10k w+hotwater

220 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10k w+hotwater

  1. 1. งานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่ใช้ไอนํ้าขับเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยใช้กระจกรวมแสง ได้ถูกออกแบบสําหรับพื้นที่ที่มีความเข้มแสงปานกลาง, พื้นดินอ่อนนุ่ม, อยู่ในเขตร้อนชื้นระบบจาน พาราโบลิก มีลักษณะคล้ายจานรับดาวเทียม ใช้กระจกเงาเป็นตัวสะท้อนพลังงานเข้าสู่จุดรับแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันเป็นระบบที่มีค่าการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้ าสูงที่สุด เมื่อเทีบยกับเทคโนโลยีประเภทอื่น มีประสิทธิภาพสูงถึง 30 %.ขนาดของหัวรับพลังงาน ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ โดยระบบได้ถูกออกแบบให้สามมารถใช้ความเข็มของแสงตั้งแต่ (DIN) 500‐1,000 W/m2 (10 kWe@500 W/m2 หรือ 25 kWe@1,000W/m2) ที่ขนาดจานเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร โดยจะเป็นระบบเดี่ยวหรือ ติดตั้งเป็นกลุ่มก็ได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งในเมือง หรือ พื้นที่ห่างไกลความเจริญ โดยต่อเข้าสู่ระบบขนาดเล็กในชุมชนขนาดเล็ก (10 kW)หรือ ระบบขนาดใหญ่ (100 MW)ในระบบนี้ไม่มีการส่งผ่านความร้อนในท่อ จึงทําให้มีการสูญเสียพลังงานความร้อนตํ่ามาก กระแสไฟฟ้ าที่ถูกผลิตขึ้นได้จะถูกใช้ทันที หรือ ไม่ก็จ่ายเข้าสู่ระบบสายส่ง โดยที่ระบบไม่จําเป็นต้องมีถังเก็บพลังงานความร้อน หรือ แบตเตอรี่ อีกทั้งยังได้นํ้าร้อน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากระบบ ซึ่งไม่มีต้นทุน จึงทําให้ระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงถึง 200 %เนื่องจากการบังแสงอาทิตย์ของเมฆต่อระบบ จึงได้มีการติดตั้ง ระบบป้ องกันการบังแสงอาทิตย์ไว้ ทําให้ระบบมีเสถียรภาพระบบนี้ได้ถูกออกแบบ และ พัฒนาขึ้นโดยบริษัท SolarSpace Frame Industrial Co., Ltdใ โดยมีชื่อทางการค้าว่าSolarCatcher™,เทคโนโลยีของ SolarCatcher™ ทําให้สามารถสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ที่ไร้มลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง มีความเสถียรสูง ติดตั้งง่าย ใช้งานง่ายซ่อมบํารุงได้ง่าย มีค่าบํารุงรักาตํ่า ในขณะที่มีต้นทุนตํ่า ถือได้ว่าเป็นมิตรแท้ต่อผู้ใช้ สามารถลดปริมาณ คาร์บอนมอนออ๊กไซด์(CO) ต่อโลกได้อย่างจริงจัง ทําให้ระบบการผลิตพลังงานทดแทนมีเสถียรภาพสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบันการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เน้ นในเรื่องการสร้ างระบบที่มีราคาเหมาะสมสามารถขยายกําลังการผลิตของระบบได้ง่ายเป็นร ะ บ บ ที่ ง่ า ย ต่อ ก า รบํารุงรักษา ระบบพลัง
  2. 2. จานรุ่นเล็กจานรุ่นเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ฟุต 18 นิ้ว(1.1 m) สามารถผลิตนํ้าร้อนได้ 100 US Gal/day(400 L/day หรือ 0.4 m3/day) ใช้พลังงานในการติดตามดวงอาทิตย์ตํ่าเหมาะสําหรับ: Domestic Hot Water, Spas, Hot-Tubs, Jacuzzis. THB 50,000 + TaxesMini Dish diameter 3 ft 18 in (1.1 m) canproduce hot water up to 100 US Gal/day (400L/day or 0.4 m3/day. Using very low powertracking the horizontal and vertical path of theSun.Ideal for: Domestic Hot Water, Spas, Hot-Tubs,Jacuzzis.
  3. 3. จานรุ่นกลางMidi Dish diameter 8 ft (2.4 m) can produce hot waterup to 500 US Gal/day (2,000 L/day or 2 m3/day) Usingvery low power tracking the horizontal and vertical pathof the Sun.Ideal for: Large Commercial, Domestic Hot, GreenHouses, Swimming Pools, Spas, Hot-Tubs, Jacuzzis.จานรุ่นกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ฟุต (2.4 m) สามารถผลิตนํ้าร้อนได้ 500 US Gal/day (2,000 L/day หรือ 1m3/day) ใช้พลังงานในการติดตามดวงอาทิตย์ตํ่าเหมาะสําหรับ: Large Commercial, Domestic Hot, GreenHouses, Swimming Pools, Spas, Hot-Tubs, Jacuzzis.THB 80,000 + Taxes
  4. 4. จานรุ่นใหญ่Mega Dish diameter 14 ft (4.2 m) can produce hotwater up to 1500 Gal/day (5,500 L/day or 5.5m3/day). Using very low power tracking the horizontaland vertical path of the Sun.Ideal for : Hotels, Business Parks, Leisure, CentresHot Water, Swimming Pools, Spas, Hot-Tubs,Jacuzzis.จานรุ่นใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ฟุต (4.2 m)สามารถผลิตนํ้าร้อนได้ 1,500 US Gal/day (5,500 L/dayหรือ 5.5 m3/day) ใช้พลังงานในการติดตามดวงอาทิตย์ตํ่าเหมาะสําหรับ: Hotels, Business Parks, Leisure,Centres Hot Water, Swimming Pools, Spas, Hot-Tubs,Jacuzzis. THB 125,000 + Taxes
  5. 5. Performance @ 1,000 W/m2 = 100 kWradSolar power intercepted by thereceiver0.635 63.5 kWradSolar power absorbed by the feed-water in the absorbed/boiler0.910 57.8 kWthEquivalent heat rate fed to the steamengine0.880 55.9 kWthGross electricity generated 0.175 11.1 kWeNet power fed to the grid 0.155 9.8 kWeNet solar-to-electricity conversionefficiency11.1 %Technical SpecificationsReflector Aperture area (net)Mean collector diameterFocal LengthMean half-rim angleNumber of mirror panelsMirror reflectivity100 m210.00 m6.25 m43.60 o40093 %Tracking ActuationElevation envelopeAzimuth envelopePointing errorCut-off wind speedSun position programmeElectrical Motor0 o to +90 o+ or – 270 o<= + or - 2 mrad80 km/hopen-loopWeight Weight/aperture ratio 6 kg/m2Generator 3 Phase Induction Motor 10 kWTurbine Pressure 1.5 MpaTemperature 200 oCSteam Rate 10 LPMCondenser Cold WaterSolar Space Frame Industrial 

×