Multikulturalizam i međukulturna komunikacija ppt

1,653 views

Published on

Pokušaj sublimacije definicija oba pojma i njihovog međusobnog uticaja. Puno primera i uput na stručnu literaturu.
*Napomena:
video klipovi koji bi trebalo da se nalaze na slajdovima 1 i 8 su upload-ovani naknadno.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Multikulturalizam i međukulturna komunikacija ppt

 1. 1. Šta je multikulturalizam?Prvi put je ovaj pojam upotrebljen u govoru kanadskog premijera Pjera Tridoa 1971.godine, kao zamena za pojam bikulturalizma.Podrazumeva različitost kultura koja ne treba da bude samo deklarativna, ved iprimenjena u praksi.Multikulturalizam u praksi:- paralelna koegzistencija kultura- prihvatanje različitosti- definisanje odnosa između države i različitih kulturnih i socijalnih grupacija- odnos manjinskih grupa u odnosu na vedinske
 2. 2. Težnja nacionalnih manjina za prihvatanjenjihovih političkih prava, a etničkih grupa zapriznavanje njihovog kulturnog i religioznogidentiteta.Zahtevi socijalnih grupa grupa koje nisuetnički, politički ili nacionalno zasnovane.
 3. 3. – kulturna politika koja podrazumeva ravnopravnu razmenu međusvim kulturama koje su u kontaktu.– kulturni kontakt i interakcija kultura pri čemu dolazi do promenekulturnih vrednosti i modela ponašanja jedne kulture više u odnosu na drugu.– paradoksalno shvatanje u odnosu na multikulturalizam.Prvi pojam podrazumeva empirijski utvrdivu činjenicu o postojanju kulturno različitih grupau nekoj zemlji, a drugi pozitivnu i aktivnu orijentaciju njenih vladajudih snaga.
 4. 4. Šta je međukulturna komunikacija?
 5. 5. Kulturni kontakt• Pod procesom kulturnog kontakta podrazumevamo povezivanjedveju ili više međusobno samostalnih kulturnih celina.• Najznačajniji procesi koji se osigravaju tokom kulturnogkontakta su oni koji doprinose kulturnoj dinamici.• Kontakt kulturaKako poboljšati međukulturni kontakt?
 6. 6. A sada ...
 7. 7. SVET: AmerikaKulturna komunikacija Engleza, vedinskog stanoviništva iMeksikanaca
 8. 8. SRBIJA: Niš
 9. 9. Multikulturalizam i medijiPristupi multikulturološkom izveštavanju – uputstva za novinare imedije:1. Obezbediti dosledno, dnevno pokrivanje2. Upoznavati zajednice koje pokrivate3. Uspostavljati multikulturološke veze i prijateljstvo4. Prevazidi predubeđenje o „problematičnim ljudima“5. U svim tekstovima uključiti izvore u dominantnu grupu6. Povremeno proveravati reprezentativnost izvora7. Ne preterivati u kvalifikovanju izvora8. Uočavati različitosti u kulturama9. Uneti vlastite stavove u redakciju
 10. 10. ŠTA VI MISLITE
 11. 11. Da li je opstanak multikulturalizmamogud u mešovitim brakovima?
 12. 12. Da li je homoseksualnost kulturalnaodlika?
 13. 13. Kako obrazovanje doprinosi održanju ipromovisanju multikulturalnosti?
 14. 14. Na osnovu dvojezičnih znakova,prepoznaju se multikulturalne zajednice.
 15. 15. „Nije naš cilj da postanemo kaodrugi; potrebno je da semeđusobno razlikujemo, danaučimo da vidimo drugačijeljude od sebe i da ih poštujemozbog toga što su.”Herman Hese
 16. 16. Literatura:Milan Mesid: Multikulturalizam , Školska knjiga, Zagreb, 2006Zbornik - Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU- Balkanska raskršća ialternative, Filozofski fakultet Niš, Institut za sociologiju, Niš, 2004Zbornik – Civilno društvo i multikulturalizam na Balkanu, Filozofski fakultet Niš, Institut zasociologiju, Niš, 2004Nikola Božilovid,:Kultura i identiteti na Balkanu, Filozofski fakultet Niš, Centar za sociološkaistraživanja, Niš, 2007Branimir Stojkovid: Identitet i komunikacija, Fakultet plitičkih nauka Beograd, Beograd, 2002Brus D. Itjul i Daglas A. Anderson: Pisanje vesti i izveštavanje za današnje medije, Medija centar BeogradRadoslav Đokid: Prožimanja kultura, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1976Andrea Semprini: Multikulturalizam, Clio, Beograd, 1999Semjuel Hantigton: Sukob civilizacija, CID Podgorica i Romanov Banjaluka, 2000Ranko Milosavljevid, Međukulturna komunikacija islama, CM: Časopis za upravljanjekomuniciranjem, 19(IV), 2011, str.135Branimir Stojkovid: Međukulturno komuniciranje i međuidentitetsko sporazumevanje, CM: Časopis zaupravljanje komuniciranjem, 11 (IV), 2009, str. 25Sajtovi:http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Default.aspxhttp://www.culturecrossing.nethttp://www.azija-centar-nis.comhttp://www.dallascityhall.comhttp://www.sanantonio.gov/
 17. 17. Prema popisu iz 2011. U Nišu je po brojnosti odmah posle Srba, najviše Bugara i Makedonaca, a ono štoje interesantno je činjenica da na ovim prostorima ima i Nemaca.
 18. 18. Amerika važi za jedno od najmultikulturalnijih društava.Po zastupljenosti odmah posle najbrojnijih Amerikanaca ( Engleza) su LatinoAmerikanci (hispano).)

×