What would be the next economy?

662 views
600 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • เส้นบางๆ ที่แบ่งแยกระหว่างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้น ก็คือ เศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้ จะเน้นการทำงานที่อาศัยความรู้เป็นหลัก ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการนั้นๆ แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจที่เป็น Knowledge Economy นั้นดูจะไม่เพียงพอ เพราะความรู้นั้นทุกคนสามารถแสวงหาได้อย่างถูก เร็ว และง่ายขึ้น และคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทำงานและคิดแทนมนุษย์ได้ในหลายๆอย่าง ประกอบกับตลาดมีการแข่งขันกันสูงขึ้น สังคมมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น คนมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น Technology และ Social Media ที่พัฒนาไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter , YouTube การแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้จึงทำได้ไม่ยาก จึงต้องมีการหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันมาเป็น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณค่าขึ้น ไม่ได้อยู่บนแค่ความรู้เพียงอย่างเดียว โดยเน้นไปที่การตอบสนองกับความรู้สึกของคนเป็นหลัก โดยเน้นการสร้างความประทับใจ และความรู้สึกผูกพันให้กับลูกค้า
 • Creative economy รวมทั้งส่วนที่เป็น Creative industry เข้าไปด้วย เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้นำ
 • Creative economy รวมทั้งส่วนที่เป็น Creative industry เข้าไปด้วย เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้นำ
 • Creative economy รวมทั้งส่วนที่เป็น Creative industry เข้าไปด้วย เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้นำ
 • Creative economy รวมทั้งส่วนที่เป็น Creative industry เข้าไปด้วย เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้นำ
 • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่เน้นการผลิตโดยไม่คำนึงถึงสวล . แต่คำนึงถึงปัจจัยความต้องการาของตลาด จึงทำให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาเรื่อง Climate change จึงทำให้เศรษฐกิจในยุคต่อไป มุ่งเน้นไปที่ Green Economy
 • What would be the next economy?

  1. 1. What would be the next economy Present By Atcharawan Kongpetch 5223030353 Muntana Ditwanakul 5223030445 Manunya Chunhavuthiyanon 5223030544
  2. 2. “ เมื่อมีสิ่งใหม่ที่ทันสมัยเกิดขึ้นในสังคม สังคมย่อมได้รับผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีทำให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระทำต่อกิจกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อาจทำให้เกิดความล้าทางวัฒนธรรม (Cultural lag) ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ ” Technology and Social Change Popenoe 1993 : 542-544 นักสังคมวิทยาและนักมนุษยวิทยา
  3. 3. Knowledge Economy “ ระบบเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยการผลิต การแพร่กระจาย และการใช้ความรู้ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดการเติบโต ซึ่งภาคเศรษฐกิจทุกส่วนจะมีการใช้ความรู้อย่างเข้มข้นเพื่อประโยชน์ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ” OECD “ ทรัพยากรพื้นฐานในเศรษฐกิจสมัยใหม่คือความรู้ และกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ แต่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในแผนก R&D เท่านั้น แต่ยังมาจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต การกระจาย การบริโภคและ ที่สำคัญคือการมี Interactive Learning ระหว่างสถาบันต่างๆ ในระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (NSI)” Lundvall (Denmark)
  4. 4. Knowledge Economy Technology Push Demand Pull R&D Intensity Customer Need Quality Product Knowledge Driven
  5. 5. Social Change in Knowledge Economy Globalization พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า อยู่บนพื้นฐานของความรู้ คนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  6. 6. Creative Economy “ วงจรของการสร้างสรรค์ การผลิต และการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีปัจจัยหลักคือ ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางปัญญา ” Unctad
  7. 7. Creative Economy Design Thinking Product Niche Market Demand Pull Technology Push
  8. 8. Social Change in Creative Economy “ การผสมผสานของวัฒนธรรม ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้น ”
  9. 9. Green Economy “ แนวคิดใหม่เกี่ยวกับสร้างความสุขที่แท้จริง โดยไม่ทำลายสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบในอนาคต นำไปสู่แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” What ’s the next economy ? Thailand Board of Investment
  10. 10. Green Economy Green Technology Clean Energy Renewable Resources Eco Product
  11. 11. CSR or BSR Social Change in Green Economy Green Job Eco-Friendly “ การให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้า / บริการที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”
  12. 12. TH A NK Y O U

  ×