Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano

81,344 views
80,825 views

Published on

Mga Kaklase eto na yung report namin. :))

mula sa pangkat 3 ng II - ESEP EARTH

Published in: Education, Sports, Automotive
2 Comments
35 Likes
Statistics
Notes
 • galing talaga ng DePed..hehehe
  Like Na likE qUh ToO...
  sarap mag StudY dIto...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hahahaha salamat angenette.. :DD
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
81,344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
2,100
Comments
2
Likes
35
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano

 1. 1. NASYONALISMONG ASYANOInihanda ng pangkat 3 ng II-ESEP EARTH
 2. 2. NASYONALISMO Isang kamalayan ngpagiging kabilang saisang nasyon na mayiisanglahi, kasaysayan, kultura, wika at
 3. 3.  Pagtatanto ng isangnilalang o lahi namahalagang ipagtanggolang kanyang bansa labansa panlulupig ng mgadayuhan.
 4. 4.  Nagsilbing isang gabay omatibay na reaksyon labansa imperyalismo atkolonyalismong dumatingsa iba’t ibang panig ngrehiyong ito.
 5. 5. NASYONALISMONG ASYANO
 6. 6. NASYONALISMOSA SILANGANG ASYA
 7. 7. NASYONALISMO SA CHINA
 8. 8. TAIPING REBELLION May impluwensyangKristyanismo kaya hinangadna baguhin ang tradisyunalna lipunang Tsino.
 9. 9. BOXER REBELLIONSumuporta sa mga Manchu atbumatikos sa mga KanluraninLayuning palayasing ang mgamapanghimasok atmapagsamantalang Kanluranin.
 10. 10. Kaya tinawag na BoxerRebellion sapagkat anggrupo na naghimagsik aykasapi ng samahangBOXER HARMONYFISTS.
 11. 11. Sa pagpasok ng ika-20siglo, dalawang ideolohiyaang namayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO Alin ang dapat ipalit sapamumuno ng mga emperorat dinastiya?
 12. 12. DEMOKRASYA KOMUNISMOAng kapanyarihan ng Ang lahat ay pag-aari ngpamahalaan ay nasa estado.mga mamamayan.Isinulong ni Sun Yat Isinulong ni MaoSen ZedongNasyonalista ang Komunista ang tawagtawag sa mga sa mga sumusuportasumusuporta
 13. 13. SUN YAT SEN
 14. 14. SUN YAT SEN Nagsusulong ng demokrasyaat republikanismo sa China Tinaguriang “Ama ngRepublikang Tsina” Nangampanya para palakasin atpag-isahin ang mga Tsino dahil sakawalan ng pagkakaisa atpagkakahiwa-hiwalay ng mgalalawigan
 15. 15. TATLONG PRINSIPYO1. Nasyonalismo2. Demokrasya3. Kabuhayang pantao*kahalagahan ng pagkakaisa upanglabanan ang imperyalismo
 16. 16. 1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan.2. Hindi kailangan angtunggalian ng mga uri upangmakamit ang kaunlaran3. Maiiwasan ang alitan atmaisusulong angkaunlaran sapamamagitan ng pagkakasundoat konsilasyon
 17. 17. •October 10, 1911Naitatag ang Republika ng China•1912 - Natatag ang Kuomintang oNationalist Party Namatay si Sun Yat Sen noongMarch 12, 1925. Humalili naman sakanya ay si Hen. Chiang Kai Shek.
 18. 18. CHIANG KAI SHEK
 19. 19. CHIANG KAI SHEK Pumalit kay Sun Yat Sen bilangpinuno ng Kuomintang nang ito aynamatay.Ipinagpatuloy niya ang paglaban samga warlord.Hinarap naman niya ang masmatinding kalaban, ang mgakomunista na pinamumunuan ni Mao
 20. 20. MARXISMTunggalian ng mga kapitalista obourgeious at manggagawaoproletariat.Mananaig ang mga manggagawaat itatatag ang lipunang sosyalista.Lahat ay pag-aari ng estado
 21. 21. MAO ZEDONG
 22. 22. MAO ZEDONGNagpasimula ng Marxism saChina.Isang magbubukid sa Hunan saChina.Kabilang sa mga nagtatag ngPartido Komunista ng China sa
 23. 23. Ipinalaganap ang Marxism ngmga tagapayong Russian samga nasa pamahalaan.Ipinagbawal ni Chiang angMarxism upang mapanatili angpamhalaang nasyonalista
 24. 24.  Naglunsad si Chiang Kai Sek ngkampanya laban sa mga komunista. Madami ang nadakip at napatay. Nakatakas si Mao Zedong atnagtatag ng pamahalaang komunista sailalim ng kanyang pamumuno. Ang kanilang pagtakas ay tinawagna LONG MARCH dahil sa haba ngnilakad na inabot ng isang taon.
 25. 25. UNITED FRONT Ang pagkakaisa ngmga nasyonalista atkomunista noong 1930nang salakayin ng mgaHapones ang China.
 26. 26. Muling naglaban angmga komunista atnasyonalista sa isangdigmaang sibil.
 27. 27. Tinulungang ng United States ang NasyonalistaKomunista naman ang tinulungan ng Russia
 28. 28. Bunga : Nagwagi ang mga komunista October 1, 1949, naitatag ang People’s Republic of China (PROC) Si Mao Zedong ang chairman ng PROC Napalayas ang mga Kanluranin sa China.
 29. 29. Nakamtan muli ngmga Tsino angganap nakalayaan atdignidad.
 30. 30. Tumakas siChiang papuntangTaiwan at doonitinatag angRepublic of China.
 31. 31. Ideolohikal opaniniwala angnaging hatian ngnasyonalismo ngmga Tsino. HOME
 32. 32. NASYONALISMO SA JAPAN
 33. 33. JAPAN- Dalawang yugto ngpagpasok ng mgaKanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. Meiji Restoration
 34. 34. TOKUGAWA SHOGUNATEDumating ang mga dayuhangmisyoneroKahit gusto nilangmakipagkalakalan sa mgaKanluranin, tutol sila saKristyanismo
 35. 35. Naglabas ng kautusan siShogun Iyeyasu na patayinang mga Kristiyanongmisyonero.SAKOKU - isinara ang mgadaungan sa Japan upangmapigilan ang pagpasok ngKristiyanismo.
 36. 36. Muling nagbukas angJapan noong 1853 sapagdating ni CommodoreMatthew PerryBumagsak angpamahalaang shogunatoat muling naluklok sakapangyarihan ang
 37. 37. MeijiRestorationAng mulingpagkakaluklok niEmperor Mutsuhito.
 38. 38. Niyakap angimpluwensyangKanluranin at sumailalimsa modernisasyon.
 39. 39. PAG-ANGKOP SA KANLURANINSaligangBatas 1889 athukbong militar – GermanyHukbong pandagat – EnglandEdukasyon – United StatesMaraming Hapones angtumungo sa Europe upangmag-aral
 40. 40. •Pinahintulutan angKristiyanismo atibang relihiyon
 41. 41. Iniangkop ng mga Haponesang kanilang kultura atinstitusyon sa mga modelongKanluranin upang mapalakasat maisulong ang kanilangbansa.
 42. 42. Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan.1. Sino-Japanese War (1894-1895) - Pinag-awayan ng China at Japan kung sino ang mananaig sa Korea2. Russo-Japanese War (1904- 1905) - Nakipagdigma ang Japan at Russia sa isa’t-isa upang makontrol ang lalawigan ng
 43. 43. Modernisasyon angreaksyon ng mga Hapon.Humiram sila ngimpluwensiyangKanluranin at iniangkop sakanilang kultra at lipunan Home
 44. 44. NASYONALISMOSA TIMOG ASYA
 45. 45. NASYONALISMO SA INDIA
 46. 46. INDIASakop ng mga EnglishPinakinabangan nglikas na yaman atlakas-paggawa ng mgaIndian
 47. 47. Nagpatupad ng mgapatakarang pampulitika,pang-ekonomiya atpanlipunan na hindikatanggap-tanggap samga Indian.
 48. 48. SATI/SUTTEE - pagsunog sabiyudang babaepag pumanaw naang kanyangasawa.
 49. 49. SATI/SUTTEE
 50. 50. FEMALE INFATICIDE- Pagpatay samga batangbabae
 51. 51. Magkaiba ang mgaEnglish at sa mga Indiansa lahi, kulay, kaugalian atrelihiyon at isang isyu sadi-pagkakaunawaan sapagitan nila.
 52. 52. SEPOY MUTINYUnang pag-aalsa ng mgaIndian laban sa mgaEnglish (1857) Dahil sapag-insulto ng mgaEnglish sa relihiyongHinduism at Islam.
 53. 53. SEPOY MUTINY
 54. 54. PAGTATANGI NG LAHI Isa sa mga sanhi ng galit ng mga Indian sa mga English. Tanging mga puti lamang ang mga binibigyan ng posisyon sa pamahalaan.
 55. 55. AMRITSAR MASSACRE Pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919. 400 Indian ang patay at 1,200 ang sugatan.
 56. 56. AMRITSAR MASSACRE
 57. 57. HINDU MUSLIMSAMAHAN Indian National Muslim League Congress (1884- (1905) 1885)NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Makamtan ang Magkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim
 58. 58. MOHANDAS K. GANDHI
 59. 59. MOHANDAS GANDHIIsang Hindu na nakapag-aaral sa England atnagtrabaho sa South Africa.Ipinaglaban niya anghinaing ng mga Indian saSouth Africa.
 60. 60. Ang kanyang paraan ngpakikibaka sa kalayaan aysa pamamagitan ngAHIMSA -MAPAYAPANGPARAAN
 61. 61. AHIMSA/MAPAYAPANG PARAAN1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha2. Pagdarasal3. Meditasyon4. Pag-aayuno (fasting)
 62. 62. 5. Pagboykot/hindipagbili sa mga kalakalo produktong English.
 63. 63. - Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar.- Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
 64. 64. Dahil dito siya ayipinakulong, kahitnakakulong ayipinagpatuloy ng mgaIndia ang kampanyapara sa kalayaan.
 65. 65. - Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 66. 66. AUGUST 15, 1947 - Natamong mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.
 67. 67. JAWAHARLAL NEHRU
 68. 68. AUGUST 15, 1947 -Natatag ang bansang Pakistan sa pamumuno ni Mohamed Ali Jinnah.
 69. 69. MUHAMMAD ALI JINAH
 70. 70. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi ngisang panatikong Hindu natumutol sa hangarin niya namapag-isa ang mga Hinduat Muslim sa iisang bansa.
 71. 71. Relihiyon angnaging batayan ngnasyonalismo ngmga Hindu at mgaMuslim Home
 72. 72. NASYONALISMOSA KANLURANG ASYA
 73. 73. OTTOMAN EMPIRE MAP
 74. 74. KANLURANG ASYA Nasa ilalim ng Ottoman Empire mula 1453 hanggang 1918.
 75. 75. Nakalasap ngImperyong Kanluraninmatapos gumuho angOttoman Empire sapagtatapos ng World War Inoong 1918.
 76. 76. Unti-unting huminging kalayaan ang mgataga-Kanlurang Asyamula sa OttomanEmpire noong una atKanluranin noong huli.
 77. 77. Bago pa man dumating ang ika-20 siglo, naitatag ang malayangpamahalaan ng Kuwait noong1759. Samantalang angLebanon at Egypt noong1770.
 78. 78.  Armenia – tinangkangmagtatag ng isang malayangestado ngunit pinigilan ng mgaTurks na sumakop sa kanila. Lebanon – matagumpay nanakahiwalay sa Syria noong 1926ngunit nanatiling nasa mandato ngFranceIraq – naging monarkiya nangumalis ang mga English (1932)
 79. 79. Namulat ang watak-watak na lahing Arabo namay kakayahan silangmagkaisa, bumuo ng sarilingpamahalaan at hindi lamangsa mga banyaga .
 80. 80. Nagbigay daan sapaglaya ng mga datingkolonya ng mgaEuropeo sa rehiyongito.
 81. 81. JEW O ISRAELITE Sumailalim sa Holocaust osistematikong at malawakangpagpatay ng mga Nazi German samga Jew.ZIONISM – ang pag-uwi ng mgaJews sa Palestine.
 82. 82. ISRAEL - 1948Naitatag ang Republika ng Israelsa kabila ng pagtutol ng mgabansang Arabo na maitatag angisang bansang Jewish sa gitnang bansang Muslim.
 83. 83. Huling nakaranas ngimperyalismo ang KanlurangAsya sa ilalim ng sistemangmandato. Matahimik naipinamalas ng mga taga-Kanluraning Asya anghangaring lumaya Home
 84. 84. NASYONALISMO SA TIMOGSILANGANG ASYA
 85. 85. DALAWANG ANYONGNASYONALISMO1.Marahas2.Diplomatiko at banayad
 86. 86. NASYONALISMO SA PILIPINAS
 87. 87. PILIPINAS Ipinamalas ang dalawanganyo ng nasyonalismo.Marahas noong panahon ngmga KastilaBanayad noong panahon ngmga Amerikano
 88. 88. PILIPINAS SAILALIM NG SPAIN
 89. 89. Nagtatag ng sentralisadongpamahalaanNagkalapit-lapit ang mga PilipinoNagpatupad ang mga Kastila ngmga batas tungkol sa koleksiyon ngbuwis.Polo y ServiciosMonopolyo ng tabakoRacial Discrimination
 90. 90. Noong ika-19 na siglo may ilangpababago ang naganap.Nabuksan ang Pilipinas sapandaigdigang kalakalanUmunlad ang kalakalan atnegosyo sa loob at labas ngPilipinas.
 91. 91.  Illustrado – nangangahulugang “Naliwanagan” Principalia – Pilipinong mayayaman at may posisyon sa pamhalaang kolonyal. Binubuo ito ng mga mestisong Tsino, Español at mayayamang Pilipino.
 92. 92. Mga illustrado Jose Rizal – Laong Laon at Dimasalang ang kaniyang mga naging sagisag panulat. Graciano Lopez Jaena – naglunsad ng pahayagang La Solidaridad. Marcelo H. Del Pilar – sagisag panulat ay Plaridel. Naging patnugot ng La Solidaridad mula noong 1889-
 93. 93. Nilalaman ngReporma Kalayaan sa pagsulat at pamamahayag Representasyon sa Cortes Pantay-pantay na karapatan ng mga Pilipino at Español. Sekularisasyon ng mga parokya
 94. 94. Hindi nagtaumpay ang kilusang Propagandakaya nabuo noong Hulyo 7, 1892 ang Katipunan.Ang kilusang Katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio ay naging matagumpay.
 95. 95.  Emilio Aguinaldo – Kauna- unahang presidente ng republika ng Pilipinas na kauna-unahan sa Asya.
 96. 96. - Lumaya ang Pilipinasnoong June 12, 1898 atnaging kauna-unahangrepublika sa Asya. - Hindi nagtagal angUnang Republika dahil sapananakop ng United States
 97. 97. PILIPINAS SA ILALIM NGUNITED STATES
 98. 98. Tinutulan ng mga Pilipino angpananakop ng mga AmerikanoSumiklab ang Filipino – AmericanWarNang lumaon, hiningi ng mgaPilipino ang kalayaan samapayapang paraan.
 99. 99. Ipinakita nila angkakayahang pamahalaan angsarili kasabay ng presyurupang magpasa ang US ngbatas na nagkakaloob ngkalayaan sa Pilipinas.
 100. 100. Pagkatapos ng World War II,nakamtan ng Pilipinas ang kalayaannoong July 4, 1946.Nanatiling makapangyarihan atimpluwensyal ang US sa Pilipinas dahilsa mga base – militar.Malakas ang kulturang Amerikano oneokolonyalismo
 101. 101. IBA PANG BANSA SA TIMOGSILANGANG ASYA
 102. 102. THAILAND
 103. 103. THAILANDNakaligtas ang bansa sakolonyalismo dahil sa husay sadiplomasya at pakikipag-usapsa mga bansang France atEngland.
 104. 104. MALAYSIA AT BURMA
 105. 105. MALAYSIA AT BURMA Humingi ngkalayaan sa Englandsa mapayapang paraanat lumaya pagkataposng World War II.
 106. 106. INDONESIA
 107. 107. INDONESIA - Hinawakan ng mgaDutch. - Budi Otomo (1908),isang samahangmakabayan.
 108. 108. Noong1919, itinatagni Sukarno ang PartidoNasyonalista at nangunasa pagpapamalas ngnasyonalismo.
 109. 109. SUKARNO
 110. 110. INDONESIA Nakamtan ngIndonesia ang kalayaansa pamamagitan ngisang rebolusyon labansa mga Dutch mataposang World War II.
 111. 111. VIETNAM
 112. 112. VIETNAM - Isang matagalang digmaanang ginawa ng Vietnam upangmakamit ang kalayaan. - Nahati ang Vietnam sadalwang bansa pagkatapos ngWorld War II - North Vietnam atSouth Vietnam.
 113. 113. NorthVietnam - sosyalismoat komunismo.SouthVietnam -demokratiko.
 114. 114. Ipinasang France sa US angproblema sa Vietnam.Nagkaroon ng Vietnam War (1959-1975)Mulingnagkaisa ang dalawang bansanoong 1975.
 115. 115. Marahas atmapayapa angdalawang nabuonganyo ng nasyonalismosa Timog SilangangAsya. Home
 116. 116. NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA
 117. 117. HILAGANG ASYA Nabuo angnasyonalismo sa harapng hamon ngpamumuhay sa mgalupain ng taiga, tundraat steppe.
 118. 118. HILAGANG ASYA - Bigong makapagsaka -Naging mandirigmadahil sa kakulangan ngpangangailangan sapang-araw-araw.
 119. 119. Tuluyang nagkaisaang mga Mongol sapamumuno niGenghis Khan.
 120. 120. HILAGANG ASYA - hindi na naibalik ang ningning ng pagiging isang imperyo
 121. 121. PAN-MONGOLISM -prinsipyo ngisang matatag atnagkakaisanglahing Mongol
 122. 122. Ang rurok ngnasyonalismo ng mgaMongol ay sa panahon niGenghis Khan. Nabuoang prinsipyong pan-Mongolism.
 123. 123. PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA:PAG-USBONG NG KABIHASNAN, VibalPublishing Inc. Quezon City, 2008, pp.308 - 318 www.youtube.com www.google.com Home

×