Importwizard Artikels Versie 2003

354
-1

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
354
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Importwizard Artikels Versie 2003

 1. 1. Artikel Importwizard versie 3.0 DBFACTw vanaf versie 2.10
 2. 2. Doelstelling <ul><li>Gemakkelijk rekenbladen, tabellen enz. importeren in DBFACTw om automatisch artikels aan te maken of bij te werken </li></ul>
 3. 3. Stappen <ul><li>Template aanmaken </li></ul><ul><li>Import-bestand </li></ul><ul><li>Type import </li></ul><ul><li>Koppelingen </li></ul><ul><li>Import-test </li></ul><ul><li>Definitief importeren </li></ul>
 4. 4. Template <ul><li>Template creëren </li></ul><ul><li>Template System: voor automatische definitie die niet gewijzigd mag worden </li></ul><ul><li>Template dupliceren: </li></ul><ul><ul><li>indien een bepaalde template goed lijkt op een reeds bestaande template </li></ul></ul>
 5. 5. Import <ul><li>Import uit externe data: stabiliteitsprobleem </li></ul><ul><ul><li>Oplossing: permanente bewaring van tussenstappen automatisch </li></ul></ul><ul><li>Spreadsheets: </li></ul><ul><ul><li>Alleen tekst, geen tekeningen of opmaak </li></ul></ul><ul><ul><li>Opslaan als “Excel 95/97” formaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolom-omschrijvingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In bovenste rij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Steeds uniek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen speciale tekens (alleen letters) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maximaal 10 tekens lang (rest wordt afgekapt) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Import <ul><li>Keuze van import-bestand: </li></ul><ul><ul><li>DBF-bestand </li></ul></ul><ul><ul><li>XLS-bestand </li></ul></ul><ul><ul><li>XML-bestand (later) </li></ul></ul><ul><li>“ toon spreadsheet”: controle </li></ul><ul><li>Toon Import: </li></ul><ul><ul><li>Import wordt getest en geïmporteerd </li></ul></ul>
 7. 7. Creatie/update <ul><li>Creatie </li></ul><ul><ul><li>Indien aangevinkt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikels die niet gevonden zijn, zullen bij import automatisch gecreëerd worden. (“creatie”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indien niet aangevinkt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikels die niet gevonden zijn, zullen automatisch overgeslagen worden (“niet gevonden”) </li></ul></ul></ul><ul><li>Update 1.2.3. </li></ul><ul><ul><li>Indien aangevinkt (1 en/of 2 en/of 3) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controle per koppeling of update nodig is </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indien één van de updates aangeduid: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel wordt bijgewerkt als gevonden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anders melding “niet gevonden” </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Creatie/update updatesleutel <ul><li>Updatesleutel: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Meestal volgens referentie leverancier (& leverancier) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zelfde referentie + leverancier  keuze van artikel gemaakt </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Eventuele opties </li></ul>
 9. 9. Koppelingen <ul><li>Tonen </li></ul><ul><ul><ul><li>Standaard “veel gebruikte velden” getoond, maar in principe alle velden koppelbaar </li></ul></ul></ul><ul><li>Verplicht </li></ul><ul><ul><ul><li>Afhankelijk van keuze in vorige blad (creatie/update) worden andere koppelingen “verplicht” </li></ul></ul></ul><ul><li>Standaard koppelingen </li></ul><ul><ul><ul><li>Bij een nieuwe template worden automatisch koppelingen gemaakt voor: grootboekrekening verkoop, grootboekrekening aankoop, stock-controle en btw-tarief </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Wanneer koppelen <ul><li>Koppeling verplicht voor: </li></ul><ul><ul><li>Bij creatie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Groep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soort </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volgnummer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omschrijving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Updatesleutel (bv. leverancier + referentie lev) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bij update: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Updatesleutel (bv. leverancier + referentie lev) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bepaalde prijzen </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Koppelen “herhaling” <ul><li>Bedoeling: </li></ul><ul><ul><li>Import meerdere alternatieve leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Import meerdere barcodes </li></ul></ul><ul><ul><li>Import extra tekst </li></ul></ul><ul><li>Best eerst ervaring met gewone import opdoen (nog testfaze) </li></ul>
 12. 12. Bewerk koppeling <ul><li>Standaard waarde </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Houdt in dat voor alle artikels dezelfde waarde steeds gehandhaafd wordt </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Directe koppeling aan import-veld: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per artikel wordt uit de bron nagekeken welk veld nodig is </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De waarde wordt identiek overgenomen (bv. prijsveld) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Indien type veld niet overeenkomt, wordt automatisch formule ingevuld die transformatie doet. Bv: prijs gekoppeld aan prijsveld wordt autommatisch in formule VAL(INKPRIJS) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Gebruik formule: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle functies van DBFACTw ter beschikking gesteld </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Matching tabellen <ul><li>Waarom? </li></ul><ul><ul><li>Een geïmporteerd veld bevat niet exact dezelfde informatie als wat we in DBFACTw gebruiken. </li></ul></ul><ul><li>Hoe gebruiken </li></ul><ul><ul><li>Eerst bepalen welke informatie we bekijken van het importbestand </li></ul></ul><ul><ul><li>Daarna wordt bepaald hoe de conversie (de “matching”) gebeurt </li></ul></ul>
 14. 14. Enkele matchingvoorbeelden
 15. 15. Types matching <ul><li>Groep </li></ul><ul><ul><ul><li>Spreadsheet met 3 waarden, maar groepen noemen KOK, WAS, BOE </li></ul></ul></ul><ul><li>BTW-code </li></ul><ul><ul><ul><li>A = 21 % btw, B = 6 % btw </li></ul></ul></ul><ul><li>Leverancier </li></ul><ul><ul><ul><li>Alles komt van “Elektro International”, behalve het boek, dat komt van leverancier “Herwig Van Hove and partners” </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Oplossing… <ul><li>Groep: </li></ul><ul><ul><li>Koppelen aan “GROEP” van importbestand </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ matchtabel” naar KOK/WAS/BOE </li></ul></ul></ul><ul><li>BTW-code: </li></ul><ul><ul><li>Koppelen aan kolom “BTW” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ matchtabel” voor A = 21, B = 6% </li></ul></ul></ul><ul><li>Leverancier: </li></ul><ul><ul><li>Koppelen aan groep ! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KOKEN, WASSEN = Elektro International </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BOEKEN = Herwig Van Hove and partners </li></ul></ul></ul><ul><li>Conclusie: Bron kan totaal andere informatie bevatten dan doel en toch koppelbaar ! </li></ul>
 17. 17. Mogelijkheden matching <ul><li>In principe kan alles gematched worden </li></ul><ul><li>Niet altijd zin, bv. prijzen </li></ul>
 18. 18. Meerdere opties voor matching <ul><li>Geen info = geen import </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Als er geen koppeling gevonden wordt, dan wordt automatisch het artikel niet geïmporteerd </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Info verplicht anders “fout” </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Is er geen koppeling, dan wordt de import niet uitgevoerd voor dat artikel, want dan beschouwt het systeem de koppeling als “fout” </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Geen info -> standaard waarde </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geen matching-koppeling gevonden? Dan gebruikt het systeem de standaard waarde uit de koppeling </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. Koppeling Creatie/update <ul><li>Bepalen of koppeling in geval van Creatie of Update de informatie van het artikel bijwerkt. </li></ul><ul><ul><li>Bv: omschrijving bijwerken ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creatie: uiteraard moet omschrijving bijgewerkt worden bij creatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Update 1: omschrijving in te vullen (of aan te passen) in geval van update type 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Update 2: geen koppeling betekent dat bij alleen update 2 (bv. prijsupdate) deze koppeling niet nodig is, en dus ook niet updated wordt </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Sturingen koppeling <ul><li>Toon Matching Tabel </li></ul><ul><ul><ul><li>Matching tabel wordt opgebouwd en getoond, waarna matching kan gebeuren </li></ul></ul></ul><ul><li>Toon Waarden </li></ul><ul><ul><ul><li>Indien keuze 2 of 3, worden hier de geïmporteerde waarden getoond. </li></ul></ul></ul><ul><li>Controleer Koppeling </li></ul><ul><ul><ul><li>Zien of bv. bij formule of koppelwaarde deze mogelijk zijn </li></ul></ul></ul><ul><li>Verwijder koppeling </li></ul><ul><ul><ul><li>Indien de koppeling overbodig is (geworden) </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Opgelet bij koppelingen <ul><li>Volgnr: </li></ul><ul><ul><ul><li>houd rekening met lengte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controleer met of zonder spaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(gebruik remtxt () als functie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bv: remtxt(“XB 1010-B32”) = XB1010B32 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deze koppeling wordt uitsluitend bij creatie gebruikt, niet bij update </li></ul></ul></ul><ul><li>Prijzen </li></ul><ul><ul><ul><li>Importeer geen “formule”-velden bij excel: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pas truuk toe “kopieren” en “plakken speciaal - waarden” </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Resultaat <ul><li>Voorspelling </li></ul><ul><li>Aanpassing import </li></ul><ul><li>Resultaat import </li></ul>
 23. 23. Resultaat - voorspelling <ul><li>Schatting hoeveel artikels er zullen </li></ul><ul><ul><ul><li>Creatie: Gecreëerd worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wijzig: Aangepast worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen import: Overgeslagen worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fout: Foutief zijn </li></ul></ul></ul><ul><li>Zolang hier niet gedrukt wordt op de knop “IMPORTEREN”, is er geen import gebeurd! </li></ul>
 24. 24. Aanpassen keuze import <ul><li>Knop “wijzig importstatus”: </li></ul><ul><ul><li>Voor artikel “wijzigen” -> “niet wijzigen” </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor artikel “creatie” -> “overslaan” </li></ul></ul><ul><li>Knop “opvragen”: </li></ul><ul><ul><li>Bij artikel “wijzigen”: zien welk artikel gewijzigd zal worden </li></ul></ul>
 25. 25. Resultaat import <ul><li>Na druk op knop “importeren” </li></ul><ul><ul><li>Teller loopt rechtsboven en duidt aantal aan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan met “ESC” onderdrukt worden, maar de artikels die reeds overlopen zijn, zijn dan reeds aangepast </li></ul></ul><ul><li>Resultaat wordt onderaan getoond, en kan verschillen van “schatting/voorspelling” </li></ul>
 26. 26. Succes! <ul><li>Suggesties/fouten: </li></ul><ul><ul><li>Gelieve te mailen naar [email_address] </li></ul></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×