License
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

License

on

 • 104 views

 

Statistics

Views

Total Views
104
Views on SlideShare
104
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

License Document Transcript

 • 1. Office for Mac 2011 Privacy Statement Nedenfor ses syv typer Licensvilkår for Office til Mac 2011, Service Pack 2 og relateret software. Kun en type licensvikår i Afsnit 1-4 kan være gældende for Dem. Afsnit 5-7 gælder eventuelt ikke for Dem. Du kan få vist Licensvikårene når som helst ved at søge efter Softwarelicensaftale i Hjælp. Afsnit 1: Hvis De licenserer prøveversionen Microsoft Office til Mac 2011, Service Pack 2, gælder Licensvilkårene i Afsnit 1. Afsnit 2: Hvis De licenserer Microsoft Office til Mac til Hjemmet of Firmaet 2011, Service Pack 2, gælder Licensvilkårene i Afsnit 2. Afsnit 3: Hvis De licenserer Microsoft Office til Mac til Hjemmet of Studiet 2011, Service Pack 2, gælder Licensvilkårene i Afsnit 3. Afsnit 4: Hvis De licenserer Microsoft Office til Mac University 2011, Service Pack 2, gælder Licensvilkårene i Afsnit 4. Afsnit 5: Hvis Deres licens inkluderer Microsoft Forbindelse til Fjernskrivebord-klient til Mac 2, gælder Licensvilkårene i Afsnit 5. Afsnit 6: Hvis Deres licens inkluderer Messenger til Mac 8, gælder Licensvilkårene i Afsnit 6. Afsnit 7: Hvis Deres licens inkluderer Microsoft Lync til Mac 2011, gælder Licensvilkårene i Afsnit 7. AFSNIT 1 LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-EVALUERINGSSOFTWARE Prøveversion til Microsoft Office til Mac 2011, Service Pack 2 Til software, der er hentet online efter den 27. september 2010 Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for ovennævnte evalueringssoftware, som omfatter de eventuelle medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts • opdateringer • supplementer • internetbaserede tjenester og • supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. SOM BESKREVET NEDENFOR UDGØR BRUG AF VISSE FUNKTIONER DERES SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF BESTEMTE OPLYSNINGER TIL INTERNETBASEREDE TJENESTER. Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder.
 • 2. 1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. De kan installere og bruge én kopi af softwaren på Deres enhed. De må kun benytte softwaren til demonstration og intern evaluering. b. De må ikke bruge softwaren i et kørende driftsmiljø, medmindre Microsoft har tilladt dette i en anden aftale. 2. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i Erklæringen om Beskyttelse af Personlige Oplysninger til Office til Mac 2011, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Se Office for Mac 2011 Privacy Statement for at få flere oplysninger om disse funktioner. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. • Funktionen Microsoft AutoUpdate til Mac. AutoUpdate er en funktion, der hjælper Dem med at holde Deres Microsoft-software opdateret ved at levere softwareopdateringer over internettet direkte til Deres computer. AutoUpdate gør det muligt at vælge, om De vil søge efter tilgængelige opdateringer manuelt eller automatisk, og giver Dem derefter en liste over opdateringer, så De kan vælge hvilke opdateringer, der skal installeres. Se Office for Mac web site for at få flere oplysninger om denne funktion. • Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. • Digitale certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt. b. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoftsoftware. c. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 3. TIDSAFHÆNGIG SOFTWARE. Softwaren stopper med at køre 30 dage, efter De har installeret den. De vil modtage en meddelelse om antal resterende dage hver gang De starter en applikation indtil den ophører med at køre. De har muligvis ikke adgang til data fra softwaren, når den ikke længere kan bruges. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik enhed. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger oplysninger om softwaren og enheden til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, enhedens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra enhedens hardwarekonfiguration. Se www.microsoft.com/piracy/activation.mspx for at få flere oplysninger. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Med korrekt licensering,
 • 3. har De ret til at bruge den version af softwaren, der blev installeret under installationen, op til den tid, der er tilladt til aktivering. MEDMINDRE SOFTWAREN AKTIVERES, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE DEN EFTER TIDSPUNKTET, DER ER TILLADT TIL AKTIVERING. Dette er for at undgå ulicenseret brug. DE HAR IKKE TILLADELSE TIL AT OMGÅ AKTIVERING. De kan aktivere softwaren via internettet eller telefonen. Hvis De gør dette, kan der forekomme et internet- eller telefonservicegebyr. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De aktiverer softwaren igen. 5. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke • offentliggøre resultaterne af benchmarktest af softwaren til nogen tredjepart uden Microsofts forudgående, skriftlige tilladelse; • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, • udleje, lease eller udlåne softwaren • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjemand eller • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 6. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De på www.microsoft.com/ exporting. 7. SUPPORTYDELSER. Fordi denne software er "som den er og forefindes", yder Microsoft muligvis ikke support på den. 8. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 9. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 10. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse. 11. FRASKRIVELSE AF GARANTI. Softwaren er givet i licens "som den er og forefindes". De bærer risikoen for brug af softwaren. Microsoft stiller ingen udtrykkelige garanter, garantier eller betingelser. DE kan have yderligere
 • 4. forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. 12. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning op til USD 5,00. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder i • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.
 • 5. AFSNIT 2 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE Microsoft Office til Mac til Hjemmet og Firmaet 2011, Service Pack 2 Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for softwaren, der følger med disse licensvilkår og de medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts • opdateringer • supplementer • internetbaserede tjenester og • supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. DE BEDES I STEDET RETURNERE DEN TIL FORHANDLEREN FOR AT FÅ REFUSION AF KØBESUMMEN ELLER EN KREDITNOTA. Hvis De ikke kan få refusion af købesummen der, skal De kontakte Microsoft eller Microsoft Danmark for at få oplysninger om Microsofts regler for refusion. Se www.microsoft.com/worldwide. I Danmark skal De ringe på telefon 44 89 01 00 eller se www.microsoft.com/danmark/. SOM BESKREVET NEDENFOR UDGØR BRUG AF VISSE FUNKTIONER DERES SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF BESTEMTE OPLYSNINGER TIL INTERNETBASEREDE TJENESTER. HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER FOR HVER LICENS, DE ANSKAFFER. 1. OVERSIGT Softwaren licenseres på basis af en licens pr. enhed. En hardwarepartition eller -blade betragtes som en separat enhed. 2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. En kopi pr. enhed De må installere én kopi af softwaren på én enhed. Denne enhed er den "licenserede enhed". b. Licenseret enhed. De må kun bruge én kopi af softwaren ad gangen på den licenserede enhed. c. Til Office til Mac til Hjemmet og Firmaet 2011 2 Pack: i. Licensrettigheder: Til software, der er markeret ”Office til Mac til Hjemmet og Firmaet 2011 2 Pack”, må De installere én kopi af softwaren på den licenserede enhed og én ekstra kopi på en bærbar enhed, der må anvendes af den primære bruger af den licenserede enhed. ii. Overdragelsesrettigheder: Den første bruger af softwaren må overdrage denne og nærværende aftale én gang direkte til tredjemand. Før en tilladt overdragelse skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. Den første bruger skal afinstallere softwaren, før den overføres separat fra enheden. Den første bruger må ikke beholde nogen kopier. Hvis softwaren er en opgradering, skal en overdragelsen også inkludere alle tidligere versioner af softwaren. d. Adskillelse af komponenter. Komponenterne i softwaren licenseres som en samlet helhed. De må ikke adskille komponenterne og installere dem på forskellige enheder.
 • 6. 3. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Fjernadgang. Den primære bruger af den licenserede enhed må få adgang til og bruge softwaren fra eksternt hold fra en anden enhed. De må tillade andre at anvende softwaren med henblik på at yde support. Der kræves ingen yderligere licenser i forbindelse med denne adgang. Ingen anden person må bruge softwaren under den samme licens på samme tid af nogen anden grund. b. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De må kun • integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integrationsrestriktionerne i skrifttyperne og • midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. c. Prøve og Konvertering. En del af eller hele softwaren kan være licenseret på prøvebasis. Deres rettigheder til at bruge softwaren er begrænset til prøveperioden. Prøvesoftwaren og prøveperiodens længde angives under aktiveringsprocessen. De har mulighed for at konvertere prøverettighederne til permanente rettigheder, både før og efter prøveperioden slutter. Efter udløb af enhver prøveperiode uden konvertering, ophører prøvesoftwaren med at køre. d. Medieelementer og skabeloner. De kan have adgang til mediebilleder, multimedieklip, animationer, lyd, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold ("medieelementer"), som leveres sammen med softwaren eller som del af en tjeneste, som er tilknyttet softwaren. De må kopiere og bruge medieelementerne i projekter og dokumenter. De må ikke (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af medieelementerne alene eller som en del af et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet; (ii) tildele køberne af Deres produkt rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne; (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet; eller (iv) fremstille anstødelige eller skandaløse produkter ved hjælp af medieelementerne. Yderligere oplysninger findes på www.microsoft.com/permission. e. Multipleksing. Hardware eller software, som De bruger til at • sammenkøre forbindelser • omdirigere oplysninger eller • reducere antal enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller direkte bruger softwaren (undertiden kaldet "multipleksing" eller "pooling"), reducerer ikke det antal licenser af nogen art, De har brug for. f. Development Tools. Softwaren kan indeholde Microsoft Visual Basic-værktøjer eller andre udviklingsværktøjer. De må kun bruge de udviklingsværktøjer, der er indeholdt i softwaren, til at designe, udvikle, teste, bruge og demonstrere Deres programmer med softwaren. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik enhed. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger oplysninger om softwaren og enheden til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, enhedens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra enhedens hardwarekonfiguration. Se www.microsoft.com/piracy/activation.mspx for at få flere oplysninger. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Med korrekt licensering, har De ret til at bruge den version af softwaren, der blev installeret under installationen, op til den tid, der er tilladt til aktivering. MEDMINDRE SOFTWAREN AKTIVERES, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE DEN EFTER TIDSPUNKTET, DER ER TILLADT TIL AKTIVERING. Dette er for at undgå ulicenseret brug. DE HAR IKKE TILLADELSE TIL AT OMGÅ AKTIVERING. De kan aktivere softwaren via internettet eller telefonen. Hvis De gør dette, kan der forekomme et internet- eller telefonservicegebyr. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De aktiverer softwaren igen. 5. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Undtagen som angivet i det materiale, der følger med en tjeneste, kan Microsoft ændre eller annullere dem når som helst.
 • 7. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i Erklæringen om Beskyttelse af Personlige Oplysninger til Office til Mac 2011, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Se Office for Mac 2011 Privacy Statement for at få flere oplysninger om disse funktioner. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. • Funktionen Microsoft AutoUpdate til Mac. AutoUpdate er en funktion, der hjælper Dem med at holde Deres Microsoft-software opdateret ved at levere softwareopdateringer over internettet direkte til Deres computer. AutoUpdate gør det muligt at vælge, om De vil søge efter tilgængelige opdateringer manuelt eller automatisk, og giver Dem derefter en liste over opdateringer, så De kan vælge hvilke opdateringer, der skal installeres. Se Office for Mac web site for at få flere oplysninger om denne funktion. • Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, onlineundervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. • Digitale certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt. b. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoftsoftware. c. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 6. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. Se www.microsoft.com/licensing/userights for at få flere oplysninger. De må ikke • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, • leje, lease eller udlåne softwaren, eller • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester.
 • 8. 7. RESERVEKOPIE a. Medier. Hvis De anskaffede softwaren på en cd eller et andet medie, må De lave én sikkerhedskopi af mediet. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. b. Elektronisk Overførsel. Hvis De har anskaffet og hentet softwaren online, må De lave én sikkerhedskopi af softwaren på en cd eller et andet medie med henblik på at installere softwaren på den licenserede enhed. De må også bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. 8. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 9. SOFTWARE, DER IKKE MÅ VIDERESÆLGES. De må ikke sælge software, der er mærket "Ikke til videresalg", "NFR", "Software, der ikke må videresælges" eller "Not for Resale." 10. PROGRAMSOFTWARE TIL HJEMMEBRUG. De skal være en "Bruger af Programmer til Hjemmebrug" for at bruge software, der er mærket "Programudgave til Hjemmebrug". For at være Bruger af Programmer til Hjemmebrug skal De: • Primært bruge den licenserede enhed i Deres hjem, • Være ansat i en organisation, som har en Microsoft-volumenlicensaftale med Software Assurance, og • Være bruger af en licenseret kopi af softwaren eller et produkt, der omfatter softwaren, med aktiv Software Assurance. 11. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER. Hvis softwaren er markeret til at skulle aktiveres i en bestemt geografisk region, kan De kun aktivere softwaren i den geografiske region, der er angivet på softwarepakken. De kan muligvis ikke aktivere softwaren uden for denne region. Besøg www.microsoft.com/howtotell/geo/ for at få flere oplysninger om geografiske begrænsninger. 12. OPGRADERING ELLER KONVERTERING. For at opgradere eller konvertere software skal De først have licens til den software, der kan opgraderes eller konverteres. Efter opgradering eller konvertering træder denne aftale i stedet aftalen for den software, De opgraderede eller konverterede fra. Efter opgradering eller konvertering kan De ikke længere bruge den tidligere version af den software, De opgraderede eller konverterede fra. 13. LICENSBEVIS. a. Ægte licensbevis. Hvis De har modtaget softwaren på en cd eller et andet medie, er deres licensbevis den ægte Microsoft-ægthedsetiket og den medfølgende ægte produktnøgle og Deres købskvittering. Hvis De har købt og hentet softwaren online, er deres licensbevis den ægte Microsoft-produktnøgle til softwaren, som de modtag sammen med købet, og Deres købskvittering fra en autoriseret elektronikforhandler af ægte Microsoft-software. Det kan være nødvendigt at få købskvitteringen bekræftet dér, hvor De handlede. b. Opgraderings- eller konverteringslicens. Hvis De opgraderer eller konverterer softwaren, er Deres licensbevis • det ægte licensbevis for den software, De opgraderede eller konverterede fra, og • det ægte licensbevis for den software, De opgraderede eller konverterede til. c. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på www.howtotell.com. 14. OVERFLYTTELSE TIL EN ANDEN ENHED. De har ret til at overflytte licensen til en anden enhed så mange gange De vil, men ikke mere end én gang for hver 90 dage. Hvis De overflytter, vil denne anden enhed blive den "licenserede enhed". Hvis De nedlægger den licenserede enhed på grund af en hardwarefejl, må De overflytte licensen tidligere. 15. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Se www.microsoft.com/exporting for at få flere
 • 9. oplysninger. 16. SUPPORTYDELSER. Microsoft yder support på softwaren som beskrevet på www.support.microsoft.com/ common/international.aspx. 17. HELE AFTALEN. Denne aftale (inklusive garantien nedenfor), alle tillæg eller rettelser, der følger med softwaren, og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 18. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 19. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder under dansk ret, hvis den danske lovgivning ikke tillader den det. 20. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning op til det beløb, De har betalt for softwaren. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder i • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det gælder også, selvom • reparation, erstatning eller en refundering for softwaren ikke fuldstændig kompenserer Dem for eventuelle tab eller • Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader. ************************************************************************************ BEGRÆNSET GARANTI A. BEGRÆNSET GARANTI. Hvis De følger instruktionerne, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren. B. VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. Den begrænsede garanti dækker softwaren i ét år, efter den er anskaffet af den første bruger. Hvis De modtager tillæg, opdateringer eller erstatningssoftware i løbet af dette år, er De dækket
 • 10. ind i den resterende garantiperiode eller mindst 30 dage. Hvis den første bruger overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle stiltiende garantier, garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantiperiode. Visse stater tillader ingen begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor disse begrænsninger muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, da nogle lande ikke tillader begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller et vilkår. C. UDELUKKELSER FRA GARANTI. Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for Microsofts kontrol. D. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD. Microsoft reparerer eller erstatter softwaren vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte den, refunderer Microsoft beløbet angivet på Deres kvittering for softwaren. Microsoft reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte dem, refunderer Microsoft det beløb, De eventuelt har betalt for dem. De skal afinstallere softwaren og returnere ethvert medie og andet tilknyttet materiale til Microsoft sammen med kvitteringen for at få refunderet beløbet. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti. E. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. F. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN. De skal fremlægge kvittering for at få garantiservice. 1. USA og Canada. Hvis De ønsker garantiservice eller oplysninger om refundering af prisen på software, der er erhvervet i USA og Canada, bedes De kontakte Microsoft på: • (800) MICROSOFT, • Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller • besøg www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 2. Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for nærværende begrænsede garanti. Hvis De vil fremsætte et krav under denne garanti, skal De kontakte enten • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller • Microsoft Danmark på telefon 44 89 01 00 eller se www.microsoft.com/danmark/. 3. Uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har købt softwaren uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten eller Afrika, bedes De kontakte den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se www.microsoft.com/worldwide). G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrænsede garanti er Microsofts eneste direkte garanti. Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. Hvis dansk ret giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet "Afhjælpning ved garantibrud" ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til dansk lovgivning. H. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD. Ovenstående klausul om begrænsning og udelukkelse af erstatning gælder for brud af denne begrænsede garanti.
 • 11. Nærværende begrænsede garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret.
 • 12. AFSNIT 3 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE Microsoft Office til Mac til Hjemmet og Studiet 2011, Service Pack 2 Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for softwaren, der følger med disse licensvilkår og de medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts • opdateringer • supplementer • internetbaserede tjenester og • supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. DE BEDES I STEDET RETURNERE DEN TIL FORHANDLEREN FOR AT FÅ REFUSION AF KØBESUMMEN ELLER EN KREDITNOTA. Hvis De ikke kan få refusion af købesummen der, skal De kontakte Microsoft eller Microsoft Danmark for at få oplysninger om Microsofts regler for refusion. Se www.microsoft.com/worldwide. I Danmark skal De ringe på telefon 44 89 01 00 eller se www.microsoft.com/danmark/. SOM BESKREVET NEDENFOR UDGØR BRUG AF VISSE FUNKTIONER DERES SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF BESTEMTE OPLYSNINGER TIL INTERNETBASEREDE TJENESTER. HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER FOR HVER LICENS, DE ANSKAFFER. 1. OVERSIGT Softwaren licenseres på basis af en licens pr. enhed. En hardwarepartition eller -blade betragtes som en separat enhed. 2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. En kopi pr. enhed De må installere én kopi af softwaren på én enhed. Denne enhed er den "licenserede enhed". b. Licenseret enhed. De må kun bruge én kopi af softwaren ad gangen på den licenserede enhed. c. Office til Mac til Hjemmet og Studiet 2011 Family Pack: i. Licensrettigheder: I forbindelse med software, der er mærket "Til Hjemmet og Studiet Family Pack", må De installere én kopi af softwaren på op til tre licenserede enheder i Deres husstand til brug for personer, for hvem dette er deres primære bosted. ii. Overdragelsesrettigheder: Den første bruger af softwaren må overdrage denne og nærværende aftale én gang direkte til tredjemand. Før en tilladt overdragelse skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. Den første bruger skal afinstallere softwaren, før den overføres separat fra enheden. Den første bruger må ikke beholde nogen kopier. Hvis softwaren er en opgradering, skal en overdragelsen også inkludere alle tidligere versioner af softwaren. d. Softwaren må ikke bruges i nogen form for kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende forretningsaktiviteter.
 • 13. e. Adskillelse af komponenter. Komponenterne i softwaren licenseres som en samlet helhed. De må ikke adskille komponenterne og installere dem på forskellige enheder. 3. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Fjernadgang. Den primære bruger af den licenserede enhed må få adgang til og bruge softwaren fra eksternt hold fra en anden enhed. De må tillade andre at anvende softwaren med henblik på at yde support. Der kræves ingen yderligere licenser i forbindelse med denne adgang. Ingen anden person må bruge softwaren under den samme licens på samme tid af nogen anden grund. b. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De må kun • integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integrationsrestriktionerne i skrifttyperne og • midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. c. Prøve og Konvertering. En del af eller hele softwaren kan være licenseret på prøvebasis. Deres rettigheder til at bruge softwaren er begrænset til prøveperioden. Prøvesoftwaren og prøveperiodens længde angives under aktiveringsprocessen. De har mulighed for at konvertere prøverettighederne til permanente rettigheder, både før og efter prøveperioden slutter. Efter udløb af enhver prøveperiode uden konvertering, ophører prøvesoftwaren med at køre. d. Medieelementer og skabeloner. De må kopiere og bruge billeder, multimedieklip, animationer, lyde, musik, former, videoklip og skabeloner, som leveres sammen med softwaren, og som er beregnet til brug i de dokumenter, De opretter, og de projekter, som De starter. De må distribuere disse dokumenter og projekter til ikke-kommercielle formål. Hvis De ønsker at bruge disse medieelementer eller skabeloner til et andet formål, bedes De gå til www.microsoft.com/permission og kontrollere, om den pågældende brug er tilladt. e. Multipleksing. Hardware eller software, som De bruger til at • sammenkøre forbindelser • omdirigere oplysninger eller • reducere antal enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller direkte bruger softwaren (undertiden kaldet "multipleksing" eller "pooling"), reducerer ikke det antal licenser af nogen art, De har brug for. f. Development Tools. Softwaren kan indeholde Microsoft Visual Basic-værktøjer eller andre udviklingsværktøjer. De må kun bruge de udviklingsværktøjer, der er indeholdt i softwaren, til at designe, udvikle, teste, bruge og demonstrere Deres programmer med softwaren. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik enhed. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger oplysninger om softwaren og enheden til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, enhedens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra enhedens hardwarekonfiguration. Se www.microsoft.com/piracy/activation.mspx for at få flere oplysninger. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Med korrekt licensering, har De ret til at bruge den version af softwaren, der blev installeret under installationen, op til den tid, der er tilladt til aktivering. MEDMINDRE SOFTWAREN AKTIVERES, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE DEN EFTER TIDSPUNKTET, DER ER TILLADT TIL AKTIVERING. Dette er for at undgå ulicenseret brug. DE HAR IKKE TILLADELSE TIL AT OMGÅ AKTIVERING. De kan aktivere softwaren via internettet eller telefonen. Hvis De gør dette, kan der forekomme et internet- eller telefonservicegebyr. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De aktiverer softwaren igen. 5. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Undtagen som angivet i det materiale, der følger med en tjeneste, kan Microsoft ændre eller annullere dem når som helst. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i Erklæringen om
 • 14. Beskyttelse af Personlige Oplysninger til Office til Mac 2011, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner finder De i Erklæringen om Beskyttelse af Personlige Oplysninger til Office til Mac 2011. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. • Funktionen Microsoft AutoUpdate til Mac. AutoUpdate er en funktion, der hjælper Dem med at holde Deres Microsoft-software opdateret ved at levere softwareopdateringer over internettet direkte til Deres computer. AutoUpdate gør det muligt at vælge, om De vil søge efter tilgængelige opdateringer manuelt eller automatisk, og giver Dem derefter en liste over opdateringer, så De kan vælge hvilke opdateringer, der skal installeres. Se Office for Mac web site for at få flere oplysninger om denne funktion. • Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, onlineundervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. • Digitale certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt. b. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoftsoftware. c. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 6. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. Se www.microsoft.com/licensing/userights for at få flere oplysninger. De må ikke • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, • leje, lease eller udlåne softwaren, eller • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 7. RESERVEKOPIE
 • 15. a. Medier. Hvis De anskaffede softwaren på en cd eller et andet medie, må De lave én sikkerhedskopi af mediet. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. b. Elektronisk Overførsel. Hvis De har anskaffet og hentet softwaren online, må De lave én sikkerhedskopi af softwaren på en cd eller et andet medie med henblik på at installere softwaren på den licenserede enhed. De må også bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. 8. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 9. SOFTWARE, DER IKKE MÅ VIDERESÆLGES. De må ikke sælge software, der er mærket "Ikke til videresalg", "NFR", "Software, der ikke må videresælges" eller "Not for Resale." 10. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER. Hvis softwaren er markeret til at skulle aktiveres i en bestemt geografisk region, kan De kun aktivere softwaren i den geografiske region, der er angivet på softwarepakken. De kan muligvis ikke aktivere softwaren uden for denne region. Besøg www.microsoft.com/howtotell/geo/ for at få flere oplysninger om geografiske begrænsninger. 11. OPGRADERING ELLER KONVERTERING. For at opgradere eller konvertere software skal De først have licens til den software, der kan opgraderes eller konverteres. Efter opgradering eller konvertering træder denne aftale i stedet aftalen for den software, De opgraderede eller konverterede fra. Efter opgradering eller konvertering kan De ikke længere bruge den tidligere version af den software, De opgraderede eller konverterede fra. 12. LICENSBEVIS. a. Ægte licensbevis. Hvis De har modtaget softwaren på en cd eller et andet medie, er deres licensbevis den ægte Microsoft-ægthedsetiket og den medfølgende ægte produktnøgle og Deres købskvittering. Hvis De har købt og hentet softwaren online, er deres licensbevis den ægte Microsoft-produktnøgle til softwaren, som de modtag sammen med købet, og Deres købskvittering fra en autoriseret elektronikforhandler af ægte Microsoft-software. Det kan være nødvendigt at få købskvitteringen bekræftet dér, hvor De handlede. b. Opgraderings- eller konverteringslicens. Hvis De opgraderer eller konverterer softwaren, er Deres licensbevis • • c. det ægte licensbevis for den software, De opgraderede eller konverterede fra, og det ægte licensbevis for den software, De opgraderede eller konverterede til. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på www.howtotell.com. 13. OVERFLYTTELSE TIL EN ANDEN ENHED. De har ret til at overflytte licensen til en anden enhed så mange gange De vil, men ikke mere end én gang for hver 90 dage. Hvis De overflytter, vil denne anden enhed blive den "licenserede enhed". Hvis De nedlægger den licenserede enhed på grund af en hardwarefejl, må De overflytte licensen tidligere. 14. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND. Den første bruger af softwaren må overdrage denne og nærværende aftale én gang direkte til tredjemand. Før en tilladt overdragelse skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. Den første bruger skal afinstallere softwaren, før den overføres separat fra enheden. Den første bruger må ikke beholde nogen kopier. Hvis softwaren er en opgradering, skal en overdragelsen også inkludere alle tidligere versioner af softwaren. 15. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Se www.microsoft.com/exporting for at få flere oplysninger. 16. SUPPORTYDELSER. Microsoft yder support på softwaren som beskrevet på www.support.microsoft.com/ common/international.aspx. 17. HELE AFTALEN. Denne aftale (inklusive garantien nedenfor), alle tillæg eller rettelser, der følger med softwaren, og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele
 • 16. aftalen for softwaren og supportydelserne. 18. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 19. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder under dansk ret, hvis den danske lovgivning ikke tillader den det. 20. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning op til det beløb, De har betalt for softwaren. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder i • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det gælder også, selvom • reparation, erstatning eller en refundering for softwaren ikke fuldstændig kompenserer Dem for eventuelle tab eller • Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader. ************************************************************************************ BEGRÆNSET GARANTI A. BEGRÆNSET GARANTI. Hvis De følger instruktionerne, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren. B. VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. Den begrænsede garanti dækker softwaren i 90 dage efter den er anskaffet af den første bruger. Hvis De modtager tillæg, opdateringer eller erstatningssoftware i løbet af de 90 dage, er De dækket ind i den resterende garantiperiode eller mindst 30 dage. Hvis den første bruger overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle stiltiende garantier, garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantiperiode. Visse stater tillader ingen begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor disse begrænsninger muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, da nogle lande ikke tillader begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti
 • 17. eller et vilkår. C. UDELUKKELSER FRA GARANTI. Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for Microsofts kontrol. D. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD. Microsoft reparerer eller erstatter softwaren vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte den, refunderer Microsoft beløbet angivet på Deres kvittering for softwaren. Microsoft reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte dem, refunderer Microsoft det beløb, De eventuelt har betalt for dem. De skal afinstallere softwaren og returnere ethvert medie og andet tilknyttet materiale til Microsoft sammen med kvitteringen for at få refunderet beløbet. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti. E. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. F. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN. De skal fremlægge kvittering for at få garantiservice. 1. USA og Canada. Hvis De ønsker garantiservice eller oplysninger om refundering af prisen på software, der er erhvervet i USA og Canada, bedes De kontakte Microsoft på: • (800) MICROSOFT, • Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller • besøg www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 2. Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for nærværende begrænsede garanti. Hvis De vil fremsætte et krav under denne garanti, skal De kontakte enten • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller • Microsoft Danmark på telefon 44 89 01 00 eller se www.microsoft.com/danmark/. 3. Uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har købt softwaren uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten eller Afrika, bedes De kontakte den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se www.microsoft.com/worldwide). G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrænsede garanti er Microsofts eneste direkte garanti. Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. Hvis dansk ret giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet "Afhjælpning ved garantibrud" ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til dansk lovgivning. H. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD. Ovenstående klausul om begrænsning og udelukkelse af erstatning gælder for brud af denne begrænsede garanti. Nærværende begrænsede garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret.
 • 18. AFSNIT 4 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE Microsoft Office til Mac University 2011, Service Pack 2 Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for softwaren, der følger med disse licensvilkår og de medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts • opdateringer • supplementer • internetbaserede tjenester og • supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. DE BEDES I STEDET RETURNERE DEN TIL FORHANDLEREN FOR AT FÅ REFUSION AF KØBESUMMEN ELLER EN KREDITNOTA. Hvis De ikke kan få refusion af købesummen der, skal De kontakte Microsoft eller Microsoft Danmark for at få oplysninger om Microsofts regler for refusion. Se www.microsoft.com/worldwide. I Danmark skal De ringe på telefon 44 89 01 00 eller se www.microsoft.com/danmark/. SOM BESKREVET NEDENFOR UDGØR BRUG AF VISSE FUNKTIONER DERES SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF BESTEMTE OPLYSNINGER TIL INTERNETBASEREDE TJENESTER. HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER FOR HVER LICENS, DE ANSKAFFER. 1. OVERSIGT Softwaren licenseres på basis af en licens pr. enhed. En hardwarepartition eller -blade betragtes som en separat enhed. 2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. En kopi pr. enhed Softwarelicensen er permanent tildelt den enhed, som softwaren først aktiveres på. Denne enhed er den "licenserede enhed". b. Licenseret enhed. De må kun bruge én kopi af softwaren ad gangen på den licenserede enhed. c. Adskillelse af komponenter. Komponenterne i softwaren licenseres som en samlet helhed. De må ikke adskille komponenterne og installere dem på forskellige enheder. 3. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Fjernadgang. Den primære bruger af den licenserede enhed må få adgang til og bruge softwaren fra eksternt hold fra en anden enhed. De må tillade andre at anvende softwaren med henblik på at yde support. Der kræves ingen yderligere licenser i forbindelse med denne adgang. Ingen anden person må bruge softwaren under den samme licens på samme tid af nogen anden grund. b. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De må kun
 • 19. • integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integrationsrestriktionerne i skrifttyperne og • midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. c. Prøve og Konvertering. En del af eller hele softwaren kan være licenseret på prøvebasis. Deres rettigheder til at bruge softwaren er begrænset til prøveperioden. Prøvesoftwaren og prøveperiodens længde angives under aktiveringsprocessen. De har mulighed for at konvertere prøverettighederne til permanente rettigheder, både før og efter prøveperioden slutter. Efter udløb af enhver prøveperiode uden konvertering, ophører prøvesoftwaren med at køre. d. Medieelementer og skabeloner. De kan have adgang til mediebilleder, multimedieklip, animationer, lyd, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold ("medieelementer"), som leveres sammen med softwaren eller som del af en tjeneste, som er tilknyttet softwaren. De må kopiere og bruge medieelementerne i projekter og dokumenter. De må ikke (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af medieelementerne alene eller som en del af et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet; (ii) tildele køberne af Deres produkt rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne; (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet; eller (iv) fremstille anstødelige eller skandaløse produkter ved hjælp af medieelementerne. Yderligere oplysninger findes på www.microsoft.com/permission. e. Multipleksing. Hardware eller software, som De bruger til at • sammenkøre forbindelser • omdirigere oplysninger eller • reducere antal enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller direkte bruger softwaren (undertiden kaldet "multipleksing" eller "pooling"), reducerer ikke det antal licenser af nogen art, De har brug for. f. Development Tools. Softwaren kan indeholde Microsoft Visual Basic-værktøjer eller andre udviklingsværktøjer. De må kun bruge de udviklingsværktøjer, der er indeholdt i softwaren, til at designe, udvikle, teste, bruge og demonstrere Deres programmer med softwaren. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik enhed. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger oplysninger om softwaren og enheden til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, enhedens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra enhedens hardwarekonfiguration. Se www.microsoft.com/piracy/activation.mspx for at få flere oplysninger. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Med korrekt licensering, har De ret til at bruge den version af softwaren, der blev installeret under installationen, op til den tid, der er tilladt til aktivering. MEDMINDRE SOFTWAREN AKTIVERES, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE DEN EFTER TIDSPUNKTET, DER ER TILLADT TIL AKTIVERING. Dette er for at undgå ulicenseret brug. DE HAR IKKE TILLADELSE TIL AT OMGÅ AKTIVERING. De kan aktivere softwaren via internettet eller telefonen. Hvis De gør dette, kan der forekomme et internet- eller telefonservicegebyr. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De aktiverer softwaren igen. 5. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Undtagen som angivet i det materiale, der følger med en tjeneste, kan Microsoft ændre eller annullere dem når som helst. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i Erklæringen om Beskyttelse af Personlige Oplysninger til Office til Mac 2011, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Se Office for Mac 2011 Privacy Statement for at få flere oplysninger om disse funktioner. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de
 • 20. relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. • Funktionen Microsoft AutoUpdate til Mac. AutoUpdate er en funktion, der hjælper Dem med at holde Deres Microsoft-software opdateret ved at levere softwareopdateringer over internettet direkte til Deres computer. AutoUpdate gør det muligt at vælge, om De vil søge efter tilgængelige opdateringer manuelt eller automatisk, og giver Dem derefter en liste over opdateringer, så De kan vælge hvilke opdateringer, der skal installeres. Se Office for Mac web site for at få flere oplysninger om denne funktion. • Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, onlineundervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. • Digitale certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt. b. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoftsoftware. c. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 6. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. Se www.microsoft.com/licensing/userights for at få flere oplysninger. De må ikke • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, • leje, lease eller udlåne softwaren, eller • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 7. RESERVEKOPIE a. Medier. Hvis De anskaffede softwaren på en cd eller et andet medie, må De lave én sikkerhedskopi af mediet. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. b. Elektronisk Overførsel. Hvis De har anskaffet og hentet softwaren online, må De lave én sikkerhedskopi af softwaren på en cd eller et andet medie med henblik på at installere softwaren på den licenserede enhed. De må også bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. 8. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere
 • 21. og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 9. SOFTWARE, DER IKKE MÅ VIDERESÆLGES. De må ikke sælge software, der er mærket "Ikke til videresalg", "NFR", "Software, der ikke må videresælges" eller "Not for Resale." 10. AKADEMISK SOFTWARE. De skal være en "Godkendt Uddannelsesbruger" for at bruge software, der er mærket "Akademisk". Hvis De er usikker på, om De er kvalificeret til betegnelsen "Godkendt Uddannelsesbruger", skal De besøge www.microsoft.com/education eller kontakte den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land. 11. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER. Hvis softwaren er markeret til at skulle aktiveres i en bestemt geografisk region, kan De kun aktivere softwaren i den geografiske region, der er angivet på softwarepakken. De kan muligvis ikke aktivere softwaren uden for denne region. Besøg www.microsoft.com/howtotell/geo/ for at få flere oplysninger om geografiske begrænsninger. 12. OPGRADERING ELLER KONVERTERING. For at opgradere eller konvertere software skal De først have licens til den software, der kan opgraderes eller konverteres. Efter opgradering eller konvertering træder denne aftale i stedet aftalen for den software, De opgraderede eller konverterede fra. Efter opgradering eller konvertering kan De ikke længere bruge den tidligere version af den software, De opgraderede eller konverterede fra. 13. LICENSBEVIS. a. Ægte licensbevis. Hvis De har modtaget softwaren på en cd eller et andet medie, er deres licensbevis den ægte Microsoft-ægthedsetiket og den medfølgende ægte produktnøgle og Deres købskvittering. Hvis De har købt og hentet softwaren online, er deres licensbevis den ægte Microsoft-produktnøgle til softwaren, som de modtag sammen med købet, og Deres købskvittering fra en autoriseret elektronikforhandler af ægte Microsoft-software. Det kan være nødvendigt at få købskvitteringen bekræftet dér, hvor De handlede. b. Opgraderings- eller konverteringslicens. Hvis De opgraderer eller konverterer softwaren, er Deres licensbevis • • c. det ægte licensbevis for den software, De opgraderede eller konverterede fra, og det ægte licensbevis for den software, De opgraderede eller konverterede til. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på www.howtotell.com. 14. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND. De må kun overdrage softwaren direkte til en tredjepart med den licenserede enhed, Ægthed-etiketten og denne aftale. Før overdragelsen skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. De må ikke beholde nogen kopier. 15. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De på www.microsoft.com/ exporting. 16. SUPPORTYDELSER. Microsoft yder support på softwaren som beskrevet på www.support.microsoft.com/ common/international.aspx. 17. HELE AFTALEN. Denne aftale (inklusive garantien nedenfor), alle tillæg eller rettelser, der følger med softwaren, og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 18. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love.
 • 22. 19. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder under dansk ret, hvis den danske lovgivning ikke tillader den det. 20. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning op til det beløb, De har betalt for softwaren. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder i • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det gælder også, selvom • reparation, erstatning eller en refundering for softwaren ikke fuldstændig kompenserer Dem for eventuelle tab eller • Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader. ************************************************************************************ BEGRÆNSET GARANTI A. BEGRÆNSET GARANTI. Hvis De følger instruktionerne, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren. B. VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. Den begrænsede garanti dækker softwaren i 90 dage efter den er anskaffet af den første bruger. Hvis De modtager tillæg, opdateringer eller erstatningssoftware i løbet af de 90 dage, er De dækket ind i den resterende garantiperiode eller mindst 30 dage. Hvis den første bruger overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle stiltiende garantier, garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantiperiode. Visse stater tillader ingen begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor disse begrænsninger muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, da nogle lande ikke tillader begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller et vilkår. C. UDELUKKELSER FRA GARANTI. Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for Microsofts kontrol. D. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD. Microsoft reparerer eller erstatter softwaren vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte den, refunderer Microsoft beløbet angivet på Deres kvittering for softwaren. Microsoft reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte dem, refunderer Microsoft det beløb, De eventuelt har betalt for dem. De skal afinstallere softwaren og returnere ethvert medie og andet
 • 23. tilknyttet materiale til Microsoft sammen med kvitteringen for at få refunderet beløbet. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti. E. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. F. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN. De skal fremlægge kvittering for at få garantiservice. 1. USA og Canada. Hvis De ønsker garantiservice eller oplysninger om refundering af prisen på software, der er erhvervet i USA og Canada, bedes De kontakte Microsoft på: • (800) MICROSOFT, • Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller • besøg www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 2. Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for nærværende begrænsede garanti. Hvis De vil fremsætte et krav under denne garanti, skal De kontakte enten • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller • Microsoft Danmark på telefon 44 89 01 00 eller se www.microsoft.com/danmark/. 3. Uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har købt softwaren uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten eller Afrika, bedes De kontakte den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se www.microsoft.com/worldwide). G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrænsede garanti er Microsofts eneste direkte garanti. Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. Hvis dansk ret giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet "Afhjælpning ved garantibrud" ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til dansk lovgivning. H. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD. Ovenstående klausul om begrænsning og udelukkelse af erstatning gælder for brud af denne begrænsede garanti. Nærværende begrænsede garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret.
 • 24. AFSNIT 5 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE Microsoft Forbindelse til Fjernskrivebord-klien til Mac 2 Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for softwaren, der følger med disse licensvilkår og de medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts • opdateringer • supplementer • internetbaserede tjenester og • supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER FOR HVER LICENS, DE ANSKAFFER. 1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. De kan installere og bruge én kopi af softwaren på Deres enhed. 2. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke ⁃ arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, ⁃ foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ⁃ lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, ⁃ offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, ⁃ udleje, lease eller udlåne softwaren ⁃ overdrage softwaren eller denne aftale til tredjemand eller ⁃ bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 3. RESERVEKOPIE De har ret til at lave én sikkerhedskopi af softwaren. De må kun benytte den til at geninstallere softwaren. 4. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere
 • 25. og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 5. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Undtagen som angivet i det materiale, der følger med en tjeneste, kan Microsoft ændre eller annullere dem når som helst. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i Erklæringen om Beskyttelse af Personlige Oplysninger til Forbindelse til Fjernskrivebord-klient til Mac 2, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Se Remote Desktop Connection Client for Mac 2 Privacy Statement for at få flere oplysninger om disse funktioner. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. • Funktionen Microsoft AutoUpdate til Mac. AutoUpdate er en funktion, der hjælper Dem med at holde Deres Microsoft-software opdateret ved at levere softwareopdateringer over internettet direkte til Deres computer. AutoUpdate gør det muligt at vælge, om De vil søge efter tilgængelige opdateringer manuelt eller automatisk, og giver Dem derefter en liste over opdateringer, så De kan vælge hvilke opdateringer, der skal installeres. Se Office for Mac web site for at få flere oplysninger om denne funktion. b. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoftsoftware. c. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 6. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Se www.microsoft.com/exporting for at få flere oplysninger. 7. SUPPORTYDELSER. Fordi denne software er "som den er og forefindes", yder Microsoft muligvis ikke support på den. 8. FJERNSKRIVEBORD. Softwaren indeholder teknologier, der giver mulighed for fjernadgang fra computeren til programmer, som er installeret på en computer med Windows Server 2003 Standard, Windows Server 2003 Enterprise, Windows Server 2003 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows XP Professional, Windows XP Media Center, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise og Windows Vista Ultimate eller efterfølgende versioner af disse(”VÆRTSENHED”). For så vidt angår adgang til Microsoft- og ikke-Microsoft-programmer på VÆRTSENHEDEN fra computeren, skal De se i den licensaftale, der leveres sammen med det pågældende produkt, eller kontakte den relevante licensgiver for at fastslå, om brugen af produktet sammen med Fjernskrivebord er tilladt uden yderligere licens. 9. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 10. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt.
 • 26. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 11. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse. 12. ANSVARSFRASKRIVELSE. Softwaren er givet i licens "som den er og forefindes". De bærer risikoen for brug af softwaren. Microsoft stiller ingen udtrykkelige garanter, garantier eller betingelser. DE kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. 13. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning op til USD 5,00. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder i ⁃ ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og ⁃ erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.
 • 27. AFSNIT 6 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE Microsoft Messenger til Mac 8 Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for softwaren, der følger med disse licensvilkår og de medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts • opdateringer • supplementer • internetbaserede tjenester og • supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. SOM BESKREVET NEDENFOR UDGØR BRUG AF VISSE FUNKTIONER DERES SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF BESTEMTE OPLYSNINGER TIL INTERNETBASEREDE TJENESTER. HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER FOR HVER LICENS, DE ANSKAFFER. 1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. Installation og brug. De må installere og bruge et ubegrænset antal kopier af softwaren på Deres enheder. b. Medfølgende Microsoft-programmer. Softwaren indeholder andre Microsoft-programmer. Disse licensvilkår gælder for Deres brug af disse programmer. 2. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. Den softwarefunktion, der er beskrevet nedenfor, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderens computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. De kan deaktivere denne funktion eller undlade at bruge den. Se Messenger for Mac 8 Privacy Statement for at få flere oplysninger om denne funktion. VED AT BRUGE DENNE FUNKTION ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. i. Computeroplysninger. Følgende funktion bruger internetprotokoller, der sender de relevante systemoplysninger, f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af operativsystem og browser, navn og version af den software, De bruger, og sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. • Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. For at kunne levere indholdet tilsender disse funktioner Microsoft oplysninger om typen af operativsystem, navn på og version af den software, De bruger, browsertype samt sprogkode for den enhed, hvorpå De har installeret softwaren. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. • Microsoft Error Reporting Service (Microsofts tjeneste til fejlrapportering). Denne funktion hjælper
 • 28. Microsoft og Windows-partnere med at diagnosticere problemer i softwaren og levere løsninger. Der er ikke løsninger til alle problemer, men når løsninger bliver tilgængelige, vil De blive tilbudt dem som trin til at løse et problem, De har rapporteret eller som opdateringer, der skal installeres. Som en del af opsætningen og installationen, sender Microsoft Error Reporting Service oplysninger tilbage til Microsoft om mislykkede forsøg på opsætning eller installation for at hjælpe med at diagnosticere problemet. For at hjælpe med at forhindre problemer og gøre softwaren mere pålidelig, er visse løsninger også inkluderet i servicepakker og fremtidige versioner af softwaren. ii. Brug af oplysninger. Vi kan bruge systemoplysningerne til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software. b. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge denne tjeneste på en måde, der kan beskadige tjenesten eller begrænse andres brug af den. De må ikke bruge tjenesten til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke • offentliggøre resultaterne af benchmarktest af softwaren til nogen tredjepart uden Microsofts forudgående, skriftlige tilladelse; • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, • leje, lease eller udlåne softwaren, eller • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 4. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 5. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De på www.microsoft.com/ exporting. 6. SUPPORTYDELSER. Fordi denne software er "som den er og forefindes", yder Microsoft muligvis ikke support på den. 7. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 8. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden
 • 29. for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 9. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse. 10. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET I LICENS "SOM DEN ER OG FOREFINDES". DE BÆRER RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT STILLER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. SÅFREMT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DANSK LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. 11. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. DE KAN FRA MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL US$5,00. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER. Denne begrænsning gælder i • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.
 • 30. AFSNIT 7 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT LYNC for Mac 2011 Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, en af dets associerede virksomheder) og Dem. De bedes derfor venligst læse dem. Vilkårene gælder for ovennævnte software samt de medier, De måtte have modtaget dem på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts • opdateringer • tillæg • internetbaserede tjenester og • supportydelser til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder disse vilkår. Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren. De bedes i stedet returnere den til forhandleren for at få refunderet købesummen eller udstedt en kreditnota. Hvis De ikke kan få refunderet købesummen hos forhandleren eller udstedt en kreditnota, skal De kontakte Microsoft eller Microsoft Danmark for at få oplysninger om Microsofts regler for refusion. Se http://www.microsoft.com/worldwide. I Danmark skal De ringe på telefon 44 89 01 00 eller se http://www.microsoft.com/ danmark/. Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder for hver licens, de anskaffer. 1. OVERSIGT. Disse licensvilkår giver tilladelse til installation og brug af en kopi af softwaren på en enhed, sammen med andre rettigheder, som beskrevet herunder. 2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. Før De bruger softwaren under en licens, skal De tildele den licens til en enhed. Denne enhed er den "licenserede enhed". En hardwarepartition betragtes som en separat enhed. a. Licenseret enhed. De kan installere og bruge én kopi af softwaren på den licenserede enhed. b. Bærbar enhed. De kan installere en yderligere kopi på en bærbar enhed til brug for den primære bruger af den licenserede enhed. c. Medfølgende Microsoft-programmer. Softwaren indeholder andre Microsoft-programmer. I visse tilfælde vil disse programmer og licensvilkårene, der gælder for Deres brug af dem, være specifikt beskrevet i disse licensvilkår. For alle andre medfølgende Microsoft-programmer, gælder disse licensvilkår for Deres brug. 3. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Fjernadgang. Den primære bruger af den licenserede enhed er berettiget til at opnå adgang til og bruge softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, fra eksternt hold fra en anden enhed. De må tillade andre brugere at anvende softwaren med henblik på at yde support. Der kræves ingen yderligere licenser i forbindelse med denne adgang. Ingen anden person må bruge softwaren under den samme licens på samme tid til noget formål. b. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge dets skrifttyper til at vise og udskrive indhold. De må kun • integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integreringstilladelserne i skrifttyperne; og
 • 31. • midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. c. Multipleksing. Hardware eller software, som De bruger til at • sammenkøre forbindelser, • omdirigere oplysninger, eller • reducere antal enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller direkte bruger softwaren (undertiden kaldet "multipleksing" eller "pooling"), reducerer ikke det antal licenser af nogen art, De har brug for. 4. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Undtagen som angivet i det medfølgende materiale til tjenesten, kan Microsoft ændre eller annullere dem når som helst. 5. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, som kun tillader, at De bruger den på bestemte måder. Yderligere oplysninger finder De på adressen http://www.microsoft.com/licensing/userights. De må ikke • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, • tage flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, • udleje, lease eller udlåne softwaren eller • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 6. SIKKERHEDSKOPI. De har ret til at tage én sikkerhedskopi af mediet. De må kun benytte den til at geninstallere softwaren. 7. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 8. SOFTWARE, DER IKKE MÅ VIDERESÆLGES. De må ikke sælge software, der er mærket "Ikke til videresalg", "NFR", "Software, der ikke må videresælges" eller "Not for Resale." 9. NEDGRADERING. De må installere og bruge denne version og en tidligere version af denne software samtidig. Nærværende aftale gælder for Deres brug af den tidligere version. Hvis den tidligere version indeholder andre komponenter, gælder alle vilkår i den aftale, der følger med den tidligere version, for Deres brug af disse komponenter. Microsoft er ikke forpligtet til at levere tidligere versioner til Dem. 10. OVERFLYTTELSE TIL EN ANDEN ENHED. De må overflytte licensen til en anden enhed et ubegrænset antal gange, men kun én gang for hver 90 dage. Hvis De overflytter licensen, bliver den anden enhed den "licenserede enhed". De har ret til at overflytte licensen før tiden, hvis De nedlægger den licenserede enhed på grund af en hardwarefejl. 11. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De på http://
 • 32. www.microsoft.com/exporting. 12. SUPPORTYDELSER. Microsoft yder support på softwaren, som beskrevet på http://www.support.microsoft.com/ common/international.aspx. 13. HELE AFTALEN. Denne aftale (inklusive garantien nedenfor), tilføjelser eller rettelser, der fulgte med softwaren, og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 14. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De har erhvervet softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land. 15. JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse. 16. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning for direkte tab på op til det beløb, De har betalt for softwaren. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder for • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Begrænsningen gælder også, selvom • reparation, erstatning eller refundering af softwaren ikke yder fuld kompensation for eventuelle tab, eller • Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af ansvar for hændelige skader, følgeskader eller andre skader.
 • 33. ********************************************************************************** BEGRÆNSET GARANTI A. BEGRÆNSET GARANTI. Hvis De følger instruktionerne, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren. B. VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. Den begrænsede garanti dækker softwaren i et år, efter den er anskaffet af den første bruger. Hvis De modtager tillæg, opdateringer eller erstatningssoftware i løbet af dette år, er De dækket ind i den resterende garantiperiode eller mindst 30 dage. Hvis den første bruger overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle stiltiende garantier, garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantiperiode. Visse jurisdiktioner tillader ingen begrænsninger for varigheden af en stiltiende garanti, og derfor gælder disse begrænsninger muligvis ikke for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi visse lande ikke tillader begrænsninger i varigheden af stiltiende garantier, garantier eller betingelser. C. UDELUKKELSER FRA GARANTI. Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for Microsofts kontrol. D. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD. Microsoft reparerer eller erstatter softwaren vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte den, refunderer Microsoft beløbet på Deres kvittering for softwaren. Microsoft reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte dem, refunderer Microsoft Deres eventuelle købspris. De skal afinstallere softwaren og returnere ethvert medie og andet tilknyttet materiale til Microsoft sammen med kvitteringen for at få refunderet beløbet. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti. E. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende dansk lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. F. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN. De skal fremlægge kvittering for at få garantiservice. 1. USA og Canada. Hvis De ønsker garantiservice eller oplysninger om refundering af prisen på software, der er erhvervet i USA og Canada, bedes De kontakte Microsoft på: • (800) MICROSOFT; • Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller • besøge http://www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 2. Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for nærværende begrænsede garanti. Hvis De ønsker erstatning i henhold til nærværende garanti, bedes De kontakte • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller • Microsoft Danmark på telefon 44 89 01 00 eller se http://www.microsoft.com/danmark/. 3. Uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har købt softwaren uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten eller Afrika, bedes De kontakte den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se http://www.microsoft.com/worldwide). G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrænsede garanti er Microsofts eneste direkte garanti. Microsoft
 • 34. stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. Hvis dansk ret giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet ”Afhjælpning ved garantibrud” ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til dansk lovgivning. H. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD. Ovenstående bestemmelse om begrænsning og udelukkelse af erstatning gælder for brud på nærværende begrænsede garanti. Nærværende begrænsede garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis andre rettigheder i henhold til dansk ret.