Tafsir pada masa nabi saw dan sahabat

14,126 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
402
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tafsir pada masa nabi saw dan sahabat

 1. 1. Buhuts fi Ushul Tafsir wa ManahijuhuTAFSIR PADA MASA NABI SAW DAN SAHABAT Oleh Jumal Ahmad bin Hanbal 1
 2. 2. Buhuts fi Ushul Tafsir wa ManahijuhuPENGERTIAN Tafsir  secara bahasa: dari kata al-Fasru yang bermakna "al-Inabah wa Kasyful Murad ‘an al-Lafdz al-Musykil“ artinya menjelaskan maksud lafaz yang sulit difahami.  secara Istilah: Ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ilmu untuk menjelaskan makna al-Quran dan mengeluarkan hukum serta hikmah di dalamnya Ushul Tafsir  yaitu suatu kaidah dan pokok-pokok yang membangun ilmu Tafsir yang pembahasannya meliputi mufasir seperti syarat, adab dan juga tentang tafsir seperti kaidah dan metode dalam tafsir.  Ilmu untuk memahami al-quran secara benar dan menyingkap cara penafsiran yang sesat dan menyeleweng 2
 3. 3. Buhuts fi Ushul Tafsir wa ManahijuhuPERBEDAAN ANTARA TAFSIR DAN TAWIL Ulama berbeda pendapat menjadi dua: 1. Antara keduanya sama, pendapat ini dipegang oleh Abu Ubaid dan Imam Thabari. 2. Antara keduanya terdapat perbedaan jauh, dan letak perbedaannya macam-macam:  Dalam keumuman dan kekhususannya  Tafsir kaitannya dengan riwayat sedangkan ta’wil kaitannya dengan dirayah  Tafsir ilmunya khaliq sedangkan ta’wil ilmunya makhluq  Tafsir sudah jelas maksudnya dari Allah swt sedangkan ta’wil adalah mentarjih salah satu pendapat 3
 4. 4. Buhuts fi Ushul Tafsir wa ManahijuhuMARHALAH (PERIODE) ILMUTAFSIR 1. Pada Masa Nabi saw 2. Pada Masa Sahabat 3. Pada Masa Tabi’in 4. Pada Masa Tabi’ut Tabi’in 5. Pada Masa Tadwin 4
 5. 5. Buhuts fi Ushul Tafsir wa ManahijuhuPADA MASANABI MUHAMMAD SAW 5
 6. 6. APAKAH NABI MUHAMMAD SAWMENAFSIRKAN SEMUA AL-QURAN?  Pendapat pertama: Bahwa Rasullullah SAW menafsirkan semua al-Quran dengan dalil QS an-Nahl: 44. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Taimiyah. (Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan)  Pendapat kedua: Bahwa Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada para Sahabat kecuali sedikit saja dari makna al- Quran, mereka mengambil dalil dari kisah doa Nabi kepada Ibnu Abbas ra  Pendapat yang rajih: bahwa Nabi tidak menjelaskan semua makna al-Quran karena: 1. ada sebagian ayat yang mudah dipahami. 2. ada ayat yang mudah dicerna. 3. ada ayat yang hanya diketahui Allah SWT. 4. dan ada ayat yang tidak terllau penting mengerti maknanya
 7. 7. Buhuts fi Ushul Tafsir wa Manahijuhu METODE TAFSIR NABI SAWKebanyakan tafsir nabi saw adalah menjelaskan ayat yang masih global, menjelaskan ayat yang masih musykil(sulit difahami), mentakhsis ayat yang masih umum, mentaqyid ayat yang mutlaq. 7
 8. 8. Buhuts fi Ushul Tafsir wa ManahijuhuTAFSIR PADAMASA SAHABAT 8
 9. 9. Buhuts fi Ushul Tafsir wa ManahijuhuKELEBIHAN DARI TAFSIRSAHABAT Sedikit mengambil masalah israiliyat Tafsiran mereka belum menyeluruh pada semua al-quran Tidak memaksakan dalam menafsirkan ayat Sedikit menulis tafsir dan kebanyakan disampaikan melalui riwayat 9
 10. 10. Buhuts fi Ushul Tafsir wa ManahijuhuMANHAJ TAFSIR SAHABAT 10
 11. 11. Buhuts fi Ushul Tafsir wa Manahijuhu1. TAFSIR AL-QURAN DENGAN AL-QURAN Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang masih global lalu diperinci lagi pada ayat lainnya, maka terkadang antara satu ayat dengan ayat lainnya saling menafsirkan. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa metode Tafsir al- Quran dengan al-Quran sebagai Ahsan Thuruq at-Tafsir 11
 12. 12. Buhuts fi Ushul Tafsir wa Manahijuhu2. TAFSIR AL-QURAN DENGANSUNNAH NABI SAW Penjelasan Tafsir Nabi kepada Sahabat 1. Tanpa ditanya. Sebagaimana penjelasan Nabi saw tentang makna al-Quwwah pada QS al-Anfal: 60, maknanya adalah ar-Ramyu. 2. Ditanya oleh Sahabat. Sebagaimana penjelasan Nabi saw tentang makna ad-Dhulmu dalam QS al-An’am: 82, maknanya adalah as-Syirku. 12
 13. 13. Buhuts fi Ushul Tafsir wa Manahijuhu 3. IJTIHAD DAN ISTIMBATHSebab-sebab para Sahabat mampu berijtihad1. mereka mengetahui makna dan rahasia dari Bahasa Arab2. mereka mengetahui adat bangsa arab3. mereka mengetahui keadaan yahudi dan nasrani ketika ayat turun4. mereka mengetahui sebab turunnya ayat al-Quran5. mereka cerdas dan berpemahaman kuat Meski demikian para sahabat berbeda-beda dalam kadar pemahaman mereka terhadap al- Quran 13
 14. 14. Buhuts fi Ushul Tafsir wa Manahijuhu MUFASIR DARI KALANGANSAHABAT Ali bin Abu Thalib  Ali adalah orang yang pandai dan hidup dalam masa tiga khalifah, hal ini membuatnya mengetahui banyak ilmu Allah swt. Abdullah bin Masud di Kufah  Murid Ibnu Masud: Masruq bin Ajda, Alqamah bin Qais, al-Aswad bin Zaid, Qatadah bin Daamah, Hasan al-Bashri, Amir as-Syabi Abdullah bin Abbas di Makkah  Murid Ibnu Abbas: Mujahid bin Jabr, Said bin Jubair, Thawus bin Kaisan, Atha bin abi Rabah, Ikrimah Ubay bin Kaab di Madinah  Murid Ubay bin Kaab: Abu al-Aliyah, Zaid bin Aslam, Muhammad bin Kaab, ath-Thufail bin Ubay bin Kaab 14
 15. 15. Buhuts fi Ushul Tafsir wa Manahijuhu HUKUM TAFSIR SAHABAT Jika tidak berdasar pada rayu maka dihukumi marfu‘ yang meliputi tiga hal:1. Berita tentang sebab turunnya ayat2. Berita tentang keadaan orang yaang menjadi obyek turunnya ayat3. Berita tentang perkara-perkara ghaib Jika berdasarkan pada ijtihad, hukumnya mauquf,yaitu:1. Para sahabat bersepakat tentang makna suatu ayat,hukumnya mauquf2. Jika para sahabat saling berbeda pendapat maka semestinya mencari makna yang rajih (lebih mendekati kebenaran) 15

×