BETXÍRevista dInformació Local Representants dels grups municipals a lAjuntament de Betxí: Javier Delgado (EUPV), Alfred...
EDITORIALVa ser cap a labril de 2004 en què va aparéixer el Butlletí dInformació Municipal (BIM) talcom el coneixem hui en...
SALUTACIÓ DE LALCALDE                   TREBALLEM TOTS JUNTS                      ...
ACORDS DELS PLENSPle del dia 23 de febrer de 2011.1.En compliment del que estableix la Llei 15/2010, per la qual sestablei...
6.De conformitat amb el que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte alPle de l’Ajuntament de l...
NOTÍCIES LOCALSReunió de les penyes valencianistes Dallà lo riu Uixó en Betxí  El dissabte 4 de juny va tindre lloc en B...
Préstec de mini ordinadors portàtils en la Biblioteca Municipal.La Biblioteca posa a disposició dels usuaris un servei de ...
ELECCIONS LOCALS 2011Total votants                      3701                82,54%Abs...
Col·legi Electoral: Cervantes-Dualde  Mesa: 2-2-A  Col·legi Electoral: Cervantes-   Mesa: 2-2-B            ...
El Ple de lAjuntament elegeix Alfred Remolar nou alcalde de Betxí.El matí del dissabte 11 de juny es va constituir el nou ...
CULTURA. SOCIETATCARTA POBLADes del Departament de Cultura i el Servei de Promoció del Valencià sestà estudiant lapossibil...
HISTÒRIA DEL CLUB ESPORTIU DE                               SENDERISME DE BETXÍ       ...
ASSOCIACIÓ AMICS DEL PALAUL’Associació Cultural Amics del Palau ha finalitzat el cicle d’activitats del curs actual. L’èxi...
El passat diumenge 22 de maig els ciutadans i les ciutadanes de Betxí van            decidir que el BLOC fóra ...
Populars per Betxí     Han pasado las elecciones municipales del 22 de mayo. El resultado ha sido contundentepara el P...
En primer lloc el PSPV de Betxí vol felicitar al Bloc pels resultats obtinguts ales eleccions del passat 22 de maig i l’en...
En primer lugar, agradecer a la ciudadanía de Betxí la confianza que hadepositado en Esquerra Unida; una confianza que esp...
Cal fer un recordatori de les Ordenances de Casals i de Tinença d’Animals Domèstics i de   Companyia.   ORDENANÇA REGU...
INFORMACIÓ CIUTADANA            TELÈFONS               HORARI DELS AUTOBUSOSEmergènciesCentral G...
CONSELL DE REDACCIÓ   Edita: Ajuntament de Betxí.- Direcció: Josep Antoni Meneu Gaya.- Redacció: Enric Sorribes Roig.- ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Betxí. Revista d'Informació Local. Núm. 28. Juliol 2011

992 views

Published on

Revista d'Informació Local. Núm. 28. Juliol 2011

Published in: News & Politics, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Betxí. Revista d'Informació Local. Núm. 28. Juliol 2011

 1. 1. BETXÍRevista dInformació Local Representants dels grups municipals a lAjuntament de Betxí: Javier Delgado (EUPV), Alfred Remolar (BLOC), María Pilar Martínez (PP), María José Montolio (PSPV_PSOE). Núm. 28 Juliol 2011 Edita: Betxí Cultural - Ajuntament de Betxí
 2. 2. EDITORIALVa ser cap a labril de 2004 en què va aparéixer el Butlletí dInformació Municipal (BIM) talcom el coneixem hui en dia, amb la conjunció dinformació administrativa, notícies, opiniópolítica i curiositats (història, cultura, meteorologia, etc.). Durant els darrers set anys elBIM ha estat dirigit per Maria Pilar Martínez Vedrí, anterior regidora i alcaldessa de Betxí.A partir dara agafa el relleu Josep Antoni Meneu i Gaya com a regidor responsable deCultura i del Servei de Publicacions de lAjuntament de Betxí. Aquest canvi en la direcciócoincideix també amb alguns canvis per a la nostra publicació. Canvis, no obstant, ladecisió dels quals ja va ser presa en lúltima sessió ordinària de la Comissió de Cultura dela legislatura anterior, i que, per tant, res tenen a veure amb el canvi de govern local.En primer lloc canvia el nom de la publicació, que oficialment manté el nom de pila,“Betxí”, però que varia pel que fa als cognoms o, per ser més exactes, al subtítol: passade ser el Butlletí dInformació Municipal a ser “Revista dInformació Local”. Això es déu alfet de què no es tracta per no ser estrictament un butlletí oficial, pels variats contingutsque shi arrepleguen, i perquè amb la supressió de la paraula butlletí es podia accedir a unmajor nombre dajudes públiques.En segon lloc canvia també la imatge externa, i això és degut a que lempresa que fins araimprimia el BIM ja no seguirà fent-ho. Per això volem donar les gràcies a Begraf per laseua professionalitat i interés demostrat, i especialment a David Serna.En tercer lloc la Revista dInformació Local “Betxí” ja no es distrubuirà com es feia fins ara,sinó que aquelles persones interessades en llegir-la la trobaran en els centres oficials dela població (Ajuntament, Casa de la Cultura, Centre de Salut, EPA, etc.) i en bars,cafeteries i comerços del nostre poble. A més, es podrà consultar ledició digital a la webde lAjuntament (www.betxi.es). Daquesta manera es redueixen costos i samplifica labastde la publicació.I en quart lloc, tornem a recordar a aquelles persones i empreses interessades enpublicitar els seus productes i serveis, que ho poden fer dacord amb lOrdenançaReguladora que existeix a tal efecte. Però a més, vos informem que sha creat el perfil en Facebook de lAjuntament deBetxí (BETXI.ES) amb la intenció de posar a labast de tot el món, en especial els mésjoves, tota la informació dinterés que genere el Consistori (beques, cursos, ofertesdocupació pública, activitats, tallers... segons vagen programant-se al llarg de lany).Aquesta plataforma, juntament amb la que també existeix en Twiter, no estarà gestionadaper cap partit polític, sinó que ho serà per part de funcionaris de lAjuntament.1
 3. 3. SALUTACIÓ DE LALCALDE TREBALLEM TOTS JUNTS Fa vora un mes que van ser les eleccions municipals, en les quals, el BLOC va ser la força més votada al nostre poble. Això, va permetre que, des del dia 11 de juny, siga lalcalde de tots els betxinencs i de totes les betxinenques. Lentrada a lAjuntament ens ha permés afrontar, de primera mà, els greus problemes que afecten el nostre poble i el nostre consistori. Pel que fa al primer, la falta de feina és el principal assumpte social que haurem dintentar resoldre en esta legislatura. Pel que fa al segon, lenorme deute que tenim a les arques municipals fa que hàgem de prendre mesures urgents per contindre la despesa. Per tot això, estenem la mà a tots els partits polítics, a tots els regidors i a totes les persones del poble en general perquè treballem units, perquè entre tots intentem resoldre els greus problemes que ens afecten de manera acusada. Per damunt dels partits, ha destar el poble i la nostra gent. Demane a tots, per tant, unitat i compromís.En este context, des de lequip de govern anem a establir, en breu, un pla destalvi que intente reduir ladesmesurada despesa que, en algunes partides, hi ha. I, per això mateix, demane, des dara mateix, lamàxima comprensió per part de tot el poble, perquè els anys que vénen no seran gens fàcils i demandaranmesures específiques i urgents que, moltes vegades, seran impopulars. Però com sempre he dit, elsbetxinencs sempre hem tirat endavant amb esforç, sacrifici i treball. I ara tornarem a tirar endavant.Tots junts hem de mirar cap al futur amb optimisme. Per la nostra part, no serà. La dedicació, lesforç i eltreball en positiu ens marca, des del primer moment, el camí a seguir, segurs que si per damunt delindividualisme mirem la col·lectivitat, mirem al poble de Betxí, seguirem avançant i progressant.Vos anime a tots els betxinencs i a totes les betxinenques a treballar units pel nostre poble i per la nostragent. Alfred Remolar Alcalde de Betxí2
 4. 4. ACORDS DELS PLENSPle del dia 23 de febrer de 2011.1.En compliment del que estableix la Llei 15/2010, per la qual sestableixen mesures de lluita contra lamorositat en les operacions comercials, es dóna compte dels informes de la Tresoreria i Intervenciómunicipals.2.Acabat el debat, queda aprovat per set vots a favor (PP), quatre en contra (PSOE) i dos abstencions(BLOC) el primer reconeixement extrajudicial de despeses de lexercici 2011.3.Queda aprovat per set vots a favor (PP), quatre en contra (PSOE) i dos abstencions (BLOC) elCompte General de lexercici 2009.4.Per unanimitat dels assistents queda aprovat sol·licitar a la Conselleria dEconomia, Hisenda iOcupació, la subvenció per a lestabliment duna Escola Taller en Betxí.5.Per unanimitat dels assistents queda aprovat sol·licitar a la Conselleria dAgricultura, Pesca iAlimentació la inclusió de lAjuntament de Betxí en les ajudes RURALTER-Paisaje per a lexercici2011, per a sufragar les despeses del projecte dobra de “RESTAURACIÓ DE LERMITA DE SANTANTONI DE BETXÍ”, per un pressupost total que ascendeix a la quantitat de 119.683,03 euros.6.Queda aprovat per unanimitat dels assistents sol·licitar a la Direcció General dAcció Social i Majorsles ajudes per a lequipament del Centre de Dia de Betxí.7.Queda aprovat per unanimitat dels assistents iniciar lexpedient de modificació puntual núm. 4 de lesNormes Subsidiàries de Betxí.8.Per nou vots a favor (PP i BLOC) i quatre abstencions (PSOE) queda aprovada la rescissió del PAIUR-1, Urbanització Versalles.9.Per unanimitat dels assistents queda aprovat acceptar la cessió gratuïta de la parcel·la urbana per avials destinada al xamfrà situat entre C/ Reial i C/ Les Mines, núm. 7, amb una superfície de 0,57 m2,realitzada per la Sra. Mª Teresa Racó Arrando.10.Per unanimitat dels assistents queda aprovat celebrar lAjuntament amb la Diputació Provincial deCastelló conveni dassignació de la prestació del Servei de Teleajuda Domiciliària a favor dels veïns dede Betxí.11.Per nou vots a favor (PP i BLOC) i quatre abstencions (PSOE) queda aprovat autoritzar alAjuntament de Vila-real perquè puga contractar amb FACSA el Programa dAutocontrol de la Qualitatde lAbocament per un import de 13.378,18 €, per a lexercici del 2011, comprometres a laportacióeconòmica que corresponga a lAjuntament de Betxí, per al finançament de lesmentat contracte,conforme al repartiment de cabals estimat, i comunicar el present acord a lAjuntament de Vila-real, alsefectes oportuns.12.Per unanimitat dels assistents queda aprovat sol·licitar a la Conselleria de Turisme la declaració demunicipi turístic de la Comunitat Valenciana per a Betxí.13.Queda aprovada per unanimitat la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de laDona Treballadora.Ple del dia 30 de març de 2011.1.En compliment del que disposa la normativa vigent es dóna compte a la Corporació de les actes deles Juntes de Govern Local, corresponents a les sessions de 24 de gener i 24 de febrer del 2011, i deles resolucions de l’Alcaldia dictades durant els mesos de desembre del 2010 i gener del 2011, quequeden a disposició dels senyors regidors.2.Es dóna compte de la remissió per part del Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació de la DiputacióProvincial, del Compte de Gestió Recaptatòria dels recursos municipals corresponents a l’exercici2010, junt amb el seu resum per conceptes, per a la seua comprovació, i si és el cas, aprovació.3.Queda aprovada per set vots a favor (PP), dos abstencions (BLOC) i quatre en contra (PSOE) laplantilla de personal i relació de llocs de treball de lAjuntament de Betxí per a lexercici 2011.4.Queda aprovat provissionalment per set vots a favor (PP), dos abstencions (BLOC) i quatre en contra(PSOE) el Pressupost General per a l’exercici 2011.5.Per unanimitat dels assistents queda aprovada provisionalment la modificació de l’OrdenançaReguladora de la TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.3
 5. 5. 6.De conformitat amb el que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte alPle de l’Ajuntament de la relació de resolucions de l’Alcaldia contràries als inconvenients efectuats perla Intervenció Municipal corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre de 2010.7.Es dóna compte al Ple de la Corporació Municipal de la relació detallada de modificacionspressupostàries aprovades per Resolució de lAlcaldia durant el quart trimestre de l’exercici 2010, deconformitat amb el que estableixen les Bases d’Execució al Pressupost Municipal8.Per unanimitat dels assistents queda aprovada l’adhesió a l’Acord Marc de col·laboració subscritentre la FVMP, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les Fiscalies de les AudiènciesProvincials d’Alacant, Castelló i València per a la posada en marxa d’un programa de mediació enmatèria d’intervenció socioeducativa amb menors infractors.9.Per nou vots a favor (PP i BLOC) i quatre abstencions (PSOE) queda aprovat proposar al TribunalSuperior de Justícia que el nomenament del càrrec de Jutge de Pau Titular recaiga en el senyorCristóbal José Mollar Franch.10.Queda aprovat per unanimitat dels membres de la Corporació sol·licitar a l’Institut Valencià de laMúsica la inclusió de l’Ajuntament de Betxí en els ajudes per a l’organització de festivals, cursos deperfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, programació musicalestable anual dels ajuntaments i projectes de producció musical durant l’any 2011, i destinar les ajudesque es mencionen a sufragar les despeses originades per l’organització de la IX edició dels PremosVila de Betxí, per un pressupost total de 6.240 €.Ple del dia 27 dabril de 2011.1.Per unanimitat queda aprovat lacord dimposició de les contribucions especials per a la realització deles obres contingudes en el “MODIFICAT PROJECTE DURBANITZACIÓ U.E. UR-1 VERSALLES”.2.Per unanimitat queda aprovada habilitar crèdit mitjançant laprovació dun crèdit extraordinari per untotal import de 149.800,00 €, per a fer front al MODIFICAT PROJECTE DURBANITZACIÓ UE UR-1(VERSALLES).3.Havent sigut convocades eleccions locals i autonòmiques es procedeix al sorteig dels membres deles meses electorals.Ple del dia 11 de maig de 2011.1.En compliment del que disposa la normativa vigent es dóna compte a la corporació de l’acta de laJunta de Govern Local, corresponent a la sessió de 27 d’abril del 2011, i de les resolucions del’Alcaldia dictades durant els mesos de febrer i març del 2011, que queden a disposició dels senyorsregidors.2.De conformitat amb el que establix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte al Plede l’Ajuntament de la relació de resolucions de l’Alcaldia contràries als inconvenients efectuats per laIntervenció Municipal corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2011.3.Es dóna compte al Ple de la corporació municipal de la relació detallada de modificacionspressupostàries aprovades per Resolució d’esta Alcaldia presidència durant el primer trimestre del’exercici 2011, de conformitat amb el que establixen les Bases d’Execució al Pressupost Municipal.4.Per unanimitat dels assistents queda aprovada la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets del’Ajuntament de Betxí.5.Per set vots a favor (PP) i cinc abstencions (PSOE i BLOC), constituint el quòrum favorable lamajoria absoluta del nombre de membres de la corporació, queden aprovades les bases de l’operacióde crèdit a curt termini i interessar ofertes a les entitats bancàries perquè presenten ofertes en eltermini de set dies des de la notificació.4
 6. 6. NOTÍCIES LOCALSReunió de les penyes valencianistes Dallà lo riu Uixó en Betxí El dissabte 4 de juny va tindre lloc en Betxí la segona Festa de penyes del València C.F. de les comarques de Castelló, del Camp de Morvedre i de les Terres de lEbre, a la que va assistir el presidente de lentitat, Manuel Llorente, i altres directius i tècnics del club. Abans del dinar de germanor, es va visitar el Museu Valencianista de la Penya de Betxí, únic al món, i tot seguit, amb lacompanyament de la Colla de Dolçainers, es va jugar un partit de futbol de veterants del València CF i del primer equip del Betxí. Van estar presents les penyes de la Vilavella, les Alquieries, Vinaròs, Tortosa, la Sénia, Rossell, Algímia, Estivella, la Vall d´Uixó, Almenara, Benavites, Benicarló, Orpesa, Benicàssim, Albalat, Eslida, Artana, Viver, lAlt Palància, Castellnovo, El Olmo, Faura, Sagunt, Almassora o de les Valls, a més, és clar, de la Penya Valencianista de Betxí, amfitriona de lesdevenimentLogotip del “400 Aniversari de la CartaPobla de Betxí”.En l’àmbit de les activitats programades amb motiu dela celebració del 400 aniversari de la Carta Pobla deBetxí, l’Ajuntament va convocar un concurs per tald’elegir el logotip que commemorarà el citatesdeveniment. Aquest logotip serà la imatge queacompanyarà el nou material promocional editat perl’Ajuntament.La Comissió de Cultura va escollir per 14 vots el logotipque duu per lema “400 anys llaurant la terra”, de LaiaLópez i Franch. En segon lloc va quedar el logotip ambel lema “Lesperit dun poble”, de Vicente José MontolíoCabezuelo (13 vots).Alfonso Giménez guanya el concurs del cartell del Dia de la Dona dAvilésLautor local Alfonso Giménez Ventura ha sigut el guanyador de ledició denguany del XII Concurs decartells 8 de Març dAvilés, que per commemorar el Dia Internacional de la Dona atorga aquest ajuntamentdAstúries. Es dóna la circumstància que Alfonso Giménez ja va guanyar el concurs fa dos anys. Des dacínomés ens queda donar lenhorabona a aquest betxinenc, cada dia més universal.Durant el mes de juliol la Biblioteca Municipal romandrà tancada per les vesprades, així com tot el mesdagost, tant pel matí com per la vesprada. Ens tornarem a vore en setembre. Que gaudiu de lestiu.5
 7. 7. Préstec de mini ordinadors portàtils en la Biblioteca Municipal.La Biblioteca posa a disposició dels usuaris un servei de préstec de miniordinadors portàtils dinsde la pròpia Biblioteca, per al treball personal i accés a Internet a través de la xarxa Wi-Fi. Elservei té com a objectiu facilitar als usuaris l’accés a distints recursos d’informació amb fins deformació, informació i oci. Poden fer ús d’este servei els lectors de la Xarxa de Lectura PúblicaValenciana majors de 18 anys amb carnet d’usuari.Condicions d’ús: L’ordinador ha de ser tornat en les mateixes condicions en què ha sigut entregat a l’usuari; si1.L’ordinador no podrà eixir de les instal·lacions no és així, serà obligatòria per part de l’usuari lade la Biblioteca i només podrà ser utilitzat en reposició de l’ordinador o material prestat perles zones assenyalades a este efecte. un altre d’idèntiques característiques en el termini màxim de 30 dies, i se suspendrà l’ús2.L’usuari ha de presentar el carnet de lector, dels serveis bibliotecaris fins a la reposició delque podrà quedar en poder de la Biblioteca fins material.a la devolució de l’equip. El préstec és personali intransferible. Per a fer ús del servei Wi-Fi 8.L’usuari es compromet a respectar lahaurà de sol·licitar la seua contrasenya. legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i a fer ús adequat del servei d’accés3.L’usuari haurà de firmar un document pel qual a Internet. La Biblioteca no es fa responsableaccepta les condicions d’ús del portàtil. Este de l’ús inadequat que pogueren fer els usuaris.document només s’omplirà la primera vegadaque s’utilitza el servei de préstec de portàtils. 9.És responsabilitat dels usuaris conéixer com funcionen els programes instal·lats.4.El préstec serà de 3 hores sense renovació.Si no existeix demanda, passats 15 minuts es 10.Qualsevol anomalia o mal funcionament delpodrà tornar a realitzar el préstec. L’ordinador portàtil haurà de ser comunicat al personal de lahaurà de tornar-se mitja hora abans del Biblioteca.tancament de la Biblioteca. 11.L’ordinador està dotat d’un sistema de5.No es permeten les reserves. El servei està restauració, que s’activa quan s’apaga o reiniciacondicionat a la disponibilitat de portàtils. l’equip. Esta restauració suposa l’eliminació de l’historial de navegació, descàrregues, etc. Així6.El retard en la devolució suposarà, per cada aconseguim mantindre la privacitat entre elshora de demora, la pèrdua del dret de préstec distints usuaris de l’equip. Per açò, l’usuari queper dos dies. El lector que estiga sancionat en vulga conservar el treball o la informació hauràla Xarxa no podrà fer ús d’este servei. de guardar-la en un dispositiu USB o enviar-la al seu compte de correu electrònic. Els portàtils7.L’usuari és responsable de l’equip portàtil i de no estan connectats per a la impressió.la seua custòdia i atenció durant el temps depréstec. No es pot manipular ni el maquinari ni 12.El personal de la Biblioteca es reserva elel programari instal·lats en l’ordinador. dret a finalitzar el servei si l’ús no és l’adequat.Acte devocional.El proper 6 dagost, a les 20:15h., davant del retaule ceràmic del Salvador (ubicat al C/Progrés) es durà a terme un acte devocional. Totes les persones interessades en assistir-hi només cal que es presenten el dia i lhora convinguda.PREMIS VILA DE BETXÍRecordeu que encara esteu a temps per presentar els treballs als Premis Vila de Betxí en lesseues modalitats de literatura i fotografia. El termini finalitza el 31 doctubre. Més informació a laweb de lAjuntament (www.betxi.es).6
 8. 8. ELECCIONS LOCALS 2011Total votants 3701 82,54%Abstenció 783 17,46%Vots nuls 41 1,11%Vots en blanc 51 1,39%Bloc Nacionalista Valencià 1391 38,01% 5 regidorsPartit Popular 1115 30,46% 4 regidorsPartit Socialista Obrer Espanyol 759 20,74% 3 regidorsEsquerra Unida del País Valencià 344 9,40% 1 regidorComparativa Eleccions 2007/2011 (vots a candidatures) 2007 2011 Nombre % Regs. Nombr % Regs. de vots e de votsPartit Popular 1746 48,45 7 1115 38,01 4Bloc Nacionalista 649 18,01 2 1391 30,46 5ValenciàPartit Socialista 976 27,08 4 759 20,74 3Obrer EspanyolEsquerra Unida del 233 6,47 0 344 9,4 1País ValenciàCol·legi Electoral: Cambra Agrària Mesa: 1-1-U Col·legi Electoral: Casal Jove Mesa: 2-1-ANombre delectors censats 599 Nombre delectors censats 467Vots 507 Vots 390Vots en blanc 9 Vots en blanc 3Vots nuls 19 Vots nuls 3Partit Popular 216 Partit Popular 131Bloc Nacionalista Valencià 166 Bloc Nacionalista Valencià 128Partit Socialista Obrer Espanyol 83 Partit Socialista Obrer Espanyol 88Esquerra Unida del País Valencià 22 Esquerra Unida del País Valencià 37Col·legi Electoral: Edifici Cervantes Mesa: 1-2-U Col·legi Electoral: Casal Jove Mesa: 2-1-BNombre delectors censats 837 Nombre delectors censats 500Vots 701 Vots 420Vots en blanc 15 Vots en blanc 2Vots nuls 9 Vots nuls 1Partit Popular 180 Partit Popular 139Bloc Nacionalista Valencià 303 Bloc Nacionalista Valencià 158Partit Socialista Obrer Espanyol 136 Partit Socialista Obrer Espanyol 92Esquerra Unida del País Valencià 58 Esquerra Unida del País Valencià 287
 9. 9. Col·legi Electoral: Cervantes-Dualde Mesa: 2-2-A Col·legi Electoral: Cervantes- Mesa: 2-2-B DualdeNombre delectors censats 713 Nombre delectors censats 660Vots 566 Vots 549Vots en blanc 6 Vots en blanc 10Vots nuls 3 Vots nuls 6Partit Popular 149 Partit Popular 139Bloc Nacionalista Valencià 216 Bloc Nacionalista Valencià 203Partit Socialista Obrer Espanyol 121 Partit Socialista Obrer Espanyol 137Esquerra Unida del País Valencià 71 Esquerra Unida del País Valencià 54Col·legi Electoral: Cambra Agrària Mesa: 2-3-UNombre delectors censats 719Vots 568Vots en blanc 6Vots nuls 8Partit Popular 161Bloc Nacionalista Valencià 217Partit Socialista Obrer Espanyol 102Esquerra Unida del País Valencià 74ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2011. RESULTATS EN BETXÍ CANDITATURA VOTS % Partit Popular 1373 39,15 Partit Socialista Obrer Espanyol 1121 31,96 Coalició Compromís 593 16,91 Esquerra Unida del País Valencià 320 9,12 España 2000 27 0,77 Unión Progreso y Democracia 19 0,54 Verds Ecopacifistes 13 0,37 Esquerra Republicana del País Valencià 12 0,34 Centro Democrático Liberal 7 0,2 Partit Antitaurí (PACMA) 6 0,17 Partido Familia y Vida 5 0,14 Partit Comunista dels Pobles dEspanya 4 0,11 Coalició Valenciana 4 0,11 Units x València 2 0,06 Democracia Nacional 1 0,038
 10. 10. El Ple de lAjuntament elegeix Alfred Remolar nou alcalde de Betxí.El matí del dissabte 11 de juny es va constituir el nou Ajuntament de Betxí sorgit de les urnes de lespassades eleccions locals celebrades el diumenge 22 de maig. Lúnic punt de lordre del dia de la sessió delPle era la constitució de la Corporació Municipal i lelecció de lAlcalde. En primer lloc es va constituir laMesa dEdat, formada pel regidor de major edat (Josep Antoni Meneu Gaya, del Bloc) i de menor edat(Carlos Rodríguez Vidal, del Partit Popular), i la Secretària de la Corporació (Carmen Lázaro Martínez). Totseguit els càrrecs electes van jurar o prometre els seus càrrecs, i a continuació es va elegir lAlcalde, que vaser Alfred Remolar Franch, del Bloc Nacionalista Valencià, per cinc vots, front als quatre vots de Maria PilarMartínez Vedrí del Partit Popular, tres per a María José Montolío Ramos del PSPV-PSOE i un per a JavierDelgado Huertos dEsquerra Unida del País Valencià. En no haver obtingut cap candidat la majoria absolutai, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, va ser proclamat Alcalde el Sr.Alfred Remolar Franch, per encapçalar la llista que ha obtingut major nombre de vots populars en leseleccions. Amb destacable assistència de públic, entre daltres hi era present el diputat a les Corts Valencianes per Compromís Josep Maria Panyella, el nou alcalde va prendre possessió del càrrec mitjançant la fórmula de la promesa. En el cas dels regidors Javier Delgado (EUPV) i Josep Antoni Meneu i Gaya (Bloc) han promés el càrrec per imperatiu legal. Durant la present legislatura, el Ple Municipal estarà format per quatre grups polítics: el Bloc, amb 5 regidors (Alfred Remolar Franch, Salvador Rius Castellano, Àngels Rius Nebot, Susanna Ferrandis Giménez, Josep Antoni Meneu Gaya), el Partit popular (María Pilar Martínez Vedrí, Natalia Gumbau Castelló, Alberto IbáñezBielsa, Carlos Rodríguez Vidal), el Partit Socialista ObrerEspanyol (María José Montolío Ramos, Javier ChinchillaSerrano, María Jesús Doñate Picazo) i Esquerra Unida delPaís Valencià (Javier Delgado Huertos).Amb posterioritat a aquest primer Ple de la legislatura, shade celebrar el Ple dOrganització, en què han de quedardefinides les comissions informatives, le delegacions(regidories) i la representació en els diferents òrgansmunicipals i supramunicipals.9
 11. 11. CULTURA. SOCIETATCARTA POBLADes del Departament de Cultura i el Servei de Promoció del Valencià sestà estudiant lapossibilitat de realitzar una publicació al voltant del 400 aniversari de la Carta Pobla. Per això esfa una crida a totes aquelles persones que tinguen articles o treballs relacionats amb la CartaPobla de Betxí de 1611 o sobre aquest període històric, des de qualsevol vessant (històric,filològic, artístic, demogràfic...), per a ques es posen en contacte amb el Departament de Culturade lAjuntament de Betxí.SETMANA DE LA CARITATEl passat dilluns 20 de juny en la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels va tindre lloc la xarrrada-col·loqui Lectura Creient de la Crisi, dins dels actes programats en la Setmana de la Caritat. El sacerdotSr. José García, gran entusiasta de programes dajuda social i treball amb persones en situacionsextremes de pobresa i discriminació, desocupació i desarrelament, va explicar i va animar a les personespresents a comprometres amb la solució als problemes a què senfronta la nostra societat baix unaperspectiva creient. El dimecres següent es van concretar les maneres de participar en un projecte comú iinspirat en els principis solidaris cristians.ELS FANALETS, per Pili Quijada.Fa molts anys vaig escriure un article per a una revista local per què em feia molta pena pensar totes lescoses, costums i vivències que shavien anat perdent amb el pas del temps. I em venien al cap jocs,cançonetes, rataïles i demés coses apreses de les nostres mares i pot ser també de les nostres iaies, dequan elles eren xicotetes. Avui, algunes daquestes costums shan recuperat, com esta precisament, i hantornat a resorgir els arrels i costums de temps passats.Fa molt de temps, a Betxí, quan arribava la collita dels melons dAlger, era costum fer el típic “fanalet” (o“farolet”): es buidava tota la molla i amb un ganivet es dibuixava a la corfa un gat, una escaleta, el sol, lalluna... Al fons del meló es posava un ciri, bugia, i per acabar-ho li posaven una cordeta que feia dança.A poqueta nit eixia una colla damics per passejar el “fanalet” per tot el poble, i al mateix temps cantaven: Ha vingut un barco de cacau torrat, i a Josep Maria lhan deixat pelat. Se nha anat a Cuba i no lhan volgut, perquè té la cara com un “merxambut”. Xutxo, xutxero, que ja ve l”agüelo”, li cau la moquita per baix del “caldero”.10
 12. 12. HISTÒRIA DEL CLUB ESPORTIU DE SENDERISME DE BETXÍ Corria lany 1995 quan un grup de cinc persones comencen a córrer regularment les sendes de la Serra dEspadà, unida al nostre terme municipal. Lidera el grup Miguel Miravet, el guia i mestre en la búsqueda de sendes i pistes daquesta serra.La resta dels membres del grup són Francisco Sanz, Emilio Franch, Ignacio Calpe i Pascual Sanahuja. Dosanys més tard, shi uneix Alfredo Remolar. I daquesta manera, tots vam començar a conèixer la SerradEspadà, meravellant-nos dels seus racons tan desconeguts com alhora meravellosos que estaven tan aprop nostre. Pics descassa altitud, com són les muntanyes de la nostra província, però que ofereixenpaisatges i vistes de gran bellesa i colorit: Cabres, Castro, Aljub, Batalla, Espadà, Ràpita, Bellota, Montí,etc., són alguns dels noms més emblemàtics que vam començar a descobrir durant aquesta època. Així, fent camí al caminar, vam arribar a lhivern de lany 2000. El regidor de lAjuntament de BetxíJosep Antoni Meneu va proposar al grup fer un club de senderisme i inclourel dins les activitats del CasalJove. Vam acceptar aquesta proposta i al gener de 2001,una vegada realitzada tota la publicitat destinada ales persones que desitjaren participar en les nostres excursions senderistes, vam començar les caminatesamb un nombre de trenta o quaranta persones aproximadament que eixiem tots els diumenges. Desdaleshores hem establert un torn de dos diumenges cada mes, doctubre a juny. Com és lògic, els itineraris que es feien continuaven sent els mateixos ja coneguts, propers al nostrepoble. Però poc a poc ens vam anar allunyant de la Serra dEspadà per visitar altres indrets. Generalement,les jornades eren i continuen sent de mig dia, a excepció duna o dues vegades a lany, quan hi ha marxesque duren tota la jornada. Durant tots aquests anys, hem visitat a la nostra província (a banda de la SerradEspadà) la Serra dIrta, el Desert de les Palmes, Borriol, Les Useres, la zona de Fredes i Els Ports, el picde Santa Bàrbera i, sobretot, no podia faltar el Penyagolosa, on hem estat en diverses ocasions. Hemrecorregut el GR36, que va de la Vilavella fins a Montanejos, creuant tota la Serra dEspadà. També hemrecorregut els diferents trams del GR7 que passen per la nostra província en la zona de Fredes, Culla,Vistabella, Mantanejos, etc. Aquesta senda ve de Grècia i acaba en terres gaditanes. A la província de València hem visitat la Serra Calderona en diverses ocasions: els pics de la Molade Segart, El Gabí, Xocainet i el dAguila. A la Valldigna vam estar al cim del Penyalba i a Alzira, a la Vall dela Murta amb el monestir i la Creu del Cardenal. També hem caminat pel GR10, senda de gran recorregutque va de Puçol fins a Lisboa creuant tota la Península Ibèrica. Vam recórrer tota la zona de Sacañet,Canales, Andilla i la Bellida. El nostre club també ha passat per terres alicantines, a pics tan coneguts com el Montcabrer,Puigcampana, Montgó i la Vall de Laguar. Guardem un especial record de la marxa al Puigcamp, davant lescostes de Benidorm, com una de les marxes més dures que hem realitzat en la Comunitat Valenciana. Com és natural, el desig de conèixer terres i paisatges cada vegada més allunyats del nostre entorn,ens va fer iniciar marxes a punts situats fora de la nostra Comunitat. A la província de Terol vam caminar perla zona de Beceite i els bells paisatges del Matarraña, amb les Gubias del Parrisal, el Monte Arany, etc.També vam pujar als pics Javalambre i Camera de la Sierra. Seguint la ruta aragonesa, vam anar al pic delMoncayo on, a falta dun quilòmetre per arribar al cim, la densa boira ens va impedir pujar-hi. De totamanera, lexperiència de recórrer aquestes terres i visitar el Monestir de Veruela, on Béquer va escriure lesseues famoses “Cartas desde mi celda”, va ser molt bonica. Membres del nostre grup també van visitar la muntanya Caro, a terres catalanes, un calorós diadagost en un recorregut anomenat “trencacames” per la duresa del terreny i els acusats desnivells. Per acabar, mencionarem les marxes als Pirineus. Alguns components del grup han realitzat lafamosa prova de Carros de Foc. I el nostre club va travessar la frontera al final de lestiu de 2010, visitant lazona de la muntanya Carlit, a la Cerdenya francesa. No podem olvidar-nos de mencionar que lafició pelsenderisme fomentada pel Club Esportiu de Senderisme de Bexí ha fet possible que durant els últims anys,molts socis i altres aficionats locals hagen decidit fer el Camí de Santiago, realitzant-lo tot o només un part. Tanmateix, el nostre grup no sha limitat a caminar sense cap tipus dorganització. Fa uns anys, elclub es va legalitzar mantenint el nom actual. Formem part de la Federació Valenciana de Muntanya iSenderisme. Tenim una Junta Directiva, de la qual Susana Ferrandis nés la presidenta, i vora seixantaassociats. Estem oberts a qualsevol persona que desitge caminar amb nosaltres i conèixer les nostrescomarques, muntanyes i llocs de gran bellesa paisagística.11
 13. 13. ASSOCIACIÓ AMICS DEL PALAUL’Associació Cultural Amics del Palau ha finalitzat el cicle d’activitats del curs actual. L’èxitque va acompanyar al primer cicle d’activitats ha estat present també enguany. Lesactivitats han estat variades, en primer lloc es va presentar al públic el llibre sobre el Palauescrit per Xavier Mesado i Ferran Nebot i que actualment està a la venda.Una altra de les activitats va ser la visita guiada al castell d’Alaquàs, on els visitants vanpoder comprovar una actuació sobre un edifici històric adquirit per l’Ajuntament d’Alaquàsper les mateixes èpoques en que es va adquirir el Palau de Betxí.Per continuar amb el cicle de conferències iniciat la temporada passada aquesta vegadava participar la professora titular del departament d’Història de l’Art de la Universitat deValència, Mercedes Gómez-Ferrer, que va incidir en la importància artística d’alguns delelements arquitectònics del Palau de Betxí.Finalment ,dins de la setmana que la Caixa Rural de Betxí destina a celebrar la festivitatdel seu patró, Sant Isidre, l’Associació va participar amb una conferència sobre la històriadel Palau.Hem de recordar que en lanterior cicle de conferències vam poder escoltar lesexplicacions de larquitecte especialista en patrimoni Paco Grande, els arqueòlegs delPalau, Lourdes Tamborero i Rafael Martínez, i ladvocat i membre del Consell Valencià deCultura Vicent Àlvarez. Enguany continuarem amb les activitats, que esperem que siguenprofitoses per al coneixement del nostre patrimoni cultural, històric i artístic.12
 14. 14. El passat diumenge 22 de maig els ciutadans i les ciutadanes de Betxí van decidir que el BLOC fóra el partit més votat i, per tant, confiar-li el govern del nostre poble. Com a conseqüència d’això, el passat 11 de juny es va produir el canvi en l’alcaldia del nostre ajuntament i, Alfred Remolar serà qui encapçalarà l’equip que governarà els propers anys. Juntament amb ell, hi haurà altres quatre persones que formaran l’equip de govern de l’ajuntament:Salva Rius, Àngels Rius, Susana Ferrandis i Toni Meneu. A l’espera d’acabar de configurar l’organigrama de les regidories que haurem d’assumir, volemdonar-vos les gràcies, en nom de totes les persones que formem part del BLOC DE BETXÍ, pel suport i laconfiança que ens heu donat en les eleccions. Hem de ser conscients que ens enfrontem a una difícil legislatura, amb un gran deute enl’ajuntament (vora 3,5 milions d’euros) i una crisi social molt greu, amb moltes persones del poble que estansense faena. Partint d’estes circumstàncies, tenim clar que invertirem tot el nostre esforç, dedicació itreball per tal de fer el millor per al poble i per a tota la gent. I especialment els eixos de la nostra actuacióseran: augmentar l’ocupació, contenció de la despesa innecessària, transparència en les actuacions i mésparticipació de la gent en les decisions. Sabem que no és fàcil, i creiem que vosaltres també ho sabeu.Però no ens resignarem. Amb ganes i dedicació, intentarem canviar esta situació i mirar cap al futur amboptimisme i il·lusió. Però heu de saber que és cosa de tots, no només nostra. Entre tots hem de fer un poble millor;entre tots hem d’unir esforços per tirar endavant; entre tots, eixirem d’esta situació complicada. Esperem,també, comptar amb els altres grups polítics moltes vegades, perquè els temps que s’acosten són difícils inecessitarem de l’esforç de com més gent, millor. Gràcies per la confiança dipositada en nosaltres. Esperem no defraudar-vos, i nosaltrestambé esperem i confiem en la vostra ajuda. BLOC DE BETXÍ.13
 15. 15. Populars per Betxí Han pasado las elecciones municipales del 22 de mayo. El resultado ha sido contundentepara el PP: perdemos la alcaldía y pasamos a ser la segunda fuerza más votada en Betxí. Asumimosla derrota y después de debatir internamente las opciones, se ha decidido que pasemos a laoposición. Felicitamos al Bloc como partido ganador, a Alfred Remolar como cabeza de lista y a EUpor conseguir, una vez más, un representante en la corporación. Agradecemos a todas las personas que han estado trabajando en las elecciones y que nos hanayudado de diversas formas. También agradecemos a nuestros votantes su apoyo incondicional. Nuestra predisposición es seguir aportando lo mejor para nuestro pueblo, por ellorealizaremos una oposición responsable y constructiva que facilite al equipo de gobierno lagobernabilidad de nuestro municipio. También facilitaremos el apoyo necesario al alcalde y alequipo de gobierno para las gestiones con otras administraciones gobernadas por el PP (Diputación,Consellerias...). Así como también facilitaremos ideas y proyectos que sean beneficiosos para todos.Seguimos estando al servicio de todos nuestros ciudadanos. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt Y, los populares seguimos soñando en tener un Betxí más próspero, con más oportunidadesde negocios y de trabajo, con más servicios y con mejores instalaciones. Son momentos difíciles, la crisis golpea a muchos de nuestros vecinos. Es momento de quelas instituciones, en este caso el ayuntamiento, colabore con todos los que más carencias sufren, ytrabaje en todas aquellas oportunidades de mejora para ellos.14
 16. 16. En primer lloc el PSPV de Betxí vol felicitar al Bloc pels resultats obtinguts ales eleccions del passat 22 de maig i l’enhorabona al Sr. Remolar pel seunomenament com a Alcalde de l’Il·lustríssim Ajuntament de Betxí.També ens agradaria donar les gràcies a tots i cadascun del votants que handipositant la seua confiança en les sigles del PSPV-PSOE. Estem a la seuadisposició, a la dels que ens han votat i a la de tots els ciutadans de Betxíque vullguen transmetre qualsevol idea, informació o comentari. Esperem nodefraudar-los. A l’igual que felicitar a tots els ciutadans de Betxí per l’altaparticipació en les eleccions, la democràcia sempre guanya en municipis comel nostre on la participació sempre és altíssima.Ens agradaria manifestar públicament que la nostra tasca d’oposició durantaquests 4 anys ha sigut escrupolosa, dedicant–li moltes hores a aquestatasca que ens van encarregar els electors ara fa 4 anys. Fiscalitzant l’accióde govern i mostrant sempre respecte institucional. Molts fets ens han donatla raó, altres els anirem veient al llarg del mesos.Les circumstàncies d’aquesta nova corporació són molt distintes, haurem deparlar molt, i arribar a acords, el diàleg ha sigut i serà la nostra premisa, icreiem que en caldrà més que mai, des dací ens fiquem a la disposició delgovern municipal per intentar lluitar pel nostre poble, un poble en què creiem,on vivim i volem continuar fent-ho.Tots coneixem les dificultats a què anem a enfrontar-nos durant aquestosanys, la tasca no serà gens fàcil, però amb la il·lusió i les ganes de treballarque tenim els regidors i regidores socialistes, i la resta de la Corporació,cadascú des del lloc que li corresponga, farem del nostre poble un lloc millorper viure.Com diem, nosaltres anem a facilitar la governabilitat del municipi, sempredes de la prudència, lhonradesa i la dignitat. Però sabent dir no quanpensem que les coses no beneficien a Betxí.El futur és nostre, únicament hem de saber gestionar-lo.15
 17. 17. En primer lugar, agradecer a la ciudadanía de Betxí la confianza que hadepositado en Esquerra Unida; una confianza que esperamos no defraudaren estos próximos cuatro años.Nuestro compromiso y el núcleo central de nuestra acción política serán laspersonas y para ello planteamos alternativas basadas en cuatro ejesesenciales. Estas alternativas las iremos desarrollando progresivamente yplasmando de forma más concreta. Ahora, únicamente, señalamos algunasde las ideas clave de estos cuatro ejes:1.- Las personas y el trabajo. En una situación como la de Betxí, con alrededor de 500 parados,un Ayuntamiento responsable está obligado a utilizar sus recursos para hacer frente a este graveproblema.2.- Las personas y sus necesidades. La ciudadanía de Betxí ha de ver cubiertas susnecesidades básicas y nuestro compromiso pasa porque el Ayuntamiento ponga los mediosadministrativos y económicos para hacer frente a una situación tan grave.3.- Las personas: corresponsables en la gestión municipal.–Plan de austeridad: es imprescindible reducir los cerca de 4 millones de euros de deuda.–Transparencia: que la ciudadanía tenga información directa, entre otras cuestiones, del grado dedesarrollo presupuestario, de las subvenciones otorgadas y de los pagos realizados.–Presupuestos Participativos, donde las ciudadanas y los ciudadanos de Betxí, con toda lainformación posible, decidan y prioricen las inversiones en el municipio.4.- Las personas en un pueblo para vivir.–Poner los medios para mantener un pueblo con aspecto limpio, mejorando la limpieza denuestras calles, pero, sobre todo, impulsando el compromiso ciudadano para mantener uncomportamiento cívico en el que se ensucie menos y se recicle y se reutilice más, en el que serespete el mobiliario público por considerarlo como algo propio.–Propiciar que la juventud tenga no sólo un lugar adecuado para reunirse, sino que tengaposibilidad de decisión sobre las cosas que le importan. Son los jóvenes los que han de decidir loque quieren hacer, los espacios que necesitan y cómo han de gestionarse. La dinámica de que losmayores decidamos por los jóvenes se ha mostrado inútil.–Crear un Consejo Municipal de Infancia, donde los niños y niñas puedan expresar supreocupaciones y plantear sus propuestas. Un pueblo visto desde la altura de las niñas y los niñosserá, con toda seguridad, mucho más habitable.Por último, una propuesta que vamos a hacerde forma inmediata: peatonalizar la zonacomprendida entre la escuela, la biblioteca, elparque y la isleta de la AV/ Sant Josep Obrer.Creemos que eliminando el tránsito en esazona, sobre todo por el peligro que supone, yposibilitando la apertura del patio escolar,recuperamos un espacio para las personas acoste cero.16
 18. 18. Cal fer un recordatori de les Ordenances de Casals i de Tinença d’Animals Domèstics i de Companyia. ORDENANÇA REGULADORA DE CASALS Es pretén harmonitzar el dret a l’oci i a la festa amb el dret al descans. Es fixa lobligació dinscriure els casals al REGISTRE MUNICIPAL DE CASALS. Per inscriure un casal al Registre Municipal cal presentar: ∗Un certificat tècnic en què s’acredite el compliment de les condicions mínimes d’habitabilitat i seguretat, i que faja constar l’aforament del local. ∗Una relació d’usuaris del local, amb autorització paterna si són menors. ∗Contracte d’arrendament o escriptura de propietat. Està prohibida la venda d’aliments i begudes, així com el subministrament d’alcohol i tabac als menors de 18 anys i el consum i tinença de drogues. Estableix períodes de descans nocturn: ordinaris, en cap de setmana i en festes. ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA - Els nostres animals no han de causar molèsties al veïnat mitjançant lladrucs, miols, o sorolls molestos, especialment durant la nit. - Hem dimpedir quan eixim a passejar amb ells, que depositen les seues defecacions a les voreres, passeigs, jardins i, en general, en qualsevol altre lloc dedicat al trànsit de peatons. No hem de dur-los solts, o sense boç si son perillosos. - No podem tenir animals d’espècies perilloses sense autorització prèvia. - No hem de maltractar els animals, tot al contrari, els nostres animals han de rebre de nosaltres una alimentació adequada, vacunacions i tractaments sanitaris, didentificació i, sobretot, afecte. Trobareu el text de les ordenances a: www.betxi.es17
 19. 19. INFORMACIÓ CIUTADANA TELÈFONS HORARI DELS AUTOBUSOSEmergènciesCentral General dEmergències 112 Línia Betxí-Castelló / Castelló-BetxíBombers 112 / 085 Eixides de Betxí: 7:45, 9:05, 15:00 (de dilluns a dissabte)Guàrdia Civil (COS) 062 Eixides de Castelló: 11:30 (de dilluns a divendres); 964 22 11 00 13:15, 18:30 (de dilluns a dissabte)Guàrdia Civil (Betxí) 964 62 24 27Policia Local de Betxí 608 06 68 01 Línia Betxí-València / València-BetxíHospital de la Plana (Vila-real) 964 35 76 00 Eixides de Betxí: 7:45 (de dilluns a divendres)Hospital Provincial (Castelló) 964 35 97 00 Eixides de València: 18:30 enllaç a Nules, de dilluns a divendres)Hospital General (Castelló) 964 21 10 00Creu Roja (Castelló) 964 72 48 50 Trajectes realitzats per HICID, SA. Telf: 964 20 01 22Urgències Centre de Salut 964 62 00 12(Betxí)Farmàcia Balaguer Blasco 964 62 10 52Farmàcia Inma Marco 964 62 00 31Farmàcia dArtana 964 61 10 31Farmàcia dEslida 964 62 82 97Serveis de lAjuntament de Altres serveis dinterésBetxíAjuntament (centraleta) 964 62 00 02 Correus 964 62 08 52Ajuntament (FAX) 964 62 11 03 SERVICAN 964 52 13 44Casal Jove 964 62 35 07 CP Cervantes-J. Dualde 964 62 01 03Poliesportiu 964 62 10 62 IES de Betxí 964 62 00 83Biblioteca / Arxiu 964 62 25 21 Centre de Salut (cita prèvia) 964 62 01 50Camp de Futbol 964 62 21 13 Centre de Salut (FAX) 964 62 03 96Escoleta Infantil “Pequelar” 964 62 03 83 Centre de Salut (urgències) 964 62 00 12Serveis Socials 964 62 04 41 Taxi Pedro A. Sánchez 696 495 262Magatzem Municipal 964 62 00 02 Taxi Ramón Martínez López 615 200 745Escola de Persones Adultes 964 62 01 53 Iberdrola (urgències) 964 26 11 40(EPA)Centre de la Tercera Edat 964 62 23 55 FACSA (urgències) 964 24 60 66Teatre Municipal 964 62 25 21 Facsa Betxí 964 62 13 37Casa de la Cultura / SPV 964 62 25 21 Parròquia Mare de Déu dels 964 62 00 52 ÀngelsJutjat de Pau 964 62 12 0218
 20. 20. CONSELL DE REDACCIÓ Edita: Ajuntament de Betxí.- Direcció: Josep Antoni Meneu Gaya.- Redacció: Enric Sorribes Roig.- Correcció: SPV Maquetació i impressió: Gráficas Guillamón, CB.- Dipòsit legal: Col·laboren:19

×