• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Borang Refleksi Kursus H H H E2011

on

 • 406 views

 

Statistics

Views

Total Views
406
Views on SlideShare
406
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Borang Refleksi Kursus H H H E2011 Borang Refleksi Kursus H H H E2011 Document Transcript

  • BORANG REFLEKSI KURSUS HHHE2011 No. Pendaftaran : Nama : Kolej : Fakulti : Kursus : Set Kursus : Landasan : Nama Pensyarah : Nama Demonstrator :Komponen Hasil Pembelajaran Program yang dibahagikan kepada 14 bahagian adalah seperti berikut: HPP 3 : TANGGUNGJAWAB SOSIAL a. Menunjukkan tingkah laku bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain b. Prihatin terhadap masalah sendiri dan orang lain c. Menunjukkan semangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan d. Menghormati hak orang lain e. Menunjukkan tingkah laku toleransi terhadap kepelbagaian budaya HPP 4 : MENGHARGAI ALAM SEKITAR a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam sekitar b. Memberikan respons yang positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar (cth. melibatkan diri dalam projek menjaga alam sekitar) d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara berterusan HPP 5 : ETIKA, MORAL DAN PROFESIONALISME a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri e. Mengurus dan menepati masa HPP 6 : KEMAHIRAN KEROHANIAN a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak universiti b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama masing-masing (cth. sabar, bersopan, lemah lembut, tabah) c. Bertingkah laku secara telus dalam semua keadaan d. Memberikan respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian HPP 7 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh, nada suara) Memberikan maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan di setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti b. aduan, SAD, dll) c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan e. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan
  • HPP 8 : KEMAHIRAN KEPIMPINANa. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sehingga selesai)b. Menerima dan mengambilkira pandangan orang lainc. Merancang dan mengurus dengan cekap berfokus kepada matlamat kumpulan/ organisasid. Membuat keputusan untuk kepentingan bersamae. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi dimensiHPP 9 : KEMAHIRAN KERJA BERPASUKANa. Membina kerja berpasukan untuk mencapai matlamat yang disepakatib. Menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut kesesuaian konteksc. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpuland. Membantu rakan-rakan secara proaktifHPP 10 : KEMAHIRAN BERFIKIRAN KRITIKAL DAN MENYELESAIKAN MASALAHa. Mengenal pasti dan mensintesiskan masalah dengan tepatb. Mengenal pasti masalah tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu artikelc. Membezakan dengan mudah masalah utama dan matlamat sampingand. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan menyeluruhe. Membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepatHPP 11 : KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIa. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasib. Mengamalkan persekitaran stesen kerja komputer secara efisienc. Menggunakan internet secara cekap dan berkesand. Menghasilkan penerbitan menggunakan perisian penerbitan meja (Microsoft Publisher)e. Menjelaskan isu kesahihan, sosial, dan etika berkaitan teknologi maklumat dan komunikasiHPP 12 : KEMAHIRAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYATa. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukanb. Meneroka isu / masalah yang memerlukan penyelesaian masalah secara kendiric. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendirid. Membina struktur koheren dan terfokusHPP 13 : KEMAHIRAN GLOBALISASIa. Kecekapan pertuturan dalam bahasa Inggeris dan selesa berhadapan dengan khalayakb. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisanc. Segera mengadaptasi diri dalam persekitaran pelbagai budayad. Gigih meneroka ilmu baru secara kendirie. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa gentar dan gementarHPP 14 : KEMAHIRAN KEUSAHAWANANa. Mencambahkan idea/cadangan/perancangan setelah meneliti pelbagai pilihanb. Mencadangkan idea baru/berinovasic. Memilih maklumat yang sesuai dan memasukkan di dalam kertas cadangand. Mempamerkan kebebasan dalam mengurus sumber dan melaksanakan perancanganHPP 15 : KEMAHIRAN PENGURUSANa. Mempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti secara sistematikb. Mempamerkan kemampuan untuk menstrukturkan aktiviti dan tugasan yang diberikanc. Menyerahkan/menyahkan autoriti dan kebertanggungjawaban kepada individu laind. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian dengan perancangan/objektifHPP 16 : KEPELBAGAIAN BUDAYA DAN JATI DIRI KEBANGSAANa. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kepelbagaian budayab. Memberikan respons yang positif terhadap keperluan perpaduan antara etnikc. Menunjukkan tingkah laku tolak ansur serta menghormati budaya etnik yang berbezad. Melibatkan diri dengan aktiviti kepelbagaian budaya secara berterusan
  • Penilaian refleksi anda adalah mengikut skema seperti berikut: Markah Butiran 0 Laporan tidak lengkap. 1 Penyediaan laporan tidak dianalisis secara kemas dan tersusun. 2 Analisis kendiri yang minimum (hanya satu pandangan sahaja). 3 Laporan yang lengkap, mempunyai tahap pandangan sederhana 4 Laporan yang lengkap, mempunyai tahap pandangan yang baik, kritis dan kemas. 5 Laporan yang jelas, lengkap, mempunyai tahap penilaian kendiri yang menyeluruh dan sangat kritis.Arahan : Tuliskan refleksi hasil pembelajaran melalui projek sama ada telah meningkatkan KompetensiGenerik diri anda: Kompetensi Generik ini diukur mengikut hasil pembelajaran berkaitan (HPP3 –HPP16).
  • Sambungan :Ulasan Pensyarah : Pusat Perkembangan Pelajar Aras 4, Bangunan Pusanika 43600 UKM Bangi, Selangor Tel: 03-8921 3147/5243/4067 Faks: 03-89258134