Reklama on-lineMgr. Václav Schovánek, advokát20. února 2013Digitálně (s)právně | 20.2.2013
Obsah    Základní vymezení a struktura regulace    Samoregulace a profesní iniciativy    Aplikace regulace na ...
Základní vymezení a struktura regulace  Regulace    obsahu    způsobu šířeníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
Základní vymezení a struktura regulace  Prostředky    Zákonná úprava       Soukromoprávní       Veřejnop...
Základní vymezení a struktura regulace  Účel    Ochrana práv spotřebitele    Ochrana osobnostních práv a soukrom...
Základní vymezení a struktura regulace  Cíl    Zachování důvěryhodnosti a efektivity reklamy    Zachování a rozv...
Regulace obsahu     Obchodní zákoník         }  Soukromoprávní     Zákon o regulaci reklamy     ...
Regulace způsobu šíření     Zákon o el. komunikacích     Zákon o ochraně osobních údajů           ...
Regulace reklamy  Pojem REKLAMA    Neexistuje jednotná právní definice pojmu    Roztříštěnost pojmů i právní úpr...
Reklama    Zákon o regulaci reklamy       Oznámení, předvedení, či jiná prezentace šířené zejména       ko...
Reklama    Zákon o regulaci reklamy       Oznámení, předvedení, či jiná prezentace šířené zejména       ko...
Regulace reklamy  Obecné požadavky na obsah reklamy       Pouze zákonem dovolené výrobky a služby       Rekl...
Regulace reklamy  Zakazuje se zejména:       Skrytá reklama       Klamavá reklama       Reklama, která...
Regulace reklamy  Speciální úprava reklamy např. na:       Tabákové výrobky       Alkoholické nápoje    ...
Subjekty regulace  Zadavatel       Objednatel reklamy  Zpracovatel       Ten, kdo pro sebe nebo jiného r...
Subjekty regulace  Zpracovatel a zadavatel odpovídají za soulad reklamy se  zákonem společně a nerozdílně.  Šiřitel ...
Úloha zájmové a oborové samoregulace  Založena na dobrovolné účasti  Navazuje na zákonnou úpravu regulace  Napomáhá ...
Zájmová a oborová samoregulace  Rada pro reklamu       Copy advice       Posuzování a rozhodování o souladu ...
Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama  Typické případy porušení regulace  Skrytá reklama     Neoznačená rekl...
Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama  Skrytá reklama dle zákona o regulaci reklamy       Reklama, u níž je ...
Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama  Klamavá reklama       Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeh...
Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama  Klamavé obchodní praktiky       Praktika, při které je užit nepravdiv...
Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama  Klamavé obchodní praktiky - příklady       Nepravdivě uvádí, že se za...
Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama  Klamavé obchodní praktiky - příklady       Nepravdivě uvádí, že se za...
Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama  Klamavé obchodní praktiky - příklady      propaguje ve sdělovacích pr...
Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama  Srovnávací reklama pouze pokud:       Není klamavá, neužívá klamavé o...
Aktuální otázky regulace on-line reklamy       Nedostatečná důraz zájmových organizací na       legislativní p...
On-line soutěžeDigitálně (s)právně | 20.2.2013
On-line soutěže – základní test  1) Jedná se o loterii nebo o „volnou“ soutěž?  2) Splňuje soutěž základní podmínky zá...
Soutěže dle loterijního zákona  Loterie   hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která   zaplatí vkla...
Soutěže dle loterijního zákona  Spotřebitelské loterie    soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozova...
Soutěže mimo loterijní zákon  Podmínky:   Absence vkladu, poplatku, nákupu nebo účasti na akci   NEBO   Způsob ...
Soutěže mimo loterijní zákon  Veřejný příslib:   Veřejným příslibem se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že   za...
Speciální úprava pro on-line soutěže  Speciálně dle konceptu a obsahu soutěže např:       Souhlas se zpracováním o...
Podmínky šiřitele / provozovatele služby  Facebook pravidla pro soutěže:       Podmínky pro využívání prvků a nást...
Dotazy:www.akslegal.cz777 738 049@vs05Digitálně (s)právně | 20.2.2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reklama online, regulace, soutěže

3,754 views
3,682 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,149
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reklama online, regulace, soutěže

 1. 1. Reklama on-lineMgr. Václav Schovánek, advokát20. února 2013Digitálně (s)právně | 20.2.2013
 2. 2. Obsah  Základní vymezení a struktura regulace  Samoregulace a profesní iniciativy  Aplikace regulace na on-line reklamu  Aktuální požadavky na regulaci on-line reklamy  Marketingové soutěže na sociálních sítíchDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 3. 3. Základní vymezení a struktura regulace Regulace  obsahu  způsobu šířeníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 4. 4. Základní vymezení a struktura regulace Prostředky  Zákonná úprava  Soukromoprávní  Veřejnoprávní  Zájmová samoregulace  Etické kodexy  Soukromá  Obchodní podmínky šiřitelů reklamyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 5. 5. Základní vymezení a struktura regulace Účel  Ochrana práv spotřebitele  Ochrana osobnostních práv a soukromí  Ochrana hospodářské soutěžeDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 6. 6. Základní vymezení a struktura regulace Cíl  Zachování důvěryhodnosti a efektivity reklamy  Zachování a rozvoj fair soutěže jako podmínky hospodářského vývojeDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 7. 7. Regulace obsahu  Obchodní zákoník } Soukromoprávní  Zákon o regulaci reklamy }  Zákon o ochraně spotřebitele  Zákon o rozhlas. a TV vysílání Veřejnoprávní  Zákon o AV mediálních službách na vyžádání   Etický kodex Rady pro reklamu Kodex SPIR } Oborová / zájmováDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 8. 8. Regulace způsobu šíření  Zákon o el. komunikacích  Zákon o ochraně osobních údajů   Zákon o některých službách informační společnosti Zákon o rozhlas. a TV vysílání } Veřejnoprávní  Zákon o AV mediálních službách na vyžádáníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 9. 9. Regulace reklamy Pojem REKLAMA  Neexistuje jednotná právní definice pojmu  Roztříštěnost pojmů i právní úpravyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 10. 10. Reklama Zákon o regulaci reklamy  Oznámení, předvedení, či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti Obchodní zákoník – klamavá reklama  Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, způsobilé vyvolat klamnou představu …….. Etický kodex Rady pro reklamu  proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech a projektech charitativní povahy.  Pojem reklama podle Kodexu se přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními subjekty i těmi, kdo jednají z jejich pověřeníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 11. 11. Reklama Zákon o regulaci reklamy  Oznámení, předvedení, či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti Obchodní zákoník – klamavá reklama  Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, způsobilé vyvolat klamnou představu …….. Etický kodex Rady pro reklamu  proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech a projektech charitativní povahy.  Pojem reklama podle Kodexu se přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními subjekty i těmi, kdo jednají z jejich pověřeníDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 12. 12. Regulace reklamy Obecné požadavky na obsah reklamy  Pouze zákonem dovolené výrobky a služby  Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy  Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku nebo jednání poškozující zájmy na ochranu živ. prostředíDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 13. 13. Regulace reklamy Zakazuje se zejména:  Skrytá reklama  Klamavá reklama  Reklama, která je nekalou obchodní praktikou  Šíření nevyžádané reklamy  Anonymní reklama týkající se voleb po dobu kampaněDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 14. 14. Regulace reklamy Speciální úprava reklamy např. na:  Tabákové výrobky  Alkoholické nápoje  Léčivé přípravky  Potraviny a kojenecká výživa  Střelné zbraněDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 15. 15. Subjekty regulace Zadavatel  Objednatel reklamy Zpracovatel  Ten, kdo pro sebe nebo jiného reklamu zpracuje Šiřitel  Ten, kdo reklamu veřejně šíříDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 16. 16. Subjekty regulace Zpracovatel a zadavatel odpovídají za soulad reklamy se zákonem společně a nerozdílně. Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy. Šiřitel je povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilíDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 17. 17. Úloha zájmové a oborové samoregulace Založena na dobrovolné účasti Navazuje na zákonnou úpravu regulace Napomáhá s aplikací a dodržováním norem Vytváří kodexy a sjednocuje praxiDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 18. 18. Zájmová a oborová samoregulace Rada pro reklamu  Copy advice  Posuzování a rozhodování o souladu reklamy s Etickým kodexem Rady Sdružení pro internetovou reklamu - SPIR  Standardizace on-line reklamy pro vybrané formáty  Kodex přebírání obsahu Sekce digitálních agentur při AKA  Standardizace a edukace  Podpora transparentnosti trhu Asociace pro elektronickou komerci - APEKDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 19. 19. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Typické případy porušení regulace Skrytá reklama Neoznačená reklama Zaměňování redakčního obsahu za reklamní komunikace Klamavá reklama a klamavé praktiky Neoprávněné odkazování na různé kodexy a certifikace Ambassador –vs- Ghostwriter -vs- Astroturfer Srovnávací reklama za hranicí zákonaDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 20. 20. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Skrytá reklama dle zákona o regulaci reklamy  Reklama, u níž je obtížné odlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena  Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišená a vhodným způsobem oddělena od ostatních sdělení Pomoc při aplikaci ze strany SPIR  Standardy on-line reklamy upravující technické požadavky a požadavky na označování reklamy u standardizovaných formátůDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 21. 21. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavá reklama  Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků  Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omylDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 22. 22. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavé obchodní praktiky  Praktika, při které je užit nepravdivý údaj  Je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za kterých byl užit  Opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, který lze po něm spravedlivě požadovat nebo ho uvede nejasným nebo nesrozumitelným způsobem  Způsob prezentace vede k záměně s jiným výrobkem  Praktiky uvedené v příloze zákona o ochraně spotř.Digitálně (s)právně | 20.2.2013
 23. 23. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavé obchodní praktiky - příklady  Nepravdivě uvádí, že se zavázal dodržovat určitý Kodex chování  Neoprávněné užití značky jakosti nebo jiné obdobné označení  Vábivá reklama  S úmyslem propagovat jiný výrobek nebo službu nabízí výrobek nebo službu za určitou cenu a poté je odmítá ukázat spotřebiteli nebo odmítá přijetí objednávky  Uvádí nepravdivé informace o trvání nabídky  propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo službyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 24. 24. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavé obchodní praktiky - příklady  Nepravdivě uvádí, že se zavázal dodržovat určitý Kodex chování  Neoprávněné užití značky jakosti nebo jiné obdobné označení  Vábivá reklama  S úmyslem propagovat jiný výrobek nebo službu nabízí výrobek nebo službu za určitou cenu a poté je odmítá ukázat spotřebiteli nebo odmítá přijetí objednávky  Uvádí nepravdivé informace o trvání nabídky  propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo službyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 25. 25. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Klamavé obchodní praktiky - příklady propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo službyDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 26. 26. Vybrané skutkové podstaty a on-line reklama Srovnávací reklama pouze pokud:  Není klamavá, neužívá klamavé obchodní praktiky  Srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu  Objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků  a splňuje další podmínky stanovené zákonemDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 27. 27. Aktuální otázky regulace on-line reklamy  Nedostatečná důraz zájmových organizací na legislativní proces  Přes dostatečně kvalitní snahu o sjednocování typických digitálních formátů za placený reklamní prostor prozatím chybí sjednocení nebo vytvoření kodexu pro nové způsoby a další formáty komunikace Placené vyhledávání, Srovnávače cen a zboží, Social Engagement, AdverGaming, Ingame reklama apod.Digitálně (s)právně | 20.2.2013
 28. 28. On-line soutěžeDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 29. 29. On-line soutěže – základní test 1) Jedná se o loterii nebo o „volnou“ soutěž? 2) Splňuje soutěž základní podmínky zákona? 3) Které speciální zákony musím ještě dodržet? 4) Respektuje moje soutěž podmínky šiřitele?Digitálně (s)právně | 20.2.2013
 30. 30. Soutěže dle loterijního zákona Loterie hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách Pouze na základě licence Ministerstva financíDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 31. 31. Soutěže dle loterijního zákona Spotřebitelské loterie soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele Spotřebitelské loterie jsou zakázány s výjimkou: Hodnota jedné výhry nepřekročí 20.000,- Kč a celkem za rok souhrn všech výher nepřesáhne u jednoho provozovatele 200.000,- Drobné spotř. loterie se ohlašují na příslušný FÚDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 32. 32. Soutěže mimo loterijní zákon Podmínky: Absence vkladu, poplatku, nákupu nebo účasti na akci NEBO Způsob výběru výherce je bez prvku náhody např. dle pravidla TŘI SESTRY: NEJHEZČÍ nebo NEJCHYTŘEJŠÍ nebo NEJRYCHLEJŠÍ Soutěže mimo loterijní zákon je nejčastěji možné považovat za tzv. veřejný příslibDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 33. 33. Soutěže mimo loterijní zákon Veřejný příslib: Veřejným příslibem se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu Základní zákonné povinnosti:  Dodržet zákonné podmínky veřejného příslibu  Dodržet pravidla spravedlivé hospodářské soutěže  Dodržet povinnosti dle ochrany spotřebiteleDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 34. 34. Speciální úprava pro on-line soutěže Speciálně dle konceptu a obsahu soutěže např:  Souhlas se zpracováním osobních údajů  Souhlas se zasíláním obchodních sdělení  Souhlas se zpracování prvků osobní povahy  Poskytnutí licenčních práv k UGCDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 35. 35. Podmínky šiřitele / provozovatele služby Facebook pravidla pro soutěže:  Podmínky pro využívání prvků a nástrojů sítě Facebook  Povinnost samostatné aplikace  Požadavky na uvedení zproštění odpovědnosti společnosti Facebook za konání soutěže  Právo Facebooku pravidla kdykoliv změnit  Právo Facebooku dle svého uvážení jakoukoliv stránku nebo soutěž odstranit ze sítěDigitálně (s)právně | 20.2.2013
 36. 36. Dotazy:www.akslegal.cz777 738 049@vs05Digitálně (s)právně | 20.2.2013

×