Your SlideShare is downloading. ×
0
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H

1,040

Published on

Bardejovské solárne dni 2012 …

Bardejovské solárne dni 2012
Európske solárne dni 2012

http://ssjh.sk/bsd/
Gymnázium Bardejov, Slovenská 5

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,040
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Gymnázium, Slovenská 5, BardejovTradičné a obnoviteľné zdroje energie Dávid Surmik II.H
 • 2. Jednotlivé zdroje energie na Zemi možno rozdeliť do dvoch základnýchskupín:a) tradičné zdroje energie,b) obnoviteľné zdroje energie.Tradičné zdroje energie predstavujú základné zdroje svetovejenergetiky z pohľadu výroby tepla, výroby elektrickej energie azabezpečenia energie pre dopravu.Patria tu fosílne palivá – uhlie, ropa, zemný plyn, tiež vodnáenergia (veľké vodné elektrárne) a jadrová energia.Obnoviteľné zdroje energie sú z pohľadu dĺžky ľudského života apotrieb spoločnosti naopak nevyčerpateľné.Zaraďujeme medzi nich slnečnú energiu, veternú energiu, vodnúenergiu, geotermálnu energiu a energiu z biomasy.
 • 3. 1. Tradičné zdroje energieUhlie – horľavá hornina, ktorá vznikla z rastlinných zbytkovzmenených chemickým rozkladom, tlakom nadložných vrstiev ateplotou zemskej kôry v priebehu desiatok miliónovrokov.V celosvetovom priemere sa uhlie využíva z 90 až 95 % ako palivoa z 5 až 10 %ako chemická surovina.Ropa - je tmavá olejovitá kvapalina zložená zrozličných typov uhľovodíkov.Ropu tvoria hlavne kvapalné uhľovodíky, aleobsahuje aj rozpustené plynné a pevnéuhľovodíky.Podľa obsahu rozpustených pevných uhľovodíkovje možné rozdeliť ropu na ľahkú a ťažkú aobsah týchto látok ovplyvňuje aj ďalšiespracovanie (destiláciu) resp. použitie ropy.
 • 4. Jednotlivé zložky ropy (frakcie) získavame destiláciou. Patria tufrakcie: Benzín 20 – 200 °C Petrolej 175 – 275 °C Plynové oleje 200 – 400 °C Mazacie oleje 300 – 500 °CZemný plyn – je prírodný horľavý plyn využívaný ako významnéplynné fosílne palivo.Je to zmes uhľovodíkov, z ktorých 50 až 98 % objemu tvorí metán.Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky.Zemný plyn sa nachádza v podzemných náleziskách buďsamostatne, alebo spoločne s ropou a vodou. V ložisku sa nachádzav jeho vrchnej časti kde tvorí tzv. plynovú čapicu.
 • 5. 2. Obnoviteľné zdroje energieSlnečná energiaSlnečná energia je hnacím strojom života na Zemi.Zohrieva atmosféru a Zem, vytvára vietor, zohrieva oceány,spôsobuje odparovanie vody dáva silu vodným tokom, rastlinámaby mohli rásť a z dlhodobého hľadiska vytvára aj fosílne palivá.Slnečná energia a z nej pochádzajúce obnoviteľné zdroje energie– veterná, vodná a biomasa môžu byť využité na výrobuvšetkých foriem energie, ktoré dnes ľudstvo využíva. Využívanie slnečnej energie je dnes najčistejším spôsobom využívania energie vôbec a na rozdiel od iných zdrojov (aj obnoviteľných) sú dopady na okolité životné prostredie zanedbateľné.
 • 6. Veterná energiaEnergia vetra je formou slnečnej energie, ktorá vzniká prinerovnomernom ohrievaní zemského povrchu.Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu rovnajúcu sa 100 000000 000 000 kWh. Z tejto hodnoty sa približne 1 až 2 % mení naenergiu vetra.Vietor, keďže je prítomný všade, bol človekom využívaný odnepamäti. Navyše táto energia je príťažlivá aj dnes, pretožejej využívanie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťujeovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí.
 • 7. Vodná energiaVoda je na Zemi a v jej atmosfére v neustálom pohybe. V dôsledku aktivity Slnka sa odparuje z vodných plôch, vytváraoblaky pary a padá k Zemi vo forme dažďa alebo snehu.Energia tohto vodného cyklu je veľmi účinne využívaná vodnýmielektrárňami alebo vodou poháňanými mechanickými dielami.Najnovšie technológie výroby elektriny z vody sú založené navyužití morského prílivu, morských vĺn alebo teplotného rozdieluvody v oceánoch.
 • 8. Geotermálna energiaGeotermálna energia nie je v pravom slova zmysle obnoviteľnýmzdrojom energie, nakoľko má pôvod v horúcom jadre Zeme, zktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách.Vzhľadom na obrovské, takmer nevyčerpateľné zásoby tejtoenergie, však býva medzi tieto zdroje zaraďované.Geotermálne vody sa vyžívajú v poľnohospodárstve, na vykurovaniebudov a rekreačné účely.Ďalším spôsobom zužitkovaniageotermálnej energie je výrobaelektrickej energie.Na tento spôsob využívania geotermálnejenergie sa používa geotermálna voda steplotou 150 °C. V dnešnej dobe sauvažuje aj o vybudovaní geotermálnejelektrárne.
 • 9. BiomasaBiomasou môžeme označiť akúkoľvek substanciubiologického pôvodu (všetka vodná a suchozemskávegetácia), ktorá vznikla prostredníctvom fotosyntézy aakúkoľvek živočíšnu hmotu na tejto zemi.Môžeme ju získať buď ako odpad z poľnohospodárskeho,lesného, potravinárskeho priemyslu, alebo je získavanáako výsledok výrobnej činnosti v podobe dreva, olejnatýchrastlín, rastlín s obsahom cukru alebo škrobu.Spracovaním biomasymôžeme vyrábať teplo, elektrinu,plynné a tekuté palivá predopravu.Patrí k základnýmobnoviteľným zdrojom energie.
 • 10. Ďakujem za pozornosť

×