 52Cap.6.Procedura de stabilire cazurilor de spundere civil personalului medical saufurnizorilor de produse servicii medicale, sanitare sau farmaceutice 54Cap.7Dispozitii finale 56TITLUL XI ASIGUR RILE SOCIALE DE SANATATECAP. 1DISPOZI II GENERALE 57CAP.2CONSTITUIREA I UTILIZAREA FONDULUI NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI SOCIALE DE TATE 58SEC IUNEA 1CONSTITUIREA FONDULUI NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI SOCIALE DE S TATE 58SEC IUNEA 2UTILIZAREA I ADMINISTRAREA FONDULUI NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI SOCIALE DE TATE 59CAP. 3ORGANIZAREA SISTEMULUI DE ASIGUR RI SOCIALE DE S TATE 60SECTIUNEA 1ROLUL I ATRIBU IILE CNAS 61SECTIUNEA 2CONDUCEREA CNAS 62SECTIUNEA 3ASIGUR TORII DE S TATE 65CAP. 4ASIGURA II 66SEC IUNEA IPERSOANELE ASIGURATE 67SEC IUNEA 2PRINCIPALELE DREPTURI I OBLIGA II ALE ASIGURA ILOR 69CAP. 5FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE 71SEC IUNEA 1FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE 71SEC IUNEA 2PRINCIPALELE DREPTURI I OBLIGA II ALE FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE 71 3
 4. 4. SEC IUNEA 3CONTRACTUL-CADRU 71SEC IUNEA 4SERVICII MEDICALE ACORDATE ASIGURA ILOR PE TERITORIUL ALTOR STAT 73CAP. 6CONTROLUL 73CAP. 7R SPUNDERI I SANC IUNI 73SEC IUNEA 1: SANC IUNISEC IUNEA 2: INFRAC IUNISEC IUNEA 3: CONTRAVEN IICAP. 8DISPOZI II TRANZITORII I FINALE 75TITLUL XII CARDUL EUROPEAN I CARDUL NA IONAL DE S TATE 76TITLUL XIII ASIGUR RILE VOLUNTARE DE S TATECAP. 1DISPOZI II GENERALE 77CAP. 2CONTRACTUL DE ASIGURARE VOLUNTAR DE S TATE 78CAP 3RELA IA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE CU ASIGURATORII CE OFER ASIGUR RIVOLUNTARE DE S TATE 79CAP. 4:DISPOZI II FINALE I SANC IUNI 80TITLUL XIV FINAN AREA UNOR CHELTUIELI DE S TATE 81TITLUL XV CALITATEA I INFORMA IILE ÎN SISTEMUL DE S TATECAP. 1DISPOZI II GENERALE 82CAP. 2SISTEMUL DE ASIGURARE A CALIT II ÎN SISTEMUL DE S TATE 83CAP. 3AGEN IA N IONAL PENTRU CALITATE I INFORMA IE ÎN S TATE (ANCIS) 83CAP. 4SISTEMUL INFORMA IONAL CARE ST LA BAZA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALIT II ÎN TATE 85CAP.5DISPOZI II TRANZITORII I FINALE 86TITLUL XIV DISPOZI II TRANZITORII I FINALE ALE LEGII 86 4
 5. 5. TITLUL I TATEA PUBLICCap. 1. Dispozi ii generale Art. 1(1) Sistemul de s tate este reprezentat de ansamblul tuturor structurilor medicale, organiza iilor publice i private, institu iilor i resurselor mandatate s previn , men in , s îmbun easc i s redea s tatea popula iei.(2) Asisten a de s tate public reprezint serviciile de s tate individuale, serviciile de tate adresate popula iei sau anumitor grupuri popula ionale, cât i activit ile menite s influen eze politicile i ac iunile din alte sectoare care se adreseaz determina ilor socio- economici i de mediu asupra s ii. Art. 2Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului s ii publice pe planna ional, s tatea public reprezentând un obiectiv de interes social i de securitate na ional , încontextul strategiei globale pentru bun stare i s tate. Art. 3Asisten a de s tate public este garantat de stat i finan at prin bugetul Ministerului ii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii, bugetele locale, bugetele asigur rilor de tate i din alte surse, dup caz, potrivit legii. Art. 4Responsabilitatea i coordonarea sistemului de s tate public revine Ministerului S ii istructurilor sale de specialitate, organizate pe criterii de competen e i responsabilit i la nivelna ional i teritorial. Art. 5Protec ia st rii de s tate constituie o obliga ie a tuturor autorit ilor administra iei publicecentrale i locale, precum i a tuturor persoanelor fizice i juridice. Art. 6(1) În în elesul prezentului titlu, termenii i no iunile folosite au urm toarea semnifica ie: a) tatea public : tiin a prevenirii bolilor, promov rii s ii i prelungirii vie ii prin efortul organizat al întregii societ i; b) Asisten a de s tate public reprezint ansamblul m surilor fundamentale care se adreseaz determinan ilor st rii de s tate, protej rii s ii popula iei i trat rii bolilor cu impact asupra st rii de s tate a popula iei; c) Supravegherea epidemiologic : activitatea de colectare sistematic i continu , analiz , interpretare, evaluare i diseminare a datelor i informa iilor privind starea de s tate a popula iei, bolile transmisibile i netransmisibile, pe baza c rora sunt identificate priorit ile de s tate public i sunt instituite m surile de prevenire i control a bolilor. d) Prevenire i control: aplicarea unor m suri cu valoare predictiv pozitiv , pentru eliminarea i evitarea sau influen area favorabil a unor riscuri i evenimente cu impact negativ asupra st rii de s tate a popula iei. 5
 6. 6. e) Monitorizarea riscurilor: identificarea, evaluarea i estimarea gradului în care expunerea la factorii de risc din mediul natural, de via i de munc i cei rezulta i din stilul de via individual i comunitar influen eaz starea de s tate a popula iei. f) Promovarea s ii: procesul care ofer individului i colectivit ii posibilitatea de a- i controla i îmbun i s tatea sub raport fizic, psihic i social i de a contribui la reducerea inechit ilor în s tate. g) Inspec ia sanitar – exercitarea controlului aplic rii prevederilor legale de s tate public . (2) Însensul prevederilor prezentei legi, prin ministere i institu ii cu re ele sanitare proprii se în eleg eautorit ile i institu iile care au în subordine unit i sanitare, altele decât Ministerul S ii, respectiv Ministerul Ap rii Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, Serviciul Român de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Academia Român i autorit ile administra iei publice locale.Cap. 2.Principii i domenii de interven ie ale s ii publice Art. 7Principiile care guverneaz s tatea public sunt:a) responsabilitatea societ ii pentru s tatea publicb) focalizarea ac iunilor de prevenire pe grupuri popula ionale vulnerabilec) preocuparea fa de determinan ii st rii de s tated) abordarea multidisciplinar i intersectorial ;e) parteneriat activ cu popula ia, autorit ile publice centrale i locale, alte institu ii i organiza ii guvernamentale i nonguvernamentale cu activitate în domeniul s ii publice, precum i organisme na ionale i interna ionale cu competen e în s tate publicf) decizii bazate pe dovezi tiin ificeg) decizii fundamentate conform principiului precau iei în condi ii specificeh) descentralizarea sistemului de de s tate publici) utilizarea unui sistem informa ional i informatic integrat pentru managementul s ii publice.Art. 8Modalit ile de implementare a principiilor de s tate public sunt:a) reglementarea în domeniile s ii publice;b) interven iile i activit ile desf urate în cadrul programelor na ionale de s tate public ;c) avizarea/autorizarea/notificarea unit ilor, activit ilor i produselor cu impact asupra ii individuale, a comunit ilor i a popula iei;d) evaluarea impactului asupra s ii comunit ilor i popula iei în rela ie cu programe, strategii i politici de s tate ale tuturor sectoarelor de activitate cu impact asupra determinan ilor st rii de s tate a popula ieie) activitatea de inspec ie sanitar de stat. Art. 9Func iile principale ale sistemului de s tate public vizeaz : a) dezvoltarea politicilor, strategiilor i programelor pentru asigurarea s ii popula iei; b) monitorizarea i analiza st rii de s tate a popula iei, monitorizarea factorilor de risc cu impact asupra st rii de s tate; 6
 7. 7. c) tatea reproducerii d) tatea mamei i copilului e) supravegherea epidemiologic , prevenirea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile f) managementul activit ilor de prevenire primar prin imunoprofilaxie activ g) prevenirea i controlul epidemiilor i evenimentelor nea teptate în starea de s tate, dup caz, instituirea st rii de alert local , na ional sau transfrontalier h) tatea în rela ie cu mediul i) asigurarea capacit ilor de r spuns la dezastre sau amenin ri la adresa vie ii i s ii popula iei j) promovarea s ii i a unui stil de via s tos k) evaluarea i asigurarea calit ii serviciilor de asisten de s tate public ; l) cercetarea, dezvoltarea i implementarea unor mecanisme eficiente de comunicare pentru schimbarea comportamentelor, de informare, educare i comunicare pentru prevenirea îmboln virilor i promovarea st rii de s tate; m) colaborarea la procesul de înv mânt medical i educa ional pentru integrarea conceptului de prevenire i precau ie specific ; n) asigurarea fluxului informa ional specific na ional i interna ional; o) siguran a alimentului i promovarea politicilor de nutri ie s toas ; p) tatea ocupa ional ; q) integrarea priorit ilor de s tate public în politicile i strategiile sectoriale i în strategiile na ionale de dezvoltare durabil . Art. 10Principalele direc ii de interven ie în domeniul s ii publice sunt urm toarele:a) Elaborarea, implementarea i realizarea obiectivelor Strategiei Na ionale de S tate Public ;b) Realizarea obiectivelor Strategiei Na ionale de S tate Public prin Programe Na ionale de tate coordonate de Ministerul S ii, precum i prin proiecte i parteneriate, cu implicarea activ a institu iilor publice i private, organiza ii guvernamentale, na ionale i interna ionale, precum i organiza ii neguvernamentale care ac ioneaz în domeniul s ii publice ;c) Asigurarea implement rii, monitoriz rii i evalu rii interven iilor i activit ilor prev zute de Strategia Na ional de S tate Public i de Programele Na ionale de S tate privind prevenirea, supravegherea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile prin: 1. asigurarea imuniz rii popula iei împotriva bolilor infec ioase cu impact major asupra st rii de s tate a popula iei; 2. asigurarea unui sistem eficient de supraveghere, prevenire i control al bolilor transmisibile i netransmisibile; 3. reglementarea normativ pentru prevenirea i combaterea bolilor transmisibile i netransmisibile; 4. programe i interven ii de prevenire i control organizate la nivel na ional i/sau local; 5. controlul epidemiilor i supravegherea bolilor cu pondere semnificativ în popula ie; 6. preg tirea i planificarea pentru urgen ele de s tate public ; 7. organizarea ac iunilor de screening pentru depistarea precoce a bolilor; 8. supravegherea infec iilor nosocomiale i monitorizarea utiliz rii antibioticelor; 9. Coordonarea activit ilor de implementare a prevederilor Regulamentului Sanitar Interna ional la nivel na ionald) Protejarea s ii în rela ie cu mediul înconjur tor prin: 1. monitorizarea i influen area favorabil a factorilor de mediu în rela ie cu s tatea 7
 8. 8. 2. evaluarea factorilor de mediu nou identifica i, cu risc pentru starea de s tate 3. definirea standardelor pentru factorii de mediu în rela ie cu starea de s tate 4. reglementarea calit ii principalilor factori de mediu 5. stabilirea i reglementarea normelor de igien comunitar 6. reglementarea circula iei produselor i serviciilor cu impact asupra s ii publicee) Siguran a alimentului i nutri ia popula iei prin: 1. supravegherea i controlul calit ii i siguran ei alimentelor; 2. reglementarea calit ii principalilor factori alimentari 3. elaborarea de reglementari în domeniul siguran ei alimentelor 4. supravegherea st rii de nutri ie a popula iei 5. implementarea de m suri pentru asigurarea unei nutri ii s toase în rândul popula ieif) tatea ocupa ional prin: 1.elaborarea reglement rilor tehnice necesare protec iei s ii în rela ie cu mediul de munc , pentru promovarea s ii la locul de munc precum i normelor specifice de medicina muncii; 2.cercetarea, înregistrarea, declararea bolilor profesionale precum i eviden a bolilor legate de profesie 3. evaluarea riscurilor asupra st rii de s tate a lucr torilor cauzate de expunerea la factorii nocivi prezen i în mediul de munc . g) Colaborarea pe domeniul de competen cu alte ministere i institu ii implicate în activit i cu impact asupra s ii i securit ii în munc a lucr torilor. h) Evaluarea st rii de s tate prin: 1. monitorizarea indicatorilor st rii de s tate conform standardelor na ionale i interna ionale 2. analiza evolu iei morbidit ii i a determinan ilor st rii de s tate 3. evaluarea eficacit ii i eficien ei interven iilor i activit ilor din cadrul programelor na ionale de s tate 4. managementul nevoilor popula iei privind serviciile de s tate public 5. identificarea problemelor i riscurilor de s tate în comunit ii) Promovarea s ii i a unui stil de via s tos i educa ia pentru s tate prin: 1. programe de educa ie pentru s tate în scopul promov rii st rii de s tate, care sa spund problemelor prioritare de s tate public identificate la nivel na ional i local 2. campanii de informare-educare-comunicare adresate popula iei generale, unor grupuri popula ionale la risc sau grupurilor popula ionale vulnerabile 3. implicarea comunit ilor locale în protejarea i promovarea st rii de s tatej) Managementul s ii publice bazat pe: 1. coordonare i ini iativ în formularea i implementarea politicilor de s tate public pe baze tiin ifice; 2. evaluarea calit ii resursei umane i a serviciilor de s tate public la nivelul comunit ilor 3. asigurarea coordon rii i cooper rii intersectoriale i multisectoriale în s tate public i evaluarea periodic a acesteia, în conformitate cu conceptul european “S tate în toate politicile” 4. evaluarea impactului politicilor din alte sectoare asupra st rii de s tate 5. cercetare în managementul s ii publice i a sistemelor de s tatek) Inspec ia sanitar de stat prin: 8
 9. 9. a) verificarea conformit ii cu normele legale în domeniul s ii publice a amplasamentelor, activit ilor, proceselor, serviciilor, produselor, inclusiv produselor de origine uman destinate utiliz rii terapeutice, precum i a factorilor de mediu; b) verificarea respect rii reglement rilor privind starea de s tate a personalului angajat, cuno tin ele, atitudinile i practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare i domeniul de activitate ; c) depistarea riscurilor pentru s tate i impunerea m surilor de eliminare sau, dup caz, de diminuare a acestora; d) comunicarea datelor despre existen a i dimensiunea riscului identificat persoanelor responsabile cu managementul riscului, consumatorilor i altor poten iali receptori interesa i.Cap. 3. Autorit ile sistemului de s tate public Art. 11(1) În sensul prezentei legi, prin autorit i ale sistemului de s tate public se în elege: a) Ministerul S ii, autoritatea central în domeniul s ii publice, organ de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , ordonator principal de credite, în subordinea Guvernului; b) Institutul Na ional de S tate Public , unitate de specialitate în domeniul s ii publice la nivel na ional i regional, cu personalitate juridic , ordonator secundar de credite, în subordinea Ministerului S ii; c) Direc iile de s tate public teritoriale, servicii publice deconcentrate ale Ministerului ii, cu personalitate juridic , ordonator secundar de credite, reprezentând autoritatea de s tate public la nivel administrativ teritorial; d) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Microbiologie i Imunologie „Prof. Cantacuzino”, institut de importan strategic în domeniul cercet rii în domeniul microbiologiei i imunologiei, precum i al produc iei na ionale de vaccinuri i seruri, institu ie cu personalitate juridic , aflat în coordonarea Ministerului S ii e) coala Na ional de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, institu ie public cu personalitate juridic , finan at integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucure ti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2. f) Institu iile, autorit ile sau agen iile desemnate prin prezenta lege în calitate de autorit i competente pe domenii specifice de activitate;(2) Pentru realizarea obiectivelor specifice de prevenire, supraveghere, monitorizare i control a priorit ilor de s tate public na ionale, institu iile prev zute la alin.(1) literele b,c, d si e, sunt finan ate prin bugetul Ministerului S ii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii.(3) Pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare, precum i pentru produc ia de vaccinuri i seruri, strict necesare ac iunilor de prevenire a îmboln virilor popula iei prin boli transmisibile, Ministerul S ii asigur finan area necesar , de la bugetul de stat sau din veniturile proprii ale acestuia, pe baz de contract de finan are, încheiat cu INCDMI Cantacuzino. Art. 12Ministerul S ii are în principal urm toarele atribu ii i responsabilit i:a) elaboreaz politici, strategii i programe de ac iune în domeniul s ii popula iei, în acordcu prioritatile de sanatate publica nationale si internationale; 9
 10. 10. b) coordoneaz i controleaz implementarea politicilor, strategiilor i programelor din domeniul ii popula iei, la nivel na ional, regional i local; c) evalueaz i monitorizeaz starea de s tate a popula iei, ia m suri pentru îmbun ireaacesteia i informeaz Guvernul referitor la indicatorii de s tate, tendin ele de evolu ie idespre m surile necesare pentru îmbun irea acestora;d) reglementeaz modul de organizare ifunc ionare a sistemului de s tate;e) monitorizeaz , controleaz i evalueaz activitatea institu iilor sanitare i ia m suri pentruîmbun irea calit ii asisten eimedicale acordate popula iei;f) asigur , în colaborare cu institu iile administra iei publice centrale i locale, resursele umane,materiale i financiare necesare func ion rii institu iilor din sistemul public de s tate;g) colaboreaz cu reprezentan ii autorit ilor administra iei publice centrale i locale, cu cei aisociet ii civile i cu mass-media în scopul educa iei pentru s tate a popula iei i adopt rii unuistil de via s tos;h) stabile te priorit ile na ionale de s tate public i asigur coordonarea i monitorizareaderul rii la nivel na ional a programelor na ionale de s tate, conform actelor normative carereglementeaz modul de organizare, derulare i finan are a programelor na ionale de s tatei) elaboreaz i avizeaz reglement ri în domeniul asisten ei de s tate publicj) evalueaz periodic i prezint inform ri periodice Guvernului privind indicatorii st rii de tate a popula iei i realizarea obiectivelor programelor na ionale de s tatek) coordoneaz , implementeaz i monitorizeaz proiectele finan ate din fonduri europene, prinacorduri bilaterale, i alte acorduri interna ionale în domeniul de competen l) coordoneaz din punct de vedere tiin ific i metodologic, prin departamentele de specialitatedin cadrul Ministerului S ii, prin structurile de specialitate, aflate în subordinea saucoordonarea acestuia, precum i prin comisiile de specialitate ale Ministerului S ii, sistemulde s tate publicm) organizeaz i coordoneaz la nivel na ional activitatea de inspec ie sanitar de stat n) aprob , prin ordin al ministrului, ghidurile i protocoalele de practic medical i de s tatepublic , cu participarea Comisiilor de specialitate ale ministerului s ii i/sau a institu iilordin subordine, dup caz.o) Ministerul S ii coordoneaz la nivel na ional de implementarea activit ilor care decurgdin obliga iile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European i procedurilede implementare a actelor normative comunitare privind domeniul s ii publice.p) propune, elaboreaz i implementeaz m surile de prevenire i combatere a fraudei icorup iei din sistemul public de s tate, în concordan cu documentele strategice na ionale ieuropene. Art. 13Alte atribu ii i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea Ministerului S iisunt reglementate prin hot râre a Guvernului i ordine ale ministrului s ii, dup caz. Art. 14Direc iile de s tate public teritoriale au, în principal, urm toarele atribu ii i responsabilit i:a) evalueaz i controleaz modul de asigurare a asisten ei medicale profilactice i curative lanivel teritorial;b) organizeaz ac iuni de prevenire a îmboln virilor i de promovare a s ii;c) colecteaz , înregistreaz , evalueaz i transmit date privind s tatea popula iei, utilizândinforma iile în scopul identific rii problemelor locale de s tate public ;d) identific i intervin în rezolvarea problemelor de s tate public sau amenin rile la adresa ii popula iei; 10
 11. 11. e) intervin în rezolvarea problemelor de s tate public ap rute în rândulcomunit ilor/popula iei sau ale persoanelor apar inând grupurilor defavorizate;f) organizeaz culegerea i prelucrarea informa iilor statistice medicale primite de la furnizorii deservicii de s tate i transmit rapoarte statistice lunare c tre institu iile desemnate în acest scop;g) întocmesc rapoarte privind starea de s tate a popula iei, care sunt înaintate Ministerului ii prin Institutul Na ional de S tate Public precum i partenerilor institu ionali la nivellocal, dup caz;h) implementeaz , coordoneaz , monitorizeaz i evalueaz modul de derulare a programelorna ionale de s tate la nivel local, i încheie contracte de furnizare de servicii, în condi iileprev zute în actele normative care regelementeaz modul de derulare i finan are a programelorna ionale de s tate; i) monitorizeaza i coordoneaz activit ile de evaluare a impactului asupra st rii de s tate, apoliticilor i programelor din alte sectoare de activitate; j) particip activ la programele de instruire a personalului din serviciile de s tate public ;k) coordoneaz la nivel local implementarea activit ilor care decurg din obliga iile asumate prinTratatul de aderare a României la Uniunea European i planurile de implementare a actelorcomunitare referitoare la domeniul s ii;l) organizeaz i desf oar activitatea de inspec ie sanitar de stat la nivel teritorial. Art. 15Alte atribu ii i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea direc iilor de s tatepublic teritoriale sunt reglementate prin ordin al ministrului s ii. Art. 16Institutul Na ional de S tate Public , în principal, are urm toarele atribu ii i responsabilit i: a) reprezint autoritatea na ional competent în domeniul bolilor transmisibile; b) asigur îndrumarea tehnic i metodologic a sistemului de s tate public , e pe domeniile de competen , stabilite conform legisla iei în vigoare; c) particip la elaborarea strategiilor i politicilor din domeniul de competen ; d) particip la elaborarea de proiecte de acte normative, norme, metodologii i instruc iuni privind domeniile specifice din domeniul s ii publice e) efectueaz expertize i evalu ri, ofer asisten tehnic i realizeaz servicii de s tate public , la solicitarea unor persoane fizice sau juridice; f) supravegheaz starea de s tate a popula iei, bolile transmisibile i netransmisibile, pentru identificarea problemelor de s tate comunitar g) asigur sistemul de supraveghere epidemiologic , precum i de alert precoce i r spuns rapid i particip la schimbul de informa ii în cadrul re elei na ionale i europene de supraveghere epidemiologic în domeniul bolilor transmisibile; h) particip la efectuarea de investiga ii epidemiologice de teren, din proprie ini iativ , la solicitarea Ministerului S ii sau la solicitarea autorit ilor administratiei publice locale; i) elaboreaz metodologia, instrumentele i indicatorii de monitorizare i evaluare a serviciilor i programelor de s tate public , de promovare a s ii i de educa ie pentru s tate, stabilite conform actelor normative care reglementeaz modul de derulare i finan are a programelor na ionale de s tate; j) avizeaz , autorizeaz i notific activit ile i produsele cu impact asupra s ii popula iei, în baza metodologiei i procedurilor aprobate de ministrul s ii; k) particip la procesul de înv mânt medical de baz i de specializare i perfec ionare, în domeniile specifice din cadrul s ii publice; l) desf oar activit i de cercetare-dezvoltare în domeniul s ii publice; 11
 12. 12. m) asigur organizarea i func ionarea unui sistem informa ional i informatic standardizat pentru managementul s ii publice; n) coordoneaz la nivel na ional i teritorial implementarea activit ilor care decurg din obliga iile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European i planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul s ii; o) implementeaz , ca ordonator secundar de credite Programele Na ionale de S tate stabilite prin actele normative care reglementeaz modul de organizare, monitorizare, control i finan are a programelor na ionale de s tate. Art. 17Alte atribu ii i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea Institutului Na ionalde S tate Public sunt reglementate prin hot râre a guvernului i/sau ordine ale ministrului ii, dup caz.Art. 18.(1) coala Na ional de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul SanitarBucure ti, denumit în continuare SNSPMPDSB, are în principal, urm toarele atribu ii iresponsabilit i: a. SNSPMPDSB reprezint autoritatea na ional în domeniul evalu rii tehnologiilor medicale. b. SNSPMPDSB organizeaz i desf oar cursuri de atestat, cursuri de scurt durat i alte tipuri de cursuri specifice în domeniul managementului sanitar si in alte domenii stabililte prin hotarare de guvern si Ordine ale Ministrului Sanatatii, cu prec dere pentru personalul ce lucreaz în domeniul sanitar, inclusiv în administra ia public sanitar , având dreptul de a elibera certificate de absolvire i diplome, fiind responsabil na ional pentru atestatele de preg tire complementar în managementul serviciilor de s tate, economie sanitar i management financiar i în managementul cabinetului medical i promovarea s ii. c. SNSPMPDSB organizeaz i desf oar cursuri universitare de masterat, în parteneriat cu institu ii de profil na ionale i interna ionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. d. SNSPMPDSB este institu ie specializat care asigur formarea i perfec ionarea func ionarilor publici din sistemul sanitar i al asigur rilor de s tate, conform obliga iei prev zute în legisla ia aplicabil func ionarilor publici, fiind abilitat i recunoscut în acest sens. e. Certificatele i diplomele eliberate de SNSPMPDSB sunt recunoscute de Ministerul ii i Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i sunt opozabile ter ilor. (2) Organizarea i func ionarea SNSPMPDSB sunt reglementate de Hot rârea Guvernului nr. 1421 din 18 noiembrie 2009 privind înfiin area, organizarea i func ionarea colii Na ionale de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, publicat în Monitorul Oficial nr. 848 din 8 decembrie 2009, cu modific rile i complet rile ulterioare.Art. 19. Alte institu ii din sistemul de s tate public : a) institute na ionale de cercetare dezvoltare i alte unit i cu personalitate juridic , care func ioneaz potrivit legii, în coordonarea Ministerului S ii;b) alte institu ii, structuri, servicii cu sau f personalitate juridic , care desf oar activit i îndomeniul asisten ei de s tate public la nivel na ional, regional, jude ean sau local, aflate însubordonarea sau coordonarea ministerului s ii, respectiv, în subordonarea sau coordonarea 12
 13. 13. altor ministere sau ale autorit ilor administra iei publice locale, nominalizate prin hot râre aguvernului, la propunerea sau cu avizul Ministerului S ii. Art. 20. (1) Institu iile care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tate public la nivel na ional si teritorial, cu personalitate juridic , aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului S ii, se înfiin eaz , se reorganizeaz sau se desfiin eaz , la propunerea Ministerului S ii, prin hot râre a guvernului.(2) Direc iile, unit ile i serviciile care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tatepublic aflate în subordonarea sau coordonarea altor ministere sau ale autorit ilor administra ieipublice localese înfiin eaz , se reorganizeaz sau se desfiin eaz , la propunerea autorit iiierarhice a acestora, cu avizul Ministerului S ii,prin hot râre a guvernului.Cap. 4. Dispozi ii privind obliga iile persoanelor fizice i juridiceArt. 21.Orice persoan fizic sau juridic , având calitatea de angajator, este obligat s asigure fondurile i condi iile necesare pentru: a) efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de s tate public i securitate în munc ; b) aplicarea m surilor de igien , dezinfec ie, dezinsec ie i deratizare periodic la locul de munc ; c) vaccinarea i profilaxia specific impus de riscurile de la locul de munc .Art. 22.(1)Cet enii români i orice alt persoan aflat pe teritoriul României, precum i unit ile i agen ii economici au obliga ia s respecte m surile de prevenire i combatere a bolilor transmisibile, s respecte întocmai normele de igien i s tate public i s aplice m surile legale în vigoare stabilite privind instituirea condi iilor pentru prevenirea îmboln virilor i pentru promovarea s ii individului i a popula iei.(2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public i privat sunt obliga i s respecte prevederile prezentului titlu.Art. 23.(1) Informa iile privind s tatea popula iei se p streaz la autorit ile de s tate public teritoriale sau na ionale, la autorit ile de s tate public ale ministerelor cu re ea de servicii medicale proprie, precum i la institu iile desemnate specific in acest scop i pot fi folosite în scopul întocmirii rapoartelor statistice nenominalizate, în vederea evalu rii st rii de s tate a popula iei.(2) Folosirea în alte scopuri a informa iilor înregistrate se poate admite numai dac este îndeplinit una dintre urm toarele condi ii:a) exist o dispozi ie legal în acest sens;b) exist acordul persoanei în cauz ;c) datele sunt necesare pentru prevenirea îmboln virii unei persoane sau a comunit ii, dup caz;d) datele sunt necesare pentru efectuarea urm ririi penale, în condi iile legii.(3) strarea confiden ialit ii informa iilor referitoare la persoane este obligatorie pentru to i salaria ii care prin activitatea pe care o desf oar au acces la acestea în mod direct sau indirect. 13
 14. 14. Art. 24(1) Pentru situa ii speciale, cu impact major asupra s ii publice, se constituie stocul de rezerv al Ministerului S ii, denumit Rezerva pentru situa ii speciale, care cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale i alte materiale specifice, iar la nivelul autorit ilor de s tate public teritoriale, rezerva antiepidemic .(2) Normele metodologice de constituire, p strare i utilizare a rezervei pentru situa ii speciale a Ministerului S ii i a rezervei antiepidemice se stabilesc prin ordin al ministrului ii.(3) În cazul în care nu exist situa ii speciale pe perioada de valabilitate a produselor achizi ionate în vederea constituirii Rezervei pentru situa ii speciale a Ministerului S ii, produsele se caseaz i se înregistreaz ca pierdere, cu o marja acceptat de pân la 30% pentru medicamentele de uz uman i produsele biologic active destinate prevenirii bolilor cu transmitere în mas i a infec iilor nosocomiale.(4) Prin excep ie de la prevederile alin.(3), marja de pierdere acceptat pentru produsele achizi ionate pentru situa iile de tip pandemic este de pân la 100%.Art. 25.(1) Pentru servicii de asisten în domeniul s ii publice, efectuate de c tre autorit ile de tate public teritoriale la cererea unor persoane fizice i juridice, se percep tarife potrivit reglement rilor în vigoare.(2) Veniturile proprii ob inute potrivit alin. (1) se folosesc în condi iile legii.Cap. 5. Utilizarea mass-media în interesul s ii publiceArt. 26(1) Campaniile na ionale de schimbare a comportamentelor i de informare, educare i comunicare cu privire la teme care privesc s tatea public trebuie s fie avizate de Ministerul S ii, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului s ii.(2) Societatea Român de Radiodifuziune i Societatea Român de Televiziune sunt obligate ca în cadrul grilelor de programe s rezerve gratuit spa iu de emisie necesar promov rii campaniilor na ionale de schimbare a comportamentelor i de informare, educare i comunicare referitoare la teme care privesc s tatea public .(3) În situa ii speciale, de interes public na ional sau de risc epidemiologic major asupra st rii de s tate a popula iei, toate societ ile de televiziune i radio sunt obligate s preia i s transmit , în mod gratuit, mesajele de avertizare sau informare -educare elaborate de Ministerul S ii.Cap. 6. Inspec ia sanitar de statArt. 27.(1) Activitatea de inspec ie sanitar de stat se organizeaz pe domenii specifice de activitatecoordonat de c tre structura de specialitate din cadrul Ministerului S ii i derulat prinstructurile de specialitate din direc iile de s tate public teritoriale, conform competen elorstabilite prin ordin al ministrului s ii. 14
 15. 15. (2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public i privat precum i toate unit ile supuseinspec iei sanitare, conform legisla iei în vigoare din domeniul s ii publice, au obliga ia de apermite accesul persoanelor împuternicite de c tre Ministerul S ii în vederea efectu riiinspec iei.Art. 28(1) Personalul care exercit activitatea de inspec ie sanitar de stat are calitatea de func ionar public i este împuternicit, de c tre Ministerul S ii, conform competen elor.(2) Activitatea de inspec ie sanitar se organizeaz i se deruleaz conform normelor generale i specifice elaborate i aprobate prin ordin al ministrului s ii , cu respectarea prevederilor legale privind s tatea public .Art. 29.(1) Pentru exercitarea activit ii de inspec ie în s tatea public , personalul împuternicit are drept de: a) acces în orice tip de unit i, la documente, informa ii, conform competen elor; b) recoltare a produselor în vederea analiz rii i evalu rii riscului pentru s tatea public ; c) constatare i sanc ionare a contraven iilor prev zute de legisla ia din domeniul iipublice. d) aplicare de sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu.(2) În situa ii de risc pentru s tatea public , personalul împuternicit interzice punerea în consum a produselor, decide retragerea produselor, suspendarea activit ilor, închiderea unit ilor, retragerea sau anularea autoriza iei sanitare de func ionare, a avizului, a notific rilor pentru activit i i produse i dispune orice alte m suri pe care situa ia le impune, conform legii.(3) Concluziile activit ilor de control, abaterile de la normele legale, recomand rile i termenele de remediere a deficien elor, precum i alte m suri legale aplicate se consemneaz în procese-verbale de control, rapoarte de inspec ie, procese-verbale de constatare a contraven iilor, procese verbale de recoltare a probelor, decizii de suspendare a activit ilor, decizii de închidere a unit ilor, dup caz.(4) În exercitarea activit ii, personalul împuternicit asigur p strarea confiden ialit ii datelor, cu excep ia situa iilor care constituie un risc pentru s tatea public , caz în care comunicarea se va face prin reprezentantul legal.Cap. 7. Dispozi ii tranzitorii i finaleArt. 30(1) Strategia na ional de S tate Public va fi elaborat de ministerul s ii în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, i va fi aprobat prin hot râre a guvernului.(2) În termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, ministerul s ii Ministerul S ii va elabora reglement rile legale privind organizarea i func ionarea institu iilor prev zute în prezentul titlu.(3) In 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu se abrog Titlul I din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul s ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat în Monitorul oficial al României Nr. 372 din 28 aprilie 2006. Art. 31Prevederile specifice ale prezentului titlu se aplic i de c tre ministerele i institu iile cu re elesanitare proprii, definite conform prezentei legi. 15
 16. 16. TITLUL IIPROGRAMELE NA IONALE DE S TATECap. 1 Dispozi ii Generale Art. 32(1) Programele Na ionale de S tate reprezint un ansamblu de ac iuni multianuale, organizate în scopul evalu rii, prevenirii, tratamentului i controlului bolilor cu impact major asupra st rii de s tate a popula iei.(2) Programele Na ionale de S tate cuprind programe na ionale de evaluare, profilactice i cu scop curativ.(3) Ministerul S ii asigur elaborarea i coordonarea realiz rii Programelor Nationale de Sanatate.Art. 33 (1) Programele Na ionale de S tate sunt elaborate i derulate în mod distinct sau în comun de catre Ministerul S ii i CNAS, dup caz, i se finan eaz fie de la bugetul de stat i din venituri proprii ale Ministerului S ii, fie din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate (FNUASS) i din transferuri de la bugetul de stat i din venituri proprii prin bugetul Ministerului S ii c tre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate. Programele Na ionale de S tate se aprob prin hot râre a guvernului, la propunerea Ministerului S ii, inclusiv programele preluate, respectiv transferate, de la Ministerul S ii la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). (2) Hot rârea Guvernului privind aprobarea Programelor Na ionale de S tate cuprinde obiectivele, structura acestora, precum i orice alte condi ii i termene necesare derul rii programelor. (3) Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate se aprob prin ordin al ministrului s ii sau, dup caz, prin ordin comun al ministrului s ii i al pre edintelui CNAS. (4) Ministerul S ii poate re ine la dispozi ia sa, din veniturile proprii, o cot de rezerv calculat din totalul fondurilor aprobate pentru Programele Na ionale de S tate, al c rei nivel i mod de utilizare se stabilesc prin hot rârea guvernului prev zut la alin.(2). (5) Acordarea medicamentelor, materialelor sanitare i dispozitivelor medicale, pentru pacien ii cuprin i în cadrul programelor na ionale de s tate nominalizate prin hot râre a guvernului, se poate realiza inclusiv pe baza de contracte cost-volum i contracte cost- volum-rezultat, în condi iile prev zute în hot râre a guvernului privind aprobarea programelor na ionale.Art. 34(1) Programele Na ionale de S tate se pot derula prin unit i de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului s ii.(2) În în elesul prezentei legi, unit ile de specialitate sunt: unit i medicale publice i private, institu ii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale autoriza i afla i în rela ie contractual cu asiguratorii de s tate, precum i alte institu ii i organiza ii guvernamentale i neguvernamentale.(3) Unit ile de specialitate prev zute la alin. (2) pot angaja personal pentru derularea programelor na ionale de s tate ca ac iuni multianuale pe toat perioada de derulare a acestora. 16
 17. 17. (4) Pentru realizarea atribu iilor i activit ilor prev zute în cadrul programelor na ionale de tate, unit ile de specialitate prev zute la alin. (2) pot încheia contracte/conven ii civile cu medici, asisten i medicali i alte categorii de personal, dup caz, precum i cu persoane juridice, potrivit dispozi iilor Codului civil i în condi iile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate.(5) Contractele/conven iile civile încheiate în condi iile alin. (4) de c tre unit ile de specialitate stabilite la alin. (2) prev d ac iuni multianuale, sunt de natur civil i se încheie pentru toat perioada de derulare a programelor na ionale de s tate.(6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prev zute la alin. (4) sunt cuprinse în fondurile alocate programelor na ionale de s tate.Art. 35(1) Furnizorii de servicii de sanatate din re eaua autorit ilor administra iei publice locale pot derula programe na ionale de s tate finan ate din urm toarele surse: a) bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, în baza contractelor încheiate cu asiguratorii de s tate; b) bugetul Ministerului S ii, din sumele alocate de la bugetul de stat i din veniturile proprii, în baza contractelor încheiate cu direc iile de s tate public teritoriale,, în condi iile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate.(2) Unit ile medicale din subordinea ministerelor i institu iilor cu re ea de servicii medicale proprie pot derula programe na ionale de s tate finan ate din sursele prev zute la alin. (1) lit. a). Programele Na ionale de S tate finan ate din sursele prev zute la alin. (1) lit. b) pot fi derulate cu condi ia îndeplinirii criteriilor de selec ie stabilite conform prevederilor legale in vigoareCap. 2 Atribu ii în realizarea programelor na ionale de s tateArt. 36Ministerul S ii ca autoritate central în domeniul asisten ei de s tate, asigur coordonareatuturor programelor na ionale de s tate prin îndeplinirea urm toarelor atribu ii: a) aprob domeniile prioritare de ac iune i strategia programelor na ionale de s tate pe termen scurt, mediu i lung; b) propune obiectivele anuale ale programelor na ionale de s tate i ale subprogramelor de s tate, structura programelor na ionale de s tate i a subprogramelor de s tate, necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor na ionale de s tate; c) aprob normele tehnice de implementare a programelor na ionale de s tate, dup caz, împreun cu CNAS; d) propune Guvernului spre aprobare programele na ionale de s tate.Art. 37CNAS asigur organizarea i monitorizarea programelor na ionale de s tate, aprobate prinhot râre a guvernului, având urm toarele atribu ii: a) implementeaz i deruleaz programele na ionale de s tate, conform strategiei aprobate de Ministerul S ii b) spunde de asigurarea, urm rirea, eviden ierea i controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor na ionale de s tate, precum i de monitorizarea, controlul i analiza indicatorilor fizici i de eficien , prin intermediul asiguratorilor de s tate, i raporteaz Ministerului S ii modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului S ii c) transmite Ministerului S ii, trimestrial, anual i ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele na ionale de s tate. 17
 18. 18. Cap. 3 Finan area programelor na ionale de s tateArt. 38(1) Finan area programelor na ionale de s tate se realizeaz de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului S ii, din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, din transferuri de la bugetul de stat i din veniturile proprii prin bugetul Ministerului S ii c tre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, precum i din alte surse, inclusiv din dona ii i sponsoriz ri, în condi iile legii.(2) Sumele alocate programelor na ionale de s tate multianuale sunt aprobate prin legea bugetului de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile i complet rile ulterioare.(3) Sumele alocate pentru programele na ionale de s tate, respectiv pentru subprograme, sunt cuprinse în bugetele de venituri i cheltuieli ale unit ilor medicale prin care acestea se deruleaz i se utilizeaz potrivit destina iilor stabilite.(4) Sumele men ionate la alin. (1) vor fi publicate pe site-ul Ministerului S ii împreun cu bugetul de venituri i cheltuieli i execu ia acestuia.Cap. 4 Dispozi ii finaleArt. 39(1)Unit ile care deruleaz programele na ionale de s tate, respectiv subprograme, au obliga iautiliz rii fondurilor în limita bugetului alocat i potrivit destina iei specificate, cu respectareadispozi iilor legale, precum i obliga ia gestion rii eficiente a mijloacelor materiale i b ne ti i aorganiz rii eviden ei contabile a cheltuielilor pentru fiecare subprogram i pe subdiviziunileclasifica iei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât i în execu ie.(2) Sumele prev zute la alin.(1) r mase neutilizate la finele anului se restituie bugetului de lacare au fost finan ate.Art. 40Ministerul S ii, respectiv Casa Na ional de Asigur ri de S tate, asigur fondurile pentrufinan area programelor na ionale de s tate, respectiv a subprogramelor, pe baza cererilorfundamentate ale ordonatorilor de credite secundari i ter iari, care vor solicita finan area înfunc ie de realizarea indicatorilor.TITLUL IIIASISTEN A MEDICAL PRIMARCap. 1 Dispozi ii generaleArt. 41(1) Domeniul asisten ei medicale primare prive te serviciile medicale specifice de prim contact asigurate popula iei(2) În cuprinsul prezentei legi urm torii termeni sunt defini i astfel: a) asisten medical primar – servicii medicale de baza furnizate unei popula ii desemnate, cu asigurarea continuit ii actului medical, indiferent de absen a sau prezen a bolii, cu integrarea aspectelor fizice, psihologice i sociale ale st rii de s tate i cu accent principal pe preven ie, promovarea s ii, îngrijirea afec iunilor acute i cronice, îngrijiri la domiciliu i activit i de îngrijiri medicale la nivelul comunit ii. b) medicina de familie – specialitate care asigur servicii medicale de prim-contact din asistenta medicala primara, în contextul unei rela ii continue cu pacien ii, în prezen a bolii sau în absen a acesteia. c) medicul de familie – medicul specialist în specialitatea medicina de familie; 18
 19. 19. d) cabinetul de medicin de familie – unitatea medicala de interes public care furnizeaz servicii medicale în asisten a medical primar . e) praxisul de medicin de familie – patrimoniul i infrastructura cabinetului de medicina de familie, de afecta iune profesional aflat în proprietatea sau în folosin a medicului, i clientela; f) grup de practic – asocierea a doi sau mai mul i medici de familie titulari de cabinete de medicin de familie, în vederea furniz rii de servicii medicale i/sau a utiliz rii în comun a unor resurse; g) asisten a medical comunitar – ansamblul de activit i i servicii de s tate organizate la nivelul asistentei medicale primare, pentru solu ionarea problemelor medico-sociale in special ale popula iei vulnerabile, în vederea prevenirii îmboln virilor i men inerii st rii de s tate a acesteia în propriul mediu de via . h) echipa de asistenta medicala comunitara – constituita la nivel comunitar din asistent medical comunitar, mediator sanitar, precum i din moa a, asistent social, fizioterapeut i alte profesii, în raport cu necesit ile comunit ii. i) echipa de asisten medical primar multidisciplinar – include cabinetul de medicina de familie i echipa de asistenta medicala comunitara.(3) Aplicarea prevederilor prezentei legi se face în baza urm toarelor principii: a) principiul competen ei profesionale – conform c ruia furnizarea serviciilor de asisten medical primar se face în baza competen elor profesionale dobândite b) principiul echilibrului i al concuren ei – conform c ruia, înfiin area unui cabinet de medicin de familie se va face avându-se în vedere asigurarea serviciilor medicale în primul rând pentru popula ia lipsit de astfel de servicii, pe baza principiilor concuren ei loiale, în cadrul reglementarilor în vigoare; c) principiul stabilit ii i continuit ii serviciilor medicale – conform c ruia trebuie asigurat popula iei asisten a medical neîntrerupt , pe baza integr rii serviciilor oferite între toate nivelurile de asisten medical i medico-social . d) principiul r spunderii personale – conform c ruia, medicul de familie, indiferent de calitatea sa de titular sau angajat al cabinetului medical, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie i poart întreaga r spundere a actelor sale.Art. 42(1) Medicul de familie este un specialist care a dobândit specialitatea corespunz toare i care î i desf oar activitatea: a. pe baza unei liste de pacien i; b. ca specialist, f o list de pacien i.(2) Medicul de familie acord îngrijiri persoanelor în contextul familiei i, respectiv, familiilor în cadrul comunit ii, f discriminare;(3) Caracteristicile asisten ei acordate de medicul de familie sunt urm toarele: a) constituie punctul de prim-contact în cadrul sistemului de s tate, oferind acces nediscriminatoriu pacien ilor i ocupându-se de problemele de s tate ale acestora; b) folose te eficient resursele sistemului de s tate, coordonând asisten a medical acordat pacien ilor; c) colaboreaz cu ceilal i furnizori de servicii medicale i sociale i asigur continuitatea îngrijirilor acordate pacien ilor; d) promoveaz s tatea i starea de bine a pacien ilor prin interven ii adecvate i eficiente; e) urm re te rezolvarea problemelor de s tate ale comunit ii, colaborând în acest sens cu autorit ile administratiei publice locale din zona în care î i desf oar activitatea. 19
 20. 20. Cap. 2 Derularea i coordonarea activit ii de asisten medical primarArt. 43(1) Cabinetul de medicin de familie furnizeaz servicii de asisten medical primar , în condi iile stabilite prin ordin al ministrului s ii, c tre urm toarele categorii de pacien ii: - asigura i, înscri i pe lista proprie sau a altor cabinete de medicin de familie - neasigura i.(2) Cabinetul de medicin de familie poate desf ura urm toarele activit i: a) interven ii de prim necesitate în urgen ele medico-chirurgicale; b) activit i de medicin preventiv ; c) activit i medicale curative; d) activit i de îngrijire la domiciliu; e) activit i de îngrijiri paliative; f) activit i medico-sociale; g) alte activit i medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare; h) activit i de înv mânt i de cercetare tiin ific , în cabinetele medicilor acredita i pentru acest scop; i) activit i de suport.(3) Asisten a medical comunitara furnizeaz servicii de ingrijiri comunitare în condi iile stabilite prin ordin al ministrului s ii,(4) Serviciile furnizate de c tre echipa de asistenta medicala comunitara pot fi : a) educarea, informarea, comunicarea pentru s tate; b) promovarea unor atitudini i comportamente favorabile unui stil de via s tos; c) educa ie i ac iuni direc ionate pentru asigurarea unui mediu i stil de via s tos; d) activit i de profilaxie primar , secundar i ter iar ; e) promovarea s ii reproducerii i a planific rii familiale; f) asistenta medicala de urgenta in limita competentelor.(5) Derularea activit ii în asisten a medical primar se realizeaz , de regula, cu o echip de asisten medical primara multidisciplinar . a) Echipele astfel constituite pot deservi colectivit i mai mari, în func ie de specificul zonei. b) Mai multe echipe se pot asocia în re ele de asisten medicala primar prin care se poate asigura continuitatea în acordarea îngrijirilor medicale i în afara orelor de program, in cadrul centrelor de permanenta sau in alte forme organizatorice, în conformitate cu prevederile Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, numit in continuare Contract cadru i a altor prevederi legale aplicabile. c) Re elele de asisten medicala primar vor avea acces cu prioritate la finan area din fondurile publice cu aceasta destina ie. d) Echipa de asisten medical primara multidisciplinar poate prelua atribu ii de asisten medical de la ambulatoriile de specialitate i de la spitale, atributii pentru care pot încheia contracte suplimentare cu asiguratorii de s tate sau cu respectivii furnizori de servicii, în conformitate cu prevederile contractului cadru. e) Echipa de asistenta medicala primara multidicpilinara participa la implementarea programelor na ionale de s tate, in condi iile stabilite prin reglement rile legale in vigoare 20
 21. 21. f) Coordonarea echipei de asistenta medicala primara multidisciplinara se face de c tre direc iile de s tate public i autorit ile administratiei publice locale conform metodologiei elaborate de Ministerul S ii.Art. 44Forma de organizare a cabinetului de medicin de familie(1) Medicii de familie pot profesa independent, sub forma cabinetelor de medicin de familie, grupa i în grupuri de practic , în asociere sau sub forma unor societ i de asisten medical primar .(2) Societ ile care furnizeaz servicii de asisten medical primar pot fuziona numai cu al i furnizori de servicii medicale(3) Societ ile care furnizeaz servicii de asisten medical primar nu pot fi fi asocia i sau actionari ai producatorilor, distribuitorilor si furnizorilor de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale.(4) Producatorii, distribuitorii si furnizorii de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale nu pot înfiin a, de ine sau administra societati de asisten medical primar .(5) În cadrul societ ilor de asisten medical primar pot de ine calitatea de fondator, asociat sau ac ionar urm toarele persoane: a) medici de familie care furnizeaz servicii în cadrul societ ii; b) autoritati ale administra iei publice locale în a c rei raz administrativ-teritorial î i are sediul ; c) asigur tori de s tate; d) un alt furnizor de servicii medicale(6) Preluarea activit ii unui praxis de medicina de familie existent, de c tre un alt medic de familie sau structura asociativa prev zuta la alin. (1) în condi iile încet rii activit ii medicului titular, se face prin transmiterea patrimoniului de afecta iune profesional de inut tre medicul sau organiza ia care preia praxisul.(7) Noul de in tor va aduce la cuno tin autorit ilor de s tate public teritoriale, asiguratorului de s tate, respectiv pacien ilor, preluarea praxisului cu respectarea metodologiei aprobate. Criteriile i metodologia de preluare se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului s ii.(8) Coordonarea activit ii cabinetelor medicale se exercit de c tre medicul titular sau reprezentantul legal al cabinetului.(9) Cabinetele medicale de medicin de familie i societ ile de asisten medical primar pot înfiin a sedii secundare, sub forma punctelor de lucru.(10) Punctele de lucru secundare se pot înfiin a , cu avizul autoritatilor administratiei publice locale, în localitatea în care î i are sediul cabinetul sau societatea ori într-o localitate limitrof , dac în aceasta nu func ioneaz cabinete de medicin de familie sau dac acestea nu acoper nevoile de asistenta primara în localitatea respectiv .(11) Punctele de lucru sunt administrate de medicul titular, de medicii asocia i sau grupa i, sau de medici de medicin general care nu au înc drept de a fi titulari de cabinet desemna i de reprezentantul legal.(12) Condi iile i metodologia de înfiin are, organizare i func ionare a formelor de organizare a medicinei primare se stabilesc prin norme elaborate de Ministerul S ii i aprobate prin hot râre a guvernului.Art. 45(1) Serviciile de medicin de familie furnizate de cabinetele medicale sau societatile de asistenta medicala primara sunt centrate pe nevoile popula iei din comunit ile deservite. 21
 22. 22. (2) Autorit ile administratiei publice locale pot sus ine activitatea furnizorilor de servicii de asisten medical primar la nivelul comunit ilor locale din punct de vedere financiar, material i administrativ.(3) Autorit ile administra iei publice locale pot sprijiniri furnizorii de servicii de medicin primara cu dotarea cu aparatur medical i materiale, în scopul cre terii gamei de servicii oferite popula iei deservite.(4) Participarea material a autorit ilor administra iei publice locale const i în punerea la dispozi ia furnizorilor de asistenta medicala primara a spa iilor cu destina ie de sediu corespunz tor prevederilor legale aplicabile(5) Acolo unde necesarul de servicii de asisten medicala primar nu este acoperit, total sau par ial, autorit ile administra iei publice locale pot înfiin a cabinete medicina de familie sau societ i de asistenta medicala primara i contracta servicii de asisten medical primar pentru popula ia de a c ror stare de s tate r spund.Art. 46(1) Eviden a activit ii medicale derulate la nivelul asisten ei medicale primare se ine în format electronic, conform strategiei informa ionale a Ministerului S ii i a prevederilor contractului cadru, precum i a celorlalte acte normative din domeniu.(2) Aplica iile informatice trebuie s permit integrarea vertical cu asisten a ambulatorie de specialitate i cea spitaliceasc în vederea facilit rii continuit ii îngrijirilor medicale.(3) Colectarea i transmiterea de date referitoare la supravegherea epidemiologic pentru bolile transmisibile i bolile cronice, implementarea programelor nationale de s tate, precum i datele referitoare la utilizarea serviciilor medicale se realizeaz în conformitate cu strategia informa ionala a Ministerului S ii i în conformitate cu prevederile Contractului Cadru.(4) Calitatea serviciilor medicale prestate de c tre furnizorii de asistenta medicala primara se asigur prin aplicarea recomand rilor elaborate de c tre ANCIS.(5) Elaborarea i implementarea ghidurilor de practic medical se realizeaz de c tre ANCIS, în colaborare cu organiza iile profesionale ale profesiilor medicale reglementate i se aprob prin ordin al ministrului s ii.(6) Evaluarea calit ii serviciilor medicale furnizate se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Cap. 3 Finan area activit ii furnizorilor de servicii de medicina primarArt. 47(1) În sistemul de asigur ri sociale de s tate finan area serviciilor de asistenta medicala primara se realizeaz pe baz de contract între furnizorii de servicii de asistenta medical primara i asiguratorii de s tate conform contractului cadru.(2) Prevederile din contractul cadru privind serviciile medicale de medicin de familie se stabilesc de c tre CNAS i Ministerul S ii pentru îndeplinirea obiectivelor de s tate i vizeaz : a) volumul de servicii contractate b) nivelul finan rii c) mecanismele de plata d) modalit i de asigurare a continuit ii îngrijirii asigura ilor e) mecanisme de colaborare cu celelalte unit i de asisten medical aflate în contract cu asiguratorul f) alte elemente, dup caz. 22
 23. 23. (3) Finan area asisten ei medicale comunitare se face de la bugetul de stat i bugetele locale conform metodologiei elaborate de Ministerul S ii, în 30 de zile de la intrarea în vigoarea prezentei legi, i aprobate prin hot râre de Guvern.Art. 48(1) Plata furnizorilor de servicii de medicin primara finan i din FNUASS se face în conformitate cu prevederile contractului cadru aprobat prin hot râre a guvernului i pe baza altor reglementari aplicabile(2) Cabinetul de medicin de familie poate realiza venituri i din: a) contracte încheiate cu direc iile de s tate public b) contracte suplimentare încheiate cu asiguratorii de s tate c) contracte încheiate cu autorit ile administra iei publice locale d) contracte încheiate cu ter i, pentru servicii aferente unor competen e suplimentare e) plata direct de la pacien ii, pentru serviciile necontractate cu ter i pl titori, i suportate de c tre ace tia f) coplata aferent unor activit i i servicii medicale g) contracte de cercetare i pentru activitate didactic h) dona ii, sponsoriz ri i) alte surse, conform legii.(3) Sistemul de plat pentru serviciile de asisten medical primar poate cuprinde una sau mai multe din urm toarele forme de plat : a) tarif pe persoana asigurat b) tarif pe serviciu medical c) tarif pe caz rezolvat d) tarif pe episod de boal e) pre de decontare f) buget global g) pre de referin h) plata prin capita ie activ i) plata prin capita ie pasiv j) sum de închiriere k) bonusuri l) salariu m) alte forme prev zute de reglement rile în vigoareCap. 4 Rolul i obliga iile asisten ei medicale primare în sistemul de s tateArt. 49Obliga iile personalului furnizorilor de servicii de asistenta medicala primara se reglementeazdup cum urmeaz : a) obliga iile de etic i deontologie profesional – prin actele normative i codurile de deontologie profesional care guverneaz exercitarea profesiilor reglementate; b) obliga iile privind s tatea public – conform reglement rilor legale în vigoare i dispozi iilor autorit ilor de s tate public ; c) obliga iile fa de sistemul asigur rilor sociale de s tate – prin contractul-cadru, normele de aplicare i contractele cu asiguratorii de sanatate; d) obliga iile privind rela iile de munc – prin contractele individuale/colective de munc ale angaja ilor, precum i prin alte prevederi legale speciale; 23
 24. 24. e) obliga iile fa de pacien i – prin îndeplinirea prevederilor specifice din actele normative prev zute la lit. a) i c), precum i din legisla ia privind drepturile pacientului; f) obliga iile privind managementul eviden ei medicale primare i a informa iei medicale gestionate – prin reglement rile legale în vigoare; g) obliga iile privind protec ia mediului i gestionarea de eurilor rezultate din activitatea medical – prin reglement rile legale în vigoare; a) obliga ia de educa ie/formare continu i de dezvoltare profesional a resurselor umane din asisten a medical primar – prin reglement rile legale în vigoare.Cap. 5 Dispozi ii finaleArt. 50În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul S ii va elabora normemetodologice de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin hot râre a guvernului.TITLUL IV. ASISTENTA MEDICALA DIN STRUCTURILE AMBULATORIICap 1. Dispozitii generaleArt. 51(1) Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului asisten ei medicale dinstructurile ambulatorii, asigurate prin serviciile specialit ilor clinice, paraclinice i de medicindentar .(2) În cuprinsul prezentului titlu urm torii termeni sunt defini i astfel: a) asisten medical de specialitate – servicii medicale furnizate de medicii speciali ti în limitele competen ei dobândite prin formarea profesional specific , pentru îngrijirea afec iunilor acute i cronice, preven ia complica iilor i promovarea s ii; b) medic specialist – medicul abilitat s exercite activit ile profesionale specifice unei specialit i medicale cu titlul de specialist dobândit în condi iile legii; c) medic specialist dentist – medicul dentist abilitat s exercite activit ile profesionale specifice unei specialit i medico-dentare cu titlul de specialist dobândit în condi iile legii; d) medic dentist – absolvent al facult ilor de medicin dentar ; e) centrele de s tate multifunc ionale - unit i f personalitate juridic , în structura spitalelor jude ene sau municipale, administrate de comunitatea local i reprezint structuri de prim ajutor i de supraveghere, cu internare de zi; f) cabinete medicale de specialitate/cabinete medico-dentare – cabinete medicale organizate conform reglement rilor legale în vigoare, autorizate i care desf oar o activitate medical într-un anumit domeniu specializat/activitati medico-dentare; g) laboratoare de investigatii si tratament – unit i specializate, acreditate i/sau autorizate, dup caz, conform reglement rilor legale în vigoare i în care se desf oar activit i de investiga ii, prelucrare probe biologice, tratament, precum i alte activit i cu caracter tehnologic, de educare i reeducare a limbajului i a comportamentului psihologic.Art. 52(1) Asisten a medical din structurile ambulatorii se asigur de c tre medicii de specialitateîmpreun cu alt personal specializat i autorizat în condi iile legii, i se acord în: 24
 25. 25. a) cabinete medicale organizate conform legisla iei în vigoare privind organizarea ifunc ionarea cabinetelor medicale, autorizate i/sau acreditate potrivit dispozi iilor legale învigoare; b) unit i medicale ambulatorii de specialitate, autorizate i/sau acreditate potrivit dispozi iilorlegale în vigoare;c) ambulatorii integrate ale spitalelor; d) ambulatorii de specialitate/ambulatorii integrate din structura spitalelor din re eauaministerelor i institu iilor din domeniul ap rii, ordinii publice, siguran ei na ionale iautorit ii judec tore ti;e) laboratoare de radiologie i imagistic medical , analize medicale, explor ri func ionale,recuperare, medicina fizica si balneologie, endoscopie digestiva, radioterapie, etc. careîndeplinesc standardele de calitate conform reglement rilor în vigoare; f)centre de diagnostic i tratament i centre medicale, unit i cu sau f personalitate juridic , autorizate potrivit dispozi iilor legale în vigoare; g) cabinet medicale din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate/ambulatoriul integrat al spitalului; e) cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte dinambulatoriul de specialitate unic al spitalului; f) îngrijiri de specialitate la domiciliu.(2) Servicii medicale de specialitate se acord i în: a) dispensare TBC; b) laboratoare de s tate mintal /centre de sanatate mintala; c) sta ionare de zi cu profil de psihiatrie;d) cabinete de medicin dentar .Cap. 2. Derularea i coordonarea activit ilor din structurile ambulatoriiArt. 53 In structurile ambulatorii nominalízate la art. 52, se desf oar urm toarele activit i: a) interven ii de prim necesitate în urgen ele medico-chirurgicale; b) activit i medicale curative; c) activit i de investiga ii i diagnostic; d) activit i de logopedie; e) activit i de psihologie; f) activit i de fizioterapie i recuperare medical ; g) activit i conexe actului medical; h) activit i de asisten medical de specialitate pe baz de competen e acreditate i autorizate de Ministerul S ii.Art. 54 (1) Medicii speciali ti/medicii dentisti pot profesa: a) ca persoan fizic independent în baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România i a înregistr rii la administra ia financiar în a c rei raz domiciliaz ; b) organiza i sub forma cabinetelor de specialitate individuale, asociate, grupate sau sub forma de societ i civile medicale, cu sau f personalitate juridic .(2) Cabinetele medicale care furnizeaz servicii medicale de specialitate se pot asocia cu al ifurnizori de servicii medicale de specialitate.(3) Cabinetele medicale care furnizeaz servicii medicale de specialitate nu pot fi asocia i sauac ionari ai produc torilor, distribuitorilor i furnizorilor de medicamente, produse sanitare sauechipamente medicale. 25
 26. 26. (4) Produc torii, distribuitorii i furnizorii de medicamente, produse sanitare sau echipamentemedicale nu pot înfiin a, de ine sau administra cabinete de servicii medicale de specialitate,indiferent de forma lor de organizare.(5) Preluarea activit ii unui praxis cu activitate medical de specialitate poate fi realizat de tre un medic specialist cu aceeasi specializare, persoan fizic , ori de o unitate sanitar cuprofil, în formele de organizare prev zute la alin.(1), prin reprezentantul legal, în care cel pu inun medic este confirmat în specialitatea medical respectiv .(6) Noul de in tor va aduce la cuno tin a autorit ilor de s tate publicteritoriale,asiguratorului de s tate, respectiv pacien ilor, preluarea praxisului cu respectareametodologiei aprobate. Pentru a nu produce perturbãri în activitatea de asistentã medicalã despecialitate, persoana fizicã sau juridicã prevãzutã la alin. (5) va prelua si contractele înderulare care fac parte din patrimoniul de afectatiune profesionalã, precum si contractele care auca obiect angajatii, pacientii, furnizorii de servicii si utilitãti.(8) Coordonarea activit ii cabinetelor medicale de specialitate/laboratoarelor se exercit de tre medicul titular sau reprezentantul legal al cabinetului/laboratorului.Art. 55(1) Serviciile medicale de specialitate furnizate de cabinetele medicale de specialitate,indiferent de forma de organizare, sunt centrate pe nevoile popula iei deservite.(2) Autorit ile administratiei publice locale pot sus ine activitatea furnizorilor de serviciimedicale de specialitate la nivelul comunit ilor locale din punct de vedere financiar, material iadministrativ.(3) Autorit ile administra iei publice locale pot sprijiniri furnizorii de servicii medicale despecialitate cu dotarea cu aparatur medical i materiale, în scopul cre terii gamei de serviciioferite popula iei deservite.(4) Participarea material a autorit ilor administra iei publice locale const i în punerea ladispozi ia furnizorilor de servicii medicale de specialitate a spa iilor cu destina ie de cabinetemedicale/laboratoare.Art. 56(1) Eviden a activit ii medicale derulate la nivelul cabinetelor medicale de specialitate se ineîn format electronic, conform strategiei informa ionale a Ministerului S ii i a celorlalteacte normative din domeniu.(2) Aplica iile informatice trebuie s permit integrarea vertical cu asisten a medicala primara i cea spitaliceasc în vederea facilit rii continuit ii îngrijirilor medicale.(3) Colectarea i transmiterea de date referitoare la supravegherea epidemiologic pentru boliletransmisibile i bolile cronice, implementarea programelor nationale de s tate, precum idatele referitoare la furnizarea serviciilor medicale se realizeaz în conformitate cu strategiainforma ionala a Ministerului S ii.Art. 57(1) Calitatea serviciilor medicale furnizate de cabinetele medicale din asistenta medicala despecialitate se asigur prin aplicarea recomand rilor din ghidurile de practica medicala.(2) Elaborarea i implementarea ghidurilor de practic medical se pot realizeaz de c treorganiza iile profesionale ale medicilor specialisti sub coordonarea Agentiei Nationale pentruCalitate si Informatie in Sanatate si aprobate prin ordin de ministru pentru implementare.(3) Evaluarea calitatii activitatii cabinetelor medicale din asistenta medicala de specialitate seface în conformitate cu reglementarile legale in vigoare.Art. 58 26
 27. 27. (1) Laboratoarele de specialitate, organizate, autorizate si acreditate conform reglementarilorlegale in vigoare pot furniza servicii de specialitate intr-o forma de organizare independenta sauin cadrul unei forme asociative, grupate sau sub forma de societate medicala civila.(2) Laboratoarele care furnizeaza servicii de specialitate nu pot fi asociati sau actionari aiproducatorilor, distribuitorilor si furnizorilor de materiale sanitare, substante si reactivi sauechipamente medicale si tehnologice.(3) Producatorii, distribuitorii si furnizorii de materiale sanitare, substante si reactivi sauechipamente medicale si tehnologice nu pot infiinta, detine sau administra laboratoare despecialitate, indiferent de forma de organizare.(4) Coordonarea activitatii laboratoarelor care furnizeaza servicii de specialitate se exercita dereprezentantul legal al laboratorului.Art. 59(1) Evidenta activitatii serviciilor de specialitate furnizate de laboratoerele de specialitate se tinein format electronic, conform strategiei informationale a Ministerului Sanatatii si a celorlalte actenormative din domeniu.(2) Aplica iile informatice trebuie s permit integrarea vertical cu asisten a medicala primaraambulatoriile de specialitate i cea spitaliceasc în vederea facilit rii continuit ii îngrijirilormedicale.Art. 60(1) Calitatea serviciilor furnizate de laboratoarele de specialitate se asigura prin respectareastandardelor calitative elaborate de Ministerul Sanatatii.(2) Evaluarea calitatii activitatii laboratoarelor de specialitate se face in conformitate cureglementarile legale in vigoare.Cap 3. Finantarea activitii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile despecialitate, din structurile ambulatoriiArt. 61(1) Plata furnizorilor de servicii medicale de specialitate din structurile ambulatorii se face dinFondul na ional al asigur rilor sociale de s tate se face în conformitate cu prevederileacordului cadru aprobat prin hot râre de Guvern în baza contractelor negociate de furnizori saureprezentan ii furnizorilor cu asiguratorii de s tate, conform prezentei legi.(2) Prevederile din acordul- cadru privind serviciile medicale din structurile ambulatorii sestabilesc prin negociere de c tre Casa Na ional de Asigur ri de S tate i Ministerul S iiimpreuna cu reprezentantii asiguratorilor si cei ai furnizorilor de servicii medicale in asistentamedicala de specialitate, laboratoare si centre medicale multifunctionale pentru îndeplinireaobiectivelor de s tate i vizeaz : a) volumul de servicii contractate; b) nivelul finan rii; c) mecanismele de plata; d) modalit i de asigurare a continuit ii îngrijirii asigura ilor; e) mecanisme de colaborare cu celelalte unit i de asisten medical aflate în contract cu asiguratorul; f) alte elemente, dup caz.(3) Cabinetele medicale de specialitate, prin reprezentantii legali, încheie contracte cu asiguratoride s tate în baza specialit ii ob inute prin ordin al ministrului s ii. 27
 28. 28. (4) De asemenea, pot încheia contracte cu asiguratori de s tate denti tii acredita i silaboratoarele tehnice, organizate conform reglementarilor legale in vigoare.(5) Laboratoarele de investigatii de radiologie i imagistic medical , analize medicale,explor ri func ionale, recuperare, medicina fizica si balneologie, endoscopie digestiva,radioterapie, etc., pentru servicii medicale paraclinice si tratament,, care îndeplinesc criteriile deselec ie conform reglementarilor in vigoare incheie, prin reprezentantii legali, contracte cuasiguratorii de sanatate in baza specialitatii obtinute prin ordin al ministrului sanatatii.Art.62(1) Plata furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii finan ate din Fondulnational al asigurarilor sociale de sanatate se face în conformitate cu prevederile contractului-cadruaprobat prin Hot râre de Guvern in baza contractelor negociate si incheiate cu asiguratoriide sanatate, conform prezentei legi.(2) Cabinetule medicale dinstructurile ambulatorii mai pot realiza venituri, dupa caz, si din: a) contracte încheiate cu direc iile de s tate public ; b) contracte încheiate cu asiguratorii de s tate pe asigurari voluntare suplimentare si complementare; c) contracte încheiate cu autorit ile administra iei publice locale; d) contracte incheiate cu cabinetele medicale din asistenta medicala primara; e) contracte încheiate cu ter i, pentru servicii aferente unor competen e suplimentare; f) plata direct de la pacien i, pentru serviciile necontractate cu ter i pl titori, i suportata de ace tia; g) coplata aferent unor activit i i servicii medicale; h) contracte de cercetare i pentru activitate didactic ; i) dona ii, sponsoriz ri; j) alte surse, conform legii.Cap. 4. Rolul i obliga iile furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii însistemul de s tateArt.63(1) Rolul furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii este de a rezolva cazurilemedicale intrate in circuitul sistemului asigurarilor de sanatate si realizarea preventiei secundaresi tertiare.(2) Obliga iile personalului furnizorilor de servicii din structurile ambulatorii se reglementeazdup cum urmeaz : a) obliga iile de etic i deontologie profesional – prin actele normative i codurile de deontologie profesional care guverneaz exercitarea profesiilor reglementate; b) obliga iile privind s tatea public – conform reglement rilor legale în vigoare ale Ministerului Sanatatii; c) obliga iile fa de sistemul asigur rilor de s tate –prin respectarea prevederilor contractului-cadru si a Normelor metodologice de aplicare a acordului-cadru; 28
 29. 29. TITLUL VSISTEMUL NA IONAL DE ASISTEN MEDICAL DE URGEN I DE PRIMAJUTOR CALIFICATCap. 1Dispozi ii generale Art. 64(1) In sistemul na ional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat, termenii i no iunile folosite au urm toarea semnifica ie: a) sistemul na ional de asisten medical de urgen i prim ajutor calificat – ansamblul de structuri, for e, mecanisme i rela ii, organizate dup acelea i principii i reguli, care utilizeaz proceduri integrate de management specializat i/sau calificat; b) asisten integrat de urgen – asisten a asigurat de institu iile medicale omologate de tre Ministerului S ii pentru participarea la sistemul na ional de asistenta medicala de urgenta i de prim ajutor calificat, institu ii ale Ministerului Administra iei i Internelor i/sau din structura autorit ilor publice locale, precum i de Serviciul de Telecomunica ii Speciale prin Direc ia pentru apel unic de urgen 1-1-2. Ea include ansamblul de m suri i activit i cu caracter logistic, tehnic i medical, destinate în principal salv rii i p str rii vie ii c) asisten medical de urgen – ansamblul de m suri i activit i cu caracter logistic i medical furnizate în situa iile în care amânarea acestora sau lipsa furniz rii lor pot cauza moartea sau deteriorarea permanent a st rii de s tate a persoanei care necesit îngrijire; d) primul ajutor de baz – efectuarea unor ac iuni salvatoare de via unor persoane care au suferit o accidentare sau îmboln vire acut , de c tre persoane f preg tire medical , utilizarea unor echipamente specifice acestui scop. e) primul ajutor calificat – efectuarea unor ac iuni salvatoare de via unor persoane care au suferit o accidentare sau îmboln vire acut , de c tre personal paramedical care a urmat cursuri speciale de formare i care are în dotare echipamentele specifice acestui scop, func ionând sub form de echipe de prim ajutor într-un cadru institu ionalizat; f) urgen medical – accidentarea sau îmboln virea acut , care necesit acordarea primului ajutor calificat i/sau a asisten ei medicale de urgen , la unul sau mai multe niveluri de competen , dup caz. Ea poate fi urgen medicala cu pericol vital, unde este necesar /sunt necesare una sau mai multe resurse de interven ie în faza prespitaliceasc , continuând îngrijirile într-un spital, sau urgen medicala f pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, dup caz, cu sau f utilizarea unor resurse prespitalice ti, la un furnizor de servicii medicale autorizat sau, dup caz, la un spital. g) Personalul paramedical – personalul f preg tire medical , instruit special la diferite niveluri în acordarea primului ajutor calificat, utilizând echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe, activând în echipe de prima ajutor într-un cadru institu ionalizat.Cap. 2Primul ajutor de baza i primul ajutor calificatArt. 65 29
 30. 30. (1) Acordarea primului ajutor de baza, fara echipamente specifice, se efectueaz de catre orice persoana instruita in acest sens sau de catre persoane fara instruire prealabila, ac ionând la indica iile personalului specializat din cadrul dispeceratelor medicale de urgenta sau al serviciilor de urgenta prespitaliceasca de tip SMURD i serviciului de ambulanta având ca scop prevenirea complica iilor i salvarea vie ii pana la sosirea unui echipaj de interven ie.(2) Fiecare cetatean are obliga ia sa anun e direct sau sa se asigure ca un caz de urgenta a fost anun at deja, la num rul unic de urgenta 1-1-2, înainte sau concomitent cu acordarea primului ajutor, fiind obligat sa respecte indica iile specializate oferite de personalul dispeceratului de urgenta.(3) Persoanele fara preg tire medicala care acorda primul ajutor de baza in mod voluntar, pe baza indica iilor furnizate de un dispecerat medical sau a unor cuno tin e in domeniul primului ajutor de baza, ac ionând cu buna-credin a i cu inten ia de a salva viata sau tatea unei persoane, nu r spund penal sau civil.(4) Primul ajutor calificat se acorda intr-un cadru institu ionalizat, de echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor pentru situa ii de urgenta, in colaborare cu autorit ile administratiei publice locale i structuri ale Ministerului S ii(5) Formarea i certificarea personalului specializat in acordarea primului ajutor calificat se va efectua pe baza unei metodologii stabilite de catre Ministerul S ii i Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenta.(6) Salvamontul, Salvamarul, Jandarmeria Montana, Unitatea Speciala de Interven ie in Situa ii de Urgenta din subordinea Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgenta i alte institu ii publice similare pot avea personal instruit in primul ajutor calificat, care ac ioneaz in cadrul misiunilor specifice de salvare asigurate de aceste institu ii.(7) Personalul paramedical nu r spunde penal ori civil, dup caz, daca se constata, potrivit legii, îndeplinirea de c tre acesta, cu buna-credin a, a oric rui act in leg tura cu acordarea primului ajutor calificat, cu respectarea competentei acordate, protocoalelor i procedurilor stabilite in condi iile legii.(8) Primul ajutor calificat i asistenta medicala de urgenta se acorda fara nici o discriminare legata de, dar nu limitata la, venituri, sex, vârsta, etnie, religie, cet enie sau apartenen a politica, indiferent daca pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical.Cap. 3Asistenta medical de urgentaArt. 66(1) Asistenta integrata de urgenta prespitaliceasca include misiunile de salvare terestra,aeriana i navala.(2) Asisten a medical de urgen prespitaliceasc terestra din cadrul sistemului na ional integrat de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat este asigurat de servicii de ambulan omologate de Ministerul S ii, precum i de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgen , reanimare i descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situa ii de urgen , a autorit ilor administratiei publice locale i a spitalelor omologate prin ordin al ministrului s ii in acest sens(3) Organizarea i func ionarea serviciilor de ambulanta ce nu se încadreaz in prevederile de la alineatul (2) se aproba de c tre Ministerul S ii.(4) Ministerele i institu iile cu re ele sanitare proprii pot avea in administrarea lor servicii proprii de ambulanta. Modul de organizare a acestora se stabile te prin norme aprobate de 30

×