Tema: „Stepen implementacije UN Rezolucije 1325 u Tuzlanskomkantonu“UVODTema ovog rada je UNSCR 1325 u BiH , radi se o isp...
Struktura Akcionog plana za implementaciju Akcionog plana za implementaciju     UNSCR 1325 Osam (8) ciljeva:   1. P...
Na nivou Tuzlanskog kantonaNa osnovu moje analize podataka iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskogkantona u periodu...
Ova cifra 30 žena za ovaj period je veoma mala u odnosu na muškarce većina    žena prođe pismeni test,test fizičke spre...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Salem suljić

210 views
144 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Salem suljić

 1. 1. Tema: „Stepen implementacije UN Rezolucije 1325 u Tuzlanskomkantonu“UVODTema ovog rada je UNSCR 1325 u BiH , radi se o ispitivanju stepena implementacijeakcionog plana koji se odnosi na Rezoluciju UN 1325 “Žene,mir i sigurnost” koju jedonio UN kao zvanični dokument Vijeća sigurnosti donešen je zbog ovih razloga: - Učešće žena u donošenju odluka i mirovnim procesima, - Uključivanje gender perspektiva u obuku za mirovne misije, - Zaštita djevojčica i žena, u vrijeme i nakon konflikta, Uključivanje gender perspektiva u izvještavanje i rad mirovnih misija. Prije pristupanja izrade Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u BiH se radilo na unaprjeđenju domaće regulative kako bi se povećao broj žena na mjestima donošenja odluka na svim nivoima i na svim pozicijama.Za BiH je veoma važna zato sto je BiH postkonfliktno drustvo a izazovi su: Nedovoljna usklađenost zakonske regulative sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, Nedostatak resursa u institucijama koje su odgovorne za implementaciju Akcionog plana (nedovoljan broj uposlenika/ca, slaba tehnička opremljenost, nerazvijeni programi za edukaciju), Slaba zastupljenost žena na pozicijama donošenja odluka u politici, političkim partijama, policijskim i vojnim snagama, Nepostojanje razumijevanje značaja UNSCR 1325. 1
 2. 2. Struktura Akcionog plana za implementaciju Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 Osam (8) ciljeva: 1. Povećano učešće žena na mjestima donošenja odluka, 2. Povećan broj i ojačana uloga žena u vojnim i policijskim snagama, te afirmacija žena kao nositeljica rukovodećih pozicija u okvirima vojnih i policijskih snaga, 3. Učešće žena u mirovnim misijama i uvođenje gender perspektive u obuke učesnika/ca mirovnih misija, 4. Borba protiv trgovine osobama, 5. Deminiranje 6. Pokretanje kampanja za pomoć ženama i djevojčicama, žrtvama rata, 7. Obuke državnih službenika/ca i promocija Rezolucije, 8. Saradnja sa nevladinim i međunarodim organizacijama na implementaciji UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini.Akcioni plan je upućen na mišljenja entitetskim vladama, Vladi Brčko distrikta BiH i nadležnim ministarstvima (12) tj.Odboru za unutrašnju politiku Vijeća ministara BiH je usvojio Akcioni plan 27.07.2010.g. Za početak procesa implementacije – prva inicijativa jeste bila formiranje Koordinacionog tijela za praćenje. . Koordinacioni odbor je formiran odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 154. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je održana 29.06.2011.godine. Problem statement: Konkretan cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi stepen implementacije UNSCR 1325 na Tuzlanskom kantonu od 8 ciljeva Akcionog plana koje se odnose na nivou BiH ,ja sam izuzeo 2 cilja koja su sprovodiva na kantonalnom nivou a oni su: 2.Povećan broj i ojačana uloga žena u vojnim i policijskim snagama, te afirmacija žena kao nositeljica rukovodećih pozicija u okvirima vojnih i policijskih snaga 7.Obuke državnih službenika/ca i promocija Rezolucije, 2
 3. 3. Na nivou Tuzlanskog kantonaNa osnovu moje analize podataka iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskogkantona u periodu 01.01.2008.-31.12.2012. godine putem javnog konkursa za prijempolicijskih službenika u MUP-u TK u radni odnos primljeno je 30 službenika ženskogspola .Javni konkursi i s njim u vezi postupci izbora policijskih službenika sprovedeni suu skladu sa odredbama sadržanim u Pglavalju V - Upražnjena radna mjesta izapošljavanje -Zakona o policijskim službenicima TK(“Službene novine Tk-a”broj:6/06,11/07 i 16/11). Zakon polazi od načela jednakosti pri zapošljavanjubez obzira na rasnu,etničku,vjersku,spolnu,nacionalnu političku pripadnost ilidruga lična uvjerenja,i to na način što propisuje jednake uslove I postupak izboraza sve candidate-policijske službenike. Komisija za izbor policijskog organajezadužena za pravičnost I transparentnost u zapošljavanju u skladu odredbama ovogzakona, a čije odluke mogu biti predmet preispitivanja od strane policijskog odbora upostupku po žalbi ,na taj način je u potpunosti osiguran princip zakonitosti prizapošljavanju policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskogkantona .Zakon o unutrašnjim poslovima Tk-a(“Službene novine TK-a”broj:4/10,5/11,14/11 i 2/12) te Zakon o policijskim službenicima TK(“Službene novineTk-a”broj:6/06,11/07 i 16/11) su pravni okviri u kome djeluje Ministarstvo unutrašnjihposlova i obavlja poslove iz svoje nadležnosti što podrazumijeva I oblast zapošljavanjapolicijskih službenika. S obzirom da ovi zakoni počivaju na poštivanju osnovnih ljudskihprava i sloboda,daljnji provedbeni propisi koje je donijelo ovo Ministarstvo samofragmentarno uređuju određena pitanja koja ne ulaze u detaljnije regulisanje pitanjazabrane diskriminacije na osnovu spola,što je i opravdano činjenicom da postojizakonski okvir koji to garantira I izvan kojeg se ne može ići.Broj ukupno zaposlenih sližbenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskogkantona u period: - 01.01.2008.-31.12.2008.godine je 1508, - 01.01.2009.-31.12.2009.godine je 1523, - 01.01.2010.-31.12.2010.godine je 1498, - 01.01.2011.-31.12.2011.godine je 1506, - 01.01.2012.-31.12.2012.godine je 1484, Kako sam na početku naglasio u periodu 01.01.2008.-31.12.2012. godine putem javnog konkursa za prijem policijskih službenika u MUP-u TK u radni odnos primljeno je 30 službenika ženskog spola. 3
 4. 4. Ova cifra 30 žena za ovaj period je veoma mala u odnosu na muškarce većina žena prođe pismeni test,test fizičke spreme, ali padnu na razgovoru što je najveći problem dosada bio u proteklom periodu .Sto se tiče konkursa koji je održan u MUP Tuzlanskog kantona , u prošlom mjesecu januaru .2013.godine na osnovu moje analize :Za inspektora od 513 primljenih kandidata jeste 154 žena odnosno 30,3%Za policajca od 756 primljenih kandidata jeste 67 žena odnosno 8,86%U narednim danima u mjesecu martu .2013.godine ce se odrzati posljedni test jeinterviju na koji ce ici kandidati koji su uspjeli proći pismeni i test fizičke sperme a stose tiče zena sam naveo uu analizi ( Za inspektora od 513 primljenih kandidata jeste154 žena odnosno 30,3%) i (Za policajca od 756 primljenih kandidata jeste 67žena odnosno 8,86%) nadam se da ce se broj povedati u odnosu na prosle godinejer su odrzavane obuka kandidata I kandidatkinja za interviju zbog kojeg je bioproblem neprimanja u radni odnos veceg broja ženskog spola u policijsskeslužbenike.Konačni odgovori od Vlade TK jesu da se primjenjuju svi zakoniIipodzakonski akti u skladu sa zakonima o ravnopravnosti spolova I da nema ni tijedan slučaj diskriminacije po tom pitanju niti je bilo žalbi o diskriminaciji,I das uradili na tome da se izvrše obuke državnih službenika/ca I promocije Rezolucije.Uprotekloj sedmici sam dobio podatak da se vrsi obuka policijskih službenika/cakoju su zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije Tuzlanskogkantona. 4

×