Izrada predloga projekta za ipa instrument

1,064 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Izrada predloga projekta za ipa instrument

 1. 1. Ministarstvo finansijaVlada Republike Srbije MINISTARSTVO FINANSIJA Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU IZRADA PREDLOGA PROJEKTA ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI - IPA Marija Marinković Dejan Zlatković
 2. 2. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Programiranje IPA 2007• Finansijski sporazum potpisan 4. aprila 2008. godine• 36 projekata u iznosu od 164.8 mil EUR• Priprema tenderske dokumentacije u toku• Očekuje se da bude ugovoreno oko 30 mili EUR do kraja 2008. godine• Delegacija EK nadležna za implementaciju12-Nov-10 Sektor za programiranje i 2 upravljanje fondovima EU
 3. 3. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Programiranje IPA 2008• IPA 2008 – 38 project fiche: 179.4 miliona evra• IPA Committee – 29. septembra u Briselu• Finansijski sporazum do kraja godine• Organizacija treninga sa SUK-om za RM u izradi LFA, pisanje PF, izrada budžeta i javne nabavke• Podrška RM u izradi project fiche (lokalni konsultanti i FwC EAR)• PPF IPA 07 – priprema tenderske dokumentacije, SCRF dokumenta i OPs• Izveštaj o programiranju IPA 2008 12-Nov-10 Sektor za programiranje i 3 upravljanje fondovima EU
 4. 4. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Programiranje IPA 2009 • 182.6 mil. EUR • Očekivan br. projekata (prema ECD) 20-25 • Preporuke EK – infrastruktura, borba protiv korupcije, vidljivost, veći projekti • PPF CARDS 06 2 mil. EUR-priprema projektnih fiševa za IPA 2009 I IPA 2010 • Trenutna faza: Završena tehnička evaluacija projektnih ideja i početak izrade logframe • Tehnička pomoć od strane LK u izradi logičkih matrica • Grupa za ocenu projekata • Meñusektorske projektne grupe12-Nov-10 Sektor za programiranje i 4 upravljanje fondovima EU
 5. 5. Ministarstvo finansija Vlada Republike SrbijePreporuke za unapreñenje procesa programiranja IPA Usvajanje mehanizma ocenjivanja predloženih projekata i stvaranjestruktura za evaluaciju predloga projekata Jačanje Sektora za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnompomoći Unapreñenje kapaciteta resornih ministarstva Programiranje IPA u skladu sa potrebama Nacionalnog programa zaintegracije (saradnja sa Kancelarijom za evropske integracije) Uvoñenje nacionalnog programskog budžeta Unapreñena saradnja sa Delegacijom EK formiranjem odgovarajućihstruktura Unapreñenje konsultativnog procesa i saradnje sa nevladinim sektorom,lokalnom samoupravom i privatnim sektorom (podizanje svesti) Koordinacija Višekorisnička IPA Unapreñenje dokumenta Potrebe Republike Srbije za meñunarodnompomoći 12-Nov-10 Sektor za programiranje i 5 upravljanje fondovima EU
 6. 6. Ministarstvo finansija Vlada Republike SrbijePreporuke za unapreñenje procesa programiranja IPA, EK•«Vidljivost» predpristupne pomoći EU (visibility) i podizanje svestigrañana o Evropskoj Uniji i o EU integraciji Republike Srbije•Direktan uticaj na podizanje životnog standarda grañana (reformapravosuña, tržišni uslovi poslovanja, razvoj malih i srednjih preduzeća,obrazovanje i zapošljavanje, uključivanje manjina itd.)•Logičan nastavak prethodnih projekata finansiranih kroz EU fondove;•Veći uticaj na borbu protiv korupcije•Za infrastrukturne projekte potrebno je nastojati da se uključemeñunarodne finansijske institucije (IFIs)•Oceniti uticaj projekata koji se trenutno implementiraju, projekata koji ćese implementirati, kao i procena absorpcionog kapaciteta korisnikaprojekta i «zrelost» novih predloga projekata u vremenskom smislu. 12-Nov-10 Sektor za programiranje i 6 upravljanje fondovima EU
 7. 7. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Okvirni kalendar godišnjeg programa I Kvartal II Kvartal III Kvartal IV KvartalTekuća Odobravanje PROGRAMIRANJE od strane EKgodinaNaredna Finansijski sporazum Sprovoñenje projektagodina12-Nov-10 Sektor za programiranje i 7 upravljanje fondovima EU
 8. 8. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Iskustva u pisanju projektnog fiša• Koji su uočeni nedostaci u pripremi projektnog fiša?• Koje su teškoće drugih u pružanju podrške u pripremi PF?• Koji su uočeni nedostaci u izradi logframe ?12-Nov-10 Sektor za programiranje i 8 upravljanje fondovima EU
 9. 9. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Pravila u pisanju projekta• Univerzalni metod za dobar projekat: • Logični pristup matrici (LFA) • Korišćenje LFA konstantno prilikom izrade projekta NAPOMENA: LOGFRAME treba da bude izrañen pre pisanja projektnog fiša 12-Nov-10 Sektor za programiranje i 9 upravljanje fondovima EU
 10. 10. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije Standardni format projektnog fiša12-Nov-10 Sektor za programiranje i 10 upravljanje fondovima EU
 11. 11. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije12-Nov-10 Sektor za programiranje i 11 upravljanje fondovima EU
 12. 12. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije12-Nov-10 Sektor za programiranje i 12 upravljanje fondovima EU
 13. 13. Ministarstvo finansija Vlada Republike Srbije12-Nov-10 Sektor za programiranje i 13 upravljanje fondovima EU
 14. 14. Ministarstvo finansijaVlada Republike Srbije Case study Pisanje Projektnog Fiša
 15. 15. Ministarstvo finansijaVlada Republike Srbije HVALA NA PAŽNJI Ministarstvo finansija Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći www.evropa.sr.gov.yu

×