0 2013 11-30 presentatie mjp

1,384 views
1,235 views

Published on

Voorstellingen van het meerjarenplan van het gemeente en ocmw-bestuur Langemark-Poelkapelle voor de periode 2014-2019

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Alleen samen bereik je het doel - Iedereen telt mee – sterkste schouders dragen de zwaarste lasten – wie valt wordt opgevangen
 • 5 beleidsrapporten: MJP, aanpassing MJP, budget, BW, JR. Bij elk beleidsrapport behoort een toelichting  voor de raad
  Beheersrapporten: beheersbudget, interne kredietaanpassingen, de beheersrekening  voor de budgethoudrs
 • 5 beleidsrapporten: MJP, aanpassing MJP, budget, BW, JR. Bij elk beleidsrapport behoort een toelichting  voor de raad
  Beheersrapporten: beheersbudget, interne kredietaanpassingen, de beheersrekening  voor de budgethoudrs
 • Bedragen durven vermelden: ik zou deze mondeling vermelden vermelden, anders wordt de dia te overladen, Anders maak ik dan beter 2 dia’s…?
  Betekenis foto kwal? Dit is een foto van op facebook van de tekenacademie… Deze hangen aan de vensters van het lokaal… Echt heel mooi hoor… Toonmoment op 20 december.
 • 1 onthaalbalie voor alle gemeentelijke diensten
 • 1 onthaalbalie voor alle gemeentelijke diensten
 • Nogal druk
  Feestelijkheden is al vermeld, misschien dia beperken tot ondersteuning verenigingen: Vlaanderen feest vervalt…
  “gemeenschapsvorming” is nogal een zware term… in cultuur kunnen ze zware termen gebruiken 
  Opsommingsteken en inspringing lijkt niet te kloppen
 • Gasaanvallenroute? – misschien aparte dia over 100J WO1? Staat verder… Ik vermeld dit ook hier omdat het budget van jeugdfestival onder cultuur valt, alsook de kunstprojecten.
 • Nadenken over toeristisch infopunt in de bib?
 • Nadenken over toeristisch infopunt in de bib? Dit zou ik vermelden bij de toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen bij toerisme.
 • Bakelandshol: foto Stefan Vanfleteren? Dit mag,
 • 100 J WO1 als hoofdtitel gebruiken ipv toerisme
 • Jeugdcampus voorzien in volgende beleidsperiode (tenzij er zich opportuniteiten voordien): dit zou ik mondeling vermelden
 • Nadenken over andere formulering => wat bedoel je juist?
  Ik bedoel dat er hoe langer hoe meer een nauwe samenwerking is tussen jeugd, cultuur, bib, sport, maar ook BKO bv. afstemmen aanbod in vakanties, samenwerking jeugd en bib, cultuur en toerisme, de vredeswakes,…
 • Andere benaming voor Donkerweg?
 • huidige bezetting en zorggraad + huidige wachtlijst
  Toekomst:
  hoeveel bedden nog te realiseren
  welke noden worden daarmee niet opgelost => assistentiewoningen…
  Foto’s en logo De Boomgaard?
 • huidige bezetting en zorggraad + huidige wachtlijst
  Toekomst:
  hoeveel bedden nog te realiseren
  welke noden worden daarmee niet opgelost => assistentiewoningen…
  Foto’s en logo De Boomgaard?
 • Kort beeld schetsen van de armoedeproblematiek in Langemark-Poelkapelle om te tonen dat het toch wel een ernstig is
  Toekomst:
  Streven naar 360° aanpak (verschillende disciplines die samen rond 1 probleem werken) onder 1 dak
  1 plaats waar je voor alle hulpvragen terecht kan
  Foto van brievenbus sociaal huis?
 • Kort beeld schetsen van de armoedeproblematiek in Langemark-Poelkapelle om te tonen dat het toch wel een ernstig is
  Toekomst:
  Streven naar 360° aanpak (verschillende disciplines die samen rond 1 probleem werken) onder 1 dak
  1 plaats waar je voor alle hulpvragen terecht kan
  Foto van brievenbus sociaal huis?
 • Kort beeld schetsen van de armoedeproblematiek in Langemark-Poelkapelle om te tonen dat het toch wel een ernstig is
  Toekomst:
  Streven naar 360° aanpak (verschillende disciplines die samen rond 1 probleem werken) onder 1 dak
  1 plaats waar je voor alle hulpvragen terecht kan
  Foto van brievenbus sociaal huis?
 • Huidige opvangcijfers om aan te tonen dat dit niet meer weg te denken is
  Foto van Langemark (vs Poelkapelle?)
 • Ook hier vertrekken van de cijfers van de dienstverlening
  Foto’s?
 • Huidige opvangcijfers en wat als wij geen eigen LOI zouden hebben (duurdere financiële bijdrage)
 • 0 2013 11-30 presentatie mjp

  1. 1. Langemark-Poelkapelle 2014 - 2019
  2. 2.  Algemene inleiding  Beleidsthema’s per bevoegd mandataris
  3. 3. www.langemark-poelkapelle.be Burgemeester Alain Wyffels Bevoegdheden : • Financiën • Ontvangsten • Burgerzaken • Politie • Brandweer • Europese zaken • Personeel • Participatie • Facility • Erediensten
  4. 4. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Lieven Vanbelleghem Bevoegdheden : • Patrimonium • Openbare werken • Groen • Feestmateriaal • Begraafplaatsen • Mobiliteit • Arbeidsveiligheid
  5. 5. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Johan Vanysacker Bevoegdheden : • Sport • Landbouw • Nutsvoorzieningen • Waterlopen • Afvalwater • Zaalbeheer
  6. 6. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Marleen Soete Bevoegdheden : • Cultuur • Informatie en communicatie • Toerisme • Jeugdbeleid • Onderwijs • Bibliotheek • Feesten
  7. 7. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Frank Gheeraert Bevoegdheden : • Ruimtelijke ordening • Milieu • Wonen • ICT • Lokale economie • Energie
  8. 8. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Maddy Bouden Bevoegdheden : • OCMW • Sociale zaken • Gezinnen • Senioren • Ontwikkelingssamenwerking • Armoedebestrijding
  9. 9. Een nieuwe manier van denken …
  10. 10. Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Actieplan Strategie / missie / visie 2014 2015 2016 Operationele (beleids)doelstelling Operationele (beleids)doelstelling Strategische (beleids)doelstelling Actie Actie Actieplan Actie Actie Actie 2017 2018 2019
  11. 11. Beleid in beleidsdoelstellingen • Meerjarenplan (strategische nota en financiële nota) • Budget (beleidsnota en financiële nota) • Jaarrekening (beleidsnota, financiële nota en samenvatting van de algemene rekeningen) Beleids-, beheers- en managementrapporten
  12. 12. Exclusieve VVSG-enquête: burgers zullen gemeentelijke besparingen voelen Burgers, verenigingen en bedrijven zullen niet kunnen ontsnappen aan de impact van de lokale besparingen. Ook al vegen gemeenten en OCMW's eerst voor eigen deur, toch dwingen de zware financiële uitdagingen hen ook tot soms forse ingrepen in de investeringen, de belastingen en de dienstverlening. Dat blijkt uit een exclusieve enquête van de VVSG. Dat de lokale besturen het de komende jaren financieel moeilijk krijgen, was al langer bekend. Voor het eerst krijgen we een algemeen beeld op welke concrete maatregelen in de periode 2014-2019 op het programma staan om die uitdagingen het hoofd te bieden. Zo zal 62% van de gemeenten en 45% van de OCMW's de investeringen terugschroeven, verhoogt 71% van de gemeenten en 77% van de OCMW's de prijzen van de dienstverlening en verwacht 36% van de gemeenten ook een stijging van de belastingdruk. De dienstverlening zelf gaat op vele plaatsen achteruit, vooral dan door te snoeien in de openingsuren en loketten in wijken en deelgemeenten te sluiten. Maar ook in eigen huis zoeken lokale besturen naar besparingen. Zo worden diensten samengevoegd, werken gemeenten en OCMW's meer dan ooit samen en wil 51% van de gemeenten en 41% van de OCMW's het personeelsbestand laten afnemen. Meer informatie: VVSG-persbericht van 5 november 2013. jan.leroy@vvsg.be
  13. 13. Het gemeentebestuur is uw partner in de ontwikkeling van Langemark-Poelkapelle tot een aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente, waar het goed is om te leven en te vertoeven.
  14. 14. Het OCMW van Langemark-Poelkapelle biedt de nodige zorg- en dienstverlening die het voor alle inwoners van de gemeente mogelijk maakt, een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het OCMW wil hierbij het meeste aandacht schenken aan de inwoners die de minste kansen krijgen en/of zorgbehoevend zijn. We doen dit, door een antwoord te zoeken op structurele welzijnsvragen, initiatieven te nemen om de kansen op welzijn, zelfredzaamheid en emancipatie te verhogen en door mensen individueel te helpen. Dit alles doen we op een rechtvaardige en respectvolle manier.
  15. 15. Wij willen een open en aanspreekbare organisatie zijn waarin een professioneel team van bestuurders en medewerkers zich inzetten om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Om onze missie te vervullen willen we samenwerken met alle mogelijke partners op bestuurskundig vlak en op het terrein van welzijn.
  16. 16. 1. De dienstverlening optimaliseren 2. Beheersbaarheid van de organisatie verhogen 3. Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit 4. Een sociaal beleid voeren 5. Stimuleren van een betrokken gemeenschap
  17. 17. Leven Burgerzaken Sociale dienst Onderwijs Vrije tijd Kinderopvang Wonen (Ver)bouwen Milieu Mobiliteit Patrimonium WZC De Boomgaard Algemeen bestuur Bestuur Secretariaat Personeel Financiën ICT & communicatie Algemene financiering
  18. 18. • Waarom? • Specialisatie van kennis en kunnen • Breder pallet van kennis en kunnen • Afstemming en verbreding van dienstenaanbod • Toegankelijker maken => 1 onthaalpunt • Vermijden van dubbel werk • Creëren van schaalvoordelen • OCMW & gemeentebestuur blijven aparte besturen
  19. 19. Management of Leiderschap Gemeenteraad, OCMW-raad, Schepencollege en Managementteam Leven Burgerzaken, Sociale Dienst, Kinderopvang, Thuishulp en Vrije Tijd Algemeen Bestuur Ondersteunende diensten Wonen Omgeving, Groen, Patrimonium en Woonwinkel Partners Hogere Overheden Inwoners van Langemark-Poelkapelle Woonzorg- centrum PPS Ouderenzorg
  20. 20. • Dubbel financieel evenwicht meerjarenplan • Toestandsevenwicht Positief resultaat op kasbasis • Structureel evenwicht Autofinancieringsmarge • Lenen in functie van de thesaurietoestand
  21. 21. Gemeente: resultaat op kasbasis Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 1.101.850 968.598 1.127.787 1.071.066 1.128.204 1.126.764 A. Uitgaven 7.720.314 7.902.816 7.971.654 8.102.904 8.290.565 8.365.842 B. Ontvangsten 8.822.164 8.871.414 9.099.441 9.173.970 9.418.769 9.492.606 II. Investeringen -1.152.456 -2.189.056 -3.640.600 -4.727.500 -598.300 -971.000 A. Uitgaven 1.362.456 2.489.056 3.790.600 4.877.500 748.300 1.121.000 B. Ontvangsten 210.000 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 III. Andere -431.742 -409.498 -428.006 -447.407 -460.221 -462.860 A. Aflossing leningen 450.165 428.318 447.236 467.056 480.301 483.382 B. Ontvangsten 18.423 18.820 19.230 19.649 20.080 20.522 IV. Resultaat Boekjaar -482.348 -1.629.956 -2.940.819 -4.103.841 69.683 -307.096 V. Gecumuleerd resultaat vorige jaren 3.819.872 3.337.524 1.707.569 -1.233.250 -5.337.092 -5.267.409 VI. Gecumuleerd resultaat op kasbasis 3.337.524 1.707.568 -1.233.250 -5.337.092 -5.267.409 -5.574.506
  22. 22. Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 1.308.457 1.416.097 1.478.587 1.607.607 1.657.576 1.736.143 A. Uitgaven 7.587.517 7.584.667 7.672.530 7.697.155 7.840.255 7.907.030 B. Ontvangsten 8.895.974 9.000.764 9.151.117 9.304.762 9.497.831 9.643.173 II. Investeringen -917.956 -1.806.556 -1.878.100 -1.190.000 -1.409.300 -350.000 A. Uitgaven 1.312.956 2.126.556 2.683.100 2.370.000 1.559.300 500.000 B. Ontvangsten 395.000 320.000 805.000 1.180.000 150.000 150.000 III. Andere -431.742 -409.498 -428.006 -447.407 -460.221 -462.860 A. Aflossing leningen 450.165 428.318 447.236 467.056 480.301 483.382 B. Ontvangsten 18.423 18.820 19.230 19.649 20.080 20.522 IV. Resultaat Boekjaar -41.241 -799.957 -827.519 -29.800 -211.945 923.283 V. Gecumuleerd resultaat vorige jaren 3.819.872 3.778.631 2.978.674 2.151.155 2.121.355 1.909.410 VI. Gecumuleerd resultaat op kasbasis 3.778.631 2.978.674 2.151.155 2.121.355 1.909.410 2.832.693 Gemeente: Resultaat na ingrepen Investeringen: 10.551.912 € Leningen Aflossingen: 2.756.458 € Opname: 0 €
  23. 23. Gemeente: exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exploitatie (B-A) 1.101.850 968.598 1.127.787 1.071.066 1.128.204 1.126.764 Uitgaven 7.720.314 7.902.816 7.971.654 8.102.904 8.290.565 8.365.842 Ontvangsten 8.822.164 8.871.414 9.099.441 9.173.970 9.418.769 9.492.606 Resultaat - basis Resultaat – na aanpassingen Begroting 2013 Budget 2013 1.320.508,30 7.402.531,88 8.723.040,18 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten +184.986 € = besparing? Toelagen Politiezone: + 24.674 € OCMW: + 300.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 1.308.457 1.416.097 1.478.587 1.607.607 1.657.576 1.736.143 A. Uitgaven 7.587.517 7.584.667 7.672.530 7.697.155 7.840.255 7.907.030 B. Ontvangsten 8.895.974 9.000.764 9.151.117 9.304.762 9.497.831 9.643.173
  24. 24. OCMW: Resultaat op kasbasis Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 440.668 402.948 313.267 261.749 187.693 148.756 A. Uitgaven 6.185.083 6.284.234 6.451.058 6.582.452 6.738.149 6.860.457 B. Ontvangsten 6.625.751 6.687.182 6.764.325 6.844.201 6.925.842 7.009.213 II. Investeringen 272.866 -3.131.425 310.784 325.665 326.215 326.465 A. Uitgaven 70.000 3.474.500 32.500 13.300 12.750 12.500 B. Ontvangsten 342.866 343.075 343.284 338.965 338.965 338.965 III. Aflossing leningen -434.507 -449.721 -465.521 -477.330 -493.971 -494.027 IV. Resultaat Boekjaar 279.027 -3.178.198 158.530 110.084 19.937 -18.806 V. Gecumumuleerd resultaat vorige jaren 2.369.486 2.648.513 -529.685 -371.155 -261.071 -241.134 VI. Gecumuleerd resultaat 2.648.513 -529.685 -371.155 -261.071 -241.134 -259.940 VII. Bestemde gelden 260.886 260.886 260.886 260.886 260.886 260.886 VII. Resultaat op kasbasis 2.387.627 -790.571 -632.041 -521.957 -502.020 -520.826
  25. 25. Resultaat na ingrepen Investeringen 2.822.500 € (1.615.000 naar gemeente) Leningen Aflossing: 2.815.077 € Opname: 0 € Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatie 325.650 448.526 433.049 374.158 333.578 289.880 A. Uitgaven 6.162.900 6.242.621 6.345.020 6.473.572 6.595.572 6.722.419 B. Ontvangsten 6.488.550 6.691.147 6.778.069 6.847.730 6.929.150 7.012.299 II. Investeringen 180.366 -646.925 -209.216 -703.535 326.465 326.465 A. Uitgaven 212.500 990.000 552.500 1.042.500 12.500 12.500 B. Ontvangsten 392.866 343.075 343.284 338.965 338.965 338.965 III. Aflossing leningen -434.507 -449.721 -465.521 -477.330 -493.971 -494.027 IV. Resultaat Boekjaar 71.509 -648.120 -241.688 -806.707 166.072 122.318 V. Gecumuleerd resultaat vorige jaren 2.369.486 2.440.995 1.792.875 1.551.187 744.480 910.552 VI. Gecumuleerd resultaat 2.440.995 1.792.875 1.551.187 744.480 910.552 1.032.870 VII. Bestemde gelden 260.886 260.886 260.886 260.886 260.886 260.886 VII. Resultaat op kasbasis 2.180.109 1.531.989 1.290.301 483.594 649.666 771.984
  26. 26. Maatregelen Personeelsbestand herschikken vnl. i.f.v pensionering Kosten bewaken en verminderen Premies en toelagen herzien Retributies aanpassen Belastingen worden niet verhoogd!
  27. 27.  Komt onderdeel van brandweerzone Westhoek in ?  Blijven investeren in de paraatheid van het korps  Materiaal up-to-date houden: 25.000 €/jaar
  28. 28.  Gebouwen worden minder gebruikt  Gebruik in de toekomst?  Erediensten (in 1 centrale kerk?)  Onverschilligheid  Afbraak  Andere bestemming?
  29. 29.  Bibliotheek  Begraafkerk  Woonlofts  BKO  School  …
  30. 30.  Investeren in basisonderhoud: 695.000 €  Dakwerken  Buitenmuren en toren  Opstijgend vocht  Bij nieuwe investeringen gebruik kerk onderzoeken  BKO Poelkapelle  …
  31. 31. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Lieven Vanbelleghem Bevoegdheden: • Openbare werken • Mobiliteit • Patrimonium • Groendienst • Uitleendienst • Begraafplaatsen • Arbeidsveiligheid
  32. 32.  Jaarlijks onderhouds- en herstelwerken  Aan gemeentelijke wegen  Aan landbouwwegen (met toelage plattelandsfonds)  Aan fietspaden en trage wegen  Budget €350.000 / jaar afhankelijk van projecten mobiliteit  Aankoop rollend materieel technische dienst  Bandenkraan (€175.000)  Voertuigen, containers (€65.000)  Bouwen nieuwe refter, kleedkamer en bureau voor technische dienst en groendienst  Raming €110.000 Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  33. 33.  Dorpskernvernieuwing Langemark  Fase 1: Statiestraat, Markt, Klerkenstraat en Kasteelstraat  Raming €3.500.000 mits subsidie Vlaamse Overheid voor riolering Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  34. 34.  Aanleg fietspad tussen Poelkapelle en Houthulst  Planning: Aanbesteding 2014 - uitvoering vanaf 2015  Raming €302.500 aandeel gemeente  Aanleg fietspad tussen Langemark en Poelkapelle  Tussen Industrieweg en vernauwing Poelkapelle  Herwerken bocht halverwege huis  Losliggend fietspad  Betere snelheidsremmer bij binnenrijden Poelkapelle  Raming: €490.000 indien subsidie Provincie!  Veilige oversteken Vrijbosroute Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  35. 35.  Reeds jaren de voorbeeldigste (ook duurste)  Nieuw strooiplan  Alle hoofdverbindingswegen, geen sluipwegen  Ontsluiting wijken, niet in de wijken,  Industriezones, publiekszones, scholen, reisroutes lijnbussen  Uitgebreider strooien kan bij aanhoudend sneeuw- of vriesweer  Op aanvraag kan plaatselijk strooien tegen uurloon strooidienst  Waarom rationalisering:  Op niet of weinig bereden wegen strooien heeft geen zin  Sluipwegen ontmoedigen met als alternatief goed gestrooide hoofdwegen en ontsluitingswegen Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  36. 36.  Restauratie en onderhoud (beschermde) monumenten  Monumenten gesneuvelde parochianen  Guynemer Poelkapelle  Speelpleinmuur Poelkapelle  Charles Dresse Poelkapelle (indien mogelijk!)  3de Linie regiment Bikschote  Duitse Militaire Begraafplaats (schilderen onthaalpaviljoen)  School Bikschote  Nieuwe elektriciteitsinstallatie en verlichting  Verlaagde plafonds met isolatie  Binnendeuren  Raming €100.000 Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  37. 37.  Grondige afweging tussen zelf uitvoeren of uitbesteden  Extra toezicht op extern uitgegeven werk  Maaien grachten evalueren  Snoeien hagen  Aankoop rollend materieel  Dienstvoertuigen, container, grasmachine  Onderzoek aankoop hakselaar (recuperatie van snoeiafval)  €76.000 Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  38. 38.  Aanpassingen verhuurreglement  Stimuleren zelf afhalen met prijsverschil  Aanpassing aanrekening nadars  Checklist bij levering  Aankoop uitleenmateriaal  Geleidelijk vervangen schraagplanken door plooitafels  Vervangen oude stoelen  Aankoop rollend materieel  Aanhangwagen nadars Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  39. 39.  Onderhoud terug in eigen beheer  Vaste ploeg  Aanpassingen die onderhoud vergemakkelijken  Ruiming niet vergunde graven  Langemark, Bikschote en Sint-Juliaan  Geruimde plaatsen inzaaien en beplanten Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  40. 40.  Werkopdrachten in controlesysteem  Nauwer toezicht op gebruikte materialen en stoffen  Betere aandacht voor signalisatie Meerjarenplan 2014 – 2019 Schepen Lieven Vanbelleghem
  41. 41. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Johan Vanysacker Bevoegdheden : • Sport • Landbouw • Zaalbeheer • Waterlopen • Afvalwater • Nutsvoorzieningen
  42. 42. SPORT • Vernieuwen sportinfrastructuur  Bouwen van een voetbaltribune (toelage 25.000 €) • Stimuleren fitheid en gezondheid  Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking  Organiseren van sportactiviteiten voor het personeel Dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten  In samenwerking met ocmw, dienst cultuur, jeugddienst en bibliotheek
  43. 43. Kansen bieden aan iedereen via verenigingen, individuen en met aandacht voor mensen met een handicap Financiële ondersteuning met een subsidiereglement Sportsubsidie ter bevordering jeugdsportbegeleiding Activeren van een levenslange sportparticipatie Evalueren lijst met toelages sportverenigingen Aanpassen prijzen sportkamp SPORT
  44. 44. LANDBOUW  Afschaffen premies  Groenbedekkers  Landbouwfolie  Onderlinge bedrijfshulp  Ondersteunen en opvolgen van landbouwdossiers  schattingscommissie  actie ‘modder op de weg’  Ondersteunen landbouwraad  Bestrijden muskusratten
  45. 45. Zaalbeheer  Efficient onderhouden van grachten  Overheveling waterlopen naar provincie  Probleemgevallen aanpakken Waterlopen  Aanpassen prijs privefeesten Afvalwater  Afwerken riooldossier bikschote  Project Galgestraat-Gistelhofstraat  Project dorpskernvernieuwing langemark
  46. 46. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Marleen Soete Bevoegdheden : • Cultuur • Informatie en communicatie • Toerisme • Jeugdbeleid • Onderwijs • Bibliotheek • Feesten Contact : In het gemeentehuis op afspraak 057/48.62.88 of 0496/70.98.79 Marleen.soete@scarlet.be
  47. 47.  Belang van kleuter en lager onderwijs in iedere deelgemeente - verbeteringswerken aan ‘t Bikschooltje (cfr Lieven) - pedagogische ondersteuning (6 TIVOLI uren) - ICT-ondersteuning (3 nieuwe touchscreens, tablets) - nieuw schoolmeubilair, muziekinstrumenten  Muziekacademie en tekenacademie  Werkingssubsidies oudercomités = 6.000 €
  48. 48.  Behouden en versterken infoflash  Constante opwaardering website  Meer interactie via sociale media  Interne communicatie versterken  Klachten en meldingen kanaliseren  Werken aan een eigen huisstijl  Participatie van de burger  Invoeren van een E-loket
  49. 49.  Verder ondersteuning van kermissen (vuurwerk, kermisaffiche,…)  Inspelen op opportuniteiten =>Tour de France  Ander concept dorpsfeesten (cfr cultuur)
  50. 50.  Blijvende inzet op ondersteunen gemeenschapsvorming ●ondersteuning verenigingen -financieel nieuw reglement *subsidies culturele verenigingen: totaal bedrag= *subsidies andere verenigingen: gewijzigd *projectsubsidies: € 3 000/jaar -logistiek: enkel uitlenen gewijzigd -promotioneel en inhoudelijk ● dorpsfeesten (ander concept-besparing +/-€ 12 500)
  51. 51.  Versterken imago vertel- en verhalengemeente ● Project Klapz! (samenwerking bib, jeugd,…) € 29 500 ● Vernieuwen volksverhalenroute € 10 000  Herdenking WO I ● Vredeswake verzoening– jeugdfestival € 8 000 ● Kunstprojecten aanleunend bij thema WO I  Acties rond kansengroepenwerking  Aandacht voor duurzaamheid
  52. 52.  Grondige vernieuwing bibliotheek in 2013– automatisering  Aanbodgerichte werking vraaggerichte werking  Bibliotheek als ontmoetingsplaats
  53. 53.  Leesbevordering, leesmotivatie, meertalige geletterdheid  Actuele en dynamische collectie aanbieden  Doelgroepenwerking  Actief partnerschappenbeleid uitbouwen
  54. 54.  Toegankelijkheid dienstverlening verhogen  Beleving en ontsluiting van het landschap ● zomerzoektocht ● bewegwijzering wandelpaden ● vernieuwen seizoensarbeiderspad – ontsluiting Bakelandtshol ● uitbreiding fietsroutenetwerk onderzoeken  Jaarlijks herdrukken van toeristische brochure
  55. 55.  DMB– kindermoord (€ 25 000)  Infoborden bij monumenten (€ 2 000)  De Belgische deelname (€ 10 000)  Gasaanvallenroute/luisterzuilen(€ 40 000)  Culturele-educatieve activiteiten  Ceremoniële activiteiten  Vredeswakes – opzetten van vredeswegwijzer
  56. 56.  Investeren in een degelijk jeugdbeleid (jaarlijks € 16 000) - subsidies voor jeugdverenigingen = - jeugdwerkinfrastructuursubsidie = - toelage aan de jeugdraad =  Verbruiksvergoedingen jeugdlokalen-ruimtes  Inzet op jeugdwerking in vakanties i.s.m. sport/BKO/BIB
  57. 57.  Heraanleg speelterreinen (tweejaarlijks) (€ 30 000)  Aandacht voor specifieke doelgroepen/ kansengroepen o.a. jeugdlokalen Chiro Ixagodo (€ 10 000)  Jeugdcampus: volgende legislatuur tenzij ...
  58. 58. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Frank Gheeraert Bevoegdheden : • Ruimtelijke ordening • Milieu • Wonen • ICT • Lokale economie • Energie
  59. 59. Ruimtelijke ordening wooninbreidingsproject Schiethoek SHVM De Mandel + WVI Sociale koopwoningen Sociale woonkavels 3,2 ha / ca 50 woningen De onderlinge verdeling tussen de wvi (sociale kavels) en De Mandel (sociale koopWoningen) moet nog bepaald worden. RUP Schiethoek in functie van Oude Bosweg?
  60. 60. Ruimtelijke ordening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hooyaard Wooninbreiding Poelkapellestraat 0,66 ha 20 woningen Nabestemming ambachtelijke bestemmingen Zone voor gemeenschapsvoorzieningen nabestemmen als bouwvrij agrarisch gebied SHM de Mandel overweegt een grootschalige vernieuwing van zijn patrimonium in de Berkenlaan-Eikenlaan-Wilgenlaan.
  61. 61. Ruimtelijke ordening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kasteelpark Sociaal Huis Appartementenbouw die de wisselwerking met het Vijverpark en de Vrijbosroute aangaan Parkomgeving op een kwalitatieve wijze verdichten
  62. 62. Ruimtelijke ordening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Statiewijk/Donkerweg ca 35 woningen / 2 ha Muziek- en tekenacademie Juniorencampus Hotel Munchenhof Ontsluiting bestaande woningen
  63. 63. Ruimtelijke ordening Uitbreiding van de ruimte bedrijvigheid met 3,5 ha netto Ontsluiting via Industriestraat, Poelkapellestraat en Oude Bosweg naar het hoger wegennet gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Industriestraat
  64. 64. Ruimtelijke ordening Invoeren van de omgevingsvergunning stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning smelten samen Optimaliseren van de dienstverlening Stedebouwkundige ontvoogding zelf beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen Digitaliseren van de dienstverlening
  65. 65. Ruimtelijke ordening Bouwpremie (x) Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen Niet-bebouwde percelen Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen Tweede verblijven Schriftelijk verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen Toelagen, belastingen en retributies
  66. 66. Milieu Opmaak groenbeheerplan en inventaris klein landschappelijke elementen Biodiversiteitacties i.s.m. het Regionaal Landschap Duurzaamheid Organiseren van milieuhandhaving Verder uitwerken plan steenuil
  67. 67. Milieu Invoeren van de omgevingsvergunning stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning smelten samen Optimaliseren van de dienstverlening Zelf adviseren milieuvergunningen klasse 2 Diensthoofd recyclagepark Diftar invoeren Stopzetten intergemeentelijke samenwerking Langemark-Poelkapelle / Houthulst (WVI) 1 VTE milieuambtenaar
  68. 68. Milieu Toelage gescheiden afvoersysteem (=) Toelage onderhoud huiszwaluw (x) Toelage Bond Beter Leefmilieu (x) Toelage kringloopcentrum (=) Toelage herbruikbare luiers (x) Toelage zonneboiler (x) Belasting op milieuvergunning Toelagen, belastingen en retributies
  69. 69. Wonen Woonwinkel Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke ontwikkeling gemeentelijke beleidsvisie basisinformatie aan inwoners woonoverleg verbetering kwaliteit woningpatrimonium grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen duurzaam wonen
  70. 70. ICT Implementeren aangepaste soft- en hardware Werken aan informatieveiligheid Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren door interne organisatie Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures Telefoon en internet kosten bewaken en optimaliseren Aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje Het e-loket van de dienst burgerzaken uitbouwen
  71. 71. Lokale economie Ambachtelijke zone Industriestraat Economische kaart http://www.economischekaart.be/langemark-poelkapelle Toegankelijkheid handelszaken en horeca tijdens werken Uitwerken initiatieven ter versterking van de lokale economie Raad Lokale Economie = advies- en overlegforum
  72. 72. Lokale economie Toelage Unizo wijzigt naar toelage Lokale economie Toelage kerstactie (=) Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk (=) Plaatsrecht frituren (=) Marktconcessie (=) Toelagen, belastingen en retributies
  73. 73. Energie Screening openbare verlichting Energieboekhouding opvolgen REG-actieplan voor gemeentelijke gebouwen Minimum niveau hernieuwbare energie bij nieuwbouw en renovatie
  74. 74. www.langemark-poelkapelle.be Schepen Maddy Bouden Bevoegdheden : • OCMW • Sociale zaken • Gezinnen • Senioren • Ontwikkelingssamenwerking • Armoedebestrijding
  75. 75. Woonzorgcentrum De Boomgaard
  76. 76. Woonzorgcentrum De Boomgaard  Sedert 1 jaar in gebruik  Erkenning voor 122 bedden  Momenteel plaats voor 79 bewoners  Nog 43 bijkomende rusthuiskamers nodig  Zorggraad 77%  Dorpsrestaurant “De Krune”  Cafetaria  Samenwerking met privé-partner  Bouw extra rusthuiskamers  Assistentiewoningen  Dagopvang  …  75.000 € voor o.a. tilliften
  77. 77. Administratie en sociale dienst Zonnebekestraat wordt zorgcampus nood aan huisvesting OCMW Sociaal huis
  78. 78. Sociaal huis • Meer dan het ocmw • Ook gemeentelijke diensten • Burgerzaken • Woonwinkel • Zitdagen externe partners 1 onthaal voor alle diensten • Vlotte doorverwijzing • Snel - loket • Centrale inschrijving voor diverse zaken Budget: maximum 1.615.000 €
  79. 79. Sociale Dienst - financiële hulp • 25 leefloondossier • 23 budgetbeheer • 19 schuldbemiddeling • In 2012 opstart 't Wienkeltje voor OCMW cliënten In samenwerking met de voedselbank
  80. 80. Buitenschoolse Kinderopvang • 4 bestaande BKO’s • St-Juliaan niet gesubsidieerd • Gem.opvangcijfers per dag: (2012) Langemark: 43 St-Juliaan : 23 Madonna: 32 Poelkapelle: 66 ! • Nieuwbouw in Poelkapelle • 80 kinderen • raming 1.000.000 € • Mogelijks in de kerk • Samenwerking tijdens de schoolvakanties met de sport- en jeugddienst
  81. 81. Thuiszorgdiensten de Wissel • Dienstverlening • warme maaltijden: in 2012 21.101 maaltijden geleverd 7/7 • Poetsdienst en strijkdienst: 25.672 u gepresteerd • Personenalarmtoestellen : 15 toestellen beschikbaar • Klusjesdienst: 1418 u gepresteerd • 2014-2019 • Warme maaltijden: nieuwe wagen met warmtekast (20.000€) • poetsdienst: beleid rond ziekteverzuim • klusjesdienst: “sneeuwvrij maken van de stoep” voor minder mobielen
  82. 82. Lokaal Opvang Initiatief LOI  Erkenning voor 11 plaatsen gesubsidieerd door Fedasil  Indien geen LOI in de gemeente worden er meer vreemdelingen toegewezen  Huis Poelkapellestraat 65 is aangekocht  Huurprijs zal wegvallen  Ook geschikt als noodwoning

  ×