What would be the next economy?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

What would be the next economy?

on

 • 797 views

 

Statistics

Views

Total Views
797
Views on SlideShare
797
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • เส้นบางๆ ที่แบ่งแยกระหว่างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้น ก็คือ เศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้ จะเน้นการทำงานที่อาศัยความรู้เป็นหลัก ที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการนั้นๆ แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจที่เป็น Knowledge Economy นั้นดูจะไม่เพียงพอ เพราะความรู้นั้นทุกคนสามารถแสวงหาได้อย่างถูก เร็ว และง่ายขึ้น และคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทำงานและคิดแทนมนุษย์ได้ในหลายๆอย่าง ประกอบกับตลาดมีการแข่งขันกันสูงขึ้น สังคมมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น คนมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น Technology และ Social Media ที่พัฒนาไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter , YouTube การแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้จึงทำได้ไม่ยาก จึงต้องมีการหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันมาเป็น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณค่าขึ้น ไม่ได้อยู่บนแค่ความรู้เพียงอย่างเดียว โดยเน้นไปที่การตอบสนองกับความรู้สึกของคนเป็นหลัก โดยเน้นการสร้างความประทับใจ และความรู้สึกผูกพันให้กับลูกค้า
 • Creative economy รวมทั้งส่วนที่เป็น Creative industry เข้าไปด้วย เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้นำ
 • Creative economy รวมทั้งส่วนที่เป็น Creative industry เข้าไปด้วย เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้นำ
 • Creative economy รวมทั้งส่วนที่เป็น Creative industry เข้าไปด้วย เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้นำ
 • Creative economy รวมทั้งส่วนที่เป็น Creative industry เข้าไปด้วย เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้นำ
 • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่เน้นการผลิตโดยไม่คำนึงถึงสวล . แต่คำนึงถึงปัจจัยความต้องการาของตลาด จึงทำให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาเรื่อง Climate change จึงทำให้เศรษฐกิจในยุคต่อไป มุ่งเน้นไปที่ Green Economy

What would be the next economy? What would be the next economy? Presentation Transcript

 • What would be the next economy Present By Atcharawan Kongpetch 5223030353 Muntana Ditwanakul 5223030445 Manunya Chunhavuthiyanon 5223030544
 • “ เมื่อมีสิ่งใหม่ที่ทันสมัยเกิดขึ้นในสังคม สังคมย่อมได้รับผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีทำให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระทำต่อกิจกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อาจทำให้เกิดความล้าทางวัฒนธรรม (Cultural lag) ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ ” Technology and Social Change Popenoe 1993 : 542-544 นักสังคมวิทยาและนักมนุษยวิทยา
 • Knowledge Economy “ ระบบเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยการผลิต การแพร่กระจาย และการใช้ความรู้ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดการเติบโต ซึ่งภาคเศรษฐกิจทุกส่วนจะมีการใช้ความรู้อย่างเข้มข้นเพื่อประโยชน์ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ” OECD “ ทรัพยากรพื้นฐานในเศรษฐกิจสมัยใหม่คือความรู้ และกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ แต่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในแผนก R&D เท่านั้น แต่ยังมาจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต การกระจาย การบริโภคและ ที่สำคัญคือการมี Interactive Learning ระหว่างสถาบันต่างๆ ในระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (NSI)” Lundvall (Denmark)
 • Knowledge Economy Technology Push Demand Pull R&D Intensity Customer Need Quality Product Knowledge Driven
 • Social Change in Knowledge Economy Globalization พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า อยู่บนพื้นฐานของความรู้ คนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 • Creative Economy “ วงจรของการสร้างสรรค์ การผลิต และการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีปัจจัยหลักคือ ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางปัญญา ” Unctad
 • Creative Economy Design Thinking Product Niche Market Demand Pull Technology Push
 • Social Change in Creative Economy “ การผสมผสานของวัฒนธรรม ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้น ”
 • Green Economy “ แนวคิดใหม่เกี่ยวกับสร้างความสุขที่แท้จริง โดยไม่ทำลายสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบในอนาคต นำไปสู่แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” What ’s the next economy ? Thailand Board of Investment
 • Green Economy Green Technology Clean Energy Renewable Resources Eco Product
 • CSR or BSR Social Change in Green Economy Green Job Eco-Friendly “ การให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้า / บริการที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”
 • TH A NK Y O U