PANAMA STEEL GROUP

218 views

Published on

Memoria de la configuración del Grupo de Exportación con destino a Panamá formado por 3 empresas del sector de la construcción bajo el patrocinio de la Cámara de Comercio de Sabadell y ACC1Ó.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PANAMA STEEL GROUP

  1. 1. Grup d´Exportació a Panamá : COMICSA, CEMESA, ESTRUCAD METÀL·LICS1. INTRODUCCIÓ1.1. Presentació1.2. Impulsar la cooperació empresarial1.3. Processos per cooperar2. PROPOSTA DE CREACIÓ D´UN GED A PANAMÁ2.1. Cooperar ; com i amb qui ?2.2. Avantatges a potenciar cooperant2.3. Model de cooperació2.4. El pla d´actuació3. PERQUÈ EL PANAMÁ ?3.1. Breu història econòmica3.2. Dades generals3.3. Entorn econòmic actual4. OPORTUNITATS DE NEGOCI4.1. Oportunitats d´obra civil en el sector públic panameny4.1.1. Expansió del Canal de Panamá4.1.2. Aeroports i Ports4.1.3. Carreteres, autopistes i ponts4.1.4. Edificació4.1.5. Transport4.1.6. Hospitals4.2. Oportunitats de negoci en el sector privat5. PRESSUPOST TOTAL DE L´EXERCICI6. PRESENTACIÓ DELS PARTICIPANTS6.1. COMICSA SA6.2. CEMESA SA6.3. ESTRUCAD METÀL·LICS SA6.4. COL·LABORACIÓ PRÈVIA 1
  2. 2. Grup d´Exportació a Panamá : COMICSA, CEMESA, ESTRUCAD METÀL·LICS1. INTRODUCCIÓ1.1. PresentacióLa situació econòmica, la globalització i la necessitat de competitivitat i rendibilitat fannecessària la redimensió empresarial, especialment entre pimes. Cooperar de forma establecreant un grup de pimes, competidors o complementaris, o integrar les empreses (en unconsorci, societat de segon nivell, intercanviant accions o fusionant-les) cada vegada es fa mésnecessari per sobreviure amb un futur clar. Les alternatives i el grau i ritme de cooperació ointegració son múltiples. El paper dels propietaris és consensuar el camí, al mateix temps quees forja la confiança necessària, que és determinant. Els riscos poden venir d’un procés que potser complex, dels aspectes relacionals i de l’encaix de gestió i organitzatiu; per això cal actuarbé, pas a pas i sense presses, però mantenint el ritme. La negociació econòmica i deformalització pot ser significativa, però el procés previ i de posada en pràctica són decisius,permeten un canvi d’escala.Saber entendre que les experiències prèvies de fracàs poden ser un bon aprenentatge perveure, en cada cas, si cooperar pot aportar resultats que beneciïn a tots, considerant elmoment i la situació adequats i amb els partners convenients és motiu de reflexió i anàlisi perpart dels membres del grup.1.2. Impulsar la cooperació empresarialL’objectiu és agrupar oferta i capacitats professionals complementàries per oferir-les amb unaacció conjunta a les administracions públiques panamenyes i grans empreses espanyoles de laconstrucció que operen a l´actualitat a Panamá. Hi ha diferents opcions de cooperació: per auna operació o de forma estable, amb marca conjunta, creant un consorci per gestionar lacomercialització o una nova societat en comú. L’acció i comunicació comercial oposicionament de marca determinen el pes de la cooperació. Cal definir bé les aportacions icontraprestacions, la gestió i sincronització organitzativa i de servei, amb unes prioritatscomercials i estratègiques clares, mantenint un seguiment de competidors.Tant COMICSA, CEMESA i ESTRUCAD METÀL·LICS són empreses catalanes dedicades al càlcul,disseny, fabricació i muntatge d´estructura metàl·lica per a obra civil i edificació. La forma decooperació que aquestes han convingut és la d´un Grup d´Exportació en Destí (GED).1.3. Processos per cooperarLa cooperació es fa per accedir a nous mercats o segments (per exemple, a grans empreses) i/ocomplementar productes o serveis. Cada partner aporta els seus productes o serveis, sovintcomplementaris, centrant-se en allò que fa millor. Acorden un sistema de comercialitzacióconjunta, definint els rols que s’assumeixen en les fases de venda: comunicació amb possiblemarca conjunta, catàlegs, presència a Internet (web, bloc), venda electrònica, accions encanals, política de preus, generació de contactes, entrada comercial, elaboració i presentaciód’oferta, seguiment i tancament, prestació del servei, facturació i cobrament... El risc potcentrar-se a l’hora de compartir visió, interès i compromís, amb involucració de la propietat oalta direcció i implicació de tots els quadres comercials, considerant les despeses i els recursosnecessaris de màrqueting i gestió. El model es consolida amb infraestructura o personalcompartit, i amb regles clares. 2
  3. 3. Grup d´Exportació a Panamá : COMICSA, CEMESA, ESTRUCAD METÀL·LICSL’avantatge competitiu se centra en la reducció de costos de prospecció, establiment iseguiment comercial en un mercat exterior, especialment tractant-se de pimes fabricants.També en preus de compra i en logística. Pot considerar-se un procés per integració verticalamb proveïdors en el mateix espai, en què es redueix temps i es comparteixen gestió.i serveis interns més professionalitzats, sobretot entre proveïdors o competidors. Els riscosderiven d’una incorrecta planicació de la producció o gestió en la reducció de costos, així comen els compromisos o el procés d’integració.2. PROPOSTA DE CREACIÓ D´UN GED A PANAMÁ2.1. Cooperar ; com i amb qui ?Els grups d´exportació han demostrat ser un instrument eficaç per a afrontar lainternacionalització de les empreses i incrementar la seva activitat econòmica i comercial.Cada grup, format per entre tres i vuit empreses, pot compartir un representant comercial enel país de destí, actuant com a una oficina comercial al servei de les empreses. El consorci potgenerar-se per iniciativa pròpia o amb el suport d´organismes especialitzats eninternacionalització. En el nostre cas comptem amb el suport de la Cambra de Comerç deSabadell. La Cambra ha ajudat a crear 80 grups d´exportació des del 1998. Compta amb elpatrocini d´ACC1Ó. Això permetrà al grup accedir a ajuts i suports importants. Els riscos secentren en la configuració del grup, el perfil dels partners, propòsits i estils, juntament amb ladenició de normes internes de funcionament del grup, incloent-hi la formalització. La gestiórelacional, d’aportacions i contraprestacions pot ser crítica.2.2. Avantatges a potenciar cooperantAquest model aporta valor quan la comunicació és determinant per a la venda. Permet crear ireforçar una marca conjunta en el cas que aquesta estratègia es demostri que sigui la mésconvenient. Els riscos poden venir pel fet de necessitar una gestió estable professionalitzadade la cooperació amb perfils professionals habituats a gestionar grups. Quan s’usenresponsabilitats rotatòries allunyades de les capacitats necessàries poden fer fracassar elprojecte, per manca de lideratge clar, objectius i expertesa. Un altre risc pot estar en la presade decisions, o en la incorporació o sortida de membres, especialment si prèviament no hi hanormes o regles de joc transparents escrites.Aquest model es basa a compartir els recursos d’espai físic (oficines, magatzems...) i serveis(recepció, comunicacions, call center, servidors i altres) entre diverses empreses. És el modelque inspira vivers d’empresa i co-working. El valor més important que es genera és per l’altainteracció, comunicació i compartició d’experiències, idees i visions. Hi ha una alta freqüènciade relació, dia a dia, que genera confiança i comunicació.per desenvolupar idees i projectesconjunts, que poden arribar a processos d’integració empresarial. Els riscos poden venird’intencions encobertes de control o domini, d’una relació poc equànime, per caràcters,visions o aportacions desiguals, o de persones que volen beneficiar-se’n però aporten poc.2.3. Model de cooperacióPer a superar aquestes dificultats, el Grup d´Exportació a Panamá es dotarà d´un manual propide gestió de la qualitat enfocat a crear una dinàmica de millora continua. La seva finalitat ésdetectar oportunitats de millora, gestionar les no conformitats que es detectin i assegurar laprestació d´un servei conjunt satisfactori pels nostres futurs clients en el mercat panameny. 3
  4. 4. Grup d´Exportació a Panamá : COMICSA, CEMESA, ESTRUCAD METÀL·LICS2.4. El pla d´actuacióAnalitzant la informació recopilada els darrers 6 mesos gràcies a entrevistes i reunions amb elsgrups constructors més potents i internacionalitzats espanyols, juntament amb l´anàlisi de lesfortaleses i debilitats pròpies, el grup considera que el panameny és el mercat adequat per ainiciar aquesta cooperació. El grup preveu que aquest és un mercat amb un recorregut de 10 –15 anys.El grup ja ha comunicat a les constructores espanyoles que operen al Panamá el seu propòsitde ser present en aquest mercat. Ha averiguat les dades de contacte de les personesdelegades al Panamá de les grans constructores i els projectes que duen a terme.El grup visitarà aquest mercat abans de la fi del 2011 per mantenir una primera trobada ambsucursals i delegacions per a obtenir més informació de primera mà. En el primer semestre de2012 avaluarà la forma jurídica més convenient per a esdevenir una entitat jurídica de ple dretal país i quina estructura permanent hi tindrà. En el segon semestre de 2012 el grup preténestà en disposició de ser plenament operatiu, és a dir, tenir la capacitat de subministrar imuntar estructura metàl·lica.3. PERQUÈ EL PANAMÁ ?3.1. Breu història econòmicaPanamà és una economia basada principalment en els serveis. El sector terciari de leconomiarepresenta entre un 70 i un 75% del valor del PIB. Això és a causa del seu peculiar model dedesenvolupament, conseqüència directa de la construcció del Canal i del sistema monetarique, en virtut dun tractat de 1904, estableix lús del dòlar com a moneda. El fort augeeconòmic derivat de tots dos fenòmens unit, a partir del final de la II Guerra Mundial, a laintensificació de polítiques comercials i monetàries “cap a dins” en el continent iberoamericàvan propiciar la creació de la Zona Lliure de Colón (ZLC), a la fi dels quaranta, i del CentreBancari Nacional (CBN), a principi dels setanta. 4
  5. 5. Grup d´Exportació a Panamá : COMICSA, CEMESA, ESTRUCAD METÀL·LICSLabanderament de bucs (primer país a nivell mundial en aquesta activitat), la peculiarlegislació sobre societats i les representacions legals d´empreses estrangeres han constituïtfins avui un perfecte complement als nivells dingressos procedents del Canal, de la ZLC i delCBN.No obstant això, encara que sembli un contrasentit, un sector serveis modern, obert ifortament generador dingressos ha vingut coexistint amb sectors primari i secundari tancats idistorsionats com els de la gran majoria de les economies iberoamericanes. Panamà hamantingut durant molt temps una estructura econòmica dual que les autoritats econòmiquesintenten trencar mitjançant el programa de liberalització i modernització de leconomia,ladhesió a lOMC i la signatura de diversos tractats comercials bilaterals.Sestima que leconomia (PIB) va créixer el 3,2% lany 2009 i un 6,8% en el 2010. Elcreixement satribueix a les següents activitats econòmiques: construcció, turisme, comerç alengròs i menor, transport, emmagatzematge i comunicacions i subministramentdelectricitat.3.2. Dades generalsLa República de Panamà es troba en una estreta franja de terra en forma de “S” majúsculaestesa en el sentit dels paral·lels que limita al nord amb el mar Carib, al sud amb lOceà Pacífic,a lest amb Colòmbia i a loest amb Costa Rica. Està situada a 7º nord de lEquador, a la franjatropical.La superfície de Panamà comprèn un àrea de 75.517 Km2 (una mica més del doble queCatalunya). El país compta amb dues extenses costes, on s´hi troben unes 1.520 illes, illots icayos. La costa del Pacífic té una longitud d1.700 Km., sent més extensa que la del Carib, de1.288 Km. La topografia de Panamà és una mica irregular. Predominen les terres baixes i pujolsque representen un 70% del territori. Les cadenes muntanyenques, que travessen la seva partcentral i la seva regió occidental, compten amb diversos pics de més de 3.000 m, sent el mésalt lextint volcà Barú amb 3.475 metres dalçada.La vegetació es caracteritza per ser humida en la seva vessant del Carib, on hi trobem gransextensions de selva i sotabosc, mentre que en la vessant del Pacífic és més seca.El Canal de Panamà travessa el país de nord a sud, connectant els oceans Atlàntic i Pacífic.Orientat nord-oest-sud-est, té una llargària d´uns 80 Km. i una profunditat màxima de 12 m.Panamà té un clima humit tropical càlid, on les temperatures es mantenen bastant estables alllarg de lany en les costes i terres baixes. En la major part del país, a l´altiplà central, latemperatura anual mitjana està entre 27,5ºC i 29ºC, amb molt poca variació entre els mesos.En general, lestació seca sestén des de finals de desembre fins a primers dabril, i lèpocaplujosa des dabril fins a desembre sent els mesos més plujosos maig i juny.Panamá té 3,5 M d´habitants. La taxa mitjana de creixement de la població en lúltima dècadaha estat del 2%. La població panamenya té una forta concentració geogràfica, amb més dun60% localitzada a les àrees metropolitanes de Panamà i Colón i la resta en el costat del Pacífic.La densitat total per habitant és de 45 *hab/km2. La taxa de creixement és del 1,6%.Panamà té una estructura ètnica molt variada sent el grup hispà-indígena el més important. 5
  6. 6. Grup d´Exportació a Panamá : COMICSA, CEMESA, ESTRUCAD METÀL·LICSPer la seva banda, la població indígena, que representa aproximadament un 10% de lapoblació, sagrupa en sis ètnies.3.3. Entorn econòmic actualLeconomia de Panamà està creixent ràpidament gràcies al desenvolupament de les sevesinfraestructures, lexpansió del Canal de Panamá i l´edificació. Hi ha diverses raons per explicarel vigor econòmic del país. És una democràcia, amb una economia oberta i un dels governsmés estables i moderns dins Llatinoamèrica. El Canal de Panamá ha convertit el país en unimportant centre comercial, logístic i financer.Les polítiques de liberalització del comerç dels successius governs panamenys han contribuït alèxit econòmic del país, que gaudeix dun dèficit fiscal baix, unes proporcions de servei dedeute bones i una inflació baixa. La seva economia està basada en el dòlar dEUA, no hi ha caprisc de canvi, i el seus règim legal i regulador generalment està dona la benvinguda a inversorsi negocis estrangers.El desenvolupament dinfraestructures del sector públic de Panamà està sent conduït pel PlaEstratègic 2010–2014 del Govern, en el que la previsió de la despesa és de més de 13$ bilions.El document perfila la majoria destratègies socials i econòmiques del govern, plans financers iplans dinversió pública.4. OPORTUNITATS DE NEGOCI4.1. Oportunitats d´obra civil en el sector públic panameny4.1.1. Expansió del Canal de PanamáAmb una data de finalització prevista al 2014, doblarà la seva capacitat i permetrà el pas devaixells amb una capacitat de càrrega major que els actuals.El Canal està gestionat per la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El consorci que duu aterme l´ampliació s´anomena Consorcio Grupo Unidos por el Canal, en el que es trobal´empresa espanyola Sacyr Vallehermoso SA. El grup ja ha iniciat contactes amb aquestaconstructora.4.1.2. Aeroports i PortsUn nou aeroport serà construït a Penonomé, a la provincia de Coclé.El Aeropuerto Internacional Enrique Malek a Chiriquí i el Aeropuerto Internacional Tocumen espreveu siguin ampliats. Aquest segon inclou la construcció d´un hotel, un centre deconvencions i un hospital.El Aeropurto Enrique A. Jiménez, a la provincia de Colón, serà remodelat per a convertir-se enun aeroport internacional de passatgers i mercaderies.El govern licitarà també la construcció de dos nous mega-ports a la costa del Pacífic.4.1.3. Carreteres, autopistes i pontsDurant el 2010 es van licitar i adjudicar trams vials per valor de 700 MEur. Els ponts previstosamb estructura metàl·lica són de l´interès del grup. 6
  7. 7. Grup d´Exportació a Panamá : COMICSA, CEMESA, ESTRUCAD METÀL·LICS4.1.4. EdificacióUn nou centre de convencions amb pressupost de 100 MEur serà construït a Barraza.Un gratacels governamental amb pressupost de 200 MEur serà construït a Ciudad de Panamá.Fins a 20 parkings amb capacitat cadascún per 500 vehicles seran construïts a la capital.El complexe residencial Manuel Castillo a la ciutat de Colón, amb una inversió aproximada de20 MEur inclourà apartaments, un centre comercial, un centre de salut i una comisaria depolicia.Construcció d´un centre penitenciari amb inversió estimada de 100 MEur.4.1.5. TransportFomento de Construcciones y Contratas (FCC), juntament amb la constructora brasilenyaOdebrecht duent a terme la construcció del metro de la capital. El grup ja ha iniciat elscontactes amb la constructora espanyola.4.1.6. HospitalsEl Ministerio de Salud preveu la construcció de 5 nous hospitals, 10 centres d´assistènciaprimària, un hospital infantil i una ciutat hospitalària amb una inversió prevista de 700 MEur.4.2. Oportunitat de negoci en el sector privatEl projecte Panamá Pacífico preveu la transformació de la base militar de Howard en un espairesidencial i comercial. La inversió prevista és de 500 MEur.El sector miner preveu inversions per valor de 3 bilions d´Eur.Dos hotels Hyatt seran construïts amb una inversió prevista de 35 MEur.La cadena mallorquina Riu construirà un nou hotel per valor de 40 MEur.L´espanyola – panameñilla electrón Investment SA invertirà 200 MEur en projecteshidroelèctrics.5. PRESSUPOST TOTAL DE L´EXERCICI €Despeses de personal de l´entitatpromotora 8.000Gerent en destí 40.000Desplaçament i allotjament 22.800Lloguer oficina 12.000Promoció 6.000TOTAL 88.800 7
  8. 8. Grup d´Exportació a Panamá : COMICSA, CEMESA, ESTRUCAD METÀL·LICS6. PRESENTACIÓ DELS PARTICIPANTS6.1. COMICSA SAwww.comicsa.esComicsa és una empresa especialitzada en el disseny, fabricació i construcció destructuresmetàl·liques, destinades tant a obra civil com a industrial, amb més de trenta anys defuncionament.6.2. CEMESA SAwww.cemesa.esCemesa és una empresa dedicada a la construcció d´estructures metàl·liques creada al 1965.Inclou en la seva activitat l´enginyeria, la fabricació i el muntatge. Al 1980 amplia la sevaactivitat al disseny, subministrament i muntatge de cobertes, façanes, aïllants i forjatcol·laborant.6.3. ESTRUCAD METÀL·LICS SAwww.estrucad.comEstrucad realitza el càlcul, disseny, fabricació, subministrament i muntatge destructures metàl· liques per a obra civil, industrial i edificació. Tancament metàl·lics en cobertes i façanes.Empresa creada l´any 2001.6.4. COL·LABORACIÓ PRÈVIATant Comicsa, com Cemesa, com Estrucad són fundadors de l´ASCEM ( www.ascem.org )ASCEM (Associació per a la Construcció dEstructures Metàl·liques) és lassociació de lestatEspanyol que reuneix les empreses dedicades a la fabricació i muntatge dEstructura dAcer i ales empreses auxiliars del sector.Des del 1999 ASCEM agrupa a les principals empreses productores i transformadores de lacerdel país, així com a les empreses estretament vinculades amb el sector, sent el seu objectiu ladefensa dels seus legítims interessos econòmics i professionals.ASCEM té la missió de representar les Estructures dAcer per aconseguir la seva promociótècnica, econòmica i social. Per aconseguir els seus objectius ASCEM, treballa en les següentslínies dactuació: informació, formació, normalització i assessorament. 8

×