Iskalni rezultati se bolj prikrojeni Googlovemu uporabniku_Marketing Magazin_feb2012_st.369_str. 45

433 views
394 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iskalni rezultati se bolj prikrojeni Googlovemu uporabniku_Marketing Magazin_feb2012_st.369_str. 45

  1. 1. Google predstavlja nadgrajeni iskalnik, ki mu je nadel ime Search Plus Your VVorld. S tem je še korak bližje svoji viziji, da bo iskanje nekega dne prilagojeno preferencam uporabnikov, njihovi družbeni mreži in okolju. Manja Ujčič Zrimšek Spletni iskalnik Google postaja bolj ose- ben, prilagojen posameznemu uporabniku. Kot so mnogi predvidevali, je Google združil svoji storitvi - iskalnik in družbeno omrežje Google Plus. Spletni velikan je tako korak bližje svoji viziji, da bo iskanje nekega dne prilagojeno našim preferencam, družbeni mreži in okclju. V iskalne rezultate so že vključena priporočila uporabnikov, ki so teme, spletne strani, slike in podobno pri- poročili javno, med njimi pa bomo našli tudi priporočila svojih prijateljev na Googlovem družbenem omrežju. Ob vsakem iskanju tako uporabnik vidi splošne rezultate iskanja in kolikšen delež je prilagojenih rezultatov, ki jih je iskalnik ponudil na podlagi njegovih preteklih aktivnosti na Googlovi platformi. Ključni pomislek storitve, ki se nekoliko ne- rodno imenuje Search Plus Your World, se nanaša na varovanje podatkov in zasebnosti uporabnikov. O tem, kakšne spremembe prinaša Goo- glov nadgrajeni iskalnik na področje iskalne- ga marketinga in kaj ta sprememba pomeni za podjetja in alagovne znamke, smo povpra- šali tri slovenske strokovnjake za digitalni marketing. ■ Potencial za največjo spremembo v iskalnem marketingu »Google seje že vse od leta 2005 trudil, da bi iskalne zadetke prilagodil ne samo upo- rabnikovim vedenjskim vzorcem, temveč tudi uporabnikovim družbenim krogom. Z lastnim omrežjem Google Plus lahko to nedvomno počne lažje. Kot dominanten is- kalnik je njegov namen jasen: spodbuditi čim več posameznikov, blagovnih znamk in znanih osebnosti, naj bodo aktivni del njego- vega omrežja, 3 čimer imajo boljše možnosti za kredibilnost in vidnost znotraj iskalnika. Potencialno to lahko pomeni največjo spre- membo za iskalni marketing v zadnjih letih. Se bolj kot doslej bosta pomembni kakovo- stna in relevantna vsebina ter komunikaci- ja s svojim omrežjem. Glede na to, daje za večino podjetij oziroma blagovnih znamk promet iz iskalnikov zelo pomemben, bi predlagal, da začnejo čim prej uporabljati in eksperimentirati tudi z Googlom Plus. Večjo priljubljenost Googla Plus med oglaševalci lahko pričakujemo, ko (oziroma če) bodo na voljo prvi pozitivni rezultati, ki jih prinaša novost. Z lansiranjem Search Plus Your World je bil Google deležen tudi že mnogih kritik. Stopa namreč po tanki liniji: po eni stra- ni želi favorizirati svoje omrežje, za katero napoveduje, da bo konec leta imelo že 400 milijonov uporabnikov, po drugi strani pa se dobro zaveda, da mora uporabnikom še naprej ponujati kakovostne in relevantne informacije. Težko verjamem, da bo Face- book Googlovemu algoritmu kdaj koli odprl dostop do svojih informacij, lahko paje ta novost neposreden pritisk, da to (znova) stori vsaj Twitter.« Damjan Planine, direktor podjetja In- teractive.agencv ■ Tudi iskanje iz strategije potiska v strategijo vleke »Integracija iskanja z družbeno kompo- nento vsakega posameznika je gotovo do- brodošla in dodaja dodatno personalizira- no noto vsaki iskalni poizvedbi. Rezultati bodo tako še bolj »prikrojeni« vsakemu po- samezniku posebej. Je pa po drugi strani to
  2. 2. tudi precej izključevalno, saj je vključeno le omrežje Google Plus, ne pa tudi Facebook in Twitter, ki imata večino uporabnikov. Pod- jetja in blagovne znamke si bodo morali še bolj prizadevati za svojo prisotnost, vsebine in komuniciranje z uporabniki. S Search Plus Your World tudi iskanje dela velik korak k obratu iz »push« v »puli«.« Miha Rejc, urednik družbenih omrežij na Pop TV ■ Zmagovalna situacija za vse vpletene »Google uspešno in kar zelo pogumno nadaljuje samostojno pot v svet družbenih omrežij (le zakaj bi bil še naprej odvisen od Twitterja ali Facebooka, ki se mu nočeta »po- koriti«?) in tako iz »klasičnega« iskalnika postaja vedno boljši iskalnik tudi znotraj družbenih omrežij. Postaja »družbeni« iskal- nik, kjer se že zdaj in se bo tudi v prihodnje zagotovo odvijalo največ konverzacije (in so torej za oglaševalce najbolj zanimive plat- forme vpogleda v preference potrošnika). Cilj je jasen: uporabniku ponuditi še rele- vantnejše vsebine in iskalne zadetke, glede na njegove omrežne lastnosti in povezave, kijih ima vnesene znotraj omrežja (njegov t. i. družbeni graf, social graph, oz. njegovi interesi, prijatelji, komentarji, brani članki, sledenje preko gumba +1 itd.). Drugi del cilja je, da se mu na podlagi tega ponudijo rele- vantni oglasi (Google pa s tem vzpostavi zase donosno in učinkovito oglaševalsko platfor- mo), z vidika podjetja/blagovne znamke pa seveda višje pozicioniranje znotraj iskalnika. Lahko bi torej rekli, daje to zmagovalna si- tuacija za vse vpletene: uporabnika storitve (potrošnika), oglaševalca (in njegove bla- govne znamke) in oglaševalsko platformo. Zato menim, da za oglaševalce zdaj res ni več primerno vprašanje, ali naj sploh odpre- jo račun na Googlu Plus, temveč zakaj ga še niso in zakaj ga aktivno ne uporabljajo. Le tako jih bo lahko Google indeksiral in jih kot relevantno vsebino ponujal naprej njihovi ciljni skupini. Zagotovo pa se bo tukaj pojavil problem zagotavljanja zasebnosti, kljub temu da pri Googlu na veliko izpostavljajo pomen tran- sparentnosti, zaščite podatkov itd. Pomislite, koliko različnih storitev imate združenih v enem osebnem Googlovem profilu! Google Plus ima dostop do vseh - tako daje farna o predhodni funkcionalnosti »opt-in« (tj. s so- glasjem uporabnika) malce nenavadna, tudi zato, ker je Search Plus Your World osnovna nastavitev iskanja, če ste prijavljeni v Google Plus ... Ne nazadnje pa se je treba vprašati, alije za uporabnika res najrelevantnejša in- formacija ta, ki jo izve iz svojega kroga ljudi in svojih vnosov, ali bi bil vendarle boljši prejšnji iskalni algoritem, ki ne izpostavlja zgolj enega družbenega omrežja? Ampak verjamem, da bodo pri Googlu tudi za to hi- tro našli ustrezne rešitve. Preprosto preveč denarja je v igri, da bi si uničili pozicijo naj- boljšega iskalnika ...« Urška Saletinger, vodja digitalnih pro- jektov pri agenciji LunaTBWA mm
  3. 3. Google v iskalne rezultate vključuje priporočila uporabnikov, ki so teme, spletne strani, slike in podobno priporočili javno, med njimi pa boste našli tudi priporočila svojih prijateljev na Googlovem družbenem omrežju. Na sliki je izsek iz Googlovega predstavitvenega kratkega filma o Search Plus Your VVorld.

×