Javna nabavka i budzet

941 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Javna nabavka i budzet

 1. 1. 1 JAVNE NABAVKE I PRIPREMA BUDŽETA U PROJEKTIMA EU ALEŠ ZUPAN, ROMBOLL MANAGEMENT Project is financed by EU Ministry of Finance of Republic of Serbia STRUKTURA PREZENTACIJE KO JE KO OPŠTE O PROJEKTIMA EU JAVNE NABAVKE U PROJEKTIMA EU PRIPREMA BUDŽETA U PROJEKTIMA
 2. 2. 2 KO SAM JA? 3 godine iskustva u Delegaciji EK u Ljubljani 3,5 godine iskustva na implementaciji susedskih programa u Srbiji 8 godina iskustva sa pripremanjem i implementacijom projekata 8 godina iskustva sa procedurama EK KO STE VI? Predstavnici administracije koja ima potencial, da svoju zemlju u puno kračem vremenu od ostalih zemalja približi EU. Ali koji, svako za svoje područje rada, imaju obavezu i mogučnost za unapređenje pojedinačnih segmenta, za ukupan napredak.
 3. 3. 3 OPŠTE O PROJEKTIMA EU Da bi uspešno pripremili i implementirali projekat, trebate da razumete šta se dešava unatar projekta (ne samo tehničke, nego i proceduralne detalje) Priprema i implementacija donosi puno administrativnih i proceduralnih zahteva (koji su ponekad birokratski, ali neophodni i logični) OPŠTE O PROJEKTIMA EU U osnovi projekti slede logiku projektnog planiranja, ali su specifični u proceduralnim zahtevima Projekti trebaju da su spremni za implementaciju (ready to go), posebno to važi za works projekte
 4. 4. 4 NAJČEŠČI IZAZOVI U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI DOBITI PROJEKAT! Definicija budžeta projekta, uključujući sufinansiranje Procedure javnih nabavki Administrativni izazovi: sistem odgovornosti, prostorni i ostali uslovi, relacije sa stakeholderima. Tehnički izazovi – kapacitet organizacije TIPOVI PROJEKATA SERVICE PROJEKTI. Usluge tehničke podrške, mekane mere. SUPPLY PROJEKTI. Projekti nabavke opreme. WORKS PROJEKTI. Projekti izgradnje. GRANT SHEME. Projekti donacijskih shema (bezpovratna pomoć). TWINNING PROJEKTI. Prenos znanja između administracija EU zemlje i ZK.
 5. 5. 5 PROCEDURE JAVNIH NABAVKI Javne nabavke u projektima EU reguliše Praktični priručnik za ugovaranje vanjske pomoči EU – PRAG PRIRUČNIK Svi postupci su jasno definisani u smislu: - Tipa nabavke - Finansijskih okvira - Pravila za evaluaciju i implementaciju Logika slična kao u nacionalnim regulat. OSNOVNI PRINCIPI PRAG PRIRUČNIKA Princip jednakih mogučnosti. Svaki pojedinac ili organizacija ima jednake mogučnosti u okviru zahteva. Princip transparentnosti. Procedura izbora treba da je transparentna i poštena prema svim kandidatima. Princip nepristranosti. Niko ko je povezan sa izbornim postupkom ne sme da ima ikakvu vezu sa kandidatima.
 6. 6. 6 TIPOVI PROJEKATA - PRIMERI Service ugovor. Unapređenje kapaciteta ministarstva, savetovanje MSP u primeni standarda očuvanja životne sredine. Supply ugovor. Nabavka opreme za nadzor granice, nabavka opreme za izradu on-line kadastra. Works ugovor. Izgradnja kanalizacije, renoviranje kasarne za poslovni inkubator. TIPOVI PROJEKATA - PRIMERI Grant šema. Donacijska shema za prekograničnu saradnju, DS za pomoč MSP. Twinning ugovor. Prenos iskustava u oblasti evropskih integracija. VAŽNO! Svaki od tipova može da sadrži manji procenat drugih aktivnosti (npr. nabavka kompjuterske opreme sadrži usluge obrazovanja).
 7. 7. 7 FINANSIJSKI OKVIRI Service ugovor: - Od 10.000 do 200.000 EUR. Framework contract ili kompetitivna procedura. - Iznad 200.000 EUR. Restriktivna procedura, sa međunarodnom objavom. Supply ugovor: - Od 10.000 do 60.000 EUR kompetitivna. - Od 60.000 do 150.000 EUR otvoreni lokalni - Iznad 150.000 EUR otvoreni međunarodni FINANSIJSKI OKVIRI Works ugovor: - Od 10.000 do 300.000 EUR. Kompetitivna procedura. - Od 300.000 do 5 MEUR. Otvorena lokalna procedura. - Više od 5 MEUR. Otvorena međunarodna procedura.
 8. 8. 8 PROCEDURA - SERVICE Primer restriktivne procedure: - Priprema tenderske dokumentacije (45 dana) - PARALELNO - Međunarodna objava najave-forecast (45 dana) - Međunarodna objava konkursa (15 dana) - Konkurs otvoren – predizbor (30 dana) - Ocenjivanje - formiranja short liste (10 dana) PROCEDURA - SERVICE - Glavni poziv kandidatima - Glavni poziv otvoren (50 dana) - Ocenjivanje – glavni poziv (20 dana) UKUPNO: najmanje 180 dana = 6 meseci
 9. 9. 9 SERVICE – VREMENSKI OKVIR Restriktivna procedura (međunarodna objava): 6 meseci Framework contract: 1 mesec Kompetitivna procedura: 2 meseca PROCEDURA - SUPPLY Primer međunarodne otvorene procedure: - Priprema tenderske dokumentacije (60 dana) - PARALELNO - Međunarodna objava najave-forecast (45 dana) - Međunarodna objava konkursa (15 dana) - Konkurs otvoren (60 dana) - Ocenjivanje – glavni poziv (20 dana)
 10. 10. 10 PROCEDURA SUPPLY UKUPNO: najmanje 140 dana = 5 meseci SUPPLY – VREMENSKI OKVIR Otvoreni međunarodni: 5 meseci Otvoreni lokalni: 2 meseca Kompetitivna procedura: 2 meseca
 11. 11. 11 PROCEDURA - WORKS Primer lokalne otvorene procedure: - Priprema tenderske dokumentacije (60 dana) - PARALELNO - Lokalna objava konkursa - Konkurs otvoren (60 dana) - Ocenjivanje – glavni poziv (20 dana) UKUPNO: najmanje 90 dana = 3 meseca WORKS – VREMENSKI OKVIR Otvoreni međunarodni: 6 meseci Otvoreni lokalni: 3 meseca Kompetitivna procedura: 2 meseca
 12. 12. 12 PROCEDURA – GRANT ŠEME Priprema tenderske dokumentacije (30 dana) Objava konkursa Konkurs otvoren(90 dana) Ocenjivanje (90 dana) UKUPNO: najmanje 210 dana = 7 meseci BUDŽET U PROJEKTIMA EU Budžet treba da je realan. Budžetske stavke trebaju da odgovaraju realnim cenama i potrebnim količinama. Budžet treba da je precizan. Svaka stavka u budžetu treba da je planirana detaljno, da bi izbegli vraćanje para EU ili vlastito sufinansiranje pre-ambicioznih projekata.
 13. 13. 13 BUDŽET U PROJEKTIMA EU Budžet treba da je jasan. Tako da ga razume onaj koji odlučuje o projektima. Budžet treba da je usklađen sa pravilima. Ne sme da sadrži neopravdane troškove. PRAKTIČNI ASPEKTI BUDŽETA Budžet se priprema različito u zavisnosti od tipa projekta (service, works, supply, grant, twinning). Precizno izračunajte kalkulacije budžeta Kod izrade budžeta sarađuju tehnički stručnjaci. Aktivnost, opremu, planiram na optimalnu količinu, ali sa rezervom.
 14. 14. 14 NEOPRAVDA NI TROŠKOVI Troškovi koji po pravilima ne smeju da budu finansirani sa strane EU (npr. plate državnih službenika). Troškovi koji se ne nanose direktno na projektne aktivnosti (npr. troškovi promene prometnog režima). Troškovi koji nastaju izvan vremenskog okvira projekta (npr. troškovi pripreme). BUDŽET U SERVICE PROJEKTIMA Sa budžetom se pokrivaju troškovi rada (plate), uključujuči sve vezane troškove (putovanja, dnevnice, podrška, ostalo) Dodaju se ‘’incidential troškovi’’ za lokalna potovanja, materialne troškove (kancelarija), i ‘’troškovi revizije’’ KALKULACIJA Trošak eksperta = Broj dana x cena dana* *cena dana uključuje ‘’overheads’’
 15. 15. 15 SERVICE – TABELA BUDŽETA 0,00MAXIMUM CONTRACT VALUE 6 PROVISION FOR EXPENDITURE VERIFICATION 5 PROVISION FOR INCIDENTAL EXPENDITURE: 0,00Total fees (including overheads) 0,00 0,00- Senior experts 0,003,4Short-term experts 0,00 0,00- Team leader 2,4Long-term experts 1FEES (including overheads): Amount (€) Fee rate (€ per working day) Estimated number of working days Notes SERVICE – PRIPREMA BUDŽETA Ceo projekat podelimo u aktivnosti. Procenimo koliko resursa (dana eksperta) traži svaka od aktivnosti. Procenimo koji tip/kategorija eksperata nam treba. Procenimo koliko košta dan takvog eksperta.
 16. 16. 16 SERVICE – BUDŽET POMOČ UKUPNO Junior short term Short term 1 Junior long term Long term 2 Long term 1 Team leader UKUPNO (€)Cena dana (€)Sve aktivnostiA3A2A1 Eksperti BUDŽET U SUPPLY PROJEKTIMA Sa budžetom se pokrivaju troškovi nabavke opreme, (uključujuči troškove montaže, obučavanja isl. ako treba) KALKULACIJA Trošak opreme = Broj komada x cena komada Trošak obučavanja = ukupna cena
 17. 17. 17 TABELA BUDŽETA - SUPPLY [Total cost] [Total cost] [Spare parts with detailed annex including unit prices] [Consumables with detailed annex including unit prices] Total [Lump sum][Other services] [Lump sum][Training] 1 total <EUROS> Unit costs with delivery <DDP or DDU> <place of acceptance> <EUROS> specifications offered (incl brand/model) Quant.Item num ber EDCBA SUPPLY – PRIPREMA BUDŽETA Ceo projekat podelimo u aktivnosti. Procenimo koliko resursa (komada opreme, treninga) traži svaka od aktivnosti. Detaljno opredelim tehničke specifikacije tražene opreme – STRUČNJAK! Procenimo koliko košta komad opreme – STRUČNJAK!
 18. 18. 18 SUPPLY – BUDŽET POMOČ UKUPNO rez. Delovi treninzi oprema 2 oprema 1 UKUPNO (€) Cena komada (€)Sve aktivnostiA3A2A1 OPREMA BUDŽET U WORKS PROJEKTIMA Sa budžetom se pokrivaju troškove izgradnje, uključujuči material, rad i sve vezane troškove (putovanja, dnevnice, amortizacija opreme isl.) KALKULACIJA Trošak radova = broj jedinica x cena* *cena materiala uključuje ugradnju
 19. 19. 19 TABELA BUDŽETA - WORKS Total A Taxes and other duties Amount EUR Rate EURTechnical specificationsUnitDescriptionItem TABELA BUDŽETA - WORKS TENDER TOTAL SUBTOTAL Provisional sum/Contingencies (8-15% of the above) C B A Amount EUR/NCDescriptionBill
 20. 20. 20 WORKS – PRIPREMA BUDŽETA Ceo projekat podelimo u situacije. Procenimo koliko resursa (količina materiala) traži svaka od situacija. Detaljno opredelim “bill of quantities” – STRUČNJAK! Procenimo koliko košta jedinica materiala– STRUČNJAK! Rezerva za nepredviđene radove 8-15% OSNOVA JE GLAVNI PROJEKAT WORKS – BUDŽET POMOČ UKUPNO REZERVA 8-15% material 2 material 1 UKUPNO (€) Cena jediniceSve situacijeS3S2S1 MATERIAL
 21. 21. 21 BUDŽET U GRANT ŠEMAMA Budžet se definiše na osnovi ukupne grant šeme (npr. 2 MEUR za pogranični razvoj HUN- SER). Za nas je važno da definišemo sumu na osnovi razpoložljivih sredstava i potreba na regionalnom/lokalnom nivou Detaljni budžet definiše kandidat. BUDŽET U TWINNING PROJEKTIMA Detaljno opredelenje svih troškova: troškovi plata, putni troškovi, ‘’troškovi zdravstvenog osiguranja životnog partnera’’ Priprema budžeta na osnovi kategorija,uzeči u obzir traženi obim usluga i cenu jedinice (razšireni primer budžeta za service projekte)
 22. 22. 22 BUDŽET U DIREKTNIM FINANSIJSKIM UGOVORIMA Direktni ugovori izmedju EK i institucija (primer SKGO) o financijskoj podršci ili specifičnim zadacima Sastav budžeta. Nema propisane forme, ali treba da se predstavi detaljni prikaz: eksperti, transportni troškovi, dnevnice, podugovaranje, nabavka opreme BUDŽET U PROJECT FICHES Infrastruktura: 25% sufinasiranje Institution building: 15% sufinasiranje Twinning: 0% sufinasiranje Sufinansiranje se prikazuje po svakom ugovoru, i na kraju izračuna na ukupnom nivoju PF. Implementira se 100% preko 1 ili vise ugovora
 23. 23. 23 OPŠTE PREPORUKE ZA KRAJ SVU VREME ZADRŽITE KONTROLU NAD PROJEKTOM (priprema, evaluacija, implementacija)!! IZABERITE OSOBU, KOJA ČE BITI ODGOVORNA ZA PROJEKAT (angažovanje 100% ako moguče) …………..vreme za EPP……………………. AKO NISTE U STANJU SAMI DA KONTROLIRATE PROJEKAT POTRAŽITE POMOČ PRIMER 1 – SUPPLY UGOVOR Modernizacija voznog parka MUP: - Kupovina 200 vozila sa opremom - Kupovina 50 mobilnih radara - Trening vožnje i upotrebe opreme ZADATAK: - Koja procedura? - Procena troškova? - Vremenski okvir projekta?
 24. 24. 24 PRIMER 2 – SERVICE UGOVOR Treninzi ruralnih domaćinstava u Srbiji: - 3 senior eksperta za 2 godine “long term” - 5 senior eksperta ‘’short term’’, ukupno 300 dana - 10 junior eksperata – trenera, ukupno 500 dana ZADATAK: - Koja procedura? - Procena troškova? - Vremenski okvir projekta?

×