Pràctica de Dret Civil núm. 3

223
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
223
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pràctica de Dret Civil núm. 3

  1. 1. Dor,urrrrt, :F*,t*^ ¡fó+z fT f.ta*t Práctican.3 (Bloc III Programa) f^,,r¡Prl Supüsit de fet: El 8 de desembre de 2010 en ]osep va atorgar una escriptura de poder a favor de Marta amb la finalitat dadquirir un pis situat a Ia ciutat de Cadis, casualment on també en tenia un el seu tiet Pere, que era on hi vivia i on realitzava la seva activitat de pastisseria. En |osep no va establir cap prohibició de substitució en el negoci dapoderament, donat que ell els próxims mesos es trobaria a lestranger i no sabia si tindria possibilitat de realitzar un altre apoderament. En Josep va tenir coneixement de f qfurt, ¿" f* *q4r dgl p immobiliar"i dInternet on hi havia una fotografia de la fagana principal de ledifici i @ietari -Ramon. No obstant aixü, cal tenir en compte que en Ramon tenia 14 anys quan va introduir Ianunci feia dos anys. El dia 15 dabril de 2011 shavien de reunir al Bar "El Toro Sentao" del Passeig de la signatura va ser aquest Bar, perqué varen escoltar per la rádio que allí venien "les millors patates fregides de tota la ciutat", peró quan IAleix i en Frederic les van tw lqnt» van veure oue ere¡. normals i corrents. ¿s*pr^-vwdo(.."fffi) J - - ,---7 - :* .^*rpere li va dir al seu nebot |osep que li regalaria un.1g5 rygrgaments ,.,X{ @€ Put P". "-ril.en propietat a la finca on comprava el pis. Com que la Marta enc¿ra estava _^--; Á, ", que tenia 4_ ingressada al Hospital Universitari Virgen de la Macarena, en p"* fi ponrf , t ", " *r^)-{.ttt¿+T -signar un document que hqv[4¡qdactat ell mateix al Microsoft Upr-d. n ¿o""-""t ; ttl}".f pnvaf ¡§¡¡nL ^/-»ln)e.F- ltffi" "o*prá@valor , V dun euro. Al T document t -¿AO { _ {l laparcament fins que el seu nebot tornes a Espanya del seu üatge actual. Ü .hÜnt{früb,i--ru_ _, t,r( l ( - -ü_. ^^.1^,.ffit,,QuanvatorIar",,.Igdelseu...i"tgeal,estranger,vatrobaralabustiadecasasevaii?ífu,irftk^, "t a"cu*""t p*t ¿" .. ¿.""*""t p¡"at ¿e irfV,^ZA que seria millor elevar-lo per v - "" Ii va enviar. Peró, va pensar - lVur^., li lVort^ a circumstáncia a la que s§Jglle&r .ln,urú$ Sg4plqt¿ública; err Frederic. En |osep, per esvair-se i deixar de banda aquesta problemática, sen va (/ c/, - ánar al Bar "Els Tres Trastocats" de la Rambla de Barcelona, amÚ dos dels seus amics .[ (?.80CL ( .o - l,) de IInstitut (lAntoni i en Rafa). Quan feia estona que hi eien, en Josep estava _,, U,. tf^X"tt 4Y!.!: f totalment begut i li va dir a la gambrera que li cedia graruitame"i r" "ffilí & Nff.,Fa fi^.^& n seu ois de ¿¡q{ f$S&t ¿ttYt*büpwa i,"i#. ato bromista: "Sí, i jo et venc el meu *alSt_dg_l_a_plgqi Ia cambrera .- -- | ta LcllllLr¿(:I(l 4lLU [rI(JIIIIDL<1. rrl. I ll. EL VEIIU EI IIICII Áiafcl. (IE lit Llldllit UE ¡itlll¡-ll llS_LEI I ¿Gri*-"r*rrt, les vY"t 10.000 eurosllf. La cambrera -Délia- els va dir als que acceptava *"*r"ñ [to h,1**b^o-rW - co""¿utr [, i;": seves orert* - ;ffiWr "> ¿{aw v"v,r , :rfSh ¿,nt,^ W ti"§}fu^trT ü W;@^ W«Y e7l,ut^. " LAk{*] ¡att LA ( r. 4
  2. 2. Qiestions: 1. Tenia capacitat jurídica en Ramon per poder vendres el pis? i el tiet Pere? Quan estava al llit la Marta, tenia capacitat dobrar? 2. Sha extingit el poder de representació atorgat pel |osep a favor de la Marta? Si és així, en que moment? 3. En Frederic va acudir a la reunió del Bar "El Toro Sentao" i va signar el document de compravenda. Ho podia fer? Si es que sí, don li venia el poder per fer-ho? Si es que no, en podia reclamar-li danys i perjudicis en fosep? 4. Cerca i analitza lexisténcia de vicis de la voluntat en aquest zupósit de fet. 5. Hi ha negoci nul o anul.lable? "lgon 6. Identifica els negocis jurídics onerosos. 7. Hi ha.lgo* simulació? Qué implicaria? 8. En aquests supósits, en ]osep o la cambrera Delia poden fer-hi atguna cosa per exigir el compliment del contracte. Tvt) H^rtr, --) /rtir fu* -J*h l fury r?áii,ñ.^ frU,^; {- .xl^t. "m W (el*, L--2 VernaloL * G-f*l^ IU I rqa,*,^- ü , r rY-r,/ (W h,r," V"L,^Wí tuwi^ct1- ut^ nc6&_ir -,ffi) l¡cry.0¡¡ta "I y _.^t"t:: ¿atrvtr- 1_oo,^ll.r- u4a^t^ -? §ffitr*** a^{- t"1"1 ,ZEtrCC ft
  3. 3. P* AA i¡tfi/tt+o ¿,i^ ZL h*n+.9. f f&d. 4.u AdDt AZxil?frr ry ryCü,tLl.^ Jrk+" )p,*t-^hx»i. ci^oraw¡^/t (z«s^x) YalJu4 ,bftuLlvl n!^qn ;üff"í*n ffiWffiW"n^t^¡ "^ t* ¿A{e^> t-*?ao .i V5 ,?1^, il7ao(9 nI fqq hX"-í fl^ 8^9^ l,,r1oa W {va hi lna VNÉ d il^ *¿Ü**f^Y@ a Qffú -wͧ"^ ¡ t»bb^¿r - lfutrnctacn Iro l^r[,16 Afu]th-fuf .-/4¡ o( Vzr /,2 LALI/Y? /t/s- W yLrt I¿{/4 - ^t W h" o- .g* yq Vrffi^ YffiP ^üryÉ*"Pl L- ** rry ry%*t r l" ex^etow) : w ry Ytn t^)ttr6fo*vLct cor% c^ r -, ¡¡-aY"t"Ñ ool"c^ - ;Á^t, V*d**ú" /t ¡Éd [b"t Yf ¿t.-@ ñr+-l7N cr 72ru/""f (&i/-ftd^e) c*Í{a.+< ¡*v^t )ery, :@ @ry{o,@16Ñ,ú o D;§^a?m:;:,triW G

×