Transmedia Story Telling
“ถึงเวลา...เล่าเรื่องหลากสื่อ”
	 อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์จาก
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดก...
3. ผู้ชมไม่ได้อยากรับชมเพียงลำ�พัง แต่อยากที่
จะมีสังคม มีความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆ สังเกตได้จาก
พฤติกรรมการโพสข้อคิดเห็น...
สร้างปฏิสัมพันธ์และความสนุกสนานให้กับผู้ชมมากขึ้น
	 ซึ่งผู้ผลิตรายการในปัจจุบันนิยมนำ�วิดีโอย้อน
หลังไปโพสบนโซเชียลมีเดียห...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Transmedia Storytelling การเล่าเรื่องยุคดิจิตอล

1,631

Published on

บทสัมภาษณ์เรื่อง Transmedia Storytelling ใน นิตยสาร 4PM ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2557 "GO DIGITAL!"
โดย สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

แนวคิดนี้ควรถูกนำมาพัฒนา content รายการทีวีในยุคดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ผู้ชม ตรึงคนดู สร้างปฏิสัมพันธ์ และขับเคลื่อนเรื่องราวมุมมองสาระในสังคม

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,631
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transmedia Storytelling การเล่าเรื่องยุคดิจิตอล

  1. 1. Transmedia Story Telling “ถึงเวลา...เล่าเรื่องหลากสื่อ” อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์จาก คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กรุณาให้สัมภาษณ์กับกองบรรณาธิการ 4PM ถึง วิธีการประยุกต์ใช้สื่อที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้เกิด ประโยขน์และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การสื่อสาร ทั้งด้านพฤติกรรมผู้รับสาร เนื้อหา รูปแบบ การนำ�เสนอ และจำ�นวนช่องทางการสื่อสารที่ถูก พัฒนาให้หลากหลายมากขึ้น อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม (อาจารย์ไอซ์) คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Q: ในปัจจุบันเรามักได้ยินคำ�ว่า Transmedia Story Telling อยู่บ่อยๆ สิ่งนี้คืออะไร Transmedia Story Telling คือการเล่าเรื่องๆ หนึ่งบนสื่อหลายๆ สื่อแต่ไม่ใช่การทำ�ซํ้าแต่เป็นการหยิบ ชิ้นส่วนเรื่องราวแต่ละมุมมองมาเล่าบนสื่อที่แตกต่างกัน มีวิธีการเล่าเรื่องที่หลากหลายเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้คนจาก สื่อหนึ่งไปดูอีกสื่อหนึ่งต่อเนื่องกันไปและเมื่อดูครบทุกสื่อ แล้วผู้ชมจะได้เนื้อหาที่มีความรอบด้านมากขึ้นมีอรรถรส และประสบการณ์ในการรับรู้เรื่องราวที่หลากหลายมากขึ้น Q: Transmedia Story Telling ควรถูกนำ�ไปใช้ อย่างไร เนื่องจากในยุคทีวีดิจิตอลนั้นผู้ชมมีพฤติกรรมใน การรับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 1. ผู้ชมไม่ได้ต้องการเพียงชมรายการเท่านั้น แต่ สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นคือความต้องการที่จะมีส่วนร่วม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับทางรายการในระหว่างออกอากาศ การแสดงความคิดเห็น การได้พูดคุยกับกลุ่มคนที่มีความ ชื่นชอบเหมือนๆ กัน 2.ผู้ชมไม่ได้นั่งชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เพียงอย่าง เดียว แต่ทำ�กิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยขณะรับชม และ รับข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจอที่หลากหลาย (Multiple Screen) เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน เพราะ ฉะนั้นจะต้องทำ�ให้ผู้ชมสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ได้จากทุกช่องทาง
  2. 2. 3. ผู้ชมไม่ได้อยากรับชมเพียงลำ�พัง แต่อยากที่ จะมีสังคม มีความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆ สังเกตได้จาก พฤติกรรมการโพสข้อคิดเห็นหรือพูดคุยเกี่ยวกับรายการ ลงในเฟสบุ๊ค จากพฤติกรรมของผู้ชมในข้างต้น Transmedia Story Telling สามารถตอบโจทย์นี้ได้ โดยการใช้สื่อ ประเภทต่างๆให้สามารถเล่าเรื่องได้หลากหลายมีความ สอดคล้องและเชื่อมโยงกันเช่นการทำ�เว็บไซต์ที่สามารถ โต้ตอบกับผู้ชมได้(interactive)เกมหรือวิดีโอตอนพิเศษ บนสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือ แม้แต่รายการทำ�อาหารบางรายการที่ใช้สื่อประเภทอื่น เข้ามาเสริมเช่นขณะที่ผู้ชมดูรายการทางโทรทัศน์อยู่นั้น สามารถดูสูตรอาหาร เคล็ดลับ แสดงความคิดเห็นหรือ ตอบปัญหาชิงรางวัลกับทางรายการผ่านแอพพลิเคชั่น ไปพร้อมกัน สิ่งเหล่านี้จะทำ�ให้การรับรู้ของผู้ชมมีความ สนุกสนานมากขึ้น นอกจากการนำ�สื่อหลายประเภทมาใช้ให้ สอดคล้องกันแล้ว สื่อจะต้องมีวิธีการเล่าเรื่องที่ทรงพลัง และมีมุมมองของเรื่องที่หลากหลาย นอกเหนือไปจาก เนื้อหาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งสื่อยังคงสามารถใช้วิธีการเดิมได้อยู่ แต่จำ�เป็นที่จะต้องหาวิธีการนำ�เสนอที่แปลกใหม่มีลูกเล่น ที่สามารถดึงดูดใจผู้ชมให้ได้มากกว่าเดิม สารคดีเรื่อง The Code ช่อง BBC มีเนื้อหาที่ อยากจะสื่อไปยังผู้ชมว่าบางสิ่งบนโลกใบนี้ที่ไม่สามารถ หาคำ�ตอบได้นั้น วิทยาศาสตร์สามารถที่จะแกะเป็น รหัสลับและอธิบายสิ่งเหล่านั้นออกมาได้ซึ่งสารคดีเรื่องนี้ มีวิธีการทำ� TransmediaStoryTellingได้อย่างน่าสนใจ คือ มีการทำ�เว็บไซต์ของสารคดีเรื่องนี้ขึ้น โดยในเว็บไซต์ จะมีบล็อก วิดีโอตอนพิเศษที่ไม่ได้ออกฉายทางโทรทัศน์ รวมทั้งเกมที่ให้ผู้ชมแกะรหัส ซึ่งการที่ผู้ชมจะสามารถ หาโค้ดมาถอดรหัสในเกมได้นั้น จะต้องดูรายการทาง โทรทัศน์ เล่นเกมในเว็บไซต์ อ่านข้อมูลในบล็อกแล้วนำ� โค้ดที่ได้ทั้งหมดมาเรียงกันผู้ชมก็จะได้คำ�ตอบในสัปดาห์ นั้น และเมื่อถึงตอนสุดท้ายของรายการผู้ชมจะต้องนำ� โค้ดคำ�ตอบของทุกสัปดาห์มารวมกันเพื่อที่จะได้ไปร่วม ปาร์ตี้ที่ทางรายการจัดขึ้น จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูด ความสนใจชองผู้ชมให้ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จากสื่อหลายประเภท ซึ่ง เนื้อหาที่ทางรายการใช้จะแบ่งย่อยออกเป็นส่วนๆ แล้ว กระจายไปยังสื่อแต่ละประเภทให้มีความแตกต่างกันแต่ มีจุดที่เชื่อมโยงกันอยู่ นี่คือลักษณะของการเล่าเรื่องราว ผ่านสื่อที่หลากหลายซึ่งจะมีประโยชน์มากในการทำ�ให้ ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ ดึงผู้ชมเอาไว้กับรายการและในขณะ เดียวกันก็สร้างสังคมของผู้ชมที่ดูรายการขึ้นมา Q: ผู้ผลิตรายการจะมีวิธีการคัดเลือกเนื้อหาที่มีไปนำ� เสนอผ่านสื่อแต่ละประเภทให้เหมาะสมได้อย่างไรบ้าง สำ�หรับหลักในการคัดเลือกในหาแต่ละส่วนให้ สอดคล้องกับสื่อแต่ละประเภทนั้น ผู้ผลิตต้องพิจารณา เนื้อหาให้เหมาะสมกับประเภทของสื่อและลักษณะการ รับชมของผู้รับสาร หากเป็นการนำ�เสนอเรื่องราวบน เว็บไซต์ต้องพิจารณาธรรมชาติและคุณสมบัติของเว็บไซต์ ว่าสามารถใช้ประโยชน์นในรูปแบบใดได้บ้างตัวอย่างเช่น การทำ�รายการท่องเที่ยวและใช้เว็บไซต์เป็นองค์ประกอบ เสริม ผู้ผลิตสามารถทำ�เว็บไซต์ท่องเที่ยวของรายการที่มี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ โดยการทำ�แผนที่ท่องเที่ยว เมื่อ ผู้ชมกดเข้าไปยังสถานที่บนแผนที่ จะปรากฎข้อมูล ภาพ วิดีโอท่องเที่ยวหรือแม้แต่สูตรอาหารท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย
  3. 3. สร้างปฏิสัมพันธ์และความสนุกสนานให้กับผู้ชมมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตรายการในปัจจุบันนิยมนำ�วิดีโอย้อน หลังไปโพสบนโซเชียลมีเดียหรือการโปรโมทก่อนเข้า รายการเท่านั้นแต่ผู้ผลิตต้องคำ�นึงว่าโซเชียลมีเดียคือการ สร้างสังคม ดังนั้นจะต้องทำ�อย่างไรให้ผู้ชมเข้ามาพูดคุย กัน เข้ามามีส่วนร่วม และมีความรู้สึกว่าผู้ชมเป็นเจ้าของ รายการ ในส่วนของการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละ สื่อนั้น จะต้องพิจารณาจากผู้ชมและแก่นเนื้อหาหลักที่ ต้องการจะนำ�เสนอ ให้ดูว่าสื่อหลักที่ใช้นำ�เสนอนั้นมีขีด จำ�กัดใดบ้าง เช่น พื้นที่ไม่พอหรือถ้านำ�เสนอบนสื่อหลัก แล้วไม่สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ ผู้ผลิตก็สามารถ นำ�ไปพัฒนาและเชื่อมโยงกับสื่อรูปแบบอื่นแทนได้ ข้อแนะนำ� แนวคิด สำ�หรับคนทำ�สื่อในยุคดิจิตอล ยุคดิจิตอล คือยุคของสื่อที่มีความหลากหลาย มีลูกเล่นมาก สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรเน้นเรื่องนี้เป็น สำ�คัญ เพราะเมื่อผู้ชมรู้สึกตนเองมีส่วนร่วมแล้ว ก็จะ เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของรายการ เมื่อผู้ชมมีความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรายการแล้ว จะมีผลต่อการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมตามที่รายการนำ�เสนอซึ่งจะมี ประโยชน์มากต่อรายการที่เป็นสาระความรู้ ซึ่งจากเดิม บทบาทของสื่อคือการให้ความรู้และให้ความบันเทิง แต่ ในยุคดิจิตอลสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือการทำ�ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ผู้ชมจะรู้สึกว่าตนเองสามารถมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ทำ�ให้เรื่องไกลตัวกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว แล้วสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ข้อแตกต่างของ Multiplatform กับ Transme- dia Story Telling - Multiplatform: การเล่าเรื่องใดเรื่อง หนึ่งผ่านสื่อหลายประเภท เช่น การนำ�วิดีโอที่ออก อากาศแล้วไปโพสขึ้นเฟสบุ๊ค อัพขึ้นยูทูป โดยใช้ วิดีโออันเดียวกัน - Transmedia Story Telling: ในแต่ละสื่อ จะต้องมีลูกเล่นของเนื้อหาที่แตกต่างกัน แยกส่วน กัน และเมื่อดูครบทุกสื่อแล้วจะได้เนื้อหาในภาพรวม ทั้งหมดอีกทีหนึ่ง แต่ผู้ผลิตต้องเลือกด้วยว่า เนื้อหาส่วนหลักจะอยู่บนสื่อไหน แล้วใช้อื่นๆ เป็น องค์ประกอบเสริมเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชม “สิ่งสำ�คัญคือการรู้จักธรรมชาติของสื่อที่ นำ�มาใช้และดูว่าผู้ชมที่อยู่ในแต่ละสื่อทำ� กิจกรรมใดบ้างบนสื่อเหล่านั้น จากนั้นผู้ผลิต จะต้องสร้างแก่นเนื้อหาหลักและรูปแบบการ เล่าเรื่องที่ตอบโจทย์ประสบการณ์ในการรับรู้ ในแต่ละสื่อ แล้วพยายามดึงให้เชื่อมโยงกลับ มายังสื่อหลักให้ได้”

×