Akademija komercijalne komunikacije (Akademija prodajnih i pregovaračkih veština), III generacija program

790 views
677 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akademija komercijalne komunikacije (Akademija prodajnih i pregovaračkih veština), III generacija program

 1. 1. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine AKADEMIJA KOMERCIJALNE KOMUNIKACIJE Akademija prodajnih i pregovaračkih veština www.drgilbert-centar.com Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 2. 2. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine AKADEMIJA KOMERCIJALNE KOMUNIKACIJE Komercijalna komunikacija je usmereno delovanje na drugu stranu sa ciljem da onaprihvati našu poruku, mišljenje, ali i nas same. Ona je zapravo efikasno sredstvo zarealizaciju cilja. Imajući u vidu činjenicu da je kompletan život svih nas sačinjen od neprestanogprocesa komunikacije sa okolinom, stvaranja veza i ostvarivanje kontakata, vršenje uticaja naljude oko nas sa ciljem prenosa ideja, mišljenja, stava ili bilo koje informacije, našasposobnost poznavanja pravila za uspešnu komunikaciju u značajnoj meri može olakšatiproces ostvarivanja kako poslovnih, tako i privatnih ciljeva. Ako malo bolje analiziramo sve informacije i signale koje šaljemo okolini u tokujednog dana, doći ćemo do zaključka da gotovo svaka naša komunikacija u osnovi sadrži željuili potrebu da izvršimo uticaj ili ostvarimo neki cilj. Nekada je to da pravilno prenesemoznanje, ideju, mišljenje, nekada da ostvarimo neku vrstu saradnje, započnemo nekuemotivnu ili poslovnu vezu, plasiramo uslugu ili proizvod... A ponekad i više pomenutih stvariistovremeno. Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 3. 3. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine Zašto je Akademija komercijalne komunikacije pravo rešenje za Vas? Komercijalna komunikacija jeste zapravo veština prodaje, pregovaranja i uticaja podignuta na viši nivo!Prodaja je profesija 21.veka. Istraživanja govore da će ubrzo gotovo 1/3 zaposlenih bitidirektno angažovana u marketingu i prodaji.Što znači da poznavanje pravila prodajne igre jeste i biće ključna osobina koja će se zahtevatiod budućih zaposlenih. Jer, prodaja je jedina sigurna stvar koja kompaniju izvlači iz krize,uspešnu čini još uspešnijom... Nijedan proizvod ili usluga, ma koliko bili dobri neće naći putdo potrošača ukoliko nema ko da ih proda ili ako onaj ko to čini nije dovoljno stručan.Pored toga, prodaja predstavlja stil i način života, jer ima najširu primenu i u našemsvakodnevnom životu. Od pomenute veštine zavisi da li ćemo izvršiti uspešnu komunikacijuputem telefona, pridobiti voljenu osobu, naći bolji posao, uveriti šefa da nas bolje plati,nametnuti svoj stav u društvu...Budući da je D.R.Gilbert centar group od početka svog poslovanja shvatao značaj prodajnihI pregovaračkih veština na razvoj svakog pojedinca, određenog zaposlenog ili celokupnekompanije… jednodnevne, dvodnevne obuke na date teme je želeo da proširi na nivoobuke koja traje nekoliko meseci. Tako je i nastala Akademija komercijalne komunikacije.Akademija komercijalne komunikacije je specijalizovan program edukacije, razvoja itreninga za profesionalne prodavce, menadžere i sve one koji bi to želeli da budu, koji jebaziran na standardima D.R.Gilbert centar group-a.Osnovni cilj programa je da kod polaznika razvije potrebna znanja i veštine za praktičan radu prodaji, kao i da omogući efikasnu primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnimradnim aktivnostima i samim tim unaprede svoje poslovanje.Akademija komercijalne komunikacije je vid tzv. treninga koji razvija praktične veštine,budući da su svi predavači i treneri, pre svega, osobe koje su dokazane u praksi, a čijaizlaganja prati odlična izbalansiranost praktičnih dostignuća i teoretskih saznanja.Zanimljivo je reći da je veći deo programa mnogo puta kroz organizaciju pojedinačnihmodula koji čine Akademiju testiran u praksi i da su polaznici nakon pojedinih treninga imaliznačajan rast svoje prodaje - čak i do 100%.Do sada je D.R.Gilbert centar realizovao dve generacije Akademije sa po šest meseci.Osluškujući potrebe, želje, sugestije dosadašnih polaznika i ostatka tržišta, III generacijaAkademije je dopunjena sa IV nova modula I povećana na 8 meseci trajanja.Program je namenjen svima onima koji u neposrednom kontaktu sa ljudima prodaju svojeproizvode, usluge, ideje... Pre svega, to su: prodavci, prodajni predstavnici/zastupnici, Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 4. 4. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godinekomercijalisti, referenti prodaje, prodajni inženjeri, rukovodioci proizvodnih programa, kao itop menadžeri i vlasnici preduzeća, imajući u vidu da su oni svakodnevno u situaciji da utičuna svoje zaposlene, pregovaraju sa ključnim kupcima, dobavljačima, bankarima,investitorima.... U programu takođe mogu učestvovati svi oni koji žele da se bolje upoznajusa veštinama komercijalne komunikacije, bez obzira na posao kojim se bave.Polaznici će nakon završetka Akademije biti u mogućnosti da: − savladaju sve elemente komercijalne komunikacije − unaprede svoje pregovaračke veštine − drastično povećaju uticaj na ljude oko sebe − pozitivan mentalni stav prihvatite kao svakodnevnu naviku − unapredite svoju prodaju i do 100% − pređu put od komercijaliste do stručnjaka za međuljudske odnose − sa većom lakoćom ostvaruju svoje ciljeve − prevaziđu strah od neuspeha i uspešno se nose sa odbijanjem − usvoje sve efikasne tehnike za postavljanje i realizovanje ciljeva − unaprede svoju komunikaciju sa klijentima, komunikaciju u okviru kompanije, kao i komunikaciju na privatnom planu − motivišu sebe u dovoljnoj meri za dostizanje najvećih poslovnih rezultata − postanu jedan od najuspešnijih prodavaca u svojoj branši − prekvalifikuju se iz postojećih radnih aktivnosti (ukoliko nisu zadovoljni ili ako ne mogu da nađu adekvatan angažman) jer u prodaji uvek ima posla za dobre prodavce – svima su potrebni oni vrhunski − ovladaju sa preko 70 dokazanih tehnika u komunikaciji, prodaji i pregovaranju − maksimalno razviju svoj potencijal u jednoj od najperspektivnijih oblastiPolaznici Akademije dobijaju: - Praktična znanja i veštine - Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj i elektronskoj formi - Komplet od osam knjiga D.R.Gilberta ( „Gube samo oni koji ne igraju“, „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Arena prodaje“, „Prodajni ring“, „Lider je u vama“, „Mapa uspeha“, „Veština uticaja“ i “Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine”?) - Konsultacije i pomoć od strane trenera u toku i nakon završetka Akademije - Pomoć prilikom pronalaženja radnog mesta za pozicije marketinga i prodaje (ukoliko je polaznik Akademije nezaposlen) - Besplatno korišćenje interne biblioteke poslovne literature D.R.Gilbert centra sa preko 350 knjiga iz oblasti prodaje, marketinga, poslovne komunikacije, menadžmenta i psihologije uspeha. - Diplomu o pohađanju Akademije komercijalne komunikacije - Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R.Gilbert centra (ova opcija je rezervisana samo za najbolje) Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 5. 5. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine Pregled modulaPre početka programa Akademije polaznici će biti testirani putem Testa prodajnih ikomunikacijskih veština, kako bi se izvršila analiza kompetencija svakog od njih. Nakonulaznog testiranja, pristupa se predavanjima koji su sastavljeni od XVII modula i pokrivajuisto toliko oblasti bitnih za razvoj vrhunskih prodajnih stručnjaka I plodonosnihkomunikatora.Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja,rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd. Trajanje Akademije jeste 8 mesecisa fondom od 127 časova. Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka ćese proveravati stečeno znanje svih polaznika. Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijatidiplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D.*Svi polaznici Akademije komercijalne komunikacije sa stečenim stručnim znanjem koje odgovaraoceni A, će imati mogućnost da uz dodatnu obuku za trenere i uz mentorski rad osnivača D.R.Gilbertcentra, Dragiše Ristovskog u perspektivi rade kao treneri u okviru D.R.Gilbert centra ukoliko za topokažu i dodatno interesovanje i samim tim budu među prvim licenciranim trenerima po programuD.R.Gilbert centra.Osmomesečni program Akademije komercijalne komunikacije se sastoji iz sledećih modula: I - Uvod u komercijalnu komunikaciju II - Kako povećati uticaj na tržište i kupce? III - Kada počinje prodaja? IV - Komunikacija i prodaja putem telefona V - Kako predstaviti svoje proizvode/usluge kao pravo rešenje za potrebe kupaca? VI - Prezentacijske veštine VII - Pregovaranje u prodaji VIII - Kako neverbalna komunikacija utiče na krajnji ishod prodajnog razgovora? IX - Zatvaranje prodaje – započinjanje saradnje X - Uspešna naplata potraživanja uz pomoć komunikacijsih veština XI - Marketing i prodaja XII - Upravljanje vremenom i stresom za postizanje vrhunskih rezultata u prodaji XIII - Veština kreiranja tražnje kod kupca XIV - Poslovna komunikacija i bonton kao dobra navika vrhunskih prodavaca XV - Nakon prodaje – postprodaja XVI - Praktične vežbe XVII - Evaluacija Akademije i testiranje Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 6. 6. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine I modul Uvod u komercijalnu komunikaciju“Komercijalna komunikacija je usmereno delovanje na drugu stranu sa ciljem da ona prihvati našu poruku, mišljenje, ali i nas same. Ona je zapravo efikasno sredstvo za realizaciju cilja.” – D.R.Gilbert U I modulu polaznici se upoznaju sa značajem Akademije komercijalne komunikacije i njenim osnovnim elementom (prodajom).Zatim, o pravilima svake uspešne komunikacije, analizom atributa vrhunskih prodavaca i slabosti prosečnih, upoznavaju sa tehnikama postavljanja ciljeva u nekoliko koraka koje su se u praksi pokazale kao najkonkretnije. Na kraju modulasvi polaznici prolaze kroz kratak test kako bi se procenionjihov stepen predznanja o kategorijama o kojima će kansije biti reči.Tematske oblasti: - Uvod u Akademiju komercijalne komunikacije - Komercijalna komunikacija (prodaja) kao profesija XXI veka - Pravila svake uspešne komunikacije - Komercijalna komunikacija kao NZS svih uspešnih ljudi - Značaj profesije prodavac za savremeno poslovanje - Aristotelova formula - Atributi vrhunskog prodavca - Najčešće slabosti prosečnog prodavca - Priprema prodavca za prodajni proces - Pravi motivi za posao prodaje - Značaj postavljanja ciljeva - Efikasna tehnika postavljanja ciljeva u 11 koraka - Entuzijazam – ključ uspeha u prodaji - Test samoprocene - Uvodno testiranjeTrajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)Predavač: Dragiša RistovskiLiteratura koja prati dati modul: Mapa uspeha, Veština uticaja, Arena prodaje Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 7. 7. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine II modul Kako povećati uticaj na tržište i kupce? „Veliki cilj obrazovanja nije znanje, već akcija.“ – Herbert Spenser Polaznici usvajaju osnovne principe uticaja koje mogu koristiti u svakodnevnoj komunikaciji u cilju povećanja uticaja na sagovornike. Nakon principa uticaja, polaznici uče kako na najbolji mogući način povećati broj kupaca, tj. kako izvršiti akviziciju.Tematske oblasti: - Kako sve utičemo na okolinu? - Dokazani izvori uticaja - Praktična primena 9 izvora uticaja u komunikaciji, prodaji, pregovaranju i marketingu - Vežba tehnike „odraz u ogledalu“ - Dobra priprema za veći uticaj - Predpristup u prodaji - Tehnika čišćenja u predpripremnoj fazi - Gde se nalaze Vaši novi kupci? - Efikasne tehnike za pronalaženje novih kupaca - Preporuke za uspešnu akviziciju kupacaTrajanje modula: 7 časova (od 10:00-16:15h)Predavač: Dragiša RistovskiLiteratura koja prati dati modul: Veština uticaja, Arena prodaje, Prodajni ring Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 8. 8. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine III modul Kada počinje prodaja? “Ne sudi o danu po žetvi koju žanješ, već po semenu koje seješ.” – Robert Luis Stivenson Polaznici se upoznaju sa psihološkim profilom kupaca, karakteristikama 4 osnovna tipa ličnosti i zajedno otkrivaju mehanizme za pristupanje svakom do njih. Zatim, izučavaju fenomen “lične” prodaje, aktivnog slušanja, veštine postavljanja pitanja, ophođenja i naravno unprđuju svoju emocionalnu inteligenciju.Tematske oblasti: - Kako uspostaviti početni kontakt sa kupcem? - Kako efikasno proceniti psihološki profil potencijalnog kupca - Alati za efikasnu procenu 4 tipa ličnosti - Upoznavanje i tehnika rukovanja - Lična prodaja kao najvažniji element uspešne prodaje - Korišćenje tehnike ogledala u komunikaciji (ulazak u klijentov ritam) - Otvaranje klijenta i neutralizacija uma - Uspostavljanje mosta poverenja na relaciji prodavac-kupac - Vrste pitanja koje se koriste u komunikaciji - Veština postavljanja pitanja koje vode ka željenom cilju u komunikaciji - Veština aktivnog slušanja - Kako emocije utiču na stvaranje dobrih odnosa? - Pojam emocionalne inteligencije (EQ) - Veština ophođenjaTrajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)Predavač: Dragiša RistovskiLiteratura koja prati dati modul: Arena prodaje, Prodajni ring, Veština uticaja, Dobijaju svioni koji igraju, Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 9. 9. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine IV modul Telefonska komunikacija i prodaja putem telefona “ Jedan poziv u stvari ne menja ništa... Mnogo poziva menja sve! Rast Vašeg prihoda direktno zavisi od broja telefonskih poziva !!! “ Cilj ovog modula jeste da polaznici savladaju efikasne tehnike u komunikaciji telefonom tj. kako struktuirati profesionalni poziv, kako uspostaviti most poverenja sa sagovornikom, kako zaobići čuvare vrata i naravno, kako putem telefona efikasno predstaviti proizvod/uslugu ili zakazati sastanak.Tematske oblasti: - Značaj komunikacije i prodaje putem telefona - Struktura profesionalnog poziva - 27 nezaobilaznih pravila u komunikaciji telefonom - Pravila kako postići efikasan prvi poziv - Tehnike koje vam pomažu da započnete razgovor - Kako uspostaviti poverenje sagovornika putem telefona? - Intonacija glasa kao izvor uticaja u telefonskoj komunikaciji - Kako se „probiti“ do donosioca odluke za kupovinu? - Saveti kako da zaobiđete “čuvare vrata” - Efikasne smernice u postavljanju pitanja klijentu? - Kako predstaviti proizvod ili uslugu? - Kako postupati sa primedbama? - Efikasno slušanje - Kako adekvatno primiti poziv? - Kako se ponašati u pozivima koji slede? - Telefonski bontonTrajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)Predavač: Dragiša RistovskiLiteratura koja prati dati modul: Prodajni ring Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 10. 10. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine V modul Kako predstaviti svoje proizvode/usluge kao pravo rešenje za potrebe kupaca? “Dobrom proizvodu argumenti nisu potrebni, njemu su potrebne demostracije”! – Persi Viting Svi polaznici uče kako da izvrše kratku, efikasnu, konkretnu prezentaciju svojih proizvod/usluga klijentima korišćenjem nekoliko osnovnih tehnika koje povezuju potrebe kupaca sa prednostima proizvoda.Tematske oblasti: - Pitanja koja gađaju u centar klijentovih potreba - Prepoznavanje dominantnih potreba kupaca - Kada prelazimo na prezentaciju rešenja - Pravljenje efikasnog prezentacijskog scenarija - Mentalno i fizičko angažovanje kupca u toku prezentacije - Karakteristika, akcija i funkcija proizvoda - K-P-K-O tehnika - Povezivanje potreba kupaca sa prednostima proizvoda - Upotreba mostova u toku prezentacije - Prezentovanje komplementarnih proizvodaTrajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)Predavač: Darko MirkovićLiteratura koja prati dati modul: Prodajni ring, Veština ticaja Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 11. 11. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine VI modul Prezentacijske veštine ( Prodaja grupi) “Postoje dva trenutka kada ste potpuno sami – neposredno pred smrt i neposredno pred govor”. – B.Trejsi U ovom modulu trener kroz lični primer pravilne prezentacije uči polaznike kako vršiti prezentaciju u javnosti. Odnosno, kako se adekvatno pripremiti, kako strukturisati govor, kako kontorilsati tremu...Tematske oblasti: - Planiranje i strukturisatnje magične prezentacije - Odabir informacija za kreiranje sadržaja prezentacije - Karakteristike publike kojoj se obraća tokom prezentacije - Neverbalna i paraverbalna komunikacija kao faktori uspešne prezentacije - Veštine govorništva - Adekvatna upotreba i struktura jezičkih konstrukcija - Pitanja, prigovori i sugestije publike kao sredstva za postizanje željenih efekata prezentovanja - Kako glas sagovornika utiče na auditorijum? - Kako kontrolisati tremu?Trajanje modula: 8 časova (od 10:00h do 17:00h)Predavač: Darko TodorovićLiteratura koja prati dati modul: Arena prodaje, Veština uticaja Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 12. 12. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine VII modul Pregovaranje u prodaji „Kada osoba sa iskustvom sretne osobu sa novcem, osoba sa iskustvom dobiće novac, a osoba s’novcem dobiće iskustvo“ - Leonard Lauder Imajući u vidu da poslovno pregovaranje ima najširu primenu, u ovom modulu se daje par korisnih preporuka kako pravilno pregovarati. Odnosno, kako se pripremiti, koji su pregovarački stilovi, tehnike, kako rešavati konflikte…Tematske oblasti: - Šta je pregovaranje? - Priprema za pregovarački proces - Faze u procesu pregovaranja - Tvrd vs. fleksibilan pristup pregovaranju - Pregovaranje vs. kompromis - Preporuke za uspešno pregovaranje - Pregovarački stilovi - Rešavanje konflikata - Pregovaračke tehnike - Kontrola emocija profesionalnog prodavca - Ponašanje pregovarača u procesu nabavke - Pronalaženje zone poklopljenih interesa - Pregovarački kolač - Radionica I praktična primena pregovaračkih veštinaTrajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)Predavač: Dragiša RistovskiLiteratura koja prati dati modul: Veština pregovaranja, Prodajni ring Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 13. 13. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine VIII modul Kako neverbalna komunikacija utiče na krajnji ishod prodajnog razgovora? “Najvažnija stvar u komunikaciji jeste čuti ono što nije izgovoreno” - Piter Druker Istraživanja pokazuju da način na koji nešto kažemo od onoga šta kažemo ima jači utisak na sagovornika. Stoga, u ovom modulu polaznici će tumačiti signale neverbalne komunikacije, svesne I nesvesne pokrete tela, gestove, izraze lica I sve u cilju unapređenja svojih komunikacijiskih veština.Tematske oblasti: - Kako sve komuniciramo? - Šta sve čini govor tela? - Kako efikasno čitati neverbalne poruke u toku razgovora? - Šta sve govore oči? - Šta sve govore ruke? - Najčešći pozitivni signali govora tela - Praktična vežba neverbalne komunikacije - Kako neverbalna komunikacija utiče na prodajni i pregovarački tokTrajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)Predavač: Darko TodorovićLiteratura koja prati dati modul: Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 14. 14. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine IX modul Zaključivanje prodaje I započinjanje saradnje sa kupcem “Budi smiren dok uveravaš, jer žustrina pravi grešku, daje povod za prekor i stvarno postojanje neučtivosti.” – Džordž Herbert Istraživanja govore da je proces zaključivanja najteži deo prodajnog procesa jer proizilazi iz straha od odbijanja. Stoga, uz pomoć trenera I svih korisnih preporuka, alata, tehnika koje su se u praksi potvrdile, polaznici Akademije ovaj strah prevazilaze. I ne zaboravimo: „Samo odlično je dovoljno dobro.“Tematske oblasti: - Najčešći problemi sa kojima se sreću prodavci u procesu prodaje - Najčešći izgovori kupaca - 4 različite ličnosti prodavaca u prodajnom procesu - Tehnike zaključivanja prodaje - Rešavanje primedbi kupaca - Reči koje opterećuju prodaju - Strah kupaca od kupovine - 42 najefikasnije tehnike prodaje - Praktična primena najefikasnijih tehnika prodaje - Veštine zaključivanja prodaje - Prepoznavanje momenta za zaključivanje prodaje - Zaključivanje prodaje uz saglasnost kupca - Upotreba afirmativnih rečiTrajanje modula: 7 časova (od 10:00-16:15h)Predavač: Dragiša RistovskiLiteratura koja prati dati modul: Arena prodaje, Prodajni ring Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 15. 15. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine X modul Do uspešne naplate potraživanja uz pomoć komunikacijskih veština (Nema prodaje bez naplate) „Počnite tako što ćete učiniti ono nužno, zatim ono što je moguće, a onda ćete iznenada početi da činite I ono nemoguće!” – SV. Franja Asiški Cilj ovog modula jeste da se svi polaznici upoznaju sa osnovnim razlozima za dugovanja dužnika i specifičnostima nekoliko osnovnih, u praksi dokazanih koraka koji problem naplate svode na minimum. Takođe, I u prolemu naplate se testiraju veštine komunikacije putem telefona, sa teškim klijentima. Nema prave prodaje bez naplate.Tematske oblasti: - Zašto firme duguju? - Kategorizacija dužnika - Zašto treba imati sistem naplate - Faze, koraci i aktivnosti - Pisma upozorenja i opomene (ciljevi, struktura, sadržaj, primeri...) - Sledeći koraci nakon pisma upozorenja - Uspešan poziv naplate (Priprema za poziv, struktura razgovora, plan i saveti) - Specifičnosti telefonske komunikacije u procesu naplate - Najčešći izgovori i kako na njih odgovoriti - Rešavanje konfliktnih situacija - Komunikacija sa teškim kupcima - Prilagođavanje komunikaciji shodno tipu ličnosti dužnikaTrajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)Predavač:Tatjana ŠokčićLiteratura koja prati dati modul: Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine, Veština uticaja Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 16. 16. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine XI modul Marketing u praksi (Prodaja i marketing) “Mnoge male stvari postaju velike, zahvaljujući dobroj reklami” – Mark Tven U ovom modulu polaznici se upoznaju sa značajem marketinga za savremeno poslovanje, njegovim funkcijama, odnosom sa prodajnom I mnogim drugim marketingškim pojmovima uz puno praktičnih primera. U savremenom poslovanju postoji samo jedna gora stvar od situacije da nemamo dobar marketing, to je dobar marketing za izuzetno loš proizvod.Tematske oblasti: - Uvod u teoriju marketinga - Značaj marketinga za savremeno poslovanje - Marketing kao poslovna orijentacija - Funkacija marketinga - Pojam potrošača - Lanac vrednosti - Portfolio analize marketinga - Analiza sredine - Proizvod - Promocija - Primeri iz prakse - Razlika između prodaje i marketingaTrajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)Predavač: Radomir SamčevićLiteratura koja prati dati modul: Prodajni ring Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 17. 17. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine XII modul Upravljanje vremenom i stresom za veću efikasnost u prodaji “Nikada nemojte trošiti previše vremena na pogrešne stvari jer je količina vremena kojom raspolažemo u životu ograničena.” – D.R.Gilbert Cilj modula jeste da se polaznici obuče kako da se bolje organizuju, adekvatno postavljaju ciljeve, najproduktivnije usmeravaju svoju radnu i životnu energiju, efikasno upravljaju vremenom i prioritetima, prepoznaju znakove stresa i uspešno se izbore sa njim. Pravilno upravljanje vremenom nam obezbeđuje veću “količinu” vremena za nove prodaje i povećanu produktivnost.Tematske oblasti: - Kako nadzirati svoje vreme? - Kako se usredsrediti na prave i važne stvari? - Kako izbeći bavljenje neisplaniranim aktivnostima? - Kako donositi prave odluke? - Kako biti efikasniji? - Da li je i koliko bitno planiranje vremena? - Ko nam i kako oduzima vreme? - Kako primeniti i analizirati postignute rezultate planiranja vlastitog vremena? - Šta je stres? - Koji su glavni uzroci stresa? - Kako se zaštiti u stresnoj situaciji? - Kako negativan stres pretvoriti u pozitivan?Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)Predavač: Darko TodorovićLiteratura koja prati dati modul: Dobijaju svi oni koji igraju Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 18. 18. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine XIII modul Veština kreiranja tražnje kod kupaca (Trade marketing) “Ako ne razmišljate o svojim kupcima vi uopšte ne razmišljate.” Teodor Levis Sve veća konkurencija u trgovini i pomeranje donošenja odluka o kupovini ka samom prodajnom mestu menja i pristup kompanija tržištu i samoj prodaji. Ovaj modul će vam pomoći da bolje razumete te procese i usvojite dodatne veštine za povećavanje uticaja vaših brendova i kategorija proizvoda na potencijalne kupce na samom prodajnom mestu.Tematske oblasti: - Razumevanje prilika za kupovinu i konzumaciju potrošača - Dinamika kanala prodaje i uvid u potrebe maloprodaje - Osnovni principi upravljanja kategorijom u maloprodaji (Category management) - Kreiranje specifičnih solucija i za kupce i marketing programa - Upravljanje prostorom u maloprodaji radi povećanja volumena i profitabilnosti (merchandising strategije i taktike) - Kako aktivirati kupca sa pravom POP komunikacijom na mestu prodaje. - Upravljanje egzekucijom na mestu prodaje. - Usklađivanje promotivne strategije brenda sa strategijama kupacaTrajanje modula: 8 časova (od 10:00-17:00h)Predavač: Aleksandar SimićLiteratura koja prati dati modul: Veština uticaja Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 19. 19. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine XIV modul Poslovna komunikacija i poslovni bonton – dobra navika vrhunskih komunikatora i prodavaca „Prvih deset reči važnije je od sledećih deset hiljada“. – Elmer Viler U ovom modulu polaznici će usvojiti osnovna pravila poslovne korespodencije i pisane ponude. Zatim, uočiti specifičnosti određenih protokolarnih situacija i običaja određenih podneblja I usvojiti formalna i neformalna pravila i principe ponašanja u različitim situacijama i sa različitim tipovima ljudi.Tematske oblasti: - Kako sačiniti pisanu ponudu koja pokreće kupca na akciju? - Poslovna e-mail korespodencija (pravilno strukturisanje i oblikovanje različitih tipova poslovnih pisama); - Najčešći propusti u poslovnoj korespondenciji - Poslovni dress-code (adekvatna garderoba u skladu sa poslovnim okruženjem); - Poslovni protokoli (osnovni principi i najčešće protokolarne poslovne situacije). - Kako određene specifičnosti (običaji) nekog podnevlja ili mentaliteta utiču na proces prodaje i pregovaranjaTrajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)Predavač: Darko TodorovićLiteratura koja prati dati modul: Prodajni ring Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 20. 20. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine XV modul Nakon prodaje opet prodaja (Postprodaja) “Ono što nas zadržava u poslu jesu zadovoljni kupci!” – Barbara Henigar Savremeno poslovanje postprodajnu uslugu smatra jednim od najvažnijih delova prodaje, jer naši lojalni (stalni) kupci su osnova našeg poslovanja. Stoga, u ovom modulu učesnici uče kako da od trenutnih kupca uz pomoć konkretnih alata stvore doživotne.Tematske oblasti: - Pojam postprodaje - Pisanje izveštaja - Preporuke za stvaranje „doživotnih“ kupaca - Zadovoljni kupci kao izvor novih kupaca (preporuke) - Evolucija prodavca u stručnjaka za međuljudske odnose - „Sveto trojstvo“ u postprodaji - Transformacija klasičnog prodavca u preduzetnika - Stil prodaje koji profesionalni prodavci koriste - Pozitivan mentalni stav - Principi uspeha - Najčešće etičke dileme prodavca - Savremene “bolesti” u prodaji i kako ih „izlečiti“Trajanje modula: 8 časova (od 10-17h)Predavač: Dragiša RistovskiLiteratura koja prati dati modul: Prodajni ring, Veština uticaja Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 21. 21. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine XVI modul Praktične vežbe U ovom modulu polaznici će biti u mogućnosti da kroz konkretne primere provežbaju sve ono o čemu smo prethodnih meseci govori. Naime, uz pomoć trenera vežbaće se najznačajniji elementi akademije kao što su: priprema prezentacije, javni nastup I prezentacija proizvoda grupi ljudi ili pojedincu, veštine uveranja kupaca u činjenicu da je njihov proizvod najbolje rešenje za njihove potrebe, prilagođavanje svoje komunikacije različitim tipovimakupaca koji će biti preko puta njih uz korišćenje što više tehnika prodaje I pregovaračkihmetoda…. Dakle, kroz igru uloga će se obuhvatiti realne situacije sa terena.Trajanje modula: 7 časova (od 10:00-16:15h)Predavač: Dragiša Ristovski XVII modul Evaluacija Akademije i testiranje Nakon završetka kompletnog osmomesečnog programa Akademije komercijalne komunikacije, polaznici će svoje stečeno znanje proveriti putem stručnog ispita. Sam ispit se sastoji od pismenog polaganja Testa prodajnih i komunikacijskih veština kao i radnog zadatka koji podrazumeva da učesnici treba da pripreme sopstvenu prezentaciju koju će prezentovati ispred višečlane komisije.Odluku o stečenom stručnom znanju sa ocenama A, B, C ili D donosi višečlana komisija, adodela diploma će se obavljati u unapred utvrđenom terminu, u svečanoj koktel sali uz većibroj učesnika.Trajanje modula: 7 časova (od 10-16:15h)Predavač: Dragiša Ristovski, Darko Mirković, Darko Todorović Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 22. 22. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine Treneri Akademije komercijalne komunikacije Dragiša Ristovski poseduje više od 20 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih veština počeo je da radi pre 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo. Autor je bestselera „Gube samo oni koji ne igraju i „Arena prodaje“ objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert. A kasnije su usledile knjige: „Dobijaju svi onikoji igraju“, „Lider je u vama“, „Prodajni ring“, Mapa uspeha“, „Veština uticaja“ i najnovija„Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine“?U poslovnim krugovima je poznat kao energičan predavač, koji na svojim seminarima itreninzima pozitivnom energijom konstantno drži pažnju i motiviše slušaoce. Osnivač jedirektor D.R. Gilbert centar group-a d.o.o. i D.R. Gilbert consultinga kao i suvlasnik u još dvefirme. Radi kao stalni konsultant unapređenja prodaje za više renomiranih kompanija ipredsednik je „Udruženja Profesionalnih Prodavaca Srbije“.Početkom 2012. godine je osnovao „Akademiju komercijalne komunikacije“ koja je zvaničnootpočela sa radom 2. juna kada je upisana prva generacija polaznika. Pored Akademijekomercijalne komunikacije kreator još 9 autorskih programa edukacije poslovnih veština.Svoju trenersku edukaciju je sticao na brojnim seminaraima i treninzima, a značajnoupotpunio nezamenljivim praktičnim iskustvom. U toku svoje karijere je održao više od 900treninga, seminara i predavanja u svim zemljama Ex Yugoslavije na kojima je učestvovalonešto više od 13.000 polaznika.Do sada su na njegovim seminarima prisustvovalipredstavnici iz više od 400 kompanija među kojima su: Banca intesa, ProCredit banka, Bosch,Coca-Cola Hellenic, Komercijalna banka, Uniqa osiguranje, Hemofarm, DDOR Novi Sad, JatAirways, Neoplanta, Galenika, Metalac, Delta Generali osiguranje, Peštan, HE Đerdap,Bambi-Banat, Foodland, Galerija podova, Tarkett Group, Forma ideale, AMSS osiguranje...2011. godine je započeo saradnju sa Mokrogorskom školom menadžmenta gde drži obuke uoblasti prodajnih veština. U novembru 2008. godine u organizaciji kompanije Hemel imao jeprilike da održi predavanje na kome je gostovao jedan od najvećih svetskih autoriteta izoblasti marketinga i prodaje. J. Conrad Levinson.Objavio je više od 200 tekstova u poslovnim i uže stručnim časopisima sa aktuelnimposlovnim temama. A za svoj rad i dostignuća je dobio i nekoliko zvaničnih priznanja. Darko Mirković Osnivač i direktor Agencije za konsalting i menadžment poslove ,,Alterna ” iz Beograda i mendžer prodaje u društvu za zastupanje u osiguranju Insieme doo, Beograd. Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 23. 23. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godineVeć 8 godina bavi se direktnom prodajom finasijskih proizvoda kao i organizacijom prodajnihtimova. Specijalizovan za prodaju bankarskih proizvoda i osiguranja kao i za edukacijuprodajnih timova iz ovih oblasti. Na njegovim seminarima, treninzima i radionicamaprisustvovalo je preko 5000 ljudi iz mnogih kompanija a takođe je realizovao više od 100 inhouse treninga za potrebe prodaje bankarskih proizvoda za sledeće banke: Banca Intesa,Hypo Alpe-Adria-Banka, Credit Agricole. U poslovnim krugovima poznat kao sjajan predavačsa puno praktičnog znanja. Ranije je bio direktor prodaje u Eksternoj mrezi osiguravajuće kompanije Delta Generali.Poseduje višegodišnje iskustvo na poziciji Regional Coordinator i Mortgage Sales Leader uRaiffeisen banci Beograd. Licenciran od strane Raiffeisen International kao SFE trener.Objavio nekoliko tekstova u magazinu ,,PROFIT”. Potpredsednik je Udruženja ProfesionalnihProdavaca Srbije Darko Todorović je dugogodišnji trener i ekspert iz oblasti komuniciranja, odnosa sa javnošću, javnog nastupa, marketinga i korporativne društvene odgovornosti (CSR). Sertifikovani je trener Persone Global i Stalne konferencije gradova i opština(marketing i javni nastup). Prošao je Eriksonov trening “Umetnost i nauka koučinga”, kao iobuku za trenere Evropske banke za obnovu i razvoj iz oblasti marketinga.Tokomprofesionalne karijere bio je trening menadžer u kompaniji Stav (zastupnik Samsunga CE zatržišta Srbije i Crne Gore) i kreativni direktor marketing agencije Razor.Učestvovao je u kreiranju i realizaciji velikog broja komunikacijskih i promotivnih strategija,advertajzing i PR kampanja, kao i u definisanju specifičnih, društveno odgovornih koncepataza brojne klijente. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa sva tri društvena sektora, kao i sabrojnim međunarodnim kompanijama, organizacijama i institucijama (Nikšićka pivara,Zepter, BOSH, Diversey, TASKI, Fruvita, Vlada Republike Srbije, Fridrih Ebert fondacija,UNICEF, UNDP, Ambasada SAD u Srbiji, Produkcijska kuća Advantage i RTV B92, Sekopak …).Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Radomir Samčević je osnivač i vlasnik agencije za konsalting i menadžment HT, stručnjak iz oblasti hotelijerstva, turizma i trener drugih poslovnih veština. Kao predavač u D.R. Gilbert centru radi od njegovogosnivanja. Ima ogromno iskustvo u operaciji i rukovođenju hotela u zemlji i inostranstvu. Nakon dvadesetogodišnjeg uskustva u elitnim hotelima, osnovao je agenciju koja sebavi konsaltingom, menadžmentom, obučavanjem na polju turizma, kao i u drugim granamaprivrede. Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 24. 24. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godinePored toga, sarađuje sa Privrednim komorama Beograda i Srbije, Skupštinom grada,pojedinim Beogradskim opštinama, kao i Visokom školom za hotelijestvo u Beogradu gde jegostujući predavač.Trenutno je konsultant za nekoliko firmi. Pored toga, iskazao se kao vrsni trener i predavač urazličitim poslovnim veštinama kao što su marketing, veština komunikacije, prodaje… Tatjana Šokčić - Magistrirala na katedri za HR Management FON-a u Beogradu sa temom Trening i razvoj zaposlenih u korisničkom servisu. Kao konsultant razvija i implementira projekte za razvoj poslovanja i zaposlenih. Radila na pozicijama direktora prodaje i direktora korisničkog servisa (AVON Cosmetics, Digi TV, La Fantana, Orion telekom). Specijalnost - programi za razvoj timova za: direktnu prodaju, telesales, podršku korisnicima (callcentre, back office, tehnička podrška), naplatu dugovanja.Programi sadrže treninge za razvoj prodajnih i komunikacijskih veština, veštinaprezentovanja i pregovaranja, komunikacije i prodaje putem telefona, naplate dugovanja,kao i unapređenje menadžerskih veština kroz program ličnog razvoja. Model za naplatudugovanja koji je osmislila uspešno je primenjen u nekoliko kompanija, kao i sistemocenjivanja performansi zaposlenih radi uspostavljanja i unapređivanja sistema zarada.Poseduje veliko iskustvo u organizaciji timova prodaje i korisničkog servisa u početnoj fazi.Učestvovala u stvaranju dve kompanije na našem tržištu, kao i procesu integracije trikompanije u jednu (Orion telekom) i kompletne reorganizacije poslovanja. Aleksandar Simić kao predavač D.R.Gilbert centra i osnivač AC (Alex Consulting ) kroz svoje treninge i konsultantske usluge nudi kreativni pristup učenju i unapređenju poslovnih sposobnosti svojim klijentima. Iako je učenje neophodnost današnjice, to ne znači da ono treba da bude dosadno i naporno. Radeći godinama sa mnogim saradnicima i klijentima, učvrstio je svoje duboko uverenje da dobra atmosfera, uvažavanje različitosti i kreativnost, stvaraju iskreni pozitivni doživljaj sticanja znanja i veština.Nakon završenih studija prava u Beogradu skoro celu svoju karijeru gradio je u stranim idomaćim kompanijama, pretežno u FMCG sektoru. Jedan od pionira i aktivnih kreatoraposlovnih sistema i strategija upravljanja u Srbiji, značajno je doprineo afirmaciji modernogi inovativnog načina razmišljanja u sredinama u kojima je radio.Svoje iskustvo je sticao na različitim izvršnim i menadžerskim pozicijama u prodaji imarketingu (Regionalni direktor, Direktor prodaje, Trade Marketing Manager, ProductManager i dr.) kao i upravljajući različitim projektima za klijente u zemlji i okruženju. Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 25. 25. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godineKompanije u kojima je gradio svoju karijeru su Coca Cola Helenic Company, Agroekonomik-Moć Prirode, Grand Prom-Grand Kafa, Centroproizvod, Jaffa i dr.Sazrevajući i unapređujući svoje mogućnosti, otkrio je i svoj talenat da prenosi znanjedrugima. Gde god je radio stvarao je bolje i stručnije saradnike od kojih je većina danas naistaknutim rukovodećim pozicijama u uspešnim domaćim i stranim kompanijama.Neke od kompanije kojima je u predhodnoj godini pomagao da unaprede svoje poslovanje suPolimark, Montecco, Calsberg, Lusso,Aleva, MDI, Strauss, BIC i dr.Pored rada u kompanijama učestvovao je na mnogim istraživačkim projektima i izlagaoradove na seminarima. Aktivno piše za poznate FMCG časopise Progressive i In Store i radi nasopstenoj knjizi.Gostujući predavač: dr Dragan Trivan - Potpredsednik Privredne komore Beogarda. Po formalnom obrazovanju je diplomirani industrijski menadžer. Akademske specijalističke studije završio je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Završio je i školu političkih studija pri Savetu Evrope u Strazburu. Učestvuje u izvođenju visokoškolske nastave na akademskim specijalističkim studijama Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, na strukovnim specijalističkim studijima Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, na osnovnim studijama Fakulteta za pravne i poslovne studijeiz Novog Sada, na osnovnim studijama Fakulteta za bezbednost i zaštitu u Banja Luci i naEvropskom Univerzitetu u Skoplju. U decembru 2010. godine izabran je u zvanje predavačastrukovnih studija za naučnu oblast Menadžment i preduzetništvo na Visokoj školi zapreduzetništvo u Beogradu. Član je Međunarodne policijske asocijacije i Međunarodnogudruženja kriminalista. Vlasnike je direktor detektivske agencije „Protecta group d.o.o“.Obavljao je rukovodeće funkcije u više društvenih organizacija, asocijacija, foruma i stručnihtela. Predsednik je Opšteg udruženja preduzetnika Opštine Zvezdara. U Privrednoj komoriSrbije je član Skupštine, član Odbora udruženja za privatno obezbeđenje i predsednikGrupacije detektivskih agencija. Obavljao je funkciju potpredsednika Zajednice preduzetnikaPrivredne komore Srbije i člana Skupštine Zajednice preduzetnika. Osnivač je i potpredsednikUdruženja poslodavaca Srbije „Poslodavac“ u Beogradu, osnivač i član Udruženja belgijsko –srpskog poslovnog udruženja pri ambasadi Kraljevine Belgije i Komiteta znanja Srbije. Član jeSaveta za privredu i zapošljavanje Skupštine Grada Beograda i Foruma za mala i srednjapreduzeća Vlade Republike Srbije.Mesto održavanja treninga: Prostorije D.R.Gilbert centraVrednost ukupnih treninga u okviru III generacije Akademije: Vrednostosmomesečnog programa razvoja po polazniku je 1.560,00 evra (u dinarskojprotivvrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.Specijalna pogodnost za prijave do 20.02.2013. je popust od 50%, a za prijavenakon 20.02.2013. važi popust od 40%. Uz sve to, mogućnost plaćanja u 8-10rata. Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 26. 26. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godinePrijavljivanje: Svi zainteresovani polaznici se mogu prijaviti putem telefona 011/32-30-738, 062/235-913 ili na e-mail: s.banjanac@drgilbert-centar.com ,akademija@drgilbert-centar.comPartneri u kreiranju i realizaciji projekta Akademije komercijalne komunikacijeD.R.Gilbert centra su:- Privredna komora Beograda- Agencija za konsalting i menadžment poslove Alterna- H.T. agencija- Partner team- D.R.Gilbert consulting- Udruženje profesionalnih prodavaca SrbijeMedijski pokrovitelji:- Profit magazin- Infostud- E-kapija- Mandarina- Kongresni turizam- Portal i časopis Karijera- Market4net- RentforEvent- Pozitivno razmišljanje- SeeBizNajveći naši klijenti . // . . . . . . Skupština . . Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 27. 27. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . • NEOPLANTA • RAIFFEISEN BANK • HEMOFARM • EUROBANK EFG • ACTAVIS • SOCIETE GENERALE OSIGURANJE • OFFICE SHOES • HIPOTEKARNA BANKA CG • MLEKOPRODUKT • PRVA BANKA CRNE GORE • DO – ING • MK ZDRAVO • P..S.. FASHION • JAT TECHNIK • MAŠINOPROJEKT KOPRING • WIENER STADTISCHE • RATAR • EUROQUALITY GROUP Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 28. 28. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine • MINEL-SCHREDER • FABBRICA • PATENT CO • RAPID • MOZZART BET • DELTA MAXI • VERAT NET • WIENER STADTISCHE • ADOC • EUROQUALITY GROUP • VITRO GROUP • PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA • ZAJEČARKA • RTS (PRODUKCIJA) • IMI INTERNATIONAL • TAGOR ELECTRONIC • DAIDO METAL CRNA GORA • VALVOLIN VALVOLUB L.L.C. • VITA ELKO • HEPOK (BIH) • PANDA TOURS (SRBIJA I HRVATSKA) • E MAGAZIN • PLACEBO • E KAPIJA (SRBIJA,BIH) • IZDAVAČKO PREDUZEĆE LAGUNA • NIŠLIJA • TERMOELEKTRO • MIHAJLOVIĆ (REPUBLIKA SRPSKA) • HOTEL ROJAL • FEBI GAP • MAGIC GOLD KORPORACIJA • COUNTRY CLUB HOTEL BABE • INTERPROJEKT GEMMACOM BABE (SRBIJA I • G&M&D BELGIJA) • STAV • MAGAZIN PREDUZEĆE • SAGOD EXPO • NEVA PRODUKT • MAGNUS • VIDEO BUSINESS CONNECTION VBC • VICTORIA GROUP • SAGOD • FEMAN • LOGIS NEKRETNINE • MONOPOLIST • NOVA Y & R • KOČABANA • IZDAVAČKO PREDUZEĆE OKEAN • BEORELAX • AJA • WOOL LINE • EXOR – ESI • MAGIS • GENEL • ZERO-MAX • JUMP CONSULTING • TALIS • CHAMPION – L • MI-JO • EGLO RASVETA • GAMA • A1S • SI & SI DISTRIBUCIJA • JET DIRECT • AB LIFT • KEREČKI KOMERC • TRITON OIL • DELTA TOURS • ALOE VERA INFO CENTAR • INTERNET PORTAL – BOLJI POSAO (SRBIJA I • MAG PLUS SLOVENIJA) • HT AGENCIJA • NETMEDIA • COSTA COFFEE • ROYAL WOOL (BIH) • CREATIVA UNLIMITED • MAK TRADE • BIEMA TOURS • OPŠTINA ĆUPRIJA • TAFF LINE • PAN KOMERC • SWA TIM • RODIĆ MB • TODY GH • COPA • KOMGRAP AD • PROFIT MAGAZIN • MOBIL MAGAZIN • NEIMAR PROJEKT ZIRA HOTEL • FORUM RAČUNARI • TURISTIČKI SVET • LIST COMPUTERS • SUN TRADE • SŠ „DositejObradović“ NOVI KNEŽEVAC • BOR PLASTIKA EKO • SIGN YOURSELF • RACIONALIZACIJA ENERGIJE • BETOMAX SCHOECK (SLOVENIJA) • INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I • ZUM NIKOLIĆ (ŠVAJCARSKA) PROJEKTOVANJA U PRIVREDI • EXLUZIV GLOBAL (BIH) • JOB • INTER TOURS (HRVATSKA) • OPTIKA • TELEGROUP (BIH) • INTENT • UNIVERZIJADA BEOGRAD 2009 • HI CAD • HP (HEWLETT PACKARD) • PRO VITALIS • PUTNIK HERTZ RENT – A – CAR • MEDIA SWISS Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 29. 29. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine • BS GRADNJA • EOS MATRIX • TRIDENT MEDIA GROUP • IMPERIAL EURO GROUP • HEMEL SISTEM INTERNATIONAL • MELINO RELAX • INFOTOURS (HRVATSKA) • ASTRAGAN • GRAND PROM • GALABERN • LUPOLINE • JUGOIMPORT SDPR • ALPHASET • IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL • CAPITALMEDIA AGENCY • TP KVIN • JUGO – IMPEX • KONGRESNI TURIZAM • GRUPA PROCES • VOĆNI SVET • HOTEL CITY CODE • MANTACORE (ŠVEDSKA) • INSTITUT BOŽIDAR ADŽIJA • TRIZMA • INTER HERMES • EURO RELAX • OKPIRO • REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD • MAJER PROM • CENTAR ZA SOCIJALNI RAD • VIVA TRAVEL AGENCY • PROPULZIJA • GEOTEMPUS • NUMISTARS • EKOLIST • INOPHARM • RENT FOR EVENT • NOVAMEDIA • AUTO-VIS • TRENDY • NOVATRONIC • OMNIA • E-ZAŠTITI.ME • BELVITIN • ROBNA KUĆA BEOGRAD • TRIMO INŽINJERING • ADOC • DENTY • BANKOM • QUADRA GRAPHIC • DIGI SAT • FINS PRODUCT DOO • SCREEN DOO • ALEKSANDAR MN • GRUPPOTESSILE • S&L • ARHI PRO • CODENIOUS • CITY EXPRESS • ECOM ŠPED • IVAŠPED • FRUITS & NUTS • PRIMAVERA • AGENCIJA „DAR“ • SOF • TIVADI • EXECOM • STOJANOVIC PHARM • INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE • LS DATA BOLESTI VOJVODINA • PRIVREDNA FONDACIJA SPC • ALIMS • TERMODOM • TASK • TO-NET • LEON CONDITORS • GP AUTOSHOP • IT4BIZ • SWANBELL LANGUAGE CENTRE • VIP MOBILE • D BOX • LUNA • TELETRADER • BEO-EXPORT SERVICES • TASK • DELTA SPORT • UMENJE • ORSUS • VINARIJA ZVONKO BOGDAN • JKP BEOGRAD PUT • VET MEDIC • S.R.M.A. ZEMUN • UNIQA OSIGURANJE • IMI INTERNATIONAL • DEALEX • DAIDO METAL CRNA GORA • GLEČER • TEHNORING • MITECOSYSTEM • AGROGRNJA • PROJEKTOMONTAŽA • LEVERIS YUWELIRS • SUNLIGHT • BARENTZ • GRECO JLT • ANGRO PROMET • PS TECH • MLIN TRNAVA • INTERNATIONAL HEALTH • GEA IS • HSM INFORMATIKA • STEVANOVIĆ TRAFO • GLEČER • KULINA CONSULTING Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 30. 30. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine • AL GROSSO • MLEKARA GRANICE • MONDO RUMA • IRIS MEGA • BEL MEDIC • MSK KIKINDA • SCHENKER • VINARIJA JELIĆ • HBT LOGISTIKA • ALFA VITA GROUP • EUROSPRING ALT • KRYLAN • SUPER KOLOR • BEOCARD • CHERUBGIE • MEGAPLAST • DAMB • SIMEX • FLYFLY TRAVEL • TO-MA PALETE • TIPPNET • KOTEKS VISCOFAN • KVALITET PORTAL • RILEX • CRAFT MARKETING • HYLA AAS • ICM • CLEAN AIR SOLUTION • PRO ELIT CARD • COMEL • TEHNOMOTIVE • MVM COMPANY • SCHRACK TECHNIK • JUSEL • MUP SRBIJE • REFLEKS • AGENCIJA MOMENT • PROSVETNI PREGLED • ENERGOTEHNIKA • ENERGIT PLUS • AKVABENT • IRITEL • SALVEO PHARMA • MY TRANDY PHONE • COMEL • BUCK • MAŠINOPROJEKT KOPRING Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 31. 31. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine • AL GROSSO • MLEKARA GRANICE • MONDO RUMA • IRIS MEGA • BEL MEDIC • MSK KIKINDA • SCHENKER • VINARIJA JELIĆ • HBT LOGISTIKA • ALFA VITA GROUP • EUROSPRING ALT • KRYLAN • SUPER KOLOR • BEOCARD • CHERUBGIE • MEGAPLAST • DAMB • SIMEX • FLYFLY TRAVEL • TO-MA PALETE • TIPPNET • KOTEKS VISCOFAN • KVALITET PORTAL • RILEX • CRAFT MARKETING • HYLA AAS • ICM • CLEAN AIR SOLUTION • PRO ELIT CARD • COMEL • TEHNOMOTIVE • MVM COMPANY • SCHRACK TECHNIK • JUSEL • MUP SRBIJE • REFLEKS • AGENCIJA MOMENT • PROSVETNI PREGLED • ENERGOTEHNIKA • ENERGIT PLUS • AKVABENT • IRITEL • SALVEO PHARMA • MY TRANDY PHONE • COMEL • BUCK • MAŠINOPROJEKT KOPRING Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o
 32. 32. Akademija komercijalne komunikacije prema programu D.R.Gilbert centar group-a III generacija, mart 2013. godine • AL GROSSO • MLEKARA GRANICE • MONDO RUMA • IRIS MEGA • BEL MEDIC • MSK KIKINDA • SCHENKER • VINARIJA JELIĆ • HBT LOGISTIKA • ALFA VITA GROUP • EUROSPRING ALT • KRYLAN • SUPER KOLOR • BEOCARD • CHERUBGIE • MEGAPLAST • DAMB • SIMEX • FLYFLY TRAVEL • TO-MA PALETE • TIPPNET • KOTEKS VISCOFAN • KVALITET PORTAL • RILEX • CRAFT MARKETING • HYLA AAS • ICM • CLEAN AIR SOLUTION • PRO ELIT CARD • COMEL • TEHNOMOTIVE • MVM COMPANY • SCHRACK TECHNIK • JUSEL • MUP SRBIJE • REFLEKS • AGENCIJA MOMENT • PROSVETNI PREGLED • ENERGOTEHNIKA • ENERGIT PLUS • AKVABENT • IRITEL • SALVEO PHARMA • MY TRANDY PHONE • COMEL • BUCK • MAŠINOPROJEKT KOPRING Copyright © D.R.Gilbert centar group d.o.o

×