Restauración, liberalismo e nacionalismo

366 views

Published on

Resumen del contenido para 4º ESO

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
139
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Restauración, liberalismo e nacionalismo

 1. 1. RESTAURACIÓN, LIBERALISMO ENACIONALISMO.
 2. 2. NOVOS AVANCES POLÍTICOS (1815-1870)En Europa e América, entre 1815 e 1870, producíronse acontecementos decisivos para ahistoria.EN EUROPA: Despois da derrota de Napoleón(1815), volveuse a impoñer o AntigoRéxime. Revolucións constantes ao longo doséculo XIX que deron lugar a novosavances políticos (dereitos eliberdades).EN AMÉRICA: EE.UU ampliou as súas fronteiras caraao oeste. As colonias españolas conseguiron aindependencia.A cultura e a arte deste período histórico reflectiron asreivindicacións e cambios políticos.
 3. 3. “O camiñante ante o mar de néboa” (1818), obra de FRIEDRICH simboliza a liberdadedo individuo para enfrontarse ás dificultades e reflicte a mentalidade europea do séculoXIX.
 4. 4. A RESTAURACIÓN EN EUROPA E ESPAÑA: REGRESOO ABSOLUTISMO (1815-1820)A Restauración consistiu no regreso ao sistema político do Antigo Réxime impuxérona aspotencias europeas tras vencer a Napoleón. Con este propósito reuníronse no Congresode Viena, onde se adoptaron os seguintes acordos:1. Impoñer de novo as monarquías absolutas.2. Reestruturar o mapa de Europa.3. Formáronse dous sistemas de alianzas para cumprir os acordos do Congreso deViena e prestar axuda a calquera rei ameazdo por un estalido revolucionario: a SantaAlianza, formada por Rusia, Austria e Prusia e a Cuádrupla Alianza, composta polospaíses da Santa Alianza e Gran Bretaña.
 5. 5. O REINADO DE FERNANDO VIITras on triunfo na Guerra da Independencia, o reiXosé I (irmán de Napoleón) tivo que abandonarEspaña e o trono foi ocupado por Fernando VII.FASES DO SEU REINADO: Restauración do absolutismo (1815-1820) Recuperación das liberdades (1820-1823) tralolevantamento de Riego eQuiroga, restableciéndose a Constitución de 1812e as liberdades. Regreso ao absolutismo (1823-1833) etapa dapromulgación da Pragmática Sanción que anulabaa Lei Sálica de Felipe V.
 6. 6. LBERALISMO, NACIONALISMO E IDEAISDEMOCRÁTICOS: AVANCE NOS DEREITOSAs revolucións que se produciron en Europa no século XIX debéronse a que moitoscidadáns non aceptaban a Restauración nin o regreso do Antigo Réxime. Estasrevolucións baseábanse en tres ideoloxías políticas: liberalismo, nacionalismo edemocracia.
 7. 7. O LIBERALISMODoutrina política que dfende as liberdades do individuo, ten a súa orixe nos principios daIlustración. Na sociedade representaba os intereses da alta burguesía, que loitaba pormanter os dereitos políticos conseguidos en Francia durante o proceso revolucionario.Os principios políticos que defenderon foron os seguintes:o Elaboración dunha Constitución que recolle os dereitos e as liberdades das persoas.o A monarquía constitucional como forma de goberno.o A separación de poderes (executivo, lexislativo e xudicial).o A soberanía nacional a través do sufraxio restrinxido.o As liberdades individuais de asociación, expresión, prensa, relixión, reunión, etc.
 8. 8. O NACIONALISMOO nacionalismo é o dereito de todos os pobosa formaren nacións independentes e acrearen o seu propio Estado.Os ideais que reivindicaron os movementosnacionalistas foron:1. A nación debe estar formada por unconxunto de persoas unidas por lazoscomúns (cultura, historia, lingua, límitesterritoriais ben definidas).2. A soberanía nacional foi posible que todosos cidadáns se sintan parte integrante danación.3. Cada nación debe elixir a forma degoberno que desexe.
 9. 9. A DEMOCRACIANo século XIX a democracia era a doutrina que defendía aparticipación política de toda a poboación, co fin de acabarcoas desigualdades sociais e económicas ocasionadas pololiberalismo burgués.Tivo a súa orixe no rexeitamento das clases medias e baixascara o sufraxio restrinxido. Os seus principos foron:o O sufraxio universal masculino.o Inclináronse pola república como forma de gobiernoporque consideraban a monarquía incompatible coademocracia.
 10. 10. AS UNIFICACIÓNS DE ITALIA E ALEMAÑAAo longo da súa historia, Italia e Alemaña estiveron divididos en varios países, no obstanteno século XIX xurdiron movementos nacionalistas en ambos os países que lograron asrespectivas unificacións e o nacemento de dúas novas nacións.
 11. 11. A UNIFICACIÓN DE ITALIAO proceso iniciárono, desde o reino de Piemonte, o monarca Vítor Manuel II e oseu ministro Cavour. Comezou coa expulsión dos austríacos do norte de Italia(lombardía) e terminou coa conquista e anexión do resto do país: o reino deNápoles, Veneto e Roma.Italia converteuse nunha monarquía parlamentaria con capital en Roma
 12. 12. A UNIFICACIÓN DE ALEMAÑAEmprendeuna Bismarck , chanceler de Prusia, que expulsou os austríacos do leste deAlemaña; despois Prusia intensificou as relacións económicas (unión aduaneira) conoutros Estados alemáns e finalmente derrotou a Francia que tivo que cederlle osterritorios de Alsacia e Lorena.Finalmente estableceuse o II Reich con Guillerme I como emperador.
 13. 13. ESPAÑA: DA MONARQUÍA LIBERAL ÁREPÚBLICAO REINADO DE ISABEL II finalizou o absolutismo en españa einstaurouse unha monarquía liberal constitucional que tiñaas seguintes características: A Coroa seguía mantendo moito poder, aínda que limitadopolas constitucións. A raiña contou co apoio dosmoderados e dos progresistas. Durante o seu reinado promulgáronse varias constituciónse impúxose o sufraxio restrinxido masculino.Na súa monoría de idade gobernaron dous rexentes: María Cristina de Borbón (que tivoque facerlle fronte á Primeira Guerra Carlista) e o xeneral Espartero.A partir da súa maioría aumentaron os problemas: novos partidos políticos quedemandaban o sufraxio universal; a farsa electoral ou manipulación dos votos; problemaseconómicos resoltos coas desamortizacións;Finalmente triunfou un golpe militar (revolución de 1868) que obrigou á raíña a exiliarse.
 14. 14. O SEXENIO REVOLUCIONARIOFoi o primeiro intento de establecer unhademocracia en España. Neste períodopromulgouse a Constitución de 1869 , que foi amáis progresista do século XIX porquedecretou, entre otras medidas, o sufraxio universalmasculino.Durante o Sexenio sucedéronse dous sistemaspolíticos:1. A monarquía democrática (1871-1873)encabezada por Amadeo I .2. A república (1873-1874) que tivo queenfrontarse ás reivindicacións deindependencia de Andalucía, Levante eCataluña, á división dos republicanos e a unhanova guerra carlista.Nesta época estableceuse a unidade monetaria coa peseta. En decembro de 1874produciuse un novo levantamento militar para promover o regreso dos Borbóns.
 15. 15. AMÉRICA DURANTE O SÉCULO XIX• A EXPANSIÓN DOS ESTADOS UNIDOSEn América do Norte os Estados Unidos consolidáronse e estableceron as súasfronteiras definitivas:o A conquista do oeste ata chegar ao Pacífico.o A Guerra de Secesión (1861-1865), terminou coa vitoria dos do norte e coaprohibición da escravitude.Duranye o século XIX América sufriu grandes cambios políticos e territoriais :
 16. 16. AMÉRICA DURANTE O SÉCULO XIXA INDEPENDENCIA DA AMÉRICAESPAÑOLAAs colonias iniciaron su proceso deindependencia no reinado de FernandoVII, as causas foron:o O nacemento dos Estados Unidos, aRevolución Francesa e a Guerra daIndependencia española.o O apoio económico ofrecido aosindependentistas por Reino Unido, paraacabar co monopolio comercial deEspaña.o Os desexos da burguesía crioula decontrolar a política e a economía dascolonias sen ter que depender deEspaña.
 17. 17. A INDEPENDENCIA DA AMÉRICA ESPAÑOLAA principios do século XIX, militares como SimónBolívar e o xeneral José de San Martín obtiveronvitorias sobre o Exército español.Todas as colonias españolas, agás Puerto Rico eCuba, conseguiron a independencia entre 1810 e1825.As novas nacións convertéronse en repúblicas epasaron a estar baixo a influencia de Reino Unido edos Estados Unidos.

×