ادارة برامج التعلم

754 views
634 views

Published on

التعلم الالكتروني

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
182
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ادارة برامج التعلم

 1. 1. ‫مجموعة33‬ ‫مجموعة‬ ‫إدارة برامج اكلتعلم الكلكتروني‬ ‫علي المالكي‬ ‫محمد شراحيلي‬ ‫محسن الرفاعي‬ ‫ثامر آل سعد‬ ‫إشراف الدكتور: محمد مطهر‬ ‫إشراف الدكتور: محمد مطهر‬
 2. 2. ‫أول: مفهوم اكلتعلم الكلكتروني‬ ‫‪‬‬ ‫ههو بيئهة تفاعليهة كللتعليهم باسهتخدام آكليات التصهال اكلحديثهة كاكلحاسب و اكلشبكات و‬ ‫اكلوسائط اكلمتعددة و بوابات النترنت من أجل إيصال اكلمعلومات كللمتعلمين بأسرع‬ ‫وقت و أقل تكلفة و بصورة يمكن من خلكلها إدارة اكلعملية اكلتعليمية و ضبطها و‬ ‫قياس و تقييم أداء اكلمتعلمين.‬ ‫‪‬‬ ‫استخدام اكلتقنيات اكلحديثة كللتحول من اكلتعليم اكلصفي اكلمباشر اكلى اكلتعليم الكلكتروني‬ ‫مهن خلل جعهل اكلعمليهة اكلتدريسهية اكلكترونيهة بجميهع مكوناتهها مهن مادة علمية‬ ‫واختبارات ورصد علمات ومتابعة اكلتقدم في اكلمادة اكلعلمية واكلتفاعل واكلمناقشات‬ ‫من خلل اكلمراسلت وتقييم اكلمادة اكلعلمية‬
 3. 3. ‫مفهوم التعلم اللكتروني‬ ‫•‬ ‫ل يعني اكلتعلم الكلكتروني تحويل اكلمحتوى إكلى صفحة ويب أو قرص مدمج ، بل هو‬ ‫تحويهل اكلمحتوى إكلهى أنشطهة اكلكترونيهة تفاعليهة يكون اكلطاكلهب ههو اكلفاعهل واكلباحث‬ ‫واكلمحلهل كللمعلومات عنهد تنفيهذ هذه النشطهة ، واكلمدرس ميسهر ومرشهد كللطاكلهب في‬ ‫تعلمه اكلذاتي ضمن مجموعات وذكلك باستخدام اكلتقنيات اكلحديثة‬
 4. 4. ‫تصنيف برامج ادارة التعلم اللكتروني‬ ‫من حيث المصدر‬ ‫مفتوحة‬ ‫وهتتي تلتتك التتبرامج التتتي يتم‬ ‫استتتخدامها مجانا ، ول يحق‬ ‫ ً‬ ‫لتت ي جهتتة بيعهتتا ، كمتتا أنها‬ ‫تخضتع للتطويتر والتعديتل من‬ ‫كثيتر متن المتخصتصين في هذا‬ ‫المجال.‬ ‫مغلقة‬ ‫ ً‬ ‫ويطلق عليها أحيانا‬ ‫) التتبرامج التجاريتتة( أو‬ ‫التتتبرامج المملوكتتتة وهي‬ ‫التبرامج التتي تملكهتا شركة‬ ‫ربحيتة وتقوم بتطويرها ول‬ ‫تستتتتمح باستخدامها إل‬ ‫بترخيص‬ ‫من حيث العمومية‬ ‫عامة‬ ‫يمكتتن وصتتفها بأنهتتا برامج‬ ‫تجاريتة جاهزة أتو برامتج يمكن‬ ‫استتتخدامها مقابتتل أجتتر لجهة‬ ‫النتاج ) كتل التبرامج التجارية‬ ‫تعد برامج جاهزة(‬ ‫خاصة‬ ‫وهتتي برامج مطورة لجهات‬ ‫ ً‬ ‫محددة وتلجتتأ إليها غالبا‬ ‫بعتض الجهات فتي حالة عدم‬ ‫قدرة التتبرامج الخرى على‬ ‫تلبيتة حاجتهتا ممتا يدفعهتا إلى‬ ‫تطوير نظام خاص بها‬
 5. 5. ‫المكونات الرئيسية لبرامج ادارة التعلم اللكتروني‬ ‫برامج ادارة التعليم اللكتروني هي:‬ ‫الفصول الفتراضية‬ ‫التسجيل القبول‬ ‫انظمهة برمجيهة متكاملهة مسهؤوكلة عن‬ ‫إدارة اكلعمليهههة اكلتعليميهههة واكلتعلمية‬ ‫الكلكترونيهة باسهتخدام أنظمهة إكلكترونية‬ ‫خاصة و تقنيات التصال واكلتكنوكلوجيهههها‬ ‫اكلحديثههههة ومكوناتهههها، ويشمل إدارة‬ ‫اكلمقررات ، وأدوات التصهال اكلمتزامن‬ ‫وغيهر اكلمتزامن ، وإدارة الختبارات ،‬ ‫واكلواجبات ، واكلتسهجيل في اكلمقررات ،‬ ‫ومتابعة تعلم اكلطاكلب‬ ‫المقررات الحاسوبية‬ ‫التعليم‬ ‫المتزامن‬ ‫الختبارات اللكترونية‬ ‫الواجبات اللكترونية‬ ‫التعليم غير‬ ‫المتزامن‬ ‫المتابعة اللكترونية‬ ‫البريد اللكتروني‬ ‫منتديات النقاش التعليمية‬
 6. 6. ‫اكلخدمات اكلتي تقدمها برامج إدارة اكلتعلم الكلكتروني‬ ‫القبول والتسجيل‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫يوفر نموذجا لللتحاق بالبرنامج / المقرر التعليمي‬ ‫ ً‬ ‫يقدم اختبار قبول‬ ‫يخبر عن القبول بواسطة البريد اللكتروني‬ ‫يسمح بتسديد رسوم الدراسة عبر الموقع‬ ‫يقدم جدوال بالمقررات الدراسية للتسجيل فيها‬ ‫ ً‬ ‫يصدر رقما دراسيا وكلمة مرور للطالب المقبول‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫غير المسجل يمكنه الدخول كزائر فقط‬ ‫بعد االنتهاء من الدراسة يتم إصدار شهادة تخرج‬ ‫يمكن ربط النظام بنظام تسجيل جاهز‬
 7. 7. ‫المقررات الحاسوبية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫برامج تقدم المقررالدراسي وتستخدم كمصدر رئيسي أو تعزيزي للتعليم .‬ ‫يمكن الدخول إليها في أي وقت .‬ ‫توفسر خصسائص العروض المتعددة التسي تسسمح بالمشاهدة ، واالسستماع ، والقراءة ،‬ ‫والجابة التفاعلية مع الدروس .‬ ‫يتسم إضافسة المحتوى والدروس والمقررات بطريقسة سسهلة ال تتطلسب أسي معرفة بلغات‬ ‫البرمجة .‬ ‫تقدم تعليقات على أداء المتعلم وتخبره بمستواه .‬ ‫سير الدراسة إما أن يكون خطيا أو تفريعيا حسب ما يراه مصمم المقرر .‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫يمكن إنشاء المقرر من قبل المدرس أو ربط برنامج تعليمي جاهز بالنظام‬ ‫يمكن للطالب وضع ملحظاته على المحتوى‬
 8. 8. ‫الفصول االفتراضية / التعلم المباشر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫برامج تبث الدروس الحية على الهواء بالصوت ، والصورة ، والنص .‬ ‫تستخدم في شرح الدروس ، والتحاور مع الطل ب ، واالستضافة .‬ ‫يتم البث في وقت محدد .‬ ‫تحتوي على سبورة إلكترونية تستخدم للشرح من قبل الستاذ والطل ب .‬ ‫يمكن للطل ب المشاركة بالسؤال صوتيا أو كتابيا ) المحادثة النصية والصوتية (‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫المحادثة قد تكون عامة أو خاصة .‬ ‫حفظ المحادثة والنشطة لعادة االلطلع عليها .‬ ‫من سلبياتها البطء وضعف االتصال .‬ ‫من سلبياتها اختل ف التوقيت في البلد المختلفة ) في حالة التعلم عن بعد ( .‬
 9. 9. ‫الواجبات اللكترونية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫يستطيع المعلم إرسال الواجبات في شكل ملفات بأشكال متعددة .‬ ‫يستطيع الطالب تحميل الجابة على الموقع .‬ ‫يقدم النظام تقريرا بالواجبات المسلمة والطل ب شامل التاريخ والوقت .‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫يمكن للمدرس تقييم الواجب وإعطائه درجة .‬ ‫يمكن تحديد موعد نهاية تسليم الواجب بحيث ال يسمح بتسليم الواجب بعده .‬ ‫يمكن للمعلم كتابة التعليقات على إجابات الطل ب وواجباتهم .‬
 10. 10. ‫منتديات النقاش التعلمية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫برامسج تتيسح للطل ب لطرح الموضوعات وتبادل المعلومات والمناقشات مع‬ ‫بعضهم أو مع المدرسين بصورة غير مباشرة‬ ‫تثرى معلومات الطل ب ، وتعر ف المدرس باهتماماتهم وقدراتهم .‬ ‫يمكن إنشاء منتديات نقاش خاصة بكل مقرر أو شعبة .‬ ‫يستطيع المعلم متابعة مشاركة الطل ب وعدد مشاركات كل منهم .‬ ‫يتم ربط المشاركة برقم الطالب واسمه الحقيقي .‬ ‫يمكن وضع منتدى لكل مجموعة من الطل ب ) التعلم التعاوني (‬
 11. 11. ‫اكلبريد الكلكتروني‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫برنامج لسرسال واستقبال اكلرسائل .‬ ‫وسيلة كللمناقشة وتبادل اكلخبرات ومتابعة أخباسر اكلمقرسر .‬ ‫وسيلة لسرسال اكلواجبات واكلتعليمات كللطل ب .‬ ‫تنظيم ساعات مكتبية إكلكترونية كللرد على تساؤلت اكلطل ب .‬ ‫بيئمة مناسمبة كللتعلمم ممن القران واكلخمبراء وتكويمن مجموعات اهتمام ممع مجموعة‬ ‫اكلصف‬ ‫بيئة مناسبة كلمماسرسة مهاسرات اكلكتابة .‬ ‫اكلبحث في قائمة طل ب اكلمؤسسة أو مدسرسيها .‬
 12. 12. ‫مميزات أنظمة اداسرة اكلتعلم الكلكتروني:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫بسبب وجود اكلكثير من انظمة اداسرة اكلتعلم الكلكتروني وانواعها فان كلكل نظام مميزات‬ ‫خاصة به وكلكن يمكن ايجاز اكلمميزات بشكل عام كما يلي:‬ ‫سهوكلة تنصيب اكلنظام واكلتعامل مع مفرداته وتتبعه.‬ ‫توفير بيئة تفاعلية ومهام مختلفة موجهة كللمدسرس واكلطاكلب.‬ ‫اكلقدسرة على اكلتطوسر وملئمة اكلمتطلبات اكلمعرفية واكلتقنية اكلحديثة.‬ ‫الحتواء على وحدات نشاط داعمة كللعملية اكلتعلمية مثل اكلمنتديات واكلمصادسر والختباسرات‬ ‫قدسرة اكلنظام على اكلتعامل مع شريحة واسعة من ادوات اكلتعلم الكلكتروني و اكلوسائط اكلمتعددة.‬ ‫سهوكلة تحميل اكلملفات وترابطها مع اكلبرمجيات اكلمساعدة اكلتي تعمل مع شبكات النترنت.‬ ‫وجود قواكلب جاهزة معدة مسبقا كللستخدام ومتنوعة اكلشكل اكلعلمي واكلشكل اكلمعرفي.‬ ‫توفير اكلبنية اكلبرمجية اكلسليمة كلعرض اكلمقرسرات الكلكترونية ضمن نماذج متعددة ومختلفة.‬
 13. 13. ‫نظام جسور‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫يعد نظام جسوسر لداسرة اكلتعلم الكلكتروني منظومممة برمجية متكاملة مسؤوكلة عن‬ ‫إداسرة اكلعملية اكلتعليمية الكلكترونية، ويشمل ذكلك:‬ ‫ اكلتسجيل: يعني إدسراج بيانات اكلطل ب، وإداسرتها.‬‫ اكلجدوكلة: تعني جدوكلة اكلمقرسر، ووضع خطة كلتدسريسه.‬‫ اكلتوصيل: يعني إتاحة اكلمحتوى كللطاكلب.‬‫ اكلتتبع: ويعني متابعة أداء اكلطاكلب وإصداسر تقاسرير عن ذكلك.‬‫ التصال: يعني اكلتواصل بين اكلطل ب من خلل اكلدسردشات، ومنتديات اكلنقاش،‬‫واكلبريد، ومشاسركة اكلملفات.‬ ‫- الختباسرات: تعني إجراء اختباسرات كللطل ب واكلتعامل مع تقييمهم.‬
 14. 14. ‫نظام جسور‬ ‫‪‬‬ ‫ويستطيع اكلمتعلم من خلل صفحته اكلخاصة الطل ع على دسرجاته وواجباته،‬ ‫ويستطيع اكلمعلم بناء الختباسرات الكلكترونية عبر أنظمة إداسرة اكلتعلم وتقديمها‬ ‫كللطل ب، وتخزين اكلدسرجات آكليا في جداول خاصة، وغير ذكلك من اكلمميزات‬ ‫ ً‬ ‫واكلخدمات اكلمقدمة كللمتعلم، واكلمعلم، والداسرة.‬ ‫‪‬‬ ‫كما يشمل نظام جسوسر أيضا نظام إداسرة محتوى اكلتعلم ‪Learning‬‬ ‫مّ‬ ‫ ً‬ ‫‪ ،Content Management System LCMS‬وهو اكلبيئة اكلتي‬ ‫يمكن من خلكلها إداسرة مخمممازن خاصمممة بوحمممدات اكلتعلم ‪Learning‬‬ ‫مّ‬ ‫‪ Object Repository‬واستخدامها في تطوير اكلمواد اكلتعليمية، وهذه‬ ‫اكلنظم تتميز بقدسرات بحثية عاكلية تتيح كللمطوسرين اكلبحث، واكلوصول اكلسريع‬ ‫إكلى اكلنصوص واكلوسائط اكللزمة كلبناء محتوى اكلتعلم‬ ‫مّ‬
 15. 15. ‫نظام جسور‬ ‫يمكن اكلدخول كلموقع جسوسر من خلل اكلرابط اكلتاكلي:‬ ‫‪http://jusur.elc.edu.sa/jusur/jusur_advanced.php ‬‬ ‫‪ ‬وهذا فيديو يشرح طريقة استخدام اكلنظام واكلدخول على اكلمحاضرات‬ ‫‪https://www.youtube.com/watch?v=ExxqmRvV9Ac‬‬
 16. 16. ‫شكرا لحسن استماعكم‬

×