Ocena projekta po pravilima prag

696 views
635 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ocena projekta po pravilima prag

 1. 1. OCENJIVANJA PROJEKATA PO PRAVILIMA PRAG EU ALEŠ ZUPAN, ROMBOLL MANAGEMENTProject is financed Ministry of Finance ofby EU Republic of Serbia 1
 2. 2. STRUKTURA PREZENTACIJEOSNOVNI PRINCIPIZAJEDNIČKE TAČKE PO TIPOVIMASPECIFIČNOSTI PO TIPOVIMAUGOVORAPRAKTIČNE SUGESTIJEVEŽBA 2
 3. 3. OSNOVNI PRINCIPIJEDNAKE MOGUĆNOSTINEPRISTRANOST EVALUATORATRANSPARENTNOST EVALUACIJESTANDARDNE PROCEDURE PO PRAG-u– UNAPRED POZNATA PRAVILAEVALUACIJA PO PRAG PRAVILIMA JE UOSNOVI POŠTENA ZA PONUðAČA 3
 4. 4. OSNOVNI PRINCIPIKVANTITATIVNI KRITERIJIMIOCENJIVANJA KOJI SU POZNATIUNAPREDCILJ JE DOBITI NAJBOLJU PONUDU(RAZLIČITI KRITERIJUMI)RAZLIKA U PROCESU OCENJIVANJAIZMEðU SERVICE, SUPPLY I WORKSUGOVORA 4
 5. 5. ZAJEDNIČKE TAČKE PO SVIM TIPOVIMA UGOVORAEVALUCIONI KOMITITET- Normalno 5 članova sa pravom glasa + sekretar+ predsednik komisije- Odlučuje se konsenzusom ili preglasavanjemčlanova sa pravom glasaPOŠTOVANJE ROKOVA- Minut zakašnjenja znači odbijanje ponudePOŠTOVANJE PROCEDURA- Ako nedostaje dokumentacija, ponuda se odbija 5
 6. 6. ZAJEDNIČKE TAČKE PO SVIM TIPOVIMA UGOVORAVAŽNO!!!- Uvek radim samo na osnovu dejstavapredstavljenih u ponudi CENTRALIZOVAN SISTEM – MOGUĆA NESLAGANJA IZMEðU EK I PRIJEMNIKA POMOĆIZADRŽITE KONTROLU NAD PROCESOM!! 6
 7. 7. ZAJEDNIČKE TAČKE PO SVIM TIPOVIMA UGOVORANEDOVOLJAN BROJ ILI NEKVALITETNEPONUDE- Eventuelno traženje klarifikacija od ponuñača- Otkazivanje izbornog postupka- Posle odreñenog broja propalih pokušajaprocedure, mogućnost direktnog pregovoranjasa jednim ili više ponuñača 7
 8. 8. SPECIFIČNOSTI U OCENJIVANJU ZA USLUGE (SERVICES)KRITERIJUM IZBORA- “Ekonomski optimalna ponuda’’ –KOMBINACIJA CENE I TEHNIČKOGKVALITETATABELA KRITERIJUMA ZA TEHNIČKUOCENU JE POZNATA UNAPRED 8
 9. 9. SPECIFIČNOSTI U OCENJIVANJU ZA USLUGE (SERVICES)OCENJIVANJE U 2 KORAKA:- Prvi korak: Express of Interest- Drugi korak: Ocenjivanje predloga sa uže listeVAŽNO!!- Koverat sa finansijskom ponudom se otvarana kraju 9
 10. 10. SPECIFIČNOSTI U OCENJIVANJU ZA NABAVKE/RADOVE (SUPPLY/WORKS)KRITERIJUM IZBORA- ‘’Najjeftinija tehnički prihvatljiva ponuda’’ –CENA JE JEDINI KRITERIJUMPONUDE TREBA DA ISPUNJAVAJUTRAŽENE TEHNIČKE KRITERIJUME 10
 11. 11. SPECIFIČNOSTI U OCENJIVANJU - GRANTOVIPOSEBAN TIP- Veliki broj ponuda, više izabranih projekataKRITERIJUM OCENJIVANJA- ‘’Finansirani su tehnički najbolje ocenjeniprojekti u okviru razpoloživih sredstava’’ –SAMO TEHNIČKA OCENATABELA KRITERIJUMA ZA TEHNIČKUOCENU POZNATA UNAPRED 11
 12. 12. SPECIFIČNOSTI U OCENJIVANJU - GRANTOVIPROCES OCENJIVANJA JE U 2 KORAKA- Prvi korak – Ocenjivanje koncepta projekta- Drugi korak – Ocenjivanje cele aplikacije 12
 13. 13. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA – USLUGE (SERVICES)1. KORAK – EXPRESS OF INTEREST- Skupljanje ponuda –ROK!- Proveravanje kapaciteta (iskustva, finansijskipodaci, zaposleni)- Formiranje short-liste od 4-8 kandidata2. KORAK- Skupljanje i registracija ponuda – ROK!- Otvaranje ponuda 13
 14. 14. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA – USLUGE (SERVICES)- Proverava administrativne ispravnosti (da li jedokumentacija kompletna)- Tehničko ocenjivanje (na osnovu kriterijuma –prosek ocene svih 5 procenjivača) * Organizacija i metodologija projekta * Eksperti na projektu - Finansijsko ocenjivanje ponuda (da li je uskladu sa maksimalnim objavljenim budžetom) 14
 15. 15. OCENJIVANJE USLUGA (SERVICES) - FORMULE4 ponude su ocenjivane- A: 92- B: 85- C: 82- D: 78 – eliminisana, ispod 80Tehnička ocena- najviša ponuda dobija 100- ostale: (ponuda X / najviša ponuda) * 100 15
 16. 16. OCENJIVANJE USLUGA (SERVICES) - FORMULETehničke ocene - A: 100 - B: (85/92)*100= 92,4 - C: (82/92)*100= 89,1OTVARANJE FINANSIJSKIH PONUDA- A: 550.000 EUR- B: 520.000 EUR- C: 570.000 EUR 16
 17. 17. OCENJIVANJE USLUGA (SERVICES) - FORMULEFinansijska ocena- najjeftinija ponuda dobija 100 poena- ostale: (najjeftinija ponuda/ponuda X)*100- PAZITE DA NE PROBIJE MAX BUDŽETFinansijske ocene- A: (520/550)*100 = 94,6- B: 100- C: (520/570)*100 = 91,2 17
 18. 18. OCENJIVANJE USLUGE (SERVICES) - FORMULEKonačna ocena: 80% tehničke ocene + 20%finansijske ocene Tehn finans UKUPNOA 0,8 * 100 0,2 * 94,6 98,1B 0,8 * 92,4 0,2 * 100 93,9C 0,8 * 89,1 0,2 * 91,2 89,6 18
 19. 19. IZZAZOVI U OCENJIVANJU – USLUGE (SERVICES)KOMPLEKSNI TEKST PONUDE -ORGANIZACIJA I METODOLOGIJA- Da li ispunjava tražene kriterijumePITANJE KVALITETA EKSPERATA- Da li ispunjavaju tražene kriterijume- Teška procena kvaliteta i ispravnosti referenci- INTERVJU!!! 19
 20. 20. PRAKTIČNA UPUTSTVA – USLUGE (SERVICES)PROČITAJTE SVE PONUDE PREOCENJIVANJA – OSNOVA JE ToRREFERENCA KVALITETA MOŽE DABUDE NAJBOLJA PONUDAPAZITE NA DAMPING CENE!!!!- Najvažniji za vas je kvalitet ponude- Ako je razlika u tehničkoj oceni ispod 5bodova, može neko ko je jeftiniji da pobedi- Napravite dovoljno veliku razliku u bodovima 20
 21. 21. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA – NABAVKE/RADOVI (SUPPLY / WORKS)- Sakupljanje i registracija ponuda – ROKOVI!- (Javno) otvaranje ponuda- Provera kompletnosti dokumenata- (Javno) čitanje ponuñene cene- Tehnička provera ponuda (usklañenost sa zahtevima)- Izmeñu tehničko primernih je NAJJEFTINIJI POBEDNIK- AKO ODGOVARA PREDVIðENOM BUDŽETU 21
 22. 22. IZZAZOVI U OCENJIVANJU – NABAVKE (SUPPLY)MOŽE DA SE DOBIJE OGROMAN BROJPONUDA- Dugotrajnost i zahtevnost postupkaPRIMERNOST OPREME- Da li oprema tačno odgovara zahtevima 22
 23. 23. PRAKTIČNA UPUTSTVA – NABAVKE (SUPPLY)OBAVEZNA SARADNJA TEHNIČKIHEKSPERATA- Provera skladnosti sa uslovimaOBRATITE PAŽNJU NA USLOVEGARANCIJE I EVENTULNE TRENINGE,RADOVE, TRAŽENU DOKUMENTACIJU - Oprema je objektivna stvar, a kod ostalih uslovanastaje problem 23
 24. 24. PRAKTIČNA UPUTSTVA – NABAVKE (SUPPLY)NEDOSTATAK INFORMACIJA- Ako ne poznajete dobavljača/opreme, obratitepažnju na sve potrebne informacije- Često nedostaje informacija o poreklu robe- Tražite klarifikaciju 24
 25. 25. IZZAZOVI U OCENJIVANJU – RADOVI (WORKS)PODUGOVARANJE- Udeo podugovaranja je organičen na 30%- U osnovi izbegavajte angažovanjepodugovaračaKAPACITET PONUðAČA- Proverite i procenite realnost kapacitetaponuñača, ako se radi o malim i nepoznatimfirmama (koje su često jeftinije) 25
 26. 26. PRAKTIČNA UPUTSTVA - RADOVI (WORKS)OBRATITE PAŽNJU NA OSNOVNEUSLOVE KONKURSA - Konkursom je propisan minimalni obrtsredstava, kao i tehnička sredstva, zaposleni kojetreba da poseduje ponuñačOBRATITE PAŽNJU NA TERMINSKIPLAN IZGRADNJEOBRATITE PAŽNJU NA UGRADNEMATERIJALE 26
 27. 27. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA - GRANTS- Sakupljanje i registracija ponuda – ROK!- Administrativna provera ponuda- Ocenjivanje koncepta projekta po kriterijumima * administrativni i finansijski kapacitet * relevantnost * metodologija * održivost projekta * finansijska opravdanost- Ponude sa najmanje 30 od 50 poena idu dalje 27
 28. 28. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA - GRANTS- Ocenjivanje glavnog dela po gore navadenim kriterijumima- Napravi se rang lista projekta po ocenama- Od projekata koji su predloženi za finansiranje ili koji su na rezervnoj listi traži se dodatna dokumentacija (statuti, finansijski izveštaji…)- Proveri se opravdanost kandidata (u skladu sa kriterijumima konkursa)- Formira se konačna lista za finansiranje 28
 29. 29. PRIMERIPRIMER 1: OCENJIVANJE SERVICEUGOVORAPRIMER 2: OCENJIVANJE SUPPLYUGOVORA 29

×