Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Mm Technocity June 17 2009 V 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Mm Technocity June 17 2009 V 2

 • 1,359 views
Published

Malayala Manorama report against Technocity on June 17 2009

Malayala Manorama report against Technocity on June 17 2009

Published in News & Politics , Sports , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Manorama Online Home Page 1 of 2 HOME SUBSCRIPTION SHOPPING PHOTO GALLERY VIDEOS MUSIC DOWNLOADS MY MANORAMA BLOG CHAT MAIL » Make Us Your Home Page Wednesday, June 17, 2009 12:30 AM IST REGISTER NOW LOGIN ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ ØßÈßΠآ·àÄßµ ·àÄßµ èÜ-Ëí æxW èÜ-ËíØíææxW-- ¦çøÞ·c¢ çøÞ·c¢ ÎÄ¢ ÎÄ¢ ç¼cÞÄß×¢ ç¼cÞÄß×¢ ÕÈßÄ ÕßÆcÞÍcÞØ¢ ÕßÆcÞÍcÞØ¢ ÌÞÜøÎ LATEST NEWS çµø{¢ çÆÖàÏ¢ ÕßçÆÖ¢ ÕÞÃß¼c¢ µÞÏßµ¢ ¿baß 20 çÜÞµµMí µÞÝíºMÞ¿í ÈßøcÞÄøÞÏß ¼ßÜïÞÕÞVJ dÉÕÞØß ÕߺÞø¢ çÙÞ¢ çÙÞ¢ ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ çµø{¢ ø{¢ ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ Story Dated: Wednesday, June 17, 2009 0:26 hrs IST LATEST NEWS IN THIS SECTION 濵 ÈÞØßxßÏᢠ¥ÈßÖí 濵íçÈÞØßxßÏᢠ¥ÈßÖíºßÄÄbJßW ÄæK ²ÝßÕÞAßÏÄí ¥çÈb×ßAá¢: Õß.®Øí - ØbL¢ çÜ~µX ÎdLß æµ. Éß. øÞç¼dwæa ÄßøæE¿áMá ÖøßÕ‚á ÄßøáÕÈLÉáø¢: µøÞùÞÏß øIá ¥çÎÞÃßÏ¢ ¿ÞCí æÉÞGßæJùß‚í øIá çÉVAí ÕV×ÎÞÏßGᢠæµÞ‚ßÏßæÜ ØíÎÞV¿í Øßxß ÉøáAí ÉiÄß ¥ÈßÖíºßÄÄbJßÜÞæÃCßW ØbÞdÖÏ æÎÁßAW ÎÞçȼíæÎaáÎÞÏß §Kí ºV‚ ¥ÄßæÈÞM¢ øâÉ¢ æµÞ¿áJ more stories » ÄßøáÕÈLÉáøæJ 濵íçÈÞØßxß ÉiÄß ²øá ÕV×ÎÞÏß çµÞZÁí ØíçxÞçù¼ßW. OTHER STORIES IN THIS SECTION ÉiÄß È¿MÞAÞX ÄßøæE¿áAæMG ·ÕVÃVæAÄßæø çµØßÈßÜï: ØßÉß®¢ ²XÉÄí µOÈßµZ ÉßzÞùß. ¦ç·Þ µáGÈÞ¿í, §¿áAß ÉÞçA¼áµZ çµdw¢ Äßøß‚Ï‚á {ÎÞwcÎÞÃá µÞøÃæÎKÞÃí ´çÆcÞ·ßµ Ø͵{áÎÞÏß ²JáÄàVMßÈá ØßÉß®¢; ºV‚ÏíAá ÍÞ×cæÎCßÜᢠØíÎÞV¿í ØßxßÏáæ¿ ·Äß ÄÏÞV µIá ÄÞWÉøc¢ çÉÞÏÄÞÃá ÏÅÞVŠ濵íçÈÞØßxßÏᢠ¥ÈßÖíºßÄÄbJßW µÞøÃæÎKá ºâIßAÞÃßAæM¿áKá. ÎâKø ÉÄßxÞIßÈáçÖ×¢ æµÞÜï¢ ÄàøJí µMW PRINT MAIL çÆÖàÏÉÞÄ ÕßµØÈJßÈá 16 ÜÞXÁí ØíÎÞV¿í ØßxßÏßW µøÞùÞÏ çÖ×¢ ¥µbßØß×X ÏâÃßxí ÕcÕØíŵZ ÉÞÜßAÞJ ØíÅßÄß Ø¢ØíÅÞÈ °¿ß ÕµáMßæa ÕßÖbÞØcÄ ÄæK ÈÞÜá ÌZÌí µJß‚ÄßÈí µÞW Üf¢; §ˆÞÄÞAßÏÄí 濵íçÈÞØßxßAÞÏß ÕK ·ZËí µOÈßµ{áæ¿ÏᢠÉGßµ¼ÞÄß µá¿á¢Ì¢ §øáGßW ÎxᢠÉßXÕÞBÜßÈá µÞøÃÎÞÏß. 濵íçÈÞÉÞVAßW ÈßKí ¥Fí µßçÜÞÎàxV ØVAÞøáÎÞÏß çØÞÉÞÇßµ ºV‚ÎÞdÄ¢: ¥µæÜ ÉUßMáùJÞÃí 濵íçÈÞØßxß ÉiÄß ÕßÍÞÕÈ¢ æºÏíÄßGá{{Äí. æµØßÌßØß Äá¿AJßW 500 ¯AùßÜÞÃí ©çgÖß‚æÄCßÜᢠ¦ZMÞVMáU §¿BZ ²ÝßÕÞAß ØÎÕÞÏ ÈàAÕáÎÞÏß ØßÉß®¢ çµdwçÈÄãÄb¢ 450 ¯AùÞÏß µáù‚á. µÞW ÎÞùß µOßÏß¿W: çÁÞµí¿VAí ®Äßæø ÄÞWAÞÜßµ È¿É¿ß ØíÎÞV¿í Øßxß çÉÞæÜ ²x çƒÞGí ¦ÏßGˆ, 50 ¯AV ÕæøÏᢠ50_100 ¯AV ÕæøÏᢠØßÉß®¢ ÎáKÃßÏßW ÄBZ ©IÞÕßæÜïKá 100 ¯AùßçÜæùÏᢠ®KßBæÈ ÎâKáÄø¢ çƒÞGáµ{ÞAß °¿ß ÉÞVAáµZ ÕàøX ÕßÍÞ·¢ ØíÅÞÉßAÞÈÞÃá ØbµÞøc Ø¢ø¢Íµæø fÃß‚Äí. çµø{ Øíçxxí °¿ß ¥Èá¼Ïáæ¿ ¥NÏíAá Îá¶cÉCí: æÉÞÜàØí §XdËÞØíd¿µíºV ÜßÎßxÁí (æµ®Øí°¿ß°) ®K ÉáÄßÏ æÉÞÄáçÎ~ÜÞ ç·ÞZËí ÐÌí ææÜØXØí ùgÞAßÏÄßÈá Øíçx µOÈßAá ÄæK øâÉ¢ æµÞ¿áJÞÃí 濵íçÈÞØßxßAá Äá¿A¢ µáùß‚Äí. 2008 ÜIÈßW ÈßæKJßÏ ÎÜÏÞ{ßAᢠÉKßMÈß; çÎÏßW æµ®Øí°¿ß° ùßµbØíxí çËÞV µbÞ{ßËßçA×X ÉáùæM¿áÕß‚á. 'Îá~cÎdLßAá Íøø¿ÈÏíAí ¥ÄàÄÎÞÏß dÉÕVJßAÞÈÞÕßÜï" ØíÎÞV¿í Øßxß ÉiÄßÏáæ¿ ¥KæJ more stories » dÉÖØíÄß µI޵â ²XÉÄá ÕXµß¿ µOÈßµZ ©¿X dÉÄßµøß‚á. ÆáÌÞÏßæÜ ÄæK ®ÎÞV ®¢¼ß®Ëí, ®W ¦XÁíí ¿ß, ùçÙ¼, ØáØíçÜÞY, èÎxÞØí, ØY çËÞùØíxV, ®Øí¦V§°, dÌßç·Áí, ùÞ¢µß ®KßÕÏÞÏßøáKá ²XÉÄí µOÈßµZ. ¥KæJ ºàËí æØdµGùß Éß.æ¼. çÄÞÎØᢠÕcÕØÞÏ, °¿ß æØdµGùßÎÞøᢠ¥¿BßÏ ØÎßÄß 50 ¯AùßW ÄÞæÝÏáU çƒÞGáµZ ÕßµØßMßAÞX ®ˆÞ µOÈßµZAᢠçÏÞ·cÄ ©æIKá µæIJß. ¥ÄßÜᢠÕÜßÏ çƒÞGáµZAí ®ÎÞV ®¢¼ß®Ëí, ®W ¦XÁíí ¿ß Äá¿BßÏ ÕOXÎÞV ©ZæMæ¿ ¥Fí µOÈßµæ{ÏᢠÄßøæE¿áJí ùßµbØíxí çËÞV dÉçMÞØW ÉáùæM¿áÕß‚Äá ÈÕ¢ÌùßÜÞÃí. ¥çMÞçÝAᢠØíÎÞV¿í Øßxß ÉiÄßÏßW ÄVABZ ¦ø¢Íß‚ßøáKá. °¿ß ø¢·Já ÎÞwcÕᢠµIá Äá¿BßÏçÄÞæ¿ ²XÉÄí µOÈßµ{ßW ²æøH¢ çÉÞÜᢠdÉÄßµø߂߈. ÕàIᢠÎçxæÄCßÜᢠµOÈßµæ{ fÃßAÞçÈÞ, çÏÞ·cÄ çÈ¿ßÏ µOÈßµ{áÎÞÏß ºV‚ È¿JÞçÈÞ ØVAÞøᢠÎßÈæAG߈. ØíÎÞV¿í Øßxß ÉiÄßÏßæÜçMÞæÜ 26% ³Ùøß Ø¢ØíÅÞÈJßÈᢠÌÞAß 74% ³Ùøß ØìµøcBZ ÕßµØßMßAáK µOÈßAá¢. µcÞ¢ÉØßW çÙÞGÜᢠ¦ÖáÉdÄßÏᢠËí {ÞxᢠÎxᢠ©ZæM¿áK ¿ìY×ßMÞÃí ƒÞX æºÏíÄßøáKÄí. ÜÍßAáK ØíÅÜJßæa 70% °¿ß, °¿ß§®Øí ÕcÕØÞÏJßÈᢠÌÞAß Îxá http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContent... 17-06-2009
 • 2. Manorama Online Home Page 2 of 2 ØìµøcBZAᢠÕßÈßçÏÞ·ßAâ. Éçf 濵íçÈÞØßxßÏáæ¿ ØíÅÜæοáMáçÉÞÜᢠÉâVJßÏÞÏßG߈. 450 ¯AùßW ÉUßMáù¢ ÉFÞÏJßæÜ 205 ¯AV ÎÞdÄÎÞÃí ¨ ÎÞØ¢ ¦ÆcÕÞø¢ èµÕÖ¢ µßGßÏÄí. çÕÜâV, ¥IâVçµÞâ ÉFÞÏJáµ{ßÜÞÏß ÌÞAß ÍâÎß ¯æx¿áAÞÈáIí. ¯æx¿áJ ØíÅÜJí çùÞÁᢠèÕÆcáÄßÏᢠ®JßAÞÈᢠȿɿßÏÞÏßG߈. ÉiÄßæÏMxß ¦øᢠÎßIáKá çÉÞÜáÎ߈. www.yatra.com/Rs.1300_Offer Ads by Google Privacy | About Us | Media Kit | Career@Manorama | Contact Us | Our Publications | Font | Sitemap | Feedback ©manoramaonline 2009 http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContent... 17-06-2009