Asiaa etäopetuksesta

864 views
702 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
864
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asiaa etäopetuksesta

 1. 1. Asiaa etäopetuksesta EKO- ja PEKKO-hankkeet
 2. 2. Päivän agenda• EKO ja PEKKO esittäytyvät• Yleistä etäopetuksesta – Määritelmät – Lainsäädäntö – Kustannukset – Resurssit• TAUKO• Etäopetuksen eri toteutustavat ja tekniikat – Perinteinen video-opetus – Etäopetus verkkokokousjärjestelmällä – Monikanavaiset toteutukset• Turun etäopetusmalli: verkkokokousjärjestelmä alakoulussa• KESKUSTELUA JA KOKEMUSTEN VAIHTOA
 3. 3. EKO ja PEKKO esittäytyvät
 4. 4. Etäopetuksen koordinointihanke EKO• Kansalliset koordinointihankkeet 2010-2012: – laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä – tila- ja kalusteratkaisut – sosiaalinen media – oppimispelit ja virtuaaliset ympäristöt – etäopetus – ruotsinkielinen• Koordinointihankkeiden tehtävät: – hankeverkoston kokoaminen kehittämishankkeista ja muista toimijoista – hyvien käytäntöjen kokoaminen, mallintaminen ja levittäminen – yhteistyö eri toimijoiden kanssa – viestintä – koulutustilaisuuksien ym. Järjestäminen ja sellaisiin osallistuminen – selvitysten, tutkimusten ja arviointien seuraaminen ja tuottaminen – valtakunnallisen tvt-strategian ja linjausten seuranta ja soveltaminen
 5. 5. Entäs EKO?• Toiminta-alue kattaa koko yleissivistävän opetuksen• Tiivis yhteistyö oppimisympäristöhankkeiden kanssa (2010 rahoitus + tulevat)• Mukana myös aikaisemmin rahoitusta saaneet hankkeet• Muut etäopetuksen kehittämisessä työskentelevät• Etäopetuksen kehittämistyön tuloksien ja saatujen kokemusten jalkauttaminen• Toiminnasta nousevien tarpeiden seuraaminen ja niihin reagoiminen• Hankkeessa kerätyn ja tuotetun tiedon julkaiseminen sähköisesti, painotuotteina, koulutusmateriaalina• Seminaarien ja webinaarien järjestäminen• Tavoitteena koota kattava verkosto, jossa mukana alan kehittäjät, toimijat ja tutkijat• Etävälineiden monimuotoinen hyödyntäminen• Ei laite- tai ohjelmasidonnaisuuksia (kaikki toiminta yhtä arvokasta!)• TY:n oppimistutkimuskeskuksen laaja selvitys- ja tutkimustyö 2011-2012 -> mallintaminen• Täältä löytyy kaikki: www.etaopetus.fi
 6. 6. Mikä PEKKO?• OPH:n rahoittamaa valtakunnallista toimintaa, jolla tuetaan erityisesti kielten etäopetuksen kehittämistä kunnissa• Keskitytään tiedon jakamiseen, koulutukseen ja konsultointiin• Vieraiden kielten lisäämiselle selkeä tarve• Ryhmäkoot usein liian pieniä, jotta kunta voisi tarjota opetusta (oppilaat hajallaan eri kouluissa, välimatkat pitkiä tai hankalia, pätevä opettaja puuttuu…)• PEKKO toteutti laajan valtakunnallisen kyselyn (51 kuntaa vastaajina) -> toiminnalle selkeä tilaus• Huomioitava perusasteen haasteet• ITK11 –kyselyn tuloksia: (120 vastaajaa)• - yli 90 % on jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että kielten etäopetus on hienoa• - koulutuksen saavuttaminen paikasta riippumatta• - kielivalikoiman laajentaminen• - pienten lukioiden verkostoitumismahdollisuudet• - joustavuutta opiskeluun• - tasapuoliset mahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta
 7. 7. Etäopetuksen määritelmät
 8. 8. ETÄOPETUKSEN MÄÄRITELMÄT• MITÄ ETÄOPETUKSELLA TARKOITETAAN?• EKOn määritelmä tarkoittaa tässä hankkeessa TVT-tuettua opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat fyysisesti eri paikassa. Etäopetus voi olla osana muuta opetusta (ns. monimuoto-opetus) ja vuorovaikutus voi tapahtua saman- tai eriaikaisesti.• MUITA ETÄOPETUKSEN MÄÄRITELMIÄ:• ”Etäopetus on opetusmenetelmä, jossa opiskelijoiden ja opettajan fyysisen etäisyyden vuoksi opettajan ja oppilaan vuorovaikutus toteutetaan painetun materiaalin tai eri opetusvälineiden avulla. Etäopetukseen liittyvät ajallinen ja paikallinen etäisyys opettajan ja oppilaan välillä, kommunikaation ja vuorovaikutuksen välittyminen erilaisten teknisten välineiden välityksellä ja oppimateriaali on laadittu itseopiskelua varten.”• Etäopetuksella ei ole yhtenäistä, selkeää määritelmää. Erilaisissa määritelmissä käytetään sekaisin asiasanoja ”etäopetus”, ”verkko-opetus”, ”virtuaaliopetus”, ”blended learning”, ”monimuoto-opetus” jne.
 9. 9. REAALIAIKAINEN ELI SYNKRONINEN ETÄOPETUS• ”Reaaliaikainen verkko-opetus on tietoverkossa samanaikaisesti tapahtuvaa opetusta. Opetuksen aikana opettaja ja oppilas voivat reaaliaikaisesti keskustella keskenään ja antaa palautetta. Synkronisessa verkko- opetuksessa on mahdollista lähettää ääntä ja liikkuvaa kuvaa siten, että muut kuulevat ja näkevät kertojan samaan aikaan, kun hän puhuu. Opetus on riippuvaista ajasta, mutta ei paikasta. ”• Reaaliaikaista etäopetusta ovat sekä ns. perinteinen video- opetus, että verkkokokousjärjestelmiin perustuvat toimintamallit
 10. 10. VERKKO-OPETUS JA MONIMUOTO-OPETUS• ”Verkko-opetus on tieto- ja • ”Monimuoto-opetus viestintäteknologian sekä tarkoittaa opetusta, jossa sosiaalisen median opetus tapahtuu osittain mahdollisuuksien kasvokkain ja osittain hyödyntämistä” etäopetuksen keinoin. Se• ”Verkko-opetuksella voi sisältää lähiopetusta, tarkoitetaan oppimista ja etäopetusta sekä itsenäistä opetusta, joka ainakin opiskelua. Opiskelulla osittain tapahtuu verkkoa pyritään hyödyntäen ja voi olla hyvin monimuotoisuuteen (voi monimuotoista sisältää luokka-, verkko-, luento-, ryhmä-, lähi- sekä etäopetusta)”
 11. 11. Etäopetus ja lainsäädäntö
 12. 12. PERUSOPETUSLAKI & TULKINTA• Perusopetuslaki mainitsee sanan "etäopetus" vain kerran: "Tässä pykälässä tarkoitettu opetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena." - Perusopetuslaki § 46 ("Muiden kuin oppivelvollisten opetus"), 4. mom.• Perusopetuslain 29 § takaa oppilaalle oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön.• Edellä mainittu lainkohta on tulkittu niin, että perusopetuksen oppilaan luona on aina oltava valvova aikuinen. Etäopetuksen kaltaisissa tilanteissa, joissa opettaja ei ole fyysisesti oppilaiden kanssa samassa tilassa, tämä valvova aikuinen on usein kouluavustaja. Näissä tapauksissa vastuu oppilaan hyvinvoinnista on viime kädessä koulun rehtorilla.• Valvontavelvoite asettaa perusopetuksen etäopetuksen järjestämisessä näin omat haasteensa.
 13. 13. LAINSÄÄDÄNTÖ TOISEN ASTEEN OSALTA• Perustuslaki ei nimenomaisesti velvoita minkään erityisen opetusmuodon käyttöön, mutta yhtäläisten opiskelumahdollisuuksien turvaamisessa erilaiset etä- ja monimuoto-opetusta koskevat järjestelyt tarjoavat joustavat mahdollisuudet opiskeluun• Lukiolain 12§:n mukaan lukion opetus voidaan joko osaksi tai kokonaan järjestää lähiopetuksena tai etäopetuksena. Sitä voidaan järjestää myös lähi- ja etäopetuksen eri muodoista koostuvana monimuoto-opetuksena, vaikka laissa ei tästä olekaan erikseen mainintaa.• Koulutuksen järjestämisluvassa mainitaan kunnat, joissa koulutusta järjestetään.• Etä- ja monimuoto-opetus on erotettava itsenäisestä opiskelusta. Itsenäisessä opiskelussa koulutuksen järjestäjän työpanos rajoittuu lähinnä koetilaisuuksien järjestämiseen ja kokeiden arviointiin.• ”ETÄLUKION KÄSIKIRJA”
 14. 14. VÄHÄN TEKIJÄNOIKEUKSISTA• Opetus on yksityisen ja julkisen tilaisuuden rajalla. Yliopistoluennot ovat julkisia, koska niihin kaikilla on vapaa pääsy. Ammattioppilaitosten, lukioiden ja peruskoulujen oppitunnit on rajattu vain kullekin kurssille hyväksytyille opiskelijoille, joten nämä tilaisuudet ovat yksityisiä. Esim. päiväkoti, peruskoulun ja toisen asteen opetus ovat suljettuja, yksityistilaisuuksia, ei ansiotarkoitusta.• Perusopetusta on viime ajat käsitelty julkisena toimintana, vaikka opetuksen vakiintuneissa ja hyväksytyissä käytännöissä on joukossa sellaisia, jotka eivät ole julkisessa toiminnassa sallittuja (esim. kuvakollaasit, käännösharjoitukset). Opetustoimintaa pitää voida valvoa ja tarkastaa = julkista perusopetuslain 19§:n mukaan, mutta koululuokkaan ei voi kuka tahansa kävellä sisään ja osallistua opetukseen.• Maksullinen iltalukion opetus on epäselvä tapaus.• Avoimet sisällöt ratkaisevat ongelman osaltaan, mutta ne eivät auta tilanteissa, joissa ollaan tekemisissä perinteisen kaupallisen aineiston kanssa.
 15. 15. JA VIELÄ VÄHÄN LISÄÄ…• http://www.kopiosto.fi/kopiosto/ajankohtaista/2011/fi_FI/digilupa• http://www.opettajantekijanoikeus.fi/opas/korjaukset/peruskoulun-ja-lukion-digilupa/• Koululaiset saavat käyttää verkkokuvia digiluvalla• http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article634266.ece• Tarmo Toikkanen – Ville Oksanen ”Opettajan tekijänoikeusopas”
 16. 16. Etäopetuksen kustannukset Mitä se maksaa ja mitä sillä saa?
 17. 17. Eri etäopetusmuodot• Laite- yms. tarpeet riippuvaisia etäopetuksen toteutustavasta• Kustannusten vertailu vaikeaa• Hyötyjen ja säästöjen vertailu vaikeaa
 18. 18. Laitteet• Hankinta• Ylläpito / päivitykset• UusiminenKoulutus• Opettajat• Oppilaat• Muu henkilökunta
 19. 19. Ohjelmistot• Sisäinen / ulkoistettu• Tekninen tukiPalkkiot ja korvaukset• Opettajat• Tekijänoikeusmaksut• Konsultit yms.
 20. 20. Vastinetta rahalle? Koulutus- tarjonta Saavutettavuus Kuljetus-kustannukset Uudenlainen Uusi oppiminen tekniikka
 21. 21. Etäopetuksen resurssit Mitä se vaatii?
 22. 22. • Palvelimet • TietoliikenneTekniikka • Käyttäjäkohtaiset laitteet • Opetustilat Tilat • Luokat Valvojat • Perusopetuksessa Tekninen • Etätuki tuki • Lähituki • TekniikkaKoulutus • Pedagogiikka • Vertaistuki
 23. 23. Etäopetuksen eritoteutustavat ja tekniikat
 24. 24. Perinteinen videoneuvottelu Jari Sjölund Turun normaalikoulu Jari.sjolund@utu.fi
 25. 25. http://www.tnk.utu.fi/index.php?213
 26. 26. Määrittelyä• Laitepohjainen• Standardi – Alunperin ISDN-puhelinyhteydet – Nyt IP-verkkopohjainen • H.323 • Uutena SIP-yhteydenottoprotokolla – Takaa yhteensopivuuden eri valmistajien ja eri laitteiden välillä • Monimutkainen
 27. 27. Laitepohjaisen video-opetuksen arviointia• Hyvää• Huonoa
 28. 28. + Plussat• Helppo siirtyminen normaalista luokkaopetuksesta – Päästään alkuun ilman erityistä ”etäopetuspedagogiikkaa”• Hyvä kuvanlaatu• Erinomainen äänenlaatu• Helppo toteuttaa niin että opettajalla sekä lähiryhmä että etäryhmä
 29. 29. - Miinukset• Kalliit laiteinvestoinnit• Monipisteyhteyttä varten tarvitaan silta• Palomuuri- ja tietoturvaongelmat• Sidottu tiettyyn fyysiseen tilaan• Oppilaiden kirjallisen työskentelyn seuraaminen vaikeaa – Rinnalla tarvitaan erillinen verkko-oppimisalusta?
 30. 30. Verkkokokoukset opetuskäytössä Reaaliaikaista opetusta verkossa
 31. 31. Mitä verkkokokoukset ovat?• Etäyhteys kahden tai useamman henkilön välillä tietoverkon yli• Verkkokokousohjelma ja -palvelin• Osallistujien ääni ja videokuva + muita ominaisuuksia• Ei vaadi suuria investointeja (vrt. videoneuvottelu)
 32. 32. CHATMinna: Hei! CHAT Minna: Hei!
 33. 33. Mitä tarvitaan?Tietokone ja internet-yhteys
 34. 34. Mitä tarvitaan?Web-kamera ja kuulokemikrofoni
 35. 35. Mitä tarvitaan?Datatykki ja kokousmikrofoni
 36. 36. Mitä tarvitaan?Verkkokokousohjelma / -lisenssi + mahdollinen pääteohjelma
 37. 37. Ohjelmistoja• Adobe Connect• Arctic Connect• WebLI• MS LiveMeeting• Videra Mobile• Skype• Yms.
 38. 38. Käyttökohteet• Reaaliaikainen etäopetus• Osa monimuotoista opetusta• Lähiopetuksen rikastaminen• Verkkokokoukset• Etäluennot ja -tallenteet
 39. 39. Etävieras luokassa Etävieraan ääni kuuluu Luokassa kirjaudutaan Etävierailija kirjautuuEtävieraan kuva näytetäänkokousmikistä, joka välittää nettiselaimella datatykin välityksellämyös luokan äänen hänelle verkkokokouspalveluun
 40. 40. Asiantuntijuutta ja tallenteita opetukseen
 41. 41. ASIANTUNTIJUUTTA JA TALLENTEITA OPETUKSEEN• Koulutuksen arviointineuvoston mediatiedote 10.5.2011 ” Lukioiden toimintakulttuuriin halutaan lisää yhteistyötä ja keskustelua yhteisistä päämäärist䔕 - opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja koulun yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan on tarpeen vahvistaa entisestään -> ulkopuolisten asiantuntijoiden saaminen oppitunneille• Tampereen Asiantuntijaverkosto: oppitunneille saadaan mukaan ulkopuolinen asiantuntija, esim. biologiaan WWF:n edustaja, fysiikkaan yksityisen sektorin lujuuslaskija, äidinkieleen YLEn toimittaja, kemiaan yliopiston tutkija jne.• - asiantuntija voi olla missä päin Suomea tai maailmaa• - vierailua voidaan valmistella etukäteen, esittää kysymyksiä, keskustella• - tallennemahdollisuus (sovitusti)• - lyhyt asiantuntijavierailu antaa enemmän kuin mitä vie aikaa oppitunnista• www.asiantuntijaverkosto.fi
 42. 42. OPPITUNTIEN TALLENTAMINEN• Oppitunteja voidaan myös tallentaa -> opetuksen saatavuus (pitkäaikaissairaat, hankalat ja pitkät välimatkat, urheilijat)• Tallenteita voidaan käyttää osana kurssia tai koko kurssin opiskeluun• Tallenteiden avulla opiskelija voi halutessaan kerrata vaikeita asioita ja saada tukiopetusta• Opettajien koulutuksen ja teknisen tuen saatavuus tärkeitä• Esimerkkinä ISOverstaan Virtuaaliluokkahanke• www.isoverstas.fi
 43. 43. OPPIMISALUSTAT JA VERKKO-OPETUS• Verkko-oppimisympäristöä (virtuaalista oppimisympäristöä) käytetään usein synonyyminä oppimisalustalle, kun puhutaan verkko-opetuksesta ja verkko- oppimisesta• Oppimisalusta = tietotekninen ympäristö, jonka avulla opettaja voi ylläpitää koulutusmateriaalia ja hoitaa myös muita opiskeluun liittyviä asioita• Oppimisalustojen ominaisuuksia ovat mm. kalenteritoiminnot, keskustelualueet ja reaaliaikainen keskustelu• Materiaalin tuottaminen alustalle on tehty mahdollisimman helpoksi• Avoimeen koodiin perustuvat alustat ovat yleensä ilmaisia• Alustat tukevat tiedon yhteisöllistä rakentelua ja oppijoiden välistä vuorovaikutusta• Moodle, Fronter, Opit, Optima, WebCT, wikit, blogit• Oppimisalustan hyödyntäminen osana reaaliaikaista etäopetusta
 44. 44. Verkkokokousjärjestelmä alakoulussa Case: Turun VIRTA-hanke
 45. 45. Turun VIRTA-hanke• Oppimisympäristöhanke• Toiminta-aika 2008 - 2012• Rahoittajina Opetushallitus ja Turun kaupunki• Kehittää etäopetusta ja uuden tekniikan käyttöä opetusalalla
 46. 46. Etäopetus perusasteella Turussa• A2-kielten opetus – 2010-2011: ranska 4.-6. lk ja ruotsi 5. lk – 2011-2012: ranska 5.-6. lk, ruotsi 6. lk, espanja 4. lk• Ortodoksiuskonnon opetus – Turussa 3.-6. lk – Seurakunnan opetus lähikuntiin• Sairaalaopetus• Etäkerhopilotit• Lukioon islamin monimuotokurssit 2011-2012
 47. 47. Etäopetus Turussa Avustaja Oppilaat KOULU 1 Opettaja Avustaja Oppilas KOULU 2 Palvelin Oppilaat Avustaja KOULU 3
 48. 48. Sosiaalinen media etäopetuksen tukena• VIRTA: lähinnä wikejä hyödynnetty• Oppimisalustat (integraatiot)• Netin kaikki mahdollisuudet käytettävissä• Netissä paljon mm. kieltenopetukseen soveltuvia some-palveluita
 49. 49. Matkan varrelta poimittua• Tietoverkot ja muut tekniset haasteet• Muutosvastarinta• Hyvä palaute• Vertailukelpoiset oppimistulokset• Vertaistuki ja –koulutus• Jatkuva tekninen tuki• Uudet mahdollisuudet (mm. kieltenopetus)
 50. 50. VIRTA-hanke• www.turku.fi/virta
 51. 51. YHTEYSTIEDOTEtäopetuksen koordinointihanke, koordinaattori paivi.luoma@turku.fi www.etaopetus.fi www.oppiminen.fiVIRTA-hanke, projektipäällikkö, asiantuntijaantti.huttunen@turku.fiwww.turku.fi/virtaTurun normaalikoulu, asiantuntija jari.sjolund@utu.fiPalautteet, kommentit, kysymyksetwww.etaopetus.fi -> KYSY ETÄOPETUKSESTA

×