Teorya at Pananaw
sa Pagtuturo ng
Pagbasa
Lydia B. Liwanag
Pamantasang Normal ng Pilipinas
Ang Proseso ng Pag-unawa sa
Pagbasa
 Layunin ng pagtuturo ng pagbasa
ang malinang sa mag-aaral ang
pagbasang may pang-una...
Ano ba ang komprehensyon?
 Ang pagbasang may komprehensyon ay
pagbuo ng mga tulay na mag-uugnay sa
dating kaalaman tungo ...
Modelo ni Rumelhart (1977) ng
Interaktibong Pagbasa
Input mula
sa teksto
Kahulugan
Talasalitaan
Pagkilala Gramar o
Balaril...
Mapapansing ang dating kaalaman
ng mambabasa at ang mga
kasanayan sa paghinuha ang nasa
sentro ng modelo, pagpapatibay ng
...
Ginagamit naman ng mambabasa ang
mga impormasyon tungkol sa:
 pagkilala ng salita
 talasalitaan
 gramar
 kohesyon at
...
 Mahalaga ang dating kaalaman o
iskima ng mambabasa tungkol sa
teksto.
 Kung kulang sa angkop na
konseptong kaugnay ng t...
 Sinasabing kung walang pag-
unawa ay walang pagbasang
nagaganap. Ayon kay Goodman
(1969) ang pagbasa ay nagiging
makahul...
Ang pagbasa ay higit pa sa
interaksyon sa pagitan ng
nagbabasa at ng teksto (Johnson,
1983).
Binigyan ito ni Johnson ng
ka...
Sina Goodman (1977) at Smith
(1973) ay nagsabi na ang mga
konsepto na dala ng nagbabasa sa
teksto ay mahalaga kaysa sa tek...
Ngunit may problema rin kung
laging nakaangkla ang nagbabasa
sa top-down na paraan o sa
paggamit ng sariling iskima sa
pag...
Basahin ang talata. Tungkol saan
kaya ito? Paano mo nalaman?
Ang peryodiko ay mabuti kaysa
magasin. Ang dalampasigan ay ma...
Kahit ang mga bata ay nasisiyahang
gawin ito. Kapag nagtagumpay, ang
mga kumplikasyon ay kakaunti na
lamang. Ang mga ibon ...
Ano ang hula ninyo?
Tulad ng sinabi ni Goodman
(1970) ang pagbasa ay isang
saykolinggwistikong laro ng
panghuhula (psychol...
Mga Teorya sa Pagbasa
 Ang Teoryang Iskima
Ang komprehensyon o pang-
unawa ay proseso ng pag-uugnay
ng mga kaalaman sa pa...
Ang lahat ng dating nararanasan at
natutuhan ay nakalagak sa isipan at
maayos na nakalahad ayon sa
kategorya. Ang mga iski...
 Sa kasalukuyang pananaw, ang
mambabasa bago pa man niya
basahin ang teksto ay may ideya
na siya sa nilalaman nito batay ...
Ang teksto ay lunsaran lamang
o resors sa pagbuo ng kahulugan.
Hindi ang teksto ang sentrong
iniikutan ng pang-unawa kundi...
Implikasyon sa Pagtuturo ng
Pagbasa (Pearson 1979)
1. Iniuugnay ang dating kaalaman sa
bagong impormasyong nabasa.
2. Naka...
4. Nakapipili ng mahalagang ideya sa
tekstong binasa.
5. Nakapagbubuod ng mga
impormasyong binasa.
6. Patuloy na nakapagbi...
 Interaktibong Teorya sa Pagbasa
Ang isang magaling na mambabasa ay
gumagamit ng dalawang uri ng paraan sa
pagproseso ng ...
1. Paraang bottom-up o pag-unawa
sa teksto batay sa mga nakikita rito
tulad ng mga:
- salita
- pangungusap
- larawan
- day...
Tinawag ito ni Smith (1983)
na text-based, outside-in o
data-driven sa dahilang ang
impormasyon ay hindi nagmula
sa mambab...
2. Ang paraang top-down o pag-
unawa batay sa kabuuang kahulugan
ng teksto
Tinatawag din itong reader-based,
inside-out o ...
Nangyayari ito kung ang mambabasa
agumagamit ng kanyang dating kaalaman
(prior knowledge) at mga konsepto o
kaalaman (sche...
 Nakabubuo siya ng mga palagay at
hinuha at ito ay iniuugnay niya sa mga
ideya na inilahad ng awtor sa teksto.
 Nagagana...
Narito ang mga kasanayan sa
pagbasa na ginagawa sa klase.
Tingnan at uriin kung paano ang
pagpoproseso rito ng mga mag-
aa...
3. Pagbibigay ng hinuha o palagay
4. Pagtukoy sa sanhi at bunga
5. Pagbibigay ng wakas sa kuwento
6. Paglalarawan ng tauha...
Implikasyon sa Pagtuturo
Ang mga gawain sa pagbasa na
naaayon sa interaktibong pananaw
ay nagbibigay ng pangunahing diin
s...
A. Bago Bumasa
Ang mga mag-aaral ay binibigyan
na ng mga gawain bilang
paghahanda sa pagbasa ng teksto.
1. Pagbibigay ng g...
2. Pagtalakay sa mahihirap na
salita (kung mayroon) na
matatagpuan sa teksto at pag-
uugnay nito sa dating kaalaman
ng mga...
4. Paggamit ng mga larawan,
pamagat, mga bahagi ng teksto
upang magkaroon ng
pangunahing ideya ang mga mag-
aaral sa babas...
6. Pagbibigay sa mga bata ng
layunin sa pagbasa. Ano ang pag-
uukulan nila ng pansin sa
pagbabasa? Mga tauhan ba,
pangyaya...
B. Habang Bumabasa
Ang mga bata ay magsasagawa
ng mga gawain na ipinakikita ang
interaksyon nila sa teksto.
1. Pagsagot sa...
3. Pagpupuno ng balangkas, table o
grap.
4. Pagsusuri sa organisasyon ng
teksto at pagbuo ng dayagram ng
mga kaisipan (sem...
5. Paglalagay ng guhit (underlining)
sa mahahalagang kaisipan o
impormasyon na nakikita habang
nagbabasa.
6. Pagtatala ng ...
C. Pagkatapos Bumasa
1. Pagbubuo ng mga tsart na ipinakikita
ang pagkaunawa sa binasa tulad ng:
- pag-uugnayan ng mga pang...
3. Paggawa ng balangkas ng mga
bahagi ng kwento (story grammar)
4. Pagpupuno ng frame tungkol sa
mga bahagi ng kwento (sto...
Pananaw sa Pagtuturo ng Pagbasa
Noon Ngayon
1. Pagsagot sa mga
tanong tungkol sa
binasa- produkto.
2. Nakadepende sa
tekst...
Pananaw sa Pagtuturo ng Pagbasa
Noon Ngayon
5. Walang konteksto
ang pagtuturo ng
talasalitaan
6. Hindi nakikita ang
pag-ug...
Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa final
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa final

13,034 views
12,510 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
197
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa final

 1. 1. Teorya at Pananaw sa Pagtuturo ng Pagbasa Lydia B. Liwanag Pamantasang Normal ng Pilipinas
 2. 2. Ang Proseso ng Pag-unawa sa Pagbasa  Layunin ng pagtuturo ng pagbasa ang malinang sa mag-aaral ang pagbasang may pang-unawa o komprehensyon.  Ngunit batay sa mga pananaliksik, ang pagtuturo ng komprehensyon ay hindi gaanong napagtutuunan ng pansin.
 3. 3. Ano ba ang komprehensyon?  Ang pagbasang may komprehensyon ay pagbuo ng mga tulay na mag-uugnay sa dating kaalaman tungo sa bagong kaalaman. (Pearson at Johnson , 1978)  Sa maikling salita, ugnayan ng teksto at ng kaalaman ng mambabasa.
 4. 4. Modelo ni Rumelhart (1977) ng Interaktibong Pagbasa Input mula sa teksto Kahulugan Talasalitaan Pagkilala Gramar o Balarila Kohesyon Organisasyon / Kayarian ng Teksto Dating kaalaman Kasanayan sa paghinuha
 5. 5. Mapapansing ang dating kaalaman ng mambabasa at ang mga kasanayan sa paghinuha ang nasa sentro ng modelo, pagpapatibay ng paniniwalang ang komprehensyon ay pag-uugnay ng impormasyon mula sa teksto at impormasyon na nasa isipan ng mambabasa.
 6. 6. Ginagamit naman ng mambabasa ang mga impormasyon tungkol sa:  pagkilala ng salita  talasalitaan  gramar  kohesyon at  kayarian ng teksto upang maiugnay ang bagong imporma- syon sa dati niyang kaalaman.
 7. 7.  Mahalaga ang dating kaalaman o iskima ng mambabasa tungkol sa teksto.  Kung kulang sa angkop na konseptong kaugnay ng teksto, magiging suliranin ang komprehensyon.  Mahalaga bago bumasa ang paglinang ng mga dating konseptong nalalaman ng mambabasa na kaugnay ng tekstong babasahin.
 8. 8.  Sinasabing kung walang pag- unawa ay walang pagbasang nagaganap. Ayon kay Goodman (1969) ang pagbasa ay nagiging makahulugan kung may interaksyon ang mambabasa at ang teksto.  Nagagamit ng bumabasa ang mga dati na niyang kaalaman at karanasan upang iugnay sa binabasa at sa ganitong paraan nauunawaan niya at nasusuri ang binabasa.
 9. 9. Ang pagbasa ay higit pa sa interaksyon sa pagitan ng nagbabasa at ng teksto (Johnson, 1983). Binigyan ito ni Johnson ng kahulugan bilang isang kumplikadong gawi na binubuo ng may malay o walang malay na paggamit ng iba’t ibang istratehiya, kasama ang mga istratehiya sa paglutas sa suliranin upang makabuo ng modelo ng kahulugan na inaasahan ng awtor ng teksto na matatamo.
 10. 10. Sina Goodman (1977) at Smith (1973) ay nagsabi na ang mga konsepto na dala ng nagbabasa sa teksto ay mahalaga kaysa sa teksto mismo para sa pag-unawa o pagbuo ng kahulugan. Ang mga konseptong ito ay nagagamit kapag ginagawa ng nagbabasa ang top-down na pagpoproseso sa teksto.
 11. 11. Ngunit may problema rin kung laging nakaangkla ang nagbabasa sa top-down na paraan o sa paggamit ng sariling iskima sa pag-unawa na maaaring batay sa kanyang kultural na iskimata na hindi katumbas ng nais na ihatid ng ideya ng awtor.
 12. 12. Basahin ang talata. Tungkol saan kaya ito? Paano mo nalaman? Ang peryodiko ay mabuti kaysa magasin. Ang dalampasigan ay mas mabuting lugar kaysa daan. Sa simula mabuti ang tumakbo kaysa maglakad. Kailangan mo itong subukan nang ilang ulit. Kailangan ang kasanayan pero madali itong matutuhan.
 13. 13. Kahit ang mga bata ay nasisiyahang gawin ito. Kapag nagtagumpay, ang mga kumplikasyon ay kakaunti na lamang. Ang mga ibon ay iniiwasan ito. Pero kapag maraming tao ang gumagawa nito ay magkakaroon ng problema. Kailangan ang maluwang na lugar. Ngunit kapag ito’y nakawala, wala nang pangalawang tsansa.
 14. 14. Ano ang hula ninyo? Tulad ng sinabi ni Goodman (1970) ang pagbasa ay isang saykolinggwistikong laro ng panghuhula (psycholinguistic guessing game). Paano ninyo nahulaan ang sagot?
 15. 15. Mga Teorya sa Pagbasa  Ang Teoryang Iskima Ang komprehensyon o pang- unawa ay proseso ng pag-uugnay ng mga kaalaman sa paksa at kaalaman sa pagkakabuo ng mahahalagang salik sa pag- unawa. (Pearson, 1978)
 16. 16. Ang lahat ng dating nararanasan at natutuhan ay nakalagak sa isipan at maayos na nakalahad ayon sa kategorya. Ang mga iskimang ito ay nadaragdagan, nalilinang, nababago at napauunlad (Pearson at Spiro, 1982).
 17. 17.  Sa kasalukuyang pananaw, ang mambabasa bago pa man niya basahin ang teksto ay may ideya na siya sa nilalaman nito batay sa dati niyang iskima sa paksa.  Binabasa niya ang teksto upang patunayan kung ang mga hinuha / ekspektasyon niya ay wasto, may kulang o dapat baguhin.
 18. 18. Ang teksto ay lunsaran lamang o resors sa pagbuo ng kahulugan. Hindi ang teksto ang sentrong iniikutan ng pang-unawa kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa. Ang kahulugang nabuo sa isipan ng nagbabasa ang batayan kung nauunawaan niya ang binasa.
 19. 19. Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa (Pearson 1979) 1. Iniuugnay ang dating kaalaman sa bagong impormasyong nabasa. 2. Nakasubaybay (monitor) sa kanilang pang-unawa habang bumabasa. 3. Gumagawa ng kaukulang aksyong panlunas sa mga bahaging hindi pa niya maunawaan.
 20. 20. 4. Nakapipili ng mahalagang ideya sa tekstong binasa. 5. Nakapagbubuod ng mga impormasyong binasa. 6. Patuloy na nakapagbibigay-hinuha bago bumasa. 7. Bumubuo ng tanong mula sa kanilang binabasa tungkol sa paksa.
 21. 21.  Interaktibong Teorya sa Pagbasa Ang isang magaling na mambabasa ay gumagamit ng dalawang uri ng paraan sa pagproseso ng kaalaman mula sa teksto. (Carell at Eisterhold,1983)
 22. 22. 1. Paraang bottom-up o pag-unawa sa teksto batay sa mga nakikita rito tulad ng mga: - salita - pangungusap - larawan - dayagram - iba pang simbolo
 23. 23. Tinawag ito ni Smith (1983) na text-based, outside-in o data-driven sa dahilang ang impormasyon ay hindi nagmula sa mambabasa kung hindi sa teksto.
 24. 24. 2. Ang paraang top-down o pag- unawa batay sa kabuuang kahulugan ng teksto Tinatawag din itong reader-based, inside-out o conceptually-driven sa dahilang ang kahulugan o impormasyon ay nagmula sa mambabasa patungo sa teksto.
 25. 25. Nangyayari ito kung ang mambabasa agumagamit ng kanyang dating kaalaman (prior knowledge) at mga konsepto o kaalaman (schema) na nabuo na sa kanyang isipan batay sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid.
 26. 26.  Nakabubuo siya ng mga palagay at hinuha at ito ay iniuugnay niya sa mga ideya na inilahad ng awtor sa teksto.  Nagaganap ang interaksyon sa pagitan ng mambabasa at teksto  Nagkakaroon ng epektibong pag- unawa sa teksto kapag ginagamit ng isang mambabasa ang kaalaman niya sa istruktura ng wika at sa talasalitaan kasabay ang paggamit ng dating kaalaman at mga pananaw.
 27. 27. Narito ang mga kasanayan sa pagbasa na ginagawa sa klase. Tingnan at uriin kung paano ang pagpoproseso rito ng mga mag- aaral ayon sa dalawang paraan: Bottom-up o Top-down. 1. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasa 2. Pagsusunud-sunod ng mga pangyayari
 28. 28. 3. Pagbibigay ng hinuha o palagay 4. Pagtukoy sa sanhi at bunga 5. Pagbibigay ng wakas sa kuwento 6. Paglalarawan ng tauhan 7. Pagbibigay ng buod ng kuwento 8. Pagbibigay ng sanhi at bunga 9. Pagbibigay ng reaksyon sa binasa 10. Paggawa ng direksyon o mapa batay sa binasa
 29. 29. Implikasyon sa Pagtuturo Ang mga gawain sa pagbasa na naaayon sa interaktibong pananaw ay nagbibigay ng pangunahing diin sa paggamit ng mga dating kaalaman at konsepto ng mga mag- aaral sa kanilang paligid. Ang bawat bahagi ng gawaing pagbasa ay kakikitaan ng aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral.
 30. 30. A. Bago Bumasa Ang mga mag-aaral ay binibigyan na ng mga gawain bilang paghahanda sa pagbasa ng teksto. 1. Pagbibigay ng guro ng bago o panimulang impormasyon tungkol sa paksang babasahin (kung wala o kakaunti ang kaalaman ng paksa).
 31. 31. 2. Pagtalakay sa mahihirap na salita (kung mayroon) na matatagpuan sa teksto at pag- uugnay nito sa dating kaalaman ng mga bata. 3. Paggamit ng dating kaalaman (prior knowledge) ng mag-aaral sa pag-unawa ng bagong ideya o paksa.
 32. 32. 4. Paggamit ng mga larawan, pamagat, mga bahagi ng teksto upang magkaroon ng pangunahing ideya ang mga mag- aaral sa babasahing teksto. 5. Pagbibigay ng pangunahing pagsasanay na kailangan sa pagtuturo ng bagong kasanayan (prerequisite skills).
 33. 33. 6. Pagbibigay sa mga bata ng layunin sa pagbasa. Ano ang pag- uukulan nila ng pansin sa pagbabasa? Mga tauhan ba, pangyayari o pag-alam sa sanhi at bunga?
 34. 34. B. Habang Bumabasa Ang mga bata ay magsasagawa ng mga gawain na ipinakikita ang interaksyon nila sa teksto. 1. Pagsagot sa mga tanong na nakasulat sa blakbord o teksto habang nagbabasa. 2. Pagbuo ng mapa o direksyon ayon sa binabasa.
 35. 35. 3. Pagpupuno ng balangkas, table o grap. 4. Pagsusuri sa organisasyon ng teksto at pagbuo ng dayagram ng mga kaisipan (semantic map, outline, graphic organizer).
 36. 36. 5. Paglalagay ng guhit (underlining) sa mahahalagang kaisipan o impormasyon na nakikita habang nagbabasa. 6. Pagtatala ng mahahalagang impormasyon at pansuportang detalye.
 37. 37. C. Pagkatapos Bumasa 1. Pagbubuo ng mga tsart na ipinakikita ang pagkaunawa sa binasa tulad ng: - pag-uugnayan ng mga pangyayari (plot relationship chart) - sanhi at bunga (cause and effect chart) - pagkakatulad at pagkakaiba (comparison/contrast chart) 2. Paggawa ng semantic web (pangtauhan, mga pangyayari, saloobin)
 38. 38. 3. Paggawa ng balangkas ng mga bahagi ng kwento (story grammar) 4. Pagpupuno ng frame tungkol sa mga bahagi ng kwento (story frame) 5. Pagpupuno ng tsart (What I Know, What I Want to Know, What I Learned) 6. Pagbubuod ng binasa 7. Pagbibigay ng reaksyon, paghusga o saloobin tungkol sa binasa
 39. 39. Pananaw sa Pagtuturo ng Pagbasa Noon Ngayon 1. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasa- produkto. 2. Nakadepende sa teksto ang bumabasa 3. Walang alam ang mambabasa sa teksto 4. Walang pag- hahanda bago bumasa 1. Pag-unawa sa binasa - proseso 2. May interaksyon sa pagitan ng bumabasa at teksto 3. Paggamit ng dating kaalaman at iskima ng mag-aaral 4. May mga gawain na bago pa bumasa
 40. 40. Pananaw sa Pagtuturo ng Pagbasa Noon Ngayon 5. Walang konteksto ang pagtuturo ng talasalitaan 6. Hindi nakikita ang pag-ugnayan ng pagbasa at pagsulat 5. Iniuugnay ang talasalitaan sa karanasan at konteksto 6. Ginagamit ang pagsulat at pag- unawa ng binasa

×