Marketing  seminarski
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Marketing seminarski

on

 • 2,694 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,694
Views on SlideShare
2,694
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
39
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Marketing  seminarski Marketing seminarski Document Transcript

 • Univerzitet SingidunumFakultet za turistički i hotelijerski menadžment Seminarski rad Predmet : Marketing Tema: Menadžment proizvoda i brenda
 • Beograd, 08.01.2010. 2
 • SadržajSadržaj.................................................................................................................................................3Uvod....................................................................................................................................................41. Proizvod..........................................................................................................................................5 1.1. Generički proizvod...................................................................................................................5 1.2. Nivoi proizvoda........................................................................................................................6 2. Varijable proizvoda.....................................................................................................................6 2.1. Ime i marka proizvoda.............................................................................................................6 2.2. Kvalitet proizvoda....................................................................................................................8 2.3. Dizajn.......................................................................................................................................8 2.4. Pakovanje.................................................................................................................................9 2.5. Pravna zaštita...........................................................................................................................9 2.6. Usluge servisiranja...................................................................................................................93. Značaj marke proizvoda za proizvođača i potrošača....................................................................104. Upravljanje portfolijima brendova i proizvoda.............................................................................115. Upravljanje brendovima I linijama proizvoda tokom vremena: životni ciklus proizvoda............12 5.1. Uvođenje................................................................................................................................12 5.2. Rast........................................................................................................................................12 5.3. Zrelost....................................................................................................................................13 5.4. Opadanje................................................................................................................................136. Studija slučaja...............................................................................................................................13 6.1. Istorijat...................................................................................................................................13 6.2. Profil kompanije.....................................................................................................................14 6.3. Flota......................................................................................................................................14 6.4. JAT AIRWAYS – Air Lift...........................................................................................................157. Promotivne aktivnosti...................................................................................................................158. Medija centar................................................................................................................................169. Najbolje iz Srbije 2008..................................................................................................................16Zaključak...........................................................................................................................................18Literatura..........................................................................................................................................19 3
 • UvodU prvom delu rada dat je akcenat na opštem definisanju proizvoda, njegovim vrstama ikarakteristikama, pojmu brendiranja i rešenjima koje dovode do pravilnog razvoja i opstankabrendova na tržištu.Istraživanje je zasnovano na brendu, odnosno marki proizvoda koja u današnje vreme ima sve većiuticaj i značaj za potrošača. Postoje brendovi proizvoda, usluga pa čak i ljudski, i svi oni imajuživotni ciklus na koji se mora obratiti pažnja.U drugom delu rada težište je na jednoj studiji slučaja u kojoj su prikupljeni podaci na osnovuispitivanja tržišta, zatim, šta ta kompanija nudi u svom asortimanu potrošačima, neke odpromocionih aktivnosti kao i rezultat svog poslovanja. 4
 • 1. ProizvodProizvod je sredstvo pomoću kojeg se povezuju interesi i ciljevi privrednog subjekta i potrošača.Zapravo, proizvod je sve što se nudi na tržištu u cilju izazivanja pažnje, zahteva korišćenja ilipotrošnje, a što može zadovoljiti želju ili potrebu. Takođe, predstavlja sve ono što je korisno,ponekad i nekorisno, što neko primi prilikom razmene.Proizvod je sveukupnost opipljivih i neopopljivih svojstava, uključujući funkcionalne, socijalne ipsihološke koristi i zadovoljstva tako da uključuje fizičke predmete, usluge, osobe, mesta,organizacije i ideje. Celinu nekih proizvoda pored fizičkog opipljivog proizvoda nužno sačinjavajui prateće usluge, odnosno usluge koje podržavaju proizvod.Poslednjih nekoliko decenija poklanja se sve veća pažnja problematici proizvoda kao glavnogelementa marketinga. Rezultat toga su: • Stalne inovacije u oblasti proizvoda i tehnoloških postupaka i • Sve veće prenošenje konkurencije sa klasičnih oblika (cenom) na proizvod, odnosno obeležja proizvoda 1.1. Generički proizvodGenerički proizvod je bezimeni proizvod (proizvod koji nema svoju marku), obično upakovan, tj.proizvod u opštem smislu (npr. papirne salvete). Generički proizvodi mogu, zbog manjekvalitetnih sastojaka, jeftinijeg pakovanja, odsustva pravne zaštite i nepostojanja izdataka zaekonomsku propagandu, biti jeftiniji i do 40% u odnosu na proizvode koji se prodaju pododređenom markom.Proizvod se može kretati od potpunog 100%-og naglaska na neopipljivoj usluzi (kao što sufrizerske usluge), ili 100% -og naglaska na fizičkom proizvodu (npr. konzervirana hrana).Ovakav pristup proizvodu značajan je sa stanovišta marketing strategije preduzeća. 5
 • 1.2. Nivoi proizvodaPostoji tri nivoa proizvoda: jezgro ili bazični proizvod, stvarni proizvod i uvećan proizvod.Osnovni nivo jeste jezgro ili srž proizvoda, odnosno, ključna korist koju pruža proizvod i odgovorna pitanje – Šta je kupac zaista kupio? Jezgro proizvoda mora biti transformisano u fizičkidodirljiv proizvod koga će kupiti kupac. Da bi kupac kupio taj proizvod, on mora biti kvalitetan,lepo upakovan, lepog izgleda, atraktivan, određene marke i slično.Uz stvarni i prošireni proizvod proizvođač mora proizvoditi proizvode koji imaju određenekarakteristike u pogledu stila, kvaliteta, pakovanja kao i dodatne usluge (posleprodajne,instaliranje i održavanje, garancija, isporuka, kreditiranje...) ako želi da taj proizvod na tržištudoživi uspeh. Svoj proizvod preduzeće može povećati na razne načine i to šta zapravo prezentujesvojim kupcima u vidu pakovanja, propagande, davanja saveta, isporuke, skladištenja, i drugihusluga koje kupci sve više vrednuju. 2. Varijable proizvodaPod varijablama ili atributima proizvoda podrazumevamo osnovna obeležja ili karakteristike -elemente svakog proizvoda. Medju najvažnijim varijablama proizvoda ubrajaju se sledeće:1. Ime i marka proizvoda2. Kvalitet3. Dizajn4. Pakovanje5. Pravna zaštita6. Servisiranje proizvoda 2.1. Ime i marka proizvodaDanašnja privreda je nezamisliva bez individualizacije robe tj. davanja imena svakom proizvodu(brendiranje) kako bi potrošač mogao brzo i bez poteškoća da identifikuje proizvod i razlikuje gaod proizvoda drugih proizvođača. 6
 • Ime proizvoda ili marka je reč, ime, simbol, oznaka, žig, vinjeta, šifra ili njihova kombinacija,usvojena i korišćena od strane proizvođača ili trgovine da bi se identifikovala njihova roba ilirazlikovala od robe koju druge organizacije proizvode i prodaju. Za potrošače ime markeproizvoda je fundamentalno isto kao proizvod sam po sebi, jer olakšava kupovinu, garantujekvalitet i omogućava samoizražavanje.Postoje tri strategije za davanje imena brendu: familijarna, individualna i kombinovanaIndividualna marka je politika marke kada svakom proizvodu dajemo različito ime, odnosnomarku. Ona se primenjuje najčešće kada se proizvedu i prodaju diverzifikovani proizvod;omogućuje firmi da razvije imidž i poziciju za svaki od svojih proizvoda bez opasnosti negativnoguticaja na celu liniju proizvoda.Grupna marka (kišobranska marka, porodična marka i marka pokrivač) se primenjuje kada suproizvodi slični sa stanovišta njihovih strategija marketing miksa: koriste se isti kanali distribucijei komunikacije, a ciljna tržišta su ista ili slična. Označava nastojanje firme da održi konzistentankvalitet svih predmeta u jednoj liniji proizvoda (ako je reč o grupnoj marki koja se ne odnosi nasve proizvode firme, već samo na određenu liniju proizvoda).Kombinovana ili mešovita se primenjuje u velikim firmama u kojima se ekspanzija linijaproizvoda dešava u raznim pravcima. Proširenje postojeće marke na druge proizvode primenjuje seonda kada firma koristi jedno od imena postojećih marki proizvoda za nove ili poboljšanepostojeće proizvode u istoj kategoriji proizvoda. Marketari nisu ograničeni na primenu jedinstvenepolitike marke u celoj firmi. Na tu politiku utiču sledeći faktori: broj proizvoda, broj linijaproizvoda, karakteristike ciljnih tržišta, broj i tip konkurentskih proizvoda, specifičnosti pojedinihproizvoda i linija proizvoda, veličina resursa firme i dr.Trgovinska ili zaštićena marka (Trademarke ili Trade Mark) je marka proizvoda ili deo te markeproizvoda koji je pravno zaštićen. To je pravna oznaka koja pokazuje da njen vlasnik ekskluzivnokoristi marku ili deo marke proizvoda, dok je ostalim subjektima zakonski zabranjeno korišćenje tezaštićene marke. Registrovana trgovinska marka ponekad se označava sa simbolom ®(’’registrovano’’).Ekonomska propaganda daje svoj veliki doprinos stvaranju dobre marke proizvoda. Postoje i drugipreduslovi za stvaranje uspešne marke: opšta politika i strategija proizvoda proizvođača, kvalitet,dizajn, pakovanje, posleprodajne usluge, prodajna cena i sl. Posebnu ulogu u stvaranju markeproizvoda ima ustaljen kvalitet proizvoda. Marka se mora veoma brižljivo razvijati, negovati ičuvati od momenta njene afirmacije na tržištu. Mnoge poznate marke proizvoda zbog kontinualne 7
 • nebrige njihovih vlasnika, vremenom su izgubile svoju vrednost i propale. Ona ima svoju velikuvrednost i može se prodavati. Tako se danas u različitim preduzećima širom sveta proizvode istemarke proizvoda.Ako su proizvođači homogeni i krajnji potrošač ne može identifikovati njihovog proizvođača, tadase imenu proizvoda i ne poklanja pažnja (npr.voće, povrće...)Dobro ime brenda trebalo bi da bude: kratko, jednostavno, lako za izgovor i čitanje, lak zaprepoznavanje i pamćenje, ugodno za čitanje i pisanje, jasno, da ima mogućnost izgovaranja nasvim jezicima, savremeno, prilagođeno zahtevima i potrebama savremenog pakovanja ietiketiranja, da podstiče na kupovinu, da je prilagođeno svakom mediju ekonomske propagande ipromocije prodaje, razlikovanje proizvoda od konkurentskih, da upotrebljava brojeve kada ističetehnologiju i dr. 2.2. Kvalitet proizvodaPri razvijanju proizvoda preduzeće mora da donese mnogo odluka. Jedna od osnovnih odlukaodnosi se na kvalitet proizvoda. Kvalitet proizvoda obuhvata: funkcionalnost, pouzdanost,trajnost, tačnost, lakoću upravljanja, popravljivost i druga svojstva koja određuju sposobnostproizvoda da zadovolji određenu potrebu potrošača. Pri određivanju nivoa kvaliteta proizvoda(nizak, srednji, visok, najviši), preduzeće mora da sazna visinu cene koju će ciljno tržišteprihvatiti. Viši nivo kvaliteta proizvoda dozvoljava preduzeću da odredi viši nivo cene i da povećaprofitabilnost.Karakteristike koje određuju kvalitet su osnovni konkurentski instrument za diferenciranjeproizvoda određenog proizvođača od proizvoda konkurenata. 2.3. DizajnJedna od karakteristika koja ističe posebnost proizvoda i doprinosi njegovom lakšemidentifikovanju jeste dizajn. Osnovne dimenzije dizajna proizvoda su: oblik, boja, veličina, sastav itežina. Dizajn proizvoda olakšava promociju proizvoda i druge aktivnosti u vezi sa cenom,bonifikacijama koje se daju potrošačima i sl. Ponekad se skup elemenata dizajna koji karakterišuspoljni izgled proizvoda naziva stilom proizvoda. Stil stvara prvi utisak na potrošače i ako nijepovoljan, ne dolazi do realizacije. 8
 • 2.4. PakovanjeNa stavove potrošača prema proizvodu i na njihove odluke o kupovini može uticati i pakovanjeproizvoda. Pakovanje ima dve osnovne funkcije: da zaštiti proizvod i da doprinese unapređenjuprodaje. U ostvarivanju prve funkcije, pakovanje štiti proizvod od kvarenja, prosipanja, lomljenja isl. U ostvarivanju promocione uloge, pakovanje obaveštava kupce o sadržaju proizvoda,svojstvima, upotrebi, prednostima i sl.Pakovanje mora da bude pogodno za prevoz, skladištenje i rukovanje i da je prihvatljivo saekološkog stanovišta. Odluke u vezi sa pakovanjem odnose se na izbor niza elemenata kao što su:veličina, oblik, materijal, boja, grafika, tekst i oznaka marke. Pre izbora kombinacije elmenata zapakovanja, sprovode se mnogi testovi. 2.5. Pravna zaštitaPod pravnom zaštitom podrazumevamo obeležja proizvoda i usluge (industrijska svojina) koja suzaštićena zakonskim propisima. U našoj zemlji sve poslove u vezi industrijske svojine obavljaSavezni zavod za patente. Taj Zavod vodi posebne registre za patente, zaštićene uzorke i modele,zaštićene žigove. Upisom u registar patenata stiču se patent i prava iz patenata, koji prema trećimlicima važe od dana upisa. Osnovna područja zaštite industrijske svojine: zaštita dizajna, imena iližiga, porekla i autorskog prava. 2.6. Usluge servisiranjaServisiranje predstavlja skup preventivnih i korektivnih aktivnosti čiji je cilj održavanje trajnihdobara u ispravnom stanju. Korektivne aktivnosti su garancija, obezbeđenje rezervnih delova,opravka proizvoda i sl. Ova usluga je važna za kupce složenijih proizvoda za koje se očekuje da ćetrajati duže vreme. 9
 • 3. Značaj marke proizvoda za proizvođača i potrošačaPotrošači razlikuju alternativna dobra i usluge na osnovu svog iskustva ili na osnovu uticaja izokruženja ( propaganda i promocija, saveti prijatelja i sl). Potrošač pripisuje marki proizvodasimbolično značenje koje mu pomaže prilikom prepoznavanja željenog proizvoda i donošenjaodluke o kupovini. Marka razvija ’’ličnost’’ proizvoda, što utiče na odluku kupca da li je imidžproizvoda u skladu sa njegovim potrebama.Kada potrošači počnu da koriste marku, oni žele da nastave sa tim korišćenjem. Tražnja jedovoljno velika tako da tržišna cena može biti dovoljno visoka da stvaranja marke proizvoda učiniprofitabilnim. Ako je marka zaista uspešna, troškovi treba da opadnu, a profit da se poveća.Brendiranjem marketari stvaraju dodatnu vrednost gde se izdvaja jedan brend od drugihkonkurentskih. Uspešan brend je onaj brend koji sadrži u sebi neke vrednosti koje ih razlikuje oddrugih i čini ih superiornijim u odnosu na druge brendove. Dakle, kupci kada biraju izmeđurazličitih proizvoda, rukovode se funkcionalnim i emotivnim vrednostima brenda kao i njihovokombinovanje na pravi način kako bi se stvorio prošireni proizvod koji bi odgovarao potrebamapotrošača. Da bi brend zadržao svoju dobru poziciju na tržištu, menadžment mora neprekidno daulaže visoke sume novca kao i da izbegava smanjenje troškova.Pozicija brenda na tržištu izgrađena je na sledećim šest elementima:domen – izbor ciljnog tržišta,nasleđe – poreklo brenda i njegova kultura,vrednosti – ključne vrednosti i karakteristike,osobenosti – ono što brend čini posebnim u odnosu na druge konkurentske,ličnost – karakter opisan po ugledu na druge entitete kao što su ljudi, životinje ili predmeti iodraz brenda – kako se odražava na lični identitet. 10
 • 4. Upravljanje portfolijima brendova i proizvodaPostoje dve komplementarne vrste portfolio koncepta i analize: portfolio biznisa i portfolioproizvoda. Ova dva portfolija su glavno sredstvo strateškog planiranja, tj. poslovne strategijepreduzeća, jer pomoću njih menadžment vrednuje strukturu biznisa i proizvoda u preduzeću.Portfolio biznisa menadžmenta sačinjavaju svi biznisi fabrika (sa kojima se bavi) kao i proizvodi(to nisu samo fizički proizvodi već i usluge koje stvara).Pod porfolijom proizvoda podrazumevamo miks proizvoda sastavljen od linije proizvoda, kao isamih proizvoda (razne vrste i marke proizvoda). Portfolio koncept je stupio na scenu sredinom1960-ih godina od strane Boston Consulting Group sa slikovitim nazivima proizvoda (zvezde,problematična deca, krave-muzare, psi) i ubrzo je postala osnova strategije preduzeća.Putem analize portfolija proizvoda obavlja se vrednovanje postojećih proizvoda firme iz aspektabrojnih ključnih dimenzija (profitabilnost, rast, rizik i dr.) sa jedne i obezbeđuje bazu za donošenjemenadžment odluka o dodatnim proizvodima, modifikacija postojećih proizvoda, izbacivanjuproizvoda i alokaciji resursa na različite proizvode i tržišta, sa druge strane. Portfolio analiza seobavlja u nekoliko faza. Prve dve faze su: determinisanje ciljeva (izbor dimenzije portfolia) ivrednovanje različitih proizvoda (sadašnjih i potencijalnih) sa stanovišta ovih ciljeva .Sledeće fazesastoje se u traženju odgovora na pitanje - Kako balansirati portfolio i izvršiti alokaciju resursameđju proizvodima. S vremena na vreme preduzeće treba da analizira svoj portfolio proizvoda.Takva kontrola je dovoljna da se obavlja jednom ili dva puta tokom godine.BCG matrica ’’rast – učešće’’ bazirana je na tri koncepta: životni cikllus proizvoda, tekove novca ikorelacije učešća na tržištu (povraćaj investicija). Implicira da se tržišna pozicija najbolje možeiskazati kroz poznavanje stope rasta i da je relativno učešće na tržištu najbolji pokazatelj tržišnihprednosti firme. Na osnovu učešća na tržište i stope rasta, BCG je razvila matricu sa četirikvadranta, koja je postala široko korišćeno analitičko sredstvo strateškog planiranja i osnova zarazvoj svih ostalih portfolio modela. 11
 • 5. Upravljanje brendovima I linijama proizvoda tokom vremena: životni ciklus proizvodaKoncept koji se koristi za planiranje razvoja proizvoda. Po ovom konceptu proizvod ima ograničenvek trajanja i investicije treba povratiti u određenom periodu, prodaja proizvoda ima različitudinamiku u pojedinim fazama ciklusa, profitabilnost je različita u pojedinim fazama... Većinaproizvoda na tržištu prolazi kroz četiri faze: uvođenje, rast, zrelost i opadanje 5.1. UvođenjePočinje sa prvim pojavljivanjem proizvoda na tržište. U trenutku kad je nov proizvod lansiran natržište prodaja je jednaka nuli, a profit je negativan. Tokom vremena dolazi do tehničkog osvajanjaproizvodnje i postepenog prihvatanja proizvoda, tako da prodaja lansiranog proizvoda laganopočinje da raste. U toku ove faze treba izvršiti promociju proizvoda da bi potencijalni kupci biliobavešteni o novom (nepoznatom) proizvodu. Potrebno je privući pažnju distributera. Međutim ipored velikih izdataka za promociju i distribuciju, prodaja raste veoma sporo, tako da je apsolutninivo prodaje relativno nizak. Pošto su troškovi proizvodnje u jedinici proizvoda u fazi uvođenjadosta visoki, ukupni troškovi su veći od ukupnog prihoda od prodaje novog proizvoda. Tokomvremena vrednost prodaje raste brže od ukupnih troškova tako da se gubitak smanjuje. 5.2. RastU ovoj fazi dolazi do dinamičkog rasta prodaje uspešno lansiranog proizvoda. Kupcimainovatorima pridružuju se tzv. rani prihvatioci novog proizvoda. Prodaja ulazi u zonu profita.Zahvaljujući pozitivnom dejstvu promocije, distribucije i drugih aktivnosti marketinga, profitdostiže maksimum. Zbog dobrog uspeha preduzeća inovatora, na tržište ulaze novi konkurentiimitatori, koji uvode nove karakteristike proizvoda i proširuju lance distribucije. Zbog toga sesmatra da je faza rasta kritična za dalju sudbinu proizvoda. U zavisnosti od tempa porasta tražnje iintenziteta konkurencije, cena proizvoda ostaje na istom nivou ili se postepeno smanjuje. Vrednostprodaje u drugom delu faze ulazi u stanje degresivnog rasta, a profit lagano počinje da opada. Dabi ubrzao rast prodaje preduzeće koristi razne strategije marketinga kao: poboljšanje kvalitetaproizvoda, davanje proizvodu nove karakteristike, poboljšanje dizajna proizvoda, osvajanje novihtržišnih segmenata, intenzivne distribucije, snižavanje cene... istraživanje tržišta je izvorinformacija za izbor odgovarajuće strategije. 12
 • 5.3. ZrelostProdaja dostiže maksimum i stabilizuje se pošto je došlo do zasićenja tržišta, pa samim tim iraščišćavanja konkurencije. Ova faza traje duže od prethodnih. U ovoj fazi koju karakteriše jakakonkurencija, mnoga preduzeća napuštaju proizvodnju slabijih proizvoda radi usmeravanja resursana profitabilnije ili nove proizvode. Istraživanje tržišta je izvor informacija za izbor odgovarajućestrategije 5.4. OpadanjeU ovoj fazi prodaja i profit brzo opadaju. Na pad prodaje utiču: tehnološke promene, promene uukusima i navikama potrošača, demografske promene i dr. Zbog pada prodaje i profita preduzećemože da smanji ulaganje u promocije, može eliminisati slabe distributere, snižavati cenu i planiratieliminisanje proizvoda i proizvodnog programa. 6. Studija slučaja 6.1. Istorijat17.juna 1927.godine, osnovano je Društvo za vazdušniSaobraćaj ‘’Aeroput’’ čiji je naslednik JAT Airways. Tada seObeležavaju i počeci civilnog vazdušnog saobraćaja u našojZemlji. Dvadeset godina kasnije, 1.aprila 1947.godine,Poleteli su avioni na prvim posleratnim linijama kompanijekoja je dobila ime ’’Jugoslovenski Aerotransport’’. Polovinom januara 1947. godine, Upravacivilnog vazdušnog saobraćaja prešla je u resor Ministarstva saobraćaja, čime je potvrđen njencivilni status, a 17. marta u novoformirano preduzeće prešli su iz Transportnog puka prvi,prethodno demobilisani piloti, navigatori, radio-telegrafisti i mehaničari letači.Uvođenje u saobraćaj mlaznih aviona, letelica većih kapaciteta i doleta, komfornijih,ekonomičnijih i po svim karakteristikama boljih od generacije klipnih aviona, bilo je osnova zaširenje mreže linija, osvajanja novih tržišta i pravu ekspanziju vazdušnog saobraćaja. To je i 13
 • osnovna karakteristika razvoja Jugoslovenskog Aerotransporta do početka sedamdesetih godina,perioda koji se u kompaniji uslovno naziva "početak mlazne avijacije".Jugoslovenski Aerotransport promenio je svoje ime u Jat Airways 8. avgusta 2003. 6.2. Profil kompanijeJat Airways a.d. je nacionalna aviokompanija Srbije. Bavi se prevozom putnika i robe u redovnomi čarter saobraćaju, školovanjem letačkog i ostalog vazduhoplovnog osoblja, najmom slobodnihkapaciteta, pružanjem usluga iz oblasti turizma, privrednom avijacijom... Jat obavlja saobraćaj sa16 aviona: 11 Boeinga 737 i pet ATR 72. Leti na više od 30 evromediteranskih destinacija, asvojim putnicima obezbeđuje veze sa celim svetom na zajedničkim letovima sa najprestižnijimsvetskim avioprevoziocima. Naslednik je Društva za vazdušni saobraćaj "Aeroput", osnovanog 17.juna 1927. godine. Iz "Aeroputa" je nastao Jugoslovenski aerotransport 01. aprila 1947. godine,koji je 08. avgusta 2003. godine promenio ime u Javno preduzeće za vazdušni saobraćaj JatAirways. Od 28. jula 2008. godine godine Jat Airways menja vlasničku strukturu i sadašnjizvanični naziv kompanije je Akcionarsko društvo za vazdušnisaobraćaj Jat Airways a.d.JAT je član Međunarodne asocijacije avioprevozilaca (IATA) od1961. i Asocijacije evropskih avioprevozilaca (AEA) od 1971.godine. Bio je među prvim kompanijama kojima je IATA 2005.godine dodelila IOSA sertifikat za sigurnost izvršenja saobraćaja. 6.3. FlotaPočetkom sedamdesetih je usledila nabavka aviona Douglas DC-9, Boeing 707, zatim tromotornogBoeinga 727, da bi 1978. godine bili uvedeni i prvi širokotrupni avioni DC-10, kojim su ostvareneveć najavljene linije za Australiju i Severnu Ameriku. I konačno, JAT je 1985. godine postao prvaevropska kompanija koja je u svoju flotu uvela "srednjoprugaša" nove generacije Boeing 737-300,koji i danas predstavlja osnovnu letelicu naevromediteranskim linijama.Aviona: 10Dužina: 33,40 mRaspon krila: 28,88 mBroj sedišta: 126Brzina krstarenja: 800 km/h Boeing 737-300 14
 • 6.4. JAT AIRWAYS – Air LiftTradicija, kvalitet, iskustvo. Tour operator sa 30 godina iskustva. Domaći i međunarodniprogrami putovanja na redovnim letovima Jat Airways-a: • Evropske metropole i biseri Bliskog Istoka; • Letovanja na Mediteranu i krstarenja; • Ski paket aranžmani u zemlji i inostranstvu; • Kongresni i sajamski program; • Škole jezika, zdravstveni i lovni turizam; • Seoski turizam u Srbiji; • Poslovni servis za Vaša službena putovanja; • Hotelske i rent-a-car rezervacije u zemlji i inostranstvu. 7. Promotivne aktivnostiI Simboličke cene u JAT-ovih karata u kampanji ’’Evropa za sve nas’’Jat Airways je od 19. decembra počeo sa prodajom karata po ceni već od 19 evra po pravcu, izBeograda za šengenske destinacijeacije - Amsterdam, Atinu, Berlin, Brisel, Kopenhagen,Diseldorf, Frankfurt, Ljubljanu, Milano, Pariz, Rim, Solun, Stokholm, Štutgart, Trst, Beč i Cirih.Karte će se prodavati do 12. januara 2010. godine preko sajta www.jat.com kao i u svimposlovnicama nacionalnog avioprevoznika u Srbiji i svetu.Direktor JAT Medija centra, Gala Radović, izjavila je da Kompanija stalno unapređuje svojeusluge i prilagođava ih željama, potrebama i očekivanjima svojih putnika. Na taj način omogućujusvojim putnicima da otputuje u neku od evropskih destinacija na osnovu ukidanja viza za zemlješengenskog sporazuma. 15
 • II Program "Let više"Podrazumeva da svako ko u toku jedne godine avionima nacionalnog avioprevoznika obavi petpovratnih ili deset putovanja u jednom smeru, dobija jednu besplatnu povratnu kartu sa pravomrezervacije. 8. Medija centarJAT Medija centar je delatnost Jat Airwaysa za informisanje i marketing, u okviru koje serealizuju brojni procesi rada. Služba za odnose s javnošću pruža sve relevantne informacije oKompaniji. Medija centar inicira i plasira marketinške i promotivne kampanje Jata i učestvuje uzajedničkim akcijama od interesa za najširi krug poslovnih partnera. Mesečni inflight magazin "JatRevija" deli se u avionima kompanije više od trideset godina. U njoj tekstove objavljujunajeminentniji srpski pisci i novinari koji promovišu destinacije na kojima leti nacionalniavioprevozilac, kulturnu baštinu zemlje i značajne ličnosti iz različitih oblasti stvaralaštva.Kreativni tim Dizajn studija radi grafički dizajn svih publikacija Jat Airwaysa i oblikujeunifikovani brend nacionalne kompanije. Medija centar u sopstvenoj štampariji obavljaštamparsku delatnost za potrebe Jata. Informisanje zaposlenih u Kompaniji obavlja se preko "Jatnovina" koje pišu o svim tekućim pitanjima i poslovnim procesima u Jat Airwaysu. 9. Najbolje iz Srbije 2008Kao i prethodne godine(2007), srpska nacionalna aviokompanija proglašena je za jednu odnajboljih robnih marki iz Srbije. Jat ervejz je 16
 • dobitnik nagrade za jedno od tri najbolja uslužna preduzeća u 2008.godini u grupi korporativnihbrendova.U akciji koju su organizovali Ministarstvo trgovine u usluga, Privredna komora Srbije i dnevni listPrivredni pregled,u izboru najboljih odlučujući uticaj imali su tržišno-finansijski podaci i istraživanje stavova potrošača. Akcija "Najbolje iz Srbije" usmerena je na promociju vrednosti domaće privrede, brendova i tržišnog načina razmišljanja, izjavio jedr Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga u srpskoj vladi koji je nagradu za jedno od najboljih preduzeća Srbije uručio Gali Radović direktorki Jat Medija centra. 17
 • ZaključakAvioni Jugoslovenskog aerotransporta saobraćali su krajem osamdesetih godina na više od 300linija, od kojih su dve trećine bile međunarodne. U godinama rekorda, 1987/88/89, JAT jepovezivao Jugoslaviju sa 61 destinacijom sveta na pet kontinenata, prevozeći godišnje 5 milionaputnika i 46 hiljada tona robe. U tom periodu JAT se visoko kotirao na lestvici najvećihavioprevoznika IATA-e i AEA, među 31 u svetu i 10 u Evropi.Početkom devedesetih godina sledi najteži period u posleratnoj istoriji bivše Jugoslavije - rat,raspad zemlje i sankcije koje su se prvo i najteže odražavale upravo na nacionalnogavioprevoznika. Ubrzo posle početnih tragičnih dešavanja Jat se vratio na tržište i počeo da hvatakorak sa svetom. Svake godine rezultati su bili sve boljiNajviši stepen bezbednosti, fleksibilna politika cena izražena širokom lepezom promotivnih tarifa,visoki nivo usluge i borba za nova tržišta, najbolji su izraz zahvalnosti nacionalne kompanije zarazumevanje i podršku njenim vernim putnicima. 18
 • Literatura 1. Hanić H., Lovreta S., Ačić J., ‘’Marketing’’, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. 2. Jobber D,. Fahy J., ‘’Osnovi marketinga’’. Data status, drugo izdanja, Beograd, 2006. 3. Knežević R., ‘’Marketing’’, Beogradska poslovna škola, peto izdanje, Beograd, 2007. 4. Marđokić B., Tomić G., ‘’Marketing istraživanja’’, Beogradska poslovna škola, treće izdanje, Beograd, 2006Ostala literatura:  www.jat.com , pristup sajtu 24. 12. 2009. god. 19