Top 100
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Top 100

on

 • 391 views

Estas son las 100 palabras mas usadas del idioma ingles.

Estas son las 100 palabras mas usadas del idioma ingles.

Statistics

Views

Total Views
391
Views on SlideShare
353
Embed Views
38

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

4 Embeds 38

http://craneospensantescartageneros.blogspot.com 22
http://craneospensantescartageneros.blogspot.com.es 12
http://paginadepruebasdealex.blogspot.com 2
http://craneospensantescartageneros.blogspot.mx 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Top 100 Presentation Transcript

 • 1. the   [ði:]
 • 2. be   [bi:]
 • 3. of   [ɒv]
 • 4. and   [ænd]
 • 5. a   [ə, eɪ]
 • 6. to   [tu:, tʋ, tə]
 • 7. in   [ɪn]
 • 8. he   [hi:]
 • 9. have   [hæv]
 • 10. it   [ɪt]
 • 11. that   [ðæt]
 • 12. for   [fɔ:r]
 • 13. They   [ðeɪ]
 • 14. I   [aɪ]
 • 15. With   [wɪð]
 • 16. as   [æz]
 • 17. not   [nɒt]
 • 18. on   [ɒn]
 • 19. She   [ʃi:]
 • 20. at   [ət, æt]
 • 21. by   [baɪ]
 • 22. this   [ðɪs]
 • 23. we   [wi:]
 • 24. you   [ju:]
 • 25. do   [du:]
 • 26. but   [bʌt]
 • 27. from   [frɒm]
 • 28. or   [ɔ:r]
 • 29. which   [wɪtʃ]
 • 30. one   [wʌn]
 • 31. would   [wʋd]
 • 32. all   [ɔ:l]
 • 33. will   [wɪl]
 • 34. there   [ðeər]
 • 35. say   [seɪ]
 • 36. who   [hu:]
 • 37. make   [meɪk]
 • 38. when   [wen]
 • 39. can   [kæn]
 • 40. more   [mɔ:r]
 • 41. if   [ɪf]
 • 42. no   [noʋ]
 • 43. man   [mæn]
 • 44. out   [aʋt]
 • 45. other   [’ʌðər]
 • 46. so   [soʋ]
 • 47. what   [wɒt]
 • 48. time   [taɪm]
 • 49. up   [ʌp]
 • 50. go   [goʋ]
 • 51. about   [ə’baʋt]
 • 52. than   [ðæn]
 • 53. into   [’ɪntu:, ’ɪntə]
 • 54. could   [kʋd, kəd]
 • 55. State   [steɪt]
 • 56. only   [’oʋnlɪ]
 • 57. New   [nu:]
 • 58. Year   [jɪər]
 • 59. Some   [sʌm]
 • 60. Take   [teɪk]
 • 61. Come   [kʌm]
 • 62. these   [ði:z]
 • 63. know   [noʋ]
 • 64. see   [si:]
 • 65. use   [ju:z]
 • 66. Get   [get]
 • 67. Like   [laɪk]
 • 68. Then   [ðen]
 • 69. first   [fɜ:rst]
 • 70. Any   [’enɪ]
 • 71. work   [wɜ:rk]
 • 72. Now   [naʋ]
 • 73. May   [meɪ]
 • 74. Such   [sʌtʃ]
 • 75. Give   [gɪv]
 • 76. over   [’oʋvər]
 • 77. Think   [Ɵɪŋk]
 • 78. most   [moʋst]
 • 79. Even   [’i:vən]
 • 80. Find   [faɪnd]
 • 81. Day   [deɪ]
 • 82. also   [’ɔ:lsoʋ]
 • 83. After   [’æftər]
 • 84. way   [weɪ]
 • 85. many   [’menɪ]
 • 86. must   [mʌst]
 • 87. Look   [lʋk]
 • 88. Before   [bɪ’fɔ:r]
 • 89. Great   [greɪt]
 • 90. back   [bæk]
 • 91. through   [Ɵru:]
 • 92. Long   [lɔ:ŋ]
 • 93. Where   [weər]
 • 94. Much   [mʌtʃ]
 • 95. should   [ʃʋd, ʃəd]
 • 96. Well   [wel]
 • 97. People   [’pi:pəl]
 • 98. Down   [daʋn]
 • 99. Own   [oʋn]
 • 100. just   [dʒʌst]