Powerpoint plagiaat in toledo

1,454 views
1,308 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
760
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Powerpoint plagiaat in toledo

 1. 1. Plagiaat Letterdieverij of letterroof Alan Veys 21 mei 2012Gebaseerd op www.kuleuven.be/plagiaat
 2. 2. • Inloggen kan met login: ipsocstudentX ww: student• Voor deze vorming dien je jezelf (via admin) in te schrijven in de community (indien dit nog niet het geval zou zijn)h-C134239-K plagiaat in toledo
 3. 3. DefinitiePlagiaat is elke onregelmatigheid die bestaat uit elkeovername van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden,plannen, …) op identieke wijze of onder licht gewijzigde vormen zonder adequate bronvermelding. (art. 43 examenregeling 2011-2012)
 4. 4. Verschijningsvormen• het woordelijk of bijna woordelijk overnemen van andermans teksten (of onderdelen ervan) ongeacht het soort bron (ook digitale bronnen al dan niet via het internet) zonder het aangeven van een citaat (bijvoorbeeld via aanhalingstekens) en/of zonder adequate bronvermelding;• het kopiëren van afbeeldingen, schema’s, grafieken, figuren, geluids- of beeldfragmenten … zonder adequate bronvermelding;• het parafraseren van andermans redeneringen zonder adequate bronvermelding;• het vertalen van teksten zonder adequate bronvermelding.
 5. 5. Waarom wordt geplagieerd?• uit gebrek aan kennis en/of onderzoeksvaardigheden: onwetendheid over de manier waarop men informatie moet opzoeken of gebrek aan vaardigheden om internetbronnen kritisch te doorzoeken• uit een onzorgvuldige omgang met bronnenmateriaal of door het onzorgvuldig notitie nemen: geparafraseerd en geciteerd materiaal kan gemakkelijk door elkaar gehaald worden als men onzorgvuldig noteert tijdens het voorbereidend onderzoek. Op die manier is het risico op onbewust plagiaat groter• door onwetendheid over wat plagiaat is (en wat het onderscheid is tussen plagiaat en parafrase) of door er een andere invulling aan te geven dan in de westerse academische cultuur gangbaar is• door onwetendheid over hoe men correct moet verwijzen• uit onzekerheid en een aanvoelen van onbeheersbaarheid van de opdracht
 6. 6. Waarom wordt geplagieerd?• uit desinteresse, hetzij in het werkstuk, hetzij in de opleiding in het geheel omdat men enkel het diploma wil halen• door gebrekkige time management- of een gebrek aan organisatorische vaardigheden (al dan niet gepaard met gebrek aan interesse)• uit gemakzucht: zo weinig mogelijk moeite doen om zoveel mogelijk te bereiken en toch het diploma te behalen; onderwijs wordt dan gezien als een paspoort naar een verdere carrière eerder dan als een leerervaring• uit ambitie: in de overtuiging dat men zo een betere score zal halen• door externe factoren: persoonlijke verwachtingen, druk van familie, competitie voor beurs of job• omdat het risico tot detectie van het plagiaat laag wordt ingeschat
 7. 7. Hoe wordt geplagieerd?Iemand die bewust plagieert gebruikt verschillendebronnen en strategieën:• volledige papers downloaden van internetbronnen of databases;• knip- en plakwerk uit verschillende bronnen;• gebruik van lokale bronnen: werkstukken uit hogere jaren, papers die in het studentenmilieu circuleren, …;• bewust fout citeren of refereren om de lezer te misleiden;• vertalen van tekst (naar het Nederlands of vanuit het Nederlands naar een andere taal).
 8. 8. Hoe wordt geplagieerd?Drent, Boxem, Hilderink, van Helden, & Reumer, 2006
 9. 9. Hoe plagiaat voorkomen als docent?• Zelf een voorbeeldfunctie vervullen en dus correct refereren in je eigen cursussen• Studenten informeren over plagiaat (wat is het, waarom kan het niet, leer hen informatievaardigheden aan, …)• Eenmalig indienen van werkstuk, zonder consequenties via Turnitin. Detectie hoeft niet sanctionerend te zijn, kan ook deel uitmaken van het leerproces
 10. 10. Turnitin: wat?• Online service voor plagiaatdetectie die de mogelijkheid biedt om teksten te vergelijken met een referentiecorpus en zo gelijkenissen met andere documenten te detecteren. Deze overeenkomsten worden door middel van een percentage tekstgelijkenis gesynthetiseerd in een rapport dat hyperlinkt naar de gevonden “bronnen” en de potentieel niet-originele tekstfragmenten visueel markeert.
 11. 11. Waarmee wordt vergeleken?• (1) een databank van live en gearchiveerde internetbronnen,• (2) een databank van eerder opgeladen documenten (waarvan een deel eventueel afgeschermd is van andere gebruikers) en• (3) een databank van tijdschriften, boeken, thesissen of andere types publicaties waarmee TurnItIn een overeenkomst heeft afgesloten
 12. 12. Aandachtspunten• Het vaststellen van tekstovereenkomst betekent nog niet dat er sprake is van plagiaat: alles hangt af van de mate waarin de auteur consequent en correct verwijst naar de gebruikte bronnen. De omvang van het percentage tekstgelijkenis is dus enkel een maat voor de aanwezigheid van tekstovereenkomst en niet voor de omvang van plagiaat;• het referentiecorpus waartegen documenten worden gescreend is nooit exhaustief: een grote mate van tekstovereenkomst staat niet gelijk met de aanwezigheid van plagiaat, evenmin betekent de afwezigheid van tekstovereenkomst dat er geen plagiaat in het spel is;• elk rapport waarin de resultaten van een screening zijn opgenomen, moet worden geïnterpreteerd. Hierbij kan ondermeer teruggegrepen worden naar andere hulpmiddelen of herkenningspunten voor plagiaat;• plagiaatdetectie kan niet zonder plagiaatpreventie: alles begint met het aanleren van wat plagiaat is en hoe correct geciteerd en gerefereerd wordt.
 13. 13. Hoe een document screenen?• Zie Toledo=> help => Toledopedia => turnitin• !!!!! BUITEN KUL servers !!!!!
 14. 14. Wat als er effectief plagiaat wordt gevonden?Procedure Art. 43 tem 45 examenregeling 2011-2012 “Onregelmatigheden”.Voorzitter examencommissie= Luc De MeyEnkel examencommissie is bevoegd. Student mag eindwerk dus nog verdedigen
 15. 15. Wat als er effectief plagiaat wordt gevonden?ProcedureVoorzitter examencommissie= Luc De MeyEnkel examencommissie is bevoegd.Student mag eindwerk dus nog verdedigen. Ook externe beoordelaar moet punten geven “alsof er geen plagiaat is”.
 16. 16. Wat als er effectief plagiaat wordt gevonden?Verdere verloop:• Beperkte examencommissie onderzoekt en rapporteert.• Student wordt gehoord door de beperkte examencommissie of examencommisie.• Examencommissie kan een sanctie opleggen.
 17. 17. Wat als er effectief plagiaat wordt gevonden?Mogelijke sancties:• Een aangepast cijfer• Een nul• Geen cijfer voor alle examens in de betrokken examenperiode• Geen cijfer voor de examens van de betrokken examenkans• Afgewezen worden

×