Seminari coordinaciópile 3 ceb
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Seminari coordinaciópile 3 ceb

on

 • 688 views

 

Statistics

Views

Total Views
688
Views on SlideShare
688
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • “ Desplegament del curr ñ iculum ” , Pag. 157 (2012) http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/034fc257-4463-41ab-b7f5-dd33c9982b4f/curriculum_ep.pdf L’AVALUACIÓ L’avaluació com a reguladora de tot el procés d’ensenyament i d’aprenentatge ha de ser coneguda i coordinada per tot el professorat. Ha de permetre decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a mesura que avança en els aprenentatges. És una eina bàsica que ha de permetre determinar el grau en què es van aconseguint les intencions educatives i ha de donar elements per a la reflexió i revisió de la pràctica docent per aconseguir canvis i millores en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Ha de ser una part fonamental en la programació, en el disseny i la realització de les activitats d’aprenentatge. Ha de permetre que l’alumnat conegui i contrasti l’assoliment aconseguit de les competències que són l’objectiu de l’aprenentatge, a través de l’anàlisi de tot el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Alhora ha de fomentar la participació de l’alumnat, que ha d’implicar-se essent conscient i reflexionant sobre què aprèn, està aprenent o ja ha après, i intervenint en la recerca de solucions a les seves dificultats d’aprenentatge. Ha de tenir en compte tant la participació individual com col·lectiva i preveure la valoració independent d’aquests dos tipus de participació en les activitats de grup. Cal utilitzar la diversitat d’instruments d’avaluació: discussions en gran i en petit grup, preguntes i respostes orals, treballs individuals i en petit grup, exposició a l’aula dels treballs, problemes o investigacions fetes, realització de proves, etc. El coneixement explícit per part de l’alumnat dels criteris de correcció de cada instrument, alhora que facilita l’aprenentatge, dóna eines per a nous aprenentatges. Tots aquests instruments es complementen i proporcionen informació al professorat i a l’alumnat i han de ser utilitzats en tots els moments del procés amb la finalitat de detectar, seguir, regular i retroalimentar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. L’avaluació serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les dificultats i els errors de l’alumnat (avaluació formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a regular-se autònomament (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació). Per fer això cal seleccionar els continguts que resultin més significatius i aplicar una avaluació que sigui útil per a l’activitat docent, gratificant per a l’alumnat en el seu aprenentatge i orientadora per al professorat i per a l’alumnat en les seves actuacions. S’ha de compartir amb l’alumnat el procés avaluador, fent-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge. L’avaluació és un procés constant al llarg del procés d’ensenyament i d’aprenentatge que cal planificar en tres moments clau: en l’avaluació inicial o diagnòstica, en l’avaluació mentre s’està aprenent i en l’avaluació final, regulant-ne el procés d’ensenyament i d’aprenentatge i les dificultats i els errors de l’alumnat
 • INTERNA EXTERNA Ex: L’autoavaluació que ara fa el centre / El control o la supervisió que ara fa l’ Inspecció. CENSAL MOSTEIG Ex: Les CCbb vs. PISA VOLUNTARIA vs. OBLIGATORIA Ex: Sol·licitada per l’interessat (ISO, per accedir a un càrrec directiu, etc) o bé feta d’ofici Mecànica vs SISTÈMICA Limitada a resultats, o complementada amb dades sócio-culturals GENERAL vs, FOCALITZADA D’un únic àmbit o departament, o de tot el centre... DIAGNÒSTICA vs de CONTRAST Ex: Per veure resultats, o per veure quant hem avançat.... On volem anar...
 • NORMATIVA CURRICULAR: DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Text íntegre: http :// www.gencat.cat / eadop /imatges/4915/07176074.pdf DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5515, pàg. 89641, de 27.11.2009). Text íntegre: http :// www.gencat.cat / eadop /imatges/4915/07176092.pdf Decret 282/2006 , de 4 de juliol, pel qual es regulen el  primer cicle de l'educació infantil  i els requisits dels centres. Decret 181/2008 , de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del  segon cicle de l'educació infantil . Decret 142/2007 , de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ educació primària .  Decret 143/2007 , de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ educació secundària obligatòria .  Decret 142/2008 , de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del  batxillerat . Decret 24/2008 , de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de  dansa  de  grau professional  i se'n regula la prova d'accés. Decret 25/2008 , de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de  música  de  grau professional  i se'n regula la prova d'accés. Ordre EDU/221/2007 , de 29 de juny, per la qual s'estableixen els principis generals que s'han de tenir en compte per a l'aplicació de l'article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. ( Projecte lingüístic ) Ordre EDU/134/2008 , de 20 de març, per la qual es modifica la disposició transitòria de l'Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s'estableixen els principis generals que s'han de tenir en compte per a l'aplicació de l'article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Ordre EDU/275/2008 , de 3 de juny, per la qual es modifica l'Ordre EDU/134/2008, de 20 de març.   Orden ECI/1845/2007 , de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado. Ordre EDU/296/2008 , de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d' avaluació en l'educació primària . Ordre EDU/295/2008 , de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d' avaluació a l'educació secundària obligatòria .
 • 1. Projecte “CanDo” (PucFer): Avaluació del que l’alumne-usuari pot fer: C2: PUC mantenir una conversa informal durant una estona llarga C1: PUC portar visitants a veure l’entorn I donar detalls descriptius del lloc. B2: PUC revisar texts cercant informació rellevant i copsar el sentit general i la idea principal del text B1: PUC escriure una sol·licitud rutinària senzilla a un company A2: PUC deixar un missatge senzill amb informació escrita (Can Do Project Example Statements) 2. Avantatges del The Common European Frame of Reference : El Marc Comú de Referència proporciona eines de mobilitat en una Europa Ampliada (25) El Marc garanteix el reconeixement trans-nacional de les qualificacions Ofereix “una certificació seqüenciada de les competències lingüístiques a nivell internacional” 3. ALTE/EAQUALS: PORTFOLIO EUROPEU Conté: Un passaport ( Reporting function) Una biografia lingüística personal ( Records language learning experiences) Un dossier ( Contains samples of material) Dissenyat per donar suport a la mobilitat (European Language Portfolio: Per col·laborar, per afegir-se a projectes i per l‘intercanvi d‘idees i know-how)
 • Aquesta tasca és força senzilla però nosaltres segur que en fem de més complicades i Moltes vegades ens preguntarem perquè sen’s va acudir demanar un PELE. NO US PREOCUPEU. TOT ESTÀ ESCRIT! Aquí tenim un exemple del procés de vida d’un projecte MOLT IMPORTANT: NO POSEM EL LLISTÓ massa amunt. Hem de ser conscients Dels objectius reals que ens podem plantejar, sobre tot al començar un projecte, després ja ho tindrem més per la mà i ja podrem exigir una mica més.
 • INTERNA EXTERNA Ex: L’autoavaluació que ara fa el centre / El control o la supervisió que ara fa l’ Inspecció. CENSAL MOSTEIG Ex: Les CCbb vs. PISA VOLUNTARIA vs. OBLIGATORIA Ex: Sol·licitada per l’interessat (ISO, per accedir a un càrrec directiu, etc) o bé feta d’ofici Mecànica vs SISTÈMICA Limitada a resultats, o complementada amb dades sócio-culturals GENERAL vs, FOCALITZADA D’un únic àmbit o departament, o de tot el centre... DIAGNÒSTICA vs de CONTRAST Ex: Per veure resultats, o per veure quant hem avançat.... On volem anar...
 • QUAN? Comunicar els objectius/criteris d’avaluació als alumnes en començar la unitat. Anar tornant els objectius inicials periòdicament, per tal de veure com es van assolint. Tenir els objectius/criteris d’avaluació en un lloc visibnle: primària: aula, secundària: portfoli, dossier individual… PER A QUÈ SERVEIX? QUI I COM ES FA? Qui es refereix al docent, el propi alumne, coavaluació. COM: Using the simplest form of language. Suport lingüístic. Oportunitats frequents de desmostrar el que es sap i en formes diferents QUINA UTILITAT TÉ PER L’ALUMNE? Autoregular els processos d’aprenentatge. Eines variades perquè puguin servir a tots els alumnes, depenent dels estils d’aprenentatge, les necessitats, … EN QUÈ ES BASA? Opcionalitat a l’alumne per decidir.
 • Es pot clicar a la imatge i es va a una wiki amb una presentació animada interessant sobre la carpeta d’aprenentatge.

Seminari coordinaciópile 3 ceb Seminari coordinaciópile 3 ceb Presentation Transcript

 • Seminari d’Intercanvi : Centres amb projectes PILE 29 i 30 gener 2013 Consorci d’Educació de Barcelona Sessió 3 Avaluació i seguiment/ Espai d’Intercanvi: Neus Lorenzohttps://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2012ceb Neus Lorenzo
 • OBJECTIUS DE LA SESSIÓ• Compartir l’exemple d’activitat millorada.• Identificar els elements necessaris per portar a terme l’avaluació del projecte.• Distingir els trets definitoris de l’avaluació des del punt de vista competencial en una experiència AICLE. Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • ACTIVEM ELS CONEIXEMENTS Ens autoavaluem! Neus LorenzoRef. Dibuix : http://teachersainteluce.fr/Self-Assessment.php Neus Lorenzo
 • COMPARTIM ACTIVITATS1. Grups de 4 per matèria2. Presentació tasca (què heu millorat?): 5’3. Escollir 2 idees, tècniques, estratègies, recursos, etc. transferibles.4. Presentació a tot el grup. Neus Lorenzo Neus LorenzoFOTO: http://www.figueres.cat/cat/content/1162/aula-de-deures.html
 • Neus LorenzoQui avalua? Què s’avalua? Per què s’avalua? http://gjismyp.files.wordpress.com/2011/10/teacher-grades.jpg Neus Lorenzo
 • Avaluació, un concepte enriquidor Podeu classificar l’avaluació per: - Els agents que l’apliquen - La línia temporal - La intenció o finalitat - … … ?? Avaluació formativa Avaluació certificadora Avaluació finalNeus Lorenzo Avaluació externa Avaluació reguladora … … ... … … ... Avaluació inicial“Desplegament del currñiculum”, Pag. 157 (2012)http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/034fc257-4463-41ab-b7f5-dd33c9982b4f/curriculum_ep.pdf Neus Lorenzo
 • Avaluadors i avaluats en el Sistema EducatiuFamílies Alumnat Centre Directors Projectes Programes Docents… ... departaments, serveis, cicles, administració, inspecció, formació, gestió... INICIAL FINAL INTERNA EXTERNA CENSAL MOSTREIG VOLUNTÀRIA OBLIGATÒRIA PROCESSUAL CERTIFICATIVA Lorenzo Neus GENERAL FOCALITZADA CURRICULAR ORGANITZATIVA DIAGNÒSTICA CONTRASTIVA … pública … individual … coavaluació … formativa … competencial … Neus Lorenzo
 • Quina relació hi ha entre currículum i avaluació? Decrets curriculars de Primària i Secundària: “S’entén per currículum de l’educació primària/secundària obligatòria el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criterisEl currículum defineix el procés d’ensenyament i aprenentatge en un sistema educatiu: Neus Lorenzo d’avaluació”FINALITAT: Competències per a la vida SEQÜENCIACIÓ: Objectius d’etapa, de cicle, de matèria... CONCRECIÓ: Continguts ORIENTACIONS I TÈCNIQUES: Mètodes pedagògics CONTROL DE QUALITAT: Criteris d’avaluació (processos, resultats, assoliment...) Ref: Decrets curriculars de Catalunya Primària: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4915/07176074.pdf Secundària: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4915/07176092.pdf Neus Lorenzo
 • Integració en les propostes d’acció educativa Criteri:Indicadors: Contrast d’assolimentValoració deles tasquesambevidències Neus Lorenzo Actuacions: diversificació d’activitats d’ensenyament i aprenentatge NeusFont: OSAC Lorenzo
 • Com avaluem?... Neus Lorenzo NeusRef: http://i567.photobucket.com/albums/ss114/j4jokes11/Love%20Ever/Cheating_Exam_Love_Ever.jpg Lorenzo
 • Finalitat de l’avaluacióOrdre d’avaluació de Primària i secundària de Catalunya: “La finalitat de l’avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant l’avaluació inicial, informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa, comprovar els progressos de cada alumne/a amb avaluació contínua i sumativa, i orientar el professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels alumnes i les alumnes. Neus Lorenzo Aquests diferents propòsits de l’avaluació fan que per a cada alumne o alumna calgui plantejar-se què s’avalua, com s’ha d’avaluar i amb quins referents s’han de comparar els resultats.” OREAMBUL DE: Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés davaluació en leducació primària. Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés davaluació a leducació secundària obligatòria. Neus Lorenzo
 • A la recerca de la qualitat educativa Congrés de Singapoure 1999… “Definició de qualitat educativa” = Bons resultats (educatius) + Bons processos (gestió educativa) PISA ACTIC •TIC o competència digital •Matemàtica, •Llengües estrangeres PIRL• De resultats •Lectura •Aprendre a aprendre Lisboa 2010 •Ciències •Educació cívica o ciutadana• D’èxit i de transició a la vida adulta •Tases d’abandonament •Finalització de FP i Sec. Sup. UNESCO •Participació en l’educació superior EU 2020• De seguiment de l’educació Neus Lorenzo •Avaluació i lideratge escolar •Impliació de les famílies• De recursos i estructures •Formació del professorat •Escolarització en l’educació infantil •Nombre d’alumnes per ordinador •Despesa educativa per estudiantRef: Indicadors internacionals (Benchmarks), Singapoure 1999 Neus Lorenzo
 • Diferents maneresd’aprendre i ensenyar Shapes in Paris Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • … Però com avaluem? EXAMEN: Present continu NAME : 1.Quin significat té el present continu? 2. Escriu la forma afirmativa del verb WORK 3. Escriu la forma negativa del verb EAT en present continu Neus Lorenzo 4. Escriu la forma interrogativa del verb RUN 5. Tradueix el què has escrit a l’exercici 2, 3 i 4 Neus Lorenzo
 • Com avaluem: evolució normativaMemoritzar continguts Aplicar coneixements Desenvolupar competències per viure LGE LOGSE LOE Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • Aprendre per a aprendre: : identificar un procés vital PISA el “moment d’aprenentatge ” 1. Identificar la informació rebuda 2. Promoure una resposta escaientLa Marta diu: No 3. Opinar, contrastar, conciliar respostes tinc res, no sé què posar-me....-Colors-Roba 4. Comparar estratègies i processos-Números-Multiplicació 5. Valorar, acceptar i descartar alternatives-Taules de multiplicarAjuda-la!-... ... ...Quants models diferentspot fer amb tres jerseis i Neus Lorenzoquatre pantalons? -Podem anar sense jersei?... Sense pantalons? -Podem vestir sempre com vulguem? Per què? Lorenzo Neus
 • Avaluació vs acreditació MECR: Nivells de referència de Llengües Estrangeres Competències per descriptorsLevel A1 A2 B1 B2 C1 C2 Breakthrough Waystage Threshold Vantage Effective MasteryNivell A1 Inicial A2 A Bàsic B1 Llindar B2 Avançat ... C1 Funcional C2 DominiEnglishGerman Movers KET/ B Flyers PET FCE CAE D ZMP CPE Start Deutsch Start ZD - ZOP 1 C 2 Deutsch C KDSCatalan D Certificat nivell bàsic Certificat nivell elemental Certificat nivell B intermedi Certificat nivell NeusCertificat suficiència Lorenzo nivell superiorSpanish - - ... Diploma Nivel Diploma Nivel A - Diploma Nivel inicial intermedio Superior ALTE FRAMEWORK of Language Examinations Common European Framework for languages Neus Lorenzo
 • Reflexió situacional:tots han de fer el mateix? Neus Lorenzo http://www.tcd.ie/CAPSL/TIC/assets/img/exam.png Neus Lorenzo
 • L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE Ordre ENS/102/2012, de 5 dabril 3.4 . El projecte ha de tenir … k) Identificació dels criteris d’avaluació del projecte al llarg dels dos anys de vigència i proposta d’avaluació per a fer el seguiment del projecte i dels resultats assolits per l’alumnat. Neus LorenzoFoto: http://www.ojipc.cat/galeria2007.html 19 Neus Lorenzo
 • Cicle d’un projecte col·laboratiu Entusiasmat: Optimista Ha funcionat! Serà meravellós! Realista: PositiuEstats d’ànim Il·lusionat: Caldrà fer canvis! Ens serveix per... Potser ho podem fer Visibilitat del disseny Visibilitat dels resultats Escèptic: Reconfortat Descoratjat: Alguna cosa està sortint be Segur que es pot fer? Hi tants inconvenients! Neus Lorenzo Sobrepassat Ningú no respon Col·lapsat Ho hauríem de deixar Línia del temps Neus Lorenzo Adaptat de: Lèargas 1999, “Els van Mourik & Danny Hearty “Knowing me, knowing you: “an intercultural training resource pack”
 • Checklist: un recurs col·lectiu Treball col·laboratiu Ús de TIC Presentació de la informació Difusió del projecte i visibilitat Procés de la informació Informació a les famílies Recollida d’informació Coordinació docent A? Activació i motivació MP Treball de tipologies textuals Resolució d’incidències Hi l’A h 5 pa a Integració de la lectura i l’oralitat div i rtic Gestió de la diversitat er 4 s it Estructures lingüístiques pa eNeus Lorenzo s? at ativ Hi Avaluació de la de 3 rn Glossaris, lèxics, alte fo s llengua q ue nt vocabulari 2 tas s?Integració equilibrada AICLE a Hi h Avaluació de Procés de planificació Hi ha participat l’alumnat? 1 matèria 0 Seqüència del projecte http://www.ncca.biz/images/continuum.jpg Neus Lorenzo
 • Disc d’anàlisi Execució A1del projecte D2 A2 5 Ex Ex ec eu uci ció D 4 ó ui f ós i mI i ap 3 ec t 2 1 Metodologia 5 4 3 2 1 todologia D1 B1 1 2 3 4 5 e cap mI ó s ui D 1 i i f 2 3 Neus Lorenzo t 4 Me tod o o ollo ga giia 5 vA la B2 au óc C2 i A ó u a c v i l C1 Neus Lorenzo
 • Disc d’anàlisi Execució A1del projecte D2 A2 5 Ex Ex ec eu uci ció D 4 ó ui f ós i mI i ap 3 ec t 2 1 Metodologia 5 4 3 2 1 todologia D1 B1 1 2 3 4 5 e cap mI ó s ui D 1 i i f 2 3 Neus Lorenzo t 4 Me tod o o ollo ga giia 5 vA la B2 au óc C2 i A ó u a c v i l C1 Neus Lorenzo
 • Altres eines d’avaluació Assessment Mind-map La rúbricahttp://socialworktechblog.files.wordpress.com/2012/09/self-assessment-worksheet.png Triangle de la Competència Coneixements 5 4 3 Neus Lorenzo 2 1 0 Competència Actituds Habilitats 24 Neus Lorenzo
 • L’AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • Dubtes sobre AICLE en relació a l’avaluació1. Com fer que l’avaluació sigui justa i equilibrada?2. Com avaluem per no penalitzar els que tenen menys facilitat amb la llengua?3. Com avaluem la matèria si l’alumne aconsegueix els objectius de la matèria concreta i no els objectius d’AICLE?4. S’ha d’avaluar la llengua estrangera en AICLE?5. Què te més pes a l’hora d’avaluar, el contingut o la llengua?6. Com avaluem en concret la millora d’anglès dels alumnes?7. Hem d’oferir feedback als nens de la millora de la llengua estrangera en l’avaluació de l’àrea?8. Quin pes té dins l’avaluació que el procés d’ens/apr es produeixi Neus Lorenzo en llengua estrangera?9. Cal que es facin proves d’avaluació en anglès? Neus Lorenzo
 • L’avaluació en AICLECompetència:Capacitat de posar en pràctica de manera integradaaquells coneixements adquirits, aptituds i trets de lapersonalitat que permeten resoldre situacions diverses.El fet de ser competent exigeix més que la simpleadquisició de determinats coneixements i habilitats. Les Neus Lorenzocompetències impliquen la capacitat d’utilitzar aquestsconeixements i habilitats en contextos i situacionsdiferents. Neus Lorenzo
 • L’avaluació en AICLECompetència:Capacitat de posar en pràctica de manera integradaaquells coneixements adquirits, aptituds i trets de lapersonalitat que permeten resoldre situacions diverses.El fet de ser competent exigeix més que la simpleadquisició de determinats coneixements i habilitats. Les Neus Lorenzocompetències impliquen la capacitat d’utilitzar aquestsconeixements i habilitats en contextos i situacionsdiferents. Neus Lorenzo
 • L’avaluació en AICLE TIPUS? INICIAL FORMATIVA SUMATIVAHETEROAVALUACIÓ COAVALUACIÓ AUTOAVALUACIÓ Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • L’avaluació competencial en AICLE CONCRECIÓ DEL GRAU D’EXCEL·LÈNCIA DE LA COMPETÈNCIA QUE HA DE NIVELL DE PARTIDA DESENVOLUPAR OBJECTIUS D’APR. A ASSOLIR -Matèria Cog -Llengua Cog PUNT DE PARTIDA - Matèria Cog SL - Llengua e SL tatg en Neus Lorenzo p ren SL d ’a a SL a ein m co ió lu ac va L’aAdaptat d’Olga Esteve (Universitat Pompeu Fabra – Departament d’Ensenyament) Neus Lorenzo
 • L’avaluació competencial en AICLE • Forma part del currículum i està QUAN S’AVALUA? present en qualsevol moment del procés. • Té un caràcter més formatiu que PER A QUÈ SERVEIX? sancionador . • Hi ha diferents agents, estratègies i Resposta literal QUI I COM ES FA? objectes d’avaluació. a una pregunta • Té un paper fonamental per regular QUINA UTILITAT d’ensenyament Lorenzo els processos TÉ PER L’ALUMNE? Neus i aprenentatge. • • Es basa en situacions reals, Es basa en situacions reals, properes QUÈ ES BASA? EN i vivencials. properes i vivencials.Adaptat de: Neus Sanmartí Neus Lorenzo
 • Diferents maneres d’avaluar: Les eines d’avaluació• Registres i anecdotaris per a l’observació de la realitat …• Portfolio personal de seguiment i recollida d’evidències.• Qüestionaris i formularis (KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) , etc…)• Mapes conceptuals i diagrames de visibilitat de dades• Rúbriques temàtiques o procedimentals• Pautes d’acció, bases d’orientació, protocols...• Conversa, diàleg directe, debats...• Vídeos i enregistraments d’àudio…• Proves escrites, exàmens, informes…• Projectes, murals, reculls, dossiers, herbolaris, col·leccions … Neus Lorenzo• Dramatitzacions, representacions…• Maquetes i models…• Exposicions, presentacions…• Documents escrits, textos, produccions…• Plànols, gràfics…• Reflexions, deduccions i generalitzacions… Neus Lorenzo
 • Exemples d’eines (I)CHECKLIST GRAELLA D’OBSERVACIÓSISTEMÀTICAAVALUACIÓDEL TREBALL COOPERATIU Neus Lorenzo AVALUACIÓD’UNA EXPOSICIÓORAL Neus Lorenzo
 • Exemples d’eines (II)PROVES Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • Neus Lorenzo NeusNúria Alart Lorenzo
 • Portfolio Carpeta d’aprenentatge• There is not a single correct organisation.• Includes: – Initial objectives – Assessment criteria – Planning for working – Any student’s production with comments Neus Lorenzo – Sketches, drafts – Resources used –… – An Index!!! Neus Sanmartí, 2010: “Avaluar per aprendre” Neus Lorenzo
 • La rúbrica: una eina polivalent Permeten establir seqüències progressives d’assoliment i progrés. Faciliten l’autoavaluació i la co-avaluació amb criteris compartits entre alumnat i professorat Porten escales de valor amb visibilitat dels descriptors de bona pràctica en els diferents àmbits significatius. Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • Criteris d’avaluació per a la lectura d’un article CRITERIS 4 3 2 1 Llegeixo el text amb compte, PUNT DE posant-me en el lloc de l’autor VISTA de la crítica. Identifco i prenc nota de les idees ELEMENTS que dóna el crític sobre la representació, i que considero D’UN importants. A l’altra columna ARTICLE prenc nota de idees que trobo interessants. Presento els meus arguments Neus Lorenzo sobre l’opinió del crític fentCOMUNICACIÓ referència a les notes escrites. ESCOLTAR Escolto activament el meu L’ALTRE company. Intercanvio opinions sobre l’article DIÀLEG i sobre l’obra d’El Mercader de Venècia. Neus Lorenzo
 • Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • Neus LorenzoRef: Birmingham School District-A.Inglès Neus Lorenzo
 • Neus LorenzoRef: Birmingham School District-A.Inglès Neus Lorenzo
 • Neus LorenzoRef: Birmingham School District-A.Inglès Neus Lorenzo
 • Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • Neus LorenzoRef:Birmingham School District-A.Inglès Neus Lorenzo
 • Diseño de rúbricasEjemplo: crear una rúbrica 2.Personalizar 3.Escribir la información 1.Empezar4.Definir escala de evaluación 5. Seleccionar categorías 6. Enviar. Neus Lorenzo Se pueden modificar, imprimir, guardar y compartir 46 Neus Lorenzo
 • Avaluació, rúbriques i entornsde seguiment escolar temàtic• http://assessment.uconn.edu/primer/how1.html• http://www.uwstout.edu/soe/profdev/rubrics.cfm#cooperative• http://www.cmu.edu/teaching/assessment/examples/cfa/course_rubri cprojectwork-art.html• http://www.cmu.edu/teaching/assessment/examples/cfa/tools/dramas elf-assessmentforms.pdf• http://www.cmu.edu/teaching/assessment/examples/cfa/tools/partici pationrubric-cfa.pdf Neus Lorenzo• http://www.schrockguide.net/assessment-and-rubrics.html• http://www.vcu.edu/cte/resources/OTLRG/06_10_Rubrics.html• http://teamcproject.wikispaces.com/The+Assessments• http://web.archive.org/web/20070729202034/http://205.213.162.11/s tairs_site/assessment_resources.html• http://incredibleart.org/links/toolbox/rubrics.html Neus Lorenzo
 • Tutorials: Espais de rúbriques autogenerades•Espai per a compartir rúbriques on line (diverses llengües)http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric•Exemple de rúbrica portafoli en Catalàhttps://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AgKzafPwiJwcdHJucVJTbFNXeUVCYTNqaklORU0yQVE&hl=ca#gid=0•Tutorial de rúbriques en Català:https://sites.google.com/site/comtreballarlallenguaalaeso/dissenyem-un-rubrica Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 • Tasca 3.Per la propera sessió:a)Penjar al Google Sites l’activitat AICLE millorada.b)Portar un llistat d’activitats que es poden realitzar per a valoritzar el projecte dins i fora del centre. Neus Lorenzo 49 Neus Lorenzo
 • I PER ACABAR … a l’acabar la sessió m’identifico amb … 1 3 2 Neus Lorenzo 5 50 4 Imatges tretes de Google. 6 Neus Lorenzo