PLAN DE ACCIÓN PARA O CONTROL DE VERTIDOS DE GALICIA

1,430 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PLAN DE ACCIÓN PARA O CONTROL DE VERTIDOS DE GALICIA

 1. 1. PLAN DE ACCIÓN PARA O CONTROL DE VERTIDOS EN GALICIA
 2. 2. INVENTARIO DE VERTIDOS
 3. 3. Competencias hidrográficas en Galicia <ul><li>315 concellos </li></ul><ul><li>29.575 km2 </li></ul><ul><li>2.732.926 hab </li></ul><ul><li>92,8 hab/km2 </li></ul>GALICIA <ul><li>157 concellos </li></ul><ul><li>13.072 km2 </li></ul><ul><li>1.983.661 hab </li></ul><ul><li>44,05% do territorio </li></ul><ul><li>75% da poboación </li></ul><ul><li>151,75 hab/km2 </li></ul>GALICIA-COSTA
 4. 4. O concepto de vertido é o que se establece no artigo 100 do Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. Considéranse vertidos os que se realicen directa ou indirectamente nas augas continentais ou de terra mar, así como no resto do dominio público hidráulico, calquera que sexa o procedemento ou técnica empregada. Queda prohibido, con carácter xeral, o vertido directo ou indirecto de augas e de productos residuais susceptibles de contaminalas augas continentais, costeiras, de transición ou subterraneas; ou calquera outro elemento do dominio hidráulico, salvo que se conte coa previa AUTORIZACIÓN administrativa. LEXISLACIÓN (I)
 5. 5. <ul><li>As multas que establece o artigo 117 do Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, son: </li></ul><ul><li>Infracción leve: multa de ata 6.010,12 euros. </li></ul><ul><li>Infracción menos grave: multa entre 6.010,13 e 30.050,61 euros. </li></ul><ul><li>Infracción grave: multa entre 30.050,62 e 300.506,06 euros. </li></ul><ul><li>Infracción moi grave: multa entre 300.506,6 e 601.012,10 euros. </li></ul>LEXISLACIÓN (II)
 6. 6. BASE DE DATOS <ul><li>Os vertidos inventariados proceden de tres fontes principais </li></ul><ul><ul><li>Vertidos que se atopan incursos en algún expediente administrativo en materia de autorización e/ou sancionador en Augas de Galicia , que ten competencias na demarcación Galicia-Costa. Non se incluiron os de carácter puntual nin aqueles dos que pola súa fase de tramitación non sexa posible concluír fidedignamente a súa existencia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertidos autorizados pola Confederación Hidrográfica do Norte nas cuncas da súa competencia (Miño, Eo, Navia e Limia). Non se inclúen os vertidos que non se atopan autorizados nesta conca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertidos existentes ou previstos dentro do Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015. </li></ul></ul>
 7. 7. RESUMO DE VERTIDOS 227 227 Expedientes de autorización arquivados 617 617 En trámite de autorización 545 545 Expedientes sancionadores sen expediente autorización asociada 4.590 1.949 2.641 Total 989 476 513 Aglomeracións urbanas (autorización pendente de fixación de condicións) 2.212 1.473 739 Vertidos autorizados Galicia Concas intercomunitarias Concas intracomunitarias Situación administrativa dos vertidos
 8. 8. VERTIDOS POR DEMARCACIÓNS HIDROGRÁFICAS 4.590 CONFEDERACIÓN DO NORTE 1.878 CONFEDERACIÓN DO DOURO 71 GALICIA COSTA 2.641
 9. 9. TIPOLOXÍA DOS VERTIDOS (*) Agrícola-gandeiros, augas pluviais, augas de refrixeración, etc 4.590 1.949 2.641 Total 303 70 233 Outros vertidos (*) 3.231 1.602 1.629 Vertidos domésticos 1.056 277 779 Vertidos industriais Galicia Concas intercomunitarias Concas intracomunitarias Tipos de vertidos
 10. 10. (*) Agrícola-gandeiros, augas pluviais, augas de refrixeración, etc
 11. 11. (*) Agrícola-gandeiros, augas pluviais, augas de refrixeración, etc
 12. 12. VERTIDOS POR PROVINCIAS A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 1.515 878 1.031 1.166
 13. 13. CONCAS CON MÁIS VERTIDOS * LISTADO COMPLETO EN ANEXO I 64 RÍA DE ARES-BETANZOS 67 RÍO MANDEO 68 RÍA DE FERROL 77 RÍO TÁMEGA 77 RÍA DE BAIONA 79 RÍA DE MUROS E NOIA 92 RÍO ANLLÓNS 110 RIO MERO 190 RÍA DE VIGO 261 RÍO TAMBRE 211 RÍA DE AROUSA 509 RÍO ULLA Nº de vertidos Galicia-Costa
 14. 14. EXPEDIENTES SANCIONADORES A VERTIDOS  NAS CONCAS INTRACOMUNITARIAS (COMPETENCIA DA XUNTA DE GALICIA) SANCIONÁRONSE 373 VERTIDOS ( 453 EXPEDIENTES ) CANTO MENOS NUNHA OCASIÓN.  AOS VERTIDOS SANCIONADOS HAI QUE ENGADIRLLES 399 VERTIDOS NAS CONCAS INTRACOMUNITARIAS ( COMPETENCIA DA XUNTA DE GALICIA ) QUE CONTAN CON OUTRAS ACTUACIÓNS TRIBUTARIAS COERCITIVAS PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.
 15. 15. ACCIÓNS SANCIONADORAS POR CONCAS * LISTADO COMPLETO EN ANEXO II 12 13 13 22 30 41 48 87 Vertidos sancionados 13 RÍO MANDEO 10 RÍO ANLLÓNS 10 RÍA DE PONTEVEDRA 18 RÍO TAMBRE 21 RÍO UMIA 42 RÍA DE VIGO 53 RÍA DE AROUSA 68 RÍO ULLA Vertidos con outras actuacións tributarias coercitivas Galicia-Costa
 16. 16. EXPEDIENTES SANCIONADORES POR ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 4 15 87 81 53 102 111 453
 17. 17. 1. DIAGNOSTICO <ul><li>INVENTARIO DE VERTIDOS </li></ul>2. INSPECCIÓN 3. CONTROL DE CALIDADE 5. IMPLICACIÓN SOCIAL <ul><li>INSPECCIÓN ALEATORIAS ÁS INDUSTRIAS CON ANTECEDENTES DE VERTIDO </li></ul><ul><li>INSPECCIÓNS REGULARES A TODAS AS INDUSTRIAS REINCIDENTES </li></ul><ul><li>REVISIÓN DAS AUTORIZACIÓNS DE VERTIDOS DE AMBAS </li></ul><ul><li>REVISIÓN DAS CONDICIÓNS DE TÓDOLOS VERTIDOS AUTORIZADOS </li></ul><ul><li>REDE DE CONTROL DA CALIDADE DAS AUGAS </li></ul><ul><li>TRANSPARENCIA INFORMATIVA: WEB DA CONSELLERIA </li></ul><ul><li>PROGRAMAS INTENSIVOS NAS CONCAS CON MÁIS DENSIDADE DE VERTIDOS </li></ul>SERVIZO DE ALERTA CIDADAN 4. PROGRAMAS DE REXENERACIÓN <ul><li>INFORMACIÓN PUNTUAL E DETALLADA Á FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE </li></ul>PLAN DE ACCIÓN <ul><li>UNIDADE DE CONTROL DE VERTIDOS </li></ul><ul><li>NOVOS REQUISITOS PARA A AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS </li></ul><ul><li>PROGRAMAS ESPECÍFICOS NAS CONCAS MÁIS CASTIGADAS POLOS VERTIDOS </li></ul>AXUDAS ÁS INDUSTRIAS PARA INCORPORACIÓN DE MELLORAS AMBIENTAIS MEDIDAS CON CARÁCTER PERMANENTE MEDIDAS DOS PLANS DE CHOQUE
 18. 18. 1.DIAGNOSTICO <ul><li>COMPENDIO DOS VERTIDOS AUTORIZADOS OU SANCIONADOS POR AUGAS DE GALICIA, XUNTO COS AUTORIZADOS POLA CONFEDERACIÓN DO NORTE E OS EXISTENTES OU PREVISTOS NO PLAN DE SANEAMENTO 2000-2015 (AGLOMERACIÓNS URBANAS). </li></ul><ul><li>XA REMATADO E EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN. </li></ul>4.590 VERTIDOS IDENTIFICADOS INVENTARIO DE VERTIDOS:
 19. 19. 2. INSPECCIÓN: MEDIDAS CON CARÁCTER PERMANENTE <ul><li>CREACIÓN DUNHA UNIDADE ESPECIAL DE CONTROL PARA VERIFICAR, LOCALIZAR E IDENTIFICAR VERTIDOS. </li></ul><ul><ul><ul><li>DOTACIÓN: 24 PEROAS. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A UNIDADE ESTARÁ COMPLEMENTADA COS 150 VIXIANTES MEDIOAMBIENTAIS DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA (REDE DE ALERTA) E OS 32 GARDAS FLUVIAIS DE AUGAS DE GALICIA (REDE DE INSPECCIÓN) . </li></ul></ul></ul><ul><li>NOVOS REQUISITOS PARA A AUTORIZACIÓNS DE VERTIDOS </li></ul><ul><ul><ul><li>INCORPORACIÓN DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE MEDICIÓN EN CONTINUO </li></ul></ul></ul>
 20. 20. 2.1 INSPECCIÓN: PLAN DE CHOQUE <ul><li>INSPECCIÓN ALEATORIAS ÁS INDUSTRIAS CON ANTECEDENTES DE VERTIDO. </li></ul><ul><li>INSPECCIÓNS REGULARES A TODAS AS INDUSTRIAS REINCIDENTES (MÁIS DUN VERTIDO). </li></ul><ul><li>REVISIÓN DAS CONDICIÓNS DE TODAS AS AUTORIZACIÓNS DE VERTIDOS. </li></ul><ul><li>INFORMACIÓN DETALLADA Á FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE. </li></ul>
 21. 21. 3. CONTROL DE CALIDADE: REDE DE CONTROL Métodos biolóxicos Métodos físico-químicos Métodos e métricas in situ Toma de mostras Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG) DATOS ELABORADOS E ÍNDICES DE CALIDADE Centro de Investigación e Información Ambiental (CINAM) Toma de mostras Remisión dos Datos a Europa (cumprimento da Directiva Marco da Auga) Publicación e Participación - Sistema de Información Ambiental (SIAM) Investigación Análise en Laboratorio Mostraxe nas estacións de control Medidas directas Análise en Laboratorio DATOS BRUTOS Verificación e almacenamento
 22. 22. 4. PROGRAMAS DE REXENERACIÓN <ul><li>REDACCIÓN E EXECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIFICOS DE RECUPERACIÓN NAS CONCAS MÁIS CASTIGADAS POLOS VERTIDOS </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>RÍO UMIA </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>RÍO ULLA </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>RÍO SAR </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 23. 23. 5. IMPLICACIÓN SOCIAL <ul><li>CREACIÓN DO SERVIZO DE ALERTA CIDADÁN PARA A LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DOS VERTIDOS </li></ul><ul><li>IMPLICACIÓN DE GRUPOS MEDIOAMBIENTAIS, PESCADORES, CAZADORES, ASOCIACIÓNS DE SENDEIRISMO E SOCIEDADE CIVIL EN XERAL. </li></ul><ul><li>ESTABLECEMENTO DE LINEAS DE AXUDAS ÁS INDUSTRIAS PARA A EXECUCIÓN DE MELLORAS AMBIENTAIS. </li></ul>

×