Radio Script Concept

2,328 views

Published on

Basic idea about radio script writing
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทรายการวิทยุ

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Radio Script Concept

 1. 1. แนวคิดเกี่ยวกับ “การเขียนบทรายการวิทยุ” อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 2. 2. ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง ธรรมชาติวิทยุ เป็นสื่อต้องใช้จินตนาการ เป็นสื่อต้องสร้างจินตนาการ ใช้เสียงต่างๆ เป็นองค์ประกอบ ไม่สามารถย้อนกลับไปฟัง / ทำอย่างอื่นไปด้วย
 3. 3. ลักษณะการเขียนบทวิทยุ ธรรมชาติวิทยุ การเขียนเพื่อหู – ชัดเจน เข้าใจทันที คิดตามได้ สะดุดหู นำเสนอด้วยจังหวะ – ใช้จังหวะการพูด เสียงประกอบ เวลา ในการนำเสนอ การเขียนไม่ซับซ้อน – สั้น กระทัด ได้ใจความ ง่าย ผู้รับต้องใช้ได้ทันที – การที่คนดูมีการโต้ตอบกับรายการ
 4. 4. ความหมายบทรายการวิทยุ <ul><li>ข้อเขียนที่ผู้เขียนบทริเริ่มคิดและเรียบเรียงขึ้นเป็น </li></ul><ul><li>ข้อความ เป็นเรื่องราว เพื่อนำไปผลิตหรือถ่ายทอด </li></ul><ul><li>เป็นเสียงต่าง ๆ ออกอากาศทางสื่อวิทยุ </li></ul><ul><li>บทจะให้รายละเอียดของเนื้อหา ดำเนินไปอย่างมีทิศทาง ตาม </li></ul><ul><li>ขอบเขตเรื่องราวและตามรูปแบบของรายการที่ได้วางไว้ </li></ul><ul><li>มีรายละเอียดให้รู้ว่าใครทำอะไร พูดอะไรกับใคร พูดอย่างไรที่ </li></ul><ul><li>ไหน เมื่อใด ทำไม และมีองค์ประกอบอื่นเพื่อให้เกิดความ </li></ul><ul><li>เข้าใจ เกิดอารมณ์ ความรู้สึกด้วยเสียงเพลงหรือเสียงประกอบ </li></ul><ul><li>ตามความเหมาะสม </li></ul>
 5. 5. ความสำคัญของบทวิทยุ <ul><li>เป็นเครื่องมือในการ </li></ul><ul><li>ถ่ายทอดจินตนาการ </li></ul>ตัวกลางในการสื่อสาร ความคิด : แนวทางใน การผลิตรายการ ทราบรายละเอียด เนื้อหา สาระ และ รูปแบบรายการ เครื่องกำหนดทิศทางในการประสานงานกับผู้อื่น
 6. 6. การถ่ายทอดจินตนาการ <ul><li>ถ่ายทอดจินตนาการคือ “สร้างภาพให้เกิดขึ้นในใจ” ของผู้ฟัง ผ่าน </li></ul><ul><li>คำพูดและเสียงประกอบต่างๆ </li></ul><ul><li>ทำให้มองเห็นภาพเป็น “รูปธรรม” เข้าใจ และ สัมผัสได้ทางความคิด </li></ul>บทพูดถึงเรื่องบ้านและรถ คนฟังนึกภาพตามได้ เข้าใจสิ่งที่สื่อชัดเจน = เกิดจินตนาการ
 7. 7. การถ่ายทอดจินตนาการ <ul><li>จินตนาการรวมถึง ... </li></ul>อารมณ์ ความรู้สึก ลักษณะทางกายภาพ สถานที่ / เวลา เหตุการณ์
 8. 8. ความสำคัญต่อการผลิตรายการ <ul><li>ในบทจะมี </li></ul><ul><li>รายละเอียดเนื้อหา </li></ul><ul><li>รายละเอียดเสียง </li></ul><ul><li>รายละเอียดความรู้สึกอารมณ์ </li></ul><ul><li>ลำดับขั้นตอน </li></ul><ul><li>เทคนิคที่ต้องการ </li></ul><ul><li>ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน </li></ul><ul><li>กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>เพระฉะนั้น บทช่วย “ สื่อสาร </li></ul><ul><li>ความคิด ” ในการผลิตรายการ </li></ul><ul><li>กำหนดทิศทางการทำงาน </li></ul><ul><li>เข้าใจตรงกันระหว่างทีมงาน </li></ul><ul><li>สื่อสารได้ตามที่วางแผนไว้ </li></ul>บทที่ดี ... รายการก็ดีไปแล้วกว่าครึ่ง !
 9. 9. คุณสมบัติของผู้เขียนบทวิทยุกระจายเสียง <ul><li>มีความรู้ในการใช้ภาษาวิทยุกระจายเสียงและภาษาไทยอย่างถูกต้อง </li></ul><ul><li>มีความรู้ในศัพท์เฉพาะ ศัพท์เทคนิคทางวิทยุเป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม </li></ul><ul><li>รู้กลไกการผลิตรายการ </li></ul><ul><li>ใจกว้างพอที่จะรับฟังคำตำหนิหรือข้อแก้ไขจากผู้ร่วมงาน </li></ul><ul><li>เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>มีความรู้ในเรื่องรูปแบบต่าง ๆ ของรายการวิทยุเป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเสียงและแหล่งเสียงเป็นอย่างดี </li></ul>
 10. 10. การใช้ภาษา ในงานเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
 11. 11. หลักสำคัญในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง “ เขียนเพื่อการฟัง ให้เหมือนเราคุยกับคนฟัง” Concise = กะทัดรัด สั้น กระชับ 2 Correct = ถูกต้อง 3 Creative = สร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ 4 Clear = ชัดเจน 1
 12. 12. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้ชัดเจน ( clear) <ul><li>เขียนด้วยภาษาแบบการสนทนาหรือพูดคุยกัน ไม่จำเป็นต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทุกประการ แต่ฟังแล้วต้องเข้าใจได้ทันที </li></ul>โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ติดต่อได้รับสารน้ำหรือสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ที่มีเชื้อ โดยการถูกกัด หรือ ข่วน เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล เมื่อเชื้อเข้าสู่เส้นประสาท จะแบ่งตัวและเดินเข้าสู่สมอง ทำให้เกิดสมองอักเสบชนิดรุนแรง และเสียชีวิตในที่สุด โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ติดต่อโดยได้รับเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำลายสัตว์ เข้าทางบาดแผลที่เกิดจากการถูกกัด ข่วน หรือถูกเลียบริเวณบาดแผลที่มีอยู่เดิม เมื่อเชื้อเข้าสู่สมองจะเกิดอาการสมองอักสบรุนแรง และ เสียชีวิตในที่สุด
 13. 13. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้ชัดเจน ( clear) <ul><li>เลี่ยงการใช้คำที่มีเสียงทำให้ลิ้นพันกันเวลาเปล่งเสียง เช่น คำที่มีเสียงคล้ายกัน คำซ้ำในประโยคเดียวกัน คำที่มีอักษรซ้ำกันหรือการเล่นคำอื่น ๆ </li></ul><ul><li>ประตูโบสถ์บานนี้มีการประดิษฐ์ใช้ ลวดลายอย่าง </li></ul><ul><li>เลิศเลอ พริ้งเพริศด้วยลายไทยหลากหลายรูปแบบ </li></ul>
 14. 14. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้ชัดเจน ( clear) <ul><li>อย่าใช้คำย่อ ให้ใช้คำเต็ม ( ยกเว้นคำที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ) เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการอ่าน การฟังที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ( สำหรับชื่อย่อหน่วยงานราชการไทย แนะนำให้ใช้คำเต็ม แม้จะเป็นคำที่รู้จัก กันดีแล้วก็ตาม ) </li></ul><ul><li>สธ . ประกาศสนับสนุนการรณรงค์ลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล </li></ul><ul><li>ไขมัน และ โซเดียมในปริมาณมาก </li></ul>กระทรวงสาธารณสุข
 15. 15. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้ชัดเจน ( clear) <ul><li>อย่าให้คำที่แสดงความหมายไม่ชัดเจน หากความหมายไม่ครบ ควรมีการขยายความเพิ่มเติม </li></ul><ul><li>“ ผลงานของศรีบูรพา เรื่องก่อน ได้สร้างความประทับใจต่อผู้อ่านเป็นอันมาก ” </li></ul><ul><li> เรื่องไหนละ ? ต้องบอกให้ชัดเลยว่าเรื่องอะไร </li></ul>
 16. 16. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้ชัดเจน ( clear) <ul><li>อย่าใช้ประโยคกำกวม </li></ul><ul><li>- การเดินทางยังให้ความรู้แก่ ผู้เดินทางทางอ้อม อีกด้วย </li></ul><ul><li>= 1. ทางอ้อมในความหมายเส้นทางที่อ้อมไป </li></ul><ul><li>= 2. ทางอ้อมในความหมายประโยชน์ทางอ้อม </li></ul><ul><li>- นายแดงขับรถชน ควายตาย </li></ul><ul><li>= 1. ควายที่ตายแล้ว ศพควาย </li></ul><ul><li>= 2. ชนควายแล้วทำให้มันตาย </li></ul>
 17. 17. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้ชัดเจน ( clear) <ul><li>อย่าใช้คำที่มีความหมายขัดแย้งกัน </li></ul><ul><li>- นอกจากปัญหาเรื่องอากาศแล้ว ปัญหาน้ำเสียก็แก้ยาก แต่ถ้าจะแก้ก็ง่ายนิดเดียว </li></ul><ul><li> ตกลงว่าจะแก้ง่าย หรือ แก้ยาก ? </li></ul>
 18. 18. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้กระชับ ( Concise) <ul><li>ใช้ประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ยืดยาว ไม่วกวน ชัดเจน เข้าใจได้ทันที </li></ul><ul><li>เลี่ยงประโยคยาว ๆ ที่เต็มไปด้วยคำคุณศัพท์หรือคำเชื่อมต่าง ๆ เช่น คำว่า … .. ที่ ซึ่ง หรือ กับ ต่อ เพราะทำให้ประโยคเยิ่นเย่อ จนไม่รู้ว่าความสำคัญของประโยคนั้นอยู่ตรงไหน </li></ul>
 19. 19. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้กระชับ ( Concise) <ul><li>ประโยคแต่ละประโยค ควรมีแนวความคิดเดียว </li></ul><ul><li>ควรเป็นประโยคสั้น ๆ มีความหมายจบในประโยคนั้นและให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ เมื่อขึ้นประเด็นหรือเนื้อหาใหม่ </li></ul><ul><li>การย่อหน้า คือ การแสดงให้ทราบว่า ความคิดสำคัญหรือตอนใหม่กำลังเริ่มขึ้น ย่อหน้าหนึ่ง ๆ ต้องพูดถึงเรื่อง ๆ เดียวเท่านั้น </li></ul>
 20. 20. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้กระชับ ( Concise) <ul><li>ถ้าต้องกล่าวถึงตัวเลขให้ใช้ตัวเลขโดยประมาณ เช่น </li></ul><ul><li>995 บาท ใช้ว่าประมาณ 1,000 บาท </li></ul><ul><li>1,968,590 บาท   ใช้ว่าประมาณ 2 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ถ้าตัวเลขมีความสำคัญและมีจำนวนมาก ควรวงเล็บคำ </li></ul><ul><li>อ่านไว้ด้วย เช่น หนึ่ง - ล้าน – เก้า - แสน - หก - หมื่น </li></ul><ul><li>- แปด - พัน - ห้า - ร้อย - เก้า - สิบ – บาท </li></ul>
 21. 21. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้กระชับ ( Concise) <ul><li>อย่าใช้คำที่ไม่จำเป็นหรือคำฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้สื่อความหมายอะไรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น </li></ul><ul><li>ต้องประกาศหยุดงดการใช้เส้นทางรถไฟเป็นการ ชั่วคราว สักระยะหนึ่ง </li></ul><ul><li>ไม่นาน </li></ul><ul><li>พญ . พรทิพย์ ผ่าศพ คนตาย ที่สถาบันนิติเวช </li></ul>
 22. 22. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรถูกต้อง ( Correct) <ul><li>คำสะกด กริยา ลักษณะนาม การเว้นวรรคตอน ต้องมีความถูกต้อง </li></ul><ul><li>อย่าใช้ภาษาต่างระดับในประโยคเดียวกัน เช่น </li></ul><ul><li>สตรี คนนั้นมีท่าทางเข้มแข็งและเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองไม่แพ้ ผู้ชาย </li></ul><ul><li>อย่าใช้คำไม่คงที่ </li></ul><ul><li>ขณะนั้น ข้าพเจ้า ยังเป็นเด็กเล็กอยู่ เป็นครั้งแรกที่ ดิฉัน ได้มีโอกาสออก </li></ul><ul><li>ท่องเที่ยว ฉัน ได้เดินทางสู่โลกกว้างที่หนูจะไม่มีวันลืมเลย </li></ul>
 23. 23. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรถูกต้อง ( Correct) <ul><li>ระวัง การลำดับคำที่ไม่เหมาะสม หรือ ลำดับผิดความหมายเปลี่ยน </li></ul><ul><li>เยาวชนควรอ่านหนังสือ มากเพิ่มขึ้นกว่านี้  เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ </li></ul><ul><li>จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ การจราจรควรได้รับการปรับปรุง </li></ul><ul><li> การจราจรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการปรับปรุง </li></ul>
 24. 24. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์ ( Creative) <ul><li>ใช้คำที่ผู้ฟังคุ้นเคย เมื่อฟังแล้วเข้าใจและเกิดภาพพจน์ที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>ท่านผู้ฟังคงทราบดีว่าสัตว์หลายชนิด เช่น จิ้งจก กิ้งก่า มีความสามารถ </li></ul><ul><li>พิเศษในการเปลี่ยนสีผิวของมัน ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันอยู่เพื่ออำ </li></ul><ul><li>พรางตัวจากศัตรู แต่ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า ในอนาคต </li></ul><ul><li>อาคารบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยนี้ก็อาจจะ ต้อง </li></ul><ul><li>‘ เปลี่ยนสี’ ได้ตามสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกัน </li></ul><ul><li>เพื่อลดการใช้พลังงานในการปรับอุณหภูมิภายในอาคาร </li></ul><ul><li>นั่นเอง </li></ul>www.themegallery.com
 25. 25. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์ ( Creative) <ul><li>ใช้ภาษาที่บรรยายให้เกิดภาพหรือจินตนาการ เช่น การบอกลำดับขั้นตอนว่าอะไรก่อนอะไรหลัง การบอกสีสัน การบอกตำแหน่ง </li></ul><ul><li>เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ยอ” เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่าง </li></ul><ul><li>ง่ายๆ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำด้วยไม้ไผ่ขนาดย่อม กว้างไม่ </li></ul><ul><li>เกิน 3-4 เมตร มีตาข่ายหรือผ้ามุ้งขึงบนกรอบไม้ไผ่ตรงมุมทั้งสี่มีเชือก </li></ul><ul><li>ผูกโยงเพื่อยกขึ้นจากน้ำ </li></ul>
 26. 26. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์ ( Creative) <ul><li>ใช้การเปรียบเทียบหรือคำที่คนเข้าใจได้ดีกว่า </li></ul>ชายคนหนึ่งสูง ห้าฟุต ควรใช้ 150 ซม . ต้นไม้ขนาดรอบต้น 3 เมตร  ควรใช้ขนาด 2 คนโอบ
 27. 27. ภาษาที่ใช้ – ใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์ ( Creative) <ul><li>รู้จักเลือกใช้คำความหมายเดียวกันให้หลากหลาย ไม่ใช่ใช้เพียงคำเดียวตลอดทั้งเรื่อง </li></ul><ul><li>คำเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นกันเอง สามารถแทรกลงในการเขียนได้บ้าง เพื่อให้อ่านออกเสียงได้ จะช่วยให้บทรื่นหู ชวนฟังขึ้นมาก เช่น คำว่า นะคะ นะครับ แต่อย่าให้มากเกินไป </li></ul>
 28. 28. สรุป <ul><li>การเขียนบทวิทยุคือ </li></ul><ul><li>“ เป็นตัวของตัวเอง” </li></ul><ul><li>“ รักษาความถูกต้องของภาษา” </li></ul><ul><li>“ เขียนบทเพื่อเล่าเรื่องให้คนฟัง” </li></ul>

×