365 días respecto e igualdade

156 views
82 views

Published on

Xunta de Galicia, Cartas de Amor, Obradoiro

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

365 días respecto e igualdade

 1. 1. Xunta de POR 365 DÍAS DE RESPECTO E IGUALDADE: Prevención da violencia de xénero no ámbito educativo. 1 Santiago, 30 de novembr0 de 2013
 2. 2. 2 Principales liñas de actuación 1. Promoción da igualdade 2. Prevención e loita contra a violencia de xenero
 3. 3. 3 Prevención e loita contra a violencia de xénero. Obxectivos Prevención e loita contra a violencia de xénero. Obxectivos PREVENCIÓN Concienciar á sociedade respecto da gravidade que supón a violencia exercida contra as mulleres. Contribuír a substituír os modelos sociais tradicionais por outros baseados no principio de igualdade Mellorar a capacitación e coordinación dos diferentes estamentos e axentes que interveñen nos procesos de atención INTERVENCIÓN Facilitar ás vítimas da violencia os recursos e servizos de información e atención necesarios Resposta integral e tolerancia cero: erradicar a cultura do silencio INTEGRACIÓN Articular medidas para lograr a incorporación plena á vida social, laboral e cultural das mulleres que son vítimas de violencia de xénero e evitar a cronicidade desas situacións
 4. 4. 4 Principais liñas de actuación Prevención e loita contra a violencia de xenero o Campañas de información e sensibilización Inciden na visibilización e tentan contribuír a mudar os estereotipos sexistas; Inciden no rexeitamento social sobre todas as formas de violencia de xénero.
 5. 5. 5 Principais liñas de actuación Prevención e loita contra a violencia de xenero o Plans de Formación, información e sensibilización no ámbito da violencia de xénero dirixido a • Profesionais dos centros de menores • Profesionais dos servizos sociais • Profesionais sanitarios-FEGAS • Persoal das Administracións públicas-EGAP/Escola Profesionais da Igualdade • Voluntariado • Profesorado o Información e sensibilización a mulleres inmigrantes, preferentemente ás vítimas de violencia de xénero. o Elaboración e distribución de materiais informativos sobre a violencia de xénero. o Centros de Acollida o Centros de Información ás Mulleres
 6. 6. 6 Principais liñas de actuación o Protocolo de colaboración entre a Secretaría Xeral da Igualdade e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para establecer unha rede de entidades locais en contra da violencia de xénero e realizar accións de sensibilización en contra da violencia de xénero. o Medidas e actuacións contra a trata de persoas con fins de explotación sexual. o Creación do Centro de Recuperación integral para mulleres vítimas de violencia de xénero Prevención e loita contra a violencia de xenero
 7. 7. … PROGRAMA “POR 365 DÍAS DE RESPECTO E IGUALDADE”: PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DENDE O ÁMBITO EDUCATIVO”.
 8. 8. 8 Presentación do programa: Accións e recursos a disposición dos centros Obxectivo: proporcionar ás mozas e mozos galegos, dende a escola, formación e ferramentas que lles permitan coñecer e recoñecer a violencia contra as mulleres, e actuar na súa prevención, fomentando a autoestima, a autonomía, o coñecemento da construción social das súas identidades sexuais e a asignación de roles, o que permitirá traballar na eliminación de estereotipos sexistas e de falsas crenzas.
 9. 9. 9 Presentación do programa: Accións e recursos a disposición dos centros Apartados: 1.- Formación: Formación en igualdade e contra a violencia de xénero para o profesorado. Preferencia PLATEGA. .
 10. 10. 10 Presentación do programa: Accións e recursos a disposición dos centros Apartados: Apoio ao profesorado: Asesoramento a cargo de persoal especialista pluridisciplinar para un óptimo aproveitamento dos recursos: Recursos: Exposición "Cartas de Amor" Unidade didáctica "Cartas de Amor"
 11. 11. NosNosNosNos últimosúltimosúltimosúltimos anosanosanosanos,,,, detéctansedetéctansedetéctansedetéctanse moitosmoitosmoitosmoitos casos decasos decasos decasos de relaciónsrelaciónsrelaciónsrelacións dededede parellaparellaparellaparella entre adolescentes conentre adolescentes conentre adolescentes conentre adolescentes con unhaunhaunhaunha forteforteforteforte carga de violenciacarga de violenciacarga de violenciacarga de violencia verbal e incluso físicaverbal e incluso físicaverbal e incluso físicaverbal e incluso física Casi unha de cada dez adolescentes españolas, un 9,2%, manifesta ter vivido, nalguha ocadión, situaciónsd de maltrato por parte da súa parella. Así o amosan estudos recentes como o realizado polo Ministerio de Igualdade e a Universidade Complutense… “Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia”
 12. 12. De el dedúcese que dicir a súa parella que "NON VALE NADA“ non é considerado un síntoma de machismo para o 30,7%dos rapaces, fronte ao 18%das rapazas de entre 13 e 18 anos Un 22,7% dos alumnos e un 7,2% das alumnas enquisadas están "bastante ou moi dacordo”
 13. 13. Un 22,7% dos alumnos e un 7,2% das alumnas enquisadas están "bastante ou moi dacordo” en que está En que está xustificado “agredir a alguén que che quitou o que era TEU”
 14. 14. MEDIDAS DEMEDIDAS DEMEDIDAS DEMEDIDAS DE PREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓN EEEE SUPERACIÓNSUPERACIÓNSUPERACIÓNSUPERACIÓN ÁMBITOÁMBITOÁMBITOÁMBITO ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR A prevención pasa porque a sociedade en xeral, pero especialmente dende o ámbito familiar e educacional, revisemos as nosas creenzas e enfoques. SEXISMOSEXISMOSEXISMOSEXISMO VIOLENCIA DEVIOLENCIA DEVIOLENCIA DEVIOLENCIA DE XÉNEROXÉNEROXÉNEROXÉNERO
 15. 15. IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO USO DAUSO DAUSO DAUSO DA IMAXEsIMAXEsIMAXEsIMAXEs Motivan Estimulan Sensibilizan As imaxes esixen un procesamento global da información que conteñen, y poden producir un impacto emotivo que xere sentimentos e actitudes. Poden ademais, simplificar ou sintetizar realidades complexas.
 16. 16. OOOO USOUSOUSOUSO DADADADA IMAXEIMAXEIMAXEIMAXE COMOCOMOCOMOCOMO ESTRATEXIAESTRATEXIAESTRATEXIAESTRATEXIA DIDÁCTICA…..DIDÁCTICA…..DIDÁCTICA…..DIDÁCTICA….. consolida coñecementos xera actitudes esperta o sentido crítico promove unha aprendizaxe integrada e multisensorial
 17. 17. CARTAS DE AMOR ÉÉÉÉ unhaunhaunhaunha exposición que seexposición que seexposición que seexposición que se inaugurouinaugurouinaugurouinaugurou oooo 26 de26 de26 de26 de novembronovembronovembronovembro de 2010 como partede 2010 como partede 2010 como partede 2010 como parte dasdasdasdas conmemoraciçónsconmemoraciçónsconmemoraciçónsconmemoraciçóns dodododo 25 de25 de25 de25 de NovembroNovembroNovembroNovembro,,,, DíaDíaDíaDía InternacionalInternacionalInternacionalInternacional paraparaparapara aaaa EliminaciónEliminaciónEliminaciónEliminación dadadada Violencia deViolencia deViolencia deViolencia de XéneroXéneroXéneroXénero,,,, eeee quequequeque percorrepercorrepercorrepercorre, desde, desde, desde, desde entónsentónsentónsentóns ,,,, centroscentroscentroscentros educativoseducativoseducativoseducativos eeee concellosconcellosconcellosconcellos gallegosgallegosgallegosgallegos quequequeque asíasíasíasí oooo solicitansolicitansolicitansolicitan .
 18. 18. Paco Roca Sergi San Julián Sonia Pulido Jack Mircala
 19. 19. Eva Vázquez Javier Olivares Pirusca Primitivo
 20. 20. Óscar Villán David Pintor Miguel Calatayud J. Méndez
 21. 21. Non podemos prever si a carta que nos tocará será a axeitada, pero si podemos dotar á mocidade das ferramentas necesarias para saber qué cartas non deben xogar nas súas relacións amorosas…..
 22. 22. O carácter interdisciplinar da mostra posibilita a súa aplicación en diversas áreas docentes… …así como en cualquera entorno onde se promovan relacións amorosas igualitarias
 23. 23. Sensibilizar á poboación máis nova Promover a modificación de estruturas cognitivas que sustentan a violencia de xénero Proporcionar pautas para que na adolescencia se aprenda a recoñecer outros tipos de violencia máis alá da física. Colaborar no deseño dunha intervención educativa na liña da prevención e a sensibilización contra a violencia OBXECTIVOS
 24. 24. …DIAPO FRANKQUENSTAI N
 25. 25. …DIAPO FRANKQUENSTAI N
 26. 26. …DIAPO FRANKQUENSTAI N
 27. 27. Unidade Didáctica para Educacion Secundaria
 28. 28. Que é ser un home? Que é ser unha muller? ÓSCAR VILLÁN Sen título Actividade nº 1
 29. 29. Sergi San Julián Como unha gota malaia, cala na nosa mente a idea de que non somos nin valemos nada, só o que nos permita o monstro que nos acompaña. Actividade nº 6 Que din as cancións?
 30. 30. Cales son as súas propias representacións ou símbolos para o amor? Actividade nº 2 Falemos de amor Miguel Calatayud Romper a cadea que o unía a el doíalle, pero, sen dúbida, aquela dor ía resultar moito menor que a que sentiu cando rompeu o seu corazón
 31. 31. Actividade nº. 7 O amor e a liberdade van da man Conceptos clave: Conflito –CELOS- Amor Ser librePRIMITIVO O amor non somete, non domina… O amor conforta,axuda, dá calor
 32. 32. PATRICIA CASTELAO Non te esquezas Actividade nº 3 O Mito do amor romántico Concepto clave: Mito
 33. 33. CONSIDERACIÓNS PREVIAS PISTAS PARA ORIENTARNOS Y ORIENTAR
 34. 34. PACO ROCA Actividade nº. 9 Eu no teu lugar DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE TEMPO: una sesión
 35. 35. EVA VÁZQUEZ Actividade nº. 12 Pódese amar e ser libre á vez TEMPO: 2 sesiones ACTIVIDADE 1 CON QUE PALABRAS ASOCIAMOS O AMOR? ACTIVIDADE 2 PÓDESE AMAR E SER LIBRE A VEZ
 36. 36. Actividade nº 5 A LINGUAXE MATERIAIS: -folios e diccionario de sinónimos. -fotocopias da ilustración -fichas de cartolina -rotuladores -pegamento PIRUSCA
 37. 37. 39 Presentación do programa: Accións e recursos a disposición dos centros Apartados: 3- Apoio ás familias: Sesións de información e sensibilización no ámbito da violencia de xénero.
 38. 38. 40 Presentación do programa: Accións e recursos a disposición dos centros Apartados: Actividades complementarias: A) ´ll be Watching You (Hei estar vixiándote)”, espectáculo lúdico-musical e pedagóxico que analiza os roles de xénero que transmiten as cancións de temática amorosa . Trailer
 39. 39. 41 Presentación do programa: Accións e recursos a disposición dos centros Apartados: 4. Actividades complementarias: B) Charlas informativas - A cargo de persoal da Policía Autonómica sobre a violencia de xénero e as súas manifestacións. - A cargo de persoal dun Centro de Acollida a vítimas da violencia de xénero ou dun Centro de Información ás Mulleres sobre as consecuencias desta violencia nas mulleres, nos nenos e nas nenas.
 40. 40. 42 Presentación do programa: Accións e recursos a disposición dos centros Apartados: Actividades complementarias: C) Participación no proxecto europeo "Mocidade contra a violencia de xénero", no que participa a Xunta de Galicia con socios de Italia, Romanía, Brasil, Cavo Verde e Mozambique, e elaboración dun vídeo sobre modelos de masculinidade positiva previa formación/información impartida por mozos e mozas integrantes do proxecto.(2014)
 41. 41. 43 Presentación do programa: Accións e recursos a disposición dos centros Apartados: Actividades complementarias: D) Lemas contra a violencia de xénero : Recollida de lemas contra a violencia de xénero, de entre os cales se seleccionará un lema gañador. Ese lema poderá servir de base para a realización dunha campaña institucional da Xunta de Galicia en contra da violencia de xénero, campaña na que se fará visible a identificación da clase/aula e Centro que creou o lema gañador.
 42. 42. 44
 43. 43. 45
 44. 44. 46 O Camiño….

×