Introducció a la Gestió de Projectes

847 views
701 views

Published on

Breu introducció a la Gestió de Projectes

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
847
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introducció a la Gestió de Projectes

 1. 1. Curs TIC per a empleats públics Eines Informàtiques
 2. 2. 1 Aplicatius Gestors de Projectes <ul><li>Al mercat hi ha diferents aplicatius informàtics que ens ens ajudaran a gestionar el nostre projecte. </li></ul><ul><li>Característiques a tenir en compte a l’hora de triar-ne un : </li></ul><ul><ul><li>Necessitats del Projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Requisits del sistema </li></ul></ul><ul><ul><li>Costos </li></ul></ul>
 3. 3. 1.1 Eines de Workflow <ul><li>Anomenem eines de Workflow aquelles que ens permeten generar i seguir un flux de treball. </li></ul><ul><ul><li>Alguns exemples d’aplicacions d’aquest tipus poden ser : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplicatius de gestió de projectes com MS Project </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>( http :// office.microsoft.com / project ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplicatius de ERP ( Enterprise Resource Planning ) com SAP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>( http :// www.sap.com / spain / index.epx ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplicatius CMS ( Content Management System ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alfresco ( http :// www.alfresco.com / ) </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. 1.1 Aplicatius Gestors de Projectes (II) <ul><li>Algunes aplicacions existents al mercat són : </li></ul><ul><ul><li>Microsoft Project : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programari de pagament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S.O. : Windows </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://office.microsoft.com/project </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gantt Project : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programari lliure </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S.O. : Windows, Linux, MacOs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://ganttproject.sourceforge.net/ </li></ul></ul></ul>
 5. 6. 1.1 Aplicatius Gestors de Projectes (III) <ul><ul><li>Planner : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programari lliure </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S.O. : Linux </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://live.gnome.org/Planner </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Open Workbench : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programari lliure </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S.O. : Windows </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.openworkbench.org/ </li></ul></ul></ul>
 6. 9. 1.2 Eines de Groupware <ul><li>Anomenem eines de Groupware aquelles que ens permeten dur a terme tasques de manera col·laborativa i agrupen diferents recursos. </li></ul><ul><ul><li>Alguns exemples d’aplicacions d’aquest tipus poden ser : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>entorns d’elearinig com Moodle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>( http :// moodle.org ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>la combinació de diferents recursos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lotus Notes ( http ://www-306.ibm.com/software/lotus/ ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>eGroupware ( http://www.egroupware.org/ ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Phproject ( http:// www.phprojekt.com / ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>MS Outlook, Eudora, etc... </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 11. Gestió Informàtica de Projectes Introducció
 8. 12. 2. Sistemes de gestió <ul><li>Quan parlem de sistemes de gestió de projectes, ens trobem que amb tres patrons o sistemes generals de gestió segons la manera amb la que necessitem gestionar el nostre Projecte : </li></ul><ul><ul><li>Traditional Project Management ( TPM ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptative Project Framework ( APF ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Extreme Project Management ( xPM ) </li></ul></ul>
 9. 13. 2. Fases del projecte <ul><li>Fases d’ un projecte </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi i premises </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectiu, abast, DAFO, riscos, etc... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Planificació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pert, WBS, etc... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Execuxió i Seguiment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gannt, Caixes, etc.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Finalització </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informes, indicadors </li></ul></ul></ul>
 10. 14. 2. El triangle del projecte <ul><li>A l’hora de plantejar un projecte trobarem tres elements clau a tenir en compte : </li></ul><ul><ul><li>L’abast </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Caldrà especificar quines accions i elements queden inclosos dins del nostre projecte i quins en queden fora </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El cost </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquest element inclou tant el cost dels recursos materials com el cost dels recursos humans i personal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El temps </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquest és l’espai temporal que ha de transcórrer des de l’inici del projecte fins a la seva finalització. </li></ul></ul></ul>
 11. 15. 2. El triangle del projecte <ul><li>Finalment, apareix un quart element que serà el resultant de la relació definida entre els tres anteriors l a qualitat. La relació entre aquests elements es representa amb l’anomenat triangle del projecte . </li></ul>Temps Cost Qualitat Abast
 12. 16. 2. El triangle del projecte <ul><li>Vist que l’abast de qualsevol projecte vindrà condicionat pels altres dos elements, caldrà valorar les possibles restriccions que apareguin. </li></ul><ul><ul><li>Limitació en el Cost </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquesta limitació farà que necessitem augmentar al màxim l’eficiència a l’hora de treballar ja que no disposem de recursos il·limitats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Limitació temporal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si disposem d’un temps limitat, caldrà planificar de forma eficient cadascuna de les tasques i organitzar-les de manera que la majoria d’elles es puguin realitzar de manera paral·lela. </li></ul></ul></ul>
 13. 17. <ul><li>Podem acotar de forma genèrica les fases clau a l’hora de gestionar un projecte : </li></ul><ul><ul><li>Fase 1. Anàlisi i premises </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 2. Planificació de tasques i recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 3. Execució </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 4. Seguiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 5. Finalització </li></ul></ul>
 14. 18. 3.1 Anàlisi i premises ( I ) <ul><ul><li>Valoració d’oportunitats i necessitats </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estudi de l’entorn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Benchmarking, estudi de mercat, DAFO, etc... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Enquestes, qüestionaris, etc... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Riscos i Contingències </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>els factors de risc seran aquells factors que d’alguna manera o una altra podran aparèixer al llarg del projecte i alterar la planificació prevista. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quant als factors de contingència , hi podem incloure aquells imprevistos que realment se’ns escapen i dels que som incapaços de fer-ne una previsió. </li></ul></ul></ul>
 15. 19. 3.1 Anàlisi i premises ( II ) <ul><li>Per tal de valorar els factors de risc més perillosos, cal elaborar un llistat per identificar els de més risc. </li></ul><ul><ul><li>Avaluació del Risc </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Risc = (Probabilitat del succés) x (incidència del succés) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els factors que tinguin un risc més elevat seran els que haurem de tractar i minimitzar tant com sigui possible. </li></ul></ul></ul>
 16. 20. 3.1 Anàlisi i premises ( III ) <ul><li>També caldrà definir què n’esprem obtenir i com esperem obtenir-ho. </li></ul><ul><ul><li>Objectiu del Projecte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’objectiu serà allò que pretenem aconseguir amb la realització del projecte. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Abast del Projecte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entenem per abast tant el recull de condicions o particularitats que caldrà assolir com l’entorn al que volem que arribi el projecte. </li></ul></ul></ul>
 17. 21. 3.2 La planificació <ul><li>Haurem de definir quines tasques caldrà dur a terme. </li></ul><ul><ul><li>Planificació de tasques </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Work breakdown structure ( WBS ) </li></ul></ul></ul>1.- Tasca Principal 100% 1.- Tasca principal 100% 1.1 – Tasca secundaria1 30% 1.2 – Tasca secundaria2 60% 1.3 – Tasca secundaria3 10% ... 1.- Tasca principal 100% 1.1 Tasca secundaria1 30% 1.1.1 – Subtasca1 15% 1.1.2 – Subtasca2 15% 1.2 Tasca secundaria2 60% 1.2.1 – Subtasca1 10% 1.2.2 – Subtasca2 10% 1.2.3 – Subtasca3 10% 1.2.4 – Subtasca4 20% 1.2.5 – Subtasca5 10% 1.3 Tasca secundaria3 10% 1.3.1 – Subtasca1 8% 1.3.2 – Subtasca2 2% ... Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
 18. 22. 3.2 La planificació – PERT ( I ) <ul><li>Per tal de poder organitzar les tasques descrites de manera temporal utilitzarem la següent tècnica : </li></ul><ul><ul><li>PERT (Project Evaluation and Review Technique ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquesta és una tècnica pensada per analitzar i representar les tasques que formen part del projecte tenint en compte el temps que consumeix cadascuna d’elles. </li></ul></ul></ul>
 19. 23. 3.2 La planificació – PERT ( II ) <ul><li>El primer pas per dur-la a terme, és dividir les accions a fer entre tasques i esdeveniments . </li></ul><ul><ul><li>Tasca </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>requerirà tenir uns recursos associats per dur-la a terme i caldrà que tingui assignada una durada temporal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Temps esperat ( te ) = ( To + Tp + 4* Tb ) / 6 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Esdeveniment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>és aquella acció que no requereix cap temps ni recurs, simplement és un punt de control anotat per determinar el començament o la finalització d’algun procés. </li></ul></ul></ul>
 20. 24. 3.2 La planificació – PERT ( III ) <ul><li>Finalment, les tasques i els events, poden tenir altres tasques associades com a predecessores que condicionin el seu inici a la finalització de la tasca anterior. </li></ul>Aquest és un exemple d’una taula de planificació usant PERT 5,16 5 8 3 B D 7,33 7 10 6 A C 2 2 3 1 A B 3 3 4 2 -- A Te Tb Tp To predecessor Tasca
 21. 25. 3.2 La planificació – Recursos ( I ) <ul><li>Seguidament, caldrà organitzar els recursos : </li></ul><ul><ul><li>Assignació de recursos </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Responsibility assignment matrix (RAM) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>RACI (Responsible, Accountable, Consult and Inform) </li></ul></ul></ul></ul>Exemple de taula Responsibility assignment matrix (RAM)
 22. 26. 3.2 La planificació – Recursos ( II ) Exemple de taula RACI (Responsible, Accountable, Consult and Inform)
 23. 27. Fases del Projecte 2a Part
 24. 28. <ul><li>Podem acotar de forma genèrica les fases clau a l’hora de gestionar un projecte : </li></ul><ul><ul><li>Fase 1. Anàlisi i premises </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 2. Planificació de tasques i recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 3. Execució </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 4. Seguiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 5. Finalització </li></ul></ul>
 25. 29. 3.3 L’execució <ul><li>Un cop finalitza la planificació, s’inicia l’execució del projecte. </li></ul><ul><li>L’element més important per poder dur a terme aquesta fase és la comunicació amb tots els membres encarregats de dur a terme el projecte. </li></ul><ul><ul><li>Caldrà difondre de manera eficient la planificació elaborada. </li></ul></ul><ul><ul><li>garantir que la informació arriba a les persones adients </li></ul></ul>
 26. 30. 3.4 El seguiment – Diagrames ( I ) <ul><li>Per tal de representar gràficament els valors d’aquesta taula , trobem diferents tècniques. </li></ul><ul><ul><li>Diagrama de GANTT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es tractarà d’una banda, de situar les tasques com a files i a la part superior, establir una escala temporal. D’aquesta manera, a la part central hi disposarem les tasques definides i relacionades anteriorment usant la tècnica de PERT. </li></ul></ul></ul>5,16 5 8 3 B D 7,33 7 10 6 A C 2 2 3 1 A B 3 3 4 2 -- A Te Tb Tp To Ant. Tasca
 27. 31. 3.4 El seguiment – Diagrames ( II ) <ul><ul><li>Diagrama de Xarxa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ens mostrarà més informació que un diagrama de GANTT però depenent de la complexitat del projecte pot ser més costos d’interpretar i seguir pel que fa al progrés temporal. </li></ul></ul></ul>
 28. 32. 3.4 El seguiment – Ruta Crítica ( I ) <ul><li>Anomenarem Ruta Crítica a aquella seqüència de tasques vinculades la suma del temps de les quals marquen la data de finalització del projecte. </li></ul><ul><ul><li>Si ens fixem en el diagrama de Gannt i el diagrama de Caixes anteriors, notem en vermell les tasques que estaran incloses a la ruta crítica. </li></ul></ul>
 29. 33. 3.4 El seguiment – Ruta Crítica ( II ) <ul><li>Com podem reduir la ruta crítica? </li></ul><ul><ul><li>retallant temps de cadascuna de les tasques incloses a la Ruta Crítica. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implica una disminució en la qualitat final </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>dividint algunes de les tasques incloses a la Ruta Crítica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implica l’augment del cost degut a l’augment de recursos necessaris </li></ul></ul></ul>
 30. 34. 3.5 Finalització <ul><li>Dins d’aquesta última fase, haurem de ser capaços d’obtenir els informes i valoracions que ens permetin poder decidir si hem assolit l’objectiu del projecte amb l’abast definit . </li></ul><ul><li>Per dur a terme aquest procés podem definir: </li></ul><ul><ul><li>Indicadors </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>D’ús general ( estàndards de qüalitat ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D’ús particular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nivell de referència </li></ul></ul></ul></ul>

×