Your SlideShare is downloading. ×
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Presentatie actualiteit markt en overheid
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Presentatie actualiteit markt en overheid

868

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
868
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. MARKT & OVERHEID
  Dennis van Tilborg
  advocaat Overheid & Onderneming
  4 oktober 2011
 • 2. 2
  Onderwerpen
  Wet Markt & Overheid
  Schaarse rechten
 • 3. 3
  Wet Markt & Overheid
  • “Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden” (Stb. 2011, 162; Wet Markt en Overheid)  artikel 25g tot en met 25m van de Mededingingswet
  • 4. Achtergrond : overheid als ondernemer
   direct (risico’s van kruissubsidiëring en
  functievermenging)
   via overheidsbedrijven (risico: toekennen niet marktconforme voordelen)
  • Inwerkingtreding?
 • 4
  De 4 gedragsregels
  • De gedragsregels gelden voor bestuursorganen (alleen de zogenaamde a-organen)
  Een bestuursorgaan dat economische activiteiten verricht dient aan de afnemers ten minste de integrale kosten van het product of de dienst in rekening te brengen
  • er moet sprake zijn van een economische activiteit (bijvoorbeeld niet het uitgeven van paspoorten of het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond)
  • 5. de verplichting geldt per product of dienst (gemeentelijk zwembad en de zonnebank)
  • 6. de integrale kosten (dus directe en indirecte kosten; kopje koffie in de schouwburg) dienen in rekening te worden gebracht (niet de marktprijs en ook niet de marginale kostprijs). Geen doorberekening van fictieve kosten. Opslag voor financiering met vreemd/eigen vermogen.
 • 5
  De 4 gedragsregels
  Een bestuursorgaan dat economische activiteiten
  verricht dient aan de afnemers ten minste de integrale
  kosten van het product of de dienst in rekening te
  brengen
  • Bewijslast rust bij het bestuursorgaan; geen boekhoudverplichtingen
  • 7. Gedragsregel geldt in een aantal gevallen niet:
   er is sprake van een uitsluitend of bijzonder
  recht
  verstrekken van gegevens of gegevensbestanden
  economische activiteiten op gronden van de WSW
 • 8. 6
  De 4 gedragsregels
  2. Verbod om een overheidsbedrijf te bevoordelen
  Overheidsbedrijf?
  onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid (met name de BV en de stichting) indien een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is om het beleid te bepalen
  onderneming in de vorm van een personenvennootschap (met name vof en CV) indien een publiekrechtelijke rechtspersoon daarin deelneemt
 • 9. 7
  De 4 gedragsregels
  Ad a: wat is in staat zijn om het beleid te bepalen?
  Antwoord: indien er sprake is van een van de
  limitatief in de wet genoemde gevallen:
  meerderheid van de stemrechten berust bij publiekrechtelijke rechtspersonen;
  meer dan de helft van de leden van het bestuur of van het toezichthoudend orgaan wordt benoemd door publiekrechtelijke rechtspersonen;
  indien er sprake is van een dochtermaatschappij van een onderneming waarvoor de criteria 1 en/of 2 van toepassing zijn
 • 10. 8
  De 4 gedragsregels
  Verbod om een overheidsbedrijf te bevoordelen
  Ad b: wanneer is er sprake van deelnemen? (belangrijker dan de regering doet voorkomen; gebruik van het vehikel CV)
  Antwoord: onduidelijk. Het ligt voor de hand aan te sluiten bij de definitie uit het vennootschapsrecht (artikel 2:24c BW)  volledige aansprakelijkheid voor schulden of duurzame verbondenheid ten dienste van de eigen werkzaamheid.
 • 11. 9
  De 4 gedragsregels
  Verbod om een overheidsbedrijf te bevoordelen
  Wat is bevoordeling?
  Antwoord:
  • gebruik door het overheidsbedrijf van de naam en het beeldmerk van de publiekrechtelijke rechtspersoon
  • 12. leveren van goederen/verrichten van diensten/beschikbaar stellen van middelen tegen een vergoeding die lager is dan de integrale kosten
 • De 4 gedragsregels
  Uitzonderingen:
  • Bijzonder of uitsluitend recht
  • 13. Steunmaatregel die voldoet aan het Verdrag (staatssteun met uitzondering van de minimis-steun)
  • 14. Onderneming die is belast met de uitvoering van de WSW
 • De 4 gedragsregels
  Een bestuursorgaan gebruikt gegevens die hij heeft verkregen in het kader van de uitvoering van zijn publiekrechtelijke bevoegdheden alleen voor economische activiteiten die niet dienen ter uitvoering van de publiekrechtelijke bevoegdheden, indien deze gegevens ook aan derden beschikbaar kunnen worden gesteld
 • 15. De 4 gedragsregels
  Indien een bestuursorgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid uitoefent ten aanzien van economische activiteiten die door hetzelfde of een ander bestuursorgaan van de desbetreffende publiekrechtelijke rechtspersoon worden verricht, wordt voorkomen dat dezelfde personen betrokken kunnen zijn bij zowel de uitoefening van de bevoegdheid als bij het verrichten van de economische activiteiten.
 • 16. Algemene uitzonderingen
  Staan opgesomd in artikel 25h van de wet:
  Openbare scholen, openbare ROC’s, Hoge Scholen en Universiteiten, alsmede omroepinstellingen;
  Aanbieden van goederen en diensten door bestuursorganen aan andere bestuursorganen/overheidsbedrijven voor zover de goederen of diensten zijn bestemd voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak
 • 17. Algemene uitzonderingen
  Bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b Awb en bestuursorganen van openbare lichamen.
  Economische activiteiten ten aanzien waarvan een steunmaatregel is genomen die voldoet aan het Verdrag.
  Economische activiteiten of een bevoordeling, welke plaatsvinden/plaatsvindt in het algemeen belang (bevoegd bestuursorgaan, besluit?, rechtsbescherming, belanghebbenden, delegatie?, inspraak?, wijze van rechterlijke toetsing?)
 • 18. Slotopmerkingen Wet Markt & Overheid
  Toezicht (NMa; last onder dwangsom/verklaring; geen bestuurlijke boete)
  Overgangsrecht:
 • 19.
 • 20. Schaarse rechten
  Verdelingsvraagstukken
  Publiekrechtelijk: vergunningen (bijvoorbeeld vergunningen voor het exploiteren van een kansspelautomatenhal) en ontheffingen (bijvoorbeeld ontheffingen voor avondwinkels)
  Privaatrechtelijk: overheidsopdrachten en overig privaatrechtelijk handelen (bijvoorbeeld gronduitgifte)
  Vraag: moet een vorm van mededingingsruimte worden geboden?
 • 21. Schaarse rechten
  Publiekrechtelijk:
  Transparantiebeginsel:
  Inhoud van het beginsel
  Primair gemeenschapsrecht
  Betfair (ABRvS 23 maart 2011, 200700622/1/H3-A, AB 2011, 230, m.nt. C.J. Wolfswinkel)
  Grensoverschrijdend belang
  18
 • 22. Schaarse rechten
  Publiekrechtelijk
  Werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Onder omstandigheden een verplichting tot het bieden van mededingingsruimte bij schaarse vergunningen
  • 23. Inhoud verplichting (keuze maken voor selectieprocedure en vooraf bekend maken)
  • 24. In beginsel keuzevrijheid bij selectieprocedure (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, ‘vergelijkende toets’, ‘veiling’)
  19
 • 25. Schaarse rechten
  Privaatrechtelijk
  Overheidsopdrachten (vaak aanbesteden)
  Werking transparantiebeginsel
  Werking algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  20

×