Invito laurea honoris causa tabucchi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
398
On Slideshare
398
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ πΔ∞§π∫∏™ °§ø™™∞™ ∫∞π ºπ§√§√°π∞™ ¶ƒO™∫§∏™∏ √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª¿ÓıÔ˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÙ·ÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÛÔ¿ÓÔÁÏÔ˘ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÙËÓ ΔÂÏÂÙ‹ ∞Ó·ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ANTONIO TABUCCHI Û ∂›ÙÈÌÔ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÙ·ÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ª·˝Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ªÂ ÙÈÌ‹ √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª¿ÓıÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÛÔ¿ÓÔÁÏÔ˘
 • 2. UNIVERSITÀ ‘ARISTOTELE’ DI SALONICCO FACOLTÀ DI LETTERE DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA INVITO Il Rettore dell’Università ‘Aristotele’ di Salonicco Professore Anastassios Manthos e il Direttore del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana Professore Antonios Tsopanoglou hanno l’onore di invitarLa alla Cerimonia di Conferimento della Laurea Honoris Causa allo scrittore ANTONIO TABUCCHI venerdi 14 maggio 2010 alle ore 19.30 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere dell’Università ‘Aristotele’ di Salonicco. Il Rettore Il Direttore del Dipartimento Professore Anastassios Manthos Professore Antonios Tsopanoglou