RPMH Kata Ganti Nama

5,499 views
5,280 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RPMH Kata Ganti Nama

 1. 1. RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU: KATA GANTI NAMA
 2. 2. RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR (BAHASA MELAYU) Nama Muhammad Iyad Fathi bin Ahad (06B0225) Tarikh 17 Januari 2009 / 18 Muharram 1430 Hari Isnin Masa 9:00 pagi hingga 10:00 pagi Kelas / Tahun 9B Bilangan Pelajar 14 lelaki dan 17 perempuan Mata Pelajaran Bahasa Melayu Aspek Bahasa Tatabahasa Tajuk Pelajaran <ul><li>Kata Ganti Nama (KGN): </li></ul><ul><li>KGN Diri </li></ul><ul><li>KGN Diri Pertama </li></ul><ul><li>KGN Diri Kedua </li></ul><ul><li>KGN Diri Ketiga </li></ul><ul><li>KGN Umum </li></ul><ul><li>KGN Tanya </li></ul><ul><li>Siapa </li></ul><ul><li>Mana </li></ul><ul><li>Apa </li></ul><ul><li>Bila </li></ul><ul><li>Bagaimana </li></ul><ul><li>Mengapa </li></ul><ul><li>KGN Tunjuk </li></ul><ul><li>Itu </li></ul><ul><li>Ini </li></ul>
 3. 3. Kemahiran Bahasa Menulis (fokus), mendengar, berfikir dan menghasilkan. Pendekatan Eklektik (deduktif + induktif) Kaedah Inkuiri-penemuan, kuiz dan berkumpulan. Pengetahuan Sedia Ada <ul><li>Pelajar sudah mengenali jenis-jenis kata nama melalui pemelajaran yang lalu. </li></ul><ul><li>Pelajar sudah mengetahui teknik-teknik membina ayat berdasarkan kata. </li></ul><ul><li>Pelajar ada menggunakan kata ganti nama dalam kehidupan seharian. </li></ul>Objektif Pelajaran <ul><li>Pada penghujung sesi pengajaran dan pemelajaran pelajar akan dapat: </li></ul><ul><li>Menuliskan isi tersurat dan tersirat yang diperolehi daripada slaid gambar. </li></ul><ul><li>Menaipkan KGN yang diperolehi daripada slaid gambar. </li></ul><ul><li>Memahami definisi dan contoh KGN Diri, Umum, Tanya dan Tunjuk. </li></ul><ul><li>Mengasingkan dan membezakan jenis-jenis kata ganti nama diri. </li></ul><ul><li>Mencari kata ganti nama melalui klip video. </li></ul><ul><li>Menghasilkan ayat dengan menggunakan kata ganti nama dengan tepat </li></ul>
 4. 4. Rujukan Buku: Abdul Ghalib Yunus & Ghazali Lateh, (2009). Longman Ensensi Bahasa Malaysia PMR. Selangor Dahrul Ehsan: Pearson Malaysia. Nik Safiah Karim, (2007). Bahasa Melayu: Menengah Bawah Negara Brunei Darussalam (Cetakan kelima). Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka. Alat Bantu Mengajar <ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>Gambar pegun (still photo) </li></ul><ul><li>Slaid ‘powerpoint’ (dimuat naik dalam blog). </li></ul>Alat Bantu Belajar <ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul>
 5. 5. LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN ALAT BANTU MENGAJAR DAN KEMAHIRAN GURU PELAJAR INDUKSI SET (5 minit) <ul><li>Tayangan slaid gambar </li></ul><ul><li>Guru memberi salam dan menbaca doa sebelum belajar beramai-ramai. </li></ul><ul><li>Guru mengarahkan pelajar membentuk kumpulan. </li></ul><ul><li>Guru mengarahkan pelajar membuka blog (aminatol-lamiding.blogspot.com). </li></ul><ul><li>Pelajar menjawap salam dan membaca doa beramai-ramai. </li></ul><ul><li>Pelajar membentuk kumpulan. </li></ul><ul><li>Pelajar membuka laman aminatol-lamiding.blogspot.com. </li></ul><ul><li>ABM: </li></ul><ul><li>Klip slaid gambar </li></ul><ul><li>Alat pembesar suara. </li></ul><ul><li>ABB </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>Kemahiran: </li></ul><ul><li>Mentafsir </li></ul><ul><li>Berfikir </li></ul><ul><li>Menulis </li></ul><ul><li>Bertutur </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Guru membimbing pelajar menggunakan blog. </li></ul><ul><li>Guru sebagai fasilitator. </li></ul><ul><li>Kemudian blog menyatakan tajuk pelajaran dan objektif pelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar. </li></ul><ul><li>Blog mengarahkan pelajar menaipkan kata nama yang diperolehi melalui slaid gambar tersebut. </li></ul><ul><li>Pelajar mengikut arahan yang diberikan dalam blog. </li></ul><ul><li>Kemudian, pelajar dipandu dengan arahan untuk menyaksikan tayangan slaid gambar. </li></ul><ul><li>Selepas menyaksikan slaid gambar tersebut, pelajar membuat komen isi tersurat dan tersirat mengenai mesej yang disampaikan daripada slaid gambar. </li></ul><ul><li>Pelajar memahami tajuk pelajaran dan objektif pelajaran. </li></ul><ul><li>Pelajar menaipkan kata nama yang mereka perolehi melalui klip slaid gambar. </li></ul>
 7. 7. LANGKAH 1 (20 minit) <ul><li>Penerangan mengenai kata ganti nama. </li></ul><ul><li>Fokus penerangan kepada KGN Diri Pertama, KGN Diri Kedua dan KGN Diri Ketiga. </li></ul><ul><li>Guru sebagai fasilitator. </li></ul><ul><li>Guru menerangkan kata ganti nama dengan memberikan definisi KGN Diri, KGN Umum, KGN Tanya dan KGN Tunjuk berserta contoh yang terdapat di dalam blog. </li></ul><ul><li>Terdapat klip video di dalam blog sebagai contoh kepada KGN. </li></ul><ul><li>Guru menyoal pelajar bagi menguji kefahaman pelajar. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>KGN Diri ada berapa? </li></ul><ul><li>‘ Hamba’ termasuk dalam jenis KGN Diri? </li></ul><ul><li>Pelajar memberi perhatian kepada penerangan guru. </li></ul><ul><li>Pelajar akan bertanya sekiranya ada kekeliruan atau tidak faham. </li></ul><ul><li>Pelajar menumpukan perhatian dan cuba memahami perbezaan KGN melalui klip video yang ditayangkan. </li></ul><ul><li>Pelajar menjawab soalan guru sama ada secara individu atau beramai-ramai. </li></ul><ul><li>ABM: </li></ul><ul><li>Klip video. </li></ul><ul><li>Alat Pembesar Suara. </li></ul><ul><li>ABB: </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>Kemahiran: </li></ul><ul><li>Bertutur </li></ul><ul><li>Mendengar </li></ul><ul><li>Menulis </li></ul><ul><li>Berfikir </li></ul>
 8. 8. LANGKAH 2 (15 minit) <ul><li>Aktiviti 1 </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan diarahkan mencari KGN daripada klip video yang ditayangkan dan menuliskannya di atas kertas aktiviti yang disediakan. </li></ul><ul><li>Pemulihan dan pengayaan bagi aktiviti 1 </li></ul><ul><li>Guru sebagai fasilitator. </li></ul><ul><li>Blog memberi penerangan mengenai arahan aktiviti dan guru memastikan semua pelajar memahami arahan aktiviti tersebut. </li></ul><ul><li>Guru terlebih dahulu membimbing pelajar dengan memberikan beberapa contoh bagi memudahkan pelajar menjalankan aktiviti. </li></ul><ul><li>Blog menyediakan klip video bagi aktiviti 1 pelajar. </li></ul><ul><li>Seterusnya, blog mengarahkan pelajar menuliskan kata ganti nama yang diperolehi ke dalam ruangan yang disediakan. </li></ul><ul><li>Kemudian, guru membimbing pelajar jika ada terdapat kesalahan. </li></ul><ul><li>Pelajar membaca dan memahami arahan blog yang diberikan. </li></ul><ul><li>Pelajar memahami contoh yang diberikan oleh guru. </li></ul><ul><li>Pelajar menumpukan perhatian kepada klip video yang ditayangkan di dalam blog. </li></ul><ul><li>Kemudian, pelajar menaipkan kata ganti nama yang diperolehi daripada klip video ke dalam ruangan yang disediakan. </li></ul><ul><li>Pelajar menyedari kesalahan yang mereka lakukan dan membetulkannya. </li></ul><ul><li>ABM: </li></ul><ul><li>Alat pembesar suara. </li></ul><ul><li>Klip video. </li></ul><ul><li>ABB: </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com. </li></ul><ul><li>Kemahiran: </li></ul><ul><li>Menulis. </li></ul><ul><li>Mendengar. </li></ul><ul><li>Berfikir. </li></ul>
 9. 9. LANGKAH 3 (15 minit) <ul><li>Aktiviti 2. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan diarahkan membina ayat berdasarkan KGN yang diberikan. </li></ul><ul><li>Blog memberikan arahan mengenai aktiviti 2 dan guru memastikan pelajar memahami arahan tersebut. </li></ul><ul><li>Guru terlebih dahulu membimbing pelajar dengan memberikan contoh cara membina ayat berdasarkan KGN. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan mendapat KGN untuk dibinakan menjadi ayat. </li></ul><ul><li>Guru membimbing pelajar dari satu kumpulan kepada kumpulan yang lain. </li></ul><ul><li>Pelajar membaca arahan dan memahami arahan yang diberikan. </li></ul><ul><li>Pelajar memahami contoh yang diberikan oleh guru dan mengetahui teknik membuat ayat berdasarkan KGN. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan membina ayat berdasarkan KGN yang diberikan dan menaipkan ayat dibina di ruangan yang disediakan. </li></ul><ul><li>Pelajar akan bertanya kepada guru jika belum faham atau keliru. </li></ul><ul><li>ABM: </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>ABB: </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>Kemahiran: </li></ul><ul><li>Menulis. </li></ul><ul><li>Mendengar. </li></ul><ul><li>Menghasilkan. </li></ul>
 10. 10. PENUTUP (5 minit) <ul><li>Mengimbas kembali isi pelajaran yang telah dipelajari. </li></ul><ul><li>Latihan (kerja rumah). </li></ul><ul><li>Guru mengimbas kembali isi pelajaran yang diajarkan hari ini dengan bersoal jawab dengan pelajar. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>KGN terbahagi kepada berapa bahagian?. </li></ul><ul><li>Sebutkan tiga contoh KGN Diri orang ketiga? </li></ul><ul><li>Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar melalui blog ini. </li></ul><ul><li>Guru menggalakkan pelajar membincangkan tajuk yang dipelajari hari ini dalam blog ini. </li></ul><ul><li>Pelajar memberi perhatian dan bertindak balas kepada penerangan guru. </li></ul><ul><li>Pelajar menjawab soalan yang diajukan oleh guru sama ada secara individu atau beramai-ramai. </li></ul><ul><li>Pelajar bersiap sedia untuk menyiapkan kerja rumah yang diberikan di dalam blog. </li></ul>
 11. 11. CATATAN PENILAIAN KENDIRI
 12. 12. CATATAN PENYELIA Tandatangan Pengetua Tarikh: Tandatangan Ketua Jabatan Tarikh: Tandatangan Penyelia Tarikh:

×