Variasi Stilistik
Linguistik
Pengantar Linguistik Bahasa Melayu
MOHD ASRI BIN ABDUL RAZAK
JPM 2010
Menurut Prof. Dr. I Wayan
Pastika..seeorang pakar bahasa Alam
Melayu
 Stilistik adalah suatu metode penapsiran
teks denga...
Abdullah Hassan ( 1990 )
menyatakan.....
 Stilistik atau sylistics adalah ilmu tentang stail atau
gaya yang dihubungkan d...
Stalistik dari Sudut Sastera
 Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat
kepada penggunaan bahasa.
 Cabang linguist...
Pengenalan am Stilistik Bahasa
Bermaksud bentuk variasi bersistem yang wujud
dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh
seo...
Secara ringkasnya :
kita bertukar daripada gaya pemakaian
kepada satu gaya pemakaian yang lain
tanpa memikirkanya secara s...
Prinsip Stilistik
 Pertama menganggap dan mengiktiraf bahasa sebagai
punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada
kema...
Yang Kedua....
 Kedua, pendekatan stilistik membincangkan aspek
tema seperti yang sering dibicarakan dengan
menggunakan p...
Yang Ketiga....
 Ketiga, penggunaan pendekatan stilistik berhasil
memperlihatkan gaya keperibadian seseorang penulis.
 M...
Yang Keempat......
 Keempat, melalui pendekatan stilistik huraian
terhadap pemilihan diksi, pembentukan perkataan
dan aya...
Yang kelima.......
 Kelima, pendekatan stilistik membantu mereka
memahami makna perkataan yang sukar serta
ayat yang komp...
Yang keenam......
 Keenam, pendekatan stilistik juga
menekankan penelitian tentang penghasilan
sesebuah karya.
 Semasa b...
Yang ketujuh....
 Ketujuh, pendekatan stilistik selain digunakan untuk
menganalisis proses penghasilan sesebuah karya, ju...
Variasi Lingusitik ( set pemerhatian )
 Gaya lisnguistik pada dasarnya merupakan
perkara yang dapat dikatakan sebagai
kes...
 Pertukaran gaya pertuturan berlaku secara
automatik, iaitu di bawah sedar ( terangkum
dalam konsep kesesuaian )
 Pentak...
Jenis-jenis Variasi Stalistik Lingustik
 Variasi Linguistik Leksikal
 Variasi Linguistik Fonologi
 Variasi Linguistik M...
Variasi Linguistik Leksikal
 Perbendaharaan kata merupakan aspek
stalisitik yang paling ketara menunjukkan
bahawa penutur...
 Dalam percakapan atau penulisan yang
lebih formal, kita akan menggunakan corak
pemilihan kata yanfg lebih bersuku kata
b...
Variasi Linguistik Fonologi
 Penerapan ( atau bukan penerapan )
berbagai rumus fonologi mempunyai
hubungkait dengan perub...
Penekanan Terhadap Stilistik
Fonologi
 Ciri pengujaran yang terhasil daripada
peneutralan fonologi tidak sama sekali
meng...
Ciri kedua…..
 Begitu mudah untuk membuat kesalahan
apabila memikirkan gaya yang tidak formal
hanyalah bersesuaian dengan...
Kesimpulannya….
 Pengejaan yang berlainan dalam variasi
mana sekalipun hanyalah bersesuaian
untuk keadaan yang sama sekal...
Variasi Stilistik Linguistik
Sintaksis
 Iaitu perubahan dalam binaan sintaksis di
mana wujud sebagai fungsi terhadap
bina...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Variasi stilistik linguistik

3,163 views
2,892 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,163
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
237
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Variasi stilistik linguistik

 1. 1. Variasi Stilistik Linguistik Pengantar Linguistik Bahasa Melayu MOHD ASRI BIN ABDUL RAZAK JPM 2010
 2. 2. Menurut Prof. Dr. I Wayan Pastika..seeorang pakar bahasa Alam Melayu  Stilistik adalah suatu metode penapsiran teks dengan menempatkan bahasa sebagai hal yang utama. Bahasa sebagai hal yang utama mengingat bahasa bervariasi, berpola dan berstruktur dengan hirarkinya (struktur bahasa, konteks dan makna) sehingga dapat berfungsi dalam teks
 3. 3. Abdullah Hassan ( 1990 ) menyatakan.....  Stilistik atau sylistics adalah ilmu tentang stail atau gaya yang dihubungkan dengan pemakaian atau penggunaan bahasa  Fokus dan penekanan terhadap aspek kebahasaan  Ilmu tersebut muncul dalam bidang linguistik dan diperluas dalam bidang kesusasteraan yang menggunakan bahasa sebagai wahana pengucapan.  Kesan penerapan daripada disiplin linguistik tercerminnya ilmu gaya yang membezakan gaya sastera dan gaya bukan sastera.
 4. 4. Stalistik dari Sudut Sastera  Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan bahasa.  Cabang linguistik gunaan atau terapan.  Karya sastera ditandai kelainan dalam penggunaan gaya bahasanya untuk menimbulkan kesan artistik.  Rene Wellek dan Austin Warren (1966:182)-stilistik meneliti penggunaan bahasa yang menyimpang daripada norma dan berusaha menemukan fungsi estetik.
 5. 5. Pengenalan am Stilistik Bahasa Bermaksud bentuk variasi bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur, khasnya bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan. Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal.
 6. 6. Secara ringkasnya : kita bertukar daripada gaya pemakaian kepada satu gaya pemakaian yang lain tanpa memikirkanya secara sedar, asal sahaja kita dapat membiasakan diri dengan sesuatu gaya tersebut.
 7. 7. Prinsip Stilistik  Pertama menganggap dan mengiktiraf bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada kemampuan berbahasa sebagai satu anugerah dan bakat seseorang penulis.  Analisis karya sastera merupakan suatu huraian tentang bakat dan kebolehan mengarang bagi seseorang pengarang.  Analisis itu tidak sahaja dalam lingkungan pengaplikasian bahasa tetapi menjangkaui kepersisan bakat berbahasa penulisnya.
 8. 8. Yang Kedua....  Kedua, pendekatan stilistik membincangkan aspek tema seperti yang sering dibicarakan dengan menggunakan pendekatan struktural.  Namun, penelitian menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya.  Pentafsiran makna ayat melibatkan makna yang mudah difahami, mudah dimengerti, banyak maksud dan mempunyai makna simbolik.
 9. 9. Yang Ketiga....  Ketiga, penggunaan pendekatan stilistik berhasil memperlihatkan gaya keperibadian seseorang penulis.  Murry J.M. (1976:7), kedudukan stilistik sebagai penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan pembentukan satu penyusunan diksi serta struktur kalimat yang mencerminkan keperibadian atau idiosinkrasi penulisnya.  Penulis mempunyai cara tersendiri. Perbezaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya pengalaman, pendidikan, sikap dan keperibadian penulis
 10. 10. Yang Keempat......  Keempat, melalui pendekatan stilistik huraian terhadap pemilihan diksi, pembentukan perkataan dan ayat dapat dilakukan.  Dalam sesebuah karya sastera yang pelbagai genre itu terdapat pelbagai jenis dan kategori perkataan dan ayat yang digunakan.  Pengetahuan dan ilmu yang bersangkutan dengan aspek kemasyarakatan iaitu bidang sosiolinguistik dan dialektologi perlu dikuasai oleh pengkaji atau peneliti. 
 11. 11. Yang kelima.......  Kelima, pendekatan stilistik membantu mereka memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks yang digunakan oleh pengarang.  Pengaplikasian kata dan diksi dari bahasa daerah atau tempatan dapat memperkaya perbendaharaan kata di samping merupakan satu gaya atau stail bagi seseorang penulis.
 12. 12. Yang keenam......  Keenam, pendekatan stilistik juga menekankan penelitian tentang penghasilan sesebuah karya.  Semasa berkarya, seseorang penulis didorong oleh pelbagai keadaan dan rangsangan yang berlaku di sekelilingnya.  Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan stilistik ini akan menemukan gagasan bahawa terdapat unsur- unsur bahasa yang mendorong seseorang itu berkreatif.
 13. 13. Yang ketujuh....  Ketujuh, pendekatan stilistik selain digunakan untuk menganalisis proses penghasilan sesebuah karya, juga digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan penghargaan pembaca atau khalayak terhadap sesebuah karya.  Aspek bahasa dapat menjelaskan kesan penggunaan sesuatu bahasa sama ada dapat difahami, menimbulkan keseronokan atau memberi kecelaruan dan kekaburan tanggapan kesan daripada penggunaan penanda dan petanda bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pemikiran, mesej atau idealisme pengarang.
 14. 14. Variasi Lingusitik ( set pemerhatian )  Gaya lisnguistik pada dasarnya merupakan perkara yang dapat dikatakan sebagai kesesuaian  Tidak merujuk kepada partisipan di dalam sesuatu pertuturan ( penutur dan pendengar, pembaca dan penulis )
 15. 15.  Pertukaran gaya pertuturan berlaku secara automatik, iaitu di bawah sedar ( terangkum dalam konsep kesesuaian )  Pentakrifan gaya variasi stalisitik pertuturan tidak mudah dikenalpasti.  Menenalpasti hubungan relatif setiap variasi linguistik yang diwakili iaitu – leksikal, fonologi, morfologi, atau sintaksis.
 16. 16. Jenis-jenis Variasi Stalistik Lingustik  Variasi Linguistik Leksikal  Variasi Linguistik Fonologi  Variasi Linguistik Morfologi  Variasi Linguistik Sintaksis
 17. 17. Variasi Linguistik Leksikal  Perbendaharaan kata merupakan aspek stalisitik yang paling ketara menunjukkan bahawa penutur memperlihatkan perbezaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain.
 18. 18.  Dalam percakapan atau penulisan yang lebih formal, kita akan menggunakan corak pemilihan kata yanfg lebih bersuku kata banyak dan laras bahasa yang lebih formal  Tidak menggunakan ekpresi-ekpresi idiomatik  Laras penggunaan bahasa lebih jelas dan tepat.
 19. 19. Variasi Linguistik Fonologi  Penerapan ( atau bukan penerapan ) berbagai rumus fonologi mempunyai hubungkait dengan perubahan laras.  Tidak begitu ketara dalam penulisan, namun, ada sebilangan kecil variasi fonologi yang memperlihatkan kesan pengejaaan berlainan.
 20. 20. Penekanan Terhadap Stilistik Fonologi  Ciri pengujaran yang terhasil daripada peneutralan fonologi tidak sama sekali menggambarkan akan ‘kecuaian percakapan’, tetapi sebaliknya iaitu gambaran tentang percakapan yang bersesuaian dengan laras-laras yang tidak formal
 21. 21. Ciri kedua…..  Begitu mudah untuk membuat kesalahan apabila memikirkan gaya yang tidak formal hanyalah bersesuaian dengan keadaan tidak formal, manakala gaya formal bersesuaian dengan semua keadaan.
 22. 22. Kesimpulannya….  Pengejaan yang berlainan dalam variasi mana sekalipun hanyalah bersesuaian untuk keadaan yang sama sekali tidak formal ; kiriman poskad untuk rakan-rakan, catatan memo dan sebagainya.
 23. 23. Variasi Stilistik Linguistik Sintaksis  Iaitu perubahan dalam binaan sintaksis di mana wujud sebagai fungsi terhadap binaan dalam laras.

×